THE DUTCH AMISH

“Deze kippen zijn niet van mij. God heeft ze mij in bruikleen gegeven, zodat ik er voor kan zorgen, dat ze tot een belangrijk onderdeel van de schepping kunnen worden gemaakt: de schepping, die we allemaal regelmatig uitvoeren, vanuit de braadpan, oven of zelfs in sommige gevallen de magnetron naar ons bord.
0AmishDeze kippen heeft God mij toevertrouwd, mij is opgedragen goed voor ze te zorgen. Dus spuit ik ze vol met anti-biotica, zodat ze ook werkelijk hun door God opgedragen taak kunnen volbrengen: als drumstick, vleugeltje of filet op het bord van de te voeden  landgenoten belanden. En ik dank God, dat hij mij die taak heeft opgedragen. Het stemt mij tevree en gelukkig, dat het cijfer van voortijdig stervende kippen onder God’s norm is en ik en mijn 12 zonen en 6 dochters gaan er samen met mijn Nienke [mijn eigen trouwe legkip] alles aan doen om dat zo te houden.
Ik groet u en ik zeg “de mazzelen”.

Aldus Gait Jan Bokkenpoot, trouw lid van de Nederlandse Amish en vooraanstaand lid van de gemeenschap in het reine Barneveld.

Advertenties

23 thoughts on “THE DUTCH AMISH

 1. Ik geloof, dat ik wel meen te begrijpen waar Willem op doelt. Zo ver ik hem “ken” aan de hand van zijn altijd tot lezen uitnodigende bijdragen is hij een aanhanger van de “absolute vrijheidsgedachte”. De eigen keuzes voor iedereen, zelfs als die keuzes naar een afgrond leiden. En ik respecteer oprecht die instelling. Want wat zou er fout aan zijn als iedereen gewoon eens normaal deed wat je normaliter ook van iedereen mag verwachten? Als je van bible belters zou mogen en kunnen verwachten, dat ze ondanks hun afwijkende levenshouding nooit het leven van anderen in gevaar zouden brengen?
  Dit feitelijk pro-argument wordt in de praktijk echter ook meteen het anti-argument. Omdat welhaast per definitie lang niet iedereen doet wat van hen verwacht mag worden. En de risico’s, die aan “absolute vrijheid” kleven daardoor realiteit zijn, worden en blijven. Maar daarmee is de instelling op zich niet verwerpelijk. Hij zal alleen in die praktijk nooit een kans van slagen krijgen.

  @RadaR Even terzijde:
  ik ben zwaar teleurgesteld in de “Leeuwinnen”. Nog niet eens zo zeer in de resultaten, maar veel meer in het werkelijk tenhemelschreiend slechte spel tegen IJsland. We hadden het al eerder over de hoeveelheid slechte passes; wel, vandaag braken de dames absoluut elk record. Ik begon me er zelfs aan te ergeren, weet je dat. Omdat , de werkelijk er helemaal niets van kunnende speelsters daargelaten [jij noemde laatst al wat namen], een deel van de speelsters wel de maniertjes hebben aangeleerd van “toppers” [1-2 tjes, die meestal jammerlijk mislukten, passes met de buitenkant van de schoen, die nooit aankwamen, op balbezit spelen via eindeloos breedtevoetbal wat steevast eindigde in een blinde knal naar voren van Koster, allerlei gebaartjes die we zo goed kennen van de mannenbroeders] , maar feitelijk geen gat in een pakje boter konden schoppen. Het meest teleurgesteld was ik nog wel in de “vedette”van Oranje, Manon Melis, die er per saldo nauwelijks iets van terecht bracht.
  Zet een beetje juniorenteam tegenover de Leeuwinnen en de dames zijn kansloos. Neen, mijn aanvankelijk optimisme over de groei van de dames is volledig verdampt. Per saldo rest slechts, dat de coach [Reijnders dacht ik] de dames prima heeft geleerd wat balletje schuiven is, maar tegelijk heeft hij ze blijkbaar ook doen vergeten, dat ook damesvoetbal om het maken van doelpunten gaat. En alle hoogdravende verwachtingen [finale EK halen, gaan voor WK-kwalificatie, gaan voor kwalificatie OS] kunnen voorlopig in de prullenbak. Iemand of iets heeft een aantal dames doen geloven, dat ze bij de absolute top van Europa zouden horen. Weer een marketingbubble die uiteen is gespat.

  • Inderdaad P. je hebt het volledig goed gezien!!

   Het punt is natuurlijk ook in hoe verre de vrijheid die je jezelf toewenst en neemt ten koste gaat van een ander die die vrijheid niet wil??

   Want als ik/we de vrijheid van de Bible-Belt(of om het even wie) dus ga ontnemen tot het maken van hun/een keuze (waar je het uiteraard niet mee eens hoeft te zijn!!) wat als ik/we dat zou(den) doen, wat is dan nog die eigen keuzevrijheid waard die we zelf wel ruimhartig tot ons nemen maar die ik/we omdat het ons toevallig uitkomt wel aan een ander ontzeggen??

   Het is ook precies daarom dat ik met felheid. argumenten en overredingskracht altijd zal blijven ageren tegen een mensonwaardige overheid die ook wij in dit land bezitten (het zou uitermate naief zijn te veronderstellen dat mensonwaardige overheden slechts zouden zijn voorbehouden aan totalitaire en fascistische regimes), immers een overheid die alle vrijheid neemt om haar burgers tegen hun wil te onderwerpen onder het mom van “wij zijn gerechtigd daartoe want wij zijn de gekozen vertegenwoordiger van het volk”, zo een overheid die daarmee alle grondrechten en “verworven” vrijheden van haar burgers met voeten treed en nog veel kwalijker haar burgers niet de vrijheid gunt en geeft die zij zichzelf als overheid wel toe-eigent is een overheid die het niet waard is een bestaansvorm te zijn en een overheid die ik weiger de mijne te noemen.

   • @Willem:
    Is het in feite niet zo, dat absolute vrijheid niet bestaat? En ook moeilijk kan bestaan op een bol, waar meer dan 6 miljard eigenheimers, dwazen, gestoorden, machtswellustelingen huizen? Vrijheid voor de één betekent vrijwel altijd onvrijheid voor de ander.
    Dat is een bijna natuurwet, die al vanaf de prehistorie over ons heerst.

  • @P.

   Wat het zogenaamde voetbal betreft wat sommige dames menen te beheersen kan ik slechts hopen dat het ooit beter zal gaan, maar voor wat ik vooralsnog aan puinzooi over het scherm heb zien bewegen daar kan een mens niet al te vrolijk van worden, het doet me allemaal erg sterk denken aan een tafelvoetbalwedstrijd tussen twee mensen die beiden een ernstig gebrek aan lucht hebben.

   • @Willem: je moet voor de lol toch een keer naar de “Mariannes” kijken. Vanavond speelden ze met speels gemak Engeland met 3-0 naar huis. Met 2 fraaie goals van niet minder fraaie [vergeleken met die pancakes uit Engeland] dames. Frankrijk is de grote favoriet voor de titel, want steekt in werkelijk alle opzichten boven de rest uit.

  • Laat ik beginnen met aan te geven, dat wat ik eerder elders zei over de progressie van het damesvoetbal onverkort handhaaf. Het damesvoetbal is veranderd van “hotseknotsen” in voetbal wat geprobeerd wordt te spelen via een lijn, die sterk lijkt op wat de mannen momenteel op hun eigen niveau presteren. Maar er is iets merkwaardigs aan de hand. Waar ik vrouwen ken als wezens, die nauwelijks luisteren naar wat de ander wil maar hun eigen plan trekken en je vervolgens ook nog verwijten dat je daar niet blij mee bent want “ze doen het tegengestelde wat je graag wilt allemaal voor jou” :), vertonen de dames van Oranje een tegengesteld gedrag. Coach Reijners heeft ze, omdat hij zelf ook niet beter weet, geleerd, dat vanuit achter opbouwen “the thing” is. “Zoek de vrije vrouw en neem haar vanachter” moet zo ongeveer zijn stelling zijn geweest. In de delen die ik zag van de 3 wedstrijden en vooral in de 2e helft van de wedstrijd tegen IJsland leidde dat vele malen tot komische [het was te warm om me te ergeren, zoals het nu eigenlijk te warm is om achter een keyboard te zitten merk ik] situaties. Een verdedigster wist met veel kunst en vliegwerk een bal uit de gevarenzone te krijgen om zich vervolgens een toetje [ze hadden geen hoedjes bij de hand]te schrikken, want een medespeelster, die ongetwijfeld dacht “ik moet vanachter uit opbouwen” retourneerde fris en vrolijk de bal aan diezelfde door 5 IJslandse “dottirs”omringde verdedigster. Ik heb het niet geteld, maar het gebeurde minimaal 10x. Ander voorbeeld: de tijd ging dringen, maar de dames bleven geconcentreerd 80% ballen foutief passen en de enige correcte passes waren achterwaarts. Het had in alles weg van een damesclubje wat heel secuur bezig bleef met een breiwerkje. En als men niet meer wist of er moest worden doorgehaald of moest worden gekozen voor 1 af laten glijden kwam die poeier naar voren, waar dat veulen Melis geacht werd achteraan te draven.
   En vooral hilarisch waren de enkele scrimmages voor het doel, want dan slaan de dames letterlijk op hol. 1 Hoogtepunt gisteren: de poeier van Martens op de lat. Het veel geprezen kanon van Twente Spitze [kon heel goed boos kijken trouwens] leverde continu losse flodders af.
   Kortom: de dames hebben nog heeeeeeel veel te leren. En ik blijf van mening, dat een vrouwelijke coach daar het beste voor is. Want vrouwen onder elkaar schrikken er niet voor terug om elkaar stevig de waarheid te zeggen. Reijners oogt als een slappe figuur, die zich meer zorgen maakt of de dames hun tampon wel op de juiste plek hebben ingebracht dan over het feit, dat ze nauwelijks benul hebben van de noodzaak om zo af en toe een doelpunt te maken. 🙂

   Zo, mijn teiltje staat klaar, tijd voor de dubbele Alp. Hup Bauke, hup hup Laurens. Rijd je eigen koers en trek je niets van van de remsporen van VroemVroem aan.

   • Nu je het zegt: een verkeerd ingebrachte tampon kan zo maar de reden zijn,dat 80% van de passes verkeerd gaat. 🙂

   • Reijners oogt als een slappe figuur, die zich meer zorgen maakt of de dames hun tampon wel op de juiste plek hebben ingebracht

    Je blijft er me ook eentje he? 😛 Of ik nu wil of niet, ik moet er elke keer weer om lachen. 😉

 2. Los van het feit dat nog steeds niet duidelijk is “voornamelijk door tegenwerking van de farmaceutische kliek die jarenlang onderzoek(en) naar o.a. de veiligheid van diverse vaccins hebben tegengehouden” of het/de vaccin(s) nu daadwerkelijk beter is/zijn dan de eventuele bijwerkingen en ook nog eens los van wat er in welk religieus geschift nu wel of niet staat vermeld aangaande opvoeding en beslissingen nemen voor en ten behoeve van je kind(eren)

  Maar is het dan ook niet zo dat uiteindelijk de ouders ongeacht wat ze nu wel of niet gedurende de opvoeding hun kind(eren) wel of niet hebben laten meemaken of hebben aangedaan wel of niet bewust, ze per definitie gedurende die tijd niets anders hebben gedaan en doen dan het nemen van beslissingen voor hun kind(eren)???

  Het feit alleen dat sommige menen zich te moeten verschuilen achter zogenaamde “hogere machten” en de reacties daar dan weer op maken de discussie en de kern van waar het om gaat in mijn ogen dan ook erg troebel en zeer onduidelijk.

  Kinderen worden nu eenmaal door hun ouders opgevoed in zijn algemeenheid met bepaalde normen en waarden, en ja die zijn in Pakistan anders dan in IJsland en in Chili weer anders dan in Siberie en dus ook in de zogenaamde “Bible Belt” weer anders dan in Iran, enzovoort, dat is door de bank genomen de verantwoordelijkheid en het recht van ouders ongeacht de konsekwenties die dit zou en kunnen hebben voor het kind(eren).

  Aldus vaststellend dat “all over the world” het beschikkingsrecht van ouders om besluiten te nemen voor en ten behoeve van hun kind(eren) een algemeen geaccepteerd feit is, net als dat je daarbij mag aannemen dat dit zogenaamde recht van de ouders ophoud op het moment dat het/de kind(eren) inderdaad over zichzelf en de keuzes die ze maken kunnen maken zelf kunnen beschikken.

  Uiteindelijk zullen de ouders slechts aan hun eigen kind(eren) verantwoording moeten geven over hun eventuele (wan)daden en aan niemand anders.

  Hoewel ik als privepersoon de keuze van de ouders in de “Bible-Belt verafschuw en afgrijselijk vind, staat het voor mij ook als een paal boven water vast dat zij net als iedere andere ouder op deze wereld het volste recht hebben om besluiten te nemen voor hun kind(eren) zelfs als dat zou leiden tot de meest afgrijselijke toestanden, immers als je dat recht weg zou halen als samenleving dan open je daarmee een zogenaamde “doos van Pandora” die veel beter maar gesloten kan blijven en daar is dan geen enkele religie tegen bestand.

  • “Hoewel ik als privepersoon de keuze van de ouders in de “Bible-Belt verafschuw en afgrijselijk vind, staat het voor mij ook als een paal boven water vast dat zij net als iedere andere ouder op deze wereld het volste recht hebben om besluiten te nemen voor hun kind(eren) zelfs als dat zou leiden tot de meest afgrijselijke toestanden

   Met 98% van wat je zegt kan ik het, met een nuance hier en daar, eens zijn. Maar dat ene laatste stukje, daar kan ik me niet in vinden.
   Ik schat zo in, dat wij, zoals we hier over dit onderwerp babbelen, ergens nadrukkelijk een streep trekken. Aan de ene kant staat [ik hoor het wel als men er anders over denkt] de volledige vrijheid van ouders, ook voor de bible belters, om hun kinderen maatschappelijk en desgewenst religieus op te voeden.
   Maar die vrijheid wordt ouders geschonken vanuit de grondgedachte, dat zij altijd het goede, beter nog: het algemeen als zodanig erkende en herkende goede ,en dus niet alleen het goede wat die ouders zelf vanuit hun specifieke situatie [eigen opvoeding, religie of levensovertuiging e.d.] als zodanig beschouwen, voor hun kind zullen nastreven. Een wellicht te hoog gegrepen uitgangspunt [de diep treurige effecten daarvan zien we jaarlijks langskomen], maar ook een niet onlogisch uitgangspunt. Gebaseerd op het feit, dat de mens is geëvolueerd van dier, dat fokte om de soort in stand te houden naar een “intelligent” wezen, wat in staat wordt geacht de bulk van zijn daden en beslissingen op eventuele gevolgen, zowel voor hemzelf als voor soortgenoten, te kunnen beoordelen.
   Dat laatste weigeren nu de meeste bible belters door de tucht van de leer te laten prevaleren boven het niet geheel irrelevante risico, dat buitenstaanders [lees: andere kinderen] slachtoffer kunnen worden van hun door de Heer geïnspireerde keuzes.
   Elk individu heeft [gelukkig] rechten; maar die individuele rechten maken onverbrekelijk deel uit van het totale complex aan rechten, die aan elke Nederlander zijn toegekend. M.a.w. als je van een individueel recht [al of niet religieus gekleurd] gebruik wenst te maken ontkom je er niet aan daarbij te betrekken welk “onrecht” daar voor een derde wellicht uit kan voortvloeien.
   De bible belters lijken daar geen boodschap aan te hebben. En dat is verwerpeijk. De rest van Nederland respecteert hun recht op hun keuze om dat “amish-bestaan” te leiden. Het minste wat je mag verwachten is, dat men in de belt merkbare pogingen doet om te proberen het recht van anderen om hun kind tegen een in principe simpel te elimineren risico te beschermen te erkennen. Door bij voortduring de bron te zijn van uitbraken van niet ongevaarlijke ziektes erkent men dat recht van de ander blijkbaar niet. Sterker nog, ze leggen het lot van kinderen van anderen feitelijk ook in de handen van hun God. Je zou het bijna kunnen betitelen als het overnemen van het “beschikkingsrecht” over het leven van kinderen van anderen.
   Wat op zich niet onverklaarbaar zou zijn, want bilbe belters beschouwen hun kind niet alleen als een geschenk God’s, maar ook nog eens als een van diezelfde God in bruikleen gekregen artikel uit de hemelse gaarkeuken.
   Wat hen er aldus niet van zal weerhouden om ook kinderen van anderen niet religieus gestuurde Nederlanders als zo’n bruikleenartikel te beschouwen. Wat als het kapot gaat als God’s wil wordt gezien en in diezelfde kapotte vorm terug naar die hemelse gaarkeuken gaat.

   • Ik ben het volmondig met Paul eens. Een recht is geen “heilig” goed. Het vereist, dat je er zorgvuldig gebruik van maakt. Het zou een complete puinhoop worden [los van het feit, dat het in de praktijk compleet onmogelijk zou zijn] als iedereen maar vrijelijk van zijn rechten gebruik gaat maken. Overigens vind ik een “recht”, wat leidt tot afgrijselijke gevolgen, geen recht: het heeft meer weg van een misdaad. Of vind jij, Willem, dat we zelfs het recht hebben om misdaden te plegen?:)

 3. Bij de Amish moet ik altijd denken aan “Witness”, die film met Ford en Kelly McGillis. We realiseren ons denk ik te weinig, dat we inderdaad onze eigen “Amish” hebben. Weet je, ik kan me moeilijk verplaatsen in een mens, die redeneert dat alles “god given” en “in god’s hands” is.
  Eigenlijk is dat een soort verschuilen, want je hebt immers altijd een excuus voor handen. Zolang het iets positiefs betreft is het mij best. Maar als het om kinderlevens gaat ligt dat wat mij betreft compleet anders.

 4. Ik heb er tot op zekere mate geen enkel probleem mee, dat mensen gebruik maken van hun zelfbeschikkingsrecht. Daar is het tenslotte voor geschapen.
  Het probleem en dus de moeite die ik er mee krijg ontstaat zodra het woordje “zelf” wegvalt en het beschikkingsrecht wordt. Uitgeoefend op zeer jonge kinderen. Ik weet niet wat in de bijbel staat over het opvoeden van kinderen en welke specifieke slinger men er in de bible belt aan geeft. Maar mocht dat zijn, dat het godvruchtig is en van de vereiste godvrezendheid getuigt je kinderen bewust grote risico’s te laten lopen, desnoods met de dood of geestelijke dan wel lichamelijke verminking tot gevolg, dan wordt het hoog tijd dat die bijbel op een lijst van verboden boeken wordt gezet.

  Mijn compliment overigens voor de overduidelijke wijze, waarop je de link legt naar dat platspuiten van piefpafpoef-kippen.

  • Helder standpunt, P. Wat ik dan ook 100% onderschrijf. Als ik al die drukte die wordt gemaakt over de onderhavige kwestie bekijk kan ik haast niet anders concluderen, dat er een lijn met jaren 50 mentaliteit door Nederland loopt. Zelfs Rutte begint ineens het woord God te pas en te onpas [in Texas zei hij namelijk constant “Oh my God” ]te gebruiken. These are the days [again] of the one and only Kees van der Staaij. Die haalt de zwarte kousen geschiedenisboekjes nog wel!

 5. Het blijft voorlopig nog wel een terugkerend probleem met die mensen. Hun leer verkondigt niet voor niets, dat zij als mens in de ogen van God een zwak en onbekwaam wezen zijn. Terwijl ze er aan de andere kant niet voor terugdeinzen om zich superieur aan dieren als bijv. die kippen te beschouwen.
  Soms verzucht ik wel eens “waarom gaat v.d. Staaij niet met zijn volgelingen op Nova Zembla o.i.d. een eigen kolonie stichten?” Maar ik geef toe: dat denk ik ook regelmatig als het om Wilders gaat. 🙂

 6. In een paar woorden die belachelijke kwestie rond de v.d. Staayianen, die voor de zoveelste keer de kop opsteekt, geschetst. Is er een inconsequenter wezen dan de mens??? Religie is het middel bij uitstek om recht te kletsen wat krom is. En vervolgens om, als de situatie daarom vraag, dat rechte weer krom te lullen.
  Het zou me niet verbazen als één van de zwarte sokken lieden straks uitgebreid bij Nieuwsuur mag komen uitleggen, dat een kip geen schepsel Gods is, omdat het ding uit een ei komt.

Nice and easy to work with

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s