VREEMDE KRONKEL

Ik vertel [hoop ik] de meesten onder u geen nieuws als ik zeg, dat de 1.000.000.000.000 euro, die in onze pensioenpotten zit voor het overgrote deel “ons geld” is. Die potten 0PFvermogenwerden en worden dat nog steeds immers gevuld met werkgevers- en werknemerspremies.
Evenzo denk ik te mogen aannemen, dat u niet verbaasd reageert als ik zeg, dat die 600 miljard [afgerond], die onze overheid jaarlijks niet alleen begroot, maar ook uitgeeft [ in werkelijkheid meer zelfs, want die overheid komt immers jaarlijks zo’n 24 miljard te kort, zegt Samsom] ook voor ’n belangrijk deel “ons geld” betreft. Belastingen en zo.
Ja,lieve mensen,  we hoesten flink wat op, vindt u niet?

Lang gold, dat we met een gerust hart dat vele, vele geld aan die beheerders [pensioenfondsen en overheid] meenden te kunnen overlaten. De overheid schiep er bijvoorbeeld een sociaal “safety net” voor ons mee. De pensioenfondsen zorgden ervoor, dat we eenmaal tegen de laatste levensfase aanschurkend een soort “Zwitser  leven” 0oudjesmochten gaan leiden. So far so good.
Zou je als een sort of rating agency tegen ons , tegen  Nederland aankijken dan ligt de conclusie redelijk voor de hand, dat het om een gezond, solide en solvabel landje gaat. Vandaar die Triple A-rating, die we nog steeds hebben.  Kijk je balansmatig naar Nederland dan concludeer je geen sprookjes, want:
– tegenover een staatsschuld van nog net geen 500 miljard staat een waarde [BNP] van nog zo’n 600 miljard;
– tegenover een enorm blok aan het been van een hypotheekschuld van 800 miljard staan pensioenpotten met 1.000 miljard.
[U moet niet kijken op een paar miljard links en rechts, ik werk even met lekker afgeronde getallen, die het beeld echter nauwelijks vertekenen.]

So far dus so good. Nu heeft de overheid een manier gevonden om haar acute honger naar veel geld te stillen. Van de 1.000 miljard in de pensioenpotten, waarvan verreweg het grootste deel in buitenlandse investeringen zijn gestoken, zou aanmerkelijk meer direct dan wel indirect in de eigen vaderlandse economie moeten gaan worden gepompt.
Die gedachte op zich is nauwelijks op negatieve aspecten te betrappen. Wel speelt daarbij de vraag hoe landen en  grote bedrijven in het buitenland het zullen vinden als grote pensioenfondsen hun geld weghalen om het vervolgens in de eigen zieltogende nationale economie te steken. Evenzo ligt er de vraag hoe snel die toch niet onaanzienlijke bedragen [het zou om enkele tientallen miljarden gaan] vrij zullen kunnen worden gemaakt. En wat dat gaat kosten, want in de wereld waar we het over hebben krijg je niets voor niets. Zeker niet als je een truc uithaalt, die potentiële bonussen van internationale beleggers afroomt.
Misschien dat we daar gaande het proces, wat inmiddels in gang lijkt geschoten, iets over zullen meekrijgen. Daarop rekenen doe ik niet, maar je weet tenslotte nooit.

De overheid en pensioenfondsen zijn inmiddels in overleg over deze wijze  van 0crowdfunding“crowdfunding”. En nauwelijks onverwacht is daarbij voor die pensioenfondsen één van de belangrijkste punten, dat investeringen in de nationale economie een rendement gaan opleveren, wat voldoet aan de eisen, die men stelt. Dat rendement moet op zijn minst zodanig zijn, dat kosten meer dan afdoende zijn afgedekt. En dat kortingen op de pensioenen niet hoger zullen uitvallen dan al in de pijplijn zit.
M.a.w. de pensioenfondsen verlangen garanties, af te geven door de overheid. Op het oog een volstrekt valide zaak. Die de schijn van zekerheid, ook voor u en mij als toekomstig pensioentrekker, biedt.

Maar bij even kauwen op de materie kom je onvermijdelijk bij het moment, waarop je de kronkel ziet.  Eerder gaf ik al aan, dat beide betrokken potentiële contractanten één ding gemeen hebben: ze “draaien” hoofdzakelijk op geld wat van ons afkomstig is.
Als je een “contract” sluit als wat in de maak lijkt, bouw je een aantal niet onbelangrijke voorwaarden in. Waaronder een schadeclausule [zoals bijvoorbeeld de NS deed [ of was het nu “vergat te doen”?] met Ansaldo Breda].
In het onderhavige geval kan dat betekenen, dat als investeren in de vaderlandse economie niet het rendement oplevert wat voldoet aan de eisen van de pensioenfondsen [eisen, waarin de pensioenverzekerde in het geheel geen stem heeft, ondanks dat het om ook zijn geld gaat] de overheid zal bijspringen via slim verzonnen en geconstrueerde garanties.
Laten we nu eens uitgaan van een situatie, waarin de pensioenfondsen [maar ook u en ik dus] 10 miljard aan onze economie “uitlenen”. Ik ben niet in staat ook maar enigszins een schatting te geven welk effect dat op die economie zou kunnen hebben. Maar geen zorg, daar heeft de overheid zijn eigen loopjongens voor, dus mocht het zover komen dan zal Excel weer gaan spugen dat het een lieve lust is.
10 miljard dus. De goedgevulde heren, die er verstand van schijnen te hebben, spreken van pakweg 12% als een momenteel haalbaar rendement op de internationale markt.
[Een enkel brallend aapje daargelaten, die zijn echt grote broek aantrekt en 16-17% noemt.]
Die 10 miljard zou dus zo”n 1,2 miljard aan rendement moeten gaan opleveren. Stel nu, dat de tot nu toe sprookjes gebleken verwachtingen van het komische duo Rutte-Samsom ook in dit geval sprookjes blijken en het werkelijk rendement op 6% [ook niet onaardig] uitkomt. Dan zal de overheid op basis van de garanties, wanneer deze verlies volledig afdekken, zo’n 600 miljoen moeten ophoesten en in de pensioenpotten moeten bijstorten.
Zelfs als de garanties 50% dekking geven blijft dat bedrag nog altijd 300 miljoen [en verliezen de fondsen op hun beurt namens ons 300 miljoen]. U kunt zelf wel uitrekenen welke “bijspringbedragen” aan de orde zijn, als de pensioenfondsen een veelvoud van de 10 miljard beschikbaar stellen. Zelfs bij een hoger rendement dan 6%, waarvan veel mensen w.o. ik menen, dat investeringen waarbij de overheid betrokken is , zulks vrijwel onmogelijk maken. De overheid heeft decennialang immers keihard gewerkt aan het opbouwen van het imago van “de altijd verlies lijdende investeerder”.

Probeer ik bovenstaand duidelijk te maken, dat een samenwerkingsverband tussen twee potentiële losers als overheid en pensioenfondsen al een crime kan worden genoemd, nog erger wordt het vrees ik als ik eindelijk toekom aan het definiëren van de werkelijke kronkel.
Laat ik het op de volgende manier formuleren en het verder aan u als lezer overlaten of u daarin iets wenst te herkennen.
“De pensioenfondsen gebruiken vooral ons geld om de overheid de helpende hand te bieden. De overheid wordt daarbij gepusht om afdoende garanties te bieden en kan dat alleen door daar gemeenschapsgeld [ook al ons geld dus] voor te gaan gebruiken.”
0BankersHet heeft iets weg van een brandverzekering sluiten bij Schadeverzekeraar De Pyromaan.
Immers, een meer beeldschoon voorbeeld van een “LOSE-LOSE” situatie is nauwelijks te verzinnen. Slechts indien dit spel leidt tot een omhoog sperende economische groei zou er een “break-even” situatie uit de bus kunnen komen. Ik laat het graag aan u over om te bepalen hoe groot die kans is.

Advertenties

5 thoughts on “VREEMDE KRONKEL

 1. Ik heb even moeten nadenken over hoe de overheid nu aan deze constructie kan verdienen. Het basisverhaal is immers: de pensioenfondsen nemen een deel van de hypotheeklast van de banken over en de Staat blijft via NHG gewoon die hypotheken garanderen, die ze nu ook al dekt.
  En ik neem aan, dat de pensioenfondsen niet handen klappend zullen zeggen “geef ons maar van “Hypotheken” de niet NHG-gedekte”. Zoals bij kwartetten, je kent dat ongetwijfeld.
  Maar je hielp me gisteren uit de droom, toen je vertelde over een andere component van de te sluiten deal. Het geld wat de PF’s gaan fourneren is vooral bedoeld om ten goede te komen aan de banken [om het bonussysteem overeind te kunnen houden waarschijnlijk, of ben ik nu te cynisch? ].
  Op papier worden de banken geacht het vrijgekomen geld na de gedeeltelijke verkoop van de hypotheekportefeuille [grotendeels?] te gaan gebruiken om het zieltogende bedrijfsleven in Nederland te reanimeren. Prima voornemen, wat ik wel eerst graag werkelijkheid zie worden.
  Ja en dan zie ik die overheid als meeverdiener in beeld komen. Als het bedrijfsleven weer wordt gefinancierd kan de motor, zij het sputterend weer op gang komen. En elke motor die draait pikt de overheid zijn deeltje van mee.
  Maar voorlopig is het slechts nog een vage deal, die nog hard moet worden gemaakt. En daarna moeten de spelers in dit spel wel doen wat de bedoeling is. En ook daar beginnen bij mij direct de twijfels te komen.
  Als de banken via verkoop van [hopelijk gezonde en niet die van het ras derivaten] hypotheken weer miljarden in handen krijgen, wie ziet er op toe en heeft de power om af te dwingen, dat de heren niet direct bij elkaar kruipen om vast te stellen hoeveel achterstallige bonus men nog te goed heeft. En welke bonus men kan eisen, omdat hun aandeel in het spel rond de thriller “Hoe plunderen we opnieuw de pensioenpotten” van levensbelang is voor het slagen ervan
  Want, zoals ook door de andere heren al onderstreept: als er iets misgaat is het als eerste de burger die de klos is. Maar daar hoeft verder weinig over te worden gezegd. Dat gewenningsproces hebben we al doorlopen.

 2. Het spreekt vanzelf, dat er in feite weinig tot niets tegen een mogelijke overeenkomst tussen overheid en pensioenfondsen is. Het is ook prima, dat je aanvangt met dat te benadrukken.
  Natuurlijk ligt het zwaartepunt bij de details van de overeenkomst, die men uiteindelijk zal sluiten. Het “gerucht” circuleert, dat men zou denken aan het construeren van zgn “hypotheekobligaties”, maar details heb ik nog niet in de media kunnen achterhalen. Ik deel de mening, dat het geen kwaad kan om goed op te letten waar het uiteindelijk op kan gaan uitdraaien.
  Want 1 aspect stel je meer dan duidelijk aan de orde: mocht er iets mis gaan [en wie durft na de afgelopen jaren te garanderen dat zulks uitgesloten is?] dan is uiteindelijk de burger in de hoedanigheid van óf belastingbetaler óf pensioenverzekerde of zelfs beiden het haasje.

  Even iets anders nog: afgelopen maandag zond MAX een soort “inside Job” voor Dummies uit, waarin Cees Grimbergen in een uurtje een poging deed om in gewone mensen taal uit te leggen wat er met ons pensioengeld wordt gedaan. Daar werd o.a. in gemeld en bevestigd, dat pensioenfondsen met grote broeders ABP en PGGM voorop in eigen gelederen niet de kennis in huis hebben om mee te doen met het spel om de knikkers. Men maakt daarom gebruik van de gepokte en gemazelde “beleggingsbureaus”.
  Gebruikelijk bij het aangaan van die samenwerking is, dat het rendement of zoals je wilt de winst op beleggingen wordt verdeeld op basis van 80% pensioenfonds en 20% beleggingsbureaus. M.a.w. 1/5e deel van het rendement wordt afgeroomd. Jij maakte een rekensommetje en ik volg dat voorbeeld, puur voor de beeldvorming.
  Het ABP en PGGM laten beleggingsbureaus met enorme bedragen goochelen. Meer dan 100 miljard, zo staat vast. Inderdaad praten we momenteel over rendementen van 12% of iets daarboven. Eenvijfde deel daarvan i.c. 2,4% verdwijnt dus in de zakken van de beleggingsbueaus. We praten dan over een bedrag van 2,4 miljard per 100 miljard beleggingen. Als je dat goed tot je laat doordringen maakt dat een paar dingen heel erg duidelijk.
  – een “commissie”of hoe je het ook zou moeten noemen van 20% is ongekend hoog en kan alleen maar wijzen op hoe de machtsverhoudingen liggen;
  – als je het geld met zulke sloten tegelijk kunt binnenhalen zijn bonussen van een omvang als we kennen een logische [neen, geen acceptabele] zaak. Zo werd ook gisteren overduidelijk, toen het bericht doorkwam, dat 53 medewerkers van Robeco van Rabobank 33 miljoen aan bonus te verdelen krijgen. In de wereld van de echt grote jongens “peanuts”, in mijn wereld het bewijs, dat “greed” nog steeds de normaalste zaak van de wereld is. En dat al de “spectaculaire” ingrepen van met grote regelmaat op allerlei toppen en subtoppen en moeders aller toppen bij elkaar komende marionetten niets meer dan cosmetisch zijn. De meedogenloze machine die “financieel systeem” heet draait al lang weer op volle toeren verder.
  En met dit in het achterhoofd is extra-oplettendheid geboden, waar die enorme reservoirs met geld, die onze pensioenpotten heten, gaan worden betrokken bij een tot nu toe volstrekt onhelder spel. Want waar men inde advocatuur steeds meer wil gaan kiezen voor een “no cure no pay”-constructie geldt in het financiële broeinest een volstrekt tegengestelde situatie: minder rendement? Sorry, no refund .. your loss.
  Tel daar nog bij op, dat iedereen inmiddels weet of zou moeten weten, dat als er iets misgaat de burger per definitie het haasje is en voorzichtigheid en scherpte zijn geboden. Anders hoort men in 2014, 2015 en 2016, dat er weer kortingen op het menu staan.

  • Ik probeer ook niet meer dan een waarschuwend geluid te laten horen, Paul. Er zijn nog steeds te weinig mensen op de hoogte van het feit, dat er munten bestaan die aan beide kanten dezelfde afbeeldingen bevatten, in de volksmond bekend als “kop”. En de stap van “kop” naar “kop van Jut” is tegenwoordig een hele kleine. 🙂
   Overigens dank voor je uitvoerige en prima reactie. We hebben het er verder nog wel over, zo vermoed ik.

 3. Ik kijk met op zijn minst de nodige reserve naar wat er momenteel gaande is. Overleg tussen de mannen met de volle potten en de overheid vindt geheel buiten ons aller zicht plaats. Er is geen pensioenfonds geweest, althans voor zover ik heb kunnen vaststellen, wat op enigerlei wijze de achterban [ die “paar” pensioenverzekerden in Nederland] lijkt te zullen raadplegen. Men beschouwt zich volkomen autonoom en acht zich aan alle kanten gedekt om namens ons [zeker niet voor ons] een deal met het kabinet te sluiten. De hele gang van zaken maakt niet voor de eerste keer duidelijk wat de feitelijke rol van de burger, of hij nu werknemer of pensioenverzekerde is, in een proces als dit is. Van nul komma nul betekenis dus.
  Het wordt echt hoog tijd, dat we grootschalig in protest komen wat die deelnemingsplicht betreft. Want die is het, die de pensioenfondsen alle vrijheid geeft en zaken als inspraak en medezeggenschap tot een complete farce maakt.
  Ik vraag me af of er mensen zijn, die zeker weten dat er een goede deal uit de bus komt en zo ja, voor wie. Ik gok op de staatskas met een goede 2e plaats voor op persoonlijke titel die gevulde heren, die op een lijstje komen te staan of als ze er al op staan op dit lijstje klimmen als het gaat om wat leuke bijbaantjes en/of klusjes.

 4. Je neemt rustig de tijd om ons te vertellen, dat we alweer ergens het haasje mee zijn. Je wordt bedankt! Verwacht je nu ook nog, dat ik straks gewoon goedgemutst en gemotiveerd naar mijn werk ga? 🙂

Nice and easy to work with

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s