DE WANHOPIGE IDIOOT

De allereerste “verrassing”is, dat hij blijkt aan te sturen op een “veelomvattend plan” om miljarden euro’s aan “opgepot” geld in de economie te pompen.
Een veelomvattend plan: na een jaar van akkoord naar mislukt akkoord te zijn gezwabberd, je zou het “winst” en/of progressie kunnen noemen.
Dat “opgepotte geld” blijkt niet geheel onverwacht ook van u en mij [direct zowel als indirect] te moeten gaan komen. Want pensioenfondsen [nog druk doende om de volgende kortingsronde op onze pensioenen voor te bereiden] en u en ik [die onze helm al op hebben om enige bescherming te bieden tegen de volgende sloopronde van het kabinet a raison van 6 miljard] moeten het geld laten rollen.

Vervolgens vervalt hij weer snel in het napapagaaien van van alles en nog wat. “De tijd van afwachten tot het beter wordt is echt voorbij. …… De economie moet een forse impuls krijgen, zodat er weer werk komt en er weer wordt gebouwd.”
Meer werk? Vertel dat maar aan de groeiende groep flexwerkers, die een harde les krijgen in het ondervinden van de gevolgen van het achteloos weggeven van je rechten als arbeider.

“We zullen mensen moeten verleiden. Ik verwacht , dat het kabinet daarin nu alle terughoudendheid laat varen.”
Dat is iets wat ik werkelijk echt wil meemaken. Eerst je te barsten liegen en dan frank en vrij aannemen, dat je nog steeds in staat bent om mij, om ons te verleiden. Het kan haast niet anders; deze woorden komen van een narcist. Of masochist. Of misschien wel gewoon een wanhopige idioot. Zoals Roemer het treffend zei “dan ben je niet meer van deze wereld”.

De VVD liet al eerder weten bij monde van die Halve Zijlstra waar men de 6 miljard bezuinigingen zal willen halen: in de zorg, in de toeslagen [bij de Bulgaren?] en in de uitkeringen.
De reactie van de wanhopige idioot [die betiteling bevalt me toch het beste], was dat bezuinigen op de uitkeringen “onbespreekbaar” is. “De rekening van deze crisis sturen we niet naar de mensen met de lage inkomens.”
Na dat al jaren en ook via dit kabinet te hebben gedaan komt zo’n uitspraak ietwat onsmakelijk over. En als je je realiseert, dat zijn staatssecretaris binnen dat kabinet vers van de pers heeft besloten, dat een groep mensen de eerste maand van hun bijstandsuitkering kunnen vergeten; eerst moet er een maand lang werk worden gezocht wat er niet is, dan wordt de bovenstaande uitspraak zelfs smerig. Het komt allemaal over als mensen een mes in de rug steken, maar beloven dat je dat mes niet zult omdraaien. Hij belooft ons een mooie wond.

Ik liet al het woord “papagaaien” vallen. Wat Diederik Samsom [mocht u dat nog niet door hebben, daar heb ik het over] verpakt in veel brallerige taal doet is identiek aan wat zijn bloedbroeder Rutte 2 maanden geleden deed.
Rechtsom via slopen dat het een lieve lust is ons het vel over de neus trekken, linksom met olijke blik en gespeelde emotie ons verleiden om toch vooral te blijven kopen.
Als Rutte eerder begrijpt ook Samsom nog steeds niet, dat de burger boter bij de vis wil zien. En niet een vis, waarvan alleen de staart nog op zijn bord verschijnt. Pas als dat aan de orde is [BTW omlaag, niet alleen in de top van het bedrijfsleven 6-10% erbij, de genadeloze sloop van de rechten van de werkende en van zijn pensioen genietende burger houdt onmiddellijk op [haal die 6 miljard maar binnen door definitief een streep te halen door de JSF] ] pas dan willen we weer luisteren naar gebazel als dat van Samsom.

Overigens moet Samsom een tevreden mens zijn. Want door Rutte’s oproep vrijwel geheel in fletsrode taal te herhalen toont hij aan, dat hij zijn kloningsproces heeft voltooid. Hij is inmiddels Diederik Rutte.
Via onofficiële kanalen zijn beelden vrij gekomen, waarin het bewijs te vinden is van het geslaagde kloningsproces. Wie precies wie is blijft nog even de vraag. Zeker is dat Rutte in ieder geval uit solidariteit met zijn roze bloedbroeder óf zijn kop heeft kaalgeschoren of iets over zijn hoofdhaar heeft getrokken.

Advertenties

18 thoughts on “DE WANHOPIGE IDIOOT

 1. @Paul
  Wederom een uiterst realistische en volkomen juiste interpretatie van enige opmerkingen mijnerzijds, wellicht overbodig maar mij is in de loop der jaren wel vaker opgevallen dat waar @Radar en ik zei de gek op het 1e en soms 2e gezicht op verschillende sporen zitten wij meestal na enige soms verdomd gecompliceerde wisselbewegingen onze Fieraaaaaaalalalala op een juist spoor weten te krijgen en die trein wel op tijd het station binnen weten te loodsen en veel belangrijker nog. niet alleen op het juiste maar ook enige spoor!!

 2. Naast dat plan om de opbouw van pensioenen te verlagen [waar alweer nauwelijks zichtbare publieke reuring over te bemerken valt en men zal in Den Haag dus uiteindelijk wel het “wie zwijgt stemt in”-mantra hanteren] was er iets anders wat mij nogal opviel. Die opname van 2 bankiers van de Anglo Irish Bank uit 2007, toen Lehmann op het punt van omvallen stond. Heeft iemand daar ets van meegekregen?
  Terzijde: Samsom is voor mij een compleet door het ijs gezakte en dus afgedane zaak. Ik heb niet eens zin meer om te luisteren naar wat die minkukel zegt

  • Ik heb die bandopname gehoord. De Ieren schijnen zich er terecht nogal boos over te maken; er komt in ieder geval een onderzoek. Overigens blijkt maar weer, dat de bankier vrijwel overal dezelfde “sick bastard” blijkt te zijn. Wekt geen verwondering trouwens, want vrijwel allen volgden hun opleiding tot snaaier en oplichter op basis van stof, die werd aangeleverd door Goldman Sachs. Bij het slagen kreeg men het bijbehorende pak cadeau.
   Wat Samsom betreft: het is maar goed dat je het debat van gisteren niet gevolgd hebt. Want daar vertelde “de wanhopige idioot” zijn zwamverhaal live. En Rutte moest er regelmatig voluit om lachen.

  • De debatten in de 2e Kamer zijn een weerspiegeling van het niveau, waarop thans politiek wordt bedreven. Je hoort de laatste tijd niet voor niets nog iets over ongerustheid over de kloof tussen burger en politiek. Die kloof is er niet meer. De politiek bevindt zich inmiddels op een apart continent en drijft gelukkig steeds verder van ons weg. Nu maar wachten op die tsunami, die ze zal verzwelgen.

 3. Is het niet gewoon zo, dat mensen van 40 jaar en jonger zich maar beter moeten voorbereiden op een situatie, waarin een pensioen vrijwel zeker een utopie zal blijken? Linksom of rechtsom: dat geld moet op! 😦

  • Een realistische voorstelling van zaken, Jeanette. Met één niet onbelangrijke aanvulling. Pensioenen zijn ontstaan, omdat er ooit mensen waren die er voor gevochten hebben. Na hen is er een volgende generatie geweest, die voor een verregaande optimalisering van het pensioengebouw hebben gestreden. De huidige generatie heeft aan het instituut “pensioen” nog totaal niets bijgedragen. Akkoord,ze hebben ook hun premie afgedragen. Maar anders dan vroeger wil de huidige generatie ook hun premie in letterlijk hun pensioen vertaald zien. Omdat de solidariteitsgedachte langs de weg van het egoïsme en egocentrisme aan de hand van het neo-liberale individu-denken hen uit de genen is gesneden. Dus: blijft men de individu-gedachte aanhangen, ja dan zit een pensioen in zijn huidige vorm er niet lang meer in. Wat resteert is de mogelijkheid om je eigen pensioen in verzekeringsvorm te gaan opbouwen. Diederik Rutte toont eens te meer aan, dat er nog slechts neo-liberaal bloed door zijn aderen stroomt. Want hij wil gaan potverteren met wat er nu nog in die potten zit. Waardoor het moment, dat het pensioen wat mijn generatie ooit nog kende [maar mijn generatie is ook niet overwegend individu noch neo-liberaal 🙂 ] zal zijn verdwenen alleen maar meer naar voren wordt gehaald. Want de eencelligen die denken, dat men toch slechts een deel van de potten wil gebruiken realiseren zich nog steeds niet [of willen zich dat niet realiseren] dat een eerste greep[je] in die pot van 1033 miljard slechts het begin is van wat er komen gaat. Hecht je nog wel aan een pensioen, wil je nog wel iets terugzien van de premie die je hebt bijgedragen dan zul je er toch echt voor moeten vechten. Hoe is je conditie?

   • Als zijnde een liberalist en dus sterk aanhanger van het individualisme ben ik zelf als prive-persoon altijd tegen de verplichting geweest om pensioenpremie te betalen, ik heb altijd gevonden, en nu nog eigenlijk dat zoiets ieders eigen verantwoordelijkheid is en behoord te zijn en dat de staat daar verre met zijn grijpgrage klauwen vanaf dient te blijven.

    Je ziet dus nu gebeuren exact waarom ik er altijd tegen ben geweest, het is nu net alsof de ouders de spaarpot van hun kleine kinderen leegroven om hun verslaving te kunnen blijven financieren en ineens is ook de zogenaamde solidariteitsgedachte waarop dit mijns inzien redelijk perfide systeem op is en was gebaseerd totaal verdwenen, en dan hebben we het nog niet eens over die zogenaamde bestuurders van deze fondsen die slechts zichzelf hebben verrijkt.

    Laten we wel zijn de enige die van het pensioenstelsel in deze vorm profiteren kunnen en hebben geprofiteerd, zijn de mensen die trouw als een hondje 40 jaar ja, neen en amen hebben gezegd tegen hun werkgever en dus al die tijd in loondienst zijn gebleven de rest heeft en krijgt niets.

    Honderdduizenden zo niet miljoenen mensen zijn door dit systeem al tot in de hemel genaaid, omdat zij soms of veelvuldig van werkgever zijn gewisseld en dus een gebroken pensioenopbouw hebben waarbij de totale som per definitie altijd minder is dan de premie die is betaald en sowieso altijd minder dan de trouwe werkslaafjes.

    Als zelfstandige heb en had je de mogelijkheid om zelf je zogenaamde pensioen te regelen, maar dat is lachen!!
    Ten eerste, waren en zijn de te betalen premies dusdanig hoog dat ik in ieder geval geen enkele zelfstandige ken of ben tegengekomen in de laatste 25 jaar of zo die dit ook daadwerkelijk heeft gedaan
    Ten tweede, mag en mocht je van overheid een x-bedrag van je bruto winst uit onderneming ten behoeve van je zogenaamde pensioen aftrekken waardoor je belastbare netto inkomen daalde, echter dat is een papieren transactie omdat dat geld niet vrijelijk beschikbaar is en was maar zit en zat opgesloten in bijvoorbeeld de overige bedrijfsmiddellen, verder werd en word dat bedrag van de pensioenpremie wat je het ene jaar aftrekt het jaar erop beschouwd als nettoinkomen zodat je in een spagaat en zeer vicieuze cirkel terecht komt, die in de praktijk erop neerkomt dat je als zelfstandige geen pensioen nog opbouw daarvan heb.

    Jaren lang kwam ik met mijn bruto inkomen (en ik was echt niet de enige) altijd vlak boven de ziekenfondsgrens uit en heel slim van onze overheid was dat bedrag exact het gemiddelde van alle zelfstandige inkomens zodat de buit het hoogste werd, daardoor werd je automatisch van allerlei zogenaamd collectieve regelingen uitgesloten waar je dus wel mee aan mocht betalen dat dan weer wel, omdat je inkomen zogenaamd te hoog was mocht en mag je dus voor alles wel de absolute hoofdprijs betalen waardoor bij de meeste het inkomen tot ver onder het sociale minimum kwam en is gekomen.

    Het mooiste voorbeeld in die hoek was mijn maandelijkse afdracht als particulier verzekerde aan de verzekeringsmaatschappij en iedere maand stond daarbij in kleine lettertjes gedrukt maar o zo duidelijk, verplichte premieafdracht ziekenfonds!! en dus betaalde je de facto dubbel geloof me dan is solidariteit ineens wel heel erg ver weg.

    Het meest verstandige wat er nu moet gebeuren is ervoor te zorgen dat de overheid met zijn dievenbende zo ver als maar mogelijk is van die potten blijft en dat het geld word verdeeld (inclusief gemiddelde rente!!) over degene die hebben ingelegd, en wat die er verder mee doen is hun zaak, of ze het in een ouwe sok stoppen, of een beleggingsclubje oprichten, het zal en zij maar zo.

   • @Willem:
    ik proef overduidelijk, dat er een tweesporen verhaal aan het ontstaan is, die verhalen gaan daardoor langs elkaar heen rijden. RadaR’s verhaal in reactie op Jeanette is vanuit de pensioenverzekerde c.q. werknemer opgebouwd en m.i. zuiver. Jouw verhaal is vanuit de [kleine ] zelfstandige ondernemer opgeschreven. Ook daar is weinig mis mee, maar het zijn wel 2 gescheiden verhalen.
    Waar voor de werknemer via collectief uitgedachte spelregels vrijwel alles werd geregeld [en ik ben het zeker met RadaR eens, dat zulks destijds redelijk tot goed werd gedaan. Wat ook kon, omdat dat collectief via haar georganiseerdheid een kracht was waarmee je als baas of besturen maar beter niet kon sollen.] gold dat voor “het buitenbeentje” de kleine zelfstandige niet.
    Van enige organisatiegraad in dergelijke vorm was destijds en ook nu nog in hoofdzaak bij kleine zelfstandigen nauwelijks sprake. Zij stonden er alleen voor en werden wellicht wel slachtoffer van hun eigen drang naar “libertarisch” ondernemen. Nederland was altijd al en is dat sindsdien alleen maar meer geworden een land van de regeltjes. Waarbij onze bestuurders zich vooral focussen op het vinden van nieuwe heffingen en heffingsgronden. Dus stapje voor stapje zijn die kleine ondernemers onder het heersende [heffings]regime geschoven. Hoe dat uitpakt konden we ik dacht zo’n halfjaar geleden hier lezen, toen RadaR een link plaatste over de verplichting van kleine ondernemers in het Schilders- en Afbouwbedrijf. Die min of meer gedwongen werden [en waarschijnlijk nog steeds worden] om zelfs pensioenpremies te betalen, terwijl ze niet werkten vanwege een lege orderportefeuille.
    Zit er dan geen overeenkomst tussen jullie beider verhalen? Zeker wel, één heel belangrijke, die zich bij uitstek leent om tegen in het geweer te komen [goeie suggestie aan Jeanette, ik zou er maar eens over nadenken als ik haar was 🙂 ].
    Werknemer, zelfstandige, werkloze, arbeidsongeschikte, minder-valide, spaarder, huizenbezitter, huurder,gepensioneerde, welke “status” je ook hebt, de staat heeft het tot haar hoofddoel [ en soms bekruipt me het gevoel, wat versterkt is sinds de verschijning van dit kabinet, dat het haar enige doel is] gemaakt zo’n 60% van ieders [m.u.v. de topinkomens] verdiencapaciteit weg te belasten. Die vaststelling zorgt ervoor dat jullie beider verhalen uiteindelijk aan het eind van dat spoor toch weer bij elkaar komen.
    Overigens is deze opmerking [Laten we wel zijn de enige die van het pensioenstelsel in deze vorm profiteren kunnen en hebben geprofiteerd, zijn de mensen die trouw als een hondje 40 jaar ja, neen en amen hebben gezegd tegen hun werkgever en dus al die tijd in loondienst zijn gebleven de rest heeft en krijgt niets] niet in overeenstemming met de werkelijkheid.
    So-wie-so heeft elke ingezetene van Nederland recht op AOW [volksverzekering] en zoals ik hierboven in mijn opmerking over schilders en afbouwers al opmerkte zijn er bedrijfstakken, waar zzp’ers pensioenpremie betalen en dus recht hebben op een aanvullend pensioentje [hoeveel daar dan ook door de Pensioenfondsen van wordt afgeroomd.

    Nog even iets over je slotopmerking. RadaR en ik hebben het regelmatig over mogelijke oplossingen voor het niet door de verzekerden maar door de beheerders van de potten, overigens in nauwe samenwerking met de staat, veroorzaakte wantoestanden in de pensioenwereld, met alle pijnlijke gevolgen van dien.
    Bij die oplossingen bevindt zich ook die van jou: geef de betaalde nominale premie, verhoogd met een verantwoord rendementsgemiddelde van bijvoorbeeld 4%, terug aan de enige eigenaars, de premiebetalers. En laat de burger dan maar zelf beslissen of hij zelf gaat voor pensioensparen of niet.
    Het oorspronkelijke plaatje [ de overheid en de pensioenfondsen die als hoeder optraden voor die domme , onverantwoordelijke burger] is al lang besmeurd en te vies om nog aan te pakken. Je zult mij niet horen beweren, dat de burger van nu minder dom is en/of zich zijn verantwoordelijkheid richting inkomen voor de toekomst beter bewust is. Maar wat wel nadrukkelijk duidelijk is geworden is, dat zowel de overheid als de pensioenfondsen [laat ik het maar beschaafd zeggen] niet de betrouwbare partners en beheerders [meer?] zijn, die ze ooit pretendeerden te zijn.
    Maar jij beseft net al ik, dat vriendelijk vragen of we onze inleg teug kunnen krijgen geen hout zal snijden. Want dien je zo’n verzoek in dan blijkt dat de pensioenfondsen ook al werken als de Lotto of een casino. Je hebt ingelegd, je hebt gespeeld en niet gewonnen. Volgende keer gewoon weer inleggen en de 7 balletjes vallen weer c.q. het roulettewiel draait weer.
    Elders hadden we het over heilige huisjes slopen om een mentaliteitsverandering te bewerkstelligen. Waar we het nu over hebben is er eerder sprake van het moeten slopen van immens dikke betonnen muren.

 4. Ja, we kunnen klagen en kankeren wat we willen, maar Rutte heeft van het land van de Bultrugwalvis met de steeds verder uitdijende bilpartij toch maar mooi een gouden munt gekregen. En da’s niet voor niks!!!! 🙂

 5. Ik heb niet de indruk, dat Samsom’s oproep warmer is ontvangen dan die van Rutte van 2 maanden terug. 🙂
  Het hele “stimulans”-verhaal begint zo langzamerhand iets zieligs te krijgen. Men probeert de “motivator” uit te handen, maar doet dat nadrukkelijk met lege handen. Sterker nog, tegelijk met het stimu-verhaal komt men met het vrolijke bericht van nog eens 6 miljard bezuinigen. Dit pikt zelfs de Nederlandse schaapskudde niet meer zonder enig morren.
  Samsom’s uit inderdaad wanhoop geboren hersenkronkel om, zonder ook maar een helder verhaal te hebben over de wijze waarop risico’s voor in het bijzonder pensioengelden worden afgedekt [ja, wat geleuter over door de overheid af te geven garantstellingen, die je meteen je doen afvragen waarom er dan die tussenweg via en het opengooien van de sluisdeuren bij de pensioenfondsen nodig is? De overheid kan zich zoals zo vaak is gedaan in de afgelopen jaren toch rechtstreeks garant stellen voor geldtransfusies aan de vampiers i.c. de banken? Of gaat het om de zoveelste boekhoudkundige resp. begrotingstechnische truc? Tellen garantstellingen rechtstreeks aan banken wel mee in de Brusselse boeken en garantstellingen aan in dit geval pensioenfondsen niet? En wordt daarmee dus feitelijk het begrotingstekort via een omweg en met behulp van een deel van wat in die pensioenpotten zit op slinkse manier gedrukt?
  Verbazing zou zo’n kunstgreep niet behoeven op te roepen, want zoals P. ook al aangeeft: Lubbers deed al eerder zo’n “salto mortale”.

 6. Volstrekt ongeloofwaardig, absoluut onvoldoende doordacht en door wanhoop ingegeven waaghalzerij. Probleem is, dat de echte bezitter van die potten met geld, de pensioenverzekerde, volledig monddood kan worden gemaakt. Het zijn de besturen [werkgevers en werknemersvertegenwoordigers] die de stem hebben. En beiden hebben hun eigen agenda, die lang niet altijd in het belang van ons allemaal werkt.
  Hier ligt volgens mij een uitgelezen kans/plicht voor pensioenverzekerden om hun stem luid te laten horen. Om te laten horen dat zij [mee] willen beslissen over waar hun pensioengeld aan wordt besteed en in wiens handen het zal komen. En onder welke keiharde voorwaarden vooral.
  Ik hoorde uit actuariële hoek gisteren, dat er op totaal nivo bezien zo’n 30 miljard [opvallende congruentie met wat Lubbers destijds uit de pensioenpotten stal] vrij zou kunnen worden gemaakt. Dat lijkt weinig in verhouding tot de inmiddels 1033 miljard in alle potten samen. Maar het is meer dan het huidige begrotingstekort van de kreukelaars van Rutte. En het is bijvoorbeeld ook zo’n 500.000 “manjaren” pensioenuitkeringen. Dan ga je als pensioenverzekerde niet over één nacht ijs, me dunkt. Daar steun je niet blindelings waanzinnige, door wanhoop ingegeven risico’s mee. Door zo’n bedrag via BANKEN de economie te laten instromen. En die BANKEN tegelijkertijd nog een extra-cadeautje te geven, nl. de gelegenheid om hypotheken aan die pensioenfondsen te “verkopen”. Weet iemand inmiddels al welke rotzooi daar onder kan zitten? Of mogen we daar pas achter komen[ net als in 2009/2010, 2011, 2012] als het kalf weer in die put gesodemieterd is?
  Pensioengeld in handen van BANKEN geven? De rillingen zouden bij pensioen verzekerd Nederland over de rug moeten lopen. Het is als een pyromaan een jerrycan met benzine en een doosje lucifers geven met de opdracht er iets moois mee te gaan doen. 😦

 7. Ooit deed de overheid onder Lubbers een greep in de pensioenpotten, die becijferd op 30 miljard. Dat geld heeft de burger nooit meer teruggezien.
  En opnieuw wordt die greep gedaan; met een ander verhaal er omheen. Maar als ik hoor, dat het pensioengeld geacht wordt o.a. te gaan worden gebruikt om lopende hypotheken van BANKEN over te nemen, zodat die banken meer geld in handen krijgen [vet op de botten noemen economen dat] waarmee ze dan het bedrijfsleven soepeler moeten behandelen bij het verstrekken van krediet, ja dan gaan al mijn haar overeind staan. Ik ben toch verdomd benieuwd hoe de gemiddelde Nederlander hierop zal reageren. Of voldoende beseft gaat worden, dat het pensioengeld wel heel erg risicodragend geld gaat worden.

  BTW de clip is zeker hilarisch. In alle opzichten 🙂

 8. Zelfs in mijn stoutste dromen en wilde nachtmerries kon ik mij niet voorstellen een nog grotere typhushekel te hebben aan een politicus als dat ik dat deed bij Harry Potter II ook wel bekend als JPB, maar hold and behold het is ze in het Haagse gelukt om nog grotere zultkoppen te vinden waarbij 1 + 2 op mijn hitlist genoegzaam bekend moge zijn maar kaereltje Sybrand is ze aardig aan het inhalen, echt nooit gedacht dat het kon maar zo zie je maar het meest onverwachte is altijd te verwachten zoals hieruit wel blijkt.

  Wat Samson hier te berde brengt is een verschrikkelijke belediging voor een ieder die van zijn totaal mesjogge en volledig krankzinnige beleid de dupe is en het toont eens te meer aan dat zowel hij als zijn pseudo liberale holmaat de greep op de werkelijkheid nu dan ook totaal zijn verloren.

  Het is en word echt tijd om die twee en hun souffleurs op te pakken en de rest van hun miserabele leven te laten doorbrengen in wat vroeger zo mooi werd omschreven als “het Dolhuis”
  en dan vooral er zorg voor te dragen dat de sleutel never nooit meer word gevonden.

  Wat die wandelende kale idioot maar niet in zijn aangetaste hersenpannetje krijgt is dat het plunderen van de bevolking zoals nu op ongekende schaal gebeurt eens ophoud, honderden bedrijven iedere maand over de kop, inmiddels miljoenen mensen die steeds meer en vaker in de financiele shit komen, onmenselijke getallen die de hun toekomende zorg niet meer kunnen betalen enfin het rijtje is bekend en wat is badmuts zijn antwoord?? nog meer belastingen verhogen, nog meer knijpen en persen maar echt daadwerkelijk op de overheidsuitgaven ingrijpen?? of de overhead in o.a. de zorg aanpakken??

  Pas nu zijn de geleerden het eens dat een kleine 50 universiteiten wellicht wat te veel zijn voor dit landje en worden er plannen gesmeed om dit tot maximaal 3 terug te brengen, denk nu niet dat dit plan wat miljarden en miljarden op gaat leveren uit de koker van die haagse hopjes komt want dat is niet zo!!!

  Europa regelt van alles, tot het meest extreme aan toe, maar wat ze zouden moeten doen om de economie weer te laten draaien laat men na en dat is doodeenvoudig een minimumloon invoeren voor alle eurolanden gebaseerd op het Nederlandse waarin het minimumloon ongeveer 50% van een modaal inkomen is.

  Ik hoef zeker niet uit te leggen wat dit bij invoering kan gaan betekenen??

  En zoals al zo vaak door mij bepleit breng de regering terug tot een aantal kernministeries, voeg sommige samen en laat andere in de dikke mist verdwijnen, dat zijn pas echte bezuinigingen.

  Maak er nu eens echt werk van om de zinloze en totaal overbodige regelgeving en betutteling van de bevolking te beeindigen.

  En verder Meneer Samson schaam ik mij intens diep voor het feit dat U net als ik ook Nederlander bent, want zo een Nederlander wil ik, kan ik en zou ik ook nooit durven zijn
  als u ook nog maar iets aan menselijke waardigheid bezit, treed af !! bied uw excuses aan en ga in retraite bij de fraters of een ander mooi klooster in het limburgse land, kunt u gelijk de verzamelde werken van Jo Gijzen (ook al zo een fraai NL product) gaan bestuderen.

 9. De verhaal houdt zonder meer steek. Samsom of de kopie-Rutte manifesteert zich [anders kan ik het niet stellen] als een complete farce. Betekenisloos, arm aan ideeën en daadkracht, armzalig eigenlijk.
  Het filmpje is hilarisch; the two of us oftewel het Sloopbedrijf Rutte & Rutte.

Nice and easy to work with

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s