VLEUGELS

Briljante zet van Plasterk en zijn club meedenkende ambtenaren. Een zet, die getuigt van realiteitszin. Want het nieuwe gedrocht, wat politiek mastermind Ronald wil laten ontstaan uit de samenvoeging van Noord-Holland, Utrecht en Flevoland als [voorlopige[?] naam] “Noordvleugel” meegeven , doet meteen associaties opkomen met een penitentiaire instelling of [beter misschien nog] een moloch van een ziekenhuis.
Ronald blijkt daarmee inmiddels ook in te zien, dat Nederland een ziek land is. En blijkbaar is men er in die drie provincies het beroerdst aan toe, vandaar dat ze als eerste aan de beurt zijn. En met Volendam en Urk binnen je grondgebied …… ik kan me daar wel wat bij voorstellen.  Als ik Utrecht was zou ik me op zijn minst een beetje ongelukkig voelen. Maar wellicht speelt hier bij mee, dat je als kleinste broertje je maar hebt te schikken.
“Noordvleugel Medisch Centrum” …… NMC …….. proeft niet eens zo beroerd feitelijk.
Wat ongetwijfeld gaat volgen is een ongemeen felle strijd waar de belangrijkste “zetels” van de moloch zullen moeten komen.
Het Noordvleugel Bestuurs Centrum, de Noordvleugel Heineken Hal, de Noordvleugel Arena, Het Noordvleugel Ziggo Dome, het Noordvleugel Ice Dome …….. it’ll be fun to watch it all ….. al zal het weer een smak geld gaan kosten. Maar medicijnen zijn nog steeds duur en de zorg wordt steeds duurder. En die drie provincies zijn erg ziek, net als de rest van Nederland. En je staat als Plasterk natuurlijk wel voor een enorme klus om uit de zaadcellen van Noord-Holland en Utrecht, geplaatst in de baarnoeder van Flevoland, een enigszins aan te gluren broedsel te laten voortkomen.
Éen kwestie lijkt al min of meer beklonken. De TROS is al een actie begonnen om Volendam tot het culturele centrum van Noordvleugel aan te wijzen.
0Noordvleugel

Ik denk graag mee met besturend Nederland. En dus ben ik aan het peinzen geslagen over de volgende mogelijke clustering van provincies tot andere centra.
Groningen, Friesland en Drenthe lijjkt me een logische cluster. Meest voor de hand liggend voor “Noordvleugel’, maar Ronald beschikte anders. Eerste alternatieven die bij me opkwamen waren “Hospitaalschip De Platbodem” en “Platjeskliniek”.
Maar Drenthe heeft hier en daar wat “bergen”, dus dat klopt niet helemaal.
Zuid-Holland lijkt gedoemd alleen te blijven, want “De Zilte Vleugel” door een samenvoeging met Zeeland zie ik er niet direct van komen. En met de klimaatveranderingen in gedachte is Zeeland toch uiteindelijk gedoemd om Waterland te worden, waar alleen nog containerschepen richting Rotterdam en Antwerpen te zien zullen zijn. De enige koeien zitten in die containers, samen met paardenvlees.
Gelderland en Overijssel, da’s een makkie: de IJs[sel]vleugel of de Grolschvleugel. Desnoods als de bevolking moeilijk gaat doen kan het nog Hökenvleugel worden.
Heb ik dan nog iets over? O ja, Limburg en Brabant. Vraag is in hoeverre de Brabers bereid zullen zijn te fuseren met een provincie, die als hopeloos geval, als al opgegeven bekend staat. Zou die bereidheid er zijn dan is een nieuwe naam snel gevonden: Zuidvleugel of, zoals professionals dat noemen “Death Row”.

Advertenties

22 thoughts on “VLEUGELS

 1. Ergens in de jaren 80 van de vorige eeuw deed een nieuw fenomeen zijn intrede in het bedrijfsleven. Het best te omschrijven als een soort “reorganisatiedrift”. Daarmee kwamen eerst enkele, maar na verloop van tijd hele golven externe deskundigen binnen. Aanvankelijk herkenbaar als organisatieadviseur, maar naarmate het fenomeen meer body kreeg en vrijwel probleemloos door alles en iedereen bleek te worden geaccepteerd groeide ook de inventiviteit m.b.t. het verzinnen van dikke beroepsnamen. We leerden kennismaken met bijvoorbeeld veranderingsmanagers, outsource deskundigen e.v.a. En vervolgens kwamen daar de coaches achteraan.
  Met die explosie aan “kennis en kunde” werd vakkundig een vicieuze cirkel beweging geïntroduceerd en geïmplementeerd.
  Eerst werden bedrijven grootschalig op de schop genomen, omdat decentralisatie als het ware geloof werd aanbeden. In concreto betekende dit, dat bedrijven meerdere jaren in een chaos verzeild raakten, herschikkingen van verantwoordelijkheden en functies waren aan de orde van de dag.
  Vaker werd zo’n reorganisatieproces nooit geheel afgemaakt; na een paar jaar was de metaalmoeheid in de organisatie zo groot en het oorspronkelijk doel zo ver uit beeld verdwenen, dat men er uiteindelijk maar een punt achter zette.
  Mede ook, omdat een volgende golf moest gaan worden opgevangen. Er was altijd wel een handjevol “goeroes” die iets anders hadden uitgedacht en daarmee op een uitgekiende marketingwijze de brede aandacht wisten te pakken.
  Volgende reorganisatie aldus, waarbij juist de centralisatie van verantwoordelijkheden, bevoegdheden, taken en diensten het ultieme wondermiddel moest zijn. Er zijn bedrijven en medewerkers, die het gevoel hebben sinds medio jaren 80 vrijwel onafgebroken in de reorganisatiemolen te hebben gezeten. Wellicht zijn er zelfs onder jullie enkelen.
  En dan laat ik nog maar rusten het punt van de wisseling van de wacht aan de top van een bedrijf. Elke nieuwe directeur [thans CEO, CFO, CHO etc] treedt aan met zijn eigen koffertje gevuld met wat hem op de Hogeschool of Universiteit in het hoofd is gestampt en wil dat graag met zijn eigen stempel erop in de praktijk brengen.
  Hoewel het fel door de direct betrokken managers wordt bestreden is het aantal compleet geslaagde reorganisaties op de vingers van één hand te tellen. Decentraliseren of centraliseren: het is “an ever turning wheel”. Wat ook de overheid al decennia in zijn greep houdt. Kijk hoe die overheid in een vrijwel eeuwigdurend reorganisatieproces is omgegaan met de uitvoeringsorganen sociale zekerheid. Een van de huiveringwekkendste voorbeelden van het voortdurend wisselen van de focus, waar in de afgelopen 30 jaar miljarden aan zijn verspild.
  Ook anno 2013 hinkt de overheid nog steeds op 2 gedachten, als het er niet meer zijn. Waar een [vindt men zelf] fraai verhaal is gevonden om de zorg naar de “klant” te gaan brengen [decentralisatie van een groot deel van de zorgtaken door deze bij de gemeenten te leggen] is Plasterk bezig om Nederland provinciegewijs te centraliseren. Waarmee ik tussendoor richting Willem zou willen zeggen, dat een duidelijke visie in beleid als het door jou genoemde voordeel door mij in ieder geval niet wordt herkend.
  Sterker nog: eerder is het risico concreet, dat onze samenleving door die tegengestelde bewegingen in steeds grotere verwarring kan komen. Omdat een kenmerk van tegengestelde bewegingen nu eenmaal onvermijdelijk wrijving, frictie is.
  Het Noordervleugel en toekomstige andere vleugel plannen zijn te beschouwen als een kostbaar soort bezigheidstherapie van een minister, wiens gedrevenheid slechts wordt geëvenaard dor zijn kortzichtigheid.
  Maar misschien mag hij als excuus aanvoeren, dat hij nu eenmaal deel uit maakt van een kabinet, waar so-wie-so geen spoor van consistentie te bespeuren valt.
  Sloopplannen zijn niet voor niets de meest simpele die er te vinden zijn. En als een van de weinigen in zijn soort is er een stevige garantie, dat het grote gapende gat, wat als doel wordt nagestreefd, er ook straks zal zijn. Voor de rest onderscheiden ook sloopplannen van de hand van deze overheid zich niet van alle anderen:: de uiteindelijke kwaliteit zal aanmerkelijk minder zijn geworden en het budget zal gierend uit de bocht vliegen.

  • Wij zitten al zo’n 20 jaar in een “off and on” reorgansatie. Het schijnt nu “fine tunen” te heten las ik recent. Wij zijn hier inmiddels te moe om nog last van metaalmoeheid te hebben. 🙂

  • Even helder als herkenbaar, voor velen van ons. In de jaren 80 en 90 was de uitkomst veelal gelukkig nog het vaakst, dat er niet al te veel schade werd aangericht in het kader van de werkgelegenheid. In de huidige tijd is bijna alles gericht op het terugdringen van kosten om óf winst te optimaliseren óf op zijn minst de winst op peil te houden. En dan gaat het snoeimes als eerste bij de deur “personeel” naar binnen. Er wordt structureel werkgelegenheid vernietigd. Is die slag eenmaal gemaakt dan komt er “slavenarbeid” binnen rijden. Veelal gelijksoortig werk [DE blijft koffie maken, Verkade koekjes bakken, warenhuizen prullaria verkopen immers?] maar dan voor een aanmerkelijk lager loon. Waarmee de poorten wijd opengaan voor de lage loon-landen uit de EU. Het heeft allemaal [te] veel weg van een “race to the bottom”. De topinkomens uiteraard uitgezonderd.

 2. Het enige wat ik me als redelijk gezond denkend mens steeds maar afvraag bij dit soort strapasten, is wat dat toch is wat iemand, als een op het oog ook als niet geheel hersendood zijnde persoon als Plasgootje bezield, om dit soort besluiten er gewoon desnoods doorheen te rammen.

  Zo op het 1e gezicht lijkt het plan toch uitermate redelijk, er word bespaard en er zal als welhaast vanzelf een eenduidig beleid ontstaan in de nu nog als afzonderlijke entiteiten functionerende provincies.

  En toch heb ik het gevoel dat we iets missen in dat hele masterplan van Plasgootje.

  En voor de cultuurbarbaren onder ons ………

  • @Willem:
   Waarschijnlijk mis je iets wat voor anderen zo open en bloot zichtbaar is: elk project van enige omvang , wat uit de overheidskoker afkomstig is, levert per definitie nooit op wat die lui zichzelf en vooral ons proberen wijs te maken.
   Zou het iets anders goeds opleveren dan zou je nog kunnen zeggen “nou ja, vooruit dan maar”. Maar de werkelijkheid is, dat zo’n reorganisatie veel duurder uitpakt dan begroot, nooit het doel haalt wat werd beoogd en beloofd. Uiteindelijk, als er eindelijk een streep onder wordt gezet, rest schade en schande [o, en een paar glazen torens vol bestuurders erbij].

 3. Een nietsverhullende omschrijving van ons mooie Nederland. 🙂 Death Row is misschien wat zwaar aangezet, vind je niet?. Limburgs is best mooi, zoals je behoort te weten.

   • Wie????? En wat???? Ik versta alleen dat ze iets klasse schijnen te vinden en er zwengelt ergens iets slaps! 😛

   • Haagse Haggy 🙂 Heerlijk om weer eens te zien. Harry was bij mij een beetje uit beeld geraakt en dat is zonde. Gerimpelde kleibint, klinkt toch hilarisch uit een Haagse mond? Op voorhand sorry voor het “ex-mollenvolkje” van onder de Roer [pas als dat stroompje wordt omgeturnd tot de Oproer gaat er weer wat gebeuren in Limburg, tot die tijd zijn Rowen Heeze, André Rieux en Henk + Rita aan de macht 🙂 ] maar ik heb er niets mee. Voor het landschap zak ik liever even meer naar beneden richting Ardennen. Daarom is het misschien beter om Brabant het leed van een gedwongen fusie te besparen en Limburg aan de Belgen over te doen. 🙂

  • OK, OK …. weer een bloedserieus blogje neergehaald. Hard nodig om het niveau weer wat op te schroeven. Willem plaatste al een “Haags” liedje elders, dus hou ik het ook maar bij dialect. Komt-tie!!

 4. Zelf dacht ik bij de naam voor Groningen, Friesland en Drenthe allereerst aan de “Boer-Zoekt-Vrouw-vleugel”. Maar nee, dat is natuurlijk de naam die bij heel Nederland past. Misschien een idee voor de EU?
  Maffia-vleugel, Braadworst-vleugel, Friet-vleugel, Luie Vleugel, Cuba Libre Vleugel, … ik kom al schrijvend op dreef 🙂

 5. Zou het niet gewoon zo zijn, dat Wimpie-Lex hier achter zit? Die is inmiddels compleet afgepeigerd van het bezoeken van die provincies. 4 Vleugels bezoeken, daar is ie van nature als handig in. Wimpie laat Huis Ten Bosch ook herinrichten, verdeeld in 4 vleugels. Ook hier heeft de “rampetamp”-vleugel de hoogste prioriteit.
  Wat Plasterk betreft: ik zeg al sinds zijn intrede in de wereld van de politiek, dat iemand hem onmiddellijk die hoed over zijn oren moet trekken.

 6. De warmte heeft in ieder geval [nog] geen invloed op je gevoel voor humor :D.
  Heerlijk weggezet, deze volstrekt achterhaalde en dus overbodige onzin van Plasterk. Alleen bedoeld lijkt het om zijn naam alsnog in de Vaderlandse geschiedenisboeken te krijgen. En dan mag het wel iets kosten.
  Had je overigens nog meegekregen, dat naar verluid de “Bollenstreek” graag zou willen meedoen aan de Noordvleugel? 🙂

Nice and easy to work with

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s