AOW-GAT [DEELS] GEDEMPT

Vreemd genoeg passeerde het bericht, dat het kabinet heeft besloten het AOW-gat, wat als gevolg van de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd bewust werd geslagen en tienduizenden mensen [volgens de Volkskrant] rechtstreeks treft in hun inkomen, voor een deel te repareren vrijwel geluidloos.
Hier is te lezen welke verzachtende maatregel in de vorm van een overbruggingsregeling werd getroffen. Het lijkt mij alleszins nuttig kennis te nemen van de inhoud van die overbruggingsregeling, opdat onprettige verrassingen in de aankomende tijd kunnen worden voorkomen.

Een paar kanttekeningen  mijnerzijds zijn wel op zijn plaats.
Allereerst, ik vermeldde het al, is het merkwaardig hoe weinig aandacht er werd besteed aan dit op zich positieve nieuws. Heel veel mensen [naar mijn overtuiging veel meer dan de tienduizenden, waar in de krant over wordt gesproken] worden niet, zoals eerder leek te gaan gebeuren, aan hun lot overgelaten, wat in ook al veel gevallen leek te gaan gebeuren.
Op basis van demografische gegevens van het CBS is vrij simpel te achterhalen, dat op het moment van ingang van de verhoging van de AOW-leeftijd er in Nederland ruim 760.000 mensen blijken te zijn, die met een AOW-gat worden geconfronteerd. Wat cijfers ter verduidelijking. Het handelt om Nederlanders in de leeftijdsgroep 59 t/m 65 jaar.
Een 59-jarige wordt door het “gat” opgezadeld met een AOW-leeftijd 67 ipv 65. Hij verliest dus uitgemiddeld 20 maanden AOW-uitkering. [20x 1.085 indien alleenstaande – 20x 1.500 indien met partner]. Middelen we die  mogelijkheden ook weer uit dan gaat het om 20x 1.290.
Een 62-jarige wordt door het “gat” opgezadeld met 6 maanden [AOW ingangsleeftijd 65+ 6 maanden ipv 65 jaar] later AOW i.c. 6x 1.290.
Enzovoort, enzovoort.
Dit wat betreft de impact op het niveau van de individuele Nederlander in de getroffen leeftijdsgroepen.

Stappen we over op het effect voor de totale populatie van 760.000 potentieel getroffenen dan moeten we allereerst de groep direct getroffenen daar uit zuiveren.
Bedoeld wordt, dat er een forse groep mensen is, die hun recht op AOW volledig ontlenen aan het feit, dat hun partner dat recht heeft. Concreet:
man + vrouw in partnerverband – 1 van hen bereikt de AOW-leeftijd, waardoor ook de partner AOW-uitkering van de ander geactiveerd wordt.
Laten we voor de gelegenheid uitgaan van een situatie, waarin er sprake is van 300.000 alleenstaanden en 460.000 mensen in partnerverbanden. Dat zou in de oude AOW-vorm hebben geleid tot op 65-jarige leeftijd te verkrijgen:
300.000 x 1.085 + 460.000/2 x 1.500 AOW-uitkeringen.
Per uitkeringsmaand zou het dan gaan om een bedrag 325 miljoen. Dat is grosso modo dus ook het bedrag, wat de overheid meteen al bij in werking treding van de verhoging van de AOW-leeftijd bespaart. Een bedrag overigens wat [via datzelfde stapjesmodel waarmee de leeftijd wordt verhoogd] afneemt, omdat uiteraard wel instroom, zij het verlaat, in de AOW blijft plaatsvinden. De groep getroffenen wordt naarmate de jaren verstrijken steeds kleiner.

325 miljoen bespaart de overheid dus meteen al; u bent neem ik aan inmiddels ervaringsdeskundige genoeg om te beseffen, dat als de overheid bespaart dat in 99,9% betekent, dat het om geld gaat wat de burger wordt afgenomen. Zo ook in deze AOW-situatie.
Een op dit moment 60-jarige wordt 16 maanden inkomen [1.085 dan wel 1.500 euro per maand, totaal 17.000 resp. 24.000 euro] inkomen afgenomen en werd daarbij bij de invoering van de leeftijdsverhoging van de AOW achteloos gezegd, dat hij maar moest gaan sparen om dat gat te overbruggen. Wellicht hoort u het Jetta Kleinsma, Alexander Pechtold e.a. nog zeggen.

Gelukkig heeft de druk, die door de vakbeweging, enkele oppositiepartijen en vroeg-gepensioneerden werd uitgeoefend resultaat gehad en is men enigszins tot inkeer gekomen. Van de besparing van 325 miljoen op de AOW in dit jaar wordt net 10% [34 miljoen] teruggegeven aan de sponsors, aan ons dus.
Tot de verhoging van de AOW naar 67 jaar is uitgefaseerd [2021] verwacht de  overheid in totaal 400 miljoen voor de demping van het AOW-gat nodig te hebben. Met dat percentage van 10% voor dit jaar in het achterhoofd kunt u zich met een beetje cijfermatig inzicht meteen een beeld vormen van de totale opbrengst van de AOW-maatregel voor diezelfde overheid. Inderdaad, die zou best weleens rond de 4 miljard kunnen schommelen.
En dan is het op zijn zachtst gezegd opmerkelijk, dat die 400 miljoen in het krantenartikel, maar ook door de overheid zelf als “kosten” worden betiteld.
Lagere winst zou beter zijn geweest naar mijn mening.
Maar, tot slot, misschien maakt dat voldoende duidelijk wie er in Nederland werkelijk verantwoordelijk is voor de negatieve toonzetting, waar dit land door zou worden gegijzeld.

Advertenties

8 thoughts on “AOW-GAT [DEELS] GEDEMPT

 1. Goede gedachte, dat je met cijfers [indicatief, maar goed bruikbaar] zichtbaar maakt welke populatie wordt geraakt door het besluit de AOW-leeftijd stapsgewijs en versneld te verhogen. En welk bedrag mensen simpelweg wordt afgenomen. Want iets anders is het niet: afnemen!
  Een 2e prima punt wordt door Jurgen aangedragen. De zgn. compensatie van 400 miljoen voor het deels dempen van het gat heeft een grote kans uit te draaien op een onsmakelijke sigaar uit eigen doos. Door dat bedrag via een alternatieve maatregel bij de burger weg te halen. Zou dat zijn bij de hogere inkomens dan zou ik er geen moeite mee hebben, want dan kunnen we het onder de noemer ‘solidariteit” [al of niet afgedwongen] plaatsen.
  We moeten de ontwikkelingen maar blijven volgen, vind je niet?

  PS: de Fyra voorlopig maar laten rusten???? 🙂

  • Cijfertjes en bedragen werken over het algemeen nu eenmaal beter om iets te onderbouwen, Paul. Zelfs al worden ze verzonnen of gemanipuleerd, zoals de politiek met regelmaat doet [mijn cijfers zijn echter niet gemanipuleerd, hoogstens geëxtrapoleerd].

   Wat de Fyra betreft: met rust laten JA voor zover het de politieke kant van de zaak betreft. Als er nu nog een Nederlander rondloopt, die niet inziet hoe er op een enorme manier is aangeklooid door alle politiek verantwoordelijken [bewindslieden maar zeker ook de 2e Kamer] met een al even enorm fiasco tot gevolg, dan acht ik mijzelf niet capabel om dergelijke lieden alsnog te kunnen overtuigen. Dat zijn in mijn ogen “geboren slachtoffers”, de mensen die zich met een schiettuig in de hand vrolijk lachend naar een front laten sturen, weet je wel. Of, om bij de topid van dit log te blijven, zich zonder het te snappen hun pensioen/AOW laten afpakken. 🙂
   Een ander aspect aan een zaak als het Fyra-project is echter, dat ik van mening ben dat er nog te weinig mensen zijn, die kunnen doorzien hoe zo’n mega-project c.q. megablunder c.q. mega-verspilling in de praktijk in elkaar wordt gestoken.
   Ik doel op de partijen, die een “leading role” spelen en de aard van die rol. Daar is nog wel het een en ander over te zeggen en dus ook schrijven. Wat ik zeker zal gaan doen. 🙂

   • Netelenbos [die de HSL ooit een prachtige deal voor de belastingbetaler noemde] is zich al aan het warmlopen. Ze moet de zinnetjes “met de ogen van nu” en “met de situatie van toen” uit haar hoofd leren. Ingeval die club Jojo’s in Den Haag inderdaad een PE er door krijgen.
    Het blijft jammer: keer op keer doen zich kansen voor om de schandpaal te voorschijn te halen, keer op keer durft de snurkende burger niet.

   • Niet alleen over de Fyra, maar zelfs ook wat dat AOW-gat betreft blijken verrassend veel mensen nogal onwetend over de materie. Zo bleek mij vandaag toen het onderwerp ter sprake kwam. “Ik merk het wel” is de opgeruimde mening.
    Je kunt erom lachen eigenlijk.

 2. De overheid rekent altijd alles naar zichzelf toe. Een onontkoombaar feit. Dus als er minder geld kan worden opgehaald dan aanvankelijk beoogd, wordt die “mindere opbrengst” als “kosten” aangemerkt. Zodat ze gevoeglijk onder die noemer alsnog langs een andere weg kunnen gaan worden geïncasseerd.
  Maar, en dat merk je terecht ook op, de reparatie van het “gat” voor mensen, die anders in de problemen zouden komen [ca. 28.000 las ik, wat ook ik een lage raming vind] is een positieve ontwikkeling. 🙂

 3. Sta jij hier werkelijk zo in, Arno? Het verrast me een beetje. Want waarom zou een ronduit goede voorziening als een basispensioenverzekering van de staat niet overeind kunnen blijven? Als je soms denkt, dat met het eventueel in de verre toekomst opheffen van de AOW de premiebetaling vervalt, zou je toch beter moeten weten. De staat blijft immers dat enorme bedrag wat er jaarlijks door ons wordt opgehoest aan premie nodig hebben om haar verspillingen [zoals de Fyra 🙂 ] mee te kunnen financieren. Zou de AOW verdwijnen dan verzint men prompt een nieuwe pot om het geld naar toe te kunnen halen. Ik zou jongere generaties juist willen adviseren om voor het behoud van een staatspensioen te vechten.

  Die reparatie is, hoewel natuurlijk onvoldoende, beter dan niets. Bepaalde groepen in de samenleving mogen zich verzekerd weten van tenminste nog een enigszins redelijk inkomen gedurende de overgangsperiode naar 67.

 4. Goeie zaak natuurllijk, die reparatie. Daar niet van. Maar het brengt mij toch niet af van de bijna-overtuiging, dat een staatspensioen als de AOW voor mij en mijn generatiegenoten een fictie zal blijken te zijn. En daar dus van uitgaan zou voor velen van ons een verstandige zaak zijn.

Nice and easy to work with

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s