FROM ICE AGE TO ICE WAR

Er is weer behoefte aan een Lange Pier! Aan een vrijheidsstrijder, die opkomt voor het belang van zijn volk. Net als zijn beruchte voorganger deed tijdens de Tweede Belegering 0Lange Piervan  Medemblik in 1517. De heroprichting van de Arumer Zwarte Hoop is hard nodig, want Friesland wordt opnieuw en in de rug nog wel aangevallen. Door het leger van Grote Annemarie, die stiekem in de vers gewonnen klei haar strategie verder heeft uitgewerkt, die tot doel heeft haar rijk tot het grootste gewest van de Nederlanden te maken.
Ja, de geschiedenis blijft zich maar herhalen. Niet zo vreemd overigens, omdat menselijke gedragingen zich immer blijven herhalen.

Door de eeuwen heen heeft Friesland een geweldige naam opgebouwd als het schaatscentrum van Nederland. Al decennia zijn winters, waarin steevast schaatsfeesten uitbreken in het roemruchte Thialf Stadion, een gegeven.
Schaatsen is als exportprodukt de status genaderd van het Friese stamboekvee.
Het is een economische factor van betekenis voor Heerenveen en zelfs heel Friesland geworden. En een heel groot deel van Nederland geniet elk jaar weer opnieuw mee van die schaatsfeesten. Van dat soort Sterren op het IJs, wat nog wel zonder omgekeerde maag kan worden bekeken.
Hoewel echte urgentie niet aanwezig was besloot men vorig jaar, dat de schaatstempel die Thialf heet een upgrade diende te krijgen. En toen maakten de frisse Friezen een inschattingsfout, die ze weleens duur kan komen te staan.
Want werd aanvankelijk gedacht over sec een upgrade van Thialf, opeens kwam er een geest uit de fles, die met het idee op de proppen kwam “Waarom bouwen we geen nieuwe Friese schaatstempel?”. Zonder het op dat moment beseft te hebben, denk ik, werden daarmee zaken geïntroduceerd, die de aandacht van het schaatsen sec deed verbreden naar kosten, economische impact en aanzien in de wereld van de kleine grote sport.
Tja, en dan is het wachten op de hongerige, kwijlende wolven en wolvinnen, die prooi ruiken. Zoetermeer bracht razendsnel een plan op tafel voor een schaatswalhalla in het toch ook heel erg schaatsminnende Zuid-Holland. Terwijl , gelooft u mij, in dat hele Zuid-Holland geen mens zit te wachten op weer zo’n duur prestigeobject voor geile lokale bestuurders, te financieren door het bedrijfsleven, dus met op voorhand de zekerheid dat er een groot aantal skyboxen zullen komen.
En plan-Zoetermeer lag er nog niet, daar kwam de [letterlijke] kanjer uit Flevoland, de 0Annemariezelfbenoemde Queen of Almere, Grote Annemarie aangesneld. Nog volop bezig om het prestigeobject Poort van Almere tot een fiasco te draaien [zie de Zembla-uitzending over de gang van zaken rond dit “sportthema-winkelcentrum”] komt het Beest van Almere, wiens honger naar erkenning onstilbaar is en dientengevolge heel veel eurootjes kost, met haar plan. Grote Annemarie wil van haar Almere de nieuwe schaatsstad maken. Waarvan uiteraard >90% van de eer en glorie op Annemarie zelf moet gaan afstralen. Ik acht het Beest van Almere zelfs in staat om met allerlei suggesties te komen, uiteraard met haar keurmerk erop, om het schaatsen nog meer leven in te blazen.  100 meter sprint voor schaatsrodelaars, 250 meter slalomstayeren, 750 meter bergop sprinten [Annemarie bouwt er desgewenst de berg voor bij het nieuwe paleis].
Gewoontegetrouw ben ik altijd tegen zaken, waar de geur [stank] van Annemarie rond hangt. Dus ook in dit geval. En dus heb ik direct mijn steun toegezegd aan de Friese tegenbeweging, die iets aan het virus Annemarie gaat doen.
Maar uiteraard verdient het wat mij betreft verre de voorkeur, dat er een nieuwe Lange Pier opstaat, die Grote Annemarie met de grond gelijk maakt. Alleen daarvoor koop ik een kaartje Almere.

Advertenties

17 thoughts on “FROM ICE AGE TO ICE WAR

 1. Kwam een paginagrote advertentie tegen in de Nationale Rioolkrant [was bij de kapper en er lag geen ander of liever beter leesvoer 🙂 ] van Epke Zonderland en Sven Kramer. Friesland laat dus [geheel terecht] haar Goud aanrukken om de KNSB van het slechte pad af te krijgen.
  Meteen bekroop mij de gedachte, dat Grote Annemarie dit zeker niet op zich zal laten zitten [alleen al de gedachte: op Annemarie zitten … teiltje graag 😛 ]. Het Beest van Almere gaat ongetwijfeld haar “goud” uit de kast halen: Ali B. 😦

  • Ik las iets dergelijks net in de VK. Het schijnt dat Heerenveen 28.000 “likes” heeft tegen 6 voor Almere. Dat is de nieuwe manier om te protesteren tegenwoordig: wel of niet “liken”. Ik schud mijn hoofd en ga boodschappen doen. Na een week even weg uit dit polderland blijkt er niets verandert. Alleen de voorraadkast moet worden bijgevuld. Even kijken op mijn lijstje?
   – geen rundvlees
   – geen zalm
   – geen eieren
   – geen kip
   Het zou weleens iets vegetarisch kunnen worden 🙂

 2. Ik meen gelezen te hebben, dat a.s. weekend een gezelschap “wijze heren” met een aangeboren aanleg voor “liken” van geld aan strijkstokken en het vervullen van aansprekende baantjes in de sportwereld een besluit neemt over de plek waar de nieuwe Tempel komt te staan.
  Grote Annemarie en haar volgers wachten dus niet op wat Plasgootje [een vondst 🙂 ] aan het uitvogelen is, Willem. Radar’s roep om de resurrectie van Lange Pier moet Friesland in de hoogste versnelling brengen. Want anders is het gewoon “a done deal”.

 3. Laat ik me nu eens inhouden en me beperken tot het mededelen dat deze bonte zeekoe nu precies het type bestuurder is waar ik allergisch voor ben en een schandaal is voor wel integere overheidsdienaren.

  Ze is ook het voorbeeld bij uitstek van het totale gemis aan zelfreinigend vermogen zowel in de algemene politieke zin als in de partijpolitiek.

  Het is ook tekenend voor Nederland in zijn algemeenheid dat een dusdanig leeghoofdig van iedere vorm van zelfkritiek ontblote soort van wormvormig aanhangsel een dusdanige carriere als de hare heeft kunnen krijgen en dat zonder enige vorm van bekwaamheid of een teken van kunde.

  Het dedain waarmee zij zich presenteert en waarmee zij de burgers onder haar hoede schoffeert is een moderne samenleving onwaardig.

  De enige kwaliteit, voor zover je van een kwaliteit mag spreken., van deze bonte zeekoe is dat zij gelijk een paling in een emmer snot dusdanig weet te glijden dat zij steeds op tijd uit de klauwen van degene die haar willen roken weet te blijven.

  Puur persoonlijk gesproken zal het mij overigens jeuken waar en hoe ze een schaats tempel in dit landje gaan neerzetten, je weet op voorhand eigenlijk al dat er sowieso bakken en bakken gemeenschapsgeld naar toe zullen gaan, is het niet voor de aanleg van de infrastructuur, dan wel voor het nijpende tekort op het budget tijdens de bouwperiode aan te vullen en anders wel in de exploitatie die zo zal blijken in de tijdslijn kwa kosten/baten te optimistisch was begroot.

  Eerlijk gezegd zie ik deze tempel voor de firma Viking niet zo 1,2,3, in Almere verschijnen ondanks het niet onaanzienlijke gewicht van de bonte zeekoe die ongetwijfeld in de strijd zal worden geworpen.

  Die gedachte baseer ik dan grotendeels op het niet aflatende fanatisme van Ronaldus Plasgootje die koste wat kost nu eenmaal een superprovincie wil smeden uit Noord-Holland, Utrecht en Flevoland, ongetwijfeld zullen dan bij een eventuele realisatie van deze woeste plannen de plannen van de bonte zeekoe worden afgeschoten ten faveure van andere megalomane projecten in b.v. Utrecht en/of Amsterdam.

  • Uit je reactie meen ik op te maken, dat je richting het Beest van Almere minder expliciete gevoelens koestert dan je eerder op een andere plek in de richting van onze MP Smiley wel ventileerde. Dat roept een eenvoudige “kamervraag” bij me op n.l. Klopt dat? 🙂 Mocht het vorenstaande iets van doen hebben met jouw terechte afkeer van vrouwenmishandeling dan wijs ik er wellicht ten overvloede op, dat [ook mijn afkeer van] “vrouwenmishandeling” sec betrekking heeft op wezens, die de duidelijke kenmerken van het vrouw zijn in zich dragen. Hoewel ik het Beest van Almere typeerde als Grote Annemarie had ze net zo goed Grote Bram of Lange Arie kunnen worden genoemd. 😀

   • Laat ik het eens zo formuleren, indien en als ik mijn hart had laten spreken aangaande deze bonte zeekoe dan weet ik welhaast zeker dat er op deze plek zware censuur had gaan plaatsvinden, om dit te voorkomen deze op het oog “maar de goede lezer weet veel beter” tamelijk mild overkomende reactie aangaande de bonte zeekoe.

    Het laatste en tevens het laagste wat ik ooit in mijn nog resterende aardse bestaan zou willen en moeten doen is nazien of deze bonte zeekoe tot de orde der hermafrodieten behoord, wat echter wel als een paal overeind staat is dat deze bonte zeekoe een zeer apart ras is waarbij werkelijk alle denkbare vrouwelijke vormen volledig zijn weggevaagd.

   • Ik kan genoegen nemen met je antwoord op mijn kamervraag. Waren politici ook maar zo duidelijk in hun antwoorden. 😀

 4. Laat ik beginnen met op te merken, dat ik nauwelijks geïnteresseerd ben in welk megalomaan plan dan ook, wat gerelateerd is aan sport. In wezen maakt het mij totaal niets uit waar de nieuwe schaatstempel komt te staan. Want een voet erin zal ik nooit zetten.
  Maar als de naam Jorritsma opduikt word ik toch geprikkeld. Ik heb me ooit lang en intensief afgevraagd op grond van welke maatschappelijke verdiensten deze ook in mijn ogen inmiddels wanstaltige persoon [ik gebruik met opzet niet het woord “vrouw”] steeds maar weer baantjes krijgt toegeschoven, die op zich zeker niet van gewicht zijn ontbloot. Na haar ministerschap, waarvan de prestaties ook niet met grote letters in de geschiedschrijving zijn terug te vinden, is ze op dit moment voorzitter van de VNG én burgemeester van Almere. Naar mijn mening kan dit slechts zijn gebeurd, omdat Jorritsma [zeker niet de slimste, maar inmiddels wel geschoold in de “regels van het spel”] een perfecte pion is op het schaakbord van “the usual suspects”.
  En de eerlijkheid gebiedt me te zeggen, dat Jorritsma, indien eenmaal vakkundig gebreefd, prima om een boodschap is te sturen.
  Haar imponerende voorkomen in combinatie met de hardnekkigheid, die de dommen onder ons zo eigen is, blijken vaak voldoende om een gewenst doel te bereiken. Want met regelmaat weet zij het collectief van gemeenten in een [door de landelijke overheid] gewenste richting te krijgen.
  Jorritsma is ook de ideale speelbal voor grondspeculanten en projectontwikkelaars. Het bewijs daarvan is inderdaad de gang van zaken rond het nog steeds in de planning staande, in feite overbodige winkelcentrum Poort van Almere. Waar de werkelijke bedoeling was een forse financiële slag te slaan via de verkoop van Almeers grondgebied.
  De regels van zulk een spel zijn zo doorzichtig en simpel, dat zelfs Jorritsma ze meteen snapt. De “old boys hun winst, ik mijn hypermoderne mooie glazen winkelpaleis”.
  Het is met zeker genoegen en leedvermaak, dat ik heb vernomen, dat het project Poort van Almere [voorlopig] op het gat blijkt te liggen.
  Maar waarschijnlijk is dat potentiële fiasco er tegelijkertijd de oorzaak van, dat pion Jorritsma door haar ” old boys” op die nieuwe schaatstempel is gezet. Zelfde principe [” old boys hun winst, ik mijn hypermoderne mooie glazen schaatspaleis” ] , zelfde spelers, zelfde aanpak.
  En nog altijd lijkt het erop, dat ook nu ” bulldozer” Jorritsma door niemand wordt tegengehouden.
  Dus, tegen mijn normale reactie in, sluit ik me aan bij de mensen, die hun steun verlenen aan Friesland. Mede omdat ik nog steeds de overtuiging heb, dat het in Friesland frisser ruikt dan ook in welke omgeving waar Jorritsma opduikt.

  • Voor een aanhanger van het principe ” sport is het belangrijkste element in de samenleving, op alle andere zaken na” verras je me met je uitgesproken reactie, Paul. Verras je me aangenaam, om volledig te zijn.
   En ik constateer niet geheel ontbloot van zelfvoldaanheid, dat onze gesprekken over “dossiers” als Jorritsma hebben bevorderd, dat je stellingname aan scherpte heeft gewonnen.
   Je raakt ook steeds meer overtuigd, dat de tijd voor redelijkheid inmiddels achter ons lijkt te liggen??? Omdat die redelijkheid ons tot perfecte slachtoffers maakt van lui van het slag Queen Annemarie en haar gevolg?
   Je hebt natuurlijk gelijk, dat het in principe weinig uitmaakt waar die schaatstempel komt te staan. Maar ik voeg daar wel haastig aan toe ” als het maar niet in de buurt van de grijpgrage klauwen van het Beest van Almere is” 🙂
   Mijn hoop is gericht op en mijn steun gaat naar Friesland, waar men aldaar de handschoen oppakt. De Annemaries van deze wereld zijn alleen maar weg te krijgen door ze een aantal opvolgende nederlagen [we hebben het over sport tenslotte 🙂 ] toe te brengen. De tijd van de gebroeders de Witt [hoe reinigend die aanpak van destijds ook nu zou werken] komt nooit meer terug.
   Dus moet de nederlaag op een andere wijze vorm worden gegeven.
   En een “pion”, die voortdurend wordt geslagen, ik hoef jou dat niet uit te leggen, verliest zijn waarde.

   • Op dit moment heeft het debat over de zorgfraude mijn belangrijkste aandacht.
    Ik sluit niet uit, dat ook over dit onderwerp mijn mening en toon aan scherpte zal toenemen. 🙂

 5. Jorritsma is het schoolvoorbeeld van een persoon, die alleen te remmen is als een ander ingrijpt door aan de handrem te trekken. Normaliter leidt dat er toe, dat zij dus op enig moment met een geweldige knal tegen een forse muur aan rijdt.
  Maar in het land, waar toezicht tot een farce is geworden kan Jorritsma ongehinderd door denderen. En dat doet ze dan ook, zonder ook maar een moment stil te staan bij wat die in haar ogen magistrale truc , ongetwijfeld gesteund, aangestuurd door buiten beeld blijvende vrienden uit zekere hoek want Jorritsma ontbeert zelf de benodigde kwaliteiten om iets dergelijks op eigen houtje te verzinnen, betekent voor in dit geval de Friezen.
  Ik ben benieuwd of er nog kamervragen zullen volgen. Er zullen toch wel een paar Friese kamerleden in Den Haag rondlopen?

 6. Als de Friezen “ballen” hebben en zich een waardig afstammeling van Pier wanen dan pikken ze dit natuurlijk niet. Wie herinnert zich niet de opgeblazen, pompeuze bewoordingen van ook al een VVD-beest Erica Terpstra, die ooit zei “Nederland moet zich permanent vestigen in de top 10 van de sportlanden van de wereld”? In de tussentijd zijn inmiddels voormalige nationale topsporten als volleybal, voetbal tot het marginale niveau weggezakt. Geef het schaatsen aan Annemarie en er gebeurt waarschijnlijk hetzelfde. Nadat er het nodige geld en aanzien aan zal zijn verdiend uiteraard. Laat het Friese oproer maar losbreken wat mij betreft.

 7. Het blijft een mastermind, die Annemarie; strateeg tot in haar haarvaten. Onderneemster onder burgermoeders, met een onfeilbaar instinct om toe te slaan waar anderen op hun zwakst zijn. Een beetje naïef is het wel van de Friezen om “het Beest” zo’n kans voor open doel te geven.
  En ik voel aan mijn water, dat Annemarie het nog voor elkaar krijgt ook. Want ons “Beest” ligt formidabel binnen bestuurlijk Nederland. The Queen of Almere is vermaard om haar bunga-bunga soupertjes, dinertjes, lunches en spelletjesavonden. Alleen te stoppen door “force” , dus laat de nieuwe Lange Pier maar opstaan.

Nice and easy to work with

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s