TELEURSTELLING

Teleurstelling is één van die vele ervaringen, waar we in ons leven met grote regelmaat tegenaan lopen. Het fenomeen doet zich zelfs zo vaak voor, dat we ons hebben moeten aanwennen en aanleren ons er tegen te wapenen.
Het “na regen komt zonneschijn” principe is, om maar iets te noemen, zo’n wapen bijvoorbeeld. Het appelleert aan ons aangeboren vermogen om een tegenslag, die vaak het gevolg van het ervaren van teleurstelling is, weg te steken, te verwerken en vervolgens de weg naar boven weer te vinden.
Ruwweg zijn teleurstellingen in 2 groepen te onderscheiden. De “self-inflicted ones”, waarbij we onszelf onvemijdelijk in een positie brengen waarin een teleurstelling een gegeven is. Zelf noem ik dat soort tegenslagen en teleurstellingen die van menselijke makelij.
Ik doel daarbij op onder meer het scheppen van te hoge verwachtingen, het leven met een onrealistisch mensbeeld van de “zelf”, het herhalen van steeds maar weer dezelfde fout, het nemen van steeds maar weer op voorhand al als discutabel herkenbare beslissingen.
Aan de andere kant staan de teleurstellingen, die onbeinvloedbaar zijn door de mens zelf. 0croissantsEen heel simpel voorbeeld is te vinden in het feit, dat ook de 2e lentemaand weerkundig gezien op een fiasco aan het uitdraaien is. Na een zeer koude winter waren we hard toe aan op zijn minst een paar dagen, waarin we het in mei zeker niet ongewone zomergevoel zouden mogen meekrijgen. Een paar dagen, waarin de kan met versgeperste jus d’orange, de knappend verse croissants, de verse Goudse kaas en het zacht gekookte echte scharreleitje zo rond 10 uur op het eigen tuinterras[je] kunnen worden genoten, onder begeleiding van gefluit alom en met de geur van vers gras en in bloei geschoten planten in de neus. En daar tussendoor komt de geur van verse koffie, die, zo is uit het geluid wat door de openstaande deur te horen is, al pruttelend in de maak is.
Zeker,  er zullen mensen zijn, die door de geografische ligging van hun woonplaats al het soort dagen, zoals ik ze beschreef, menen te [moeten] hebben meegemaakt. Maar ik beschouw dat soort verhalen maar als een bevestiging van mijn vaste overtuiging, dat mensen professional zijn geworden in het verwerken van teleurstellingen [de aanhangers van het “every cloud has a silver lining” geloof]. Ik ken mensen, die bijvoorbeeld omdat ze nu eenmaal die tuin hebben, voor zichzelf dagen waarin een waterig zonnetje hand in hand gaat met een temperauur van hooguit 15-16 graden al gretig onderbrengen bij de “heerlijke zomerse tuindagen”, die ze dankzij hun tuin ook dit jaar weer zullen hebben gehad. Zo wordt niet alleen de “waarde” van het bezit van een tuin opgekrikt, maar ook de feitelijke0Vlinderstruik teleurstelling van “weer geen echt tuinjaar” [de rododendron deed het maar matig, weinig vlinders op de vlinderstruik dit jaar, het eenjarig spul is nauwelijks opgekomen, geen hommels en kikkers in de tuin gezien et cetera] weggepoetst. Zo blijft het allemaal draagbaar, denk ik dan maar.

Wellicht denkt u “wat zit die man te zeuren over de tuin. De mijne staat vol blubber op dit moment:”. Dat is uw goed recht.
Maar zie die tuin eens als een metafoor, die probeert duidelijk te maken hoe wij over het algemeen in het leven staan. En ook zouden moeten staan, als we uw minister-President, maar ook de grote bonzen uit ons bedrijfsleven, getuige de in de maak zijnde campagne ter bestrijding van het cynisme in Nederland, moeten geloven.
Wel bezien een enorm stupide uitgangspunt van zowel de MP als die bonzen, want wie durft te bestrijden, dat het leven per definitie meer teleurstellingen kent dan “zomerse tuindagen”?
0dreigendeluchtWanneer u uw baan verliest, uw vrij besteedbaar inkomen achteruit ziet kachelen, leest dat u binnenkort 100 euro per maand voor uw maar matig onderhouden sociale huurwoning zult moeten gaan betalen en meer van al dat fraais, dan heeft u alle reden om in somberte te vervallen. Omdat zulks simpelweg een volstrekt natuurlijke reactie is. En als derden daar problemen mee hebben dan is het hun taak daar werkelijk iets aan te doen. En dan past het zeker niet daarvoor de brede glimlach, de holle retoriek en de op valse gronden gebaseerde “anti-cynisme-campagne” aan te dragen.
Omdat zulks hetzelfde is als dat ontbijtje in de tuin nuttigen, terwijl de zon schuil gaat achter een donkergrijs wolkendek en de eerste regendruppels uw croisantjes tot een onsmakelijk papje doen slinken. Tenzij u in die smurrie voor u nog steeds die goudgele, knapperige en heerlijk geurende croissantjes wenst te blijven zien.

Advertenties

16 thoughts on “TELEURSTELLING

 1. Na ons gesprek van vanochtend heb ik nog geruime tijd na zitten denken.over de in en intrieste afloop van de zaak rond die 2 onschuldige kinderen.
  En zoals ik al eerder tegen je zei, past het geheel niet om daarover op dit of elk ander log een mening te ventileren of een oordeel te vellen. Wij zijn buitenstaanders en dienen onszelf als zodanig te gedragen.
  Het is wel mogelijk wat zijdelingse kanttekeningen in algemene zin te maken en dat wil ik graag nog even doen.
  Allereerst mag gerust worden gemeld, dat er veel Nederlanders zijn geweest, die zich van hun goede, want betrokken kant hebben laten zien. Door grootschalig mee te doen aan de zoekacties naar de knulletjes. Totdat ik anders bevestigd krijg neem ik aan, dat hier niet sensatiezucht maar oprechte betrokkenheid aan de orde was en is. En dat is een karaktertrek, die de laatste jaren niet zo gek veel werd herkend in de Nederlander van nu.
  Een tweede opmerking moet richting overheid worden gemaakt. Geen beschuldigende in dit specifieke geval, maar wel één met een priemende vinger. Die overheid manifesteert zich steeds vaker als directe of indirecte aanstichter van veel kwaads en slechts. Zij presst haar burgers [man én vrouw] om deelnemen aan het arbeidsproces als het belangrijkste en zwaarwegendste doel van hun bestaan te zien, zij presst diezelfde burgers om een aandeel te leveren in het beschikbaar maken van steeds meer mantelzorg [zelfs dwang wordt serieus overwogen], zij reageert niet of zwaar onvoldoende op de al decennia geleden in gang geschoten ontwikkeling, dat 1 op 3 huwelijken stuklopen, waarmee niet alleen veel volwassen mannen en vrouwen in situaties van moeilijk draagbare druk komen te verkeren, maar vooral heel veel kinderen opgroeien in een situatie, die nog niet eens zo lang geleden als de meest verwerpelijke werd beschouwd.
  Het enige wat de overheid daar wel tegenover stelt is een aan alle kanten tekortschietend ambtelijk en justitieel apparaat. Omdat beide instanties [de directe begeleiding en toezicht zowel als de corrigerende] al geruime tijd in een situatie verkeren, die het best kan omschreven worden als in een [lekke] kano tegen een waterval op peddelen. Die “terugtrekkende” overheid van onze vrienden van de VVD en sinds kort ook de PvdA is in feite niet anders dan een overheid, die steeds meer burgers aan hun lot overlaat. Want verkeerde en/of inadequate hulp verlenen is immers ook een vorm van aan het lot overlaten? Waar zijn de intellectuelen met aangeboren gezag in dit land, die het aandurven om middels een 21e eeuwse versie van Zola’s J’accuse die overheid, de staat eens hard met de neus op de keiharde feiten te drukken? En haar dwingt om het roer stevig om te gooien. Waarbij geld en economie als argument geen enkele of hooguit ondergeschikte waarde hebben, maar slechts de menselijke maat echt de boventoon voert. Een samenleving bestaat niet uit de combinatie van import, export en BNP; die samenleving bestaat uit mensen. En het zijn die mensen, die de waarde van een samenleving bepalen. En onder de huidige overheid brokkelt die waarde schrikbarend hard af.

  • Thumbs up. Paul. Geweldige reactie met man en paard, die worden genoemd.
   Helaas is Mulisch niet meer onder ons. En ik zou echt niet weten wie anders een pamflet “Ik beschuldig” zou kunnen schrijven.

  • Beetje laat van mijn kant, maar alsnog ook mijn complimenten voor deze bijdrage, Paul. Nog een paar bonuspunten te halen en ik kom met Four roses langs. 🙂

 2. Wel, zullen we maar concluderen, dat Pinksteren 2013 in alle opzichten een inktzwart randje heeft? Ik wil niet beginnen of meewerken aan een loggesprek over wat gisteren in Cothen werd gevonden. Ik weet, dat RadaR daar totaal niets voor voelt; maar een tweede net zo steekhoudende reden is, dat ik vind dat het in het geheel niet past om er op een digitale plek over te praten. Omdat er dan een vertekening van de feiten en dus het beeld dreigt, die altijd optreedt als er digitaal over zo’n gevoelig onderwerp wordt “gesproken”.
  Dus dan maar dat tweede punt, wat het zwarte randje om Pinksteren 2013 veroorzaakt: het deprimerende weer. Voor de hoeveelste keer zou het zijn, dat ik me heb laten beetnemen door Gerrit Hiemstra e.d. ? Prachtige dag, zo werd gisteren aangekondigd. En ondanks alles verheug je daar toch op, nietwaar? 🙂
  En dat draaide [ook vandaag] weer op een complete “mispeer” uit! Mei is in vele opzichten een fiasco en zeker als lentemaand. Daar kan zelfs de “fantastische, glorieuze 9e [:P ] plaats” van Anouk niets aan veranderen.
  Voor de visite, die straks komt: de gazpacho gaat niet door, het wordt erwtensoep met spekjes.

  • Dat heb je correct aangevoeld,Jeanette. Ik vind het inderdaad compleet zinloos en tegelijk respectloos om iets op deze plek te zeggen over het drama rond die 2 jongetjes. Want niemand anders de direct betrokkenen weten, wat zich allemaal heeft afgespeeld waardoor die vreselijke gebeurtenissen hebben plaatsgevonden. En dus past slechts zwijgen. Doe als vele anderen en teken desnoods het condoleanceregister

 3. Na ouderen vs jongeren, zieken vs gezonden, werklozen vs werkenden heeft Den Haag via Jet “Hysterica” Bussemaker nieuwe doelgroepen aangeboord om een wig tussen te drijven.
  Dit keer gaat om werkende vrouwen vs moeders. Moeders wordt ronduit verweten, dat zij via onderwijs in hen geïnvesteerd geld tot een verliespost maken, omdat zij er voor kiezen hun kinderen zelf op te voeden en dus niet deelnemen aan het arbeidsproces [lees: niet meebouwen aan versterking van het monster, wat economie heet.
  Zus attendeerde me erop, dat woensdag in Debat op 2 carrierevrouwen en moeders tegenover elkaar werden gezet. Neem eerst een valiumpilletje, want anders ontplof je op zeker, en bekijk die uitzending eens. Dan krijg je een prachtig voorbeeld van hoe de situatie drastisch is er veranderd in dit land. Ook bijvrouwen stroomt vaak neo liberaal bloed door de aderen. De moeders speelden een compleet kansloze wedstrijd.
  Iedereen is vergeten, dat we nog maar een paar jaar geleden ons terecht ernstige zorgen maakten over de verloedering van het ouderschap en de desastreuze gevolgen daarvan voor kinderen. Wel, inmiddels zijn de rollen volkomen omgedraaid. De moeders moeten aan de schandpaal, omdat ze geen werkmier willen zijn. 1984 revisited. Soms, heel soms vraag ik me met bezwaard gemoed af hoe lang het nog duurt voordat er iets vreselijks gebeurt. Een getergde moeder, die de jacht opent op de strakke mantelpakjes of iets dergelijks.

 4. Goed te zien, dat het vuur bij Willem nog hoog brandt. Aandragen van praktijkvoorbeelden van de verwoesting, die meedogenloos wordt aangericht, blijft een juiste aanpak.
  Het kan nauwelijks verrassend worden genoemd, dat er in een groot deel van Nederland onmiddellijk wordt weggekeken, als dergelijke praktijkvoorbeelden worden aangedragen. Die typering van de van schrik verstijfde “ouders van Markje” is treffend gekozen. Veel mensen hopen, dat het hen niet zal overkomen. Een ijdele hoop, want we naderen het moment dat we voor het keerpunt staan, waarop het aantal direct getroffenen het aantal angstige wegkijkers zal gaan overtreffen. En het incasseringsvermogen [hoewel onvoorstelbaar groot, zal ook Rutte c.s. met enige verwondering, maar ook genoegen hebben geconstateerd] is niet eindeloos. De getroffenen zullen over niet al te lange tijd beseffen, dat waar bij voortduring op hen wordt geschoten er andere groepen in Nederland zijn, die ondanks dat zij een steeds maar toenemende berg scherven hebben veroorzaakt, waarvan steeds meer aan de oppervlakte komt, nooit in de frontlinie behoeven te staan. En ik ben er van overtuigd dat de getroffenen dat op een zeker moment niet meer zullen pikken.
  Er sneuvelt teveel servies. Men moet teveel kogels incasseren.

  Er bouwt zich langzaam maar gestaag een vooral door woede gevoede frustratie op. En dat voeden van die frustratie gaat maar door. Meest recent voorbeeld is de met de dag killer overkomende Dijsselbloem, die zonder enige terughoudendheid meldt, dat Nederland [wij dus] zo’n 500 miljoen extra aan Brussel moeten afdragen. Zonder een spier op dat “rattengezicht” te vertrekken meldt D., dat het gaat om een deel van geld wat we in eerdere jaren om een of andere onheldere redenen al uit Brussel hebben ontvangen. Dus, aldus alweer D. , is het eigelijk wel eerlijk dat we het nu weer terugbetalen.
  Geen enkele opmerking over waarom we het blijkbaar ooit teveel hebben ontvangen. Geen woord over wat er met die 500 miljoen is gebeurd, waar het is terechtgekomen. En dat is best wel van belang, want meestal blijkt het om onterecht ontvangen subsidies te gaan en subsidies uit Brussel komen vrijwel altijd bij inderdaad bedrijven uit de bovenklasse terecht. Ik ben dan ook erg benieuwd of er nog journalistiek onderzoek gaat worden gedaan naar die terugstorting van ca. 500 miljoen. Een bedrag, waar veel andere [goede] dingen mee zouden kunnen worden gedaan. [Maar uiteraard om de een of andere drogreden nooit zouden worden gedaan.]

  We zullen het de aankomende tijd, zo schat ik, het nog vaak hebben over de oorzaken van de teloorgang van Nederland. Maar in de tussentijd dienen zich twee momenten aan, die zich bij uitstek lenen om een krachtig “Nee,niet verder!!” te laten horen. Moment 1 is september 2013, als Rutte II met de begroting voor 2014 komt. Moment 2 is nog veel belangrijker en is geagendeerd op maart 2014. Dan vinden de Gemeenteraadsverkiezingen plaats. Belangrijker dan ooit, omdat de burger steeds vaker en nadrukkelijker met zijn gemeentebestuur te maken zal krijgen. Niet in relatie tot de voor kort rondgestrooide megalomane plannen om het centrum van uw woonplaats te veranderen in een stadspark voor de glazen paleizen. Wel, omdat die gemeente verplicht gaat worden zich met de uitvoering van voor kort landelijke regelingen te gaan bezighouden. En tot nu toe geldt grosso modo, dat gemeentebestuurders qua gedrag het best kunnen worden omschreven als een [voor de burger zeer kostbare] mix tussen pseudo-bankiers, commissariaathouders bij lucratieve bedrijven en instellingen, “big spenders”, baantjesjagers en complete mislukkelingen. Nee, ik noem geen namen, maar Jos van Rey, Adrie Duijvestein, Annemarie Jorritsma en Geert Dales zouden, zou ik namen willen noemen, zeker op mijn lijstje hebben gestaan. 🙂
  In maart 2014 kan de woedende of gefrustreerde of verontruste burger een duidelijk statement maken. Door bijvoorbeeld niet alleen de “partijen van het kwaad” een vuistslag te verkopen via het stembiljet, maar ook door complete gemeenteraden in de belangrijkste steden, maar eigenlijk waar hij dat maar wil, weg te sturen. Een grote schoonmaak op lokaal niveau, die ongetwijfeld ook de nodige naschokken op landelijk niveau zullen opleveren.
  De [vooral] landelijke politiek blijft in ruime mate in gebreke bij het entameren en initiëren van een omslag in bestuurlijk Nederland. Ondanks de niet meer te tellen schandalen van de afgelopen jaren, waarbij gemeentebestuurders een prominente negatieve rol hebben gespeeld, waarbij de schade voor de burger tot grote hoogte is opgelopen, is er geen enkel werkelijk initiatief waar te nemen, wat duidt op een omslag.
  En als de politiek het niet doet dan is het aan de burger, ook en misschien wel vooral op lokaal niveau.Dus [en nu wend ik mij tot de gastheer van dit log] ik verwacht het een en ander hier op weg naar maart 2014. Als je tenminste je geknutsel elders op een bevredigende wijze zult hebben afgerond 🙂

  • Laat me je onmiddellijk geruststellen. Met jouw laatste paragraaf in de hand is een log over de gemeenteraadverkiezingen op het juiste moment al heel snel in elkaar gezet.:)
   Over de einddatum van dat “knutselen” kan ik helaas minder concreet zijn.

  • Nee, ik noem geen namen, maar Jos van Rey, Adrie Duijvestein, Annemarie Jorritsma en Geert Dales zouden, zou ik namen willen noemen, zeker op mijn lijstje hebben gestaan.

   Het is maar goed ook, dat je geen namen noemt, Paul. Wel zo netjes 😛

 5. Een meer dan uitstekende metafoor, overigens heb ik een tuin(tje) gevuld met oerdegelijke oud-hollandsche steenmaterialen volledig kaal en dus onderhoudsvrij, ongeveer dus net als onze huidige maatschappij in elkaar zit geschroefd want ook de kosten voor mijn tuin(tje) zijn minimaal en de opbrengsten aan zit en lig ruimte maximaal!!.

  Overigens is het nu toch wel echt de hoogste tijd aan het worden om die Rutte onder het spanlaken te stoppen en in een inrichting te plaatsen waaruit iedere soort van ontsnapping totaal onmogelijk is, de man is nu werkelijk helemaal knetterlijp geworden en heeft en is ieder gevoel voor de realiteit verloren.

  We mogen niet cynisch worden van deze verrader van ieder soort van liberalisme maar Markje hoe kan ik nou niet cynisch worden als ik een inrichting bezoek waar zwaar geestelijk gehandicapten tot voor kort een redelijk aangenaam leven werd bezorgd en dan zie dat iemand die daadwerkelijk 24 uur verzorging behoeft slechts 17,5 uur zorg heeft toegewezen gekregen?, en dan ook nog te bedenken dat deze ondanks zijn handicap vrolijke en lieve mens ook nog eens 3 maal per week 4 uur per keer aan een nierdialyseapparaat mag hangen want zijn nieren functioneren niet en doet hij dat niet dat dialyseren dan gaat hij dood als in zeg maar niet meer bestaan, en jij klootzak van een Rutte met je smerige gore bende van graaiers, oplichters en patjepeers heeft er voor gezorgd dat deze zwaar gehandicapte mens OFFICIEEL niet eens naar de nierdialyse kan gaan want door het snijden in zijn zorgbudget is er geen geld beschikbaar voor de noodzakelijke begeleiding want lul Mark deze mens is GEESTELIJK gehandicapt en kan NIET zelfstandig functioneren!! en is daardoor niet in staat om ZELFSTANDIG te reizen!!

  En dus mogen de begeleiders een rooster maken waarin zij uit de goedheid van hun hart “VOORLOPIG!!!!!!” onbetaald als in gratis met deze mens naar de nierdialyse gaan zo dat ze in ieder geval weten dat deze mens in ieder geval niet aan dat nierfalen dood gaat.

  Cynisch?? Mark jongen toch, ik ben allang al voorbij cynisch en stel jou als hoofdverantwoordelijke voor dit krankzinnige beleid aansprakelijk voor het beramen van een collectieve moordpoging gericht op de uitroeiing van mensen die door je vrindjes van de golfclub niet meer kunnen worden uitgeknepen en/of hun plaats als uit te buiten en te knijpen werkbij kunnen innemen.

  Mocht er een God bestaan dan hoop ik slechts dat deze voorkomt dat ik je ooit tegen het lijf loop beste Mark want verdomd ik denk dat ik gelijk uithaal zonder na te denken en ongeacht de konsekwenties, want er zijn inmiddels tien en tienduizenden van dit soort gevallen en wat doe jij daaraan beste niet cynische Mark? met je glimlach als prodent reclame precies niets, helemaal niets!!!!!!!!!!, en ben jij dan trots op jezelf, kun jij nog wel in de spiegel kijken dan zonder dat die barst, maar jou kan het toch geen ene reet schelen immers na je termijn word je door de vrindjes van de golfclub en die jongens van de gestampte pot van de rotary opgenomen in hun clubje graaiende corrupte en megalomane zelfingenomen verzameling egoistische blaaskaken.

  Dit land heeft denk ik zelf zo maar nog nooit zo een klootloze ongevoelige lulhannes als Premier gehad met naast hem net zo een bastaard.

  O ja Mark voor ik het vergeet, werkloosheid naar record, failissementen naar record, emigratie naar record, mensen in de schulden naar record, misdaadcijfers naar record, huizenverkoop naar een laagterecord en zo gaat het lijstje maar door en door, cynisch?? nope meer een gevoel van onbeschrijfelijke woede en triestheid, treed gewoon af man, ga gewoon weg en kom alsjeblieft nooit meer terug en neem gelijk die andere gek Samson maar mee.

  • Alle respect voor het op een ongezouten toon, dus niet mis te verstaan!, gegeven weerwoord op de strapatzen van ons [zelfgekozen] kabinet en haar aanvoerder[s].
   Ik vond en vind nog steeds, dat dit soort toon nog veel te weinig wordt gebruikt. Althans ik zie en hoor er te weinig van. Nederland wordt respectloos behandeld; wat mij betreft houdt niets ons tegen om dan ook de respectloze toonzetting te kiezen.
   Markje is als het jongetje, wat na met opzet een kopje te hebben gebroken, merkt, dat de reactie verrassend mild is. En dus is hij inmiddels druk bezig het hele servies [kopje na kopje, schoteltje na schoteltje] in gruzelementen te gooien. En nog blijft het qua reactie bij slechts schrik. De schrik van het soort, waarbij Mama en Papa verstijfd zijn geraakt.
   Ooit was er een tijd, waarin na het breken van dat eerste kopje al een voor het vervelende knulletje duidelijk voelbare reactie kwam. Die tijd is niet meer. Inmiddels zijn Mama en Papa zover, dat ze zich haasten om het resterende serviesgoed op een hogere plank proberen te krijgen, zodat Markje er niet bij kan. Maar Markje groeit, niet alleen fysiek maar ook in zijn rol, dus hij vindt voortdurend een weg om toch bij die hogere plank te komen.
   Markje is eigenlijk niet meer meer handhaafbaar in huis, maar Mama en Papa schrikken er voor terug om hem in een dwangbuis te laten stoppen.
   Eigenlijk is het tijd om de alternatieve “Jeugdzorg” in actie te laten komen. Maar het probleem is, dat die net zo functioneert als de reguliere Jeugdzorg: de verdeeldheid over de aanpak is schrijnend en dus blijft men op zijn gat zitten en blijft deelnemen aan de onvermijdelijke cursussen, waarin hen wordt geleerd hoe het niet moet.
   Er is zelfs een nog altijd omvangrijke groep in Nederland, die meent dat Markje alle ruimte en vrijheid moet krijgen om zijn persoonlijkheid uit te ontwikkelen tot het briljante kereltje, wat die al genoemde groep in hem ziet. Mama en Papa moeten niet zeuren noch mopperen. Een nieuw servies is 2e hands zo gekocht op de markt of Marktplaats; mocht zelfs dat financieel niet lukken dan kan er altijd nog uit de pan worden gegeten. Gebeurde vroeger ook en er is niemand aan dood gegaan.

   Laten we Nederland maar omdopen tot Lethargië.

 6. Somber, dat mag met recht gezegd worden van de stemming, waarin mei verkeert. Ik zag toevallig de weervrouw Sabine bij de Belg. Die maakte duidelijk, dat we ons niet al teveel meer moeten voorstellen van de 2 weken, de ons nog resten. Het beeld wat jij schets van dat ontbijt in de tuin, het deed bijna zeer. Terzijde, ook bij ons slaat de Rutte Vulgaris Maximus nooit aan.

 7. een heerlijk logje, een echte pinksteropwekking , zullen we maar naar biddinghuizen gaan??aakt allemaal niet meer uit, de firma list en bedrog is immers overal in den lande.

 8. Ik heb er geen spijt van dat ik de Geraniummarkt aan me voorbij heb laten gaan. Scheelt aardig wat eurootjes aan of verzopen of weggewaaide plantenbakken. Ik kijk wel op YouTube naar mooie clips over planten. Dan zie je ook regelmatig de zon. 😀

 9. Helaas [zeg ik met nadruk] weinig positiefs te melden van mijn kant. Het aantal “tuindagen” zijn op de vingers van de hand van die man uit de houtzagerij te tellen. We kunnen alleen maar hopen, dat juni het nog een beetje goed kan maken. En het is goed dat je er ten overvloede nog maar eens op wijst, dat onze MP daar totaal invloed op noch inbreng bij kan hebben. 🙂 De “Rutte Vulgaris Maximus” is in onze tuin nooit aangeslagen.

Nice and easy to work with

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s