ONDERTUSSEN

Door het gekrakeel rond de 30-4 “Sing-a-long” wedstrijd zou je haast vergeten, dat er ook echte politiek bestaat. En dat is zonde!
Want politiek met de grote P is net zo “levendig” als de politiek met de kingsize B van Ome Joop en zijn mede “big shots”.
Neem u bijvoorbeeld die Samsom. Die spreekt zonder te verblikken en blozen uit, dat “afspraak afspraak is”en dat daarom zijn partij meegaat met de VVD in het strafbaar stellen van illegaal verblijf in Nederland. Waarbij gemakshalve maar wordt verzwegen welke afspraken die Samsom in verkiezingstijd met niet onbelangrijke groepen potentiële kiezers maakte.
Neem nu de VVD. Nadat het kabinet inmiddels over bijna alles akkoorden heeft afgesloten klinkt uit de kelen van de kakballen, dat het inmiddels genoeg is geweest. Geen akkoorden meer, want het eigen VVD-geluid dreigt te verzuipen.
Neem nu die Weekers. Die zei dat hij toch wel graag eerder geïnformeerd had willen worden over die enorme toeslagenfraude door onze Bulgaarse medemensen. Ambtenaren compleet over de zijk inmiddels.
Neem nu dat Zorgakkoord. Wat er toch toe leidt, dat er een reductie van 40% op werkenden in die niet onbelangrijke branche Thuiszorg zal plaatsvinden.
En als laatste [er is veel meer, maar dat komt wellicht later nog wel aan de orde] nemen we de nog altijd adminstratieve chaos bij de Belastingdienst. Die weer eens helder boven tafel kwam, toen de Belastingdienst met de opdracht werd opgescheept om inkomens van huurders op te leveren aan wooncorporaties om in het kader van de “scheefwoon”-problematiek een huurverhoging te kunnen doorduwen.

Vooropgesteld: ik gun iederen die daar behoefte aan heeft zijn oranje getinte feeststemming. Maar naast “Daar sta je dan” instuderen gaat het echte leven wel gewoon door. Vandaar deze korte update, Hou je veilig!!!

Advertenties

14 thoughts on “ONDERTUSSEN

 1. Willem heeft een goed punt als hij wijst op de verschrikkelijke en onbedwingbare lust bij de politiek om belangrijke doelgroepen binnen hun electoraat te bedienen via wijziging op wijziging in de wetgeving.
  Toen het sociaal verzekeringsstelsel nog in zijn volle glorie bestond werden uitvoeringsorganen als GAK, Detam, SFB compleet gek van die wijzigingsdrift van de politiek. De kosten waren buiten proportioneel.
  Nu staat alleen de belastingwetgeving de politiek nog ter beschikking om met de ene hand te pakken wat er maar te pakken valt en met de andere hand uit te delen, wat belangrijk voor diezelfde politiek [vaak op partijniveau] is.
  Neem alleen maar in ogenschouw de adembenemende bedragen, die de afgelopen 20 jaar in automatisering bij de overheid en tot voor kort ook bij uitvoeringsorganen is gestoken zonder dat er een duidelijk aanwijsbaar positief resultaat is geboekt. We praten over die 20 jaar opgeteld ook al over miljarden.
  Zelf heb ik ergens rond 2006 meen ik mee mogen maken, dat een simpele wijziging in de methode van de Voorlopige teruggave volkomen de mist in ging. Waardoor ik, maar zeer velen met mij, slechts 1/5 deel ontvingen van waar recht op bestond. En nu blijkt ook de automatisering en de procedure rond allerlei toeslagen inferieur te zijn. En tussen 2006 en nu zijn er nog genoeg andere zaken helemaal mis gegaan.
  Integriteit van medewerkers is nauwelijks in geding. Bij diezelfde medewerkers is veel eerder sprake van een haast dodelijke metaalmoeheid. Een houding, die te verklaren valt uit o.m. het feit, dat er nooit werkelijk naar hen geluisterd wordt. Soms onbewust, veel vaker echter bewust. Want de politiek voelt er niets voor om haar mooie plannetjes door een stel ambtenaren te laten verstoren.
  En het is uiteraard niet goed maar wel verklaarbaar, dat die ambtenaren hun frustraties vertalen naar hun opstelling richting burgers.
  Er zijn maar weinig [wellicht zelfs geen] politici, die doorzien welke kosten er gemoeid zijn met die wijzigingen in de wetten, die zij in eigen keuken klaar stomen.
  Maar laat ik niet vergeten te benadrukken, dat ook op het niveau van gemeenten het een soms lachwekkend rommeltje is. Een voorbeeld:
  In januari jl. ontving ik de Aanslag Gemeentelijke Belastingen, volkomen correct geadresseerd.
  In maart jl. ontving ik een brief van diezelfde gemeente waar in stond, dat ik WAARSCHIJNLIJK woonde op het adres waar ik al 16 jaar woon. Mij werd verzocht te bevestigen dat de gegevens juist zijn dan wel die te corrigeren.
  I rest my case zou RadaR zeggen.

  • Wat denk je, dat de rij aan wijzigingen in de pensioenen en AOW niet gaat kosten? Zou wel leuk zijn als iemand daar eens met een fijne kam doorheen zou gaan. 😦

  • Er zijn al een heleboel Nederlanders, die vrij exact weten wat die kosten op individueel niveau zijn, P.

   @Paul: zou je gemeente van plan zijn je als illegaal aan te merken? 😀

   • Er zijn nog geen heren in regenjassen met gleufhoeden hier gesignaleerd, Leon.
    Maar ik ben op mijn hoede 🙂

 2. Wie is er verbaasd over de administratieve puinhoop bij de fiscus??? Waarom denken jullie, dat die Bulgaren [maar ook veel andere europese broeders, zo blijkt] hun trucje zo simpel en succesvol hebben kunnen doen? 🙂

  • Zonder verder in al te veel details te treden ben ik waarschijnlijk een van de weinige kleine zelfstandigen, ja zelfs andere belastingplichtigen, die niet alleen sinds vorig jaar na jaren en jaren van gesteggel en na wat heen en weer gedreutel binnen 1 week een jarenlange vete tussen die dienst en mij wist te beslechten tot volle tevredenheid van mijzelf en ook van hun.

   De contacten zijn zelfs dusdanig dat ik in het bezit ben van enige telefoonnummers die ik altijd mag en kan bellen waarna eventuele problemen binnen no time zijn opgelost.

   Als die waardevolle contacten mij 1 ding hebben geleerd over de dienst Belastingen dan is het wel dat het merendeel bijzonder integer te werk gaat en kots en kots ziek van de politiek is die hun steeds opnieuw met nieuwe soms zelfs onmogelijke eisen opzadelt zonder dat de politiek de middelen verschaft om aan die eisen te voldoen en zelfs de dienst verzwakt door een bijna continu reorganisatie door te voeren.

   Helaas en misschien wel goed ook wie zal het zeggen?? heerst er bij de belastingdienst een soort van omerta was die er niet of zouden de mensen die echt wat weten hun mond eens opendoen dan denk ik zomaar dat NL weleens verbaasd zou kunnen zijn over wie nu eigenlijk verantwoordelijk is voor die zg administratieve puinhoop, de politiek heeft gewoon weer eens de mazzel dat er bij die dienst zeer loyale medewerkers werken die liever zwijgen en de schuld te krijgen dan dat zij gaan praten.

   Ik weet bijvoorbeeld nu dat in mijn eigen beroepsgroep de dienst al diverse malen heeft gewaarschuwd voor de gevolgen van het door de politiek gekozen beleid, een beleid welke dusdanig is dat de georganiseerde criminaliteit eigenlijk vrij spel heeft, zeker in ieder geval in mijn beroepsgroep en dan praten we hier dus over een termijn van minimaal 10 jaar waarin de dienst diverse malen aan de bel heeft getrokken en ook nog bij diverse ministeries.

   Alles werd of weggewuifd of onder de tafel geveegd alleen maar omdat de politiek indien er andere en betere keuzes waren en werden gemaakt gezichtsverlies zou leiden en dus branden ze liever eerst hun eigen ambtenaren af dan zelf verantwoordelijkheid te nemen.

   Laat ik nu eens man en paard benoemen, iedereen heeft het ineens over de Bulgaren en hun trucjes zeker weten dat de dienst hiervoor allang al heeft gewaarschuwd en dat de geachte staatssecretaris dus gewoon heeft gelogen en gaat liegen hierover.

   Maar…. we praten hier feitelijk over peanuts oftewel klein grut die men van de politiek niet mocht aanpakken net zoals bijvoorbeeld faillissementsfraude ondanks dat daarbij aantoonbaar miljarden verdwijnen als sneeuw voor de zon en de dienst zelfs de instructie heeft om dit met de allerlaagste prioriteit te behandelen en natuurlijk zijn het meestentijds de grote jongens die hier het meeste van kunnen profiteren, de fraudeomvang op dat terrein doet die van de Bulgaren en hun kameraden verbleken.

   Het is misschien goed om te weten als je weer eens een belastingformulier voor de kiezen krijgt dat jij wel word gepakt want dat is snel en makkelijk geld verdienen c.q. te stelen maar dat daar waar echt met miljarden word gesjoemeld door de politiek met rust word gelaten.

   • De contacten zijn zelfs dusdanig dat ik in het bezit ben van enige telefoonnummers die ik altijd mag en kan bellen waarna eventuele problemen binnen no time zijn opgelost.

    Laat ik beginnen met aan te geven, dat ook ik degelijke ervaringen aan de hand heb gehad. Waarbij duidelijk werd welke verschillende werelden er binnen onze terecht gehate belastingdienst bestaan.
    Ook ik had wat jaren geleden een [procedureel] probleempje met de fiscus. Dus belde ik de F-foon. Ik kreeg keurig de gelegenheid om mijn verhaal uit te leggen aan wat later zo’n frontoffice c.q. callcentermedewerkster bleek te zijn.
    Ze luisterde geduldig tot ik uitgesproken was en antwoordde vervolgens, dat ze niets voor me kon doen. Nadat ik even iets onaangenaams had weggeslikt verzocht ik haar mij dan maar door te verbinden met een medewerker in de donkere spelonken van “the back office”. “Dat kan ik niet doen” was het antwoord. In dat soort situaties word ik of enorm kwaad of ik raak op dreef. Het laatste gebeurde via de vraag “Waarom niet?”. De toon aan de andere kant was inmiddels ijzig geworden en ze zei “Dat mag ik niet”.
    Toen ontspon zich een even ragfijn als beleefd spelletje, waarbij ik probeerde haar van de stupiditeit van haar houding te overtuigen. Uiteindelijk zegde ze me toe “een telefoonnotitie” van ons gesprek te zullen maken.
    Toen ik zei, dat de persoon namens wie ik belde daarmee niet geholpen zou zijn was de irritatie aan de andere kant al zover opgelopen, dat werd medegedeeld, dat gesprek eenzijdig zou worden beëindigd.
    En toen ontplofte er iets bij mij. Want het gesprek werd ook daadwerkelijk beëindigd.
    Diezelfde dag nog heb ik én het probleem én de houding bij de fiscus in een brief gezet en aan de Ombudsman gestuurd. Binnen een dag had ik de bevestiging, dat de brief was ontvangen en in behandeling genomen.
    Weer een paar dagen later had ik een medewerkster van de Klachtenafdeling van de fiscus aan de lijn, die zich uitputte in verontschuldigingen en me verzekerde dat het onderhavige probleem meteen werd opgelost.
    We namen als beste vrienden afscheid, waarbij zij dezelfde magische woorden sprak, die jij blijkbaar ook te horen hebt gekregen: “Mochten er in de toekomst opnieuw dit soort problemen optreden, belt u mij dan meteen.” Ze gaf me haar directe nummer, waarschijnlijk in het besef, dat haar bereiken via de frontoffice compleet onmogelijk zou zijn.
    Overigens is een dergelijk probleem het volgende jaar gewoon weer opgetreden.
    En de medewerkster van de Klachtenafdeling bleek vertrokken 😀

   • Willem, de fraude met de toeslagen via onze inventieve Oost-Europese broeders blijkt om meer dan 1,2 miljard te gaan. Da’s wat meer dan peanuts toch? 🙂

   • @Radar

    Inderdaad voor mij ook zeer herkenbaar dit verhaal met dit verschil dat sinds verleden jaar niet alleen al mijn aangiftes ( als zelfstandige dus een periode van 7 jaar!!) opnieuw zijn beoordeeld en voor 95% in mijn voordeel maar dat ik dus gewoon een paar 06 nummers heb gekregen van mensen die een stapje boven de gemiddelde afdelingen bivakkeren, boetes zijn kwijtgescholden, eindelijk worden mijn BTW cijfers redelijk beoordeeld en ja hier en daar moet er ook betaald worden maar dat is niet erg als dat op deze eerlijke wijze geschied zoals ik dat nu mag ervaren, en het aller aller belangrijkste er is een eind gekomen aan een onafzienbare stroom in blauw gehulde enveloppen, meestentijds gevolgd door vreemde heren die meenden dat ik hun geld verschuldigd was op basis van de inhoud deze enveloppen……….!!!

    En ik moet zeggen hoewel ik vol met gezonde scepsis zat in 1e instantie en zeker met die telefoonnummers waarvan ik dacht ja dat zal wel weer, echter tot mijn niet geringe verbazing heb ik daadwerkelijk gemerkt dat deze mensen wel in staat en bevoegd zijn tot het nemen van besluiten en beslissingen kunnen terugdraaien.

    @Jurgen

    Zoals gezegd peanuts vergeleken met de faillissementsfraude die in de tientallen miljarden loopt, waarmee niet gezegd is dat dit niet moet worden aangepakt verre van zelfs !!!

   • meestentijds gevolgd door vreemde heren die meenden dat ik hun geld verschuldigd was op basis van de inhoud deze enveloppen……….!!!

    Nooit binnen laten, die heren , Willem. Want dan is het eind zoek. 😀

 3. Weekers lijkt na vriend Teeven de volgende te worden, die het bekende “gezelschapsspel” door het stof gaan zonder vuil te worden mag gaan spelen. Eerst maar eens kijken hoe lang hij een rapport van het NIBC al heeft liggen zonder het te hebben gelezen. Maar Franske zal het ook nu, na eerst in de Reyers-kwestie lichtelijk het risico op schade te hebben gelopen, wel weer “veilig houden”.

 4. De politiek handelt gewoon door. De PvdA biedt “illegaliteit strafbaar stellen” en “schaliegas” aan. De VVD weegt dat op het handje en en constateert dat er door hun “sterkhouders” genoeg aan te verdienen zal zijn. En biedt vervolgens als tegenprestatie geen 75% maar slechts 40% snijden in de werkgelegenheid in de Thuiszorg en wat ander gerommel in de zorgmarge aan.
  En zo dobbert de boel rustig door op naar het volgende golfje.

 5. Dat veilig houden gaat prima lukken, hoor 🙂 En ja, de politiek met de grote P lijkt even vrij spel te hebben. En vergeet niet: een paar mensen zitten nu naar hun “pensioenstrookje” te kijken. En slikken 😦

Nice and easy to work with

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s