SUPERMARIO DE POPPENSPELER

Gisteren was er weer zo’n wat ik zelf graag “wakeup call”-moment noem aan de orde. Of eigenlijk zelfs 2 van die momenten voor de mensen, die naast het reguliere nieuws ook de uitzending van Tegenlicht hebben bekeken.
Want gisteren was een “superbankier” op bezoek in Nederland. Mario Draghi is één van 0Draghieen beperkt aantal bankiers, uiteraard gekneed en geboetseerd in de werkplaats van Goldman Sachs, die over schier onbeperkte geldmiddelen beschikt.
Ik blijf zo optimistisch aan te nemen, dat wij met zijn allen inmiddels meer dan voldoende beseffen wat een bankier in werkelijkheid is. Waardoor wij “de bankier” niet echt meer rekenen tot onze beste vriend  [een enkele uitzondering in de vorm van zeer ambiteuze topeconomen uit de Nederlandse school daargelaten].
Desondanks werd “SuperMario”, die in alles het uiterlijk heeft van de Maffia-capo of Don, door onze bestuurders ontvangen met de egards als ware hij de koning van Europa of de paus zelve.
Dat kun je gerust vingerwijzing numero uno noemen. Maar het werd nog veel erger. Want deze “superbankier” toonde zonder enige terughoudendheid het gore lef om zich in niet verkeerd te verstane bewoordingen rechtstreeks te bemoeien met het beleid, wat Rutte c.s. zou moeten uitvoeren en en passant daarmee het feestelijk binnengehaalde sociaal akkoord van nog maar een paar dagen geleden af te doen als broddelwerk van een paar nitwits, die blijkbaar “the bigger picture” niet zien.
Ik herhaal: het gaat hier om een bankier, één van die kille cijferfetisjisten, die alleen om groei, rentes, torenhoge salarissen, winst, bonussen malen en het begrip “mens” alleen node gebruiken als dat in de betekenis van belastingbetaler en dus pottenvuller kan gebeuren.
Besef goed: 5 jaar in steeds toenemende mate ellende hebben we dankzij vooral bankiers achter de rug en er is nog steeds “more to come”. Een forse en groeiende groep burgers in de eurolanden hebben wat je gerust een haat mag noemen [afkeer in ieder geval] ontwikkeld tegen de bankier in brede zin.
En toch komt een bankier in 2013 probeemloos en met stuitende arrogantie ons vertellen hoe wij het moeten doen.
De “wakeup call” is even helder als deprimerend: er is door de mensen, die wij daar voor hebben ingehuurd, nog helemaal niets bereikt wat in de verte op een verandering in de machtsverhoudingen wijst. Slechts cosmetische veranderingen. De bankier anno 2013 is nog dezelfde als die van 5-6 jaar geleden: de poppenspeler, die aan de touwtjes trekt van de marionetten. En als er het risico optreedt, dat er ergens een touwtje breekt, komt de poppenspeler persoonlijk langs om  het touwtje te vervangen door een nieuw.
Om als de verpersoonlijking van de paus en de Don tegelijk te worden ontvangen. Als straks Rutte’s bezuinigingspakket gewoon weer op tafel komt [en de kans daarop ligt dichter bij 100% dan bij 50%] mogen we daarvoor “SuperMario” bedanken. Een bankier!!

Advertenties

20 thoughts on “SUPERMARIO DE POPPENSPELER

 1. Ik heb het enige tijd volgehouden, maar toen Rutte en Wilders een verhandeling over “spacecake” begonnen vond ik het hoog tijd om iets nuttigs te gaan doen. 🙂

 2. Alleen al die gore smerige koppen te zien is al genoeg om fysiek bijzonder onpasselijk te worden, laat staan wat er aan de hand is als je tot je laat doordringen wat deze judassen allemaal uit hun bek laten stromen.

  Gelukkig is er altijd nog de geschiedenis en deze zal spijkerhard en genadeloos oordelen over deze horde verraders en neo-fascisten het is een schrale troost, maar wel een troost.

  Helaas leven we in het heden en dus zullen we de smerigheden van Draghi en consorten bloedserieus moeten nemen maar tegelijk het niet nalaten om tegen deze soort schoften stelling te blijven nemen en woorden van afschuw en protest te in de meest krachtige termen te laten horen.

  Onbegrijpelijk en tegelijk weer wel begrijpelijk dat Rutte die Draghi niet een dusdanige muilpeer heeft verkocht dat deze hufter rechtstreeks met zijn lelijke mombakkes omlaag in een wel werkende Vesuvius zou belanden.

  Maar ja wat kun je anders verwachten van zo een slappe dweil als Rutte?? die mij althans echt zo een type lijkt om met een groep naar de kroeg te gaan en daar ruzie te gaan maken om daarna als eerste met een volle luier en een laffe blik in de ogen het kroegpand te verlaten, zijn maten achterlatend om de ruzie verder te beslechten, een echte dweil van een vent dus.

 3. ik weet dat je niet kan wachten voor het grote feest, maar vanaf volgende week donderdag komt panache op de buis 🙂
  das dan toch iets positiefs aan het hele gebeuren 🙂

  • 4 weken lang 10 minuten TV kijken …… ik schat zo in, dat ik dat wel kan opbrengen. Alleen hoop ik voor Jan-Jaap dat hij qua uitzendtijd niet tegenover een kijkcijferhit uit de namaak-realityklasse komt te staan. Want Panache is voor de Beppies, Chantals, Wesleys e.d. van Nederland een kans om een nieuwe functie van hun hersencellen aan het werk te krijgen.

 4. Weet iemand wat er met Diederikje aan de hand is? Zijn zijn amandelen geknipt, waarbij de pseudo-chirurg ook zijn stembanden heeft doorgeknipt? Is hij op “dienstreis”? Of zit hij al weken stiekem onder zijn kamertafeltje?

 5. Laten we eerst maar eens duidelijk vaststellen, dat de hele poespas rond dat sociaal akkoord zo langzamerhand een volstrekte farce aan het worden is.
  Heerts [FNV] houdt stug vol, dat het bezuinigingspakket van tafel is, Rutte zegt “thuis” hetzelfde maar in Brussel het tegenovergestelde, Zijlstra zegt op zijn beurt dat het gewoon door moet gaan, Schippers heeft een oprisping over de 3% ….. het is een complete janboel, wat men met een stalen gezicht ook nog transparantie durft te noemen. Er is geen burger meer die weet waar hij aan toe is. En dan toch het woord “vertrouwen” in combinatie met “verstevigen” moeiteloos uitbraken.
  En dan hebben we daar ook nog die enge bankier uit Frankfurt, die ook nog eens zijn duitje in het zakje komt doen! Waarmee hij zich nota bene mengt in een [afgeronde] discussie, die sec voorbehouden is aan het nationale niveau. In dit stadium dient alles en iedereen vanuit Brussel simpel zijn mond te houden.
  Draghi doet [uiteraard bewust] precies het omgekeerde, hij gooit olie op het vuur.
  In een werkelijk democratisch Europa zou Rutte niets anders kunnen en moeten doen dan deze Italiaan op zijn grijpgrage vingers te tikken.
  Maar de werkelijkheid is dus compleet anders. Dat baart om maar een understatement te gebruiken ernstige zorg.
  Terecht leg jij bijzonder veel nadruk op het feit, dat we hier met een bankier te maken hebben. Een bankier uit de buiten categorie. Waarmee, zo vind ik ook, schrijnend duidelijk wordt wie nog steeds [mede?] de dienst uitmaken.
  En daarmee zijn we het stadium van “het baren van ernstige zorgen” al ver mee voorbij. Eerder denk ik zelf in termen van “schandalig” en “onacceptabel”.

  • Maak je niet te boos, Paul. 🙂 Maar gelijk heb je natuurlijk wel. We constateerden al vaker en eerder, dat men zich er al geruime tijd nauwelijks meer voor schaamt open en bloot en dus herkenbaar voor ook de doorsnee burger er maar wat op los te lullen / liegen. Het zijn bij uitzondering een keer praatjes, die wel gaatjes vullen: gaatjes in de tijd tussen nu en september a.s. Het is pure armoede, dat politici en bestuurders niet meer in staat zijn om “geloofwaardig” te liegen. En het bewijst de deplorabele staat, waarin de elite van dit land verkeert.

  • Zoals o.a. Willem elders al opmerkte m.b.t. dat sociaal akkoord: het lijkt er echt allemaal nauwelijks iets toe te doen. Wat me overigens wel nieuwsgierig maakt naar de wijze waarop Heerts maar vooral zijn achterban zal reageren, zodra men in de gaten krijgt bij het neusje te zijn genomen. Maar het is niet alleen merkwaardig maar ook onbeschoft welke tegenstrijdige geluiden er uit diverse VVD-muilen blijken te komen. Overigens gaat de Kamer morgen gewoon met Asscher en Rutte in debat over het sociaal akkoord. De Kamer blijkt het “we doen net alsof”-spel dus gewoon vrolijk mee te spelen.
   Volkomen gelijk heb je aan te geven, dat in een normale wereld Rutte de mantel van Draghi zou moeten uitvegen. Want dwars door een nog maar net afgesloten nationaal akkoord, wat door Rutte zelf als “historisch” werd omschreven, heen te fietsen dat is “not done”. Of althans dat zou het moeten zijn. Eens te meer mag het feit, dat Rutte niets uitveegt [hoogstens zijn zo langzamerhand wel heel erg oplopende aantal leugens en misleidingen] worden gezien als een bewijs waar de belangen liggen. In Brussel, niet in Den Haag. Wellicht is dat een les die [opnieuw] kan worden getrokken.

   • Ik ga heel voorzichtig, dus met de nodige terughoudendheid straks kijken hoe dat debat zich gaat ontwikkelen. Het blijft altijd een curieuze ervaring mee te maken hoe ca. 150 mannen en vrouwen weer nieuwe ontwijkmanoeuvres verzinnen. Al is het dan “a lot to do about nothing”, even kijken vind ik nog net de moeite waard. Want ongetwijfeld zal er iemand zijn [Pechtold schat ik in] die zichzelf weer enorm zal opblazen. Met lucht welteverstaan. 🙂

   • Het is dat wij je kennen als een zeer beschaafd mens, Paul, anders zou ik denken dat je blijft hopen, dat de zichzelf steeds maar weer opblazende Pechtold een keer ontploft. 🙂

   • Wat die Heerts betreft blijft het voor mij onbegrijpelijk dat men iemand die een organisatie aanvoert die nog geen 15% van particulier werkend Nederland vertegenwoordigt zo serieus blijft nemen.

    Bovendien een organisatie die al jaren is blinde paniek is wegens het afkalvende ledenbestand waarbij uiteraard (net als in talloos veel andere gevallen) de schuldvraag bij de (potentiële) leden word neergelegd in plaats van dat men zichzelf eens nader kritisch beschouwd en dus de schuld bij zichzelf zoekt en niet bij een ander.

    Nu is men weer eens bezig met een zoveelste soort van herstructurering en aanpassing van de organisatie waarbij uiteraard de haantjes en hennetjes hun machtsstrijd uitvoeren zonder dat men daarbij kijkt of deze wijzigingen van belang zijn voor hun leden en de zogenaamde massa die zij denken en menen te vertegenwoordigen.

    Eigenlijk is Heerts niets meer dan een zetbaas van een elitair zelf bevlekkend gezelschap die van mening is en zijn dat zij “als ware zij de goden van de Olympus” neergedaald zijn op Aarde om voor al die miljoenen werkende het enig ware woord te prediken, helaas voor hen is dat niet (meer) zo.

    Daar waar behoefte is aan een krachtdadig optreden waarbij harde keuzes niet worden geschuwd zowel naar de politiek als naar zichzelf toe is er slechts een slap zooitje dweilen te vinden die nog steeds in de surrealistische droom van de polder leven in plaats van de harde werkelijkheid vandaag de dag.

    In een tijd, waarin meer dan een miljoen mensen problemen hebben met de aflossing van hun koophuis, honderdduizenden de huur en vreten amper meer kunnen betalen, het aantal huisuitzettingen en faillissementen tot extreme hoogte aan het stijgen zijn, bedrijfssluitingen normaal worden bevonden, zich een explosief te noemen enorme afbraak plaatsvindt van het winkelaanbod, de totale afbraak van een jarenlang opgebouwd stelsel angstwekkend dichtbij komt enzovoort, enzovoort, in die tijd dus past slechts een spijkerharde opstelling tegenover de landelijke en Europese politiek waarbij het woord compromis verboden zou moeten worden en dus past daarin ook geen slap aftreksel van iets wat men dan een zogenaamd “sociaal akkoord” noemt.

    Dat beleid van Heerts c.s. om samen met de werkgevers te kiezen voor “pappen en nathouden” zal hem door zijn leden zwaar worden aangerekend, het is ook niet voor niks dat je nu al in sommige bedrijfstakken ziet dat er wordt gewerkt aan een ander soort van vertegenwoordiging dan degene die Heerts c.s. voorstaan.

    Het is verder ook een meer dan strategische blunder te noemen van Heerts dat men samen met de huidige werkgeverskliek optrekt wetende dat die kliek slechts oog en belang heeft bij de grote spelers in het spel, Heerst zou er beter aan hebben gedaan om deze werkgeverskliek te passeren en totaal te negeren omdat deze geen werkelijke vertegenwoordiging zijn van de werkgevers maar van slechts een gering aantal en dan nog alleen de grootste vertegenwoordigen.

    Heerts had zijn oor veel meer moeten laten hangen naar die bijna miljoen kleine zelfstandigen, het MKB en de iets grotere bedrijven die net als de werknemers die hij meent te vertegenwoordigen het zwaarste door het huidige beleid worden getroffen in plaats van met de loopjongens van Shell aan tafel te zitten en dienen te beseffen dat zij de echte werkverschaffers zijn die samen met het merendeel van degene die geen lid zijn van zijn clubje het hardste worden getroffen

    Maar echte keuzes maken is bij de club van Heerts niet mogelijk omdat daar doodgewoon de moed en durf voor ontbreekt, was die er wel geweest dan had men allang het merendeel van de ABVA/KABO eruit geslingerd om de simpele reden dat zij mede de overheid zijn en die is nu net en zeker in het huidige klimaat de natuurlijke vijand.

    Ongetwijfeld zal Heerts opgewonden zijn geraakt van het feit hij zomaar met onze pseudoleider en aanvoerder van het wolvenpak Rutte een gezellig broodje kaas mocht eten maar hij had er verstandiger aan gedaan zijn oren en ogen open te doen in plaats van een zogenaamd akkoord te smeden waarbij men feitelijk het huidige triest makende beleid ondersteund dat slechts een akkoord voor de bühne is, dan had hij nu werkelijk voor de belangen van zijn leden en niet leden moeten kiezen en niet met een slap handje met Rutte het door de EU opgelegde beleid bevestigen.

   • Je zet de positie van Heerts en zijn club luid en duidelijk neer, Willem. Geen enkele aanleiding tot weerwoord mijnerzijds.
    Probleem is wel, dat Heerts c.s. nog steeds als de belangrijkste vertegenwoordiger en dus spreekbuis van het zieltogende werknemersvolkje in Nederland wordt erkend en beschouwd. Tenminste, in politieke kringen in ieder geval. En zolang er geen alternatief opstaat blijft die situatie zo. Bijna “het ideaal plaatje” zou je kunnen zeggen. Een politieke elite, die nauwelijks serieus kan worden genomen als de vertegenwoordigers van het volk, sluit akkoorden over datzelfde volk met een vertegenwoordiger van alweer dat volk, die niet langer het recht en de statuur heeft om zich zo te mogen noemen. In zekere kringen noemen ze dat “vrij spel” hebben, meen ik te weten.
    Overigens heeft Heerts meer dan uitstekend de belangen van zijn eigen club [niet van de leden daarvan] behartigd. Het 3e jaar WW vergt het doen ontstaan van forse potten met geld, 50% uit de zakken van werknemers. En die potten moeten wel beheer[ts]d worden. Get my drift?

 6. De bankier anno 2013 is nog dezelfde als die van 5-6 jaar geleden

  Sterker nog: de bankier uit de Draghi-league laat zelfs steeds onverbloemder zien, dat hij politicus als nevenfunctie heeft. Waar het sprookje ons vertelt, dat hij zich “dienstbaar” dient op te stellen is nog steeds de harde werkelijkheid, dat hij aan de belangrijkste touwtjes trekt.
  “Gore lef” [jouw woorden] is dan ook feitelijk zijn echte rol spelen.

Nice and easy to work with

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s