TIJDELIJK SLOOPVERBOD

Vooropgesteld: het bereiken van een sociaal akkoord tussen partijen [werkgevers en -nemers] en het kabinet is op zich een prima zaak.
In het bijzonder, omdat  dat kabinet een aantal van haar “keutels” heeft moeten intrekken dan wel in de koelkast van Het Torentje heeft moeten plaatsen.
-Handhaving van de WW-duur in aangepaste vorm [financiering 3e jaar]
-Geen nullijn in de zorg
-Inspanningsverklaring 100.000 banen voor arbeidsgehandicapten
-Uitstel hervorming ontslagrecht
zijn de meest duidelijke elementen van dat sociaal akkoord.
Geen enkel van die elementen stroken ook maar in geringste mate met de bouwstenen van het extra-bezuinigingspakket, dat het kabinet nog maar even geleden presenteerde en als onontkoombaar betitelde. Sterker nog: 3 van de 4 staan compleet haaks op die bezuinigingsvoorstellen. En dat is, naar mijn persoonlijke mening, reden tot [voorzichtige] tevredenheid.
Je mag concluderen, dat het sociaal akkoord in veel lijkt op een [tijdelijk] sloopverbod voor Rutte en Samsom. Waaraan gevolg werd gegeven door het bezuinigingspakket van 4,2 miljard voor 4 maanden in die koelkast te zetten.
Gezien die voor een ieder duidelijk zichtbare impact van het akkoord  op het 4,3 miljard-pakket had het kabinet wel het een en ander uit te leggen. Bijvoorbeeld waarom het zwart 0sociaalakkoordvan het kabinetsplan gelijk is aan het wit van het sociaal akkoord.
Jeune vice-premier Asscher deed dat gisteravond bij Wauw en Pitteman [die trouwens een ongewoon wakkere indruk maakten]. Het Asscher-verhaal werd er een uit de categorie, waarin je wordt voorgehouden,  dat rechts en links afslaan je altijd bij dezelfde bestemming brengt, dat wind tegen en wind mee hetzelfde effect hebben, dat zoet en zout water hetzelfde smaken. Kortom, het werd weer zo’n kronkel waar geen slang meer zou uitkomen, zo’n bocht waar iedereen gegarandeerd uit vliegt. Wat Asscher dus ook deed [“ik vind dit een fantastisch akkoord”], uiteraard met het pokerface wat standaard tot de uitrusting van een politicus behoort.

Één kanttekening moet ik niet nalaten te plaatsen. Wientjes [werkgevers] benadrukte, dat het “akkoord van het vertrouwen” [zoals Rutte het ook betitelde] de burgers in dit land zou moeten stimuleren om de beurs weer te gaan trekken en dat nieuwe huis, die nieuwe auto, dat nieuwe jacht te gaan kopen.
Waarmee hij de indruk wilde wekken alsof er een soort “zilvervloot” zou gaan binnenvaren via dat sociaal akkoord.
En dat is het soort volksverlakkerij, waar ik me alleen maar fel tegen kan verzetten. Want in werkelijkheid is dat akkoord niets anders dan het [tijdelijk] een halt toeroepen tegen een verdere sloop, tegen een verdere aanzienijke inkomensachteruitgang van een deel van die burgers. Want er is nog steeds dat andere aanzienlijke deel van die burgers, wat in de maand van het sociaal akkoord [wranger kan het niet]  met een aanzienlijke korting op hun inkomen wordt geconfronteerd. En er zijn ruim 1 miljoen Nederlanders, die onder water staan omdat ze met een schrikbarende restschuld op hun huis zitten.
Die kunnen alleen maar een platte beurs trekken en daar koop je, ook na het afsluiten van dat “akkoord van het vertrouwen”, weinig mee bij Media Markt of Albert Heijn.
Wientjes moet een beetje brooddronken zijn geweest. Wat overigens voor mij geen reden was om mijn oordeel “voorzichtig tevreden” te wijzigen.
Dat zal pas gaan gebeuren als Rutte c.s. over 4 maanden constateren, dat het optimisme van nu over dat akkoord is omgeslagen in tegengestelde gevoelens.
En naar de koelkast lopen om het 4,3 miljard-pakket eruit halen om het even in de magnetron  op te warmen om er de hapklare brok van te maken, die men al eerder op ons bord wilde deponeren: de EU-hachee met 97% verzadigde en slechts 3% onverzadigde vetzuren.

Advertenties

15 thoughts on “TIJDELIJK SLOOPVERBOD

 1. Een 4e streepje aan de Haagse Voetbalmuur: ik constateer dat overigens zonder vreugde, hoor. 🙂 Kijken gisteravond maakte mij wel één ding duidelijk: ADO voetbalt als een kip zonder kop. Het rent en vliegt over het veld, 90% van de gevallen achter bal en tegenstander aan i.pv. in bezit van de bal. Je eerdere voorspelling zou zo maar uit kunnen gaan komen: 14e of wellicht zelfs wel 15e plek.
  Vandaag ga ik het ene aangename met het andere hopelijk aangename verenigen. Deze lentedag op waarde schatten, maar dat wel in zo’n strategische positie, dat ik niets van het “spektakel” in Eindhoven [“rokjesdag” is niet goed voor mijn bloeddruk 😀 ] zal hoeven missen.

 2. Ik adviseer, ook onze blijkbaar al goed wakkere gastheer, om vandaag blog blog te laten. Let’s get together in the real world. 😀 Het wolkendek breekt, de temperatuur is aangenaam ……. kom naar buiten!!!

 3. Meteen al nadat ik dit logje las, waarin het blinde optimisme van Rutte wordt onderstreept, begon er in mijn achterhoofd iets rond te zoemen, waarin dat woord crisis in relatie met muziek iets uit een grijs verleden deed ontwaken. Het duurde even, maar het kwam boven.
  Toen ben ik [eerlijk gezegd onder vakkundige [bege]leiding] Youtube betreden, waar ik ook nog eens vond wat ik zocht. En zo komt het dat ik mijn eerste videoclipje ooit plaats. 🙂

  Voor de jongeren onder ons: de link zit hem in het album ergens uit de jaren 70 van Supertramp, wat “Crisis? What crisis????” heette. En dat vond ik zo goed bij die onwaarachtige houding van Rutte passen.

  • Gefeliciteerd met de geslaagde poging, O. 🙂 De associatie, die jij maakt, herken ik. “Easy does it [easy]” is zo ongeveer wel de attitude van Premier Paljas. Jammer is alleen dat Roger Hodgson over “Sister Moonshine” zingt, terwijl Rutte ook al eerder hier Mister Sunshine werd genoemd. Maar da’s slechts een detail. Bedankt voor de flashback naar misschien dan wel geen rijkere maar in mijn beleving zeker wel betere tijden. 🙂

 4. Fuck Rutte 🙂 We hebben een weekend voor de boeg, waarin [als de weerman wel de waarheid vertelt] een paar euro’s kunnen worden stuk geslagen met de geur van de [kille] Noordzee in de neus.
  We moeten gewoon verstandig zijn: somberen over alles waar Rutte iets mee van doen heeft of iets over brabbelt, genieten van wat Moeder Natuur ons biedt!!! Wie geeft het eerste rondje???? 😀

  • Dat eerste rondje wil ik best voor mijn rekening nemen, Leon. 🙂 Zolang het maar om drank gaat en niet om een snack. Vlees eten is, sinds er berichten uit Oss zijn gekomen over de explosieve mix die daar gebrouwen is, voorlopig even minder aan te raden. Want de kans dat van die 50 miljoen kilo iets bij ons terecht komt is me net even te groot. Morgen [met Rutte compleet uit zicht en gehoor] geen gesomber. We gaan de omzet in Scheveningen even een push geven 😛 Niet verder vertellen hoor!

 5. Wie garandeert ons, dat, als wij werkelijk 4 maanden lang ons best weer gaan doen om ons in de schuld te steken door te kopen als konijnen fokken, Rutte straks in september niet alsnog komt met de boodschap “sorry, het is niet helemaal gelopen zoals wij hoopten: de 4,3 miljard extra bezuinigingen moeten er alsnog komen”?

  • Dat is een vraag, die iedereen voor zichzelf moet beantwoorden, Arno. De onderstaande gedachten van Paul daarover kunnen wellicht een handje helpen. 🙂

 6. Wat er heeft plaatsgevonden kan slechts op 2 manieren worden geduid:
  1. het is een verlate 1 april grap óf
  2. zoals Willem elders ook al aangeeft: het doet er allemaal geen fluit meer toe.

  Ik kom op die verlate aprilgrap mede doordat uw premier [de mijne is het al lang niet meer] er zo hard bij moest lachen. En niet te vergeten omdat het feitelijk allemaal eigenlijk niet waar kan zijn wat er in het Haagse Mondriaan-college uit de bus is gekomen. Want daarvoor staat die uitkomst inderdaad veel te ver af van eerder gepresenteerde plannen van het kabinet zelf.
  Wat verder als onderbouwing van de grap-hypothese moet gelden is het gegeven, dat Rutte gisteren in Brussel een ontwerpbegroting indiende, waarvan de 4,3 miljard bezuinigingen onverbrekelijk onderdeel uitmaakt. Dus de zoveelste premier met een Januskop van dit landje vertelt thuis “we zetten de boel in de koelkast” en op zijn tweede thuis vertelt hij “we gaan nog voor zo’n 4,3 miljard extra afbreken”. Wat die 1 april grap meteen tot een zeer slechte grap maakt.

  Eigenlijk is het veel verstandiger en uiteindelijk ook gemakkelijker om te geloven in de 2e optie: het doet er allemaal niet meer toe. Rutte zelf zal zo’n interpretatie met verve verwerpen. Want zijn boodschap is [in 1 dag ettelijke malen voor camera’s uitgesproken]: “Laten we stoppen met somberen. Koop die nieuwe auto.” Alsof dat het is waar ons bestaan om draait en ons geluk van afhangt!?!
  Hebben we naast het recht om vrolijk te zijn ook niet gewoon het recht om te somberen? En waar een zeker slag mensen om vrijwel niets vrolijk kunnen zijn, mogen wij dan a.u.b. ook om niets in de ogen van Rutte [“zo slecht gaat het toch echt niet”] ook als dat ons uitkomt somberen.?!?

  Rutte is na ruim 2 jaar premier spelen [ja, langer is het echt niet hoewel dat wel degelijk zo lijkt] al een waardig opvolger gebleken van de paljas, die ook al als “een ideale schoonzoon” werd beschouwd. En wie blunder na blunder werd vergeven. Laten we, zo wil ik met nadruk bepleiten, niet onze eigen blunder herhalen en onszelf opschepen met een 2e periode van pakweg 4 door een paljas geleide kabinetten. En juist dat somberen [wat feitelijk niet anders is dan met realistische blik naar de wereld kijken] zou weleens een perfect middel kunnen zijn om de herhaling van onze eigen blunder te voorkomen.
  Want als Rutte zegt, dat het eigenlijk helemaal niet zo slecht gaat, vrees ik, dat er juist alle aanleiding is om te somberen. Het spreekwoord zegt, dat de vos de passie preekt. Wel, de paljas predikt grappen, zoals die 1 april grap.

 7. Je zult wel begrijpen, dat “on the job” de opluchting groot was toen naar buiten kwam, dat de nullijn van de baan was. Maar ik besef best, dat [ook na Willem’s reactie hebben gelezen] eerst nog maar moet blijken wat hiervan bewaarheid zal worden.
  Jammer dat ik P&W gemist heb gisteren, want Asscher zien kronkelen had ik graag willen meemaken. 🙂 Zolang dat maar door het stof is.

 8. Natuurlijk is Rutte blij, want alle sukkels zijn erin getrapt!!

  Dit hele akkoord heeft slechts een houdbaarheidsdatum tot augustus en dan gaat het hoppa de vuilnisbak in en snel ook, Markie heeft eindelijk door hoe het spel van verdeel en heers werkt.

  Feitelijk heeft Markie met in zijn kielzog Samsonlight nu 4 maanden extra gekregen om nog meer sloopwerkzaamheden voor te bereiden en te zorgen dat ze medio september kunnen worden uitgevoerd.

  Ik denk namelijk dat onze Mark meer weet dan men denkt en zich heel goed realiseert dat hij niks meer en minder is dan een trekpop van Madame Merkel en een deurmat van de EU en deze zullen Markie heus wel hebben ingefluisterd dat de zaken er ietsjes slechter voorstaan dan naar buiten toe word uitgedragen.

  Oftewel Markie maakt gebruik van de oudste truc in het politieke boek, namelijk eerst het zoet en dan het enorme zuur!!!!

  Natuurlijk zullen Markie en Diederikje de komende maanden het spel meespelen om daarna als in Augustus de rauwe werkelijkheid aan den volke word getoond de dan weerloze sociale partners een definitieve k.o. te bezorgen.

 9. Van Rutte snapte ik al niet veel, maar zo langzamerhand is er vrijwel niets meer te volgen van de man’s handel en wandel. Zijn eigen doemverhaal van nog maar net geleden [4 miljard extra bezuinigen] gaat geheel door het putje en de man is er helemaal van boven zijn theewater.
  Zou die reactie, die gerust stereotiep mag worden genoemd, een soort zenuwtrekje van hem zijn?
  Gisteren hoorde ik hem ons zelfs bijna de winkels injagen: kopen die nieuwe auto! Ik moet zeggen: ik heb het niet vaak zo zout gegeten.

 10. Goede analyse van “the latest trick” van Rutte c.s. De waarde van dit sociaal akkoord is onmogelijk nu vast te stellen. Pas in 2014 en volgende jaren zal het effect van de afspraken en de uitvoering ervan enigszins meetbaar zijn. Wat Rutte in augustus a.s. wil gaan beoordelen is mij een compleet raadsel. Tenzij hij het CPB opdracht geeft om met een “toverscenario” aan de gang te gaan. Voorlopig houd ik het er maar op, dat we in najaar 2013 gewoon op het ergste voorbereid moeten zijn.

 11. Partijen hebben het krakkemikkige regeerakkoord van Rutte II herschreven. Zo simpel is het!
  En mochten er nóg steeds mensen twijfelen: Rutte is echt heel blij met van alles en nog wat, dus ook met partijen die zijn werk beter over doen. Maar diezelfde Rutte leeft, denkt en handelt naar de waan van de dag, dus is het zeer zeker niet uitgesloten dat hij in september met de bekende gulle lach weer met zijn bezuinigingspakket op de proppen komt.
  Meer gaan kopen? Dacht het voorlopig toch maar niet. Mijn financiën regel ik anders dan Rutte: ik geef niet meer uit dan kan. 🙂

Nice and easy to work with

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s