HET EU[RO]-DRAMA [ACT 2013]

Laat ik beginnen met een met de tijd steeds langer wordend lijstje op te sommen:
– Ierland
– Portugal
– Spanje
– Griekenland
– Cyprus
– Slovenie

Het zijn er zes uit een lijst van in totaal 17. Of voor de cijferfetisjisten onder ons 35%.
Vraag is niet ” zoek de verschillen” maar juist ” zoek de overeenkomsten” .
De voor ons meest bepalende overeenkomst is, dat in alle zes landen de euro het 1Eurozonebetaalmiddel is. Kortom, de lijst bevat 35% van de eurozone.
De laatste 2 landen, Cyprus en Slovenië, traden toe tot de Eurozone, nadat de 12 andere Eurozone-landen zo’n 5 jaar met de euro hadden kunnen oefenen.
Slovenië kwam er in 2007 bij, het jaar waarin de banken-, krediet -, landen- en eurocrisis op het punt van uitbreken stonden.
Cyprus werd binnen gehaald in 2008, toen de diverse crises inmiddels tot explosie waren gekomen.
Aansluiting van beide landen bij de Eurozone was simpelweg het gevolg van de blinde expansiedrift van de mensen, die werkten aan het verwezenlijken van hun droom: Groot Europa.

Tweede belangrijke overeenkomst is, dat alle zes landen na ruim 10 jaar bestaan van de euro zo niet in staat van faillissement verkeren dan toch tenminste surseance van betaling hebben moeten aanvragen. Ierland, Portugal, Spanje en Griekenland zijn voorlopig van bankroet gered door enorme leningen, verkregen via een door de nog niet al te diep in het rood zittende andere 10 eurolanden gevormd aantal potten met duizelingwekkende bedragen erin.
Cyprus is ” as we speak”  inmiddels met 10 miljard gered, tot naar in de pers wordt gemeld grote woede van Moskou.
Slovenië, zo is al langer bekend, verkeert in dezelfde situatie als Cyprus en zit in de wachtkamer klaar om aan de beurt te komen. [lees hier] en [hier.]

Laat ik het even in een breder perspectief trekken en de situatie van de zes genoemde landen met wat cijfers verduidelijken. Ik moet het helaas doen met cijfers per ultimo 2011 tenzij anders vermeld , want naar buiten toe is Brussel niet zo vlot met actuele cijfers.
Ierse staatsschuld [primo 2012]  108,2% GDP    67,5 miljard
Portugese staatsschuld [primo 2012]  107,8% GDP    78 miljard
Spaanse staatsschuld [primo 2013]  884 miljard = 84% GDP   100 miljard
Griekse staatsschuld [primo 2012] 165,3% GDP   110 + 109 miljard
Cypriotische staatsschuld [primo 2012]  71,6% GDP   10 miljard
Sloveense staatsschuld [primo 2012]  47,6% GDP   p.m.

Gearceerd en vet gedrukt is vermeld welke bedragen de zes landen inmiddels in de vorm van leningen hebben gekregen. Tussentijds werd ook het IMF vermogen versterkt met 430 miljard, waarvan 150 miljard afkomstig van de Eurolanden [13,6 miljard werd door Nederland ingelegd].  Zie hier.
Het wordt tijd om tot wat conclusies te komen. Het zou doodzonde zijn zulks niet te doen na een aantal zaken na veel gezoek en gegraaf op een rijtje te hebben gekregen, nietwaar?

1. Het vergt noch weinig durf noch weinig specifiek inzicht om de vraag te stellen “Was dit wat die geweldige, internationaal gelauwerde politici destijds voor ogen hadden, toen zij in 1MaastrichtverdragMaastricht besloten tot de invoering van de euro?”
Beginnen met 12 landen, waarvan er sowieso al 4 [als we Italië meerekenen 5] destijds al aan de rand van de afgrond spartelden, waarmee de invoering van de euro feitelijk eerder een charitatieve betekenis kreeg dan het via veel wollig georeer uitdragen van “het bouwen aan een geweldig Europa, waar voorspoed en welvaart uit alle putten zou stromen”?
2. Wat heeft de opvolgers van Kohl, Mitterand en Kok bezield om met een inmiddels wel enorm te noemen crisis in het verschiet in 2007/8 ministaatjes als Cyprus en Slovenië binnen te halen? Had men werkelijk geen idee wat het resultaat zou zijn binnen pakweg 5 jaar?
3. Hoe kijkt Brussel aan tegen komende uitbreiding van de eurozone? Na Cyprus en Slovenië zijn inmiddels ook Slowakije [2009] en Estland [2011] tot de Eurozone toegetreden. Op de agenda staan Letland [2014] en  Litouwen [2015]
Welke garantie hebben we dat onder die landen er niet opnieuw één of meerdere zitten, waar gierputten wachten om van hun deksel verlost te worden?
Gezien de ervaringen inmiddels opgedaan [en is het niet zo dat iedereen, dus ook politici worden geacht daarvan te leren, net als zij door scha en schande geacht worden wijs te worden?] zou het veel meer verklaarbaar zijn, als er een “mortuarium” wordt afgekondigd op uitbreiding van de eurozone. En eerst gaat worden geprobeerd de enorme puinhoop, die het gevolg is van enorm verkeerde inschattingen + dito overschattingen netjes op te ruimen.
Mocht dit niet lukken dan is het simpel: “down the drain” met de euro. In ieder geval staat vrijwel vast, zo blijkt uit de praktijk, dat op de huidige wijze doorgaan met het vergroten van een club, waarvan de leden wanneer eenmaal binnen een lidmaatschap voor het leven1Maastrichtverdrag2 blijken te krijgen [ondanks welk afstotelijk gedrag dan ook] sterk aan een doodlopende weg doet denken. Waarbij het woord “dood” vooral geldt voor die landen, die ooit een EEG oprichtten en besloten, ongetwijfeld in een staat van opperste dronkenschap, daar iets “groots” van te maken. Een beslissing, die weleens als de grootste vergissing ooit uit de Europese geschiedenis de boeken in kan gaan.

Advertenties

35 thoughts on “HET EU[RO]-DRAMA [ACT 2013]

 1. Die Eva J. [Europess parlement en erkend strijdster tegen witte boorden criminaliteit e.d.] was er anders van overtuigd, dat er een moment komt, waarop “de burger” de onrechtvaardigheid in de belastingheffing niet meer accepteert. Gaan wij dat nog meemaken????

  • Zodra:
   – The Voice of Holland
   – Holland’s got talent
   – Bloed zweet en tranen
   – jouw vrouw mijn monster
   – jouw dochter mijn monster
   – Boer Zoekt Vrouw
   – 4 handen op 1 buik
   – hotter than my monster
   – memories
   – etc
   niet meer worden uitgezonden en
   – Linda de Mol
   – Matthijs de Hijger
   – Geer
   – Goor
   – Pownedmedewerkers
   – De Pelgrims code
   – BNN-medewerkers
   – Danny de Munck
   – ETC ETC ETC
   op Pampus zijn opgesloten achter een hoog hek onder 200.00 volt
   heb je een gerede kans, dat mensen eventueel kunnen gaan nadenken of ze iets niet of wel accepteren.
   Zullen we het op 2090 houden???

 2. De wal zal het schip vanzelf gaan keren, men hoeft geen financieel genie te wezen om te begrijpen dat als van wat dan ook 35% ziek en niet rendabel is en wetende dat deze 35% alleen nog maar gaat groeien het niet meer goed gaat komen.

  Iedereen kijkt nu naar Slovenie maar ik heb mijn oog veel meer op Espana en Italia, want Espana start binnenkort nieuwe besprekingen over nog meer poen en wat dan zo fraai word genoemd “hervormingen”, echter gezien de recente gebeurtenissen in Cyprus is het geen al te boude veronderstelling dat de Spaanse burger zijn vertrouwen in het financieele systeem totaal gaat verliezen en dus net als b.v. de Grieken al massaal doen hun geld van de bank gaan halen en dat is niet al te best voor het totale kaartenhuis wat sowieso al op instorten staat.

  Italie is weer typisch op zijn Italiaans bezig oftewel er is daar heel veel lawaai en allerlei geschreeuw van MacaroniMama’s waardoor het lijkt alsof er heel veel gebeurd, maar feitelijk is daar nog helemaal niets gebeurd en dat is dus de volgende molensteen die aan de EU en zijn Euro hangt.

  Bijna door de gehele Eurozone zie je nu nog net geen paniek bij de burgers maar wel dat a la de Grieken mensen zich beginnen af te vragen of en zo ja hoe hun (spaar)gelden nog wel veilig zijn en of het niet wijzer is dit maar weer in die oude sok te doen en miljoenen doen dat dan ook.

  En als we dan verder bedenken dat er nog maar een fractie door de banken is afgeboekt op de enorme biljoenen aan vastgoed ellende aan bezittingen, plus dat de meeste banken eigenlijk nog maar kunstmatig overeind en in leven worden gehouden ja dan word de som der dingen wel heel eenvoudig.

  De bedrijven waarover nu ineens zoveel commotie is ontstaan, daarvan zullen er heus wel een x-tal aardig wat boter op het rijke hoofd hebben, maar het frappante is wel dat dit al jaren en jaren bestaat en dus is de vraag gerechtvaardigd waarom NU zoveel commotie en waarom juist NU zoveel herrie en politieke publiciteit??

  Zou het niet zo maar een fraaie list kunnen zijn om de aandacht zo niet te verdelen dan wel af te leiden van de kern van de zaak??.

  Verdeel en heers zei Machiavelli al en omdat ik denk dat in dit geval “toeval” niet echt bestaat zet ik daar zo mijn bedenkingen bij.

  Overigens kunnen en konden deze bedrijven slechts bestaan en floreren dankzij het in mijn ogen Neo-fascistische geopolitieke klimaat waar deze wereld nu al zo lang onder zucht.

  Die wereld gericht op expansie, uitbuiting, egoisme en het bespelen van miljarden mensen alsof het marionetten zijn is ontstaan dankzij politici die als loopjongens alle speelruimte voor allerlei financieel-economische conglomeraten hebben gecreeerd en zij “de Politici”, zijn en blijven dan ook het grootste gezwel en dienen als hoofdverantwoordelijken dan ook finaal te worden weggesneden als het zieke gezwel wat zij ook zijn.

  Het is mijns inzien ook nog eens een absolute illusie om ook maar te denken dat in het huidige politieke klimaat waarin bijeenkomsten als van de Bilderberg groep (waar overigens onze roversfamilie Oranje een prominent lid van is) feitelijk de wereld agenda bepalen, dat soort bedrijven zullen worden aangepakt laat staan op hun verantwoordelijkheid worden gewezen om dat te bereiken dienen eerst het speelveld en de spelregels te worden veranderd.

  • Zou het niet zo maar een fraaie list kunnen zijn om de aandacht zo niet te verdelen dan wel af te leiden van de kern van de zaak??.
   In feite beantwoord je deze vraag zelf al, Willem, door

   Overigens kunnen en konden deze bedrijven slechts bestaan en floreren dankzij het in mijn ogen Neo-fascistische geopolitieke klimaat waar deze wereld nu al zo lang onder zucht.

   deze stelling.

   Naar mijn overtuiging is er geen sprake van verschillende onderwerpen, waar al of niet de aandacht op kan worden gevestigd dan wel van kan worden afgeleid.
   Het is simpelweg één pot nat; het enige waar al jarenlang verwarring over blijft bestaan is “wie is de baas van wie?”. Zijn de multinationals de baas of zijn het de regeringen? Voor mij staat al geruime tijd vast hoe de rolverdeling ligt.

   Laat me een in mijn ogen goed voorbeeld geven, wat ik in Tegenlicht tegenkwam. In Kenia bestaan al een fors aantal “economic zones” en er komen er steeds meer bij. In die zones zijn vrijwel alleen de echt grote jongens [Microsoft, Google, Coca Cola, Toshiba, Samsung enzovoort] gevestigd. De Keniaanse overheid heeft die bedrijven binnengekregen door ze voor de eerste 10 jaar van hun bedrijfsuitoefening volledig vrij te stellen van vennootschapsbelasting [is 25% in Kenia]. Tel daarbij op de lage lonen en je kunt je een idee vormen van de enorme winsten, die worden behaald.
   De Keniaanse overheid heeft die vrijstelling verleend vanuit de verwachting, dat na die 10 jaar via heffing van die vennootschapsbelasting het geld zal gaan binnenstromen. Een ieder die de ontwikkelingen in Afrika volgt kan weten op welke wijze de multinationals die vrijstelling hebben weten binnen te halen.
   Simpel door “steun” te verlenen aan de juiste mensen in zo’n land.
   Maar als de termijn van 10 jaar is verstreken pakken de multinationals hun biezen en vertrekken naar het volgende land in het mooie Afrika, waar ook een leider rondloopt die zo zijn eigen dromen koestert en daar wat geld nodig heeft.
   En vervolgens begint spel opnieuw.

   Laten we vooral niet de illusie hebben, dat onze politici verschillen van hun Afrikaanse soortgenoten. Door Nederland in zijn gedaante van postbus-facilitator stroomt jaarlijks meer dan 11 biljoen dollar resp euro, waarover geen vennootschapsbelasting wordt betaald in de landen, waar de betreffende bedrijven [[de Googles, Apples,Amazons, Starbucks en Walmarts van deze wereld] zijn gevestigd. Al die bedrijven hebben hun eigen, volstrekt geheime, afspraken met de Nederlandse overheid.

   Het is één pot nat en iedereen verdient er zich gek aan. Om het bij Nederland te houden: de onmogelijkheid om de werkelijke fiscale heffing aan bedrijven op te leggen compenseert men door de heffing bij de argeloze [of is het onnozele ?]burger steeds verder op te schroeven.
   Zo komt [bijna] iedereen aan zijn trekken. Waarbij er niet wordt gemaald om het feit, dat men feitelijk de aloude strategie van Sitting Bull hanteert: die van de verschroeide aarde. Men pakt wat men kan en kijkt niet om.

   • Ik vrees met grote vreze en gedwongen door realiteitszin dat je volledig gelijk hebt met de stelling dat het allemaal een pot nat is want dat is het uiteindelijk ook de hh politici die de weg plaveien in ruil voor een plekje naast de judassen van deze wereld en de hh CEO’s die de politici aansturen en corrumperen met als gevolg een vrijwel onbeperkte weg naar hun financiele paradijs.

    Echter daar waar Jurgen nog denkt of hoopt op een ingrijpen van bovenaf denk ik dat het huidige systeem uiteindelijk geen stand kan en zal houden en het van binnenuit rottend en al uiteen zal gaan vallen, hoewel dat misschien ook wel een beetje valse hoop is.

    Hetgeen niet hetzelfde is als zeggen dat iedereen dat dan maar op zijn beloop moet laten gaan verre van dat zelfs want de barricaden lonken nog altijd!!

    Overigens vanuit een militair/historisch perspectief bezien was de strategie der verschroeide aarde afkomstig van de Noordelijke Generaal William Tecumseh Sherman die als eerste militair zijn aanvallen richtte op de infrastructuur en de beschikbare middelen voor levensonderhoud en niet op de soldaten van de tegenpartij gedurende de Amerikaanse burgeroorlog.

   • Ik beweerde ook niet, dat de heer S. Bull de uitvinder van de tactiek der verschroeide aarde was. Ik heb alleen ergens gelezen, dat hij er [ook] een liefhebber van was. 😀 Weet jij trouwens of Sherman [beroemd om de belegering van Atlanta en een notoir zuiplap] ooit patent op die strategie heeft aangevraagd?

   • Ik heb het overigens best verklaarbare gevoel, dat Willem “ingrijpen van bovenaf” anders uitlegt dan ik bedoelde. 🙂

   • ik denk dat het “echte” patent te vinden is bij de sprinkhanen die al sinds het begin der tijden een plaag worden genoemd, overigens valt me nu ineens de overeenkomst op tussen sprinkhanen/Sherman en de financiele conglomeraten allen vernietig(d)en alles op hun weg en lieten/laten geen kruimel onaangeroerd in hun zucht naar glorie en steeds maar meer en meer.

    Nou Jurgen als er al een “bovenaf” was dan had hij/zij vast al veel eerder ingegrepen.

   • Ik heb totaal niets met het fenomeen waar jij op doelt, Willem. 🙂
    Om de verwarring maar weg te werken: ik doelde op “the force of nature” en mocht het geduld van moeder Natuur werkelijk onuitputtelijk zijn [wat ik overigens door de waarschuwing via de huidige softe “ijstijd” waag te betwijfelen,] dan kan er altijd nog iets van boven komen, wat door mensenhanden is vervaardigd. Zoals zo’n flits, waarvan veel mensen [vooral Belgen volgens de mop] zullen denken, dat er spontaan een groepsfoto van ze wordt genomen.
    Om 2 seconden later te merken, dat het overal ineens heel sterk naar slecht frituurvet begint te ruiken.

  • Het is mijns inzien ook nog eens een absolute illusie om ook maar te denken dat in het huidige politieke klimaat waarin bijeenkomsten als van de Bilderberg groep (waar overigens onze roversfamilie Oranje een prominent lid van is) feitelijk de wereld agenda bepalen, dat soort bedrijven zullen worden aangepakt laat staan op hun verantwoordelijkheid worden gewezen om dat te bereiken dienen eerst het speelveld en de spelregels te worden veranderd.

   Volstrekt met je eens in beginsel. Maar ik moet er helaas op wijzen, dat de kanker [wat het feitelijk is waar we over praten] al veel te ver is uitgezaaid. Chemo helpt niet meer. Dus die ommekeer ten positieve in het “ziektebeeld” is hopen op een utopisch wonder.
   Al 5 jaar is een team “pseudo-geneesheren” bezig of althans wekt volijverig de indruk bezig te zijn met een eerste fors gezwel te bestrijden. Men is in feite nog nergens. En als je het pessimistisch [realistisch?] bekijkt mag nauwelijks worden verwacht, dat in de komende 5-10 jaar wel succes wordt geboekt en de groei van het gezwel zal kunnen worden gestopt.
   Je zou kunnen zeggen, dat er “ingrijpen van bovenaf” noodzakelijk is, waarin niemand een andere keus heeft dan die rigoureuze grote schoonmaak te accepteren. En als er daarna nog iets overblijft kun je alleen maar hopen, dat bij een mogelijk nieuwe start niet al direct weer wordt begonnen met het maken van dezelfde fouten. Want laten we eerlijk zijn: met teksten als “dit mag nooit meer gebeuren” vegen we inmiddels allemaal ons reet af.

 3. Ik heb Tegenlicht vanavond eens rustig zitten kijken. En kwam inderdaad die sandwiches tegen waar Radar het over had. En toen legde iemand uit, dat bedrijven tussen de 21 en 32 biljoen [12!! nullen] aan de belasting onttrekken en een deel van dat geld weer tegen een aantrekkelijke rente uitlenen aan landen, die geld tekort komen.
  En toen kreeg ik het gevoel, dat er iets niet goed zit. Maar het mooiste vond ik toch wel die hearing door een Engelse commissie. waar Starbucks, Google en Amazon in het verdachtenbankje zaten. Wat een wereld!!! Hebben wij die zelf geschapen of is-ie voor ons geschapen terwijl we even niet hebben opgelet?

  • of is-ie voor ons geschapen terwijl we even niet hebben opgelet?

   Lieve schat, het is al die jaren geen kwestie van niet opletten geweest, hoor. We hadden het gewoon te druk met ons de krampen te consumeren. 🙂

  • Gekluisterd? Meer ademloos 🙂 Je doelt ongetwijfeld op Tegenlicht. Ik wist dat er het een en ander zich afspeelt in “the dark world of money” , maar kon niet vermoeden, dat het zo gigantisch is. Ik probeer inmiddels om alles een beetje te laten bezinken [Double Irish with a Dutch Sandwich e.d.]. Misschien komt er iets uit in de vorm van een blog, je weet maar nooit. Maar als je beseft, dat gisteravond 1,1 miljoen mensen naar Hart van Nederland keken en Tegenlicht het met 489.000 kijkers moest doen, vraag ik mezelf af “why bother?”

   • Ondergetekende heeft er in ieder geval wel naar gekeken. En het programma leverde meer dan voldoende stof op om onder het genot van een goed glas over te praten. En misschien komt dat schrijven erover daarna vanzelf. 🙂

   • Dat kan inderdaad nooit kwaad, Paul. En dat logje ….. ik ken mezelf goed genoeg om te weten, dat dat er wel zal komen. Met jouw input daarbij als het even kan.

 4. Het “major problem” m.b.t. die uitbreiding is natuurlijk simpel te duiden: de regeringsleiders onder aanvoering van het almachtige Duitsland en ook graag de baas spelende Frankrijk beslissen er over. De burgers hebben er totaal geen stem in. Hun rol komt pas aan het licht als er zo’n inferieur lid [Griekenland, Cyprus] is binnen gehaald en bijna bankroet blijkt te zijn. Dan mag de burger lappen, maar wel verder gewoon de mond houden.
  Ik werd spontaan misselijk, toen ik Dijsselbloem gisteren hoorde spreken van een “nieuwe strategie”, waar niet de belastingbetaler maar obligatiehouders en desnoods spaarders de eersten zullen zijn, die moeten bloeden. Pas na hen komt mogelijk die belastingbetaler weer in beeld.
  Mag ik er even op wijzen, dat van de in totaal 16 miljard die Cyprus nodig had er 10 miljard [>60%] door de Europese belastingbetaler wordt betaald?En dat Cyprus naar alle waarschijnlijkheid nog meer miljarden nodig zal hebben [en ongetwijfeld zal krijgen] om niet alsnog te zinken.
  En Slovenië duikt steeds nadrukkelijker op als volgende klant, waar op niet te lange termijn de banken gaan wankelen. De volgende 10+ miljard kan al worden klaar gelegd.
  Estland is de volgende die lid van de club wordt. Inmiddels is bekend, dat Russen al ruim 2 miljard naar dat landje hebben gesluisd, nu de Cyprus-route is geblokkeerd. Daar wordt dus aan iets “moois” gebouwd.

 5. Mooie update, RadaR, van een steeds somberder verhaal. Je moet je echt gaan afvragen waartoe dit allemaal gaat leiden. Overigens blijkt je informatie weer volstrekt correct: vanavond in Nieuwsuur werd door de FD-journalist Visser desgevraagd Slovenië als het meest waarschijnlijke volgende probleemgeval genoemd. Het lijken wel dominostenen.

  • Visser had ook een heel duidelijke mening over de uitlatingen, die Jeroen D. ten overstaan van Reuter en The Financial Times heeft gedaan. In de Engelse financiële pers is zelfs de mening geventileerd, dat het de hoogste tijd is om Jeroen maar weer van zijn troon te halen. Maakt weinig vrienden, onze Jeroen!

 6. Ik heb voor mijn perceptie even de cijfers over 2010 erbij gehaald, zoals jij die destijds op de website publiceerde.
  M.n. heb ik daarbij gekeken naar de landen, die in de afgelopen 3 jaar door Brussel werden geholpen via leningen uit die grote potten.
  Cyprus valt daarbij af, omdat dat [ei]landje in je 2010-cijfer ontbrak.

  De staatsschulden [relatief] van de betrokken landen waren in 2010 als volgt:
  Griekenland 130%
  Spanje 64,5%
  Portugal 83,1%
  Ierland 93,6%

  Kijk ik nu naar de cijfers die je vandaag vermeldt in het log dan is onvermijdelijk, dat ik nog een overeenkomst constateer tussen de 4 eerstgenoemde landen.
  Namelijk, dat ondanks de giga-bedragen aan leningen al die 4 landen in 2012 een staatsschuld hebben, die fors hoger ligt dan in 2010.
  Er gaat een zeker ophogend effect uit van het feit, dat in al de betrokken landen de economie , lees: het GDP, is gedaald, waardoor er automatisch een stijging van de staatsschuld in relatieve zin optreedt.
  Maar je komt toch ook moeilijk onder de constatering weg, dat 2 jaar onder de knoet van de trojka nauwelijks waarneembaar positief effect heeft gehad op de staatsschuld. Ja, eerder nog wel een negatief effect.

  En dat onderstreept een opmerking over de Eurozone, die ik elders tegenkwam:
  de Eurozone is zo lek als een mandje; zodra er ergens echt water door gaat lekken stopt Brussel er miljarden in om het [tijdelijk] te dichten. Maar voordat men daar klaar mee is begint het al op een andere plek [Slovenië dus volgens jou] te lekken.

 7. Jij wilt antwoorden???

  Luister en huiver dan maar eens bij deze clip waarin een ierse jounalist een doodnormale vraag stelt aan een topman van de ECB !!!

  Het is beschamend en een aanfluiting !!! maar het zegt tegelijk alles over hoe men (=de top) over het gewone volk denkt en behandeld.

  Antwoorden krijg je nooit van de smerige elite die een fascistische Europese Staat voorstaan.

  • Even een misverstandje opruimen, Willem. 🙂 Wat de euro betreft ben ik inmiddels toegetreden tot het almaar groeiende aantal eigenwijze donders, die alleen vragen stellen waarop ze het antwoord zelf al weten. 🙂 Voordeel daarvan is o.a., dat je nooit meer het risico loopt het bos ingestuurd te worden door zo’n weerzinwekkende pathologische leugenaar als de nitwit, die Ierse Vincent gewoon laat lullen.
   Dus geen antwoorden, wel meningen uiteraard nodig. 🙂

   Ik moet eerlijk toegeven, dat onder het kijken naar de clip mij niet voor de eerste keer de gedachte bekroop, dat het een goed idee zou zijn om die walgelijke, arrogante klootzak onmiddellijk van het dak van één van die mooie glazen paleizen te gooien. Zonder parachute uiteraard.

 8. Gezien de ervaringen inmiddels opgedaan [en is het niet zo dat iedereen, dus ook politici worden geacht daarvan te leren, net als zij door scha en schande geacht worden wijs te worden?] zou het veel meer verklaarbaar zijn, als er een “mortuarium” wordt afgekondigd op uitbreiding van de eurozone. En eerst gaat worden geprobeerd de enorme puinhoop, die het gevolg is van enorm verkeerde inschattingen + dito overschattingen netjes op te ruimen.

  Wat mij betreft heb je 150% gelijk. Maar het probleem is: van de puinhoop opruimen groeit de economie niet. En de hedendaagse politieke elite is alleen daartoe geprogrammeerd. Waarom denk je dat al jarenlang wordt gesproken van “verminderde economische GROEI” terwijl het in feite gewoon gaat om economische krimp? Waarom denk je dat de politieke elite zich halsstarrig blijft vastklampen aan 3% economische groei als het wondermiddel, terwijl er voor de komende 10 jaar geen sprake van kan zijn? Het is de software, man, die is ingebouwd. En die verplicht ook tot groei van de eurozone, zelfs als het om landen gaat met een structurele krimp van de economie.

 9. Goed gedocumenteerd, helder geformuleerd ……… wat moet ik hier in hemelsnaam tegen inbrengen???? Los van het feit of ik dat überhaupt zou willen. Maar OK, I’ll give it a go; geef me even een paar uur. 🙂

Nice and easy to work with

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s