PUINHOOP

De PvdA maakt zich, ondanks daar geen uitlatingen over te doen, behoorlijk zorgen over het “zwarte schaap”-effect. Sinds de partij  dankzij de gelukte truc van het komische duo Mark en Diederik is toegetreden tot “Paars 3” loopt het electoraat als in een stampede bij haar weg. Ook Samsom c.s. constateren, dat het ongelooflijke weer aan het gebeuren.
SerenaRutteMariaSamHoewel partner VVD o.l.v. dirigent Rutte er net zo’n bestuurlijke en beleidsmatige puinhoop van maakt als onder haar 1e legsel met vriend Wilders, is diezelfde VVD veel minder dan de PvdA de gebeten hond bij de kiezer. En dat baart zorgen, want ergens in de verte ziet de PvdA een CDA-horrorscenario opdoemen. In de huidige tijd van de “wispelturige” kiezer, zo is in 2 verkiezingen gebleken, kun je van bijna grootste partij zo maar worden geminimaliseerd tot een in de marge wat brabbelende niet serieus genomen clubje.
Van Haarsma Buma bewijst zulks bijna dagelijks.
Op dat soort momenten en in zulke wetenschap is het tijd om het profileringsmechanisme in stelling te brengen. De leer schrijft voor, dat je dat in het boreling-stadium van een coalitie nooit doet door in het kabinet grenzen te gaan opzoeken of zelfs te slechten.
De beste aanpak is die, waarin je een gezaghebbende buitenstaander inschakelt.
Dus werd er contact gezocht met Coen Teulings [CPB], die begin deze week weer met wat cijfertjes en tabelletjes zou komen over “de staat van Nederland”. Coen zoekt nog een leuke baan en Coen wil er best ook nog wel een ander lintje bij. De man was dus eenvoudig te overtuigen. En meldde, dat zijn clubje na het beoordelen van de laatste macro-economische cijfers had geconstateerd, dat er weer licht aan het eind van het tunneltje werd waargenomen. Er was een, zij het broos, een kentering ten positieve te bespeuren. En toen plaatste Teulings de door de PvdA verlangde leverstoot richting VVD en Rutte door erop aan te dringen verdere bezuinigingen na 2013 niet uit te voeren, omdat daarmee vrijwel direct nieuwe schade aan dat broze herstel zou worden toegebracht.
En laten we eerlijk zijn: het schrappen van verdere bezuinigingen, het op non-actief zetten van de slopershamer, dat hoort het merendeel van de Nederlanders, waaronder ikzelf, graag.
Samsom en zijn partij zullen tevreden hebben gegniffeld.

Maar hoe anders zal er in het Torentje zijn gereageerd. Rutte moet de boel daar wel haast hebben stijf gescholden. En zich vanachter genomen hebben gevoeld.
Na het nemen van zijn valiumpilletje, maar nog altijd vervuld van wraakgevoelens richting zijn vriend, die het hebben van een vijand overbodig maakt, moet Rutte onmiddellijk in zijn hoogste versnelling zijn geschoten. Hem bleek, dat nog dezelfde week [deze week dus] De Nederlandse Bank met cijfers en een visie daarop zou komen. “Wat die gluiperd van Knoteen Diederik kan kan ik ook” zal Rutte gedacht hebben. Dus belde hij Klaas Knot [de nieuwe Wellink] en nodigde hem op audiëntie uit om onder het genot van een BigMac + Milkshake even te komen babbelen. Knot is nog redelijk nieuw op top-level, maar ook erg ambitieus. Zo sliep Knot dagen heel slecht nadat Jeroen Dijsselbloem de King of The Euro[groep] werd en hem in die hoedanigheid voortdurend voor de voeten kan lopen bij het realiseren van zijn persoonlijke carrièreplan.
Knot loert al langer op mogelijkheden om het roodachtige eskader in het paarse kabinet een spaak in het wiel te steken. En wat is er beter dan de premier in persoon, die hem vraagt dat meteen te doen?
Gisteren kwam Knot met zijn verhaal over “de staat van Nederland” [uiteraard zonder daar, zoals niet ongebruikelijk zou zijn, vooraf even met Teulings over te hebben overlegd].
Klaas Knot bracht met de passende sombere uitdrukking op zijn van origine al niet vrolijke gezicht de boodschap, dat het voornemen van het kabinet om ook in 2014 door te bezuinigen strak, strikt en stipt tot uitvoering moest worden gebracht. Om verdere versterking van de Nederlandse economie te waarborgen.
Nu was het de beurt aan Samsom om kopjes en schoteltjes tegen de muren van zijn fractiekamer te smijten. En verscheen Rutte minzaam lachend op de buis om het verhaal van Knot te ondersteunen.

Dit lieve mensen is de manier, waarop een paars wangedrocht ons in staat van verval verkerende land regeert. Het interesseert de heren geen flikker hoe de burger aankijkt tegen wat je op zijn minst nogal tegenstrijdige geluiden uit in principe dezelfde kabinetskoker kunt noemen.
Samsom en Rutte beleven veel meer plezier en hechten veel meer waarde aan het spelen van hun eigen versie van “Wie is de Mol?”.
Eigenlijk weten we het allemaal al sinds september en is het bovenstaande slechts een extra-bewijs op die stapel, die zich vanaf september 2012 is beginnen te vormen na de klucht c.q. het drama van het “kwartet-regeerakkoord”.
Rutte II is, net als Rutte I was, de dood in de pot. Nederland en haar burgers schiet echt niets op met de verzameling clowns, die zichzelf hebben aangesteld om dit land te regeren. Hier komen alleen maar MEER brokken van.

Advertenties

24 thoughts on “PUINHOOP

 1. Ik vind, wat Rutte heeft gezegd, verrassenderwijs zeer interessant. Neem nu deze woorden:
  “Cyprus is te veel vervlochten met de Europese Unie om het land niet te redden.”
  Een eilandje in de Middellandse Zee, wat 0,2% bijdraagt aan de EU-economie, zou te veel vervlochten zijn om te worden geschrapt als lid op basis van overtreding van de “huisregels”? Lariekoek!

  En dan de volgende woorden:
  “Maar de premier wijst erop dat de financiële sector op het eiland te veel vervlochten is met de financiële sector in Europa, en met name die in Griekenland, om Cyprus te laten vallen.”
  Inmiddels weten we, dat we hier feitelijk moeten lezen, dat Cyprus blijkbaar zo’n belangrijk onderdeel uitmaakt van die totaal verloederde Europese financiële sector, dat ze er niet in kan worden gemist. !?!?!?!?!?
  Dat vraagt om een grondig onderzoek naar welke banken, maar ook andere private ondernemingen Cyprus gebruiken voor hun financiële trucjes. Want dat het daar om zal draaien, mag als een vrijwel vaststaand feit worden gezien.
  Immers, bekend is dat de Cypriotische bankensector voornamelijk haar diensten verleent aan Russische oligarchen via prima renderende witwaspraktijken.
  Het ook nog eens noemen van een sterke vervlechting met Griekse banken is al helemaal een reden om uiterst achterdochtig te zijn. Want dan doemt onvermijdelijk de naam Goldman Sachs weer op.

  Je vraagt je in verwondering af wat een “natiestaat[je]” en haar bankensector in hemelsnaam aan meer dan kwalijke activiteiten moet verrichten om als lid te worden geroyeerd.

  Er gaat nu 10 miljard Europees belastinggeld naar Cyprus. Een eiland wat heel lang een constante bron van onrust is geweest voor Europa door de Griekse en Turkse twisten. Europa en IMF hangen weer de gebruikelijke voorwaarden op aan de verstrekking van die 10 miljard. De economie van Cyprus moet worden hervormd!! Welke economie? Het enige wat het eiland heeft is haar bankensector en een paar koffiehuizen. Ik vergeet nog wat schapen, die her en der rondlopen. Waar heeft men het over?
  Er is maar één reden om er 10 miljard heen te brengen: de verliezen van groot-geldbezitters zoveel mogelijk temperen.

  10 miljard staat gelijk aan het bruto nationaal product van Cyprus. Als je er als slimme Russische kolonie meer dan 40 miljard deponeert heb je dus eigenlijk het eiland al gekocht. Waar zit de werkelijke reden voor Europa om 10 miljard in dat filiaal van vermogende Russen te steken? Zou het gaan om het ordinair overnemen van dat eiland? Dan zou het neerkomen op voor veel te veel geld kopen van een 2e hands auto met 3 wielen en zonder stuur.

  • Je maakt al meteen de identieke gedachtesprong, die ik ook maakte door de 10 miljard als “geven” aan te duiden i.p.v. “lenen” wat Rutte en Dijsselbloem halsstarrig blijven doen. Natuurlijk mag niet onvermeld blijven, dat het Nederlandse aandeel in deze op voorhand al als verliespost te noteren donatie rond de “slechts” 500 miljoen zal liggen. En daar schrikt een volbloed VVD-er maar tegenwoordig zelfs ook een volbloed PvdA-er niet meer van. Peanuts.
   Het hele verhaal om “Cyprus” vanuit Brussel kraakt uiteraard aan alle kanten. Cyprus zelf, met haar mini-economie, zal nooit in staat zijn 10 miljard terug te betalen [tenzij er een grote gasbel onder het eiland blijkt te zitten].
   Meest belangwekkend is [jij noemt het ook al] dat Brussel zelfs steun verleent aan een witwasparadijs. Omdat ook dat als steun aan de economie wordt betiteld, dringt zich de gedachte op dat economieën naar de huidige definitie in brede zin
   blijkbaar hoofdzakelijk rusten op “paradijzen” die de meest onwelriekende geuren afgeven. Nederland zelf is een fiscaal paradijs voor buitenlandse ondernemingen, vooral de grote. Engeland kent haar eigen fiscale paradijs, vooral gericht op de financiële sector. Europa is in feite de Kaaimaneilanden in het groot. Ik plaats deze opmerking wellicht enigszins ten overvloede om de mensen, die het immer weerkerende verhaal van Rutte c.s., dat economie vooral gaat om hard werken, veel produceren, veel omzetten en kopen en verkopen, nog steeds voor zoete koek aannemen wat andere aspecten van de heilige koe Economie te tonen.
   Je constatering, dat Cyprus feitelijk al een tijd geleden door een Russisch conglomeraat is gekocht kan ik onderschrijven. Net als het noemen van Goldman Sachs, waar het de link Cyprus – Griekenland betreft. Maar je overigens correcte roep om een onderzoek naar banken e.d. die de afgelopen 20 jaar in de Cypriotische soep hebben geroerd zal helaas als een roepende in de woestijn worden afgedaan. De strategie is helder: 10 miljard erin en voorlopig zand er over.
   Lagarde en haar IMF zullen ongetwijfeld in de aankomende tijd met lovende berichten komen over de hervorming van de Cypriotische economie. En daar zal het verder wel bij blijven.

   Je merkt, ik kan me nauwelijks opwinden over Cyprus zelf. Maar wel opwinden deed ik me, toen ik een reportage zag over de Drentse wereldstad Emmen, waar de gemeente heeft besloten het PGB af te pakken van inwoners. Het ging om een bedrag van 7 miljoen, wat de gemeente op grond van het kabinetsbesluit inzake de bezuinigingen op de thuiszorg tekort blijkt te komen. Tja, geen 7 miljoen voor Emmense thuiszorgbehoeftigen maar wel 500 miljoen voor frauderende schapenneukers …. ik ben nu nog bezig om die 2 zaken met elkaar proberen te rijmen. To nu toe lukt dat nog niet zo goed.

   • Cyprioten noemen alles waar een gat in zit schaap, Leon. Hun eigen eiland noemen ze nu, met dat enorme gat in de staatsportemonnee, arm schaap.
    En je weet hoe wij Hollanders zijn: als we ergens “arm schaap”horen rennen we er heen om te helpen. 🙂

   • Leuk leesvoer over de bailout ….

    http://pawelmorski.wordpress.com/2013/03/16/cyprus-a-brutal-lesson-in-realpolitik-2/

    Overigens als ik het goed begrijp dan is de som als volgt ;

    1.3 miljard van de IMF
    6.9 miljard word van de spaarders gestolen

    en de rest is voor het allergrootste gedeelte afkomstig uit belastingverhogingen op Cyprus zelf en een Russische lening.

    Dan nog te weten dat de CEO van de grootste bank op Cyprus recent een bonusje heeft mogen ontvangen van slechts 2 miljoen.

    En uiteraard mogen de Cyprioten en kunnen dat dus ook niet geld opnemen want alles is en zit op slot.

    Het lijkt niet alleen op de Maffia het is nog veel erger dan deze club struikrovers.

    Overigens word het nu wel eens tijd dat bv in Emmen het zogenaamde rapalje en klootjesvolk oftewel het schuim der natie het recht maar eens in eigen handen moet gaan nemen en hun burgervader inclusief college met pek en veren besmeurd ten toon stellen bungelende aan de stadspoort ter lering en vermaak voor hun eventuele opvolgers.

   • Het is te hopen, Willem, dat niet te veel “kleine” spaarders lezen wat de schrijver van jouw link zo helder beschrijft. Want anders komt de voorspelling [bankrun all over Europe, especially in Southern parts] misschien nog wel uit ook. Er dreigen weer gouden tijden voor de ouwe sok te gaan aanbreken dankzij “The Cyprus Deal”.

   • Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat er enige onduidellijkheid over de donatie aan Cyprus bestaat. Men heeft aan de Eurozonelanden om een lening gevraagd van 17 miljard.
    Brussel heeft zich bereid verklaard om in te springen zolang ook maar andere partijen [Russen, spaarders] hun deel voor hun rekening nemen.
    De spaarders worden inmiddels geacht een tax over hun spaartegoed te betalen; waar inmiddels in Cyprus zelf maar ook in bijv. Engeland waar veel Cyprusspaarders zitten de nodige onrust over is ontstaan c.q. nog bestaat.
    De regering van Cyprus heeft zich akkoord verklaard met de voorwaarden, waarna Brussel de 10 miljard heeft geaccordeerd.
    Diezelfde regering van Cyprus probeert nu het Cypriotische “parlement” zover te krijgen, dat het z.s.m. maar in ieder geval voor dinsdag met de deal met Brussel instemt. Want zodra de banken dinsdag opengaan zal er een soort bestorming dreigen. Als het niet zo treurig was allemaal zou je kunnen denken dat je met een komedie in het genre Louis Funès te doen hebt.
    Overigens is inderdaad zeer opvallend, dat Brussel er nu lijkt voor te kiezen om banken te redden door de spaarders mede te pakken. Het “goede” voorbeeld van Dijsselbloem met SNS lijkt dus Europese navolging te krijgen.

   • Dus als ik het goed begrijp zit het nu als volgt:
    – als er een volgende Nederlandse bank omvalt word ik langs links gepakt als belastingbetaler en langs rechts als spaarder [als ik bij die omgevallen bank wat centjes heb weggezet] : de SNS-methode
    – als er ergens in EUROpa een wildvreemde bank of zelfs een hele financiële sector dreigt om te vallen word ik als belastingbetaler gepakt en met mij de spaarder in het homeland van die bank.

   • Het enige wat gelukkig nu steeds duidelijker word dankzij “Cyprus” is de ware fascistische wijze van handelen en denken door de zogenaamde “redders” van de E.U. die tevens als een schoothondje aan de leiband loopt van de bankensector.

    Een van de grootste problemen van Cyprus is dat net als in dit fraaie land de economie feitelijk een kind met een waterhoofd is, de financieel-economische sector is in verhouding tot de rest van de economie namelijk gigantisch groot en zoals oude economische wetten al lang zeggen is een eenzijdig gerichte economie gedoemd tot mislukken, hetgeen we nu dan ook zien gebeuren.

    Wat nu in Cyprus gebeurd zou best wel eens het begin van een niet meer te stoppen lawine kunnen zijn, immers hoe vaak heeft de geschiedenis al niet bewezen dat de allergrootste ellende voortkomt uit datgene wat en waar het als minste word verwacht.

    De euro is fors aan het dalen, het totale betalingsverkeer op Cyprus word en is nu minimaal een week gewoon helemaal stil gelegd, de burgers worden tweezijdig genaaid wat onvermijdelijk tot grote onlusten zal gaan leiden plus een regering die intern ernstig verdeeld is en dan ook nog een aan alle kanten rammelend reddingsplan waarbij de redders weten dat door de zeer gespannen thuissituatie hun eigen speelruimte minimaal is, tel daarbij op dat meer dan de helft van het kapitaal op de Cyprische banken van Russische miljardairs is die hun geld nu ook zien verdampen waarbij niet vergeten mag worden dat deze Russen via hun bedrijven beschikken over enorme voorraden grondstoffen, grondstoffen die o zo noodzakelijk zijn om Europa economisch te laten draaien.

    Dit alles is een mix met hoog explosiegevaar wat zeker niet mag worden onderschat en zou zomaar kunnen uitgroeien tot een niet meer te stoppen lawine.

    Overigens is er gelukkig ook nog een komische noot en ook zeer toepasselijk in deze kwestie maar wellicht ook een ander teken aan de wand en dat is de naam van de President van de Cyprische nationale bank te weten de heer PANICOS Demetriades, het zit ze daar in Cyprus dus niet echt mee!!!

 2. Zou het niet verstandig zijn om maar het standpunt in te nemen, dat luisteren naar rechtstreeks uit de nek komende lulverhalen als bovenstaande er gewoon helemaal niets meer toe doen. Want ik ben er van overtuigd, dat de heren zelf er ook zo over denken. Al een flink aantal jaren nu verkopen de heren ons de meest kromme verhaaltjes en dat doen ze zonder enige terughoudendheid. Omdat ze weten, dat wij als burgers uit 2 categorieën bestaan:
  Categorie D waarbij alles het ene oor in en het andere oor uitgaat zonder een obstakel van betekenis tegen te komen
  Categorie R, die de hoeveelheid watten in de oren vrijwel dagelijks blijft opvoeren in de hoop het zwammende geluid wat uit Den Haag komt niet te hoeven horen. Categorie R is ontstaan uit de inmiddels ter ziele gegane categorie OI, want die bleek niet goed te functioneren.

  Ik geef jullie nog maar een voorbeeld van zo’n lulverhaal annex zwamgeluid. Dit staat vandaag in VK:
  ” Cyprus is te veel vervlochten met de Europese Unie om het land niet te redden. ‘Maar het is met grote terughoudendheid en irritatie dat we dit doen’, zei minister-president Mark Rutte vrijdag na afloop van een tweedaagse top in Brussel. Later vrijdagavond komt de zogeheten eurogroep onder leiding van minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) bijeen om te praten over mogelijke steun aan euroland Cyprus.

  ‘Natuurlijk zijn we allemaal ontevreden over het feit dat Cyprus hulp nodig heeft, maar het is in het belang van de eurozone en Cyprus om tot een goede oplossing te komen’, zei Dijsselbloem vrijdagmiddag voor aankomst van het overleg. Zijn voornaamste doelen zijn stabiliteit in de eurozone is en tegelijkertijd Cyprus een kans geven zich economisch te herstellen.

  Cyprus
  Cyprus is goed voor 0,2 procent van de economie in de eurozone, aldus Rutte. Je mag je dan volgens Rutte afvragen of Cyprus belangrijk genoeg is. Maar de premier wijst erop dat de financiële sector op het eiland te veel vervlochten is met de financiële sector in Europa, en met name die in Griekenland, om Cyprus te laten vallen. ‘Dat zou te gevaarlijk zijn en het zou een risico zijn voor de voorzichtig herstellende eurozone’, aldus de premier.

  ‘Het is zeer frustrerend dat Cyprus in deze situatie is, te meer daar er sprake is van grote bedragen van Russisch geld op de Cypriotische banken. Dat is heel irritant’, aldus Rutte. Er zijn bezwaren om met Europees geld Russisch geld te redden, dat mogelijk ook nog zwart is.

  Zorgen
  De premier heeft grote zorgen over de witwaspraktijken in Cyprus. Daarom wil Nederland dat ook private investeerders in een bepaalde vorm gaan meebetalen aan de steun voor Cyprus, aldus Rutte. Ook wil Den Haag dat de omvang van de steun beperkt wordt en dat het Internationaal Monetair Fonds meedoet.

  Rutte wilde niet vooruitlopen op een akkoord, maar hij zei te hopen dat de ministers van Financiën vrijdagavond tot ‘een algemene oriëntatie’ komen.

  De ministers zullen vrijdagavond op de hoogte worden gebracht van de bevindingen van de experts die naar Nicosia zijn gestuurd, vertelde de voorzitter van het overleg. ‘We zullen hierover gaan praten om tot een akkoord te komen. We zullen zien hoever we daarmee komen. Moeilijk te zeggen of we het eens kunnen gaan worden’, aldus Dijsselbloem vrijdagmiddag. Volgens hem is het een lastige opgave.”

  Breek maar los 😀

  • Dat is nu war ik zo enorm bewonder in Rutte en zijn bendeleden. Grote ongerustheid, grote irritatie maar zijn opofferingsgezindheid is nog groter.
   Dus redden die witrwasmachine van de Abramahovs en consorten.
   Als het moet redden we alles, zolang het maar niet binnen de Nederlandse grenzen opereert. 😦 [en geen bank is]

  • Het verbaast mij in het geheel niet, dat A. Cyprus gesteund wordt B. Rutte er zegt pijn van in zijn buik te hebben.
   Want het gaat toch zoals elke keer om wat gedoe voor de bühne? Waarbij Rutte denkt, dat Zuid-Europa, dus in dit geval Cyprus, echt gelooft, dat men moet gaan oppassen, omdat het Noorden straks niet meer bijlapt. En dat wij geloven, dat Zuid zoiets gelooft.
   En natuurlijk denkt Rutte, althans wij worden geacht te geloven dat hij dat denkt hoewel iedereen inmiddels al lang beter weet. dat wij nog steeds geloven, dat hij er echt buikpijn van heeft. Terwijl wij, maar zeker ook Rutte al lang weten, dat niemand meer iets gelooft. Misschien met uitzondering van de nieuwe Papa.

   • Handleiding is helemaal niet nodig, O. Vergeet 90% van wat er staat maar meteen weer. Dat is slechts geschreven in de taal en met de intentie van Rutte.
    Waar het echt om gaat is slechts dit ene zinnetje:
    Terwijl wij, maar zeker ook Rutte al lang weten, dat niemand meer iets gelooft. 😀

 3. Je zegt “hier komen alleen maar brokken van” welnu die “brokken” dalen al jaren op onze hoofden neer veroorzaakt door die merkwaardige verzameling klunsen, patjepeeers, en overige klootzakken die menen in staat te zijn de mensen niet alleen te representeren maar ook voor deze de enig juiste keuzes te kunnen maken, wat een aan totale zelfoverschatting leidende meute compleet geschift zijnde dwazen!!

  Representatief voor de totale aftakeling en misplaatst gevoel van superioriteit ten opzichte van de gewone mens, zijn dat zeemonster Jorritsma van de voormalige liberalen en haar medezeebewoner Spekman namens de voormalige sociaal-democraten, het is slechts hopen (en wellicht wil die nieuwe jurk in Rome ervoor bidden alles wat maar kan helpen nietwaar) dat KnuddeRutte en Samsonlight elkaar nog voor het zomerreces de hersenen inslaan, en wat zou dat een zegen zijn.

  Voor wat die nu al als fossiel optredende voormalige holbewoners Teulings en zijn medemisdadiger Knot uitbraken als zijnde de heilige waarheid mag je toch verwachten dat het weldenkende deel der natie de woorden door hun uitgebraakt alles behalve serieus neemt.

  • Je zegt “hier komen alleen maar brokken van” welnu die “brokken” dalen al jaren op onze hoofden neer

   Je hebt volstrekt gelijk, Willem. Dus heb ik de laatste zin inmiddels aangepast. 🙂

 4. Is het niet ongelooflijk? Over zo’n brandende [dat mag je toch gerust zeggen] kwestie als de bezuinigingen zonder te verblikken compleet tegengestelde standpunten naar buiten brengen!!
  Wat moet je daar als burger nu mee? Het is zoals je zegt: het interesseert de heren totaal niets hoe zoiets bij ons binnenkomt. Onze rol is slaafs afwachten tot de heren zijn uit gerommeld en geruzied. Bah en nog eens Bah!!

 5. Maar hoe anders zal er in het Torentje zijn gereageerd. Rutte moet de boel daar wel haast hebben stijf gescholden. En zich vanachter genomen hebben gevoeld.

  De wekelijkse “verwenbeurt” voor onze premier: vanachter genomen worden. Zou-ie een vergelijkend warenonderzoek doen? Is Diederik beter dan Geert????

 6. Het zal in alle toonaarden worden ontkend, maar het heeft er ontegenzeggelijk van weg alsof er van 2 kanten “gemold” is.
  Wat mij vooral bevreemdde is, dat de media wel beiden uitlatingen [Teulings en Knot] meldden, maar nergens de haaks op elkaar staande “visies” verder heeft uit gepluisd. Want je hebt natuurlijk gelijk als je stelt, dat op zijn minst mocht worden verwacht, dat CPB en DNB even met elkaar in conclaaf waren gegaan. Alles lijkt erop alsof er bewust tegengestelde meningen zijn geventileerd. En inderdaad, het enige doel wat daarmee kan worden gediend is, in tegenstelling tot het wekken van dat broodnodige beetje meer vertrouwen bij de burger, het even benadrukken van de eigen politieke voorkeur en lijn. Over de hoofden van beide instanties heen zonden VVD en PvdA elkaar even een Sms’je.
  Volstrekt zinloos en exact passend bij het beeld wat dit kabinet van zichzelf heeft geschapen.
  Ongetwijfeld zal dit “mollen” zeer bij beide partijen achterlaten. Wat een stap is in de goede richting: het klappen van deze volstrekt ongeloofwaardige coalitie.

Nice and easy to work with

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s