KNETTEREND

Het wordt een “knetterende” vrijdag, die volgt op een nogal onthullende donderdag. Laat ik met dat laatste beginnen.
Nederland weet inmiddels wie “de Mol” was: de Tol. Nederland weet inmiddels ook hoe de politiek aankijkt tegen een EU-referendum. Ooit fervente voorvechter van de volksraadpleging D66 bijvoorbeeld is er nu ineens geen voorstander meer van. Wie de argumentatie daarvan snapt is een kei. Volgens D66 is het “in de huidige situatie waarin Europa verkeert het absoluut verkeerde moment om over een referendum te praten.”
Aha, denk ik dan, als Europabreed de burgers zich ernstige zorgen maken over de richting waarin het  met Europa gaat [ondemocratisch, beleid wat neerkomt op “water naar de zee dragen” resp. “pappen en nathouden”, ten toon spreiden van een constante besluiteloosheid, chronisch gebrek aan moed om de financiële sector de nog altijd heel hard nodig zijnde schoonmaakbeurt te geven] is het volgens D66 het verkeerde moment om die burger “spreektijd” te geven.
Waaruit je gerust kunt concluderen, dat D66 pas wanneer Europa draait als een zonnetje bereid is een referendum te steunen. In concreto nooit dus. Of in ieder geval niet meer deze eeuw. Opmerkelijk, teleurstellend en stuitend tegelijk, dat D66 standpunt.
Wouter Bos onthulde in zijn column in de Volkskrant gisteren hoe je naar zijn mening naar het functioneren van Rutte II moet kijken. Aan te raden leesvoer, al was het alleen maar voor de reacties, die Bos op zijn nogal dubbelhartig verhaal heeft gekregen.
De donderdag onthulde ook nog een nieuwe festiviteit, die in het kader van de kroning zal gaan plaatsvinden. Op 26 april zullen op duizenden scholen in  Nederland de “Koningsspelen” worden gehouden. Ik vind dat in alle oprechtheid een uitstekend idee. Omdat in mijn ogen kinderen bij uitstek in staat zijn om zo’n festiviteit op de bijbehorende spontane wijze te vieren en te beleven. En mijn lezers weten, dat ik veel waarde hecht aan spontaniteit.
Minder enthousiast werd ik toen ik gewaar werd in handen van welke mensen het “coördineren” van de “Koningsspelen” was gelegd.
Van de 4 leden van het gezelschap waren er 3 VVD-er. De 4e [Aboutaleb] schurkt daar als PvdA-er ook nog eens dicht tegen aan. Achtereenvolgens de staatssecretaris van Sport Dekker en sportheld Richard Krajicek  als voorzitter van de Werkgroep Koningsspelen [!!] kon ik nog wel plaatsen. Maar de kinderen van die Haagse school in de Schilderswijk 2Jorritsmazullen met verbazing en enige schrik hebben gekeken naar die enorme vrouw, die het kwartet vol maakte. Gekleed in een even duur als beroerd passend visnetgewaad, waar ik zelfs mijn ergste vijandin niet de straat op mee zou sturen, stond ze daar: de vleesgeworden dragonder, het moederschip wat maar niet wil zinken: Anne-Marie Jorritsma. “Huge”, verpletterend, enorm, zichtbaar in haar nopjes met haar volgende “feestklusje”.
En de moed zonk mij spontaan in de schoenen. Is er dan niemand in Nederland die tegen die supermatrone durft te zeggen “Anne-Marie, meid, het kan echt niet meer”. OK, de verschijning van Anne-Marie staat borg voor opmerkelijke plaatjes, maar iemand moet haar toch tegen zichzelf in bescherming nemen? Of in ieder geval voorkomen, dat onschuldige kinderen van een Haagse basisschool een paar dagen de slaap nauwelijks zullen kunnen vatten.

Die “knetterende” vrijdag van vandaag nog even. Cohen is net begonnen met het presenteren van het Haren-rapport. En  dat belooft een knetterende gebeurtenis te worden. Want Cohen gaat bestuurders van Haren en de Groningse politie uitleggen wat Twitter en Facebook precies zijn. Dat gaat ongetwijfeld fraaie televisie opleveren.
Op het punt van beginnen staat ook de Hoorzitting van de 2e Kamer over de teloorgang en het vervolgens aankopen van SNS. Om het niet te ingewikkeld te maken heeft de Kamer besloten oud-bestuurders en andere verantwoordelijken maar niet uit te nodigen. Want even knetteren is leuk, maar de hele dag …… dat is teveel van het goede.
Knetteren gaat het vandaag ook in de atmosfeer boven ons land. In Groningen dringt de winter weer binnen, terwijl het in Limbabwe nog een dagje lente blijft. Ergens onderweg moeten die bulk koude en warmere lucht met elkaar gaan botsen. Ik ben benieuwd welke knetterende effecten dat gaat voortbrengen.

Advertenties

21 thoughts on “KNETTEREND

 1. Mensen als Anne-Marie Jorritsma [en het rijtje anderen wat Paul elders uit zijn mouw schudt] zijn “de Tol” die wij burgers betalen voor onze lafheid, onnozelheid en ons wegkijk-gedrag.
  Mannetjes als Pechtold [ik heb nooit enige behoefte gevoeld om op die club van hem te stemmen] gedijen, omdat wij ze zelf de mogelijkheid bieden zo dicht mogelijk tegen de macht aan te schurken.
  Één van de weinige dingen, die we onszelf niet kunnen verwijten is die nieuwe inval van de winter. Hoewel ik best wel even heb getwijfeld voor ik dat durfde te stellen. 🙂 Want wie durft met zekerheid te stellen, dat Moeder Natuur ons als “envirmental misfit” niet gewoon straft? En diezelfde Moeder Natuur weet donders goed, dat diezelfde herinval van de winter allerlei debielen er toe zal brengen om uit te gaan zoeken of er ooit eerder een 11-Stedentocht medio maart is gereden. En zo niet, wat de statistische kans is dat zulks in 2013 voor de eerste keer zal gaan gebeuren.
  Matthijs moet immers stront hebben om zijn programma mee te vullen…. toch?

 2. Met enige schroom beken ik, dat D66 ooit hoog op mijn voorkeurslijstje heeft gestaan. Maar onder Pechtold is die partij onherkenbaar veranderd. Wat kan een logische verklaring zijn voor dat hardnekkige afhouden van die referendum-boot? Het is niet te rijmen.

  Die “Koningsspelen” voor basisscholen zijn zeker een heel leuk idee. De “beste” [er moet nu eenmaal een competitie-element inzitten blijkbaar] scholen per provincie krijgen het paar op bezoek tijdens hun “kennismakingstoernee” [:)] door Nederland. Laten we hopen dat slagschip Jorritsma dan niet met ze meereist.

  • De enige logische verklaring die ik kan ophoesten is de meest voor de hand liggende: D66 is al geruime tijd niet meer Democraten 66. RadaR’s nieuwe naam voor die club van de Kakelende Kip [Europa 66] vind ik dan ook passender.

 3. Gekleed in een even duur als beroerd passend visnetgewaad

  Je maakte me nieuwsgierig, dus heb ik het clipje even bekeken. En het bleek dus echte horror te zijn. En ik dacht bij mezelf “je zult als man maar de slaapkamer binnen komen en daar Anne-Marie bezig zien haar netpanty aan te trekken”. Een vlucht het klooster in is het enige wat rest.:D

  • Het is maar goed, dat ik dit niet voor het eten heb gelezen 😀 Hoe kom je op die netpanty? Die verkopen ze toch helemaal niet in de maat van Anne-Marie 🙂

   • Ze laat ze speciaal in een lage loon land [Nederland} op maat maken, Arno. Het gerucht gaat dat het om maat XXXXXXXXXXXXXXXXL zou gaan. 🙂

  • Blijkbaar zit ook die kerel van Powned nog steeds achter Jorritsma aan. In DWDD waren daar gisteren uiterst gênante beelden van te zien tijdens die “plechtigheid” rond de Koningsspelen.

   • Dat was inderdaad zeer gênant. Laat ik duidelijk zijn: die Rutger is gewoon een straatschoffie. Maar de manier, waarop Jorritsma op zijn gepest en gezuig reageerde leek ook helemaal nergens op.

   • Volgens haar persvoorlichter werd haar merkwaardige gedrag veroorzaakt, doordat haar netpanty veel te strak zat. Duidelijk geval een een enorme kont in een veel te klein netje persen. 😀 Als je goed de beelden bekijkt zie je ook dat het lijkt of ze spontaan een bult op haar rug heeft gekregen. Logisch gevolg van het vorenstaande.

 4. Ik ken je afkeer voor “bestuurder by default” Jorritsma. Ik kan die ook begrijpen. Het zal je niet verbazen, dat ik die afkeer in zekere mate ook deel.
  Jorritsma is een product van een cultuur, waarmee Nederland tot in alle bestuurslagen is besmet. Het soort mensen, dat hun leven besturend doorloopt, liefst in zoveel mogelijk verschillende functies tegelijk, zich daarmee in een positie manoeuvrerend waarbij ze altijd dicht bij het vuur verkeren en zich dus het beste en meeste warmen. Het zijn mensen, waarop het stempel “nooit genoeg” in koeienletters is geplaatst.
  Je zou het bestuurders kunnen noemen, die het soort hebzucht bezitten wat we zo goed hebben kunnen herkennen bij vrijwel alle bestuurders in de private en publieke sector.
  Het is dan ook geen echte verrassing, dat die bestuurders in de beide sectoren vaak van de zelfde lopende band afkomen als Jorritsma: de politiek.
  Ik noem als voorbeeld Dales [wethouder Fin. A’dam; burgemeester Leeuwarden, bestuursvoorzitter InHolland], die een spoor van enorme verspilling en rampspoed heeft achtergelaten.
  Ik noem Loek Hermans [lid 1e Kamer, Voorzitter RvT Meavita en niet te tellen andere nevenfuncties].
  Ik noem Ed Nijpels, de Grave, Brinkman, van Rey etc. etc.
  Het is zeker geen toeval, dat in dat rijtje namen een oververtegenwoordiging van VVD-ers aan de orde is. Wat ze verder nog gemeen hebben is, dat ze allen meerdere malen bestuursfuncties hebben vervuld bij instanties, bedrijven, organisaties waar het nodige is misgelopen en waar soms enorme bedragen verloren zijn gegaan.
  Wat Jorritsma betreft is algemeen bekend, dat ze rechtstreeks dan wel zijdelings betrokken is geweest bij de Bouwfraude, waar in totaal meer dan 25 miljard schade is opgetreden. Verder heeft ze zich als burgemeester van Almere bepaalde geneugten verleend waar de nodige vraagtekens bij werden gezet.
  Maar we weten inmiddels meer dan voldoende, dat als er één aspect is waar Nederland enorm in tekort schiet dan is het wel het uitoefenen van vereist toezicht. Wat het mogelijk maakt, dat die beroepsbestuurders, ongeacht hun “smetten” altijd weer nieuwe bestuursfuncties krijgen toebedeeld.
  Ja, ik begrijp dus je afkeer. En hoewel dat eigenlijk niet al te zwaar mag meewegen wordt die afkeer nog versterkt door de persoon Jorritsma zelf.
  Ik zag haar gisteren in dat itempje, waar ze als voorzitter van de VNG aanwezig was. En ik moet toegeven ook ik schudde in een lichte vorm van onpasselijkheid mijn hoofd.

  • Je somt een wel heel deprimerend rijtje op, Paul 🙂 Maar het klopt, dat valt niet te ontkennen. Zoals je constatering m.b.t het op een schandalige manier tekort schieten van het toezicht [voor zover dat niet rechtstreeks de burger betreft, want die wordt steeds meer in een “1984”-positie gebracht] in Nederland ook 100% correct is. Ik zou daar nog een ander punt aan willen toevoegen, wat ik al eerder in andere context hier plaatste. Waar de meestal argeloze of onnozele burger bij de minst geringste overtreding van een regel er vrijwel zeker kan van zijn, dat een sanctie volgt, zijn [of lijken dat te zijn, de schijn wordt in ieder geval heel duidelijk gewekt] bestuurders als genoemd gevrijwaard van enige sanctie.
   Het laatste voorbeeld is waar men momenteel over aan het hoorzitten is: SNS. 1 maand verstreken na nationalisatie en er is nog geen spoor te ontdekken van enige sanctie richting wie dan ook. Sterker nog: er zijn al niet verkeerd te begrijpen uitspraken gedaan [Dijsselbloem] waaruit blijkt, dat glashard wordt ontkend dat sancties ook maar zouden worden overwogen.
   Je noemt Meavita; dat zou de zoveelste testcase kunnen worden om te bepalen of bestuurders van het soort wat wij hier bespreken echt onschendbaar blijken te zijn. Onder de neus van Hermans zijn [daar heb je ze weer] megalomane graaiers bezig geweest 80 miljoen eigen kapitaal van deze thuiszorggigant te verbrassen. Toen Bussemaker in haar vorige kabinetsfunctie vervolgens 40 miljoen gemeenschapsgeld aan die heren schonk werd dat bedrag er ook vrolijk doorheen gedraaid.
   Er ligt inmiddels een rapport aan de Ondernemingskamer voor, waarin in niet mis te verstane bewoordingen het falen van de betrokken bestuurders [w.o. Hermans] wordt beschreven. ABVA/KABO heeft als betrokken partij inmiddels al kenbaar gemaakt die bestuurders hoofdelijk aansprakelijk te stellen. Het is interessant te volgen wat hier uit gaat komen. Als er iets uit de bus komt in de trant van het Sebrenica/Karremans-verhaal [k deel je onuitgesproken verontwaardiging P. ] dan is er nog maar weinig ruimte voor twijfel. Dan hebben die “bestuurders by default” echt een vrij speelveld. Hen geschonken door ………

   • Meavita is een schandalig rampverhaal. Thuiszorgorganisaties uit het Noorden, het Oosten en de Randstad moesten tot een Thuiszorggigant fuseren. Waar lekker veel geld rondzwierf, waar de narcisten een dagelijkse duik in konden nemen. En als het geldpeil te veel zakte stortte de overheid [Bussemaker] er gewoon wat bij. In 2006 begon het ontstaansproces van Meavita, 2 jaar later vroegen de bestuurders bij de overheid al om een donatie van ettelijke miljoenen. Medio 2009 [3 jaar na de fusie] was Meavita bankroet.
    Lees hier http://vorige.nrc.nl/binnenland/meavita/ maar hoe het chronologisch allemaal faliekant is misgelopen.
    Eind 2009 kregen de Haagse [HWW[ en Groningse [TZG] dochters, die inmiddels weer zelfstandig aan de gang gingen, 37 miljoen steun van de overheid. Die was ook nodig anders had de thuiszorg als een kaartenhuis in elkaar gestort. Maar vergeet niet, dat vooraf meer dan 100 miljoen door de bestuurders waren verspild aan megalomane projecten, die niets maar dan ook niets hebben opgeleverd anders dan dat faillissement.

    Je hebt de naam Meavita expres genoemd, RadaR; ik verdenk je van opzet. 🙂 Want je wist, dat als je deze meestal goedgemutste Haagse meid in de gordijnen wilde krijgen, dat het noemen van “Meavita” het optimale middel was.

   • Je blijft mij er maar van verdenken, dat ik slechter ben dan in werkelijkheid het geval is. 🙂 De zaak Meavita heeft, dat behoor jij op jouw beurt te weten, al lang mijn aandacht. Toen van de week bij Nieuwsuur er aandacht aan werd besteed [n.a.v. het rapport voor de Ondernemingskamer, waar men de hand op had weten te leggen] ging het rode lampje bij me branden. En dat betekent, dat ik er dan iets mee moet doen. 🙂 Vandaar dus.
    Overigens is het dossier [waarin ook dat mooie tijdlijn-overzicht van NRC] wat ik heb opgebouwd inmiddels stevig gegroeid. Wie weet komt er in de loop van dit jaar wel een mooi log uit voort. Eerst maar eens wachten of die hoofdelijke aansprakelijkheid van de bestuurders gaat worden geëffectueerd. Want dat zal bepalend zijn voor de toon van de toekomstige log. Waar jij dan weer even prima op kunt reageren als je bovenstaand deed. 🙂

   • Je moet vaker kwaad gemaakt worden, Sjaantje. Het komt de kwaliteit van je bijdragen echt ten goede. 😛

   • Er lijkt hier op een niet mis te verstane manier met Jorritsma te worden afgerekend. Powned is er niets bij.
    Maar niet alleen hoge, maar ook enorme bomen vangen veel wind, dus ik heb er wel begrip voor. Of voor Jorritsma idem zal gelden …..

    Belangwekkende reactie van Jeanette trouwens i.r.t. Meavita. Dank voor de link naar de NRC-pagina; ik ga daar zeker eens rustig lezen.
    Meer algemeen zou ik willen zeggen, dat Meavita niet alleen de testcase is, waar RadaR op doelt [eens overigens, laat dat helder zijn] maar dat er meer aan de orde is.
    Als je kijkt naar de enorme verspilling en de daaruit volgende dito schade zouden wij ook eens stevig moeten nadenken over het verband daarvan met die geweldige dure zorg, waar de overheid ons te pas en te onpas mee om de oren slaat.
    Laat ik nog maar eens een rijtje opnoemen:
    – 20.000 onnodige operaties
    – bewust te hoog ingediende declaraties
    – het voortdurende relatief forse bedragen in de zorg pompen door de overheid, waarvan je eerder kunt concluderen, dat ze bedoeld waren om het project van die overheid zelf te doen slagen [marktwerking in de zorg, centralisatie van zorg via het aansturen van een voortdurend proces van fusering] dan dat ze nodig waren om financiële ondersteuning van zorg in het veld te bevorderen [de tientallen miljoenen die in Meavita en haar opvolgers zijn gestoken waren noodzakelijk, omdat het in basis benodigde geld wat er wel degelijk was door bestuurders is verspild]
    – de inmiddels bewezen abominabele kwaliteit, die in meer ziekenhuizen dan ons lief kan zijn aan de orde was en misschien nog steeds is, met een golf aan schadeclaims tot gevolg.
    Zo’n rijtje, wat zeker niet pretendeert volledig te zijn, zou toch op zijn minst de vraag moeten oproepen of die enorme zorgkosten wel in hoofdzaak door ons als zorgafnemers zijn veroorzaakt. M.a.w. de kans is groot, dat eerder het “zieke experiment” van de overheid zelf [marktwerking] de belangrijkste veroorzaker is.
    Als zo vaak ook nu de verzuchting “Wie durft over de periode 2005-2012 eens op een rij te zetten hoeveel geld de overheid in die zorg heeft gepompt zonder dat keihard duidelijk of aanwijsbaar is, dat zulks sec de zorg zelf ten goede is gekomen?”

 5. Zelf vond ik gisteren ook nogal onthullend, dat het OM in Arnhem besloot, dat tegen Karremans en twee andere [ex]militairen geen vervolging wordt ingesteld.

Nice and easy to work with

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s