DIE SCHIZOFRENE PvdA

Het doet me denken aan dat restaurant van Piet de Leeuw in A’dam. Die zijn [bij de “incrowd” heel goed bekend staande] eethuis promoot met kreten als “Wij serveren uw paardenbiefsrukbiefstuk zoals een biefstuk moet zijn” en “Al 50 jaar aan de biefstuk-top”. En vervolgens al 50 jaar paardenbiefstuk blijkt te serveren.
Het doet me ook denken aan die stumper van een een trainer Maurice Steijn van ADO/Den Haag, die maar blijft volhouden dat hij een goed elftal heeft en zelfs hoopt op het halen van de play-offs. Terwijl je wekelijks kunt zien hoe tranentrekkend slecht dat elftal van Steijn speelt.
Maar het meest erger ik me nog aan het feit, dat wij steeds meer en steeds openlijker worden behandeld als een stel idioten, waarvan de hersencapaciteit via jarenlange bombardementen met plat en debiel vermaak inmiddels is gekrompen tot het niveau van een Griekse krent.
Laten we eerlijk zijn: als we ergens iets kopen wat een levensduur van 3-5 jaar zou moeten hebben en het geeft na een jaar al de geest, dan kopen we nooit meer wat bij dezelfde winkel toch?
Als we lekkage van ons dak laten repareren en binnen de kortste keren stroomt het water 2x zo snel langs de muren, dan huren we die aannemer of zzp-er nooit meer toch?

Dergelijke vergelijkingen kwamen in mijn hoofd op, toen ik hoorde en las, dat Hans Spekman [PvdA] een voorstel heeft gepresenteerd, waarin staat dat “effiency niet het hoogste goed is” en dat niet alles van waarde in geld is uit te drukken. “Er moet een omslag komen van ik naar ons” aldus Spekman. En de politiek moet weer meer zeggenschap krijgen over de publieke sector.
Uit andere PvdA-monden volgden in aansluiting op Spekman’s rede ook nog wat kanttekeningen.
De directeur van de Wiardi Beckman Stichting, de opsteller van het kritische rapport waar Spekman zijn inspiratie uit putte, onderkende, dat e.e.a. op gespannen voet staat met het beleid van het VVD-PvdA-kabinet. En voegde er haastig aan toe, dat haar rapport niet bedoeld was om een aanzet te geven tot het openbreken van het regeerakkoord. [Waarbij ik dacht te hebben begrepen, dat men de afgelopen weken op kabinetsniveau al druk bezig was om dat regeerakkoord op allerlei manieren met behulp van de oppositie op zijn minst te verbouwen.]spekman
Diedje Samsom vatte de nieuwe koers van zijn partij samen als het op sociaal-economisch gebied naar “links” gaan, het bevorderen van meer gemeenschapszin en het versterken van de zeggenschap. “Het regeerakkoord is het startpunt, wij willen voorbij het regeerakkoord”, aldus de als vanouds vlammende Diedje.

Wellicht waren Spekman en Samsom even vergeten [euforie doet dat met mensen] waar ze op dit moment staan. Aan de kant namelijk van een kabinet, waarin nog maar een schamel groepje hardleerse volgers zaken als gemeenschapszin en zeggenschap herkennen.
De PvdA is mede animator van een steenhard sloopbeleid, waar nog geen flintertje “links” [als in sociaal] in is aan te treffen.
En toch propageert zij als partij die linkerkant [alweer als in sociaal] op te willen.
Waarmee zij die A’damse restaurateur en die stumper van een Haagse voetbaltrainer in alle opzichten overtreft.  Die restaurateur en die trainer liegen zichzelf en hun klanten gewoon iets voor. Dat verschijnsel kennen we inmiddels maar al te goed. Maar die restaurateur bakt niet Roemeense paarden, terwijl er op zijn fraaie uithangbord staat “Visrestaurant Piet de Haai”. En die Haagse trainer zeurt niet bij zijn bestuur om geld vrij te maken om Lionel Messi aan te trekken, omdat hij volgend seizoen Europa wil gaan veroveren. Nee, zij liegen gewoon, omdat dat nu eenmaal zo hoort in het zaken doen, bij het verkopen van je produkt.
Maar de PvdA, ach……. eigenlijk is die partij al ruim 20 jaar compleet van de rails gelopen. Al ruim 20 jaar toont zij aan de partij der gespleten persoonlijkheden te zijn. Die zegt linksaf te willen, maar rechtsaf slaat.
Kortom, Spekman en Samsom zijn waardige vertegenwoordigers van de Partij van dedwangbuis Schizofrenen. Wanneer worden ze opgeborgen in een straight jacket?

Advertenties

23 thoughts on “DIE SCHIZOFRENE PvdA

 1. Ik heb net even de column van Emile zitten lezen. Prima stuk in mijn ogen. Maar wat vooral opvalt is de zeer sterke anti-PvdA stemming bij verreweg de meeste reacties. Doet me een beetje denken aan de situatie begin 2012. Maar toen liet het gros zich alsnog inpakken door Samsom en het media-offensief. Ik geloof niet, dat die kans er op dit moment in zit. Er zit grote woede bij veel mensen, die zich niet laat wegpraten door opnieuw een fake verhaal uit de PvdA-koker.

  • Zo’n VK reageerforum blijft toch maar een vergaarbak van aan de ene kant mensen die proberen argumenterend een mening te uiten en aan de andere de brullende, brallende en niet door enige kennis of historisch besef gehinderde onderlaag van de bevolking. Ik probeer zo af en toe ook er te lezen, maar krijg meestal al snel stekende koppijn en wordt overvallen door een gevoel van grote vermoeidheid. 🙂
   Soms wens ik weleens, dat openbare fora verboden worden. Dan kan het gros van die lui weer terug naar de Donald Duck en de Story.

   • Ik wilde straks ook even, P. , maar ik begrijp dat het niet echt de moeite is om te lezen wat Nederland [of althans een fors deel ervan] te zeggen heeft n.a.v. Roemer’s column.
    OK. dan maar een volgende aflevering van Forbrydelsen bekijken 🙂

 2. Heren, jullie lijken “De Beer van Boxmeer” wakker te hebben geschud. Vandaag schrijft Roemer in een column in de VK o.a.:

  “Als politici telkens het ene zeggen, maar het andere doen, voedt dit het wantrouwen van mensen in de politiek. Een partij kan links zijn, of een partij kan rechts zijn, maar niet allebei tegelijk. Een partij kan niet nieuwe waarden formuleren, zonder dat dit gevolgen heeft voor het beleid. Als de PvdA rechts wil regeren, kan ze zich niet blijven verschuilen achter linkse praatjes. Als de PvdA een linkse koers wil, zal dit ook gevolgen moeten hebben voor het beleid.

  Roepen om meer gemeenschapszin, maar hard bezuinigen op de zorg. Pleiten voor georganiseerde solidariteit, maar de studiebeurs afschaffen. Mensen willen verheffen, maar hard bezuinigen op kunst en cultuur. Pleiten voor bestaanszekerheid, maar de werkloosheid laten oplopen. Het kan niet allebei tegelijk.”

  Zijn complete verhaal kunnen jullie hier lezen.
  http://www.volkskrant.nl/vk/nl/3184/opinie/article/detail/3396559/2013/02/20/Emile-Roemer-De-linkse-PvdA-praat-de-rechtse-PvdA-regeert.dhtml

  Overigens mag ik niet nalaten op te merken, dat, hoewel het verhaal van Roemer voor 90% strookt met wat hier in blogs en reacties daarop wordt gezegd, dezelfde Roemer een zeer teleurstellend einde aan zijn verhaal breit:

  “Rutte II is een minderheidskabinet, omdat het geen meerderheid heeft in de Eerste Kamer. Dat betekent dat de regering zal moeten onderhandelen met de oppositie. Als Diederik Samsom de sociaaldemocratische waarden van de PvdA nu wel serieus neemt en de koers daadwerkelijk naar links wil bijstellen, staat bij mij de deur altijd open.”

  Iets zegt mij, dat hier maar ook op plekken elders in Nederland niet met vreugde wordt geconstateerd, dat Roemer in de PvdA van Spekman en Samsom blijkbaar nog steeds een potentiële samenwerkingspartner ziet. Hij blijkt “het links lullen” [sorry] nog steeds als serieus te willen beschouwen. Terwijl iedereen met enige intelligentie in zijn bagage in Nederland inmiddels weet, dat daar altijd “rechts vullen” onverbrekelijk aan verbonden is.

  • @Paul

   Ik denk inderdaad ook dat Emile met de laatste opmerking een buitengewoon grote strategische blunder van de 1e orde begaat, niet alleen zou hij echt nu wel eens beter moeten weten gezien het aantal dolksteken in zijn eigen rug, mar bovenal dient hij zich te beseffen dat de huidige kiezer niet alleen ieder vertrouwen in de huidige PvdA kwijt is maar ook en dat is nog veel belangrijker dat wantrouwen etaleert naar iedere partij die met diezelfde partij kokketeert, immers de vlucht naar (hof)nar Krol spreekt dienaangaande boekdelen!!

   Er is geen vlucht meer mogelijk naar het verleden maar alleen nog de vlucht vooruit zou ik zeggen tegen Emile, neem afscheid van die verraders en ga nu eindelijk eens uit van eigen kracht en overtuiging en laat zien dat er nog wel politici zijn die het vertrouwen waard zijn door niet alleen maar betrouwbaar over te komen maar dat ook te zijn.

  • Met de conclusie in je laatste alinea ben ik het eens, Paul. Ik kijk echter iets anders aan tegen het “gebaar” op zich. Zou het niet bedoeld kunnen zijn om aan te geven, dat ook de SP bereid is als oppositiepartij kabinetsmaatregelen te steunen c.q. aan een meerderheid te helpen, zolang er maar een herkenbaar [sociaal] verhaal op tafel komt? Wellicht denkt Roemer “beter een beetje invloed langs die weg dan helemaal niets en straks met de puinhoop en de kaalslag van dit kabinet te worden geconfronteerd”.

   • En dus @P betekend dat dus meedoen met dit afgrijselijke beleid en dan nog half/half ook!! Ik denk werkelijk niet dat daar iemand op zit te wachten en dan ook nog eens bij nieuwe verkiezingen van je voormalige vrienden te horen krijgen dat ook jij dus te koop bent en de vreselijkste gerechten opvreet mits er maar een lekker sausje opzit.

    No way zou ik zeggen en No Guts, No Glory!!

   • Punt is natuurlijk wel, dat dit VVD-PvdA gedrocht er wel gewoon zit. En als verkapt minderheidskabinet steun kan zoeken bij dat deel van de oppositie, wat bereid is dat te geven. Het is niet verplicht noch gedwongen zich daartoe tot de SP te wenden [zoals het Woonakkoord overduidelijk maakte]. Aldus is het risico concreet aanwezig, dat ook aangaande de sociale paragraaf men bij D66, CU en SGP [wellicht zelfs ook bij het CDA] een willig oor zal vinden. En ik vraag me in alle ernst af of de burger daarmee iets opschiet. Heb daar grote twijfels bij.
    Door zijn “gebaar” laat Roemer in ieder geval zien bereid te zijn veel te doen om het ergste te voorkomen. En dat hij daartoe de PvdA oproept om haar sociale praatjes om te zette naar sociale daadjes acht ik eerder verstandig dan bekritiseerbaar. Hij dwingt daarmee min of meer de PvdA in een hoek, waar die partij uiteraard niet wil zitten.
    Overigens beseft Emile donders goed, dat zijn “gebaar” niet zal worden beantwoord. Want het streven naar een resultaat, wat hij beoogt, met medewerking van de PvdA [ik heb het slechts over de theoretische mogelijkheid] zal onmiddellijk tot een kabinetscrisis leiden. En daar heeft Samsom c.s. gezien andere belangen uiteraard op dit moment geen enkele behoefte aan.
    Blijft staan, dat Emile ten overstaan van heel Nederland wel zijn gebaar maakt en daarmee punten scoort. En de PvdA kan, als de SP het vervolg slim uitspeelt, feitelijk alleen maar verdere schade oplopen.

   • Ik geef graag toe, dat er zeker iets zit in het “win-win-verhaal” wat je brengt, RadaR. “Win-win” voor de SP. Want winst door het gebaar te maken en winst doordat de PvdA verlies lijdt door het gebaar niet te honoreren. Én [theoretisch] winst als de PvdA het gebaar wel honoreert.
    Ik vind dit strategisch een goede zet van Emile. En de winst kan alleen maar groter worden als de SP, zoals je helder stelt, het vervolg op de vereiste intelligente wijze uitspeelt.

   • Tsja, ik blijf toch in ernstige mate twijfelen of “men” het gebaar van Emile naar de PvdA zo zal opvatten als dat hier te berde word gebracht.

    Ik denk veel meer dat het beeld oprijst van die halfslachtige weifelende man die nu voor de zoveelste keer genadebrood eet verstrekt door een partij die hem en zijn partij liever gisteren dan vandaag zouden willen zien verdwijnen.

    Of valt het niemand op dat er veel meer door de PvdA word gewezen op hun zogenaamde linkse sociale koers met geen enkele andere bedoeling dan de SP de wind uit de zeilen te nemen en weer in de hoek te trappen, dan dat diezelfde PvdA zich richt (wat je eigenlijk veel meer en eerder zou verwachten!!) op een breuk met het kabinet gezien het voortschrijdende inzicht dat samenwerken met een rechts-nationalistische VVD haaks staat op het nieuw te vormen beleid??

    Is het namelijk niet zo dat het juist de PvdA is die zo staat te wijzen op de vele overeenkomsten met de SP en die sterker nog wijst op het feit dat zij nog linkser willen wezen dan diezelfde SP terwijl iedere jan met korte achternaam weet dat Emile nog liever zijn schoenen opvreet dan ooit nog eens met Rutte en zijn clubje alte kameraden ooit nog te gaan pogen iets op te zetten.??

    En dus in plaats van sympathie denk ik dat Emile veel meer nog de hoon over zich heen krijgt gestort met zijn zoveelste buiging en knieval naar vetnek en Samsonlight die keer op keer aantonen onbetrouwbaar te zijn to the least.

    Nee, in mijn optiek past slechts 1 opstelling en dat is een radicale afwijzing en afkeuring van het huidige beleid daarbij krachtig stelling te nemen tegen de halfslachtige wijze van opereren door de PvdA en met volledige inzet van alles en iedereen frontaal de politieke aanval te zoeken op de criminelen die nu de dienst denken uit te maken zonder aanzien des persoon en zo nodig genadeloos.

    Emile dient gewoon te beseffen dat de tijd van zoete broodjes bakken en het accepteren van een paar doekjes tegen het bloeden die de open wond van bijna ieder huidig regeringsvoorstel toch wel is dat die tijd voorbij is en dat de banieren en de barricades roepende zijn.

    Nog is het niet te laat om de volledige afbraak van het goede wat er is opgebouwd te voorkomen, nog is het niet te laat om de uitverkoop van grondwettelijke rechten en parlementaire bevoegdheden aan het duizendjarige EU rijk tegen te gaan, nog is het niet te laat om een einde te maken aan die afgrijselijke graai en bonus cultuur, nog is het niet te laat om een menswaardige en menselijke samenleving te behouden, nog is het niet te laat voor broodnodige economische hervormingen waarin het woord MEER word vervangen door GENOEG, maar dan dient ook Emile en zijn club zich te realiseren dat er geen clean sheets mogelijk zijn bij welke revolutie dan ook.

    De messen aan de andere kant zijn immers al lang geslepen en worden al in ruime mate gebruikt is het niet om iemands rug te steken dan wel om de samenleving de strot door te snijden dus hoppa uit de stellingen en gaan.

   • Of valt het niemand op dat er veel meer door de PvdA word gewezen op hun zogenaamde linkse sociale koers met geen enkele andere bedoeling dan de SP de wind uit de zeilen te nemen en weer in de hoek te trappen

    Volledig correct, deze constatering. Maar het is toch ook logisch, dat de PvdA zoals zij al keer op keer eerder deed zich met dit verhaal in de rug probeert te dekken? Waarbij als bijna elk keer de vraag opdoemt hoe groot de houdbaarheid van een dergelijk verhaal blijkt te zijn.
    Kijk, waar de kiezer blind in zo’n elke keer opnieuw fake gebleken verhaal blijft geloven zal de Partij vd Schizofrenen telkens weer er mee weg kunnen komen.
    Maar ik [en geloof me er zijn er meer] blijf van mijn kant stug geloven, dat de kiezer op dat aangewezen moment zal laten blijken, dat ook sprookjes eindig zijn en dus de houdbaarheidsdatum van dat fake verhaal zal zijn verstreken.
    Een indicatie in die richting kan geacht te zijn, dat vrijwel nergens enthousiast of goedkeurend op het verhaal van Spekman c.s. is gereageerd. Integendeel zelfs, veel meer overheerst een houding van “het is weer business as usual” bij die PvdA.

    En dus in plaats van sympathie denk ik dat Emile veel meer nog de hoon over zich heen krijgt gestort met zijn zoveelste buiging en knieval

    Vergeet niet: een buiging is pas een buiging als er feitelijk gebogen is. Idem voor de knieval. Roemer heeft de PvdA met zijn “gebaar” uitgenodigd tot het doen van de volgende zet. En met Roemer ben ik er zeker van, zo er een zet volgt, deze nooit zal zijn wat Roemer verlangt.
    En dan kom je uit bij de situatie, die Leon terecht als een “win-win”-situatie omschrijft. Roemer kan in mijn ogen niet verliezen, omdat hij immers doet wat van hem verwacht kan en mag worden: de sociale noot aanslaan. Het is niet aan Roemer om daar een mooi deuntje van te maken, maar aan Samsom.
    En die, zelfs al zou hij het willen wat ik ernstig betwijfel, kan er geen mooi deuntje van maken.
    Waarmee Roemer dat lulverhaal over een naar links nijgende PvdA ontmaskert als wat het is: dat lulverhaal.

    Overigens laat helder zijn, dat ik met jouw slotopmerking meer dan volledig kan instemmen. Want dat is immers “the short cut”, die veel sneller tot resultaat kan leiden dan de omslachtige en een ellenlange baard hebbende politieke aanpak.
    Maar wie weet, wellicht heeft Roemer in die richting nog wat surprises in petto. 🙂

 3. Ondertussen is die club van Rutte onder aanvoering van de zich steeds verder opblazende Timmermans [let vooral op hoe hij “Mali” uitspreekt] bezig Nederland een volgende militaire missie in te rommelen. En lees wat als reden wordt opgegeven: “Nederland onmisbaar bij missie Malí om het “erfgoed” van het land te redden”. Wat zou dat erfgoed zijn? Olie? Diamanten? De belangen van Shell e.d.?

  Voor mij stond al een aantal jaren vast, dat ik niets meer en nooit meer met de PvdA te maken wilde hebben. Het gezwets van Spekman en de daarop volgende diarree van Samsom heeft daar niets aan veranderd.

 4. Wat Spekman doet namens die partij van de a-socialen is niks anders dan de pure pragmaticus uithangen, ik vermoed zo maar dat Spekman dit of anders begin volgend jaar een breekpunt ziet verschijnen in de huidige coalitie en daarom alvast eieren voor zijn geld kiest en zich nu al profileert in verband met die nakende verkiezingen.

  Overigens is die Spekman niet iemand die je moet onderschatten, want onder dat schattige imago van knuffelbeertje zit wel iemand die ondanks zijn wanstaltige verschijningsvorm en totale gebrek aan decorum en voorzien van een muil als een echte ouderwetse havenwerker het toch maar mooi is gelukt om in de elitaire partij die de partij van de armoe nu eenmaal is geworden zichzelf omhoog te likken en te werken, voorwaar een niet geringe prestatie want de man staat wel haaks op het beeld wat die partij naar buiten toe wil zijn.

  Zie bijvoorbeeld zijn optreden in de kwestie van en met die utrechtse wethouder die op onze kosten voor 14 ruggen wachtgeld wou gaan ophalen om daarvan uit te rusten, voor de buhne ging Spekman ouderwets tekeer maar daar waar een echte leider dat mens ogenblikkelijk had geroyeerd als lid van die overbodige club maakte hij slechts wat lawaai en roerde wat op een kwart trommel en meer niet, uiteraard niet want Spekman weet gewoon dat zijn club idioten vol zit met dit soort uitvreters en a-sociale hufters en die heeft hij wel nodig helemaal als je je bedenkt dat er bijna geen enkele echte arbeider meer tot die club wenst te behoren.

  Ik vind die Spekman dan ook in potentie een gevaarlijker idioot dan een Rutte of Wilders, het is er eentje die, (nu nog wel samen met zijn kompaan Samsonlight) weleens kan uitgroeien tot de Hugo Chavez der lage landen en die dan met stalinachtige methodes het begrip links lullen rechts vullen weleens helemaal opnieuw invulling gaat geven.

  Ik verdenk hem er dan ook sterk van de architect op de achtergrond te wezen (i.p.v. Samsonlight die ik daar eerder van verdacht) van de uitschakeling van de beoogde kroonprinsen Asscher en Blok die zichzelf aardig in de voet hebben geschoten en feitelijk al politiek zijn kalt gestelt.

  Het is natuurlijk ook uiterst merkwaardig, en daarin verraad Spekman zich en laat die zijn onverbloemde ambitie zien, dat uitgerekend hij en niet de politiek leider Samsonlight de koers van die club hypocrieten niet alleen uitzet maar daar ook publiekelijk verantwoordelijkheid voor neemt.

  Het worstje wat Spekman dus nu aan das publicum voorhoud bestaat dan ook alleen uit gebakken lucht en doet me werkelijk kotsen van deze bijzonder misselijkmakende dweil die dwars door en over mensen heen dendert, ze schoffeert, hun intelligentie beledigd, en wiens oog slechts gericht is op de politieke macht ten koste van alles en iedereen.

  Het fraaie hiervan is dan wel weer dat aangezien Roemer meer integriteit en gevoel in zijn linkerteennagel heeft dan die vetnek Spekman in zijn hele lijf deze Roemer mits hij de kaarten juist speelt nu eindelijk voor eens en voor altijd de mythe van die zogenaamd o zo zorgzame en bezorgd zijnde partij van de andersdenkenden kan gaan doorprikken en dus Emile kom er maar in !!!

  • Hier hoeft van mijn kant, waar het de mening over Spekman betreft, niets meer aan te worden toegevoegd. Dank Willem, dat ik weer heb mogen genieten van een zo langzamerhand met regelmaat terugkerende tirade van jouw hand. 🙂

   Je noemt ook nog even Roemer en dat treft in die zin, dat ik me niet zo gek lang geleden zat af te vragen waarom hij zo stil is.Maar wellicht dat jouw onverbloemde uitnodiging zijn kant op hem inderdaad in beweging doet komen.

  • Ik onderschat Spekman aan geen kanten, Willem. Het is algemeen bekend, dat je het in de politiek niet maakt als je alleen maar lief en aardig wordt gevonden. Dat kan dus de reden niet zijn voor Spek’s machtspositie. De man is ook al niet wat in elitaire kringen als representatief wordt beschouwd. Dat kan dus ook de reden al niet zijn. Blijft als mogelijkheid over, dat achter dat dommige uiterlijk een geslepen tacticus en strateeg schuil moet gaan. En als één ding vaststaat dan is het wel, dat je een geslepen tacticus/strateeg vooral vanuit de politieke hoek nooit moet onderschatten. Net zo goed als geldt, dat je hem ook nooit moet vertrouwen.
   Jouw opmerking, dat er wellicht al een voorschotje wordt genomen op een toekomstig breekpunt acht ik kansrijk. Voor mij staat vanaf den beginne al vast, dat Rutte II nooit de rit zal gaan uitzitten. Mijn dagelijkse schietgebedjes beperken zich dan ook tegenwoordig tot een paar woorden: “O Heer, laat het zo snel mogelijk ploffen.” En ik ben wel zo eigengereid te durven stellen, dat de Heer ruim voor de termijn van dit rommelkabinet mijn gebed zal verhoren.
   Jouw andere opmerking over Emile en Jurgen’s reactie daarop zou ik als volgt willen beantwoorden. Ik heb sterk het gevoel, dat de SP na de harde les van vorig jaar een geheel andere strategie heeft ontwikkeld. Niet meer voorop lopen, maar vooral toekijken hoe de winkel van Rutte zal desintegreren. En het is mijn overtuiging, dat als het juiste moment daar is de SP i.c. Roemer van zich zal laten horen. Voorlopig hecht de partij meer waarde aan het versterken van het contact met de mensen op straat om die werkelijk aan ze te binden. Daarmee een ernstige fout uit de laatste campagne corrigerend. Vergeet niet, dat de sterke peilopkomst van 50+ nauwelijks effect heeft op de positie van de SP. Het zijn vooral VVD en PvdA, die de harde klappen krijgen. En ik vermoed, dat als t.z.t. Henk Krol door het ijs zakt er een positieve invloed op de SP zal ontstaan. Waarmee zich de omgekeerde situatie kan ontwikkelen aan die van 2012. Één ding staat in mijn ogen als een paal boven water: de kiezer zal geen 2e keer terug vluchten in de armen van Rutte en Samsom. Er zal nog menig verkiezing komen voordat VVD en PvdA ooit samen weer aan ruim 80 zetels zullen geraken.

  • @Jurgen & @Radar
   Dank voor de reactie.

   Uiteraard is dit topproduct van de Nederlandsche varkensfokkerij Spekman alles behalve te vertrouwen, ik zou de man zelfs geen hand durven geven zonder daarna mijn vingers te tellen.

   Verder hoop ook ik (net als vele vermoed ik zomaar) er op dat die verzameling pseudo-socialistische zakkenvullers samen met de verraders van het ware liberalisme zo snel als maar mogelijk is uit het Catshuis en omgeving verdwijnen waarna beide partijen wat mij aangaat bij de daarop volgende verkiezingen gedecimeerd worden tot een niet meer van belang zijnde bende roeptoeters.

   Zo een Timmermans die op slinkse wijze langzaam maar zeer zeker Nederland volledig aan de EU wil overdragen, dat stelletje volstrekt incapabele zogenaamd van liberale snit zijnde crimefighters die niets anders doen dan de grondrechten van iedere burger vertrappen en dit land langzamerhand een wettelijke basis geven waar menige fascistische dictatuur jaloers op zou wezen, of zo een Dijsselbloem die als een kind zo blij is dat hij uit de koekjestrommel een koekje mag pakken en zich daarbij dan opstelt als zijnde een jongere uitvoering van Dagobert Duck met dit verschil dat het van Dagobert zijn eigen centen zijn en die miljarden die Dijsselbloem nu zo kwistig aan het rondstrooien is onze centen zijn of een Asscher die op bepaalde gebieden met voorstellen durft te komen waar zelfs Geert Wilders in zijn meest natte dromen nog geen eens een voorstelling van durfde te maken, ach die lijst is eindeloos en hopeloos.

   De analyse over Krol c.s. is ook volgens mij de enig juiste en dat die man door het ijs gaat zakken is bijna net zo zeker als de zon die iedere dag weer opkomt.

   Wat Emile aangaat weet ik echt niet of die nu dus gekozen strategie het antwoord is, dat heeft ook alles te maken met mijn eigen karakter welke op die strategie bijna haaks staat, want als ik Emile was ging ik als een Mammoet i.p.v. als een olifant door die porseleinen kast heen en zou dat zooitje wat er nu zit bij iedere gelegenheid tot op de enkels afbranden, maar oke het is een keuze en we zullen zien of dat de goede keuze is, wel ben ik het er volledig mee eens dat de kiezer waarschijnlijk niet nog een keer in de valkuil van PvdA en VVD zal gaan vallen.

 5. Die walgelijke foto van die walgelijke koppen van dat walgelijke duo was meer dan genoeg geweest. De begeleidende tekst had je net zo goed weg kunnen laten. De laatste illustratie maakte nog net iets goed. Omdat ik ineens besef, dat wat mij als een sexy “nightgown” werd verkocht in werkelijkheid een dwangbuis blijkt te zijn. 😛 Waar ik heel lekker in slaap trouwens 😀

 6. Jij noemt het schizofreen en ik geef toe: daar os wat voor te zeggen. Zelf dacht ik aan absolute minachting richting kiezer/burger. Want je moet toch maar het gore lef hebben om puur a-sociaal beleid uit te voeren met een rechtse partij aan je zijde en vervolgens met een stalen gezicht te verkondigen, dat je eigenlijk naar “links” wilt. Pure minachting! 😦

Nice and easy to work with

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s