WE HEBBEN WEER EEN BANK!

Het is weer een opvallende vrijdag, deze 1e februari van het veelbelovende jaar 2013.  Vandaag komt de door velen met “gemengde gevoelens” tegemoet geziene stroom aan kortingen op de pensioenen op gang. Maar daarover later in een logje veel meer.
Want ook vandaag vond er een gebeurtenis plaats, waardoor ik de woorden van “bad old” Wouter Bos weer voelde opborrelen. Woorden die hij sprak na de grote steunronde van ons belastingbetalers aan hullie, die steeds verder naar de verkeerde kant overhellende banken. De steun aan ING en SNS + de nationalisatie van Fortis Nederland [voor een prikje van 30 miljard] hadden ervoor gezorgd, aldus Bos, dat vanaf 2009 de Nederlandse systeembanken in veilig vaarwater terecht waren gekomen. Bos verklaarde ook stellig, dat verdere nationaliseringen niet aan de orde zouden komen. Sterker nog, zijn opvolger [ u weet nog wel, dat gezette type] bleef in de jaren daarna stug volhouden, dat de Nederlandse banken er inmiddels veel beter voorstonden en dat reden tot enige zorg niet nodig was.
En dan is het 1 februari en hoor je als belastingbetaler, dat de opvolger van de opvolger van Bos voor een trosje miljarden [er wordt zoals we gewend zijn redelijk schimmig gedaan over de werkelijke omvang van het bedrag wat u en ik moeten schuiven] systeembank 4 heeft genationaliseerd. En het verhaal wat daaraan opgehangen wordt is, dat het om een goed draaiende bank + een goed draaiende verzekeraar zou gaan, waardoor het ook nog eens een goede koop lijkt. En o ja, er is ook nog dat vuiltje wat SNS Property & Finance heet, maar daar zit slechts langzaam maar gestaag verpauperend Spaans vastgoed in, wat nog steeds voor zo’n 6 miljard in de boeken staat, maar waarop nu de steenpuist etterend tot uitbarsting is gekomen minimaal 2 tot 2,5 miljard moet gaan worden afgeschreven. In  de 3 uur, dat de nationalisering van SNS Reaal inmiddels publiek bekend is, zijn er op het scherm al kuddes economen en financieel analisten langs gekomen, waarvan de meerderheid de mening ventileert, dat de beslissing van Dijsselbloem [inmiddels meestentijds aangesproken bij zijn nickname King Euro] de beste in het belang van de belastingbetaler zou zijn.
Diezelfde King Euro deinst er niet voor terug om vrijwel letterlijk de teksten van Bos uit 2009 te gebruiken c.q.  teksten van de Jager uit de daarop volgende jaren. Leest u maar mee:
“Dijsselbloem zei zich goed te kunnen ‘verplaatsen in het gevoel van weerstand’ dat onder de bevolking leeft nu weer belastinggeld moet worden besteed aan het redden van een bank. Hij sprak over een pijnlijke aangelegenheid. ‘Niet alleen voor mij persoonlijk, maar meer voor de Nederlandse Staat’
en
“Dijsselbloem vindt het een terugslag dat een reddingsoperatie nodig is, na de laatste bankenredding in 2008. In de toekomst moeten dit soort situaties dan ook worden voorkomen: banken moeten beter in onderdelen op te knippen zijn, de balansen moeten worden versterkt en er moet in goede tijden al een plan gemaakt worden over hoe te handelen in nood”

Maar daarmee houdt het dêja-vu gevoel natuurlijk niet op. De achtereenvolgende DSB, ABN en ING-affaires [de één wurgde burgers met woekerpolissen en voerde een financieel beleid wat vnl. was gebaseerd op het gat 1 vult gat 2 principe, de 2e liet zich kopen door een Belg met een veel te grote broek met veel te weinig poen in de zakken, de 3e had gerommeld met een paar miljard aan derivaten, die zelfs in de muurdikke kluis het soort stank verspreidden, dat de buitenwereld ze wel moest gaan ruiken] brachten veel Nederlanders ertoe de hamvraag te stellen: welk toezicht houden die dikbetaalde toezichthouders eigenlijk? De politiek werd daar zo nerveus van, dat prompt een parlementaire enquete werd ingesteld. Wat leidde tot een stapel papier waar de honden geen brood van lusten. Maar er zouden lessen zijn getrokken, zo bracht een trotse Commissie de Wit naar buiten.
Maar nu, bij de aankoop van weer een “failling bank”, kan de vraag over dat toezicht onverkort weer worden gesteld. Waar was men toen SNS het Bouwfonds overnam, haar intrede op de beurs deed en de daarmee opgehaalde miljarden prompt ging pompen in Spaanse resorts voor de elite? Waar was men toen duidelijk werd, dat er te groot risico werd genomen? Waar was men toen duidelijk werd dat het volledig uit de klauw aan het gieren was?
Men duikt concreet pas weer op nu het kalf verzopen is en er miljarden gemeenschapsgeld gaan worden besteed om een fata morgana na te jagen. Want het verhaal, dat [net als bij ABN] de bank SNS op termijn levensvatbaar zou zijn en dus op termijn aan een private partij zal kunnen worden verkocht, daar gelooft alleen een politicus nog in. Als er al wat te verkopen zou zijn dan zal toch eerst dat vuiltje van 6 miljard, wat ligt te blakeren in de Spaanse zon, moeten worden weggewerkt. Misschien verkopen voor de symbolische prijs van 1 euro?

Is SNS Reaal het bewijs, dat de politiek [van de banken zelf hoef je dat nooit te verwachten, zoveel is wel duidelijk] in de jaren 2008-2009 echt iets heeft geleerd? Zegt u het maar!

De CEO, CFO en voorzitter van de RvC van SNS zijn met onmiddellijke ingang buiten de deur gezet. En ze krijgen, zo wordt gemeld, geen vertrekregeling mee.
Over wanbestuur of onbehoorlijk bestuur hoor je niemand.
Nog veel stiller is het over mogelijke maatregelen tegen de narcisten, die in 2006 de leiding van het bedrijf in handen hadden en de beslissing namen om Property & Finance op te tuigen. En daarvoor die Spaanse vastgoedprojecten als een prima middel zagen. Om voor de aankoop daarvan vervolgens met buitengewoon forse bonussen beloond te worden.
Wordt het niet eens tijd na de zoveelste rampenbank om het strafrechtelijk traject eens te gaan beproeven? De “Pluk-Ze” wetgeving lijkt  me daar uitstekend geschikt voor.

Wat mij betreft had Dijsselbloem SNS helemaal niet moeten nationaliseren. Het fabeltje “systeembank” heeft allang zijn geloofwaardigheid verloren.
Wij worden er immers bang mee gemaakt, terwijl de heren bankiers er zelf zich nada [Spaans voor niets] van aantrekken en risico op risico blijven stapelen.
Hij had er wat mij betreft gewoon de fik in moeten steken of er een kolonne bulldozers overheen moeten laten gaan. Omdat die nationalisering ons als burger alleen maar miljarden gaat kosten. En juist dat is in de huidige tijd “not done”, beste King Euro. Onze rol wordt weer het nemen van verlies. En als dat dan toch onvermijdelijk lijkt gun ons dan de genoegdoening om die prachtige SNS-toren als een echte fakkel tegen die steeds donkerder Nederlandse hemel te zien afsteken. Dan kunnen we ons er tenminste nog even aan warmen. Gratis.

Advertenties

42 thoughts on “WE HEBBEN WEER EEN BANK!

  • Kijk, dat is ferme taal van die jongen Koster. Zo willen we het hebben. 🙂
   BTW: is er niemand onder jullie benieuwd naar hoe nu het “Zwitsergevoel” zal voelen?

 1. Een mens gaat toch compleet over zijn nek als hij Diedje Samsom hoort zeggen, dat hij vindt dat alles moet worden geprobeerd om de bonussen van de voormalige leiding bij SNS terug te vorderen. Heet dat niet handig meeliften op het sentiment bij de burger?

  • Samsom’s ferme taal [of grote broek die hij aantrekt] wordt des te belachelijker als je weet, dat ook vandaag bij Buitenhof heer Dijsselbloem tot krokodillentranen bewogen moest melden, dat hoewel die verdraaide bonusslikkers wat hem betreft ook mochten worden aangepakt, er nog geen wettelijke grond bestaat voor zo’n actie. Want een voorzichtig wetje, wat de politiek inmiddels met veel pijn en moeite heeft weten te produceren, ligt nog bij de 1e Kamer ter toetsing.
   Ergo: Samsom en Dijsselbloem behoren tot het onuitroeibare ras der huichelaars. Doorgekweekt tot in perfectie 🙂

   • Ergo: Samsom en Dijsselbloem behoren tot het onuitroeibare ras der huichelaars. Doorgekweekt tot in perfectie

    Op een voor jou wellicht wat ongebruikelijk harde maar desondanks volledig aan de waarheid recht doende toon gezegd, Paul. 🙂

  • Waarmee we feitelijk weer zijn beland bij de vraag die ik in het log zelf ook al stelde; heeft de politiek iets geleerd van de jaren 2008/2009?
   Laat ik daar zelf eens antwoord opgeven: als je, met in ogenschouw de publieke opinie over het kankergezwel wat bonus heet, in 5 jaar nog niet in staat bent om behoorlijke wetgeving in elkaar te frutselen om [straf]rechtelijke terugvordering van duidelijk op onjuiste gronden ontvangen bonussen te faciliteren, dan heb je inderdaad NIETS geleerd. Of WILLEN leren? Of MOGEN leren?
   5 jaar na de start van de ellende staat de politiek, behoudens wat boterzachte convenanten, zwaar lekkende afspraken, manke wetjes en een naar nu blijkt volstrekt ondermaatse parlementaire enquête, nog gewoon met lege handen.
   Neen ik corrigeer mezelf, met 1 lege hand. Want in die andere hand houdt men de miljarden gereed om hun GODEN te redden.

   • Neen ik corrigeer mezelf, met 1 lege hand. Want in die andere hand houdt men de miljarden gereed om hun GODEN te redden.

    Oei, oei, je bent zo langzamerhand echt warm gedraaid niet? 😛

   • Of WILLEN leren? Of MOGEN leren?

    Juist! Deze ogenschijnlijk nonchalante toevoeging zegt het toch allemaal? De politiek heeft zichzelf zo vast gedraaid in het web van de financiële sector, dat ze niets werkelijk WILLEN ondernemen. De afgelopen 5 jaar van pure onmacht hebben dat wel overduidelijk gemaakt. En in het unieke geval dat ze wel iets zouden willen MOCHT het niet.
    Ik las zojuist, dat nota bene VVD en PvDA [de partijen die over de gehele periode waarin de bankiers en hun maatjes hun volle gang konden gaan en dus de partijen met karrenvrachten boter op het hoofd] een hoorzitting willen om DNB aan de tand te gaan voelen. Dit is er weer een uit de serie “slager keur je eigen vlees” en kan dus voor niets anders bedoeld zijn om aan damagecontrol te gaan doen. Maar als ik de stemming links en rechts op fora zo eens meet, dan lijkt het er sterk op dat door SNS bij veel mensen de geest toch echt uit de fles is gekropen.

 2. Aangezien we allemaal van Bea de typhus kunnen krijgen heb ik maar even wat voor der neergepend zodat ze weet dat de gevoelens geheel wederzijds zijn.

  Het zijn waarlijk sombere dagen aan het worden nu het spook van Neo-sociaal-liberaal fascisme in dit land aan het rondwaren is, het is werkelijk te stuitend om te zien dat de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid tot demonstratie door vertegenwoordigers van onze fascistische overheid met voeten word getreden ten behoeve van een inteeltfamilie waarvan nota bene de aanvoerster van die club durft te verschijnen met aan haar zijde een ex-voetveeg van een van de allergrootste drugscriminelen die dit land ooit heeft gehad, die familiaire banden heeft toegestaan en goedgekeurd met een ex-vertegenwoordiger van een rigide fascistisch regime waarvan inmiddels duidelijk is dat alle ex-leden daarvan bloed aan hun handen hebben en verantwoordelijk zijn voor het (dood) martelen van tien en tienduizenden Argentijnen wiens enige misdaad was het hebben van een andere mening, die door niemand in de Republiek der Nederlanden was gewenst toen zij 200 jaar geleden door vreemde mogendheden op een nog niet eerder bestaande troon werden gezeten die tot op de dag van vandaag, in wat zich dan een democratisch land noemt, door niemand van het volk ooit gekozen zijnde de pretentie heeft de hoeder(s) des vaderland te zijn.

  Ze zouden zich dood moeten schamen dat stelletje opvreters en uitzuigers dat zich zogenaamd edel noemende en voelende zooitje, edel ?? op grond waarvan dan?? edel zijn kun je als mens slechts verdienen en dat ben je dus niet op grond van je afkomst zoals dat criminele volgevreten zooitje denkt.

  Dit land heeft zichzelf als zogenaamde democratie op de verjaardag van de haar opgedrongen koningin definitief opgeheven als zijnde een land waarin vrijheid als hoogste goed word gekoesterd, Thorbecke, Troelstra ja welke grote namen niet? uit het verleden zouden zich in hun graf omdraaien als zij die beschamende vertoning hadden gezien, het is nog niet genoeg geweest dat “in naam de koningin” honderduizenden op slagvelden all over the globe zijn gedood en invalde geschoten en geknald, neen het masker is nu afgevallen en die hele kotsziek makende familie heeft nu werkelijk het allerlaatste beetje echte beschaving ten grave gedragen en daarmee ook de echte democratie.

  Het is ongelooflijk ja echt ONGELOOFLIJK !!!! dat 1 demonstrante tegen die monarchie zo kon worden behandeld als die demonstrante is gebeurd, nog ongelooflijker dat honderden ernaar keken en niets deden helemaal niets behalve besmuikt lachen en dom giechelen over deze in hun ogen hinderlijke onderbreking van een mislukte duitsche operettecircus, beseffen deze mensen niet en de rest btw ook dus niet dat dit een symboliek vertegenwoordigd die in dit voorheen voorheen vrijheidslievende landje ongekend was??

  Ik zei al het masker is afgevallen en dat is het ook, als en indien Bea dat wat zij pretendeert te zijn namelijk moeder en koninging des vaderland was geweest en een echte vertegenwoordigster van de waarden van het volk wat zij zogenaamd zegt te vertegenwoordigen dan had zij op de 1e rij gaan zitten met die demonstrante en was daarmee in gesprek gegaan en had haar mening gerespecteerd in plaats van met de ex-hoer van Klaas Bruinsma kaviaar te gaan vreten aan de ene kant on aan de andere kant een dochter van een psychopatische fascistische massamoordenaar een fles sjampoepel te zien leegzuipen.

  En ik zeg ook weg met de monarchie, het is 2013!!!!

  Leve de Republiek

  • Heerlijk, Willem, zo’n tirade 😀
   Maar mag ik er je op wijzen, dat ook een republiek [het kostenvoordeel daargelaten] een enorm nadeel heeft? Omdat namelijk dezelfde runderkoppen die nu Rutte en Samsom aan de macht hielpen, dan de kans krijgen een president te gaan kiezen [ik neem althans niet aan, dat jij vindt dat zulks hen verboden moet worden]. De schadelijke gevolgen daarvan zijn niet overzien.

   • Heeft er ooit iemand gezegd dat het een wet van Meden en Perzen is dat een Republiek per definitie een “gekozen” President nodig heeft??

   • Het hersenloze kuddevolkje heeft wel een leider nodig, hoor Willem. Want zonder kunnen lemmingen niet. Dan springen ze collectief van de Euromast.

  • Geloof het of niet, maar mij schieten inmiddels woorden tekort om de beschamende “prestatie” van Groen-Geel te beschrijven. Wel heb ik nog wat woorden voor Maurice Steijn in de aanbieding.
   Als je jouw 10 mietjes + Holla het veld in stuurt om afbraakvoetbal van de laagste orde te spelen, als je dan als verklaring geeft dat het de bedoeling was om “PSV in slaap te sussen” en vervolgens toch met 7-0 wordt geveegd dan is er nauwelijks een groter bewijs van je eigen incompetentie te verzinnen. Steijn is rijp voor een harde schop onder zijn kont, want ook de man’s wekelijkse gezemel ben ik spuugzat. Als trainer hooguit geschikt voor een kleine amateurclub.
   Wat qua spelers overigens ook geldt voor ADO’s eigen kuiken Chery en dat geval wat van RKC werd gekocht, Meyers. Rotzooi, dat is de enige passende benaming voor wat Steijn een voetbalelftal noemt. Rijp voor de shredder.

   • Als ik als speler van ADO op zo’n grondige wijze was verpulverd, was ontman[tel]d als voetballer zou ik onmiddellijk mijn voetbalschoenen ver weg hebben gegooid. En op zoek gaan naar een ander baantje waar ik rijkelijk word beloond voor mijn onbekwaamheid. En als hobby zou ik Rummikub nemen. Want blaasvoetbal daar wordt zo bij gekwijld. 🙂

 3. Die rollator-Miep van de PvdA laat ook weer van zich horen en toont krampachtig van wat zij denkt dat het haar “sociale gezicht” moet zijn.
  Volgens Klijnsma is het salaris van die van Olphen “inderdaad hartstikke veel én moeilijk uit te leggen”. Maar , zo zei ze terwijl ze haar rollator vakkundig parkeerde, “ze ging het toch uitleggen”.
  En ze haastte zich er nog aan toe te voegen, dat niet alleen Rutte hoofdpijn had gekregen, maar alle 20 bewindslieden. Waarmee, vermoed ik, ze een slimme poging deed om de prijs van pijnstillers op te jagen. Lijntjes naar alles en iedereen, die Klijnsma.

 4. In Nieuwsuur werden nog wel andere interessante dingen gezegd. Zoals dat Nederland met 2 genationaliseerde banken + een 3e nog aan het infuus inmiddels wel de nickname “Cuba aan de Noordzee” verdiende.
  Maar waar het in feite natuurlijk om gaat is, dat dit landje en dan met name haar bestuurders en daar om heen vigerende instellingen heel duidelijk haar trekken thuis aan het krijgen is.
  Driekwart van de financiële sector in Nederland is min of meer eigendom van de belastingbetaler. Niet omdat zulks een bewuste keuze is vanuit de gedachte, dat het de juiste keuze voor die belastingbetaler is, maar louter en alleen omdat verregaande wanprestatie zo’n keus heeft afgedwongen. Met die keus is diezelfde belastingbetaler ook nog eens niet van de problemen af. 32 miljard zit in ABN, 10 miljard gaat nu aan SNS worden besteed en van ING heeft hij ook nog een miljardje of wat tegoed. Heeft die belastingbetaler met die enorme bijdrage enige zekerheid gekocht? Neen. Want Nederland zit nog maar in de opruimfase, en de wijze waarop er wordt opgeruimd wekt de verwachting, dat er een verontrustende hoeveelheid vuil zal achterblijven.
  Wat mij gisteren, naast het idiote gekwaak van Rutte, ook irriteerde was het even korte als bondige als arrogante antwoord van Dijsselbloem op de vraag of er richting SNS-bestuurders gedacht werd over mogelijke strafrechtelijke stappen. “Neen” was de respons van Dijsselbloem. Geen toelichting niks, gewoon “Neen”.
  Bert Wagendorp schreef er vandaag al een column over in de VK: Nederland is door de politiek omgebouwd tot een vrijhaven voor financiële whizzkids en goochelaars. Omdat er letterlijk nooit sprake is van enige echte sanctie bij het buiten de pot plassen. Maakt niet uit wat het kost, de vrijbrief is in beton gegoten, de belastingbetaler betaalt.
  Ik las net, dat Arno inging op die “eigen schuld dikke bult” samenleving, waar wij naar mening en handelen van de financiële “professionals” in behoren te leven.
  Het heeft er alle schijn van dat de overheid samen met de politiek zich achter dit standpunt schaart. Met een enkele detaillering: “eigen schuld dikke bult” geldt tot een zekere inkomensgrens. Daarboven vindt altijd compensatie plaats.
  “Cuba aan de Noordzee”, ja. Maar dan wel in de bananenrepubliek-vorm.

 5. Zou Charles Ferguson er niets voor voelen om een Nederlandse Inside Job te gaan maken? Na bank no. 3, die is ontmaskerd als graaibank en vastgoedcrimineel, zijn we echt wel toe aan iemand, die tot de bodem gaat en de lijntjes trekt.

 6. Hebben jullie die arme man nog gezien bij Nieuwsuur, die weigerde te geloven, dat de Nederlandse Staat zijn 30.000 euro spaargeld, belegd in SNS-certificaten, met een pennenstreek tot 0,00 had gereduceerd????

  • Ik heb het even snel teruggekeken, want had het gister gemist. Fascinerend, die wanhopige ontkenningsfase, waarin die man verkeerde. Maar vond ik het zielig? Ik geloof het eigenlijk niet; ik moest er eerder een beetje om lachen.
   Die dikke hoogleraar bij Nieuwsuur was er wat harder in. “Eigen schuld dikke bult” was zijn oordeel.
   Zouden die financiële jongens en het randgebeuren er om heen werkelijk vinden, dat dat de maatschappij is waarin we horen te leven? Zo ja, dan ga ik z.s.m. Sjoerd van Keulen in zijn nekvel grijpen, hem het Amstel Hotel opslepen om hem vervolgens in een sierlijke boog en in vrije val naar beneden te laten flikkeren. Als ik die arme SNS-belegger was. 😀 “Tja, Sjoerd, eigen schuld dikke bult, kerel”.

  • Bennink begint het blijkbaar ook op te vallen hoe oneindig groot het incasserings- en acceptatievermogen van de Nederlander zijn. Zijn column is het soort tirade, wat mij wel aanspreekt, hoewel er ook onmacht uit spreekt. En als je goed leest zie je dat hij zichzelf ook tot de kudde rekent, die elke keer een andere wang aan de overheid toekeert om op te slaan.
   Het is overigens wel opvallend, dat geen reactiemogelijkheid wordt geboden. VK is denk ik op voorhand bevreesd voor wat er los kan komen. 🙂

   Nb. Overigens is je suggestie m.b.t. A Dutch Inside Job een hele goede. En inderdaad zal daar iemand van buiten mee aan de gang moeten gaan, want de Nederlandse onderzoeksjournalistiek blinkt niet zo uit in al te diep graven.

 7. Twee opmerkelijke berichten uit de pers:
  A. Dijsselbloem sluit nieuwe bezuinigingen als uitvloeisel van de SNS-aankoop niet uit.
  Ik zou tot Jeroen willen zeggen: “Haal het niet in je botte hersens, knul. Jij hebt die bank gekocht, niet wij. Dus geen verhaal op de burger om de SNS-kosten te verrekenen. Want wij wilden die rotbank helemaal niet kopen. Als je even de moeite had genomen dat te vragen zou je daar achter zijn gekomen.”
  B. Rutte noemt mismanagement bij SNS de oorzaak van de nationalisering [en dus van de 3,7 + p.m. miljard kostenpost]. Hij zegt barstende hoofdpijn te hebben van deze zaak.
  “Markje, neem een finimalletje. En daarna Justitie meteen opdracht geven tot een diepgaand en groot onderzoek naar dat mismanagement. Plukken die bestuurders van SNS tot ze in hun blote reet staan. Wij zorgen daarna wel voor het pek en de veren, laat dat maar aan ons over. Komt goed!
  En voor ik het vergeet: zeg tegen King Euro even, dat de volgende keer als hij geld uitgeeft wat hij niet heeft om een casino te redden, er een ernstige berisping zijn deel zal zijn. En dat is het voorportaal van ……… inderdaad, pek en veren.

  • Ik heb het even nagelezen en het blijkt dat Rutte nog meer gezegd heeft t.w:
   “”Had het kabinet dit niet gedaan dan waren niet alleen de rekeningen van spaarders bij SNS in het geding gekomen, maar in potentie de hele financiële sector in Nederland en daarmee ook de spaarders bij andere banken, zo betoogde de premier.”
   M.a.w. het door Arno en RadaR verderop bij dit log al aangehaalde Armageddon-verhaal.
   Maar er valt me nog meer op als ik mijn citaat koppel aan dat van jou. En dat is het volgende. Rutte noemt in mijn citaat de mogelijke rampen, die zouden kunnen optreden indien Jeroentje niet in onze buidel had getast. In jouw citaat noemt Rutte nogal onverbloemd [daar zal hij zich de aankomende tijd nog wel van proberen weg te draaien] wie de schuldigen van het hele gebeuren zijn.
   Hij rept echter met geen woord over het feit hoe die schuldigen de kans hebben gekregen om zo flagrant te kunnen falen. Oftewel hoe het toezicht op de streken van de toenmalige leiding van SNS [Sjoerd van Keulen en zijn maatjes] heeft gefunctioneerd c.q. gedisfunctioneerd.
   En er is toch echt alle aanleiding om ook daar [weer] eens goed naar te gaan kijken.

  • Als er één is die als expert op het gebied van mismanagement geldt en dus volledig recht van spreken heeft dan is het wel Rutte.
   En dan de manier waarop hij die 550.000 euro van die ingehuurde “bankenschoonmaker” verdedigde. Ronduit stuitend.

   • Het verhaal over de beloning van die van Olphen bewijst weer eens nadrukkelijk, dat ondanks hun “dirty tricks”, ondanks alle oplichterij en fraude, ondanks het bij voortduring overtreden van alle elementaire regels, niet alleen t.a.v. de financiële sector maar ook en vooral die t.a.v. wat in algemeen als beschaving geldt, diezelfde spelers in de financiële sector nog steeds ver boven alles en iedereen staan. Rutte zegt eigenlijk glashard, dat ondanks de 100’n miljarden [conservatieve schatting] schade die her en der is veroorzaakt de positie van een bankjongen of -meisje nog exact langs dezelfde meetlat wordt gelegd als ware er geen crisis na crisis geweest. Rutte bezigde het woord zelf ook, dus volg ik hem daar maar in: het is een volstrekt idiote, schofferende argumentatie.

    Even iets in het algemeen. Beloning is nauw gekoppeld aan de zwaarte van een functie en de beslissingen, die op dat niveau moeten worden genomen en de mogelijke implicaties van zulke beslissingen. Achter de beslissers aan komen de uitvoerders van die beslissingen. Kortom, de rolverdeling tussen Dijsselbloem en zijn vriendje van Olphen, die hij uit de la heeft gerukt.
    De beloningsverhouding tussen Dijs en Olph is echter 1:3. Wat, gedachtig de algemeen geldende regel, die ik hierboven beschreef, impliceert, dat de functie van Olph ca. 3x zo zwaar zou moeten zijn. Rutte verdedigt dat en onderschrijft dat dus blijkbaar.
    Op basis hiervan kun je eigenlijk niet om de conclusie heen dat wat gisteren is gebeurd neerkomt op een medewerker van de postkamer [Jeroentje], die een niet met zijn beloning [althans als je die vergelijkt met die van Olph] in overeenstemming zijnde beslissing neemt, waar maximaal zo’n 10 miljard mee gemoeid is, om de uitvoering van die beslissing vervolgens over te laten aan iemand in de top.
    Ik weet niet hoe jullie daar naar kijken, maar ik kijk daar met grote ogen vol ongeloof naar.

   • Begrijp ik je nu goed als ik concludeer dat je er dus voor pleit om het salaris van Dijsselbloem op te trekken? 😛

   • Niet als een financiële jongen denken, Leon. Even overschakelen naar “burger-mode”. Ik weet zeker dat het muntje dan wel in het juiste gleufje glijdt. 😀

   • En het word alsmaar fraaier en fraaier het begint er namelijk steeds meer op te lijken dat in plaats van wat nu is gebeurd ook doodeenvoudig de gezonde delen eruit hadden kunnen worden geplukt c.q. gevist en die bende en troep uit de rest van de holding hadden ze gewoon failliet kunnen laten gaan.

    Hoezo een ranzig spelletje?? maar gelukkig gaan alle idioten zich weer op 30 april verlustigen aan de nieuwe operette koning en de dochter van een fascistische medemassamoordenaar, wat een land wat een land.

   • Ik heb die kerel bij P&W [v.d Haar dacht ik] ook zijn verhaal horen vertellen. Maar helaas doet hij aan zand in de ogen strooierij en wel hierom.
    Als je de zaken goed beschouwt dringt zich onweerstaanbaar de gedachte aan je op, dat het a priori nooit de bedoeling kan zijn geweest, dat de bank en verzekeraar SNS genationaliseerd moesten worden. Er was geen financieel onderbouwde noodzaak voor. Maar de overheid was de enige, die Property & Finance kon redden, want aan die bak met Spaanse ellende had niemand behoefte. P&F redden was het voornaamste target van Dijsselbloem, waarschijnlijk omdat daar vooral die obligatiehouders in zitten, die voor schade moesten worden behoed. Het zou mooi zijn als er in de publiciteit komt wie die obligatiehouders zijn. Grote kans, dat je er de usual suspects bij zult tegenkomen, zoals pensioenfondsen en soortgelijke andere institutionele beleggers. Voor mij staat wel vast, dat Dijsselbloem niet bij de burger hoefde aan te komen met het verhaal, dat hij die bak Spaanse ellende had gered voor een paar miljard en anderen [aasgieren] met de gezonde bank en de gezonde verzekeraar had laten weglopen. Jeroentje moest dus wel maar wist op voorhand ook al zeker, dat de extra-kosten van de rug van de burger zou kunnen afsnijden. So… why worry, dacht hij.
    Daarom is het ook zo grappig [zeg ik met een zuur gezicht] dat het werkelijke verhaal “the other way around” [zo dat ooit echt uitkomt] zal blijken te zijn. Property & Finance [i.c. de belangen van obligatiehouders] moest worden gered en daarom moest bank en verzekeraar erbij worden gekocht. Ik zal mijn kanalen eens aanboren om te zien of het mogelijk is wat van die obligatiehouders te ontdekken. Mocht dat onverhoopt niets opleveren dan wordt het afwachten of er een parlementair dan wel justitieel onderzoek gaat komen. En wie weet is er een snuggere journalist, die eens in de stront gaat peuren, you never know.

   • Gelukkig hebben we onze vorstin nog die hoewel aftredende nog wel enige wijze woorden aan het zooitje plebejers wat wij uiteraard zijn wilde wijten.

   • Ik heb altijd al gedacht, dat Bea alleen maar een facade ophield en in bad, op de pot, aan het fornuis en tijdens het stofzuigen er flink op los liep te vloeken 😀

   • Dit is inderdaad nogal humoristisch 🙂 Ik schat zo in, dat het best weleens zo zou kunnen zijn dat HMH de aandrang kan hebben gehad om iets soortgelijks tegen haar onderdanen [incl. de ministers] te willen zeggen.

 8. Zo zie je maar weer wat er van komt: Beatrix weigert de “bedbank” als nationaal cadeau en wat doet Jeroentje: hij koopt hem toch en geeft hem gewoon aan ons onder het motto “klapsigaar uit eigen doos”.
  Laten we vooral niet vergeten: de politiek doet het weer allemaal voor ons. Want SNS kopen is goed voor de instandhouding van het financieel systeem. En dat financieel systeem …. dat zijn wij. Of wisten jullie dat nog niet??????

 9. Om ene Machiavelli maar eens te citeren “Politiek heeft geen relatie tot moraliteit” en daar is deze schertsvertoning helaas weer het bewijs van.

  Het hele circus begint steeds meer op een soort Italiaanse opera te lijken met dit verschil dat je van de echte opera nog kunt genieten of niet natuurlijk, maar dat je van deze alleen maar kunt huilen.

  Ieder woord gewijd aan die verrotte verzameling hufterige hypocrieten wat daar rond loopt te paraderen zo trots als een aap met zeven geslachtsdeeltjes is er eigenlijk een te veel.

  En weer gaat het te verheffen volk verder met te geloven in het grote boze sprookjesboek.

 10. Jurgen en jij slaan wat mij betreft de spijker volledig op zijn kop. Het feit, dat de SNS-nationalisering echt exact verloopt via het identieke scenario, wat Bos hanteerde bij het Fortisdrama en dat vrijwel dezelfde letterlijke teksten worden afgescheiden door Dijsselbloem als Bos eerder gebruikte kan niet anders worden geduid als dat we hier met een zelfde probleem en ongetwijfeld met dezelfde toekomstige gevolgen te maken hebben.
  De politiek kiest er opnieuw voor om op basis van het “too big to fail”-sprookje de burger weer te laten opdraaien voor gigantisch mismanagement, zowel van de kant van SNS-zelf [aan die kant heeft inderdaad ook narcisme een flinke rol gespeeld] als van de kant van de “toezichthouders”.
  Nederland blijkt een uniek geval, want nergens ter wereld is er sinds de forse klappen in 08-09 nog een bank zodanig in de problemen gekomen, dat nationalisering onvermijdelijk was.
  M.i. had de kwestie SNS al veel eerder moeten worden aangepakt, maar de politiek heeft zich eens te meer laten ompraten en gaf instede 850 miljoen staatssteun. Waar nu naar kan worden gefloten en waarvoor in de plaats komen een kleine 10 miljard extra kosten om de hele failliete winkel te nationaliseren. Met geen enkele zekerheid dat die extra-kosten ooit zullen terugvloeien in de staatskas.
  Maar weer is de politiek bereid om veel geld met enorme risico’s in een bank te steken, waar zij aan de andere kant geen enkele bereidheid toont om extra-geld in de enig echte samenleving te steken, die waar burgers verkeren en langzaam aan steeds harder beginnen te bloeden.
  Hoe fout, hoe ontzettend fout wil je het hebben?

 11. SNS is hét bewijs, dat er in de afgelopen 5 jaar nog verdomd weinig is geleerd. En dat al die pseudo-maatregelen, waar de politiek het in die periode dikdoenerig over heeft gehad totaal geen zoden aan de dijk hebben gezet.
  [het gelieg en bedrieg van HH Bos en de Jager laat ik maar vooor wat het is. Wellicht dat de geschiedenis op meer dan afdoende wijze met hen zal afrekenen.]
  SNS is een bank, waarop voor 32 miljard aan spaartegoeden waren gestald. Volgens het bekende “leverage-principe” [het middel waarmee de banken wereldwijd hun slag hebben kunnen slaan] heeft SNS maar een schijntje daarvan in kas. Zou de politiek de oeverloze discussie over het splitsen van banken in investeringsbanken en spaarbanken tot concrete maatregelen hebben doen komen dan zouden die spaarders veiliger zijn geweest. Maar nee, niets van dat alles, men deed de bekende plas en liet alles zoals het was. Waarmee de Staat i.c. de belastingbetaler garant moest blijven staan voor alle spaartegoeden tot 100.000 euro.
  Nu neemt men de hele winkel over, die garantstelling blijft onverkort van kracht, en men koopt er dat Spaanse brandhout ook nog eens bij. Waarop > 3 miljard moet worden afgeschreven.
  Want er mocht dan de indruk gewekt worden gewekt, dat “wij” 3,7 miljard voor SNS moeten betalen, maar het sommetje, zo zijn de media er inmiddels ook achter gekomen, ligt toch iets anders. Ik citeer:
  – directe kosten 3,7 miljard, bestaande uit
  2,2 mijard kapitaalinjectie
  0,8 miljard afschrijving op eerder verleende staatssteun
  0,7 miljard richting vastgoedportefeuille [!!!!!!]
  – leningen 1 miljard
  – garanties 5 miljard [en we weten inmiddels wat garanties op rekening van de Staat effectief inhouden]
  En dan komen we uit op 9,7 miljard en dat is even andere koek.

  Volgende Bos-citaat van King Euro:
  “Dijsselbloem hoopt dat de 3,7 miljard euro terugkomt in de schatkist. Dat is zeker de intentie, zei hij op de persconferentie.”
  Ik doe daar maar verder het zwijgen over toe.

  Volgende de Jager-citaat van King Euro:
  “Dijsselbloem stelde niet met zekerheid te kunnen zeggen dat het geld wordt terugverdiend, maar noemde de kans groot dat dit op termijn wel gaat lukken. De miljarden kunnen binnenkomen doordat SNS Reaal in de toekomst weer aan de markt wordt verkocht, eventueel in delen.”
  Stttttt …… niks zeggen 🙂

  Wel nog nuttig is te weten, dat de aankoop van SNS inhoudt, dat het begrotingstekort over 2013 met 0,6% stijgt. De staatsschuld groeit met 1,6%.
  Nu maar wachten tot het moment, waarop deze club complete charlatans met het verhaal komt [uiteraard doorspekt met hele ladingen leugens] dat extra-bezuinigingen nodig blijken. Bijvoorbeeld omdat de economie nog niet echt wil. Of we met zijn allen ineens weer 5 jaar ouder blijken te worden.

  • Weet je dat ik het helemaal heb gehad met banken en nog meer met de wijze waarop de overheid meent ons geld te kunnen inzetten om die instellingen rustig door te kunnen laten draaien.
   Wij zijn , zo meen ik echt, niet ver meer af van het moment, waarop we ons eigen betaalmiddel [velen gingen ons inmiddels voor] moeten gaan gebruiken.
   En zelf die door en door verrotte banken op een zijspoor manoeuvreren. Want de overheid c.q. de politiek zal dat nooit willen doen. Die laat zich liever gebruiken als sponsor [met ons geld]. Van mij mag de hele bende [zover ben ik inmiddels wel] met een geweldige knal op zijn bek gaan. Want zoals het nu of liever nog steeds gaat, daar valt echt weinig goeds van te verwachten.

   • Misschien niet letterlijk maar desondanks zeker in grote lijnen ben ik het wel met je eens, Arno. Dat verhaal over die systeembanken hangt me inmiddels ellenlang de keel uit, omdat het steeds om “Armageddon”-verhalen gaat. Mijn boeren- en dus nuchtere verstand blijft me maar inhameren, dat het allemaal niet klopt. Als een wiel van mijn fiets door een onvrijwillige ontmoeting met een paaltje een merkwaardige kromming vertoont waardoor verder rijden onverantwoord is geworden ga ik ook niet de hele buurt erbij slepen om te proberen dat wiel weer in de optimale vorm te krijgen. Of ik koop een ander wiel of ik ga gewoon lopen. Maar ik ga zeker geen kapitaal aan arbeid steken in een mission impossible.
    Het volstrekt onbegrijpelijke en daarmee inmiddels onacceptabele fenomeen doet zich bij dat financieel systeem voor, dat hoewel iedereen beseft, dat het niet werkt men toch tegen bodemloze kostenposten blijft proberen het wel met dezelfde waardeloze onderdelen aan het werk te blijven houden. Deze even debiele als destructieve werk- en denkwijze kan maar op 2 manieren worden verklaard. A. men [de politiek] heeft geen keus, men moet wel B. men weet het al enige tijd echt niet meer, de opties zijn op, dus blijft men zich maar wanhopig vastklampen aan de huidige aanpak in de naakte hoop, dat het ooit een keer mee zal zitten. Beide mogelijkheden stemmen mij niet vrolijk, omdat ze er beiden toe zullen leiden dat we met zijn allen steeds dieper in het moeras zullen wegzakken. Het feit, dat onze Jeroentje ook deze prutbank weer kopt met geld wat hij eigenlijk niet heeft mag dan wel prima passen in die alles vernietigende filosofie van het neo-liberalisme, maar betekent ook dat we al iets dieper zijn weggezakt [toename staatsschuld, toename begrotingstekort].
    Overigens, jij zult ook wel dat effect kennen, wat optreedt als het KNMI 6 dagen lang achter elkaar storm voorspelt en het er maar niet van komt. Op een gegeven moment ga je gewoon hopen dat die storm echt komt, want dan ben je van dat gezeik van Gerrit Hiemstra af. Wel, een identiek fenomeen begint zich steeds sterker aan mij op te dringen. Ik/wij ben/zijn inmiddels al zo vaak bang gemaakt over de gevolgen van het omdonderen van zo’n klotebank dat de enige verlossing van die angst kan zijn het werkelijk een keer omdonderen van zo’n tent. Jammer dat SNS ook weer niet die verlossing heeft gebracht. Ik blijf hopen op een volgende gelegenheid. Die moet komen, want ooit kan Jeroen ook niet genoeg meer lenen, althans dat schat ik zo in.

   • Ik begrijp op welk effect je doelt, RadaR, ik denk dat het bij mij net zo werkt. 🙂
    Ik gaf niet voor niets aan, dat ik begin te verlangen naar het moment waarop zo’n etterbank werkelijk een keer om dondert. Want dan valt er niets meer te verbergen en kan er worden begonnen met na te denken over een grote schoonmaak. Naar mijn idee is er een groeiend aantal mensen wat in die richting is aan het gaan.

Nice and easy to work with

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s