WAKE UP CALL

Het is een prettige gewaarwording als je er al of niet onbewust op wordt geattendeerd, dat je jezelf als een bevoorrecht mens mag beschouwen. En laten we vooral eerlijk zijn: al een ruim aantal jaren is de mentaliteit meer “dat hoort zo, want ik heb er immers recht op” dan dat die gericht is op het nemen van de tijd om te beseffen, dat er iets is om gewaardeerd te worden [in kerkelijke termen sprak men vroeger en waarschijnlijk ook nu nog meer van “dankbaar voor zijn” en voegde daar de opdracht aan toe om een paar gebedjes te prevelen].
Zo’n wake up call kreeg ik maar liefst 2x en redelijk snel achter elkaar.
Deze week zat ik op het gemakkie wat te grasduinen door de registratie van dat vermaarde concert uit 1969 wat we allemaal kennen als Woodstock. Met de bedoeling te kijken of er wat bruikbare clips uit konden worden gehaald voor op de CatchRadio-site.
WoodstockWat overigens uiteindelijk ook het geval bleek en waarvan de resultaten ook te zien zullen zijn. Maar het onvermijdelijke gebeurde: ik begon de film te bekijken en raakte verstrikt [niet voor de eerste keer overigens] in de registratie zelf. En werd weer dat pikkie in de bloei van zijn jeugd en daardoor gegrepen door de fantastische gebeurtenis die toen plaatsvond. En dat deel van de man van nu in mij, wat ook zat mee te kijken, werd zich bewust van het feit hoe bijzonder het was geweest om in die tijd te mogen opgroeien, hoe buitengewoon het was geweest om de geboorte van een soort muziek mee te maken, die mij mijn verdere leven zou vormen.
Natuurlijk, ook die toen in volle hevigheid heersende “flower power” , het hippiedom, “love and peace” die daar in Woodstock werden uitgedragen en over de wereld van de jeugd zou uitstromen, waren  geweldige dingen en hebben ook hun sporen bij mij en vele van mijn generatiegenoten nagelaten. Maar hoewel hypes nog een onbekend fenomeen waren gold toen ook al dat de vergankelijkheid van zoiets moois en goeds ook toen al relatief snel duidelijk werd. Ook de jonge mensen van toen wisten niet goed hoe om te gaan met het pareltje wat ze in handen hadden. Waarbij ook toen al een belangrijke rol speelde, dat op zich goede ontwikkelingen als flower power, hippiedom en love and peace door de commercie werden gekaapt. En dus een melkkoe werden, die uitgemolken kon en dus moest worden om vervolgens te worden weggegooid en vervangen door iets anders.
Maar ik zei het al, hypes bestonden nauwelijks, dus Woodstock en alles waar het voor stond kreeg de kans langer dan de zeer beperkte houdbaarheid van vrijwel alles in de huidige tijd boven water te blijven. En daar ligt waarschijnlijk de verklaring van het feit, dat de Woodstock-jaren flink wat invloed hebben gehad op mijn vorming als mens. In sociaal-maatschappelijke zin, in muzikale zin.
Dus werd het weer bekijken van de film een 1e wake up call, omdat ik besefte feitelijk een bevoorrecht mens te zijn om die Woodstock-periode bewust te hebben kunnen meemaken. Of beter nog: om in die jaren 60 en 70 te kunnen groeien naar volwassenheid.

geldmoordSometimes, though rarely, lightning strikes twice …….en dat overkwam mij  vanochtend. Kijkend naar het programma Boeken [echte aanrader voor wie nooit kijkt!] wat net als veel programma’s bij de PO in het teken van de “Hoezo armoede”-campagne stond.
Aan de orde was het boek “Geldmoord” van Edin Mujagic, waarin [als ik even mag samenvatten] wordt uitgelegd, dat onze welvaart in feite schijnwelvaart is, hoe Nederland en de Nederlanders van een spaarzaam volkje met het credo “pas kopen als we het geld hebben” via enerzijds vakkundige beïnvloeding maar anderzijds zeker ook de volop aanwezige bereidheid om dat credo te wijzigen in “na ons de zondvloed” veranderden in grijpgrage hebbers, die bereid waren in navolging van Vadertje Staat, die al veel eerder daarmee begonnen was, zich tot over de oren in de schuld te willen steken.
En toen ging dat 2e belletje bij mij rinkelen, want het besef drong zich op dat ik in die tijd was opgegroeid van dat “pas kopen als je het geld er voor hebt” en hoe bevoorrecht ik per saldo mezelf mag beschouwen.
Want er loopt in Nederland, maar eigenlijk de gehele Westerse wereld, een generatie inmiddels volwassenen rond, die zijn opgegroeid onder de “na mij de zondvloed” vlag.
En die generatie zal het de aankomende decennia , in tegenstelling tot yours truly, knap moeilijk gaan krijgen. Waarom? Lees het boek van Mujagic maar. Misschien is het wel verstandig om in plaats van de nieuwste WiFi dat boek onder de Kerstboom te leggen.

Advertenties

21 thoughts on “WAKE UP CALL

 1. Heb je de Engelse filosoof/econoom John Gray gezien en vooral gehoord bij Buitenhof? IK dacht al luisterend: zou Gray één Radar’s inspirators zijn? Of andersom? 😀

  • De log-stof stapelt zich op, P. 🙂 Interessant nieuws uit Engeland, John Gray bij Buitenhof [en een zoals gewoonlijk weer uit zijn “pants” stuiterende, want hypernerveuze Zalm] em dam ligt daar opnieuw ook de kwestie Amarantis, waarbij het de taak voor de verantwoordelijke bewindslieden is om een modus te vinden, waarmee ons kan worden verteld, dat vervolging van narcisten en graaiers ook in dit geval niet mogelijk blijkt.
   Ik broei, P. ik broei. 😀

  • John Gray [niet zo maar iemand trouwens] stak een dan wel niet positief in de oren van eurofielen klinkend maar desondanks realistisch en uitstekend onderbouwd verhaal af. In tegenstelling tot de vervolgens aan tafel schuivende Zalm, die met de gebruikelijke neurotische trekjes [welke medicijnen zou die man gebruiken?] de gebruikelijke teksten produceerde, die niet alleen een baard van jewelste hebben, maar met steeds grotere frequentie in de praktijk worden ontmaskerd als op drijfzand gebaseerde propaganda.
   Gray’s stelling, dat de geschiedenis niet duidt op een voortdurend streven naar progressie [wat de politiek ons graag wil doen geloven] maar aan- en bewijsbaar cyclisch is moet ogen openen. Cyclisch is in feite niets anders dan de meer bekende vicieuze cirkel: er wordt voortdurend opnieuw begonnen, men maakt voortdurend enorme fouten [soms dezelfde,soms nieuwe] en komt onvermijdelijk uiteindelijk uit bij dezelfde mislukking. En begint vervolgens weer opnieuw.
   Progressie is dus in hoofdzaak een schijn resultaat, want men leert niet werkelijk van de fouten die worden gemaakt.
   Het meest sprekende voorbeeld uit het interview was dat van Duitsland. De EU, te volgen door de VSE, is oorspronkelijk ontstaan door de idee, dat Duitsland nooit meer de kans moest krijgen uit te groeien tot de supermacht van Europa.
   De ironie is, dat anno 2012 die EU steeds meer vorm wordt gegeven en ook alleen maar vorm kan worden gegeven met Duitsland als de machtigste lidstaat, zonder wie de EU al lang op de rug zou hebben gelegen.
   Waar in sommige opzichten burgers [of althans een deel daarvan] wel blijken te kunnen leren uit het verleden geldt dit voor politici geenszins. En Gray zei het in zijn eigen woorden: daardoor bevindt Europa zich weer en voor de zoveelste keer “on the road to disaster”. Tenzij het burgerverzet in Europa tijdig zo sterk wordt, dat de politici alsnog gedwongen worden tot inkeer te komen.
   Voor iedereen wiens interesseniveau boven Boer Zoekt Vrouw uitkomt verplichte kost, deze boodschap van Gray. Al was het maar om er over na te denken.

 2. Uiteraard hoort er een fraai muzikaal werkje bij en deze is niet alleen maar gewoon mooi maar meer verstild mooi, if you catch my drift…..

 3. Je hebt dus weer eens zitten zwelgen in de retro-strand 😀 Ik gelof, dat ik wel kan inschatten war dar bij je teweeg heeft gebracht. Wat me wel tegenvalt, dat je blijkbaar niets te melden hebt over de tussenliggende generatie. Hebben die het ook verknald? Zijn die juist de veroorzakers van het huidige kwaad? Ben daar toch wel benieuwd naar, dus kom maar op 🙂

  Complimentje ook van mijn kant voor de clipjes die je maar blijft aanvoeren. Veel heel leuke bij, slechts een enkele minder interessante. Net als Lot wil ook ik wel iets van Woodstock zien, want ik moet tot mijn schaamte bekennen, dat ik de bioscoopfilm nooit gezien heb.

 4. Ik begrijp helemaal wat je zegt, RadaR, en ik kan me er ook prima in vinden. Zo ook in de snoeiharde wijze waarop Willem met onze generatie afrekent.
  Een paar kanttekeningen zijn er wel te maken en ik doe dat dan ook maar.
  Ter verzachting voor onze generatie geldt, dat zij qua informatie vrijwel in het duister moest rondtasten. Er was maar een schijntje aan bruikbare info te vinden op grond waarvan een beeld van de maatschappelijke, economische en financiële situatie kon worden verkregen. Boeken waren er, kranten, de visuele media speelden nauwelijks een rol en werden over het algemeen ook nog eens als overwegend “rood” geduid. Internet en dus sociale media waren er niet, in de verste verte niet.
  Alles moest dus in real life, wat, zo kan ik me nog goed herinneren, tot oeverloze discussies leidde, al of niet onder invloed van geestverruimende middelen.
  Onze generatie zwom in die jaren 60 en 70 maar wat in het rond en deed op zich dappere pogingen er iets van te maken. Maar de tegenkrachten waren niet alleen beter georganiseerd, maar ook simpel sterker. Dat is geen excuus, maar wel een verklaring.
  Zelfs keiharde bewegingen als de RAF e.d. legden uiteindelijk het loodje tegen die overweldigende meerderheid.
  De generatie van nu daarentegen heeft alle info die ze maar wil beschikbaar. Het grootste deel daarvan kiest er echter voor de voorgekookte en veelal luchtige informatiekanalen te bewandelen [Willem noemt ze expliciet] en de waarheid i.c. de echte informatie links te laten liggen. En dat mag en dus kan je die generatie gerust verwijten.
  In tegenstelling tot Willem zie ik daar geen verwijtbaarheid in richting onze generatie. Die vind ik eerder liggen bij overheid en bedrijfsleven, eerst nog twee gescheiden entiteiten, maar inmiddels in elkaar overgevloeid en dus één pot nat. Zonder probleem durf ik te stellen, dat zij die als verloren aangeduide generatie hebben geschapen. Onze generatie is onmachtig gebleken daar iets tegen te doen en in principe mag je dat tekort schieten noemen. Maar dat doet meteen de vraag rijzen “Wat hadden wij kunnen doen?”. Internet en al zijn daaraan hangende vehikels tegenhouden? Een onmogelijke opgave.

  Als de conclusie is [en die proef ik overduidelijk uit jouw log, maar ook uit Willems reactie] dat de huidige generatie jongeren een tijd tegemoet gaat, die weinig tot geen trekjes van de Woodstockperiode zal hebben [love, peace e.d.] dan sluit ik me daar, zij het met bezwaard gemoed, bij aan.

 5. Ach ja die mooie trip langs “memory lane” is wel zeer herkenbaar en doet je gelijk beseffen hoe ontzettend weinig “onze” generatie er feitelijk van gebakken heeft, er is als zo vaak in de geschiedenis al is bewezen weinig tot niets geleerd.

  Immers op de keper beschouwd is het “onze” generatie geweest die de afgelopen tijd de touwtjes en de regie strak in handen hebben gehad en laten we daarin ook eens even eerlijk zijn zo een geweldige prestatie hebben “we” nou ook weer niet neergezet.

  Of het nu gaat om het economische model, de onredelijkheid en onrechtvaardigheid op deze aardkloot of de verstikkende repressie die er heerst het is “onze” generatie” die de kansen heeft gekregen om dat allemaal te veranderen en helaas is de conclusie dat “we” daarin prachtig hebben gefaald.

  De mentaliteit van ” na ons de zondvloed” hebben tenslotte “wij” onze kinderen en kindskinderen die nu midden in dit leven staan meegegeven en niemand anders.

  Niets is er meer over van die geweldige jaren, geen mededogen, ieder voor zich, puur materialisme, egoisme, alles wat feitelijk tegenovergesteld staat aan wat toen gedacht werd heeft nu de overhand gekregen en dat is iets om niet trots op te wezen.

  Ja, “wij” waren bevoorrecht maar wat is er met die bevoorrechte positie gedaan??? Wat hebben “wij” nu eigenlijk nagelaten??

  De jonge mensen van nu leven niet voor niets in een schijnwereld warin de I-pad en facebook centraal staan i.p.v. echt communiceren, want “wij” in onze tomeloze jacht naar altijd maar weer meer en meer zijn vergeten om waar het in het menselijk bestaan nu eens echt om gaat door te geven en zijn nu ineens verbaasd daarover.

  Ooit zaten “wij” op een kamer met als stoel een omgekeerde sinasappelkist met als licht een fles met een kaars en daar dronk men dan de meest afzichtelijke en goedkope bocht bij die de lokale winkel maar in voorraad had b.v. een fles sherry van 2,5 liter voor slechts 1,99 gulden hahaha!!

  Niemand had iets en dus had iedereen alles en nu heeft iedereen alles en dus heeft iedereen nu niets slechts de leegte regeerd.

  • Ook de jonge mensen van toen wisten niet goed hoe om te gaan met het pareltje wat ze in handen hadden.
   Ik plaatste niet voor niets deze opmerking, Willem. Want “de jonge mensen van toen” dat zijn wij immers? Geen discussie dus: ik ben het helemaal eens met de teneur van je reactie.
   Mijn aanvankelijke opzet was niet het zoeken naar een schuldvraag, maar slechts met een tevreden smile op mijn gezicht te constateren, dat ik [en feitelijk dus mijn generatie] me bevoorrecht voel de Woodstockperiode en de directe nasleep daarvan te hebben mogen meemaken als puistenkopje.
   Maar ook ik ben een mens en verval dus in dezelfde fouten. Wat in dit geval was de verwijzing naar de “verloren generatie”, die in de komende 10-20 jaar keiharde klappen zal krijgen om de les te leren. Wij hebben de mazzel gehad, dat de klappen die wij in de jaren 80 [nog volop in de running en werkend aan de vervolmaking van ons leven] kregen hebben aanmerkelijk minder hard waren, hoewel we ze wel degelijk ook voelden. Da’s nog een 3e voorrecht, merk ik ineens tot mijn verbazing.

   • O maar vergis je niet hoor want ook ik zit met diezelfde smile en exact hetzelfde bevoorrechte gevoel daarin!!
    En neen hoor mijn rectie was niet zozeer het zoeken naar of antwoord geven op de/een schuldvraag, maar veel meer uit een verbazing over hoe verschrikkelijk weinig “onze” generatie met de haar op een gouden dienblad aangereikte mogelijkheden heeft gedaan.
    Tsja, en wat dat 3e voorrecht betreft dat is het zeer zeker want de nieuwe generatie zal links of rechtsom de harde klappen die er komen dienen op te vangen, wat dat aangaat zou ik nu “net als O” niet graag jong willen zijn.

  • Ooit zaten “wij” op een kamer met als stoel een omgekeerde sinasappelkist met als licht een fles met een kaars en daar dronk men dan de meest afzichtelijke en goedkope bocht bij die de lokale winkel maar in voorraad had b.v. een fles sherry van 2,5 liter voor slechts 1,99 gulden hahaha!

   RadaR heeft aan de bar weleens verhalen opgehangen over “hete” kelderfeesten met goedkope drank, wierook en muziek van Iron Butterfly en Sweet Smoke. Maar als ik het me goed herinner [help me out, RadaR] waren het geen sinaasappelkistjes, die daar een rol speelden. 🙂

   • LOL Jurgen!! Zelfs in beschonken toestand blijkt jouw geheugen voortreffelijk te werken. Alleen de visnetten ben je blijkbaar vergeten.
    Ik denk, dat er regionale verschillen waren en dat Willem c.s. het met sinaasappelkistjes deden. 😀
    Maar Sweet Smoke, dat zal Willem ook wel het een en ander zeggen, want dat was met Iron Butterfly één de meest geschikte platen om tijdens o.a. kelderfeesten te draaien. Oh, those memories of times long gone 😛

   • @Radar
    Ik zeg “Sweet Smoke” met het afgrijselijke psychedelische album “Just a Poke” die schitterende hoes met die figuur aan de vette joint hangende, wat in mijn kring brede navolging had hahaha, uiteraard ook “in a gadda da vida” en vergeet ook “atom heart mother” niet!!, heb op die laatste toch menige mooie “trip” mogen maken.
    De visnetten god wie weet dat nog?? eeuwig en altijd vreselijke stofnesten erin but hey who cares?? druipkaarsen, eeuwigdurende discussies, matrassen en kussens op de vloer, perzische tapijten, stinkende afghaanjassen but always much love and understanding, yep those happy days en wat eeuwig zonde dat de jeugd nu van al die vrijheden die voor ons zo natuurlijk waren kwijt zijn geraakt.

    @Paul

    Ik heb werkelijk helemaal niks en niemandal meer toe te voegen aan de prima verwoorde “kanttekeningen” door jou in je meer dan uitstekende reactie geplaatst, you are so bloody right, Sir!!!!!

 6. Mag ik gokken? We gaan zien Joe Cocker, Santana, Jimi Hendrix en The Who 🙂
  Gok ik mis, zie dat rijtje dan maar als een verzoekje 😀

  Ben niet zo’n lezer, dat weet je. Dus wacht ik rustig af wat jij ons straks over de geldmoord te vertellen hebt, ok ?

  • Voor de hand liggende keuze, Lot. 🙂 Maar ik dacht zelf meer aan Joan Baez, ShaNaNa, Country Joe & the Fish en Ritchie Havens. 😀 Maar de klant is koning[in] dus we zullen zien wat we voor je kunnen doen.

 7. De kracht en onbedwingbare aantrekkingskracht van Nostalgia, hè? 🙂 Maar je weet best wel, dat elke generatie [in het algemeen] haar eigen eikpunten heeft. Alleen niet iedereen beseft er de waarde [of in een enkel geval de verwoestende schade] die aan die eikpunten kan worden toegeschreven. Als generatiegenoot ben ik het volledig met je eens wat dat bevoorrecht zijn betreft. Ik zou in deze tijd niet jong willen zijn, dat geef ik grif toe. Maar dat heeft eerder met de kant die de wereld opgaat te maken dan met de mens zelf. Omdat minder dan 1% bepaalt waar de andere 99% heen zullen moeten. En die 99% oogt volgzamer dan ooit.
  Ben wel met je eens, dat in de huidige tijd iets als Woodstock ontbreekt. Iets wat door mensen met mensen voor mensen wordt opgezet. Honderdduizenden mensen, die meerdere dagen in weer en wind bij elkaar zijn en elke vorm van geweld weten uit te bannen, kom er nog maar eens om in deze tijd.
  Maar kijkend naar mijn kleindochter dringt zich ook het besef op, dat misschien de I-pad, Smartphone of hoe die dingen ook mogen heten wel de “Woodstock-ervaring” voor de huidige jonge generatie is. Wie zal het zeggen?
  Dat boek van Mujagic ga ik eens naar kijken. Het lijkt me allicht interessanter dan de pulp van die Andy nog wat, wat zo goed schijnt te verkopen.

Nice and easy to work with

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s