DE GRIEKSE DEAL

Cijfers.
Al jaren een opvolgende krimp van de economie. In de afgelopen 5 jaar verloor het land reeds een kwart [25%] van haar BNP.
Een structureel begrotingstekort van 10% of meer.
Een staatsschuld van >180%. Het oplopen daarvan is te wijten aan beide hierboven genoemde ontwikkelingen.
Een werkloosheid, die effectief >30% is.

Dat zijn de meest actuele cijfers over Griekenland, die ik heb kunnen achterhalen.
Saillant detail: alle in de afgelopen jaren door het IMF en/of de “Trojka” gepresenteerde projecties. op basis waarvan de besluiten over Griekenland in Euroland werden genomen
[zie hier ] waren zo ontzettend veel positiever dat het haast belachelijk kan worden genoemd.

Griekenland was 2 jaar geleden feitelijk al failliet. Ik weet dat het niet echt kan, maar je zou haast kunnen stellen dat het land in 2012 alleen maar “faillieter” is.
En de reden is zonder al teveel omhaal van woorden heel duidelijk aan te wijzen: austerity.
Door de onmenselijke bezuinigingsdoctrine krimpt het nationaal produkt niet alleen in sneltreinvaart maar ook fors. [25% in 4-5 jaar].
Dat impliceert dat, al zouden de Grieken geen nieuwe schulden laten ontstaan, de relatieve staatsschuld eveneens hard oploopt. 400 miljard schuld uitgedrukt in 240 miljard BNP is 167%,
400 miljard uitgedrukt in 180 miljard [BNP -/- 25%] is 220%.
Maar de Grieken maken wel nieuwe schulden door dat structurele begrotingstekort, waardoor er nog een extra-component is waar de staatsschuld door stijgt.

Het nieuwste verzinsel, wat onderdeel van de vers afgesloten deal uitmaakt, is, dat Griekenland financieel in staat moet worden gesteld om een substantieel deel van de uitstaande schulden op te kopen [te beschouwen als aflossen].
Blijkbaar [cijfermatige bewijzen daarvan zijn nergens te vinden] wordt er momenteel in Griekse schulden gehandeld. Elke 3 euro schuld kun je voor 1 euro aankopen. Ook Griekenland zelf kan dat gaan doen. Met 10 miljard “zakgeld” uit de EU-pot kan Griekenland zo’n 30 of misschien wel 40 miljard van haar eigen schuld inlossen. Waarmee de totale staatsschuld met 10% kan worden verlaagd.
2 aspecten verdienen hier nader te worden genoemd.
Allereerst kun je het draaien, keren en wentelen zoals je wilt, feit blijft dat de Griekse staatsschuld met Europees belastinggeld deels wordt afgelost. En feit blijft ook, dat die 10 miljard of hoeveel het ook in werkelijkheid moge worden, waarschijnlijk nooit zal worden terugbetaald.
Ten tweede: het deels aflossen van die staatsschuld heeft alleen maar effect als er niet via een andere deur nieuwe schuld bijkomt. En ik noemde het al: er is dat structurele begrotingstekort, waardoor de Grieken meer blijven uitgeven dan er “binnenkomt”.
Dus heeft de “deal” een 2e truc nodig om de cijfers kloppend [lees: positief] te maken. En die truc ligt eigenlijk voor de hand. Zoals de staatsschuld relatief stijgt als de verhouding tussen BNP en die schuld in negatieve zin wijzigt, zal diezelfde schuld relatief dalen bij positieve wijziging van datzelfde beeld: het BNP moet omhoog. Of in andere woorden de Griekse economie moet groeien ipv krimpen. En na wat rekenwerk kwam men uit op het cijfer +4.
Brussel, de trojka incl. IMF beweren met een stalen gezicht, dat de Griekse economie tussen 2013 en 2022 jaarlijks met minimaal 4% zal groeien. Waardoor alles er ineens weer veelbelovend uit gaat zien.
Bij het begin van dit verhaal somde ik de situatie van Griekenland al op en vatte dat samen als “faillieter dan failliet”. En met die failliete inboedel verwacht de EU, dat Griekenland beginnend volgend jaar en de daarop volgende 9 jaar 4% economische groei per jaar gaat realiseren.
Dat brengt mij op een tweezijdige gedachte. Of ergens in oktober 2013 zitten dezelfde heren in Brussel weer aan tafel om alweer met een stalen gezicht te constateren, dat er iets niet goed is gegaan. Óf Griekenland krijgt van Brussel met onmiddelijke ingang toestemming om de zwarte pakken van Goldman Sachs weer binnen te halen, want er moet weer met de boeken worden “gefiddled”.

Nog een laatste kanttekening mijnerzijds betreft dat al behandelde deel over het zelf opkopen van haar schuld door Griekenland tegen dumpprijzen.
Je hoeft geen echt licht te zijn om te kunnen bedenken, dat wanneer je een aangegane schuld van 40 miljard terugkoopt voor 10 miljard er iemand of iets pijn moet lijden.
De heren uit Brussel blijven opvallend onduidelijk over welke schulden Griekenland waar en bij wie heeft. Gaat het om schulden aan banken? Of zijn het schulden aan andere landen?
Wie er dus pijn gaat lijden blijft in het ongewisse, maar dat er pijn gaat worden geleden staat wel vast. En de ervaring heeft inmidels geleerd de afgelopen 5 jaar, dat het vrijwel altijd de Europese belastingbetaler is, die de eer heeft de meeste zo niet alle pijn te mogen lijden.
Mij rest slechts nieuwsgierig af te wachten of er iemand zal zijn, die de vraag “welke schulden bij wie gaan de Grieken voor een prikje terugkopen” aan de orde zal stellen. Wat denkt u?

Advertenties

22 thoughts on “DE GRIEKSE DEAL

 1. Vergeet Matthijs, “jongeman”, er is “better fish to fry”. Een rapport van de CU [een toch keurige partij, nietwaar] van een onderzoek naar o.a. de Griekse oplossing. En toch wel verrassend is de uitkomst, dat Griekenland beter de euro kan afschaffen.
  Terzijde wordt opgemerkt, dat desondanks de euro-crisis ons veel geld zal gaan kosten. Nogal een misser, want die euro-crisis heeft ons al heel veel gekost. Dus het woordje “meer” ware op zijn plaats geweest.

  • Ach, wat zal dat rapport een stof doen opwaaien 🙂 Het lijkt er erg op, dat de CU, hoe goed de bedoelingen ook mogen zijn, vooral bezig is zichzelf in te dekken. Als het straks eindelijk echt mis gaat, kan men immers zeggen “Zie je wel, wij zeiden het al eerder”. Ik verwacht niet, dat het rapport tot een volksoproer gaat leiden.

  • Ik heb het net even zitten terugkijken. Kan alleen maar concluderen dat de mannen van de Earring inmiddels ook hebben begrepen, dat ongeacht hoe onbenullig het onderwerp ook is het anno nu verstandig en slim is om toch je knar op de buis te laten zien. Wat mij het meest is bijgebleven zijn de zoveelste oervervelende spreekbeurt van Dijkshoorn + de verbale diarree van Matthijs.
   Weinig nieuws onder de zon dus en zeker geen reden om weer wat vaker naar de bejaarde puber en zijn onbenullige programma te gaan kijken. 🙂
   Heb veel te veel andere en interessantere dingen te doen.

  • Jij had natuurlijk verwacht, dat ze iets zouden spelen. Nee , jongen, die plek was al weggegeven aan één van de muzikale genieën van Nederland en een blond popsterretje, dat alleen al omdat ze Engeland woont in Nederland als “heel groot” wordt gezien 🙂
   Maar de Earring zat er alleen maar om een concert in de Heineken-bar te promoten. Heel professioneel toch? 😀

 2. Als ik me diverse scenario’s uit het verleden goed herinner [helaas werden die in je vorige logleven elders uitgebreid besproken, dus ik kan er hier niet naar linken] dan is toch zo, dat:
  – een land naar keuze [Argentinië, Bolivia, Panama herinner ik me] eerst volledig wordt plat gewalst;
  – dan ontstaat er een land, waar lage lonen en een om werk schreeuwende bevolking huist;
  – vervolgens komen als de redders van de natie de grote multinationals binnen, die het land naar hun scenario opnieuw gaan opbouwen en inrichten.
  Resultaat: weer een land “veroverd” [het heeft wel iets van RISK] waar tegen minimale [loon]kosten maximaal gebruik kan worden gemaakt om de winstmachine op volle toeren te brengen.
  Op naar het volgende. Kies maar uit: Spanje? België?

 3. De “deal” is nauwelijks de drukte waard, die er over wordt gemaakt. Omdat ergens midden 2013 die “deal” zal hebben gefaald. En dan kruipt men weer bij elkaar om een volgende onzinnige en volstrekt onwerkbare [want op drijfzand gebaseerde uitgangspunten en projecties] deal te sluiten.
  Griekenland is met dit “slimme” opzetje nauwelijks geholpen. OK, men krijgt wat geld in handen, maar dat is in feite al uitgegeven voordat het in Athene arriveert.
  De rol van de trojka, inclusief het IMF, in dit docu-drama is uiterst twijfelachtig. Jaar na jaar verkeerde projecties gebruiken om discutabele beslissingen te onderbouwen is niet minder dan een doodzonde. Het is de ergste soort leugen, die je je maar kunt voorstellen omdat daarmee:
  – riskante c.q. onverantwoorde besteding van gemeenschapsgeld wordt weg gemoffeld;
  – volstrekt waanzinnige verwachtingen worden gewekt [zowel bij de Grieken [“even nog volhouden, Kostas, na je linkerbeen amputeren we ook nog je rechterbeen, maar we beloven je: straks krijg je een hele mooie rolstoel”] als bij de geldschieters [hoe vaak heeft de Europese belastingbetalers al niet te horen gekregen, dat het goed gaat met de kaalslag in Griekenland? Om nu te horen dat al die cijfers, die dat zouden moeten bewijzen, slechts voorspellingen waren waar de eerste de beste waarzegster op de kermis de neus voor zou ophalen]
  RadaR behandelde het al in het log “De stand van Europa” en het kan hier herhaald worden: de EU [en trek dat maar zo breed als je wilt] blijft op hetzelfde pad, dat ze 4 jaar geleden betrad wat de bestrijding van de crisis betreft. Niet het belang van 500 miljoen Europeanen staat daarbij voorop, maar nog steeds het koste wat koste redden van dat “historische” politieke project de VS van Europa.
  Ik ben een fervent voorstander van het oplossen van al of niet grote problemen via het consensusmodel, een aanhanger van de non-violence gedachte.
  Maar ik begin de haalbaarheid ervan steeds somberder in te zien. Laat ik het zo zeggen: stel je bent een Griek, je hebt baan, inkomen, zorg, pensioen, toekomst voor je kinderen gedeeltelijk dan wel geheel in rook zien opgaan. Eindelijk komt er weer geld uit dat Europa van de zweep, bankschroeven en andere martelwerktuigen. Maar van dat geld komt nog geen eurocent jou ten goede. Het tegendeel zelfs: meer ontslagen, meer loonsverlagingen, nog minder werk, nog minder “sociale voorzieningen”. Je al zo mishandelde prachtige land [want dat is het] wordt nog verder aan de sloop, de kaalslag blootgesteld.
  Hoeveel zou er dan nog over zijn van je acceptatievermogen? Wat heb je dan nog over om voor te vechten? Wie of wat kun je nog vertrouwen?
  Wij in Nederland hoeven ons slechts [nog} druk te maken over een premier, die het breken van beloftes [in de volksmond: liegen] tot zijn belangrijkste hobby heeft gemaakt.
  De Grieken hebben echter veel ergere dingen van hun politieke elite moeten slikken. Het zou dan ook in het geheel niet verrassend zijn wanneer Kostas c.s. in 2013 tot de conclusie zouden komen, dat de maat overvol is. En dat de poppen aan het dansen gaan. En het zal dan niet de sirtaki zijn, die gedanst gaat worden.

  • Zeg Paul, weet jij trouwens nog waarom het zo opzichtig in haar voorspellingen falende IMF destijds erbij werd gesleept om de Europese crisis te helpen oplossen?

   BTW prima schets van een zeker niet uit te sluiten scenario voor Griekenland.

  • Het IMF was, is en blijft dé expert als het gaat om:
   – het uitrollen van austerity-scenario’s
   – het produceren van prachtig omhoog wijzende staafjes of omhoog lopende lijntjes, die heel snel verwelken 🙂
   Daarnaast is [hoewel steevast tegengesproken] dat IMF een uitstekend behartiger van de belangen van die andere VS. Het IMF slaat meestal de gaten, waardoor de Amerikaanse multinationals en banken kunnen binnen stomen.
   Het enige slimmigheidje van EU-zijde om het IMF binnen te halen zit hem erin, dat Europa wellicht gedacht heeft “laat ook maar eens wat van die sloten geld, die wij als trouwe donateurs in de IMF-pot storten, richting Europa terugstromen.”
   Het IMF draagt dan ook bij aan de geldelijke steun van Zuid-Europa. Wat meteen ook een indicatie is ten aanzien van de grote mogelijkheden [winst], die de Amerikaanse geld- en winstmachines daar zien.
   Iedereen die je probeert wijs te maken, dat het IMF uit puur charitatieve redenen en met het belang van Griekenland e.d. voor ogen handelt: lach hem of haar
   zo hard mogelijk uit!! 🙂

   • Dank RadaR. Ik wilde na mijn lunch aanschuiven om P. ’s vraag te beantwoorden, maar je hebt de honneurs al waargenomen, zie ik. 🙂

   • Zouden onze “leiders” niet ook gedacht kunnen hebben, dat het handig zou zijn om er een partij bij te hebben, die als een soort dwingende scheidsrechter zou kunnen fungeren?
    Met in het achterhoofd de wetenschap, dat een vlotte samenwerking tussen enerzijds die “leiders” en anderzijds de Barosso/Draghi-maffia een utopie zou blijken te zijn?

 4. Wat mij eigenlijk nog het meeste tegenstaat van dit hele gebeuren is het schijnbare gemak waarmee een stelletje met de gemiddelde intelligentie van een gedegenereerde Neanderthaler behepte figuren namens allerlei financiele instellingen niet alleen maar ons maar vooral het Griekse volk opzadeld met een deal waarvan je nu al weet dat deze gaat mislukken.

  De stuitende arrogantie van deze verzameling zelfbenoemde experts ten opzichte van de echte belangen van de Griekse medemens zou tevens een ferme waarschuwing voor ons allemaal moeten zijn gezien de denktrant van deze idioten.

  Het kan de heren werkelijk dus geen ene reet schelen wat dit allemaal betekend voor de gewone griekse Yannis en Maria, dat alles van deze word en is afgenomen er geen enkel toekomstperspectief meer is voor hun of hun kinderen, dat wij als zijnde zogenaamd beschaafde landen toestaan dat de bakermat van de democratie op deze wijze naar de 4e wereld terug word gezet, dat honger en uitbuiting een gewoon beeld word voor Griekenland enz. enz.

  Dit zogenaamde accoord wat in feite dus de nekslag is voor de gewone Griek, zou dan ook gezien moeten worden als een teken aan de wand en een forse waarschuwing aan ons allemaal tot hoever de bovenbazen bereid zijn te gaan om hun egoistische eigen belangen te beschermen en een financieel systeem te blijven ondersteunen welke slechts gericht is op hun overleving.

  Dat mensen daadwerkelijk hun baan, huis, gezondheid, leuke oude dag en dus ook de toekomst van hun kinderen zullen kwijtraken zal de heren aan hun doorluchtige reet roesten alles zal opgeofferd dienen te worden aan de complete waanzin van de Mammon, wat maakt het uit dat wellicht al dit jaar maar zeker volgend jaar er mensen dood zullen gaan van de honger, van gebrek aan medische zorg, van huisvesting onder de brug i.p.v. een normaal huis.

  Het enige goede aan dit hele verdrag is dat nu “behoudens de overduidelijke parrallellen met de niet aanvalsverdragen van Herr ome Adolf H.” ook voor ons in dit landje bijzonder duidelijk is geworden tot hoe ver men bereid is te gaan om het eigen vege lijf te redden, men is zelfs bereid daarvoor een complete natie en volk op te offeren dus weest gewaarschuwd en bereid u voor.

 5. Interessante discussie [debat zou wat te zwaar zijn uitgedrukt] tussen de politicus [Koolmees D’66] en de econoom [Engelen]. Waarbij de door RadaR aangehaalde projecties van het IMF ook aan de orde kwamen. De grafiek met de voortdurend opvallend onjuiste voorspellingen van het IMF over de “groei” van Griekenland in de jaren 2008 t/m 2011 werd door Engelen “de grafiek des doods” genoemd. Omdat de voorspellingen jaar na jaar uiteindelijk een lijntje omhoog lieten zien, terwijl de werkelijkheid een bijna steil naar beneden lopende lijn toonden.
  Het IMF schijnt inmiddels door te hebben, dat er iets mis is met hun “modellen”,
  Bij mij rijst de verdenking, dat als je zo consequent mis schiet, je wel een heel slechte schutter moet zijn óf er bewust naast wilt schieten.
  M.a.w. eerder de leugen speelt hier een hoofdrol dan de ongelukkige onbewuste “vergissing”.
  Want “wishful thinking” als het om de Griekse economie gaat kan het toch nauwelijks zijn geweest. Bewuste, maar nogal pover opgezette misleiding wel.

  • Koolmees is zo’n prototype van de Eurofiele politicus in Nederland. Hij bleef maar hameren op het feit, dat de Grieken moeten blijven hervormen, want ze moeten concurrerend[er] worden. En Engelen probeerde hem meerdere malen duidelijk te maken, dat het land compleet op zijn gat ligt en nauwelijks nog een nagel heeft om aan zijn kont te krabben.
   Maar Koolmees ziet lichtpuntjes aan het eind van de Griekse tunnel [politici zijn de enigen die zoiets zien] en dus moet de austerity aanpak worden voortgezet.
   De Grieken zijn al 30 jaar terug in welvaartsniveau [1978], maar moeten terug naar de middeleeuwen blijkbaar.

  • Is je opgevallen, dat RadaR’s vraag over waar de schulden van de Grieken zitten werd beantwoord?
   Ik heb het even opgeschreven: aan publieke schulden staat een bedrag van 230 miljard open. Daar is het Nederlandse aandeel 10 miljard van. Dat is dus het maximale bedrag wat Nederland verliest als de schuld compleet zou worden afgeschreven.

   • Ik heb de discussie inmiddels bekeken, O. En inderdaad, mijn vraag werd beantwoord. Waarbij wel open blijft staan of dat naar waarheid werd gedaan. 🙂

 6. 4% economische groei vanaf 2013? Dit is meer dan in sprookjes geloven 🙂
  Maar ik begrijp het wel: de jongens van het IMF hebben gewoon mooi omhoog wijzende staafjes geproduceerd, die naar de financiële markt gestuurd met de opmerking “Zijn ze niet prachtig?”
  En toen de vraag terugkwam “wat betekenen ze en wat moeten wij ermee?” was het Christine Lagarde zelf die ze sms’te “believe in them, I beg you, believe in them. The taxpayers will”. 😀

  • Stonden die staafjes voorheen dan naar beneden gericht, Jurgen? En houden de financiële jongens daar niet van dan? Moet het altijd maar omhoog wijzen? Dat is toch tegennatuurlijk? 🙂

   • Met naar beneden wijzende staafjes kan men niet zoveel, Jeanette. Vandaar die vreugde, dat er deze keer weer naar boven wijzende exemplaren konden worden getoond. 🙂

    Ik vind het wel een grappig bijeffect trouwens, dat de discussie ook ging over de zoveelste gebroken belofte van vriend Rutte. Ik zou zijn opponenten willen adviseren daar prudent mee om te gaan, want anders krijgt de Nederlandse kiezer straks nog medelijden met de knul. En zoals bekend, ook medelijden kan een sterke drijfveer zijn bij het bepalen van de stem.

 7. Je zet het weer heerlijk behapbaar op een rijtje. Fraai gedaan. Minder fraai is dat we gerust mogen concluderen, dat er voor de zoveelste maal een besluit is genomen, wat geen besluit blijkt te zijn. Doorschuiven van het probleem, dat is het. In afwachting waarvan in hemelsnaam? Een economisch wereldwonder?

 8. Het is eigenlijk wel verrekte geinig: Dijsselbloem doet een soort “de Jagertje” door “winst” weg te geven, die hij nooit zou hebben kunnen binnenhalen.
  Doet me denken aan zo’n Tokkie, die omringd door kratten met lege bierflesjes zegt: “Denk da’k vandaag maar rustig an doe met me bier”.

Nice and easy to work with

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s