ALLEMAAAAAAAALLLLLL!!!!

Wie kent die kreet niet? Farce Majeur maakt er eind jaren 60 en begin jaren 70 furore mee. “Allemaaaaaallllll” op het plein ergens in een stad of dorp in Nederland en een plein vol mensen, maar ook grote groepen TV-kijkers schreeuwden het uit: “Het is uit het leven gegrepen, het is uit het leven een greep, geluk komt altijd bij de lepen, daar zit hem net nou de kneep” om te eindigen met het oerkneuterige “Hatsjeeee”.

De pleinen in de dorpen en steden van Nederland horen al tientallen jaren geen “allemaaaaal” of “hatsjee” meer. Het Farce Majeur-gevoel is er bij ons uitgeramd. Het sociaal werk van Alexander Pola, Ted de Braak, Fred Benavente en Jan Fillekers is met de grond gelijk gemaakt door en/of vermalen door Boer Zoekt Vrouw, Ik Vertrek, The Voice of Holland en al die andere bagger. De enthousiast meezingende Nederlander van pakweg 40 jaar geleden is veranderd in een “varken”, dat zich rond wentelt in die bagger en knorrende geluiden van genoegen maakt i.p.v. collectief “hatsjee” te roepen.

Gek genoeg is er juist nu alle aanleiding toe om dat “allemaaaaalllllllllll” weer nieuw leven in te blazen. Want het fenomeen collectiviteit pleegt zijn kop vrijwel altijd op te steken als er sprake is van een breed “lijden”. Wel, wat zegt u van:
– huurders
– huiseigenaren
– zieken
– ouderen
– studenten
– belastingbetalers
– werkers in de thuiszorg
– postbezorgers
– weduwen en weduwnaars
– werklozen
– kinderen in de kinderopvang
etcetera, etcetera. De lijst kan moeiteloos dubbel zo lang worden gemaakt.
Tel het lijstje hierboven bij elkaar op en je komt ruw geschat uit op 3x het aantal mensen in Nederland, die tussen 10.000 en 70.000 euro verdienen of in een gezinssituatie verkeren, waarin een dergelijk inkomen wordt gegenereerd. Met een groep van die omvang kun je zonder probleem alle pleinen van Nederland weer laten vollopen. Laat daar een jaar lang elke week een huifkar op plaatsen, het Farce Majeur-lied uit enorme speakers knetteren [neen, live vervangers van het illustere Farce Majeur-kwartet lijkt me geen goed idee, want dan krijgen we gegarandeerd vergissingen van Moeder Natuur als Ali B e.d. op ons dak]
en we brullen collectief weer “Allemaaaaallllllll”.
OmΒ  te laten horen, dat we best beseffen dat we de komende 4 jaar allemaal gepakt gaan worden. En dat niet leuk vinden!!!

Advertenties

21 thoughts on “ALLEMAAAAAAAALLLLLL!!!!

 1. Je kunt wel merken, dat de TV in huize RadaR weinig aan staat. Want anders zou je weten, dat vrijwel wekelijks te zien is, dat de Nederlander anno 2012 nog altijd dolgraag op een plein gaat staan. Google maar eens op “Muziekfeest op het Plein” van de onovertroffen TROS. πŸ™‚

   • m-u-z-i-e-k-f-e-e-s-t o-p h-e-t p-l-e-i-n
    maar je kan ook naar a-n-d-r-e d-e m-u-s-i-c-a-l binnenkort πŸ˜›

   • Ajakkes, daar speelt toch die vadsige grapjas, die we allemaal kennen van die oervervelende Eneco [of was het Nuon?] reclame, de hoofdrol in. De echte Hazes mijd ik al 30 jaar als de pest. En dan zou ik naar een surrogaat-kwal moeten gaan kijken? Never nooit nie πŸ™‚

  • Nou, P. , ik denk dat veel mensen momenteel thuis achter de zakjapanner zitten uit te rekenen hoeveel de Griekse aanpak van dit paarse kabinet hen gaat kosten. Dus veel tijd voor Platte Gein op het Plein zal er niet zijn πŸ™‚

 2. Met een huifkar op een plein gaan staan?? anno NU??
  Besef je wel hoeveel reglementen, voorschriften, aanwijzingen, wetten, vergunningen, oekazes uitgevaardigd dooe lokale politici, bestemmings en andere plannen, overlegstructuren en organen,wijkvertegenwoordigers en god mag weten wat en wie nog meer er wel niet allemaal benodigd zijn voor je zelfs maar het woord huifkar kunt bezigen laat staan om zelfs maar een plaatsing te durven denken, let wel dit gaat dan alleen nog maar voor de huifkar als daar ook nog eens muzikale bijdragen vanaf gaan schallen dan komt daar bij uitzendrechten, buma/stemra, contractuele overeenstemming met de oorspronkelijke rechthebbenden, hinderwetvergunning, geluidsmetingen in ronde decibellen vanwege de geluidsoverlast, adekwate geluidsisolatie, volledig en juist ingevulde en ingediende aanvraag en toestemming van de netbeheerder vanwege het extra stroomverbruik, veiligheidsfunctionarissen voor het evenement, voldoende drang en andere hekken, compenstatieregeling met de aanwonenden in verband met directe en latere overlast, voldoende uitwijkmogelijkheden voor het publiek, toestemming brandweer, adekwaat blus en ander materiaal op de site aanwezig, EHBO voorzieningen, masterplan voor opvang in dichtsbijzijnde ziekenhuizen bij eventuele paniek of overenthousiast publiek, een vervoersplan voor de aan en afvoer van het publiek, een goedgekeurde uitvalswegen routeplan, voldoende gehoorbeschermingsmateriaal aanwezig, minimaal 2 met draaiende motor klaarstaande ambulances, overeenstemming met de leiding van het lokale politiekorps over de aanwezige politieinzet, goedgekeurde geluidsinstallatie ingericht op de individuele eisen van de potentiele gebruikers, een noodstroomaggregaat, een gediplomeerde en gecertificeerde paardenmenner aangezien het hier een met geluid uitgeruste paardenhuifkar betreft, een dierenarts met assistentie en voldoende mogelijkheden voor 1e lijns medische hulp aan paarden inclusief volledig uitgeruste paardenmedicijnkast, door de gemeente op nader te bepalen wijze goedgekeurde toegansbewijzen maximaal 3 kleurig en voorzien van ook voor blinden en andere slechtzienden leesbare toegansbewijsnummers, een afgeschermde en exlusieve ruimte alleen ingericht voor de minder-valide medemens, een masterparkeerplan en een tijdelijke openbaar vervoer opstapplaats, een drank en warenwetvergunning, inschrijvingsbewijs kamer van koophander voor de organisator(s) van dit evenement, btw nummer van de belastingdienst, enzovoort enzovoort enzovoort.

  Als je dit zo leest weet je gelijk waarom het niet meer gebeurd.

 3. Het is toevallig [of niet?] dat je het onderwerp “nostalgia” in dit log verpakt aan de orde stelt. De uitzending van Tegenlicht van gisteren over het [verval van] Amerika, met de verkiezingen aldaar uiteraard als insteek, stelde hetzelfde aan de orde. Geert Mak was enige gast; Mak heeft zoals je weet recent de reis van John Steinbeck uit 1962 [zie zijn boek Travels with Charley] opnieuw gemaakt met als doel zicht te krijgen op wat er allemaal in 50 jaar is veranderd.
  Ook voor Amerika-fan Willem interessant om eens te bekijken.
  Waarmee ik maar wil zeggen, dat de ontwikkeling hier [van het het collectiviteitsgevoel van Farce Majeur [waarom noem je Herman v.d. Horst trouwens niet? ] naar de egocentrische bagger van nu] niet veel afwijkt van wat er in de States is gebeurd. Wat dat betreft hebben we ons een prima zoveelste staat van de VS getoond.

  • Heb Tegenlicht gezien, ja. Het land lijdt nogal aan “achterstallig onderhoud”, zoveel werd wel duidelijk. En vooral in sommige staten is de hang naar “the past”, toen Amerika nog dat land van de onbegrensde mogelijkheden was, sterk aanwezig. Wat ik bij de Amerikanen zelf vooral miste is het besef, dat er decennia lang potverteren is gespeeld en dat het land niet meer over de resources beschikt van pakweg 100 jaar geleden. Ik heb het gevoel dat het land een beetje moe is, net als Obama trouwens.

  • Alhoewel ik Geert Mak niet al te hoog heb zitten heb ik maar eens gekeken, wat mij opviel was de welhaast treffende overeenkomst tussen de USA en ons.
   Ook hier zijn de mainstreets verdwenen of ingewisseld voor giga shoppingmalls, ook hier zijn er nu vele suburbs die alle cohesie tussen mensen onderling vernietigen alleen noemen wij ze slaapsteden en Vinexlocaties.
   Ook hier is de bemoeienis van de staat c.q. overheid steeds meer aan kritiek onderhevig en zo kan ik nog wel even doorgaan.
   Wat rest is de voorzichtige conclusie dat ieder door de staat gereguleerd en gecontroleerd systeem zij het nu van kapitalistische of socialistische snit ernstig aan het rotten c.q. in verval is.
   Echter veel belangrijker nog dan de vraag hoe dit nu allemaal zo is gekomen is het antwoord op de vraag wat nu te doen??

   • Paul zei het al eerder, Willem:”Wat dat betreft hebben we ons een prima zoveelste staat van de VS getoond.”
    Wat nu te doen? Tja, ik heb daar wel een antwoord op, maar vraag me meteen af hoeveel mensen dat met me zullen delen. Nadat de rol van de overheid onder aansturing van Reaganomics en via doorstroming daarvan naar Europa vanaf de jaren 80 vakkundig is om zeep geholpen [uiteraard met goedkeuring van de streng in de neo-liberale leer van Ayn Rand en de haar met hart en ziel toegewijde Alan Greenspan getrainde politici] is het moment van de ommekeer bijna daar. Die ommekeer manifesteert zich via o.a. een hang naar menselijkheid, de menselijke maat, het willen leven in een omgeving, waar niet langer de glazen paleizen het beeld domineren, maar wijken waar echte mensen echt leven. Maar voordat aan die hang gevolg kan worden gegeven is er nog een even belangrijke als ontluisterende constatering te maken: het ontdekken en vervolgens erkennen van het feit, dat uit veel woongemeenschappen [of het nu dorpen, steden of wijken zijn] het “hart” genadeloos is weggesneden. En hoewel er geen direct oorzakelijk verband bestaat is dat wegsnijden van het hart synchroon gebeurd aan die terugtreding van de overheid. Wijzelf stonden erbij en keken er naar toen de politiek [vooral in de Westerse wereld] besloot, dat die rol van de overheid moest worden teruggebracht tot wat men zelf schandalig genoeg faciliterend noemde. In de afgelopen 30 jaar is op meerdere plekken [dus ook in het bedrijfsleven] hetzelfde gebeurd: waar de overheid [noem het Vadertje Staat wat mij betreft] ten dienste van haar burgers dient te staan werd juist het tegengestelde pad bewandelt. Met als gevolg die veelgenoemde afkeer van de burger van diezelfde overheid anno nu. Waar ooit gold, dat de “bazen” binnen een bedrijf te midden van hun personeel stonden, zijn het anno 2012 figuren in de strakke pakken [de standaard outfit], die het personeel nooit ziet, nooit hoort, vrijwel nooit contact meer mee heeft. Zelfs niet als er ontslag aan de orde is, want daar huren “de bazen” al enige jaren professionele bureaus voor in.
    Wie blind voor deze ontwikkeling is en/of zich gelukkig voelt in een dergelijke omgeving kan zichzelf in mijn ogen als mens min of meer reddeloos verloren achten.
    De overheid zal weer terug moeten transformeren naar die echte bindende factor [niet de regelneuker, waar ik met jou me sterk tegen afzet]. Wij als burger betalen gigantische bedragen aan die overheid. Als men niet bereid is zelf die retransformatie in te zetten zullen wij als burger de overheid simpelweg moeten dwingen. Nog 20 jaar neo liberalisme en alle zweren, puisten en etterbulten die daar bij horen betekenen m.i. dat we op weg zijn naar een letterlijk holle,lege, ontmenselijkte maatschappij, waarbinnen het moeten leven voor een meerderheid van ons vrijwel onmogelijk zal blijken.

   • @RadaR

    Mag ik als 1e constateren dat het dus wel mogelijk is om 2 in principe elkaar bijtende politieke en maatschappelijke verschillen van opvatting te binden.

    Immers enerzijds hang jij duidelijk naar een meer sociale zeg maar rustig socialistische omgeving met een bindende rol voor de/een overheid en anderzijds mijn opvatting dat we de facto veel beter af zouden zijn zonder of desnoods een zeer minimale overheid waarin echte economische vrijheid het criterium zou moeten zijn.

    Wat blijkt is dat als beide partijen, zoals meer dan uitstekend door jou gedaan overigens, de zogenaamde menselijke maat als uitgangspunt en enig criterium nemen plotsklaps die verschillen verschrompelen als de befaamde sneeuw onder de tropische zon en het geringe percentage wat dan eventueel als verschil nog zou overblijven is dusdanig minimaal en marginaal amper van betekenis dat daar ook wel valt uit te komen met een beetje goede wil zowel links als rechtsom zeg maar.

    Wat bind is dat beide partijen ervan overtuigd zijn dat de huidige weg absoluut verlaten dient te worden en wel zo gauw als maar enigzins mogelijk is en de oprechte zorg om de mens in zijn algemeenheid die indien de huidige weg niet word verlaten bezig is aan een heilloze missie die niets anders dan zelfdestructie kan opleveren.

    In dat licht bezien kan ik mij dan ook voor meer dan 95% achte je woorden scharen en dat zou ieder weldenkend mens zijnde politiek links of rechts moeten doen.

    Indien wij allen de omslag niet maken naar de omgeving waarin mensen weer mensen mogen zijn in plaats van financieel uit te knijpen citroenen en productiemiddel dan resteert inderdaad niets anders dan je zeer juiste conclusie zoals verwoord in de laatste alinea van je aan helderheid en kracht zeer beeldende stuk.

   • Ik hoorde een of andere muts, die haar leven inmiddels slijt in de Big Apple, gisteren bij P&W zeggen, dat het grote verschil tussen Amerikanen en Europeanen is:
    wij Euro’s werken om te kunnen leven, de Yanks leven om te kunnen werken.
    Het grote verschil in een notendop + de verklaring van wat er de afgelopen 20 jaar in Europa met ons is uitgehaald. Wij moeten ook gewoon de mantra “leven om te kunnen werken” gaan aanhangen. M.a.w. ook Yanks worden. En daar zijn we hard naar op weg ook, tenzij, zoals de heren hierboven zo eminent aangeven, we nu op de rem trappen en de kar keren.

 4. “Farce Majeur” was niet alleen maatschappij-kritisch, maar het appelleerde ook zo aan dat uitgestorven fenomeen van de Oer-Hollandse gezelligheid, als verlengstuk van die toen nog zo gewoon zijnde verbondenheid [solidariteit]. Het zou prachtig zijn als er weer zoiets soortgelijks zou ontstaan. Al was het maar als een soort uitlaatklep.
  Maar ja, op een willekeurig plein in Nederland gaan staan: welke verzekeraar zou dat nog willen verzekeren?

  • Maar O, anno 2012 laat je toch geen huifkar meer op zo’n plein neerzetten. Dat moet minstens een ME-busje zijn of desnoods een tank. In het laatste geval krijg je ook nog korting op de verzekeringspremie, want verzekeraars beleggen immers grootschalig in de wapenindustrie?

Nice and easy to work with

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s