MEDIAAN MARK

Als u en ik:
– valsheid in geschrifte plegen
– de belasting ontduiken
zijn we gewoon het haasje. Voor het misdrijf, wat die valsheid in geschrifte gewoon is, volgt de passende straf. En voor dat ontduiken volgt de gebruikelijke forse boete.
Als u en ik niet op ons werk opdagen en voorgeschreven opleidingen niet volgen staan we binnen de kortste keren op straat.
Dus begrijp ik niet zo goed waar al die drukte voor nodig is over de Amsterdamse topadvocaat. Of is het zo, dat ik eigenlijk naar een soort pilot-aflevering zit te kijken van een reality drama-serie in wording? Dat Nederland daarvan smult [1,9 miljoen kijkers naar het optreden van Bram de Grote bij Wauw & Pitteman], kijk, dat verbaast me natuurlijk nauwelijks.

Nederland is ook een beetje van zijn theewater, nadat de effecten van de invoering van de inkomensafhankelijke zorgpremie in 2014 in allerlei spreadsheets gedetailleerd in beeld zijn gebracht. Er zijn mensen, die nogal simpel de stelling huldigen, dat het toch prima is dat de hoge en superhoge inkomens meer gaan betalen en de lage inkomens minder.
En ook ik ben daar in principe een voorstander van. Maar dan moet dat ook wel het werkelijke verhaal zijn. En Rutte op zijn blauwe ogen geloven, dat moeten we toch hebben geleerd de afgelopen 2 jaar, is een hachelijke zaak. Rutte sprak bij de presentatie van het regeerakkoord  van effecten, die mediaan uitkomen op 0,2% positief voor lage inkomens en 0,6% negatief voor inkomens van 100.000 euro en hoger.
De crux van deze statistische waarheid zit hem in het woord mediaan [lees hier de definitie van dat begrip mediaan].
Even simpel uitgedrukt: een mediaan is de middelste uitkomst van een aantal metingen binnen een specifieke doelgroep. Bijvoorbeeld pak je een aantal lage inkomensgroepen
[10.000, 12.000, 14.000 enz. tot en met 18.000] en je berekent voor elk van die groepen de effecten uit. De uitkomst voor de middelste groep [in mijn simpele voorbeeld 14.000] is dan de mediaan. Die uitkomst is dan niet bepalend voor de andere separate groepen, maar wordt wel gebruikt als een verzamelbeeld  voor al die groepen tezamen.
Een zelfde exercitie voer je uit met de hogere inkomens. En als je dat maar handig genoeg doet kun je met heel acceptabele [mediaan] uitkomsten komen, terwijl tegelijkertijd de uitkomsten van de individuele onderdelen van  de in de meting betrokken groepen [de wel bekende “n” oftewel populatie] relatief ver uit elkaar kunnen liggen.
En neemt u van mij maar aan, dat de weirdos van het CPB, daartoe aangestuurd door Markje en Diederikje, uitstekend in staat zijn de opbouw van de steekproefgroep zodanig in elkaar te steken, dat er precies die cijfers uitkomen die gewenst worden. Want dat is namelijk statistiek in zijn meest pure vorm: buigen en kneden, schaven en schuren totdat je die variabelen hebt gevonden die je wilt vinden. Realiteit speelt daar geen enkele rol bij, het gaat om het gewenste, benodigde beeld.
Nu er wat mensen buiten de CPB-muren en dan met name van de media aan het rekenen zijn geslagen [en daar uiteraard andere parameters en variabelen bij hebben gebruikt] blijkt het prachtige verhaal van dat vrolijke duo toch even iets anders in elkaar te steken.
Want Rutte blijkt niet voor niets en passant van hoge inkomens boven 100.000 te hebben gesproken en niet bijvoorbeeld over 60 – 70.000 euro. Want juist daar blijken de enorme klappen als gevolg van die inkomensafhankelijke zorgpremie te gaan vallen.
En het wordt verdraaid interessant te volgen hoe Rutte dat aan zijn achterban gaat verkopen. Samsom heeft dat probleem niet, want die heeft heel slim zijn partij voor even weer geprofileerd als de partij voor de lage inkomens. Slimme jongen, die Samsom. Eigenlijk een beetje te slim naar mijn zin. Ik ben benieuwd of de nog altijd zijn schrijnende wonden likkende Roemer daar gaten in kan schieten.

Advertenties

22 thoughts on “MEDIAAN MARK

 1. Er speelde gisteravond, al slobberend aan mijn Tarwebokje, ineens een heel ondeugende gedachte door mijn hoofd. Wat Rutte wel bereikt met dat [wellicht bewust] opjagen van de ophef over die inkomensafhankelijke zorgpremie [die natuurlijk volgend jaar nog aan alle kanten kan worden bijgeslepen] is wel, dat de aandacht volledig wordt afgeleid van zijn 2e minimaal even grote breuk van verkiezingsbeloftes: de HRA. Daar hoor je vreemd genoeg nauwelijks iemand over.

 2. Er zijn inmiddels legio sites [Independer bijv.] waar de nieuwe zorgpremie 2014 kan worden uitgerekend. Voor zover ik het op dit moment allemaal zuiver op het netvlies heb bevestigen allen het beeld, zoals dat ook in de media is gekomen: keiharde klappen voor 70 K euro, omslagpunt + en – ligt zo’n beetje bij de 32 K euro i.c modaal. Vooralsnog dus reden genoeg om de onrust als terecht te betitelen.

  • Mijn ervaringen met de berekenmodules zijn het zelfde, O. Ik begin nu toch wel erg benieuwd te worden hoe de vork in de steel zit. En wat men in het aankomende jaar nog aan deze janboel denkt te gaan doen.

   Even nog een berichtje richting RadaR: de VVD bij monde van de Teldersstichting heeft zich inmiddels voorstander verklaard van het schrappen van de wettelijke deelnemingsplicht m.b.t. pensioenen. Heb jij ze gebeld of zo?

   • Nee, Jurgen. De VVD staat niet op mijn hotlist 😛 Maar wel goed nieuws op zich, vooral voor de jongeren onder ons. Deelnemingsplicht is niet meer van deze tijd en bestaat hoofdzakelijk nog om die honderden pensioenfondsen en -fondsjes met al hun besturen in stand te houden. Mits zorgvuldig ingestoken ben ik voorstander van vrije keuze van pensioenuitvoerder [allemaal naar het ABP 🙂 ]

  • Ik kom ook tot een allesbehalve aansprekend resultaat via Independer. Goh, dat ik het toch aan den levende lijve mag gaan meemaken: echte nivellering. Ga ik zeker een hoofdstukje aan wijden in mijn dagboek.
   Lijkt het jullie geen prima idee om dat nivellering-idee verder door te trekken en bij de volgende verkiezingen de VVD en de PvdA met de grond gelijk te maken? 😀

 3. Wat me opvalt aan deze hele polemiek over wie er wat en waar nu uiteindelijk gaat betalen er schijnbaar helemaal niemand in de gaten heeft of wil hebben dat deze hele toestand niets meer of minder is dan het complete bewijs dat de Overheid de rollen definitief heeft omgedraaid.

  Immers daar waar in een normale samenleving men mag verwachten dat de Overheid ten dienste staat van de burger is nu dus helemaal helder dat in ieder geval al de Nederlandse Overheid deze zaak dramatisch heeft weten om te draaien naar een situatie waar dat de burger ten dienste staat van de Overheid en mijns inzien is dat toch echt de volledig omgekeerde wereld.

  Hoe de overheid en over wie dezelfde overheid de te betalen premie’s aan het verdelen is daar gaat het nu over en dat is feitelijk gezien een volledig onjuiste discussie en uitgangspunt dat zou ook helemaal niet de vraag van de overheid mogen en kunnen zijn.

  Neen, indien en als onze overheid daadwerkelijk er voor de ons de burger zou zijn dan was de discussie veel meer en zou daarover ook moeten gaan, wat zijn de plannen om de totale zorgkosten omlaag te krijgen met behoud van het huidige voorzieningennivo en welke plannen heeft de ten dienste van de burger staande overheid om de premie’s te kunnen gaan verlagen voor een ieder.

  Kijk en dat laatste is dus het enige wat onze overheid zou moeten doen maar helaas daar horen we niets over, neen de zorgkosten stijgen en dus moet er een overeenstemming komen wie nu welk deel gaat betalen en dat is dus in principe een volledig foutief uitgangspunt.

  Een wel ten dienste van de burger staande overheid zou namelijk nu met concrete plannen zijn gekomen om de enorme overhead, de miljarden kostende bureaucratie, de ook al miljarden extra kostende stroperige besturslagen en de enorme verspilling van mensen en materiaal door gebrekkige of niet aanwezige kwaliteiten van Raden van Bestuur, directies, manangementteams, etc. etc. de gigantische salarissen en salaristructuur in de bovenste lagen van het zorghuis, om deze allemaal en dan vergeet ik er nog wel een paar aan te pakken.

  Waar zijn de plannen om de private verzekeringsmaatschappijen die enorme sommen winst maken ten koste van de gezondheid van de burgers aan te vatten??

  Ik zie ze niet en ik lees ze niet.

  Dus is de enig juiste conclusie dat de overheid nu eindelijk krijgt waar zij al jaren op heeft gespeculeerd, namelijk een burger te krijgen die zich met alle ten dienste staande middelen kronkelend als een paling met zijn hele hebben en houden en dus zijn hele wezen klakkeloos aan de nukken van de overheid heeft overgeleverd.

  • Ik ben het hier in hele grote lijnen mee eens. Al diverse malen is het in relatie tot soortgelijke onderwerpen aan de orde gesteld, dat het “te duur zijn” van kosten van regelingen [onverschillig welke] niet in hoofdzaak veroorzaakt wordt door overmatig gebruik door de burger. Kosten stijgen in hoofdzaak om 2 redenen: de marktwerking moet coûte que coûte in stand blijven [en dus gefinancierd kunnen blijven worden] én er moet een immer groeiende geldstroom van de burger richting overheid in stand worden gehouden om het enorme gat wat diezelfde overheid in zijn beide handen heeft enigszins op te blijven vullen.
   De burger is niet de financier van de overheid om zijn eigen bestaan leefbaar en waardevol te kunnen houden; neen, de burger is [en dat geldt in een neo-liberaal georiënteerde maatschappij sterker dan in welke andere maatschappij dan ook] de sponsor van een overheid die al veel te lang lijdt aan buitensporig verkwistingsgedrag. Aboutaleb gaf gisteren aan de bezuinigingsronde [16 miljard] wel een heel merkwaardige vertaling. Zijn stelling was, dat Nederland in de afgelopen jaren armer was geworden en dat er dus minder uitgegeven moest worden. Terwijl iedereen [tot aan de huisvrouw of huisman toe] beseft, dat je een uitgavenpatroon voor de komende 4 jaar niet ent op het verleden, maar wel op wat je denkt dat er de komende periode gaat gebeuren. Dus 16 miljard [= ca. 2,5% BNP] bezuinigen betekent in feite dus, dat Rutte II verwacht dat Nederland in de komende 4 jaar gemiddeld [niet mediaan :)] zo’n 0,6% jaarlijks minder zal gaan presteren. Wat uiteraard haaks staat op de Rutte II slogan, dat men “Nederland sterker gaat maken”.

   • @Paul
    “de marktwerking moet coûte que coûte in stand blijven [en dus gefinancierd kunnen blijven worden”

    Hier snij je dus gelijk een van de “major” problemen aan want was die er maar echt die zogenaamde marktwerking en dus “vrije” markt.

    Mijn tarief bijvoorbeeld is vrij binnen een door de overheid opgelegde marge waarbij zowel een minimum als maximum geldig is, hoezo vrije markt??

    Er is een bepaald bewijs nodig wat tot dusver door de overheid werd verstrekt wat doet deze overheid?? Heel simpel het overheidsbedrijf wat dat deed word op papier zelfstandig maar krijgt wel een concessie mee van 40 jaar alleenrecht plus dat gelijk bij deze verzelfstandiging de tarieven met meer dan een schandalige 600% stegen(hoeveel!!! ja indeed 600% !!!!!)

    Tot verleden jaar betaalde ik aan de overheid voor een stuk volledig overbodige administratieve benodigheid welke overigens slechts bedoeld is als controle op een controle aan de overheidsinstantie die daarvoor verantwoordelijk was de somma van 37.50 fijne Euro’s, uiteraard had deze instantie het alleenrecht hierop,
    pas na jaren van soms bittere strijd heeft een particulier dit weten te doorbreken en wat blijkt ??? in plaats van 37.50 betaal ik nu voor exact hetzelfde nog maar 2.50 inclusief i.p.v. exclusief verzendkosten.

    Het is als particuliere ondernemer in dit land bijkans onmogelijk om bijvoorbeeld een private bank met wel redelijke producten en tarieven te beginnen, idem voor een (zorg) verzekeringsmaatschappij de enorme muur aan bureaucratie die je daarvoor moet beklimmen en de daarmee gepaard zijnde kosten zijn dusdanig groot dat de moed je vooraf al in de schoenen zinkt.

    Wat te denken van het openbaar vervoer waar altijd zoveel over te doen is, ik ken zat ondernemers met vernieuwende innovatieve ideeen die het concept van Openbaar Vervoer op een heel andere manier bekijken en die dus wel eens kwaliteitsverhoging zouden kunnen koppelen aan tariefsverlaging, krijgen zij in in onze zogenaamde ” vrije” markt ook maar een glimps van een kans?? nou nee niet echt, de overheid heeft zulke idiote eisen vooraf al gesteld qua papierwinkel dat ook hier al de moed in de schoenen zinkt voor je maar durft te beginnen en dan uiteraard zijn er de kosten voor iedere openbaar vervoer aanbesteding van de allerkleinste tot de allergrootste te beginnen met 100.000 euro voordat er uberhaupt al naar word gekeken door de overheid die dus zowel opdrachtgever als opdrachtgunner is oftewel men heeft twee petten op die niet gelijk op een hoofd zouden moeten passen.

    Ik kende een dame die ex intensive care verpleegkundige was maar tegelijkertijd ook een crea bea van de bovenste plank deze richtte een bedrijf op gericht op allerlei hulpmiddelen in de zorg varierende van een ondersteunende B.H. tot Gips met een kleurtje van een rollator/rolstoel tot een hulpmiddel waarmee men nooit meer een fout zou maken met medicijninname en zo waren er nog wel duizend en een ideeen.
    Ik neem als voorbeeld een door haar ontwikkelde rolstoel die in de huidige situatie voor bepaalde gehandicapten wel eens het lieve sommetje van 10.000 euro en meer zou kunnen kosten want dat ding is een eenmalig op een persoon gericht handgemaakt product dus dat lijkt logisch echter zij heeft een rolstoel ontwikkeld die dankzij allerlei slimme technieken en gebruik van andere materialen geschikt is voor 95% van dat soort zware gevallen en die kost slechts 3000 euro en zo waren en zijn er nog veel meer hulpmiddelen te (be)noemen die zij kon leveren met een kostenreductie die op kon lopen tot meer dan 90% van de huidige kosten.
    Je zou zeggen dat zoiets zou worden omarmd nietwaar?? Welnu neen dus want deze dame is een gevaar een gevaar voor al die meestal (semi) overheidsbedrijven die via meerjarige contracten het allenrecht op al dat soort spullen en de levering daarvan hebben en die de kip met de gouden eieren niet zomaar zonder slag of stoot willen opgeven, ik zal maar niet eens beginnen met welke methodes er allemaal zijn gebruikt om haar bedrijf buiten die deur naar het financiele walhalla te houden sommige te smerig voor woorden in ieder geval.
    Overigens heeft de dame in kwestie haar bedrijf inclusief alle innovatieve ideeen inmiddels overgebracht naar de USA waar dit wel word gewaardeerd en op zijn juiste merites is beoordeeld.

    Vrije markt en dus vrije marktwerking bestaat hier niet en is slechts een op papier aan de onwetende verkochte illusie.

   • Verhalen als van jou, Willem, zijn er bij bosjes en doen de haren ten bergen rijzen. Het mag voor zich spreken, dat de mens die het nog aandurft in Nederland de kleine, creatieve ondernemer te willen zijn mijn respect verdient en ook krijgt.
    Wat die vrije markt betreft en daaraan opgehangen doelstellingen kun je het eigenlijk in 2 punten samenvatten:
    – doel 1 is om het [ grote] bedrijfsleven, wat zijn belangen optimaal weet te behartigen, zoveel mogelijk omzet te laten draaien en zoveel mogelijk winst te laten maken. Dat wordt bereikt door enerzijds de prijs van goederen zo hoog mogelijk te houden en anderzijds de houdbaarheid van goederen bewust negatief te beïnvloeden. In die strategie passen geen mensen van “buiten”, die met creatieve oplossingen komen, waardoor prijs en houdbaarheid voor de burger in positieve zin worden beïnvloed. Jouw voorbeeld van de vrouw met die rolstoel past daar prima in.
    – doel 2 is de geldmachine van de overheid soepel te laten blijven draaien. Wat de grote bedrijven leveren wordt dus omkleed met een woud aan regeltjes e.d., vervat in een schier ondoordringbare mist in de vorm van een administratief apparaat. Die regeltjes zijn er nadrukkelijk niet om de grote producenten dwars te zitten, maar wel om een web aan heffingen in stand te houden, waardoor de overheid in staat is en blijft de burger constant kaal te plukken.
    Niet voor niets slaagt er geen enkele regering, ongeacht de kleur, er ooit in om de bureaucratie werkelijk terug te dringen. De “red tape” is een soort Medusa; als er ergens een regeling wordt afgeschaft worden er prompt op een andere plek nieuwe verzonnen. Er is geen voorziening te bedenken, waar dat niet is gebeurd resp.nog altijd gebeurt.
    Omdat die overheid volkomen verslaafd is aan haar eigen verspilling en uit dien hoofde ook nooit werkelijk naar terugdringing van de bureaucratie en de daaraan klevende volstrekt absurde kosten wil streven.

  • Na wat ik gisteren in Nieuwsuur hoorde en veel reacties op de plannen met de zorgpremie gelezen te hebben, is bij mij de indruk ontstaan, dat we hier te maken hebben met een platvloerse maatregel, waarbij veel geld bij vooral de middeninkomens gaat worden opgezogen. En er worden zaken veranderd, die waarschijnlijk alleen maar meer geld gaan kosten. Neem de door te voeren tweedeling in zorg en verpleging op buurtniveau. Over zorg blijven de verzekeraars gaan, verpleging wordt de verantwoordelijkheid van de gemeenten. Je kunt de afstemmingsproblemen al van mijlenver ruiken. Straks staat er zowel een zorgverleenster als een verpleger bij een en dezelfde “klant” voor de deur. En maar tijdbriefjes invullen!

   • Ik zal mijn mond maar houden over de stemming alhier 😦 Wat ze daar aan tafel hebben verzonnen heeft niets met efficiency en kostenbesparing te maken, maar alles met geld ophalen. Bah, bah en nogmaals BAH!!!

  • Willem.
   Nederland koos op 12-09 en heeft gekregen waar ze voor koos.En dat is de “bottom line” in feite. Er zijn maar weinig mensen, die recht van klagen hebben en dat zijn alleen zij, die hun stem niet aan Diederikje en Markje gaven. De rest moet wat mij betreft gewoon zijn muil houden. Blinde kippen nu horen protesteren doet bij mij het gevoel ontwaken “hak die kippen de kop toch af”. Want ze stemmen op hun eigen noodlot en hebben dan nog de gore moed te gaan klagen over wat er vervolgens gebeurt. Bij mij is het begrip voor al die blinde kippen, die weer het verkeerde hok zijn ingewaggeld, momenteel op het nulpunt beland. De enige mensen met recht van spreken zijn zij, die ook voor 12-09 het waarschuwende vingertje hieven. De lol voor zowel jou als mezelf is, dat wij bij die laatste groep behoorden. 😀 Geen enkel meelij met die “slaven van de overheid”. Ik ben voornemens de aankomende tijd elke klager op gepaste wijze van repliek te dienen. Beschouw jezelf maar als uitgenodigd om te “joinen”.

   • Ik heb het al zo vaak gezegd en blijf dat maar herhalen, ieder volk krijgt de leiders die het verdiend, en de invitation is van harte geaccepteerd.
    Nee en de tijd van medelijden met die zielloze, hersenloze massa bange schijterige grijze mensenmassa is ook bij mij al reeds zeer lang voorbij.

 4. Zegt het volgende citaat uit VK niet genoeg?

  Er zijn cijfers, zegt Volkskrantredacteur Gijs Herderscheê vanuit Den Haag. Want het CPB moet zijn berekeningen ergens op baseren. Alleen die cijfers worden maar niet gepubliceerd. ‘En waarom weet niemand.’

 5. De bedragen die langs zeilen zijn inderdaad niet mis. En er verandert natuurlijk ook van alles in de keuzemogelijkheid waar het om pakketten gaat, om zorgverzekeraar. We gaan terug naar vroeger, toen een semi-overheidsorganisatie als het Ziekenfonds de premie incasseerde. Alleen wordt het nu een 100% overheidsdienst: namelijk de fiscus. En zonder mogelijkheid tot vrijwillige verzekering. Die weg is voor de hogere inkomens ook afgesloten.
  Ben benieuwd hoe de detailcijfers er straks uit zullen zien.

 6. Wat Bram aangaat denk ik dat de goede man in dezelfde valkuil is getrapt als zovelen voor hem en dat is gaan geloven in je eigen mythe en denken dat je onkwetsbaar bent.
  Zoals velen al eerder deden heeft hij zittende op de Olympus met zijn blik gericht op het gepeupel onder hem vast gedacht dat ook zijn rijk duizend jaar zou duren.
  Maar zijn allergrootste fout is natuurlijk geweest dat ook Bram de Grote zijn tegenstander(s) heeft onderschat plus zijn positie verward heeft met de flamboyante persoon die hij wenst te wezen en als zovelen voor hem kost je dat uiteindelijk de kop.
  Veel vreemder vond ik meer dat het blijkbaar zo is dat als je voor het leven word geband je schijnbaar na een aantal jaar boetedoening weer gewoon opnieuw mag beginnen, dat feit alleen al is bijna een uinodiging om over de scheef te gaan immers een paar jaar onder de Arubaanse zon zitten is genoeg om daarna je kwalijke praktijken voort te zetten.

  Dat Mark zich steeds meer als een paling in een emmer snot voortbeweegt is het levende bewijs van de stelling dat macht corrumpeert wat dat betreft laat hij met verve zien een ware politicus te wezen en dat mag niet meer verbazingwekkend heten gezien zijn optredens de laatste jaren.

  Of Samsonlight en zijn clubje nu al tot de slimste behoren valt nog te bezien want ergens in het fraaie accoord zal ongetwijfeld een (bij)zin staan die hem dan voor even de kop van jut zal maken en zal hij net zoals nu met Markje geschoren worden.

  Hoeveel sympathie ik ook mag koesteren voor de persoon Roemer en hoe graag ook ik had gezien dat hij de ware triomfator was geworden van de afgelopen verkiezingen denk ik dat hij bij uitstek niet de figuur kan zijn om het dit kabinet lastig te maken, hij heeft zijn kansen ruimschoots gehad voor de verkiezingen en de onvergetelijke blunder om vol vertrouwen met Samsonlight vooraf in zee te gaan en te denken dat die warme gevoelens wederzijds zouden zijn is in mijn ogen niets meer of minder dan een politieke zelfmoord geweest en doet zijn geloofwaardigheid als leider van de (een) oppositie niet goed.

  Mijns inzien zou de SP er dan ook goed aandoen haar wonden te likken en deze keer een wel krachtdadig vanuit de eigen principes opererende politiek leider te kiezen, want met dit kabinet in functie is er geen plek voor zalvende woorden met een licht brabantse warme tongval, dit kabinet dient slechts met uitermate grof geweld en met alle beschikbare middelen te worden bestreden en daar zie ik Emiel helaas niet toe in staat of zelfs maar bij machte te zijn een poging te doen.

 7. Roemer, hoewel fervent voorstander van de inkomensafhankelijke zorgpremie, heeft al gemeld, dat hij deze plannen niet zal steunen. En dan rijst de vraag hoe de PvdA en VVD dit verhaal door de 1e Kamer gaan lozen. Alle ogen zullen ongetwijfeld weer gericht worden op Kees v.d. Staaij.

Nice and easy to work with

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s