STORM

“We zijn trots op het bereikte resultaat” [gaaaaaaaapppppp] aldus Samsom, nadat naar buiten werd gebracht dat het regeerakkoord er inmiddels is.”Er was geen ander kabinet dan dit mogelijk” [gaaaaaappppp] aldus Spekman naar aanleiding van het bereikte akkoord.
En uiteraard had “politiek commentator van de NOS”, Ron Fresen, weer zo’n ijzersterke one-liner klaar liggen: “De fracties buigen zich nu over het akkoord, het wordt dus nog spannend, maar de uitkomst staat wel vast”. Waarmee Frezen maar weer eens bevestigde, dat hij voor van alles en nog wat zijn volkomen eigen definitie heeft.
Ron vindt alles en iedereen lekker spannend, zolang hij maar van tevoren weet wat er gaat gebeuren.

Het kan toch nauwelijks toeval zijn, dat de winterachtige kilte nog in oktober al haar deken over Nederland probeert uit te vouwen, juist op het moment waarop de boreling van het duo Rutte en Samsom het levenslicht ziet.
Ook geen toeval kon het zijn, dat prompt nadat de knar van Fresen van het scherm verdween mij een blik werd gegund op de evacuatie van zo’n 400.000 New Yorkers in afwachting van de “perfect storm” bij de naam van Sandy [dat gaat Olivia Newton-John weer een hit opleveren], die voor de deur hangt. De Amerikanen zijn even realistisch als vindingrijk; dus hebben ze die storm als bijnaam “The Frankenstorm” mee gegeven. De bioscoopfilm kan ergens in 2013 worden verwacht.
En ik dacht onbewust na over de mogelijkheid, of identieke beelden van 400.000 evacués, maar dan van Hollandse origine, straks nog eens over het scherm zouden gaan. Mensen, die geholpen moeten worden om “the perfect storm”, die Rutte en Samsom de komende 4 jaar over Nederland willen laten razen, te ontvluchten.
Als het mee zit, staat dat nieuwe kabinet [zullen we het maar “The Dracula Administration” noemen] volgende week maandag al op het bordes. De 6 dagen naar dat grote moment zijn nog nodig om de ruzie over op welke trede wie mag staan op te lossen.

Advertenties

26 thoughts on “STORM

 1. Het hardst heb ik gelachen, toen ik hoorde dat de Hedwige toch onder water gaat. Hoe zal die Zeeuw [hoe heet-ie ook alweer?] die bij Rutte op de thee mocht zich nu voelen? Keihard genomen in zijn wijd open staande poepgaatje??? 😛

 2. Zo de plannen zijn ontvouwd en inderdaad ziet het er naar uit dat dit kabinet geen fun of gun kabinet maar eerder een runkabinet gaat worden.

  Ondanks het verraad aan de liberale uitgangspunten van de huidige VVD en het definitief afscheid nemen van de socialistische principes voor een meer pragmatische opstelling door de PvdArmoe zijn de ideoligische verschillen tussen beide partijen nog steeds te groot om de komende stormen te kunnen weerstaan.

  En dat er zwaar weer op komst is blijkt wel uit hetgeen zich de afgelopen weken op het meer internationale front heeft afgespeeld en nog aan het afspelen is deze ontwikkelingen zullen mijns inzien te machtig blijken voor dit kabinet.

  Als 1e doel ik hierbij natuurlijk op de enorme brandbrief die een aantal van de allergrootste bedrijven aan zowel Obama als die gereformeerde clown hebben bezorgd waarin zij erop wijzen dat bij ongewijzigd beleid door de US Goverment en dan met name over de inning en hoogte van de belastingen het weleens echt definitief economisch fout kan gaan lopen, met andere woorden zeggen zij dat hun voortbestaan dan word bedreigd.

  Het 2e aspect is de krimpende economie van China met daarbij gevoegd de komende wisseling van de politieke en economische macht waarbij de vergaande corruptie van de huidige en beoogde nieuwe leiders ervoor zorg draagt dat de stabiliteit van de huidige situatie aardig in gevaar zou kunnen komen met alle gevolgen vandien.

  Als 3e en niet geheel de minste is er natuurlijk de zich alsmaar meer uitbreidende Europese crisis die alle kans krijgt om zich te verdiepen dankzij inadekwaat bestuur, gebrek aan moed en durf en het steeds meer leunen op de voormalige economische grootmacht Duitsland die steeds meer en meer een reus op lemen voeten blijkt te zijn want ook daar zijn de economische raderen aan het stilvallen en zijn de financiele reserves aardig uitgeput, mede danzij de enorme financiele injecties die aan voormalig Oost- Duitsland zijn gegeven.

  Dan is er ook nog de zeer explosieve situatie in het Midden-Oosten die op zichzelf al een economische ramp zou kunnen veroorzaken omdat door het gebrek aan stabiliteit de olieprijzen en levering van olie onder een enorme druk komen te staan.

  Zo bezien is dit kabinet onder een verre van gelukkig gesternte geboren en zijn de te beklimmen bergen te hoor gegrepen voor beide heren bij wie flexibiliteit ook niet echt tot hun top10 van persoonlijke eigenschappen kan worden gerekend.

  • Terecht dat je de situatie in China meeneemt in je beschouwing, Willem. Gisteren werd in Tegenlicht helder uit de doeken gedaan wat er daar t.a.v. de komende machtswisseling kan worden verwacht. In de komende 2 laatste maanden van dit jaar zal de eurocrisis eerder verdiepen dan afzwakken. Duitsland’s mogelijkheden zijn inderdaad eindig en dat zal voor iedereen steeds duidelijker worden. Spanje heeft de werkloosheid tot >25% zien oplopen en er is geen enkele indicatie, dat er verandering in dat beeld zou zijn te verwachten. De Italiaanse rente is weer aan het stijgen. En last but not least wordt de Griekse crisis ook in 2012 niet opgelost [zo die op te lossen zou zijn].
   Per saldo zal aan het eind van 2012 moeten worden geconstateerd, dat 3 jaar Europees crisismanagement verrekt weinig positiefs heeft opgeleverd. En dus gaan we vanuit een donker 2012 het 1e jaar Rutte II in, waarin de Nederlander nog harder zal voelen hoe die crisis ook steeds dieper begint in te grijpen in het leven in de “polder”. Je kunt dat zonder overdrijving een vorm van escalatie noemen, die het zaad van veel ellende in zich draagt.
   Tel daarbij op de door jou helder beschreven toestanden in de “buitenwereld” [Amerika raast alweer af op het bereiken van het maximale schuldplafond] en er zijn erg weinig positieve impulsen waar dan ook vandaan te verwachten.
   Een dergelijk kabinet als Rutte II, wat zich gaandeweg geconfronteerd zal zien met een burger die in toenemende mate boos zal worden omdat hij zich niet ten onrechte genomen voelt, maakt dus weinig kans om al die mooie, pretentieuze verhalen in daden [a. bewaken schatkist en tegelijk miljarden naar europa blijven brengen b. eerlijk delen en tegelijk meer mensen naar en over de armoedegrens duwen c. duurzame groei nastreven en tegelijk zien, dat de economie overal in de wereld weigert op te veren] te kunnen gaan omzetten. Ik weet niet of er ergens nog een door een volk uit de oudheid nagelaten papyrusrol ligt, waarin een voorspelling voor 2013 is opgenomen. Maar mijn gevoelen is,dat we zelfs zonder die voorspelling uit de koker van de Verenigde Shamans BV zelf wel in staat zijn een ruwe inschatting te maken van wat 2013 ons kan gaan brengen. En Rutte II zal ons nauwelijks van steun daarbij zijn.

   • Lees ik hier een verkapt advies om Kerst en Jaarwisseling dit jaar uitbundiger dan ooit te vieren, omdat het voor langere tijd wel eens de laatste kans zou kunnen zijn?

   • Ik mag toch hopen, dat ook jij je komende feestdagen niet laat vergallen door het verrassingspakket van Rutte II? En heb je hem niet gehoord? Duurzame economische groei is één van pijlers van het regeerakkoord. Dus moet er in december als vanouds worden geconsuNOGmeerd.
    Je denkt toch niet, dat de bezuinigingen van Rutte mij er van gaan weerhouden om jou te verrassen met de jaarlijkse doos Mon Cherie??? 😛

   • Aha, goed dat ik het weet. Hierbij een uitnodiging voor het Kerstdiner! Reken maar dat ik een verrassing op je bord deponeer 😛

 3. Elk nieuw kabinet verdient een kans, zo is de algemene regel. Maar na de presentatie door Samsom en Rutte heb ik toch een wat onaangenaam gevoel over gehouden. En dat heeft alles te maken met het verhaal wat werd afgestoken over de uitgangspunten, waarmee men de formatie is ingegaan.
  We kennen diverse soorten kabinetten. Het compromiskabinet [verreweg de vaakst toegepaste variant] en het vechtkabinet [CDA-PvdA onder Balkenende heeft die beschrijving meegekregen, maar eerlijk gezegd denk ik, dat het laatste gedoogclubje VVD-CDA-PVV uiteindelijk het perfecte vechtkabinet is gebleken] kenden we al.
  Dit tweetal voegt daar nu het “gunkabinet” aan toe. Knap gevonden die naam, maar elke sukkel snapt dat een “gunkabinet” simpel de positieve benaming voor een potentieel vechtkabinet is. Men probeert krampachtig de indruk te wekken dat men elkaar werkelijk dingen heeft “gegund”. Wie de politieke mores kent weet, dat elkaar wat gunnen in principe uitgesloten is; wordt het toch gedaan dan kan dat met alweer die politieke mores in gedachte slechts een beperkte levensduur hebben. Want al noem je het dan “gunnen” het komt in principe op hetzelfde neer als gedwongen worden een standpunt van de partner te accepteren al staat dat haaks op het eigen uitgangs- en standpunt. Bij het “gunnen” glimlach je er publiekelijk bij, dat is het enige verschil. Maar de pijn en de mogelijke onvrede bij de achterban sluimert meteen al.
  Daarom is mijn verwachting, dat dit kabinet als het na pakweg een halfjaar allemaal wat uitgekristalliseerd is wat men zinnens is te gaan doen net zo goed in de problemen gaat komen als ware het een vechtkabinet. Want ondanks al die glimlachen blijven de verschillen tussen beide partners levensgroot op essentiële gebieden en dus potentiële tijdbommen en tijdbommetjes, die als het even tegenzit tot ontploffing kunnen komen.
  Op basis van wat ik vandaag hoorde en las over de plannen schat ik in, dat de “hoop” op een de rit uitzittend kabinet wel kan worden opgeborgen. Ik geef Rutte II maximaal 2 jaar. En dus wordt Rutte de waardige opvolger van de brokkenmaker, die zijn voorganger was.

  • RadaR schreef het al eerder: de burger kent “Paars” als de club, die in “hosanna-tijden” soepel draaide en het bijna 2 regeerperiodes volhield.
   Paars staat voor wat je bijna een lakmoesproef zou kunnen noemen door i.p.v. met de sluizen open nu met alle deuren potdicht en de slophamer in de hand te moeten regeren. En gezien de grote verschillen tussen blauw en rood is de kans ruim groter dan 60% dat het de rit miet zal kunnen afmaken.

 4. Samen met Geert en Maxime beloofde Broekemans in 2010: “Wij geven Nederland terug aan de burger”. Dat is niet helemaal [understatement] gelukt.
  Samen Diederik belooft Broekemans in 2012 “Nederland sterker te gaan maken”.
  Wie gelooft er in hemelsnaam nog in deze flauwekul ??????

  • Ik kan moeilijk overeind houden, dat je opmerking geen hout zou snijden, Jurgen. Maar misschien is het handiger om even de tijd te nemen om eens goed op ons te laten inwerken waar de valkuilen liggen, waar het genadeloze mes het scherpst snijdt en waar de harteloze sloophamer het hardst gaat beuken. Opvallend is wel, dat sinds het duo zijn verhaal deed het water hier met bakken naar beneden komt. Dit deel van Nederland huilt dus al tranen met tuiten.
   Een ding wil ik in zijn algemeenheid nog wel kwijt. Als al zijn voorgangers hanteert ook dit kabinet de stelregel, dat keihard snijden moet worden gedaan als de zaken er beroerd voorstaan. Terwijl het veel logischer is om als het goed gaat een buffer[tje] te bouwen. Omdat de burger daar dan veel eerder toe bereid zal zijn dan in barre tijden. De WW is daar een beeldschoon voorbeeld van. Jaren en jaren heb ik er voor gepleit om de WW-uitkering terug te schroeven in een periode waarin er nauwelijks [anders dan de structurele gevallen die er nu eenmaal zijn] een beroep op wordt gedaan. De periode van krapte op de arbeidsmarkt, die we een aantal jaren kenden leende zich daar uitstekend voor.
   Maar als een rode draad loopt door het financieel beheer van de overheid heen, dat potten gevuld moeten blijven worden door de burger. En die burger constateert vervolgens vrijwel elke keer in situaties van economische neergang, als beroep op die potten noodzakelijk en ook rechtmatig is, dat er diepgaand gesneden gaat worden in die voorzieningen. De enige verklaring [niet alleen voor de WW, maar voor zoveel andere overheidregelingen] is dan vrijwel altijd, dat het geld wat in goede tijden werd “gebufferd” op een haast raadselachtige wijze blijkt te zijn verdwenen. Je kunt wel raden waardoor, me dunkt. Rutte heeft het steevast over “Nederland heeft een te grote broek aan waar het zijn bestedingspatroon betreft”, maar de waarheid is gewoon, dat onze overheid een enorm gat in zijn hand heeft en dat geld op een dramatische manier verspild aan allerlei zaken, waar het a. niet voor bedoeld was en b. grotendeels als verloren mag worden beschouwd. En keer op keer komt diezelfde overheid er moeiteloos mee weg om de burger vervolgens opnieuw te laten dokken om die verspilling in stand te kunnen laten blijven.
   Hoe je er naar kijkt: in een periode van groeiende werkloosheid is het de plicht van diezelfde overheid om de burger een acceptabel inkomen te bieden, omdat die burger daar ook voor heeft betaald. In werkelijkheid wordt het financieel wanbeheer van die overheid 2x, 3x of soms zelfs meer via de rug en op de portemonnee van de burger afgewenteld. De aangekondigde verkorting van de WW, dat zal je duidelijk zijn, die met goedvinden van Samsom en zijn clubje wordt uitgevoerd, kan niet op mijn goedkeuring rekenen. Al de premie, die ik heb betaald zonder [gelukkig] ooit van die WW gebruik te hoeven maken, is allemaal verdampt.En ik zeg dat, maar er zijn waarschijnlijk heel veel Nederlanders, die hetzelfde kunnen zeggen. Het is niet te hopen, dat er onder hen zijn, die tegen een baanverlies gaan aanlopen. Want van wat ooit een levenslange uitkering was blijft in geld en qua duur nog maar bitter weinig over. Wie stelt de vraag:waar is al dat geld gebleven?????
   Maar goed: eerst maar het verhaal helemaal lezen en daarna logjes redigeren. Het keyboard glundert al bij het vooruitzicht. 🙂

   • Natuurlijk mag jij even de tijd nemen. Als het bovenstaande slechts een voorbode is dan ben ik echt benieuwd wat je keyboard verder nog gaat uitspugen. 🙂

 5. Rond 4 uur vanmiddag krijgen we het illustere duo in beeld wat met een offiicieel, maar helaas niet nieuw, sprookje de radiostilte voor beëindigd gaat verklaren.
  Ik kijk nu al uit naar de duiding, die Ron Fresen daaraan zal gaan geven.

 6. In een recordtijd hebben de grootste roverhoofdmannen elkander gevonden in een door de duivel gesmeed pact om iedere burger tot zijn laatste cent uit te gaan knijpen.
  Steeds vaker moet ik denken aan het langzaam maar zeker wordende knettergekke hoofd van een Pschiatrische instelling die als instelling ieder moment op springen staat als ik die kop van Rutte zie en bij Samson krijg ik visioenen als dat hij heel erg goed zou passen tussen de andere koppen van door de FBI most wanted gewenste criminelen en terroristen, terwijl ik Spekman zo kan plaatsten als luit spelende hofnar compleet met pofbroek en ruim bemeten grauw tuniek aan de voet van een ware despoot ergens in een groezelig somber kil en grauw kasteel ongeveer in 1069 of zo.

  In het groot bemeten gebied waar de orkaan gaat toeslaan wonen naar het schijnt ongeveer 50 miljoen mensen ik vermoed dat ze alle Sandy’s hebben geevacueerd just to be on the safe side.

 7. Ben benieuwd wat voor weer het zal zijn als de dames en heren samen met Bea die éénacter voor een groepje beloonde politici en een bordes gaan opvoeren.
  Misschien hangt Sandy dan in de vorm van een depressie voor onze deur.

 8. Eens hoor, die Fresen is een “aparte” [laat ik het zo maar noemen]. Maar toch zie ik hem liever dan die Dominique v.d. Heijden, want die is echt opgeleid om gebakken lucht zo goed mogelijk te verkopen. Fresen probeert dat ook uit alle macht, maar heeft er niet de juiste mimiek voor.
  Ben wel benieuwd naar dat debat van morgen. Koffie en koek zijn voldoende aanwezig.
  Voor de liefhebbers: je schijnt de ontwikkeling van Sandy live te kunnen volgen 🙂

 9. Zouden die 400.000 evacués niet juist bang zijn voor de revival van Olivia Newton-John??? 😛

  Morgen debat met de inf’s, dus kan met kofiie en een paar gevulde koeken binnen handbereik en genieten maar, RadaR. 🙂

Nice and easy to work with

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s