EEN GOKJE

Volg me even in het beschrijven van wat fictieve situaties. Daarna zal ik proberen, voor zover dat nog nodig zou zijn, tot de kern van de zaak te komen.

Een medewerker van een financiële instelling is zo verblind door de glamour en glitter van de wereld waarin hij frequenteert, dat hij alle gevoel voor proportie, voor verantwoordelijkheid en risicoafweging uit het oog is verloren. Hij belt zijn “onderliggertje” [niet zijn bijslaapje, want daar is hij mee getrouwd] en nodigt haar uit voor een een tripje naar paradijs. Hij jaagt er al het spaargeld van de familie door heen en zijn “onderliggertje” stelt daar de verwachte tegenprestatie tegenover.Moe, maar voldaan keert de bon vivant terug, legt het bij met zijn bijslaapje om vervolgens linea recta naar zijn baas te stappen. Daar deponeert hij de dringende vraag om een forse salarisverhoging + vervroegde uitbetaling van zijn bonus. Want hij heeft dringend geld nodig, omdat de vaste lasten natuurlijk gewoon door gaan.
Óf
Het bestuur van een sportvereniging besluit om het afsluiten van een zeer aantrekkelijk sponsorcontract te vieren. Collectief besluit men daar een avondje Casino voor te kiezen. Met de opwindende gedachte, dat verdubbeling van de sponsorbijdrage wel eens tot de mogelijkheden zou kunnen behoren. Zoals zo vaak loopt het anders en jaagt dat bestuur, volledig verblind door het roulette wiel, de complete sponsorbijdrage er door heen.
Een dag later roept het bestuur de leden in spoedvergadering bijeen. Hen wordt uitgelegd, dat het aantrekken van een sponsor alleen niet genoeg is gebleken om het succes te boeken wat het bestuur voor ogen had. Er is meer geld nodig en daarom heeft het bestuur besloten, dat de lidmaatschapsbijdrage met 10 – 15% omhoog moet.

Het staat jullie vrij de rol te kiezen, die jullie het meest aanspreekt: die van de baas van de bon vivant of die van lid van die sportvereniging. En jullie standpunt te bepalen m.b.t de reactie, die jullie passend vinden.

Een groot aantal gemeenten [hier komt ongewild het déjà vu-gevoel van ICE Save en de provincies boven drijven] heeft fors gespeculeerd [zelf noemt men dat liever geïnvesteerd] in grond. Als een hongerige wolf hebben die gemeentes binnen hun grenzen liggende grond opgekocht, in de verwachting daar op termijn mooie, maar vooral nogal dure woningen te kunnen gaan neerzetten. De verkoop daarvan [huurwoningen? Bah, hoe durft u zoiets smerigs te noemen?] zou niet alleen de speculatie tot een rendabele, maar vooral een buitengewoon winstgevende maken.
Het werd destijds nooit gezegd door de heren bestuurders van die gemeentes; men was er heilig van overtuigd dan zij en zij alleen volledig capabel waren tot het ontwikkelen en uitvoeren van dergelijke plannetjes. Maar desondanks was het wel zo, dat men “het” allemaal voor ons, goedsullige ingezetenen, deed.
En nu is er die “bubble”, die volkomen is uiteengespat. Hele hordes wethouders, die Wonen in hun portefeuille hebben, staren glazig naar stapels papier met daarop getekend percelen grond en stapels plannen, waarin die percelen grond zijn vol gekliederd met aanduidingen van het aantal woningen, wat daarop gebouwd zou worden maar dat in werkelijkheid in ieder geval de komende 20 jaar nooit zullen worden.
En hordes wethouders, die over de gemeentefinanciën gaan, staren glazig naar hun begrotingen en de achterliggende balanscijfers. Het tocht in die vertrekken enorm door de ook al enorme gaten, die er in die financiën zijn gevallen.
Den Haag 65 miloen [125 euro per inwoner], Heerenveen 80 miljoen [450 euro per inwoner], Apeldoorn 125 miljoen [850 euro per inwoner] zijn de steden, die zo bleek uit een onderzoek onder 40 gemeentes in geld de grootste verliezen meldden.
Alsof ze bij hetzelfde bedrijf werken, alsof ze de “Board of Directors” zijn van de multinational Gemeente BV, zo eensgezind is men als het gaat om de oplossing, die wordt gekozen. De gemeentelijke belastingen en heffingen moeten met zo’n 10% omhoog.

Ik dwong jullie al de rol op van baas en lid van een sportvereniging. Ik voeg daar nog een derde aan toe: die van ingezetene van een gemeente, die bestuurd wordt door een stel gokverslaafde narcisten. En ook nu vraag ik jullie als die ingezetene je standpunt te bepalen.

Advertenties

18 thoughts on “EEN GOKJE

 1. Wat hier allemaal nog het meest weerzinwekkende van is, is dat men geen ene seconde ook maar nadenkt of zelfs maar overweeegt om nu eens als lokale of nationale overheid te doen waar je voor bent aangenomen en meestentijds vorstelijk voor word betaald ook nog en dat is jezelf dienstbaar opstellen naar de man en vrouw oftewel de burger als zijnde degene die je salaris opghoest en je kinderen te eten geeft daarmee.

  De moraliteit die daarachter is verscholen gevoegd bij het type mens dat het allemaal uitvoerd zonder maar een kik te geven dat is nu hetgene waar men zich de meeste zorgen over zou moeten maken.

  Iedere burger en dus ieder mens niet zijnde in dienst van of afhankelijk zijnde van de (semi)overheid zou hier eens minimaal over moeten nadenken, maar ja de kans dat dat gebeurd is net zo groot of klein als een koe uitleggen dat die lodderig kijkende over weide vertes eigenlijk een UFO is en dat ook nog eens gaat geloven.

  Dit landje begint dan ook in mijn ogen steeds meer te lijken op een narcistisch dictoriaal regime gericht op de volledige knechting en ondewerping van haar burgers ten behoeve en ter meerdere glorie van zichzelf.

  Het is bijvoorbeeld bijna niemand schijnbaar opgevallen dat daar waar de duitsers als zijnde onderdrukkers en bezetters geen wettelijke basis wisten te creeren om de befaamde razzia’s ook maar een zweem van legitimiteit te geven het onze nationale zogenaamd demcoratische regime nu wel gelukt is middels de aanname van een nieuwe wet die het mogelijk maakt om ” zonder enige vorm van een solide juridische basis gebaseerd of feitelijkheden” bij alle mensen die afhankelijk zijn middels bv een uitkering binnen te vallen in huis en ze desnoods met geweld uit hun huis te halen alleen maar op grond van verdenking van fraude.

  Wat me meteen tot het volgende brengt, en wat is nu dan de volgende stap?? de glorieuze comeback van de goederen en veetransportwagens van onze nationale spoorwegen??

  Als dit goed tot je doordringt en je werkelijk beseft wat dat betekend dan rest er nog slechts medelijden met dit land en haar inwoners.

 2. Is er geen centraal meldpunt o.i.d. waar je kunt aangeven, dat je niet bereid bent om de verhoging van de lokale heffingen te betalen voordat er luid en duidelijk is vast komen te staan hoe de vork in de steel zit met dat “gokken” van die narcisten en voor welk deel de schade uit dat gokken de aanleiding is voor de verhoging? En als ze dan toch gaan graven dan graag ook naar de rol van de verantwoordelijke partijen [wethouders, ambtenaren, projectontwikkelaars e.d] in dit miljoenendebacle. Zoals het bestuur van de sportvereniging in het 2e voorbeeld een schop onder zijn hol dient te krijgen en zal moeten terugbetalen, zo zullen de verantwoordelijke bestuurders in het gemeentelijk debacle soortgelijke represailles over zich heen gaan krijgen.
  Het wordt tijd om onze tanden te laten zien en de heren een lesje te leren.

  • Ik betwijfel eerlijk gezegd of zo’n meldpunt er is of zal komen. Maar er is een m.i. eenvoudiger route, die kan worden afgelegd. Omdat het om een kwestie gaat, die dan wel in vele gemeentes speelt, maar inhoudelijk voor al die gemeentes gelijk is [“gegokt en verloren, dus schudden aan de burger”] zou je er voor kunnen kiezen een middelgrote gemeente als voorbeeld te gebruiken. Wat je dan zou kunnen doen is het volgende:
   – verzamel een groep, die weigerachtig is de verhoging te betalen [zo’n 500 – 1000 moet te doen zijn]
   – selecteer een advocaat die bewezen deskundig is op het gebied van bestuursrecht
   – laat hem onderzoeken op basis van de voorliggende casus of er sprake kan zijn geweest van onbehoorlijk bestuur [ zie hier http://bergac.com/D66-achtergrond/onbehoorlijkbestuur.html de definitie van de Hoge Raad ter zake]
   Ik schat zo in, even uitgaande van de gestelde populatie aan participanten, dat er voor minder dan 10 euro per persoon helderheid kan worden verkregen. En afhankelijk van het juridisch onderzoek kan dan worden bekeken hoe verder te gaan.
   Al zou het een kansloze zaak blijken [wat ik overigens zeker niet denk] dan wegen de kosten van een tientje en het gevoel, dat je je niet als een sulletje naar de slachtbank laat voeren meer dan voldoende op tegen die eventuele negatieve uitkomst. Maar zou er juridisch voldoende grond zijn om een OB-zaak aan te spannen [alweer: ook dan zijn de kosten omgeslagen over de groep participanten relatief gering] dan kan er mogelijk een bal aan het rollen worden gebracht, die tot zeer forse proporties zal uitgroeien. En dat is de perfecte manier om “onze tanden te laten zien”.
   En voor ik het vergeet:geen camera’s, geen interviews, just going for the case! 🙂

   • Als ik zo dat lijstje criteria wat de HR aanlegt bekijk, ontdek ik er zeker >5 die in aanmerking komen om te worden getoetst. Des te meer, omdat een aantal wethouders in Nieuwsuur al schaamteloos liet weten, dat het verlies in het “casino” wordt terugverdiend via verhoging van die lokale heffingen.
    Terwijl het toch als gebruikelijk mag worden gezien, dat:
    – verlies van eigen geld [lees: budget] wordt vertaald in minder uitgaven, met de uitgaven van narcistisch karakter [hoge torentjes bouwen of diepe tunneltjes graven e.d.] voorop;
    – verlies van op kosten van de gemeenschap geleend geld wordt vertaald naar boetedoening en het terugtrekken in een klooster.
    Hoe langer ik er over nadenk hoe meer de situatie mij doet denken aan de zoon, die zijn al niet geringe toelage verzuipt en wel elke dag bij Pa & Ma komt eten, maar ook nog bij Pa & Ma om een hogere toelage eist of liever nog rechtstreekse toegang tot de bankrekening van zijn ouders.

   • Gewoon een kwestie van een webpagina opzetten, RadaR. Dan kom je er snel genoeg achter of “de ingezetenen” te porren zijn. Schiet eens op!!!! 😀

   • Dit vind ik niet eens zo’n beroerd idee van Jeanette. Zie het als een vingeroefening voor later dit jaar, als de pensioenkortingen uitbreken. Echt, RadaR, wat houd je tegen?

 3. Zo, lekker potje voetbal gekeken. En nog een mooie toegift: de Zweden maakten in de laatste minuut 4-4 tegen de Duitsers na met 4-0 te hebben achter gestaan.
  Maar goed …..dat verhaal over die gokkende gemeenten. Mij schoot daarbij iets door het hoofd, waarover in de media met geen woord wordt gesproken. En dat gaat om het volgende.
  Je bent geneigd te denken, dat de gemeenten die percelen grond hebben gekocht uit eigen middelen. En dus het verlies daarbinnen moeten opvangen. Maar is dat wel zo? Voor zover mij bekend doen de gemeenten [en andere lokale overheden [zie inderdaad ICE Save]] al jaren vrolijk mee aan het grote monopolyspel. Ze laten ook van alles en nog wat financieren. En omdat zelfs gemeenten een rating kunnen hebben is dat tegen redelijke interest te doen. Dus wie zegt dat ook die grootschalige aankoop van bouwgrond niet werd gefinancierd? Ik denk zelf dat de kans daarop nogal groot is.
  En het barsten van de bubble betekent dus, dat die “leen”gemeenten nu met een schuld aan de financierders zitten [wie zouden dat toch zijn?] die wij als burgers via een verhoging van de lokale lasten mogen gaan mee aflossen.
  Zeg speurneus, is het niet handig dat eens uit te snuffelen? 🙂

  • Jij bent nog scherp zo laat op de avond, Leon 🙂 Eens kijken of ik precies begrijp wat je bedoelt. Jij suggereert dus, dat die gemeenten bij de banken geld zijn gaan “halen” om hun grondhonger te financieren? En nu de grond van bouwgrond in Lünenburgerheide of graasweide is gekelderd [ik las ergens dat een m2 bouwgrond voor zo’n 100X de waarde van graasweide in de boeken mag worden gezet] zijn de gemeenten zo’n 97% van hun investeringswaarde kwijt, maar moeten wel de volle mep aan de banken terugbetalen. En dat zouden wij dan moeten gaan ophoesten via die hogere lokale heffingen?
   Waarom kom ik toch nooit op zo’n truc? Lekker de big spender uithangen [met alle geneugten die daar standaard bij horen] en als het op betalen aan komt het klootjesvolk even uitschudden. Kunnen wij niet een of ander financieel advies burootje beginnen. Het geld ligt op straat, man. Op die straat, waar het klootjesvolk woont. 😀

 4. Gelukkig maar dat er licht aan het einde van den tunnel schemert, immers daar staat Samsonlight al paraat met aan zijn zijde de trouwste duitse staander ooit Markieblafblaf die ongetwijfeld de gemeenten fors zullen gaan aanspreken en ons tegelijk zullen vertellen dat gemeenten en provincies toch ook democratische instituten zijn met hun eigen verantwoordelijkheden.

  En zo is de 1000 piek van Markieblafblaf via het aloude vestzak/broekzak principe weer terug waar het hoort namelijk bij de gulle hand en gever onze vertrouwenwekkende nimmer versagende Overheid.

  • Wat die 1.000 euro van Rutte betreft denk ik, dat veel mensen die sigaar uit eigen doos al heel snel hadden opgegeven. Dus per saldo, en ik heb het vermoeden dat RadaR dat ons probeert duidelijk te maken, gaat dat “gokje” ons gewoon geld kosten i.p.v. dat er sprake zou zijn van onderlinge verrekening.

   • @Optimist

    Dat het ons geld zou kosten was ook mij wel duidelijk hoor en de 1000 piek was slechts bedoeld om aan te geven hoe inmens verrot het systeem in elkaar zit.

    Waar ik meer op doelde eigenlijk was de stunt die onze voormalige en wellicht toekomstige excellentie Plasgootje had bedacht en die erop neerkwam en komt dat de Haagse overheid bespaard op de uitgaven die zij normaliter aan de gemeenten uitgeven en dus hiermee een fraai bezuinigingsresultaat bereikt echter de Gemeenten hiermee geconfronteerd gaan dat geld wat zij minder van de Overheid hebben gekregen weer en alsnog ophalen bij ons de burger(s).

    Per saldo niks bezuinigd en het principe van vestzak/broekzak is dan ook weer ineens glasgelder.

    De truc van de grond is even simpel als doortrapt en een van de grootste redenen waarom er nog steeds zo weinig betaalbare woningen beschikbaar zijn in dit land.

    Grond word aangekocht als lanbouwgrond en daarna via allerlei trucs (wijziging bestemmingplan, nieuwe nota’s ruimtelijke ordening en hoe die smeerlapperij ook maar verder word benoemd) opgewaardeerd naar bouwgrond, de reden is even simpel als op het 1e gezicht lucratief landbouwgrond is per definitie tig maal goedkoper dan bouwgrond en aangezien de gemeenten de regie daarover voeren is dat in principe lucratief.

    Immers de grond is door de gemeente aangekocht voor bijvoorbeeld 1 euro de vierkante meter en door trucs gepromoveerd naar bouwgrond die bijvoorbeeld 125 euro per vierkante meter waard is.

    Dit gaat uiteraard net zolang goed tot het fout gaat en dat gaat fout en is dus fout gegaan op het moment dat door de financieele crisis de projectontwikkelaars plotsklaps met enorme aantallen onverkoopbare nieuwbouwwoningen kwamen te zitten en daardoor er geen trek en geen geld meer was om bouwgrond van de gemeenten aan te kopen ( die grondprijs werd na aankoop ook weer verhoogd maar nu door de projectontwikkelaars maar dit terzijde) waar zit dus de crux??

    Welnu, eigenlijk heel simpel, de gemeenten hebben meestentijds uit eigen middellen de grond aangekocht echter nadat deze door de trucs van diezelfde gemeenten enorm in waarde was vermeerderd had de gemeente nu ineens boekhoudtechnisch gezien een enorm bezit in huis en met dit gefingeerde bezit als onderpand zijn dus allerlei fraaie megalomane en andere volslagen mesjogge zijnde en door grootheidswaan aangetaste luchtkastelen door de banken gefinancieerd en kunnen en konden lokale bestuurders gezeten op hun troon nu eindelijk ook eens Donald Trumpje spelen.

    Uiteraard is het wel bekend wie de uiteindelijke nota en aindafrekening van dit fraaie spel mag gaan betalen of niet???

   • Je bespaart mij het werk om het spel, de regels ervan en de deelnemers er aan te schetsen met deze even heldere als correcte bijdrage, Willem.
    Mijn welgemeende dank én compliment daarvoor.
    Inmiddels hoorde ik zojuist in het nieuws de mededeling langskomen, dat de OZB heffing in alle gemeenten fors omhoog gaat. Dus men aarzelt niet, men pakt door.

   • Wel slim van Rutte c.s. om op die manier de “argusogen” van de burger zich te laten richten op de lokale politiek. “Wij bezuinigen, hullie daar bij die gemeente zijn de echte inhaligen”. 🙂

 5. Ik vermoed dat de discussie zich zal gaan toespitsen op het 3e non fiction gebeuren. Laat ik daarom beginnen met even snel mijn standpunt over de fictieve voorbeelden 1 & 2 te geven.
  Als “baas” zou ik vriendelijk doch dringend vragen of de eikel zelf van plan was om onmiddellijk op te sodemieteren of dat ik hem er uit zou moeten gooien.
  Als “lid” kies ik subiet voor de “motie van wantrouwen” . Met daaraan gehecht een aanhangsel, waarin de eis wordt gesteld het verdwenen geld binnen 10 dagen terug te storten in de clubkas. Bij in gebreke blijven waarvan gerechtelijke stappen onvermijdelijk zijn.

  Verrek, nu ik dit teruglees krijg ik ineens het gevoel, dat ik de 3e situatie eigenlijk ook al beantwoord heb. 😀

  Sterk gekozen, RadaR, deze manier van aan de kaak stellen. Zelfs Henk & Ingrid [leven die nog?] zouden de bedoeling moeten begrijpen.

  • Verrek, nu ik dit teruglees krijg ik ineens het gevoel, dat ik de 3e situatie eigenlijk ook al beantwoord heb.
   Clever als altijd. Daarom ben je een man naar mijn hart, Jurgen.
   Maar dat die discussie er desondanks wel komt daar ga ik zeker van uit. Net zo goed als ik op jouw aandeel daarin reken. 🙂

Nice and easy to work with

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s