IMAGES

Ik zocht naar een verband, want wist dat dit er moest zijn. Regel is immers, dat als je maar lang genoeg zoekt er altijd wel een verband te vinden zal zijn.
Laat ik eens proberen door beide entiteiten te omschrijven dat verband boven water te krijgen. Allereerst hebben we de sportman, die jarenlang zijn sport, het wielrennen, compleet domineerde. Hij won 7x de Tour de France door elke andere wielrenner vooral in tijdritten en berg op volledig zoek te rijden. IJzeren discipline, zo luidde het verhaal, t.o.v. zichzelf en zijn tot onverslijtbare robots omgebouwde ploeggenoten was de sleutel tot dat ongeëvenaarde succes.
Hij werd “de grootste”, alom gewaardeerd, wereldwijd naar opgekeken, de journalisten die zich wierpen op het in zo fraai mogelijke bewoordingen beschrijven van het fenomeen wat hij werd gezegd te zijn liepen te hoop.
Lance Armstrong moet al relatief vroeg begrepen hebben hoe de wereld en dus ook de sportwereld zich zou gaan ontwikkelen. “Images, man, images, that’s what it’s all about”.
Geef ze beelden waaraan ze zich kunnen vergapen en dek de smerigheid achter die beelden goed af. “And the road to herohood is yours”.
Nu, oktober 2012, zijn de beelden gewist en is, ondanks het blinde fanatisme waarmee zijn fanbase tot het laatste moment in die images zijn blijven geloven, het volledige afschminken een feit. Armstrong is slechts een slimme bedrieger. En kenners c.q. bewonderaars komen naar voren om zich in het openbaar voor de eigen kop te stompen.

Vrijwel tegelijkertijd met het moment waarop Armstrong terecht definitief van zijn sokkel werd gerukt, werd de EU op een nieuwe sokkel gehesen als de Mondiale Vredesduif par excellence. Het feit, dat Duitsland en Frankrijk [met de Engelsen als goede 3e] elkaar, na reeksen steeds bloediger wordende slachtpartijen, inmiddels 60 jaar niet meer hadden getracht de vergetelheid in te schieten of bombarderen was daar aanleiding voor.
De Dynamiet Vredesprijs geldt dan ook eigenlijk louter die Duitsers en Fransen.
De geslaagde poging om te komen tot een transitie van een kluitje even eigenzinnige, eigenwijze en oorlogszuchtige Europese staten naar een  Europese Unie werd ook als een belangrijke verdienste van diezelfde EU aangemerkt. Dat daarvoor juist het veelvuldig dreigen met de mogelijkheid van nieuwe Europese oorlogen als koevoet werd gebruikt zag men in Oslo gemakshalve maar over het hoofd.
Dat in die verstreken 60 jaar “kwesties” als Algerije, Congo, Libië, Irak, Afghanistan, Noord-Ierland, Joegoslavië speelden, waarin één of meerdere landen uit die EU een belangrijke rol vervulden is blijkbaar uit het “read-only-memory” van de Nobelaars verdwenen.
Niets staat die eerbiedwaardige heren in Oslo dan ook in de weg om de AU [Amerikaanse Unie] in 2013 als de Mondiale Vredesduif aan te wijzen, me dunkt.

Het verband tussen sportheld Armstrong en Vredesduif EU ligt feitelijk nogal voor de hand: beiden hebben zich op oneigenlijke gronden en met gebruik van verwerpelijke middelen hun status verworven.
Wat meteen ook het grote verschil tussen die 2 openbaart: Armstrong kan die 7 Tourzeges worden afgenomen.

Advertenties

23 thoughts on “IMAGES

 1. In P&W werd met Neeltje Kroes aan tafel over de Vredesprijs voor de EU gesproken. En daarbij kwamen dezelfde soort vraagtekens aan de orde als jij noemt in het blog. Verder werd er nog met de nodige nadruk gesteld, dat het wat meer cachet zou hebben gehad als de prijs aan een persoon i.p.v. een institutie zou zijn toegekend.
  Over het algemeen kun je zeggen, dat er nogal meesmuilend werd gedaan, m.u.v. natuurlijk Rotterdamse Neeltje.

  • Dat zou een stunt zijn geweest, O. . Als Oslo de Vredesprijs aan Barosso had toegekend. Wat zou het zijn gaan donderen en bliksemen in Berlijn en Parijs 😀
   En van Rompuy zou prompt geagiteerd een Calimero-haiku hebben uitgespuwd.

  • Het niet geheel onverwachte maar desondanks niet minder amusante geval wil, dat de grote jongens nu aan het bekvechten zijn geslagen over de vraag, wie de prijs in ontvangst mag gaan nemen. Als Hoofd-Eurocraten komen Barosso en van Rompuy in aanmerking; als Opperbazen zijn er het illustere trio Merkel, Hollande & Cameron. Het is uiterst vermakelijk om te volgen hoe men dit probleempje gaat oplossen. De wedkantoren zijn open!

 2. @RadaR

  ” Banken zijn ook jarenlang “gecontroleerd”, Willem.”

  In je reactie zit het antwoord al besloten immers het zijn Banken en geen Bank en in dit geval gaat het om Armstrong en niet om Armstrongen, daar waar jarenlang de banken zogenaamd zijn gecontroleerd is het wielerpeleton dat wel degelijk geweest en goed ook gezien het aantal dopingzondaars, echter het laat onverlet dat het individu Armstrong net zo vaak, zo niet vaker is gecontroleerd als zijn wielrencollega’s en daar waar hun een voor een vielen bleef zijn en is nog steeds zijn blazoen ongeschonden.
  En daar waar Banken individueel de maat werd genomen waarna en waardoor er collectief een drama van ongekende omvang kon plaatsvinden is dat in het peleton nu precies omgekeerd het geval geweest, collectieve controle en individuele dopinggebruikers en bij de laatste heeft Armstrong nog nooit behoord.

  “Ik spreek je wel als je zoon of dochter in het geding is, Willem.”

  Hoe begrijpelijk ook is dit een reactie vanuit de emotie gedaan en daar is niks mis mee, maar het zou wel van bijster slecht ouderschap getuigen als ik de keuze voor wat, wie en waarom dan ook van mijn kind(eren) aan mijn eigen morele meetlat ga hangen.
  Je hebt ze juist als het goed is opgevoed tot zelfstandig denkende en besluitende wezens die hun eigen keuzes ( hoe verwerpeliijk ik dat dan ook verder maar mag vinden) dienen, neen zelfs moeten maken.

  Over je laatste opmerkingen kunnen we vrij kort zijn, daarin heb je natuurlijk voor het grootste gedeelte gelijk, met dit verschil (denk ik dan) dat ik mezelf helemaal niet bevoegd acht om voor een ander te gaan bepalen wwelke keuzes hij/zij maakt en dat de basis van wat ik moreel afkeur
  hierbij leidend dient te zijn is slechts voor mij van toepassing en al helemaal niet voor een ander.

  Ik zou het ten zeerste afraden om doping te gebruiken om exact dezelfde reden als jij aangeeft maar dat zou dan slechts een advies zijn en niks meer dan dat mocht iemand dan ondanks dat toch besluiten om te gaan gebruiken en wel om hem/haar moverende redenen dan vind ik heb je de plicht om diegene bij die genomen beslissing met raad en daad bij te staan en erop te wijzen welke gevaren eraan kleven en of inderdaad het doel de middellen heiligt.

  Voor mij heiligt het doel de middellen niet en voor de ander dus weer wel, een vrij land(zogenaamd) , vrije gedachten, vrije mensen en dus ook eigen vrije keuze.

  • Banken is, dat weet je, de verzamelnaam van de som van alle individuele banken bij elkaar 🙂

   Bij je reactie op ““Ik spreek je wel als je zoon of dochter in het geding is, Willem.” , wat overigens in het geheel geen emotionele maar juist een rationele opmerking van mijn kant is bedoeld te zijn, ga je een beetje om de brij heen draaien. Wat best prettig is, want het houdt de discussie aan de gang.
   Helemaal correct wat je zegt over opvoeden, rol van de ouder, advies ipv dwang.
   Daar klinkt het beetje vrijheid blijheid in door wat ik zelf nog verantwoord kan vinden. Maar zoals er onderscheid in gelijkheid is, is er ook vrijheid in gebondenheid c.q. beperktheid. Kortom: ik geloof er geen donder van, dat jij vanuit de gedachte zoals je die nu poneert zo strak in je rol zit, dat je blijft toekijken als jouw kind de sporter, een eerder negatief advies van jouw kant negerend, naar de sodemieter gaat.
   En neem van me aan, als ik een gezegde als de platitude van de eeuw zou mogen kiezen dan maakt die over dat doel wat de middelen heiligt een hele beste kans. Omdat het mensen met de Pontius Pilatus-mentaliteit alle ruimte biedt om zich aan enige verantwoordelijkheid en of schuld te onttrekken. En mensen met een onderontwikkeld schuldgevoel de kans biedt met de vreselijkste dingen weg te komen.

   En nu een potje voetbal [Bep, schenk de koffie maar in]

   • Brrrrr, net een heerlijk herfstbuitje op mijn hoofd gehad. De winter is vroeg dit jaar :). Gave clip van de oude Marillion, RadaR, net even begluurd onder het genot van een sterke bak koffie.
    Heb je dat verhaal al gelezen over het WK in Valkenburg? Griekse toestanden daar in Limbabwe, want de begroting is “uit de bocht gevlogen” met als gevolg 1,3 miljoen tekort. Wat de verantwoordelijke VVD-gedeputeerde maar niet heeft verteld, want anders kon het WK niet doorgaan. Wat een land, hè, wat een land. Je zou je haast bescheuren als het niet zo droevig was allemaal.
    En natuurlijk was er de gebruikelijke wijsneus van de SP, die ontdekte dat er wel een miljoen euro is uitgegeven aan een lekker hapje voor de hoge gasten. Wie gooit die kuil eindelijk eens dicht?

   • Het was niet om aan te gluren, om het in het Gijpiaans te zeggen. Je kunt van het nieuwe Oranje zeggen wat je wilt, maar ze passen zich makkelijker dan ooit aan het niveau van de tegenstander aan. 😀

    @Arno:
    ja ja, de VVD laat weer eens duidelijk merken wat voor kanjers die club allemaal in huis heeft. Noord-Holland gonst van de Hooymaijers-affaire en nu zit Limbabwe met zijn WK-VVD probleem. En Rutte, hij snijdt, zaagt en sloopt rustig door terwijl zijn volgelingen het lekker breed laten hangen. Zou me niks verbazen als Tom Elias een hapje heeft meegegeten. En dan kan het snel oplopen. 🙂

   • Het eerste project, wat binnen zijn budget blijft, moet bij de overheid nog worden uitgevonden, dat weten we allemaal inmiddels toch wel. Ze staan met het vingertje omhoog richting Grieken, maar zijn zelf niet eens in staat een project van 14 miljoen euro sluitend te krijgen. Een compleet lachertje!!

   • @RadaR

    Wat het erbarmelijke voetbal betreft vermoed ik dat onze Louis de IV zich nog wel eens op zijn hoofd krabt en wellicht weleens gillend wakker kan gaan worden van de nachtmerrie die dit elftal langzaam maar zeker aan het worden is.

    Op zich zit dit elftal best wel redelijk in elkaar en ome Louis maakt an sich ook wel juiste keuzes maar het nivo is verschrikkelijk en daar kan ook Louis geen kloot aan doen.

    Ik zag passes in de verdediging die door ieder ander team dan Andorra gegarandeerd zouden zijn afgestraft, driehoekjes op het middenveld die niet om aan te gluren waren zo banaal slecht, spelers die continu de foute keuze maakten enzovoort enzovoort.

    Mocht dit spul in Brazilie terecht komen dan zou ik zeggen neem veel zonnenbrandsmeermiddeltjes mee want ik denk dat ze meer op het strand gaan liggen dan dat ze aan voetbal zullen toekomen.

    Overigens voor ik het vergeet het is natuurlijk een ongelooflijke schande en een bijzonder grove belediging voor eerdere winnaars dat de EU de Vredesnobelprijs heeft gekregen.

    De snoeiharde realiteit is immers dat de EU in zijn huidige vorm verantwoordelijk kan worden gehouden dat er nu een land als Griekenland practisch gezien aan de vooravond van een burgeroorlog staat, dat een land als Spanje zo maar uiteen kan vallen in autonome regio’s en als land dan zal ophouden te bestaan en dat in landen als Frankrijk en Italie de onrust en onvrede maar vooral de bittere teleurstelling in de EU de boventoon aan het voeren is.

    Letterlijk alle democratische spelregels worden door de huidige EU met voeten getreden en de inperking van essentiele vrijheden van en voor de burgers doet eerder denken aan een totalitaire staat dan aan een verzameling zogenaamd democratische landen die het beste met haar burgers voor heeft.

    Natuurlijk zou je je als ouder doodvechten om je kind te behoeden naar de sodemiter c.q de klote te gaan dat staat buiten kijf maar het grote dillema wat altijd zal blijven mijns inzien is in hoeverre je dat gaat doortrekken.

    Soms is de keuze die gemaakt word zelfs als die zou leiden tot zelfvernietiging onomkeerbaar en rest je niets anders dan acceptatie doodeenvoudig omdat er dan geen andere keuze meer is.

    Er lijkt mij niets ergers dan te zien dat je eigen bloed en botten een weg kiest die leid tot destructie en hoe je ook daartegen vecht er niets is wat je daar verder nog aan zou kunnen doen.

    Zelf behoor ik gelukkig tot die soort mensen aan wie jalouzie niet besteed is, en die het werkelijk waar geen ene malle moer kan schelen of Pietje, Jantje of Klaasje nu beter zwemt, springt, in de rondte springt of een betere maatschappelijke positie heeft c.q. bezit dan ikzelf doe, het zal mij werkelijk jeuken of dat zo is.

    Toch kan ik me voorstellen dat zeker in sport men altijd de behoefte zal voelen om het beter te doen dan een ander, zeker zou dat niet mijn eigen keuze zijn, maar begrijpen doe ik het wel althans dat probeer ik zoveel als maar mogelijk is te doen.

    Tsja en wat meneer A. aangaat ongetwijfeld is het zo dat waar rook is er ook vuur zal zijn maar nog steeds hoor ik wel een hele hoop lawaai van een hele horde figuren maar zo lang er geen enkel tastbaar bewijs is van zijn schuld in de vorm van een serie positieve dopinguitslagen of er een foto c.q. (video) film waarin hij of zichtbaar het zichzelf toedient en/of het gebruik ervan daadwerkelijk togeeft blijft de man voor mij niet schuldig.

    Want en dat is waar het mij om gaat er is een hele hoop papier gevuld met heel veel verklaringen en zogenaamde getuigenissen maar concreet echt feitelijk bewijs heb ik nog steeds niet gezien, nergens een recept, nergens een bankoverschrijving, nergens echt fysiek bewijs van vermeend dopinggebruik.

    Kortom stel dat dat er ook nooit komt en stel ook voor het gemak dat Armstrong wel die dopegebruiker is die men zegt dat die is dan is het toch wel heel erg vreemd en bizar dat hij gedurende zijn hele carriere foutloos alles aan echt bewijs heeft laten verdwijnen, want dat zou dan betekenen dat hij dus wel de perfecte misdaad heeft gepleegd.

   • @Willem:
    Brazilië is natuurlijk nog wel 1,5 jaar weg, maar ik ben het met je eens: we mogen er een hard hoofd in hebben. Zelfs tegen Andorra weet Oranje slechts meer balbezit te realiseren door hoofdzakelijk verdedigers de bal te laten hebben. En dan heb ik het nog niet eens over de ontelbare breedtepasses en de werkelijk hemeltergend slechte voorzetten.

 3. De discussie over A. laat ik graag aan de deskundigen over, daar hebben jullie geen bezwaar tegen mag ik aannemen? Wat mij meer bezig houdt is wat Oslo heeft bezield om de EU de Vredesprijs toe te kennen? Steun in de rug? Stimulans voor de burgers van Europa om toch echt in “hun” verheven project te geloven?
  Ik kan er geen pap van maken eerlijk gezegd. Ervaar dit meer als een devaluatie van een toch prestigieuze prijs. Maar we leven in een tijd waar alles en iedereen het hele jaar door wordt “geprezen”, dus zal men in Oslo gedacht hebben “waarom de EU niet?”.
  Waar de Nederlandse politici de Vredesprijs “omarmen” [zo vertelt de pers] kan ik er alleen maar een beetje meewarig het hoofd bij schudden. Narcisme kent geen grenzen meer 😦

 4. Is er nog iemand die zich afvraagt of doping überhaupt wel nodig is? Is doping niet een substantie, die staat voor wat ons het meest drijft in deze tijd? Beter, beter,meer, meer, beter!
  Omdat we daar onze thrill alleen nog maar uit kunnen halen.
  Weerzinwekkend zulke mensen als Armstrong. Minstens net zo weerzinwekkend als het toekennen van de Vredesprijs aan de EU.

  • De geesten zijn inmiddels dermate verdeeld, dat het eigenlijk hoog tijd wordt om 3 parallelle samenlevingen te scheppen. De een noemen we “For ever MORE” en daar kunnen de thrillseekers existeren. De 2e noemen we “Forever VIRTUAL”, waar alle wazige geesten die met het echte leven niet uit de voeten kunnen onderdak kunnen vinden. En de 3e gaat simpel “NU” heten en daar mogen de “real lifers” rondhangen. Hoofdzaak is wel, dat er geen interlinking bestaat tussen die 3 . Het zal tot “eindelijk rust” leiden en iedereen is gelukkig.
   En Armstrong mag in “For ever MORE” nog 9 keer een Tour winnen, stijf staand van de dope 🙂

   • En Europa mag in For ever MORE uitgroeien tot de VSE, die thrillseekers zo graag zien ontstaan. En toekomstige oorlogen vecht men uit in Forever Virtual, waarmee nog menig mooie prijs zal worden gewonnen. 🙂
    Ik zie wel wat in dat idee van je, Jurgen!

 5. Voorlopig is er nog helemaal geen enkel daadwerkelijk bewijs geleverd van Armstrong’s vermeende dopinggebruik behoudens wat dan zo fraai heet bewijs uit ” hear say” en wat banale geluiden uit de perifirie van altijd al jaloerse meelopers.

  Maar goed laten we nu eens aannemen dat Armstrong het slimste jongeteje van de klas was en inderdaad van onder tot boven in de dope zat en dat nog lekker vond bovendien.

  Puur persoonlijk heb ik daar geen enkele moeite mee dat iemand dat doet, ik heb dat altijd al een vrij rigide gedachte gevonden dat anderen wel even gaan bepalen wat iemand zichzelf wel of niet wenst aan te doen en derhalve vind ik dan ook dat alle dope moet worden vrijgegeven.

  Laat onverlet dat Armstrong schijnbaar dus ook vals heeft gespeeld en met name dus OOK, want het meest grappige of cynische zo men wil is dus wel dat al zijn concurrenten op de Velo dit dus ook deden en/of hebben gedaan waarbij het van de meeste inmiddels dus wel onomstotelijk is bewezen!!.

  Maar oke feit blijft dan wel dat ieder onder dezelfde dope zat en dus was en is er op dat gebied dus ook geen verschil te noteren en blijft het dus nog altijd een vaststaand feit dat Armstrong van alle dopegebruikers nog altijd de beste was en dus doet dat gebruik de facto niets af van zijn prestaties.

  Immers de tijdrit moest wel gereden worden en de berg beklommen en blijkbaar was de rest ondanks hun eigen dopegebruik kennelijk zelfs dan niet goed genoeg en dat nu vind ik uiterst lachwekkend.

  Chiapucci, Ulrich, Pantani noem ze allemaal maar op waren dus niet bij machte en dat terwijl we nu weten dat het dopegbruik door practisch iedereen in het peleton werd gebruikt wat een prachtige gotspe eigenlijk.

  • Uit de snelheid waarmee je reageert meen ik op te mogen maken, dat het onderwerp je na aan het hart ligt, Willem. 🙂 Aan mij als gastheer dus de plicht om daar evenzo snel op te reageren. IJzer en heet en zo, je weet wel.
   A: ik hebt gevoel dat jij langzamerhand de enige bent die nog persisteert in de mening, dat er geen bewijs is van A.’s dopinggebruik. Een uur geleden was er nog een interview te zien met een medewerkster uit het Armstrong-kamp zelf, die keurig uit de doeken deed hoe het spel gespeeld werd. Ik hoor het je al roepen: “the lieing bitch”! 😛
   derhalve vind ik dan ook dat alle dope moet worden vrijgegeven wat jou betreft mogen alle sporters dus tot het uiterste gaan, desnoods tot de dood er op volgt?
   een vaststaand feit dat Armstrong van alle dopegebruikers nog altijd de beste was A. blijkt inderdaad over de beste dopingmethode te hebben kunnen beschikken, dat is juist.
   immers de tijdrit moest wel gereden worden en de berg beklommen en blijkbaar was de rest ondanks hun eigen dopegebruik kennelijk zelfs dan niet goed genoeg en dat nu vind ik uiterst lachwekkend Je gaat hier nogal soepeltjes voorbij aan het vaststaande feit, dat A. tot 1999 “slechts” een begenadigd sprinter was, waarin kenners een potentiële klassiekerswinnaar zagen. Zijn metamorfose tot met afstand beste klimmer kwam voor iedereen als een complete verrassing, net zo goed trouwens als geldt voor renners als Hincapie. Zo’n metamorfose had zich nog nooit eerder in de wielersport voorgedaan. En zal zich in de praktijk normaliter ook nooit voordoen, zeker niet in het tijdbestek van een jaar.
   Je vergelijking met andere topgebruikers is in die zin valide, dat ware doping er nooit geweest waarschijnlijk het complete peloton, inclusief A. en zijn US Postal robots, nooit heelhuids over al die bergen waren gekomen.

   • @RadaR

    Een medewerkster, een mederenner een …….?????? feit is en feit blijft dat meneer Armstrong nog altijd slechts een verdachte is niks meer maar zeer zeker ook niet minder.
    En ja helaas is men pas schuldig als een onafhankelijke rechter het schuldig heeft uitgesproken waarbij de feiten voor zich spreken.
    Een van die feiten is nog altijd dat meneer Armstrong talloos vele malen is gecontroleerd inside and outside de competitie en er nog nooit ook maar een druppel doping is gevonden en/of er een onweerlegbaar bewijs van dopinggebruik op tafel is gekomen.
    Nou denk ik dat manupilatie bij uitstek wel eens op meneer Armstrong van toepassing zou kunnen zijn maar zelfs hij acht ik niet in staat om al die duizenden onderzoeken zijn kant op te laten vallen.
    Misschien reed meneer Armstrong wel rond met een medisch attest waarbij hij in verband met zijn ziekte bepaalde medicamenten wel en bepaalde niet mocht gebruiken en werd en word dat gezien als doping.

    Er zijn ook vele onderzoeken waarin aan (top) sporters de vraag werd voorgelegd wat doe je als je door middel van wat dan algemeen als doping word gezien je prestaties vermeerderen maar je uiteindelijke leven een aantal jaren korter zal zijn dan wanneer je geen doping gaat gebruiken.

    Het antwoord was fnuikend voor de moralisten onder ons want wat bleek een enorme meerderheid van de (top) sporters kiest dan voor doping.

    En dus is mijn antwoord ja of de sporters tot het uiterste mogen gaan want wie ben ik om een ander te zeggen wat die met zijn leven doet zelfs als dat tot zijn/haar vroegtijdige heengaan zou leiden, het is eigen keuze en eigen verantwoordelijkheid.

    Veel belangrijker zou zijn en moeten wezen of die sporters bij hun eventuele dopinggebruik de juiste medische voorlichting en begeleiding gaan en kunnen krijgen door gekwalificeerde artsen in plaats van zoals nu via allerlei schimmege figuren die in achterafkamertjes maar wat aanklooien.

    Gooi dus vrij die rotzooi en laat iemand dan maar zelf afwegen wat hij in zijn/haar leven belangrijker vind, die gouden medaille of die paar extra jaren met je kleinkinderen in de schommelstoel.

    Nogmaals zowel Armstrong ( naar word beweerd) als zijn concurentten (waar wel bewijs van is geleverd) hadden allen de beschikking over doping in allerlei vormen en dus is nog steeds in mijn ogen de conclusie gerechtvaardigd
    dat men dus zowel met als zonder doping globaal dezelfde uitslagen had kunnen krijgen, er zijn overigens wel meer voorbeelden te noemen van renners die zich in hun carriere ontwikkelden en of dat nu was van sprinter tot bergkoning of van klassiekerrenner tot ronderenner en vice versa.

    Was Ulrich wel zo goed geweest zonder doping? Pantani?? etc. etc. etc.

    Ach en weet je at the end of the day is het dus wel gewoon zo dat de gedachte dat je op een bruine boterham met pindakaas wel even de Tour kunt rijden natuurlijk een belachelijke is en dat je met en zonder doping je wel je het lamlazerus moet trainen om sowieso die Tour te kunnen rijden en dat dan ook wel even doet in ieder weertype en met of zonder bergen, we vragen het onmogelijke van deze renners en gaan daarna dan klagen en zeuren dat ze het niet volgens de regeltjes hebben gespeeld.

    Het is als met vele dingen ook hier weer hetzelfde patroon het grote verschil tussen de regeltjesmakers en degene die in de praktijk daarmee moeten werken en worden geconfronteerd is oorzaak nummer 1 dat er van die regels word afgeweken.

    @Jurgen

    LOL, en je zelf maar de kist mag uitzoeken !!!

   • Een van die feiten is nog altijd dat meneer Armstrong talloos vele malen is gecontroleerd inside and outside de competitie en er nog nooit ook maar een druppel doping is gevonden en/of er een onweerlegbaar bewijs van dopinggebruik op tafel is gekomen.

    Banken zijn ook jarenlang “gecontroleerd”, Willem.

    En dus is mijn antwoord ja of de sporters tot het uiterste mogen gaan want wie ben ik om een ander te zeggen wat die met zijn leven doet zelfs als dat tot zijn/haar vroegtijdige heengaan zou leiden, het is eigen keuze en eigen verantwoordelijkheid.

    Ik spreek je wel als je zoon of dochter in het geding is, Willem.

    Gooi dus vrij die rotzooi en laat iemand dan maar zelf afwegen wat hij in zijn/haar leven belangrijker vind, die gouden medaille of die paar extra jaren met je kleinkinderen in de schommelstoel.

    Wellicht verrast het je, maar ik heb in algemene zin geen enkel moeite met een dergelijk standpunt. Maar voor ik een dergelijk standpunt inneem gaat er nog wel iets aan vooraf. Namelijk de vraag: is het [doping] zo nodig, dat er niet omheen kan worden gekomen? Kunnen sporters niet sporten zonder doping? Natuurlijk wel! Ze kunnen alleen niet voldoen aan die absurde, idiote, moordende prestatiedrang waar ze onder gebukt gaan. En dan komen we weer terug bij het eeuwige enige echte probleem, wat verborgen zit in die als een perpetuum mobile ons bestaan bepalende vraag: waarom moet iemand beter willen presteren dan hij/zij geestelijk dan wel fysiek toe in staat is???? Daar mag jij het antwoord op geven. 🙂

  • Ik kijk ook steeds met bewondering naar de wijze waarop Willem het liberale gedachtegoed blijft verdedigen. Allemaal de kist in is prima, zolang het maar op een liberale manier gebeurt. 😀

 6. Ach, hoe kronkelde Smeets zich gisteren [onder het kruisverhoor van de oudste puber van Nederland] in allerlei bochten om onder zijn uiteindelijke conclusie uit te komen: dat hij zich door die Yank ongelooflijk in de maling had laten nemen. Maar toch ook meende ik heel even een twinkeling in zijn ogen te zien. Wat er vrijwel zeker mee te maken heeft, dat het opschrijven van de leugens van die Yank onze Mart aardig heeft doen binnenlopen. En dát pakt niemand hem meer af. 🙂

Nice and easy to work with

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s