KUNT U MIJ DE WEG NAAR HAREN VERTELLEN MENEER?

Haren heeft gisteren zijn Facebook feestje gehad! Met datzelfde Facebook en de reguliere [minder “sociale”] media in de rol van “rattenvanger” ijlden gisteren zo’n 5.000 ratten naar dat in de schaduw van Groningen rustig duttende stadje. Om vervolgens aan den lijve te ervaren wat een prachtig, luid bejubeld communicatiemiddel datzelfde Facebook is.
Een 16-jarig pubertrutje, zo werd al dagenlang in de media bericht, had “onopzettelijk” op haar Facebook-pagina een uitnodiging voor haar verjaardagsfeestje [Groninger koek happen] geplaatst.
Onopzettelijk? Mijn rug op. Wanneer aanvaarden we nu eens het feit, dat zelfs een kind van 9 beter zijn weg weet binnen de Facebookwereld dan de volwassenen, die steeds maar weer op het hart wordt gedrukt scherp toe te zien op wat hun puber binnen de sociale media allemaal uithaalt?
Wat gisteren gebeurde en ongetwijfeld navolging gaat krijgen [ouders blijven immers blind vertrouwen houden in de sociaal mediale capriolen van hun puistenkopjes] was niet anders dan een Groningse real life uitvoering van de internationaal onder de jeugd mateloos populaire film Project X. Bekijk de trailer maar.


Gisteren werd Passadena simpel vervangen door Haren,  that’s all.
Al geruime tijd hebben onze “kinderen” [little monsters is zo langzamerhand een betere benaming] zich de gewoonte eigen gemaakt om wat ze zien op de tube of at the movies zelf in de praktijk na te apen. Vette fun maken in het kwadraat, zoiets weet u wel.
En de voorbereiding van dergelijke events, daar lenen de sociale media met Facebook voorop zich uitstekend voor.
Wie dus beweert volledig overdonderd te zijn door wat gisteren in Haren is gebeurd [het plaatselijk bestuur, de ouders van het 16-jarige gepenkopje wat als de aanstichtster geldt], is òf compleet debiel òf tenminste deaf, dumb and blind.
Vanmorgen waren beelden op het journaal te zien van groepen Harense burgers, die als een soort burgerinitiatief aan het werk waren gegaan om de gigantische puinhoop in hun even wakker geschrokken dorp op te ruimen. Veel logischer zou zijn geweest als de 16-jarige “Facebook-babe” + andere direct verantwoordelijken [Mum and Dad] bij hun nekvel de straat op waren gesleurd en dringend waren verzocht aan het werk te gaan.
Maar Haren is ook Nederland en in Nederland ga je eerst een diepgaand onderzoek instellen naar het hoe en waarom. Ondertussen werkt de vader van het betreffende meisje waarschijnlijk al aan de eerste aanzet van een boek, af en toe gestoord door de telefoon, waarmee RTL Boulevard, Hart van Nederland, Pauw & Witteman, DWDD e.d hem proberen uit te nodigen om , liefst met dochterlief op de buis te verschijnen.

Advertenties

27 thoughts on “KUNT U MIJ DE WEG NAAR HAREN VERTELLEN MENEER?

 1. LOL ik lees net dat een VVD-er een voorstel heeft ingediend om op de sociale media met “lokpubers” te gaan werken 😛 😛 😛 Ze raken het toch echt helemaal kwijt hier in dit enge landje 😀

  • Ach ja en die kinderen gaan vervolgd worden wegens “openlijke geweldpleging” nou vraag ik me dan af onder welk kopje je “met een satanische grijns op je bek op de kinderen van je medeburgers die jouw salaris ophoesten meppen met de lange lat en dat in opdracht van een stel geestelijk compleet de weg kwijt zijnde overheidsdienaren” gaat vallen, is dat dan geheime geweldpleging????

   Overigens is het wel leuk in dit kader te vermelden dat in dit land vol zittende met gestoorde psychotische totaal overspannen zijnde overheidsdienaren wiens enige antwoord op problemen is hysterisch geweld op ongekende schaal toe te passen en daarbij steeds meer van onze individuele en collectieve vrijheden af te jatten maar vooral om steeds meer fundamentele menselijke vrijheden af te pakken en te verbieden er relatief gezien een van de grootste en best geoutilleerde politiekorpsen ter wereld disfunctioneert.

   Want ondanks al hun ter beschikking staande mensen en schitterend high tech materiaal is het werkelijke opsporingspercentage voor echte misdrijven te vergelijken met een land als Opper-Volta.

   In plaats dat zo een stuk wormvormig aanhangsel van die partij die zo langzaam aan in Nurenberg niet zou misstaan zich daar eens op zou storten, kiest hij ervoor om niet alleen de overheid te steunen in haar misdragingen en misdaden tegen haar eigen burgers, dit niet alleen door het geweldsmonopolie van die overheid stilzwijgend te ondersteunen maar dit zelfs te willen uitbreiden naar het nivo van de securitad, de SD, de stasi en de voormalige KGB.

   Nog maar heel even en ook in dit land weten we niet meer of we onze buurman nog wel kunnen vertrouwen en of dat wat we in alle nu nog bestaande relatieve vrijheid zeggen en doen niet door allerlei nazi achtige ambtenaren tegen ons gebruikt gaat worden onder het mom van dat zoiets nodig is voor de algemene zaak en om de overheid te beschermen.

   Camera’s, allerlei alles registrerende pasjes, burgernet, kliklijnen enz. enz. is nog niet voldoende om het volk onder de duim te houden en vooral om te weten wat ze doen en denken, neen we gaan nu ook geheime agenten inzetten om de burgers te controleren, de volgende stap die de overheid nu nog rest is een stap die een hele hoop foute regimes ook toepasten en we zijn nu bijna zover dat de overheid de massa rijp heeft gemaakt voor tatoeages op voorhoofden en het zonder enig proces laten vastzetten van mensen en deze ook spoorloos kunnen laten verdwijnen, ik zit te wachten op het eerste stadion wat vol komt te zitten met alle zogenaamde misdadigers tegen de overheid wiens enige misdaad was en is dat zij dachten in een vrij land te leven.

  • Je mag het gerust een structureel [dus uitermate verontrustend] beeld noemen: een overheid, die door elke eenvoudige boerenlul als compleet waanzinnig te herkennen maatregelen overweegt of zelfs invoert om een lek in het eigen inschattingsvermogen te dichten. Al vanaf de oerjaren van de IT heeft de overheid uitgeblonken in het maken van enorme en soms verstrekkende blunders. Tot op de dag van vandaag onderschat men continu aan de ene kant en overschat men aan de andere kant de [on]mogelijkheden van alles wat met IT te maken heeft. En die lijn is doorgetrokken via het in eerste instantie vrijwel negeren van internet in de jaren 90 en trekt men nu weer door naar de sociale media. Sprekend voorbeeld van dat laatste is het volgende:nog maar kort geleden werd in de 2e Kamer overwogen om kamerleden te verbieden tijdens vergaderingen te twitteren. Want er kwamen tweets in de publiciteit [politici snapten toen nog niet goed wat volgers waren, ze dachten met potentiële stemmers op hun partij te maken te hebben], waarvan men verbaasd constateerde dat ze in publiciteit kwamen en dus roering veroorzaakten. Nog geen jaar later heeft de net gekozen nieuwe voorzitter van de 2e Kamer het als haar voornemen aangekondigd om per Twitter vergaderen in te voeren!!!!! Deze mevrouw Miltenburg heeft blijkbaar niet door, dat Twitter nog steeds aan een maximaal aantal tekens is gebonden, wat weleens niet zou kunnen voldoen aan het onuitroeibare verlangen naar breedsprakigheid bij een doorsnee kamerlid. Elders merkte ik al iets op over de naïeve houding van ouders t.o.v. de sociaal mediale escapades van hun kroost, war sec te herleiden is tot het feit, dat ouders de ballen snappen van die sociale media. Zij die er zelf op kruipen zijn niet voor niets zo dom om de meest persoonlijke gegevens op hun FB-pagina te zetten. Wel, dan heb ik nieuws voor jullie. Onze overheid is wat dat betreft minimaal net naïef en dom als de gemiddelde ouder. Men loopt, zoals ook op vele andere terreinen, hijgend en puffend achter de feiten aan. En dan zijn idiote maatregelen als “lokpubers” e.d. het logische gevolg.”allerlei alles registrerende pasjes” noemt Willem en dat is zeker waar. Maar ik vind wel dat wij daar ook van harte aan hebben meegewerkt. We accepteerden maar wat graag “kortingspasjes” van AH, Makro, V&D, Bijenkorf, Casa Rossa,Yap Yum, Total, BP, de Vakbond, de slijter etcetera, ecetera. Dat boter op de hoofden, het zit bijna overal.

   • Er is natuurlijk wel een fundamenteel verschil tussen enerzijds pasjes die vanuit het “particuliere” bedrijfsleven worden aangeboden en die van door de “semi” overheid.

    Immers waar je bij de ene nog in ieder geval een keuze mag en kunt maken om daarvan gebruik te maken is dat bij de ander niet het geval.

    En waar bedrijven de pasjes slechts gebruiken om hun “extra” koopwaren aan de man/vrouw te brengen zijn die van de “semi” overheid bij uitstek geschikt om iedereen op ieder moment te volgen en zijn/haar gedrag in kaart te brengen.

    Idem met camera’s bijna nergens is iemand voor de al ziende oogjes van onze overheid nog onbespied en dus kan er op ieder willekeurig moment bepaald worden waar en waarom iemand daar is waar hij is..

    Dat onze overheid tot nog toe blijk gaf van verregaande stupiditeiten aangaande IT/Internet/Sociale media mag natuurlijk niet betekenen dat zij dan meteen een vrijbrief dient te krijgen voor de meest idiote en waanzinnige maatregelen.

    Overigens laat de huidige trend al een forse afname zien van het gebruik van sociale media als Hyves en Facebook idem voor Twitter waar men zelfs met gebruik van een proxyserver nooit echt geheel anoniem is naar allerlei nieuwe vormen van communicatie met vooral voor de gebruikers gegarandeerde anonimiteit waarin ook beeld mogelijk is winnen aan populariteit.

   • Er is natuurlijk wel een fundamenteel verschil tussen enerzijds pasjes die vanuit het “particuliere” bedrijfsleven worden aangeboden en die van door de “semi” overheid.

    Nou en of dat daar verschil in is. Aan het particulier leveren we onze gegevens zelf en vrijwillig in, terwijl de overheid ons veelal met de wet in de hand er toe dwingt.
    Je kunt je afvragen wat meer stupide is …. toch??? Ik weet het wel!
    Evenzo zou je kunnen uitgaan van de veronderstelling, dat als er geen passende wetgeving zou zijn wij waarschijnlijk toch wel aan die overheidspasjes gaan. Omdat we dat immers [onder het mom van “voordeel” wat er niet is] moeiteloos richting AH en consorten doen.

   • En waar bedrijven de pasjes slechts gebruiken om hun “extra” koopwaren aan de man/vrouw te brengen zijn die van de “semi” overheid bij uitstek geschikt om iedereen op ieder moment te volgen en zijn/haar gedrag in kaart te brengen.

    Kom nou, Willem. Denk je nu echt dat Albert Heijn je niet volgt? Sterker nog, ze verkopen onze gegevens op de “personalia-markt”, opdat bedrijven waar we feitelijk geen band mee zijn aangegaan ons ook kunnen volgen

 2. Bijzonder grappig hoe er alhier tegen het gebeuren te Haren in Groningen word aangekeken.

  Laat ik nu eens een geheel andere zienswijze aanhangen in deze, eentje die er veel mee te maken heeft dat ik godlof en goddank (vul verder voor God maar in wie en wat je wilt!!) mijn tienerjaren globaal tussen midden zestiger en zeventiger jaren heb mogen doorbrengen.

  Een heerlijke tijd jawel en jazeker zo begin ik mij steeds meer te realiseren en vooral van bewust te worden een tijd waarin je gewoon op een zomerse middag in het Vondel park een feestje kon bouwen, waarin je in de kelder van Paradiso ongebreideld aan de waterpijp kon lurken en waar libanon en marrokaan niet synoniem stonden voor ellende en kutallochtoon maar voor gewoon op straat te verkrijgen prima te pruimen hasiesh, ieder deed zijn of haar ding en ieder was tevree ermee, had je haar tot op je enkels of was je een voorloper van de
  kaalkopjes het kon werkelijk niemand een reet schelen.

  Ja ha, zelfs oom Agent was juist dat een OOM waar je mee kon praten en jawel zelfs lachen, sterker die gaf je een lurk van de pijp mee, toen was die nog niet verworden tot een fascistoide voor geprogrammeerde bonnen en geweldrobot zoals nu wiens enige taak het nog schijnt te zijn het leuke leven zo zwaar mogelijk voor iedereen te maken.

  Die enorme persoonlijke en collectieve vrijheid koester ik nog steeds zeer en heeft me mede gevormd tot een mens die redelijk wars is van gebruikelijke conventies en die vrijheid in woord, geschrift en daad als allerhoogste goed in het menselijke bestaan beschouwd.

  Bovenstaande leid onvermijdelijk tot de enig juiste conclusie over figuren als die Wethouder Hekking a.k.a Herr Burgermeister Heydrich van de goegemeente Haren, mijn hele leven strijd ik en heb ik een werkelijk even gruwelijke als intense en eeuwigdurende typhus hekel aan dat
  soort de laatste trap aan de deur van de goederenwagon gevende en de adem die ze inademen niet waard zijnde mensonwaardige Befehl ist Befehl figuren.

  Het enige wat die lulhannes der 1e klasse met gouden ster en staf kon verzinnen was angst en haat zaaien gevolgd door even zo voorspelbare repressie en excessief geweld, wat dat aangaat is hij een schoolvoorbeeld van de huidige maatschappij die geregeerd word
  door angst en repressie en vooral veel semi katholieke boetedoening.

  Het is wat ik laatst nog een van de broeders Anker hoorde zeggen een verdachte is al veroordeeld en schuldig bevonden maar naar de mens word totaal niet meer omgekeken, welnee waarom zouden we ook het is immers veel makkelijker om te oordelen dan te beoordelen.

  Zo ook te Haren een sluimerend villa dorpje onder de rook van de stad Groningen waar zich dan ook de meestentijds ietwat beter gesitueerden van die stad bevinden en hun kalme leventje leiden als gezagsgetrouwe brave oppassende nette burgers.

  Plots was daar een schok van angst die al gauw omsloeg in woede, hellup er komen allemaal vreemdelingen (ja er was zelfs sprake van een relatief kleine stam reusachtige mannen die een vreemd spel aanhingen en die ook nog eens menschenvleesch als ontbijt namen) ons dorp terroriseren, onze vrouwen en dochters verkrachten en ongetwijfeld de boel plunderen waarna de mannelijke bevolking met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid ook eens nog onthoofd zouden gaan worden en hun gruwelijke koppen op staken als trofee worden
  meegevoerd door een stel plebejers in een parade van bloed en waanzin.

  Gelukkig voor hun was daar de immer pal staande Herr Burgermeister die precies wist hoe hij dit varkentje diende te wassen namelijk met maar 1 optie en dat was meteen de juiste zo besloot deze paljas.

  Het ooit zo vredige dorpje werd omgetoverd in een ware vesting en van heinde en verre werden huurlingen en vrijwillige legers gerekruteerd en opgetrommeld om deze aanval op het burgermansfatsoen af te slaan, vreesch niet brave burgers van Haren ik als Burgermeister beloof u tot hier en niet verder zullen de woeste hordes barbaren komen en na deze ferme taal schilderde hij een forse streep aan de gemeentegrens en trok zich terug in zijn fort om vanuit de relatief kalme achterhoede de gevechten gestroomlijnd te laten plaatsvinden met tussen hem en het rapalje voldoende troepen om zich eeuwig veilig te voelen.

  Zo veilig in zijn ommuurde vesting zittende bedacht deze eendimensionaal denkende Herr Burgervatti dat het ook een goede zaak zou zijn om voortaan de inkt te verbieden zodat er in ieder geval geen kranten meer konden worden gemaakt of gelezen en aldus de vijand die zo zou binnenvallen gespeend zou zijn van enige communicatie, ja dat leek hem wel wat en hij gaf dit idee ook spoorslags door aan zijn meerderen die dit geweldige idee meteen omarmden, ha eindelijk kunnen we het volk dom en stom houden zo dachten zij gelijk, want al die onfrisse ideeen die met inkt worden verspreid moeten maar eens verboden worden en wat een mooie gelegenheid om dat nu maar gelijk eens te doen.

  Aldus begon de slag te Haren die wij allen voortaan dienen te gedenken als de dag waarop de angst en het overheidsgeweld het hebben gewonnen van de redelijkheid en het gewoon je hersens gebruiken.

  Want waarom heeft deze idioot deze gelegenheid niet aangegrepen om te laten zien dat ook in Haren mensen wonen die zo maar spontaan een geweldig dagen durend volksfeest kunnen organiseren waarin ieder die maar zin heeft uitgenodigd word om te komen zodat we allen
  in love, peace and understanding verder kunnen en we ineens weer weten dat hooligans als je ze als mensen behandeld dat ook blijken te zijn, dat als je mensen behoorlijk behandeld jij dus ook behoorlijk zult worden behandeld.

  God joh wat leuk dat Haren, kijk nu eens geen politie te paard, motor of ander harnas als moderne ridder verkleed maar aardige agenten die je de weg wijzen naar het dance weiland en dat zo zegt die mees vriendelijke bromsnor ligt vlak bij de cateringweide want jullie zien er hongerig, moe en dorstig uit, dus komt goed uit nietwaar?? helemaal geen ME zwaarbewapend en met krijgslustige bloed dronken blik in de ogen gereed om hun eigen volk mores te leren en hun kinderen finaal verrot te slaan maar dansende gogo girls
  voor de heren en chippendales voor de dames op straat, kijk wat leuk al die voortuintjes versierd en overal dat spandoek met WELKOM, KINDEREN VAN NEDERLAND, HAREN GROET EN SALUUT U TOEKOMST VAN DIT LAND, en overal staan stalletjes met grunninger dreuge worst en goedkope blikjes AH bier ( ja de lokale AH zag gelijk winst en sponsorde dit evenement) fantastisch dat Haren.

  Maar bedenk ook wat je zaait is wat je oogst, en in dit geval heeft onze overheid die ons ten dienste zou moeten staan een ongelooflijke flater en miscalculatie gemaakt die nog grote gevolgen zal gaan krijgen, want haat zaaien, repressie gebruiken, vrijheid van meningsuiting
  verbieden en geweld zaaien tegen jonge mensen is heel makkelijk te initieren, maar o o o o de prijs die men daarvoor gaat betalen is hoog.

  Een overheid die iedere groep ziet als een potentieel gevaar en als doel om ongebreideld geweld en stupiditeiten op los te laten is een overheid die aan haar eigen angst ten onder zal gaan, een overheid die ieder communicatiemiddel als boodschapper ziet die dus moet
  worden verboden en vernietigd vernietigd uiteindelijk zichzelf.

  En zo is dus iets wat in principe gewoon leuk en aardig had kunnen zijn verworden tot iets waarvoor ik me als Nederlander zijnde diep schaam en bij deze aan onze jeugd mijn excuses overhandig en deemoedig zeg, kinderen ooit komen er andere tijden, tijden zonder angsten en verraad maar tijden met hoop en liefde tijden waarin je weer mag zijn wie en wat je bent en weer mag doen wat je wil zonder daarvoor als crimineel in de pan te worden gehakt.

  Shame on you Burgerpiemelmaus van Haren!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  • Je kon geen beter stukje muziek als illustratie bij je verhaal kiezen, Willem. Om dat verhaal heb ik ook smakelijk gelachen, laat ik dat niet vergeten op te merken. En onmiddellijk na lezing ben ik opgestaan om te kijken waar ik die waterpijp ook al weer gelaten had. Om me na enige tijd te herinneren, dat dat kreng me bij de boedelscheiding van jaren terug was afgenomen. Niet omdat zij er zelf aan ging lurken, maar ze gunde me gewoon de lol niet 🙂
   Nog één opmerking: ik hoop, dat je je wel bewust bent van het feit, dat de Maroc en de Libanon uit onze hoogtijdagen in nog maar weinig overeen komen met wat men tegenwoordig in een joint stopt. Wat dat betreft zijn wij “lucky bastards” geweest, denk ik dan maar. Evenzo is wat er in Haren los ging qua normbesef van een geheel ander kaliber dan jij en ik in onze hoogtijdagen. Ga nu in een park genieten van hoger sferen en de kans is groot dat je al snel dringend wordt verzocht je mobieltje, i-pad of pod en andere zaken in te leveren. Hoe hard het ook in je oren mag klinken: Dylan kun je ook nu nog als boodschapper gebruiken. Een kleine tekstuele aanpassing [Times have changed for the worse] zal volstaan. Lénerd Skénerd heeft het immers niet voor niets over “A dyin’breed” toch? Nog even een privé-vraagje: heb jij een gele of een blauwe wietpas?

   • @RadaR
    LOL………

    Overigens doe ik niet in Gestapo passen, ik heb al lang geleden besloten te passen op al die passen het word tijd dat de uitbuiters van die passen zelf maar eens gaan oppassen.

    Tsja mijn pijp ben ik ooit na een zeer zware pijp gerookt te hebben ergens vergeten en tot op de dag van vandaag weet ik bij toutatis niet meer waar dat was en vooral bij wie dat was hahahahahaha.

    Ach en dat normbesef van de jeugd nu, ja dat is anders maar zoals gezegd wat men zaait zal men oogsten, oorzaak en gevolg en dat soort dingen.

    Lekker nummertje inderdaad weer van die ouwe “Southern Boys” en ieder woord klopt, zo even kijken bij de lokale AH of er toevallig nog een beschikbare Southern Belle rondloopt die zin heeft in een paar flessen Southern Comfort met of zonder water(pijp).

   • Uiteraard veel succes toegewenst 🙂
    Ter geruststelling: deze nieuwe van Skénerd heeft zichl een week of wat terug al aangesloten bij zijn broertjes. De familie neemt immense vormen aan inmiddels.

   • En het circus “overheid fail” gaat onder leiding van de nieuwste joker Job “overal waar ik kom laat ik een bende achter” Cohen een zogenaamd diepgravend en vooral onafhankelijk onderzoek doen naar deze gebeurtenissen.

    Woehahahaha en raad eens wie er in die zogenaamde onafhankelijke commissie zitten?? precies allemaal grote zakkenvullers die allen slechts uit de grote ruif die overheid heet stelen als de raven.

    Job de man die het voor elkaar heeft gekregen om een stad met een eeuwenlange historie van vrijheid en onafhankelijkheid waarin altijd ruimte was voor andersdenkenden en anders levenden binnen een paar jaar om te turnen tot een soort van proeftuin voor de neo-fascistoide politiestaat, waar angst en terreur de straten bevolken, waar vrijheid een woord is uit een schimmig en vooral snel te vergeten verleden, een stad waarin niets meer mag en kan, en daarvoor Job nog bedankt !!!

    Welnu en deze op 1 na grootste kloothommel van dit land geven ze dan de ongetwijfeld zeer winstgevende job van voorzitter van deze zogenaamde onafhankelijke commissie als het niet zo verdomde triest was dan kon ik er echt om lachen.

    Zowel de linkse als de rechtse reactionaire krachten van dit land zien meteen hun kans schoon om weer een reuzenstap te doen op weg naar de totalitaire Europees staat en eentje die nu wel 1000 jaar gaat bestaan althans dat hopen zij.

    Natuurlijk zijn de conclusies en aanbevelingen van deze duurbetaalde commissie op voorhand al te voorspellen.

    Verbied dit en verbied dat, meer repressie, meer geweld, hogere straffen, alle jongeren onder de 18 een speciale ausweis op befehl te overhandigen, iedere samenscholing van jongeren met meer dan 2 personen verboten, lol maken, feestje vieren?? dat doen ze maar als ze dood zijn dan hebben ze alle tijd.

    Geef de boodschapper de schuld (lees facebook) en verbied het, verbied trouwens gelijk maar om jong te wezen in dit land en implementeer dat gelijk maar naar das Europa.

    En wat denken deze zogenaamde wijze oude lullen nu eigenlijk?? dat het ophoud en dat het daarmee stopt??

    Het is nog niet eens begonnen zoveel is wel zeker en dat is nu het gevolg van alle repressieve acties van alle verboden en van het steeds maar weer met meer en meer geweld reageren door onze immer geliefde overheid.

    Heeft er trouwens wel eens iemand gedacht om eens gewoon op facebook te vragen hoe die jonge mensen er nu eigenlijk zelf instaan en wat zij hier nu van vonden, of is dat een te verstandige opmerking voor de Cohennetjes van dit land, maar ja praten met elkaar doen we hier allang al niet meer wel veroordelen en beoordelen, wat een ongelooflijk k….land is dit toch geworden.

   • Dat Job Cohen, erkend digibeet en bestuurder van het al lang verjaarde type, een commissie die een onderzoek moet gaan instellen naar de oorzaak van maatschappelijk onaanvaardbare gebeurtenissen, waarbij sociale media en daarvoor specifiek in de handel gezette tools een belangrijke rol hebben gespeeld, is het lachertje van de week. In een verstandig en modern acterende samenleving moet je een probleem, wat zo overduidelijk bij jongeren leeft, natuurlijk laten onderzoeken door JONGE mensen en niet door een fossiel a la Cohen, die zich ongetwijfeld zal gaan laten bijstaan door “the usual suspects”: politieke vriendjes die even niks om handen hebben, een hoogleraartje links en rechts die straks maar al te graag een boek gaat schrijven en wat grijze mutsen uit de Jeugdzorg. En maar declareren, jongens en meisjes. Om vervolgens een rapport op te leveren, waar flink over gedebatteerd gaat worden alvorens het op de enorme stapel “gelul voor de vaak” wordt gedeponeerd.”wat een ongelooflijk k….land is dit toch geworden” zeg je. Dit is natuurlijk een even subjectieve als persoonlijke mening. Die ik in 90% van de gevallen hartgrondig onderschrijf overigens.
    Maar je beseft hoop ik met mij toch wel, dat de ruim 3 miljoen mensen die naar Boer Zoekt Vrouw kijken [met de tablet met daarop het 2e scherm op schoot] daar heel anders over denken, Willem. Die kraaien van plezier.
    Misschien kan Cohen ook eens onderzoeken hoe dat kan. Wat denk jij?

   • zo even kijken bij de lokale AH of er toevallig nog een beschikbare Southern Belle rondloopt die zin heeft in een paar flessen Southern Comfort met of zonder water(pijp).

    Laat ik nou toch in eerste instantie lezen “met of zonder [water]pijp”. Tot ik in de gaten had dat de haakjes anders stonden 😀

  • Helemaal eens met wat je zegt over die VVD-er daar in Haren. Wat een minkukel!
   Duidelijk is te proeven de hang van jou naar die good old 70-ties. Probleem is wel [voor ons] dat je die periode moet hebben meegemaakt om hem op waarde te weten te schatten.
   Maar wie weet: in 2063 zit misschien een hooligan, die Haren aandeed, aan zijn kleinzoon te vertellen hoe mooi de “tennies” waren. En hoe lekker de groene Tunis en de paarse Irak was. 🙂 En hoe aardig de ME’s ers waren, die zich moeiteloos als boksbal lieten gebruiken.

 3. Hoewel vaak in de praktijk wordt bewezen, dat het lang niet altijd tot de gewenste resultaten leidt is het natuurlijk prima, dat over een mogelijke relatie tussen “project X”+ de sociale media + het soms wel zorgbarende gedrag van een deel van de jeugd wordt nagedacht. Maar heb daar geen te hoge verwachtingen bij, omdat immers de commercie + sales de dienst uitmaken en dat ook willen blijven doen. Als er in Finland, Duitsland, Korea, China, Amerika en ook Nederland jongeren grote moordpartijen uitvoeren [meestal gevolgd door hun eigen zelfmoord], die sterke gelijkenis vertonen met populaire computergames, wordt elk verband glashard ontkend. Als er een “Facebook-moord” wordt gepland en uitgevoerd wordt een directe relatie met de gedragingen in het virtuele leven sterk in twijfel getrokken. Dus waarschijnlijk zal uiteindelijk hetzelfde gebeuren t.a.v. het gebeuren in Haren.
  We blijven met zijn allen per definitie hardleers, we blijven prioriteiten bij de verkeerde zaken leggen. En in ons hart weten we dat ook deksels goed en waarom we dat doen.

 4. Nederland is en blijft een land van uitersten. De ene dan kijkt men met een brok in de keel naar tochtige vrouwen, die in hun honger naar een boer zelfs bereid zijn schapen te drijven. De andere dag kijkt men rood van opwinding naar een representatieve afspiegeling van onze jeugd, die een slaapstadje van Groningen wakker schudden. Je verveelt je hier nooit.

  • Zelfs in Buitenhof was het onderwerp van gesprek ca. 30 minuten. Maar let op mijn woorden: binnen een week gaan we weer over tot de orde van de dag.
   En worden weer wijsheden als “je bent zelf toch ook jong geweest” verkocht.

  • Als je nog eens wilt kijken naar die “tochtige vrouwen” tijdens het schapen drijven kun je op de site van de KRO terecht. Voor beelden van Prodject XHaren kan You Tube je van dienst zijn. Er staat daar zat fraais uiteraard.

 5. Flink wat ophef en drukte over wat er gebeurd is. Terwijl eigenlijk iedereen redelijkerwijs had kunnen inschatten, vooral door de aandacht die de media aan het feestje gaven in de dagen vooraf, wat er mogelijk zou kunnen gaan gebeuren.
  Is er iets bekend wat de repercussies voor de “facebookbabe van 16” zijn? Krijgt ze een rol in een nieuwe realitytopper van RTL of SBS???

 6. Debat op 2 was volledig gewijd aan Haren. Francis Jole ontkende dat de sociale media een rol spelen bij dit soort excessen [niet onlogisch, want Jole verdient zijn brood mede via de sociale media], Prem beschreef “Haren” als van alle tijden en pleitte er voor begrip te hebben voor de jongere generatie, die toch ergens hun testosteron moesten lozen …. enfin, je begrijpt het al: men kletste er weer heerlijk over “ins blaue hinein”. Maar iedereen was eensgezind: laten we aub niet zoeken naar echte oplossingen voor dit soort excessen. En de DJ van radio 3, die mensen opriep om zoveel mogelijk naar Haren te gaan, had inmiddels keurig zijn spijt betuigd.
  Dus wat was ook alweer het probleem???????

 7. Tja, het zijn natuurlijk wel “de mensen” die het doen. Maar ben met je eens: die waren het gevolg van de oorzaak: vriendjes hebben op Facebook. En het gemak waarmee grote groepen kunnen worden gemobiliseerd. Maar de Harenaren zitten er mooi mee!

 8. Misschien is het een idee om een volgende editie van The Dutch Project X op het Binnenhof te laten plaatsvinden? Want blijkbaar is dit dé manier, waarop je mensen nog de straat op krijgt. 🙂

Nice and easy to work with

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s