DE EVOLUTIE VAN HET LANDSCHAP

Eerlijk is eerlijk, ik heb getwijfeld bij de keuze voor een titel van dit log. Want ook “revolutie ín het landschap” speelde door mijn hoofd. Omdat als je puur met het oog naar de verkiezingsuitslag kijkt [en dus de hersenen even zegt zich koest te houden] lijkt er een soort revolutie te hebben plaatsgevonden. De toonzetting in de commentaren in de media en van de inmiddels schier onafzienbare kudde “politics watchers” was er ook naar.
Schud je echter het hijgerige en hyperige element, wat logischerwijs vrolijk en welig blijft door tieren in dit Voice of-landje, van je af dan dringt het nuchtere besef zich aan je op, dat er pas van een revolutie sprake kan zijn als er een duidelijk zichtbare en merkbare ommekeer aan de orde is of zich onstuitbaar aankondigt.
Wie van mening is, dat het vorenstaande het geval is mag van mij gerust dat woord revolutie gebruiken. Ik behoor daar echter niet toe; na wat gepeins, minnen en plussen, onder- en wegstrepen houd ik een ander beeld over.  Het beeld van een ontwikkeling, waarvan eerst maar moet worden afgewacht hoe blijvend die is. Of het een ontwikkeling ten goede of ten kwade is. Of het een stap naar voren of achter is.
Dus koos ik voor evolutie, vooral ook omdat het woord een in algemene zin positieve lading heeft. Een stap naar voren suggereert.
En wie weet heeft zonder dat ik dat direct besefte ook meegespeeld, dat de Nederlander & Revolutie nu niet werkelijk een combinatie is, die sinds de tijd van Floris V te vaak is ontmoet. Als een Nederlander iets onverwachts doet is dat meestal het gevolg van niet of primitief denken en dito handelen en speelt angst er een belangrijke rol bij.
Dus stemt de Nederlander op de één om te voorkomen, dat de ander aan de macht komt of blijft. Zonder dat er van enige ratio sprake is, de onderbuik is sturend, ja bijna dwingend. En wees eerlijk, dat kun je nauwelijks revolutionair noemen. Primitief wel.

Als 2e hoofdstuk van de evaluatie van de verkiezingsuitslag stel ik voor om een blik op dat politieke landschap, zoals zich dat op 12-09 heeft gevormd, te werpen. Zijn er prachtige, groene valleien ontstaan in een aansprekend heuvellandschap? Waarin we ons beter en gelukkiger zullen gaan voelen? Of rukt van de rechterkant een woestijn op, die de strijd aangaat met het moeras aan de linkerkant? Uiteraard kan niet worden uitgesloten, dat het beeld van die oprukkende woestijn en dat zompige moeras slechts een fata morgana zal blijken te zijn. En dat als ons zicht weer teruggekeerd is we hetzelfde platte saaie polderlandschap als altijd zien. En dat die onvoorspelbare kiezer, die door sommige commentatoren afwisselend moedig, wispelturig, zwevend, zelfstandig, kortzichtig en dom wordt genoemd, nog steeds net zo plat, net zo 1-dimensionaal denkt en dus is als het landschap, waarin hij zijn koeien melkt, zijn kippen kweekt, zijn varkens fokt en zijn geiten laat ruimen.
Ik ben benieuwd hoe jullie daar naar kijken. Welke voordelen [voor Nederland bedoel ik, die 1000 euro netto van Rutte wil ik het niet over hebben] uit 12-09 vallen te peuren.
Kom, verras me. 🙂

Advertenties

18 thoughts on “DE EVOLUTIE VAN HET LANDSCHAP

 1. In tegenstelling tot de media, die hun visie met grote koppen uitschreeuwden, ben ik helemaal niet zo onder de indruk van de “aardverschuiving” van12-09.
  De vraag is zelfs of die aardverschuiving er ook wel werkelijk is geweest. Het is hier al uitputtend aan de orde geweest dus ben ik er kort over: het enige enigszins opmerkelijke aan de verkiezingen kan ik slechts vinden, dat meer dan ooit het wedstrijd- c.q competitie-element de boventoon heeft gevoerd. [Het “the Voice effect”]. En daarbij heeft inhoud nauwelijks een rol gespeeld; de hoofdrol is weggelegd geweest voor het individueel belang, de “ik” in de kiezer. Om het maar eenvoudig te illustreren: grosso modo kozen de HRA-mensen VVD, de PGB-mensen PvdA. En daarmee is de al veel langer bestaande tweedeling in onze samenleving weer eens haarscherp getekend.
  Nederland kent aan de ene kant een electorale groep van zo’n 35-40% van het totaal, die er veel zo niet alles aan gelegen is om de persoonlijke welvaart en de tools die daarvoor voorhanden zijn te verdedigen en in stand te houden; daar recht tegenover staat een andere electorale groep van zo’n 30-35%, die in sterke mate afhankelijk is van door overheid en daaraan verwante instanties verstrekte steun om het hoofd boven water te kunnen houden.
  Heel lang hebben die 2 groepen in redelijke harmonie naast elkaar kunnen leven, omdat ze beiden in voldoende mate werden “bediend”. Maar de drastische verandering van de afgelopen 5 jaar hebben er voor gezorgd, dat de groepen inmiddels recht tegenover elkaar zijn komen te staan. Een proces wat in 2008 werd ingezet en in de verstreken periode in versneld tempo zich heeft voltrokken.
  Daarom zie ik de uitslag van 12-09 niet als een politieke aardverschuiving, maar veel eerder als een verscherping van de tweedeling in onze maatschappij.
  Zou Wilders zijn tactiek veel slimmer hebben uitgevoerd, zou het CDA zich 100% tegen de aanpak van de HRA hebben opgesteld, ongetwijfeld zouden beide partijen minder hebben verloren dan thans het geval is.
  De winst van zowel VVD als PvdA heeft in geheel niet iets structureels, is allesbehalve consistent. Als er een VVD-PvdA kabinet komt en er gaat beleid worden gemaakt en uitgevoerd, vrij snel daarna al zal het beeld van dat politieke landschap opnieuw wijzigen en wellicht zelfs drastisch.
  12-09-2012 is slechts een momentopname, die niemand een garantie voor de toekomst geeft. De politieke partijen niet, maar vooral ook de kiezers niet.

  • Ik heb het sterke vermoeden, dat maar heel weinig kiezers het met je eens zullen zijn, Paul. Ze hebben 2 winnaars gekozen en verdorie nog aan toe, die moeten nu wel het liedje gaan zingen wat men wil horen.

   OT: is er nog iemand die naar de “hoedjesparade” gaat kijken? 🙂

  • Uitstekende beschouwing, waar ik me prima in kan vinden, Paul. Wat die 2-deling betreft ben ik zeer benieuwd hoe het nieuwe koningskoppel Markje & Diederik daar iets aan denken te gaan doen.

 2. Ik schoot wel in de lach toen ik in de krant las dat zowel bij GL als CDA een commissie wordt ingesteld om naar de oorzaak van de verkiezingsnederlaag te zoeken. Dat gaat weer een mooie stapel papier van uitstekende “mea culpa” kwaliteit opleveren. Wat zou dit land zijn zonder commissies????

 3. Laat ik je eerst feliciteren met het prima resultaat van je clubje. Inmiddels is trouwens ook gebleken, dat jouw logje van dit voorjaar, waarin je je afkeurend uitliet over de roze schoentjes van sommige spelers tot ingrijpen heeft geleid 🙂

  Dan even dat politieke landschap. Het werd eigenlijk al gezegd: de enige echt zichtbare veranderingen in dat landschap zijn de verdere teloorgang van het CDA en Groen Links en het niet al te verrassende overlopen van veel oud-kiezers uit die hoeken naar VVD en PvdA.
  Wilders heeft een dreun gehad, maar ik denk eerlijk gezegd, dat zijn hard core achterban ook niet uit veel meer dan die 15 zetels bestaat.
  Maar ik deel zeker niet de mening van mensen, die stellen, dat het politieke speelveld definitief zou zijn gewijzigd en daarmee stabieler zou zijn geworden.
  Het onvolwassen gefladder van de kiezer van nu kan er zo maar voor zorgen, dat bij bijvoorbeeld de eerstkomende Gemeenteraadsverkiezingen al een compleet ander beeld zichtbaar gaat worden.

  • Wordt een terugkijk-topic, want helaas lukt dat vanavond niet. Maar nu je het over Tegenlicht hebt: de aflevering van vorige week, waarin Ramsey Nasr ons meenam naar het echte Nederland, was zeer de moeite waard. Heb je die bekeken?

  • Zeker even naar kijken. Er wordt haarfijn in uitgelegd in welke onmogelijke situatie ING zich had laten manoeuvreren door zich gretig op de Amerikaanse markt te willen storten via ING Direct. En omdat niemand [DNB of de politiek] ING tegen hield mochten wij, de belastingbetalers, voor de enorme strop opdraaien. En als je dan ook nog weet, dat ING op dit moment nog voor 45 miljard in Spanje zit kun je meteen ook de vraag waarom Spanje geholpen moet worden simpel beantwoorden. Wij dokken ook daar voor de inhaligheid van één van onze grootbanken. En niet, zoals vriend Rutte zo schijnheilig blijft volhouden, voor het veilig stellen van onze pensioenen. 😦

   • ING hoeft zich nergens zorgen over te maken, Arno. Vrijwel niemand zal naar Tegenlicht hebben gekeken. Want er zaten dan wel 3 mannen achter een tafel, maar er kon niet op ze gestemd worden 🙂

 4. Misschien mag ik als eerste punt een positieve ontwikkeling in dat landschap aanstippen? Na eerst van berg naar heuveltje te zijn teruggebracht [2010] mogen we nu gerust constateren, dat het CDA inmiddels is afgegraven tot de omvang van een molshoop. Dat is wat mij betreft een geweldige vooruitgang in dat landschap. En weet je: ik denk, dat Nederland er nauwelijks iets van zal voelen. De eeuwige plucheplakkers, de vrolijk met alle winden meewaaienden, de zich heel lang The Untouchables wanenden zijn weggevaagd. 🙂

  NB: voor wie de film nog niet gezien heeft: Inside Job ned 2: 00.05 uur. !!!!!

  • Jeetje, stoppen ze zo’n docu expres weg op zo’n onchristelijk uur, zodat er zo weinig mogelijk mensen zullen kijken?

   Dat landschap waar jij ons over wilt horen RadaR, dat is toch alleen maar cosmetisch veranderd? De kiezers zelf niet en daarmee de omvang van groepen als populisten, eurofielen en eurosceptici ook niet. We stelden eerder toch al dat ze vrijwel zeker tijdelijk een ander plekje hebben gezocht. Waarmee het veranderde landschap ook maar een tijdelijke kwestie is. De PVV en de SP kunnen zo maar, zodra een VVD-PvdA in gang is geschoten, weer omhoog schieten in de peilingen.
   De enige blijvende veranderingen betreffen inderdaad het CDA en natuurlijk Groen Links. Maar voor de rest is ondanks de op het oog spectaculaire “evolutie” het landschap feitelijk niet echt veranderd.

  • Luister heel goed naar wat ik zeg: ik heb met geen enkele bevolkingsgroep om wat voor menselijke reden dan ook moeite. Met alle soorten eet ik graag hun nationale hapje, drink ik graag hun nationale drankje en wissel ik graag van gedachten. Maar toen ik weer al die Joodse koppen langs zag komen {Summers, Rubin, Mishkin, Poulsen, Fuld etc etc.] werd ik net als de eerste keer dat ik Inside Job bekeek kots- en kotsmissselijk. En dan te weten, dat na alles wat werd blootgelegd, de Obama-administratie als de Goldman Sachs-administratie werd ontmaskerd die zij gewoon is.
   Wie nu nog niet snapt waar de werkelijke macht zit schaar ik onder de hopeloze gevallen.
   Maar zoals O. al opmerkt: er zullen niet al teveel mensen naar I.J. gekeken hebben. Handige zet van de VPRO om de docu in de kleine uurtjes uit te zenden. 😦

   Ach, RadaR, dat politieke landschap, weet je, doet er feitelijk toch niets toe. Het zijn maar schijnbewegingen in de marge, net als een uitslag van de The Voice dat is. Welke winnaar of winnares van de stroom aan talentenjachten van de afgelopen jaren is uitgegroeid tot een “wereldster”? Vrijwel collectief zijn ze weggezonken naar de trieste kelder van het “schnabbelcircuit”. Rutte en Samsom zouden zich dat bewust moeten zijn.

   • Nou ja, De VPRO heeft in ieder geval de moeite genomen om de docu uit te zenden. Alle andere omroepen hebben er nog geen seconde aandacht aan besteed. We hebben al eens eerder hier gezegd, dat de docu zich bij uitstek zou lenen voor een thema-avond. Maar dat is er nooit van gekomen. Men kiest er liever voor om afstotelijke kaalkoppen als Mathijs Bouman c.s. ons hun waarheid te laten vertellen. Zodoende wordt nooit duidelijk welke rol onze grote banken en de pensioenfondsen hebben gespeeld bij de afname van CDO’s c.q. subprime derivaten. Terwijl iedereen zich nog zou moeten herinneren, dat ten tijde van de grote reddingsactie van ING naar buiten kwam dat daar voor miljarden stinkende derivaten in de kluis lagen te rotten. Zelfs de commissie de Wit zwijgt daar over.

   • Maar toen ik weer al die Joodse koppen langs zag komen {Summers, Rubin, Mishkin, Poulsen, Fuld etc etc.] werd ik net als de eerste keer dat ik Inside Job bekeek kots- en kotsmissselijk.

    Ik begrijp de terughoudendheid, die uit je eerdere woorden spreekt, Jurgen. Maar het valt moeilijk te ontkennen, dat alle heren Joods zijn. En dus mag je dit gelukkig zeggen. En er zelfs nog aan toevoegen, wat mij betreft, dat het nauwelijks toeval kan zijn, dat het bij dat rijtje rasboeven alleen maar om Joden lijkt te gaan. Wat niet te weerspreken is wordt automatisch de waarheid. En die mag nog steeds gezegd worden. 🙂

 5. Ik meen dat het de grote roerganger uit Boxmeer is die heeft gezegd dat de aankomende roerbakmix van PvdA & VVD (in iedere combinatie behoudens die met de SP) zal gaan leiden tot aangebrande en aangebakken halve besluiten en kromme compromissen.

  Ik kan mij volledig in die woorden vinden en ook weer net als Emil denk ik dat het vorige kabinet, even los van de de inhoud of wat je daar verder over denkt, in ieder geval wel besluiten nam en dat nu zal bij het nieuwe ancien regime niet gauw gebeuren.

  Het grote voordeel hiervan voor de gemiddelde nederlansche staatsburger zal zijn dat hij/zij relatief veilig achter de dijken op verjaardagen en andere zinloze feest en gedruispartijen ouderwets gezellig kan blijven schelden en roeptoeteren op die zakkenvullers uit den haag die ongetwijfeld weer van alle rampsoed en ellende de verbale schuld krijgen, zodat zij ( de nederlander) relatief bezien schone handen houd en haar eigen rol als laf en van ieder reeel gezichtspunt gespeend stemveevolkje wat maar geen echte moedige keuzes durft te maken
  onbesproken kan laten.

  • Een smakelijke maaltijd zal er waarschijnlijk niet het resultaat van zijn, Willem. Ik begrijp, dat jij voorstander bent van het principe “beter slechte besluiten dan geen besluit”. Is je goed recht, maar ik zie dat toch anders. De arts die niet weet wat de patiént echt mankeert, maar dan toch maar besluit om een been te amputeren zou mij niet tevreden stemmen. Dat roeptoeteren voorspelden we al, dat gaat zeker gebeuren. Ik kijk daar juist naar uit, omdat het zo’n mooie gelegenheid is om de collectieve stupiditeit aan de kaak te stellen. 🙂

Nice and easy to work with

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s