THEO MAASSEN’S GOEDE VOORBEELD

“De PvdA gevaarlijk voor Nederland??? Heel vreemd om dat uit de mond te horen komen van de man, die met de PVV in zee is gegaan”.

“OK, ga je gang, maak je riedeltje maar weer.”

“Hoe is die crisis ook alweer ontstaan?”

“Op wie stemmen die bankiers eigenlijk?”

“De VVD krijgt stemmen van mensen, die iets van hun leven willen maken? Ah, dus de stemmers op andere partijen willen niet iets van hun leven maken?”

Een willekeurige bloemlezing uit het boeket, waarmee Theo Maassen de lijsttrekker van de VVD afgelopen zaterdag in “1 voor de verkiezingen” van repliek diende. En Maassen slaagde er regelmatig in om door de teflonlaag van de sprekende pop, die alle teksten die hem maar in geprogrammeerd zijn afdraait om prolongatie van zijn premierschap mogelijk te maken, heen te komen. De grimassen op het gezicht van Rutte spraken wat dat betreft boekdelen.

Rutte, die het onderscheid tussen Joling + Smit [waar hij graag mee aan tafel schoof] aan de ene kant en Freek de Jonge aan de andere kant volstrekt respectloos typeerde met “Freek is iemand van gisteren”. Zoals hij de ouderen van vandaag ook beschouwt als “van gisteren”. Ouderen van vandaag hebben immers geen positieve invloed op het BNP, bevorderen de economische groei niet, zijn niet bruikbaar meer als werkmieren.

Of het nervositeit was of pure onzekerheid, duidelijk zichtbaar en vooral ook hoorbaar was dat Rutte de tijd rijp achtte om tot “playing dirty” over te gaan.
Zelfs in staat van nervositeit en/of onzekerheid zegt deze kille dienaar van het grote geld de meest beschamende dingen en liegt hij er op los.
“De hypotheekrenteaftrek moet je niet aankomen, want dat zou funest zijn voor het vertrouwen van de burger in de overheid. Afspraak is afspraak moet hier gelden.”
Omdat niemand anders het zei brulde ik tegen die kop op het scherm: “Er is met een heleboel mensen afgesproken, dat ze op hun 65e jaar van een pensioen mochten gaan genieten. Daar hebben die mensen 30-40 jaar lang fors AOW-premie voor betaald. Het is zelfs een afspraak, die anders dan een afgesloten hypotheek, wettelijk is vastgelegd.”

Waarmee ik bij mijn laatste punt kom en dat betreft het uit de wereld helpen van een leugen, van een drogargument wat politiek breed wordt gebruikt om lappen huid van u en mij af te schaven. En als het kan ook nog wat vlees weg te snijden.
“Wij kunnen het niet maken, dat onze kinderen straks moeten opdraaien voor ons onverantwoord gedrag.”
Nogal logisch, want onze samenleving is gebaseerd op het omgekeerde: ouders draaien op voor het gedrag van hun kinderen. En daar is niets verkeerd aan.
Maar die “wij van nu”, dat zijn mensen zoals u en ik, die ook de verschillende levensfases hebben doorlopen en dus ook kind, jongvolwassene, volwassene zijn geweest, voordat ze hun huidige verbruikstermijn bereikten.
Al die “kinderen” van toen hebben enorme bedragen opgehoest [heeft u voor de lol weleens becijferd welk totaalbedrag u in pakweg 40 jaar aan belasting, sociale premies en premies voor andere regelingen, pensioenpremie enzovoortย  heeft betaald?] om de financiering van allerlei uitgaven t.b.v mensen, die er op grond van sociaal denken en solidariteit koesteren het volste recht op mochten claimen.
Voor verreweg het grootste deel is onze samenleving qua financiering gebaseerd op het uitgangspunt , dat “kinderen” voor hun “ouders” betalen, zoals die “ouders” dat voor hun “ouders” hebben gedaan.
En Rutte c.s. beweren nu met een stalen gezicht, dat ik me gepakt zou moeten voelen [zoals ook voor u geldt] omdat ik heb [“moeten”] betalen voor de AOW-uitkering van mijn vader en moeder? Dat ik me bijkans bestolen “moet” voelen, omdat alle sociale premies die ik betaalde voor sociale regelingen waar ik zelf geen gebruik van heb hoeven maken zijn gebruikt om mensen, die wel behoefte hadden aan die ondersteuning die ook te geven? Dat ik me genaaid zou “moeten” voelen, omdat alle ziektekosten premies die ik betaalde, waarvan minder dan1% tot mijn groot geluk aan mijzelf werd besteed [nog geen dag in mijn leven bracht ik door in een ziekenhuis [even afkloppen] ] , zijn uitgegeven om andere mensen, die niet het geluk hebben gehad wat mij wel ten deel viel, de medische begeleiding te geven die nodig, nee uit menselijk oogpunt zelfs vereist was?
Hou toch op met die even schofterige als a-sociale praatjes, man. Want je verdient inmiddels een punter onder die kin van je, want er zijn grenzen wat zelfs een premier , omhoog gevallen of niet, kan zeggen.
Te meer in de wetenschap, dat de politiek en de overheid het zijn geweest, die het systeem gebaseerd op het uitgangspunt “jong betaalt voor oud” hebben gecultiveerd.
En nog niet eens sec om “jong” voor “oud” te laten betalen, maar in hoofdzaak voor het doen ontstaan van enorme potten vol gemeenschapsgeld, waar vervolgens driftig de spilzucht van die overheid zelf mee werd en wordt bevredigd. Zie de Brede Herwaardering, zie de pensioenpotten van nu.
Hou op met liegen, Rutte, Pechtold maar ook Samsom, of ga anders iets lulligs doen in Brussel. Op enig moment hopen jullie daar toch al terecht te komen immers?

Advertenties

16 thoughts on “THEO MAASSEN’S GOEDE VOORBEELD

 1. Het zoveelste “premierdebat” bij Nieuwsuur kan worden bijgeschreven in de categorie “natte scheet”. Losse flodder mag ook ๐Ÿ™‚
  Zaten daar nu de 2 mannen, die mij moesten duidelijk maken dat Nederland bij hun in goede handen is? Visieloos gezever, platitudes, herhalingen van uitgekauwde zetten; ik ga met blij gemoed naar de stembus omdat ik zekerder dan ooit besef, dat beide heren mijn stem niet verdienen. Emile, op mij kun je rekenen!!!

  BTW ook ik heb enorm genoten van de wijze waarop Maassen zich manifesteerde. Het zal electoraal weinig zoden aan de dijk zetten, maar het gevoel wat ik erbij had pakt niemand mij meer af.

  • Correct getypeerd, Jurgen. Ik had het na 10 minuten al bekeken en ben snel iets anders gaan doen. ๐Ÿ™‚
   Maassen was een kanjer, PSV-fan of niet. Dit soort luizen in de pels van de sprekende poppen zouden meer kans moeten krijgen om hun werk te doen.

  • Het gaat de heren slechts nog om de vraag wie de grootste gaat worden. Als het dan niet anders blijkt te kunnen bij de Nederlandse kiezers, dat 2 partijen die het neo-liberalisme prediken de dienst moeten blijven uitmaken, dan maar het liefst Samsom aan het roer. Want dan gaat er tenminste een heel bescheiden nieuwe wind waaien. Niet dat de PvdA mijn stem gaat krijgen; dat 100% zeker niet, omdat ik inmiddels meer dan genoeg teleurstellingen met die club heb meegemaakt. Maar een draaiend of tollend PvdA-kabinet staat qua voorkeur vele plaatsen hoger op mijn lijstje dan een volgend sloopkabinet Rutte II. Maar laten we de recente geschiedenis niet vergeten: de Nederlandse kiezer stelde zonder probleem Balkenende in staat om 4x fout op fout en leugen op leugen te stapelen. Dus is niet uit te sluiten dat het dom-conservatisme in dezelfde kiezer weer kan toeslaan.

   • Terechte waarschuwing, O. De kans dat de Nederlandse zultkop probleemloos kiest voor Rutte [je gaat over je nek als je zoals ik vanochtend deed op de radio hoort welke argumenten Miep de Huisvrouw en Koos de IT-man aandragen om voor de kwezel te kiezen] is inderdaad beangstigend realistisch. De Nederlandse kiezers schrijven keer op keer en graag het eigen scenario voor hun volgende horrorfilm.
    Ik krijg ineens een visioen: ik zie RadaR opnieuw, maar nu zeer serieus een vertrekplan ontwerpen. Als-ie maar niet gek gaat doen door bijvoorbeeld alle banden van Rutte’s dienstauto lek te prikken ๐Ÿ˜€

   • Fear not, o Jurgen ๐Ÿ˜› Men moet mij wel erg ver drijven wil ik tot fysieke uitingen van protest overgaan. Maar misschien is het handig als ik wat duidelijkheid schep. Als er onverhoopt opnieuw een “vingerlikkend” rechts kabinet komt dan is Nederland mijn land niet meer om in te verblijven. Dus VVD – PVV – CDA is voor mij het bewijs, dat Nederland werkelijk op weg is naar de bodem. Ook bij een volgend door Rutte geleid kabinet begin ik met de 1e voorbereidingen om de kuierlatten te gaan nemen. Ik leef namelijk liever in een situatie van onzekerheid, die ik zelf heb geschapen dan in een situatie, waarin iemand als Rutte die voor mij klaar stoomt. Zou er een Rutte-kabinet komen, waarin de PvdA participeert dan is het verantwoord om het even aan te zien.
    Maar weet je: ik heb er geen trek in om straks [2013 e.v.] opnieuw mee te maken, dat al die debieltjes, die nu met het kwijl op de mond op de foto gaan met hun stripheld, weer opnieuw beginnen te janken dat Rutte niet doet wat hij ze beloofd heeft. Of dat Samsom in een kabinet veel minder leuk is dan tijdens de verkiezingen. Dat de debieltjes die gepakt gaan worden gaan schrijven [doorspekt met taalfouten uiteraard] dat Samsom er prima voor zorgt dat zijn dochtertje wel alles krijgt wat ze nodig heeft, terwijl hun eigen debiele nakomelingen niets krijgen. En dat er wel geld naar de Grieken blijft gaan, terwijl hun WW-uitkering of bijstandsuitkering wordt gekort en hun pensioen is gekort. En dat hun HRA toch wordt verlaagd. En dat het eigen risico toch wordt verhoogd. Enzovoort, enzovoort. Als ik een biertje op heb pleeg ik nog wel eens te zeggen, dat ik me verheug op het moment, waarop ik kan gaan gieren van het lachen om het gejank van die debielen. Misschien heeft de voorzichtige intrede van de herfst er mee te maken, wat hiervan zij zoals ik er op dit moment tegen aan kijk lijkt dat lachen me te vergaan.

   • Kom, kom lieverd ….. straks gaan je lezers je nog geloven ๐Ÿ™‚
    Kunnen we niet iets regelen waardoor [jeetje wat een bui hier!! It raining cats and dogs] je gedachten worden afgeleid van al die debielen? Het lukt je zo goed om dat wat de baggerbuis betreft te doen. De volgende stap is waarschijnlijk geen kranten meer lezen. Dat moet toch op te brengen zijn. Het gat wat daar dan valt vullen we gewoon op met leuke dingen. Lijkt je dat niet wat? ๐Ÿ™‚

 2. Zoals ik al verwachtte stel je me niet teleur ๐Ÿ™‚ Want ook wat mij betreft lag het meest opvallende punt bij de opmerking van Rutte over de “afspraak is afspraak” doctrine i.r.t. de HRA. Witteman probeerde nog even de pensioenen erbij te halen, maar Rutte negeerde dat straal.
  Rutte opereert naar mijn beleving sinds de bordjes bij links zijn verhangen steeds minder rationeel en neemt steeds grotere risico’s door halve waarheden, complete leugens, aanvallen onder de gordel en onvolledige en dus tendentieuze vergelijkingen te trekken. In die zin onderschrijf ook ik de conclusie van Maassen, dat we inmiddels te maken hebben met een Rutte, die nerveus en onzeker is geworden, volledig.
  Nog even wat “randzaken”: ik las inmiddels in de VK, dat een columnist de vergelijking van de verkiezingscampagne met een Voice of Holland contest heeft gemaakt.
  Wat ook niet onbelangrijk is betreft de mogelijke opschorting van de uitspraak van het Duitse Constitutionele Hof over het ESM. Ik wil niet spreken van oproer, maar het is wel duidelijk dat het na de Draghi-toezeggingen bij onze Oosterburen aan het broeien is gegaan.
  In die zin is het tekenend voor het volkje Kaninefaten alhier, dat Europa juist een ondergeschikte rol is gaan spelen bij de campagne. Waaruit je kunt concluderen, dat we inderdaad een land vol primitieve brulapen zijn met een bevattingsvermogen en een aandachtsspanne van pakweg een kakkerlak.

 3. Alhowel ik de heer Maassen over het algemeen een vrij humorloze en ten opzichte van “het Westen” een tamelijk simplistisch redenerend brabants “boertje van buuten”, vind, wat ongetwijfeld samenhangt met zijn voorkeur voor het bij uitstek Rutte verheerlijkende en volgende voetbalclubje PSV.

  De wonderlijke en wonderbaarlijke spagaat waarin deze man zich meestentijds bevind en die wordt veroorzaakt door het supporterschap van het bij uitstek Neo-liberale icoon PSV en ‘s-mans bijna hysterische adoratie voor links, is meestal genoeg om de redelijk vaak stompzinnige teksten die deze heer uitbraakt niet al te serieus te nemen en ze maken hem bijna net zo betrouwbaar als een gifslang.

  Het uitnodigen van dit heerschap categoriseer ik dan ook onder blunders van de bovenste plank, want strikt genomen is het enige wat er werd gezegd en dus bereikt de al overbekende standpunten en meningen die “links” over “rechts” heeft en vice versa, wat dat betreft was het riedeltje van de heer Maassen net zo ergerlijk en afstotend als dat van Rutte.

  In plaats van deze continu vals klinkende linkse plaat van een al even links eruit ziende scheve toren van Eindhoven e.o, die meer dan een replica van die van Pisa is, had men een andere gast aan tafel moeten uitnodigen.

  Veel beter was in mijn ogen geweest indien er een echte overtuigde liberalistische ware liberaal tegenover Rutte plaats had genomen in plaats van dit nogal irritant drammerige menneke Maassen, deze liberaal had Rutte c.s. helemaal genadeloos op “Rutte’s homeground” met de grond gelijk gemaakt en hem definitief ontmaskerd als zijnde een verrrader van het liberale gedachtegoed en als loopjongen van o.a. Goldman-Sachs die het liefste als schoothondje op de knieen van Frau Merkel zit te kwijlen van genot.

  Nu zijn er slechts al veel te overbekende standpunten uitgewisseld en dit terwijl er een kans voor open doel was om Rutte c.s. definitief te ontmaskeren en zijn clubje volgelingen te reduceren en ineen te laten schrompelen tot een niet meer van enige betekenis zijnde politieke factor, jammer maar helaas!!

  Wat dat betreft heeft ook de heer Maassen zijn doel niet weten te bereiken.

  • Willem, in mijn beleving maak je nu dezelfde fout, die politici al dan niet bewust tijdens deze campagne bij voortduring maken: inhoud en persoon[lijkheid] met elkaar verwarren, op een hoop gooien. Vooropgesteld: ik voerde Maassen niet op om hem te bewieroken als cabaretier dan wel persoon. Beiden hebben niet mijn echte aandacht. Wel gebruik ik Maassen om aan te geven, dat hij op dat moment aan die tafel zowel verbaal als non verbaal de VVD-lijsttrekker van repliek diende op een wijze, die mij bijzonder aanstaat. Zoals je een album afluistert en de muziek prima vindt, om vervolgens van een derde te horen welk een klootzakken, hufters e.d. de bandleden zijn. Get my drift?
   De opmerkingen, reacties van Maassen waren scherp en to the point. Hij legde open en bloot voor ons op tafel welk een robot Rutte feitelijk is, die het geen hol interesseert wat anderen aan tafel zeggen of denken, zolang hij maar liefst meerdere malen zijn riedel kan afdraaien. Wat hij ook hardnekkig als een slechte grammofoonplaat bleef doen.
   Jij weet net zo goed als ik, dat de media zoeken naar overkill, ook als het gaat om contrasten. Zo vertelde Paul mij, dat bij DWDD ook een dergelijke setting werd geschapen door Samsom tegenover het trio Kelder, RdeVries en dat studentje Sywert de Stembreker [het type kruising tussen Rutte en Pechtold waar ik spontaan de racekak van krijg] te zetten. En ik heb begrepen, dat Samsom zich daar heel anders bij opstelde dan vriend Rutte.
   Ik genoot van Maassen in zijn rol. Dat hij geniet als hij zijn “behind” in een stoel op de PSV-tribune kan drukken boeit me werkelijk geen hol ๐Ÿ™‚

   • @RadaR
    Het gaat mij ook niet sec om de figuur Maassen of wat ik van die man, deze “Maassen” vind, mij ging en gaat het erom dat hier slechts bevestigd is wat “links” en “rechts”van elkaar vinden en niet meer dan dat.
    Terwijl er veel meer had ingezeten indien men ( Maassen of wie dan ook) met het innemen van puur liberale standpunten deze mislukte Premier en zijn Neo-Liberale gezwam en geroeptoeter definitief had kunnen ontmaskeren als de man die individuele vrijheid verkwanseld, die iets een “vrije markt” noemt wat het de facto nooit is of is geweest, die het schoothondje van Frau Merkel is en derhalve supporter van een Neo-Fascistoide verenigd Europa en een loopjongen van het grote geld i.c. Goldman-Sachs en consorten, die tevens verantwoordelijk kan worden gehouden voor een enorme splitsing in de samenleving die mijns inzien nog generaties lang gaat nadreunen, maar ook een man die haaks op het liberale principe dat een ieder individu gelijk is in zee is gegaan met de nazaten van Adolf H. en daarmee zijn partij als zijnde een liberale partiij heeft ontmaskerd en te schande gebracht.

    Kortom dit was bij uitstek een prima kans geweest om te laten zien dat Rutte absoluut en per definitie het liberale gedachtegoed heeft verlaten en verraden waardoor hij juist in de hem zo bewierrokende eigen kring met de weke bleke bange billetjes bloot had gemoeten en definitief had kunnen worden uitgeschakeld waardoor de nu nog steeds gesloten rijen van zijn partij waren opengebarsten els een rijpe steenpuist.

    Denk maar eens terug aan de interne stammenstrijd tussen Verdonk en Rutte en weet dan hoe innerlijk verdeeld die partij nog steeds eigenlijk is.

    Nogmaals in mijn ogen een echte gemiste kans om Rutte c.s. definitief af te serveren.

   • Maar Willem, je hebt ongetwijfeld toch ook meegekregen, dat Rutte in feite al weigerde met een man als de Jonge in “debat” te moeten gaan? Denk je ook niet dat hij er nog veel minder voor zou hebben gevoeld met een tegenstander de degens te moeten kruizen [in verkiezingstijd nota bene] waarvan hij op zijn vingers kon natellen, dat er voor hem slechts schade zou kunnen ontstaan?
    In jouw ogen was Maassen misschien “the wrong man in the wrong place” , maar ik heb daar wel degelijk het nodige genoegen aan beleefd.

 4. Rutte, die het onderscheid tussen Joling + Smit [waar hij graag mee aan tafel schoof] aan de ene kant en Freek de Jonge aan de andere kant volstrekt respectloos typeerde met โ€œFreek is iemand van gisterenโ€. Zoals hij de ouderen van vandaag ook beschouwt als โ€œvan gisterenโ€. Ouderen van vandaag hebben immers geen positieve invloed op het BNP, bevorderen de economische groei niet, zijn niet bruikbaar meer als werkmieren.

  Absoluut schaamteloze opmerking van Rutte!!!

 5. Werkelijk genoten van de manier, waarop Maassen liet blijken de politicus Rutte perfect door te hebben. De confrontatie met Theo was even iets anders dan in een hemd met opgestroopte mouwtjes een marktje aan te doen. Overigens irriteert mij mateloos, dat blijkbaar veel mensen het fantastisch vinden om met politici op de foto te gaan. Zouden ze werkelijk denken dat iets van de “grootheid” van de heren op henzelf afstraalt?
  Met je deel over “jong-oud” ben ik het van harte eens. ๐Ÿ™‚

  • Wie wil er nu niet met een “popster” op de foto, O.? Of een filmpje maken waarin zo’n politicus zijn sprookje “live” aan je vertelt? It’s a national passtime ๐Ÿ™‚

 6. Broeva!!! Haro!!!!! We zitten in de laatste dagen en de toon wordt harder, bruut bijna. De woede spat er vanaf ๐Ÿ™‚ Maassen deed het zeker geweldig. Zijn afkeer van de man tegenover hem viel van het scherm af te scheppen. Rutte is werkelijk los ….. gezongen van enig besef van respect voor anderen bedoel ik dan ๐Ÿ˜€ Hij ontweek Freek en kreeg Theo: geweldig toch?

Nice and easy to work with

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s