PEILINGPRUT

Even heb ik met de gedachte gespeeld om een woord of wat te wijden aan “The Return of The Great Blond One”. Want gisteren startte hij de campagne van zijn cluppie voor de verkiezingen. Maar ik laat dat maar voor wat het is. Omdat ik na 1,5 minuut luisteren in de gaten kreeg, dat er een oude grammofoonplaat werd afgedraaid. Zelfde teksten, zelfde onzin, zelfde goedkope retoriek. Bewaarde ik die grammofoonplaat tot voor kort nog stiekem in de kelder [als je in de juiste stemming bent kun je er soms om grinniken, om die primitieve teksten], maar nu is mijn tolerantiegrens bereikt. En dus gaat die grammofoonplaat, in een ietwat andere vorm dan hij oorspronkelijk werd gefabriceerd, in de vuilcontainer. Weg ermee!

Gelukkig werd me bij het openslaan van de krant duidelijk, dat er genoeg andere curieuze dingen zijn gezegd, die mijn aandacht verdienen. Dus heb ik me daar maar op gefo …… o nee, dat woord wilde ik tot 2040 niet meer gebruiken, op gericht.
En na lezing van wat er allemaal werd gezegd en beweerd, is me duidelijk, dat het weer eens hoog tijd is om duidelijk te maken hoe de media, met op een goede 2e plaats prominenten uit het bedrijfsleven, halsstarrig blijven proberen via het toedienen van slim geformuleerde maar desalniettemin leugenachtige tekstprikkels u en mij in de door hen gewenste richting te drijven.

Gekleurd.
Laat ik met een voorbeeld uit die laatste categorie beginnen. De welbekende, net zo geliefde als elders gehate, baas van het VNO/NCW [noem hem maar de klusjesman van de bazen] Wientjes noemt het SP-programma een “ramp”. Dat mag uiteraard, het is een vrij land. Maar Wientjes mening is feitelijk niet meer waard dan de mijne, zij het dat hij er als neo-liberaal naar kijkt, terwijl ik dat als sociaal-democraat doe.
Tot voor nog maar heel kort vond een VVD-er altijd het PvdA-programma een ramp. Maar sinds de verschuivingen binnen het politieke speelveld zijn de bordjes verhangen en dus moet nu het SP-programma een ramp worden genoemd. Het gaat dus helemaal niet om de inhoud van dat programma zelf, het is de tegenspeler die simpelweg moet worden weggezet. Nu heb ik zelf ook mijn mening over bijvoorbeeld het sloopmanuscript, wat de VVD als verkiezingsprogramma vandaag officieel presenteert. Maar ik krijg van bijvoorbeeld de Volkskrant niet de kans die publiekelijk kenbaar te maken. Waarom Wientjes dan wel? Terwijl de oranje-VVD kleur er vanaf druipt en de tendensieusheid bijna niet te harden is.
En hebt u Wientjes in zijn hoedanigheid van VNO/NCW-baas de verstreken crisisjaren kunnen betrappen op enige constructieve bijdrage aan bestrijding van die crisis vanuit het oogpunt van algemeen belang? Wat zegt u? Versoepeling van het ontslagrecht? U moet een VVD-stemmer zijn! En het moet u dan zijn ontgaan, dat ca. 70% van de werkende Nederlanders zich daar mordicus tegen heeft verklaard.

Suggestief en manipulatief.
Als je de Nederlanders op de vraag  “Houdt u van Nederlandstalige muziek?”  met ” ja”  hoort antwoorden betekent dat echt niet, dat ze per definitie ook van Jan Smit, de 3 J’s en meer van dat Volendamse ” zo-ver-mogelijk-wegwerp-gekweel” houden.
Dat is alleen maar vast te stellen [voor zover je daar behoefte aan zou hebben] door de juiste vraag te stellen ” Houdt u van Jan Smit?”. En je kunt dat nog verder differentieren door ” Houdt u van alle muziek van Jan Smit” als vraag te stellen. Pas dan krijg je een helder en bovenal bruikbaar beeld.
Maar zo werken de Maurice de Hondt’s van deze wereld niet. Een voorbeeld.
Niet Europa of het begrotingstekort zijn de voornaamste splijtzwammen onder de kiezers, maar vooral de verhoging van de pensioenleeftijd. Die kwestie trekt een nieuw spoor door het politieke landschap, waarbij zich twee typen kiezers aftekenen. De een is man, tussen de 25 en de 44 jaar oud met een middelbare of hogere opleiding. Hij stemt VVD. De ander is een laag- of middelbaar opgeleide vrouw, tussen de 45 en de 65. Zij stemt SP.
Dit staat in de VK van vandaag. Samengevat: volgens de onderzoekers stemt de jongere en oudere-jongere prima opgeleide man op de VVD. De middelbare en oudere matig opgeleide vrouw stemt SP. Aan u om zichzelf daarin al of niet te herkennen; u mag gerust weten dat het voor mij in ieder geval niet geldt.
Wat men beoogt en waar men meestal ook in slaagt is de achterbannen, het electoraat van beide partijen separaat van elkaar op een lekker behapbare hoop te vegen, zodat er lustig mee kan gaan worden gerommeld en fraai ogende staafgrafiekjes kunnen worden geproduceerd. En verslaafd aan beelden als we inmiddels allemaal zijn gaan die onderzoekers er vanuit, dat als je die staafgrafiekjes maar vaak genoeg toont ze vanzelf voor u en mij de waarheid gaan weergeven. Vergelijk het maar met de pensioenen. Jarenlang hebben de fondsen ons laten zien hoe goed en hoe veilig ons pensioen was. En we geloofden dat allemaal, want het zag er zo prachtig uit. Waar staan we nu?
“Ruim een kwart van de kiezers tussen de 45 en 65 jaar oud overweegt op de SP te stemmen. Dat is precies de groep die zich het slachtoffer voelt van de verhoging van de pensioenleeftijd. De SP is onder deze leeftijdsgroep met afstand de grootste.”
Belazerd als ze zijn door de PVV, genegeerd en slecht behandeld als ze zijn door PvdA, CDA en het andere kleine grut, is het even logisch als verstandig, dat 1/4 van die leeftijdscategorie [de andere 3/4 heeft deels zijn schaapjes al op het droge of verkeert in de waan dat te hebben] haar heil zoekt bij de SP. Omdat die partij zich niet als een lammetje neerlegt bij wat wellicht de grootste diefstal uit de Nederlandse geschiedenis zou kunnen blijken te zijn. Begonnen in de jaren 80 door Lubbers c.s. via de ” Brede Herwaardering”  en voortreffelijk verder uitontwikkeld en uitgevoerd door de besturen van de pensioenfondsen.
“Maar bij de groep boven de 65 jaar is het beeld totaal anders. Daar is de SP met 14 procent steun slechts de vierde partij, na de traditionele middenpartijen CDA, PvdA en VVD. Van alle kiezers verwacht bijna vier op de tien dat de SP als regeringspartij plannen om de pensioenleeftijd al vanaf 2013 langzaam te laten stijgen, ongedaan zal maken. Onder SP-kiezers is dat zelfs zes op de tien.”
Hier staan een aantal onbegrijpelijke zaken op een rij. Onder de 65+-ers zouden relatief weinig SP-stemmers worden aangetroffen. Terwijl het juist om de groep gaat, die niet in de toekomst maar vrijwel direct [2013] met de financiele gevolgen van het pensioenwanbeleid zullen worden geconfronteerd: de kortingen op die pensioenen , het afstempelen.
Laat ik mezelf als voorbeeld nemen. Ik stem wel SP, mede omdat die partij op een geheel andere wijze aankijkt tegen de pensioenproblematiek. Wij zijn hier al enige tijd bezig om uit te zoeken wat het meest doeltreffend kan zijn: een tractor, een truck of een bulldozer. Om mee bij ons pensioenfonds naar binnen te rijden, bedoel ik. Want mij en met mij vele anderen wacht straks ” for starters”  een korting van 17,5% op ons pensioen. Het zal u niet verbazen, dat wij onszelf een beetje Griek zijn gaan voelen.
Al die andere 65+-ers wacht ook een korting, waarschijnlijk lager dan 17,5%, maar desondanks voelbaar. En desondanks zou men welgemoed op VVD, PvdA en CDA stemmen. Men moet of van God los zijn of de afstempelgevolgen onderschatten of [daar zijn ze weer] zijn schaapjes zodanig op het droge hebben dat een paar 100 euro netto minder pensioen een fluitje van een eurocent is.
Maar daar twijfel ik toch sterk aan. Want lang niet alle 65+-ers mogen zich verheugen in een alleszins redelijke AOW plus daar bovenop een relatief riant aanvullend pensioen.
Er zijn legio bedrijfstakken [Bouw en aanverwante branches], Metaal, Grafische industrie e.a.] waar het aanvullend pensioen geen vetpot is. En als daar 6,7 ja wellicht wel 8% op gaat worden afgestempeld, dan wordt schraalhans wellicht koning.
Nee, ik twijfel heel sterk aan de cijfertjes, die worden aangegeven.
De SP heeft het in voorgaande jaren gehanteerde mantra ” 65 blijft 65″  [in tegenstelling tot Blondie] al ruime tijd geleden bijgesteld. Dus het daaraan refereren is onjuist, zoals, zeg ik in alle eerlijkheid het stemgedrag daarop baseren onjuist is. Overigens geldt ook hier, dat er gerede twijfel bestaat over de juistheid van de door de onderzoekers gemelde stelling ” 60% van de SP-stemmers verwacht, dat de SP de stijging van de pensioenleeftijd ongedaan zal maken”. Want die vraag is uiteraard niet rechtstreeks gesteld. Maar in delen als “Vindt u dat de stijging van de pensioenleeftijd moet worden teruggedraaid?” en vervolgens 30 vragen verder “Als u nu zou stemmen naar welke partij zou dan uw voorkeur uitgaan?”. Om vervolgens via het fenomeen ” correlatie”  [een truc waarmee statistici indien gewenst kunnen aantonen, dat zwart eigenlijk een apart soort wit is] conclusies te trekken, die lekker in het pulletje vallen bij de ene partij en de andere partij in een twijfelachtig daglicht stelt.

Neem van mij aan, lieve mensen, vergeet wat al die onderzoekers en peilers u proberen wijs te maken. Ga op uw eigen oordeel af. Trek u desnoods terug op het toilet om eens rustig te gaan nadenken. En gebruik als de nood aan de man is die op papier afgedrukte verhaaltjes van die de Hondtjes en NIPO-tjes e.d. als waar ze het meest voor geschikt zijn: reetveegpapier.
Want zeg nu zelf: als ik onder het mom van Onderzoeks- & Peilingsburo RadaRoligy tegen u zeg, dat het feit dat de campagnestart van de SP vorige week onder een stralende hemel plaatsvond en die van de VVD en Europa66 vandaag met de ene na de andere enorme hoosbui gepaard gaat, betekent dat Roemer de verkiezingen glansrijk gaat winnen, dan gelooft u me toch ook niet? Of toch wel?

 

Advertenties

19 thoughts on “PEILINGPRUT

 1. Pingback: EVALUATIE COMME IL FAUT | RadaRoligy

 2. Ik weet dat ik hier mijn mening mag geven zonder te worden neergesabeld. Dus doe ik dat dan ook maar. Roemer is me niet meegevallen gisteravond. Scherpte, volume [belangrijk als Wilders naast je staat], adrem- en alertheid, ze waren er onvoldoende. Nu moet ik er ter verzachting wel bij zeggen, dat dat ding van Wester soms op wel heel opvallende momenten Roemer het woord ontnam of geen kans gaf te reageren. Maar het pleit niet voor Emile, dat hij zich dat liet gebeuren. Samsom mag het misschien in de ogen van twitterend Nederland het beste hebben gedaan, dat brengt hem geen centimeter dichter bij de status van kandidaat om mijn stem aan te geven. Ik ben nooit een wegloper geweest, dus blijf mijn stem aan Emile geven. En ik bedacht vanochtend ineens, dat de reden daarvan weleens vooral zou kunnen zijn, dat hij mij vele malen sympathieker is dan die andere 3 gemaakte mannetjes, die ongelooflijk genoeg ook nu weer denken ons kiezers met sprookjes en leugens te kunnen verleiden. No way, José!!

  • Precies zo denk ik er over, O. Het interesseert me geen barst wat peilers zeggen, de debatten [pack of lies heet dat geloof ik] kunnen me gestolen worden. Ik stemde Emile en stem straks weer Emile. Kwestie van vertrouwen in zijn partij’s bedoelingen en een niet meer uit wissen wantrouwen in de richting van het andere gepeupel. Voel me daar prima bij!

  • Je vraagt je wel af met welke strategie c.q. opdrachten Roemer dat debat is ingegaan. Hij moet geweten hebben, dat de andere 3 er niet voor de gezelligheid kwamen, toch? Volgens mij is het bij het volgende debat aan te raden, dat iemand Emile vlak voor de start ervan flink kwaad maakt. Want het beeld van een woedende beer maakt veel meer indruk dan dat van de teddybeer.
   Maar laat ik onze gastheer [en jullie] gerust stellen: Roemer’s mindere prestatie weegt bij mij veel minder zwaar dan de zoveelste bevestiging, dat Rutte een aartsleugenaar is, Wilders een ongeciviliseerde brulaap en Samsom pakken en stropdassen draagt, die hem een potsierlijk uiterlijk bezorgen. 😀
   Emile, jongen, wat minder heer en teddybeer, maar wel je beschaving blijven tonen en je komt er.

  • Mensen, mensen, maak jullie toch geen zorgen. Het is allemaal strategie van de SP. Roemer kan de toppositie onmogelijk 3 weken lang vasthouden. Dus is er teruggeschakeld om in de laatste week van de campagne alsnog keihard toe te slaan. En staan in de schuur van Jan M. hele stapels vaatjes met kruit, wat angstvallig wordt drooggehouden. Dat jullie niet beseffen, dat het zo werkt valt me een beetje tegen 🙂

 3. Ik heb mijn zondagavond besteed aan het kijken naar het “premierdebat”. Of misschien is het beter om over een Facebookers en Twitteraarsbijeenkomst met 4 doelen om op te schieten, te “liken” of te “bashen” [je merkt, ik word het taaltje bijna vaardig]. Tijd om me met serieuzer zaken te gaan bezighouden dus. 🙂
  Zag een goedmoedige man uit Boxmeer, die zich geen raad wist met de hem ongetwijfeld ingeprente boodschap “wees presidentieel”. Zag de man, die het liegen werkelijk aangeboren is en die eigenschap tot in de politieke perfectie heeft gecultiveerd. Zag de man, die de abolute prof is onder de “riedelaars” en nog altijd denkt dat een steeds groter deel van de kiezers zijn gebral, grofbekkerij en beschadigingstactiek leuk vindt. En tenslotte de man, die van de vele voordelen die de avond hem bood dankbaar gebruik maakte. Want hij werd niet als serieuze tegenstander gezien én hij trad aan als de opvolger van het dankbaarste slachtvee, wat ooit aan een debat deelnam, Job Cohen.
  Laat ik er verder kort over zijn: als deze 4 heren de crème de la crème van de Nederlandse politiek moeten voorstellen dan is het nog veel treuriger met die politiek gesteld als ik al dacht. Roemer gaat zakken in de peilingen, Samsom wint ondanks zijn prima optreden nauwelijks iets omdat de kiezer zijn partij principieel [en terecht] niet meer vertrouwt.
  Dus bereid je maar voor, dat Nederland voor een nieuw kabinet onder de leiding van de lege huls, waaruit alleen maar lucht van een bedenkelijke kwaliteit komt, gaat kiezen.
  Tenzij de beer uit Boxmeer alsnog gaat laten zien, dat hij ook klauwen en tanden heeft. Want daar was vanavond geen spoor van te zien.

  • Hartelijk dank @Paul, je uitstekende omschrijving bevestigd slechts dat mijn keuze om voor het eerst in hele lange tijd weer eens een avond TV te kijken en wel naar zomergasten de juiste was.

   Niet alleen is en was de gast van gisteren t.w. de heer van Dis een zeer onderhoudend causeur, maar ook zijn keuze voor filmfragmenten waren de moeite mijns inzien meer dan waard, met name de ontroerende docu over de Indische troostmeisjes waarvan ik vergeten was hoe mooi en integer dat is gemaakt.

   Deze zeer onderhoudende avond werd afgesloten met zijn keuzefilm en dat was niet alleen een verassende keuze, maar ook een die hier uitvoerig is besproken en uitgebreid belicht, en wel de docufilm “Inside Job”.

   Over de laatste nog het volgende, opvallend is te noemen dat iedere keer als je deze docufilm ziet er andere dingen uitspringen.
   Zo viel mij gisteren ineens op hoeveel van de meest verantwoordelijke schoften weigeren d.m.v. een intervieuw verantwoordelijkheid af te leggen voor hun gore misdadige gedragingen.
   Het tweede punt wat ik opvallend vond en iets wat naar ik uit je omschrijving van jouw TV avond begrijp, is het totale onvermogen van de (wereld) politiek om deze ramp te voorkomen maar ook en vooral dat de grootste verantwoordelijken hiervoor niet alleen onbestraft zijn gebleven maar tevens er met de persoonlijke hoofdprijs vandoor zijn gegaan.

   Onbegrijpelijk in mijn ogen dat dit dus onbesproken is gebleven en nog ongelooflijker dat we wederom ons lot in de handen van deze smerige schoften hebben gelegd die de veroorzakers zijn van het leed wat honderden miljoenen mensen treft, dat de politiek daar geen adequaat en consistent antwoord op geeft maakt dan ook in mijn ogen zonneklaar dat zij niet alleen medeschuldig zijn aan de malaise maar ook mededaders.

   • Inside Job kan ik dromen , Willem. Dus nogmaals zien is feitelijk niet nodig. Jouw kanttekeningen daarbij onderschrijf ik volledig. De docu is een eye-opener! Misschien is dat overigens wel haar grootste nadeel, want de vraag blijft hoeveel mensen echt zitten te wachten op iets of iemand, die hen de ogen opent. Toen de docu in 2010 verscheen werd er in Nederland nauwelijks [zeg maar gerust geen] aandacht aan besteed.Wellicht als de makers er wat meer spetterende seks en een happy ending [Markje en Geertruida, die elkaar in de armen vliegen en elkaar eeuwige trouw zweren o.i.d.] in hadden gestopt, dat de Nederlander geïnteresseerd zou zijn geweest.
    En jouw opmerking is correct: de schoften, oplichters, fraudeurs, graaiers en narcisten, die in de docu aanbod komen zitten anno 2012 nog steeds aan het roer. Ze heten anders, maar dat is dan ook het enige verschil.

  • Dank voor je heldere analyse, die ik zoals altijd als waarheidsgetrouw en zuiver op de graat beschouw, Paul. Ik heb door andere bezigheden [achteraf gezien gelukkig] het debat laten schieten, evenals trouwens Zomergasten. Van diverse kanten werd mij wel inmiddels ingeseind, dat het debat in vrijwel alle opzichten zeer teleurstellend is verlopen. De rolverdeling en het optreden van de 4 sprekende poppen blijkt te hebben voldaan aan alle [lage] verwachtingen, die werden gekoesterd. No surprise really! Zet een leugenaar pur sang, een schreeuwer, een allesbehalve in vorm zijnde pseudo-kandidaat premier en een van oorsprong ADHD-knul, die wel zijn ritalin bleek te hebben ingenomen en daardoor zijn partij schetste als de absolute tegenpool van wat hij al jaren in de praktijk is geweest, bij elkaar en je krijgt een toneelstuk, wat onvermijdelijk een replica is van 10-tallen debatten die we voorheen al zagen.
   Dat RTL er een social media show van maakte [zat er ook net als 2 jaar geleden weer een panel “watchers” van het slag Marco Pastor e.d. die duiden?] wekt nauwelijks verrassing. En ik verwed er mijn cavia onder, dat de gebruikelijke groep Nedertwitteraars weer een topavond zullen hebben gehad, omdat ze de kans hadden in 1-2 regels de politicus naar keuze af te branden.
   Ik hou me maar vast aan de gedachte, dat veel mensen al hun buik compleet vol hebben van het volkomen versleten debat-drama. En dat daardoor mogelijke effecten van de “prestaties” van de “kopstukken” uiteindelijk weleens zeer gering zouden kunnen zijn.
   Want men weet, dat Blondie maar wat brult, dat Rutte constant staat te liegen, Samsom hallucineert als hij zijn partij schetst en Roemer op zijn best is als hij mag regeren met een Bossche bol binnen handbereik.Dat beeld komt alle nog komende debatten weer terug en nog vervelender is dat Alex met de kippenborst en Jolanda met de stekkerdoos er dan ook nog eens bij zijn.

 4. Je zult zelf wel in prima stemming zijn nu je cluppie zo goed aan de competitie is begonnen 🙂
  Wat mij betreft is je titel “Peilingprut” perfect gekozen. Want iedereen die ergens als peildier deelneemt kan onverschillig welke gegevens over zichzelf invullen. En dan krijg je een compleet irrealistisch beeld van de populatie, die “gemeten” wordt. Als jij met 3 jaar lagere school invult dat je een hbo opleiding hebt, vroeger PVV stemde maar invult dat je PvdA stemt o.i.d. dan slaan de peilers aan het rekenen en sorteren en manipuleren en dan komen de staafgrafiekjes, die vervolgens compleet nergens op slaan. En zo zijn er legio mogelijkheden om de peilers in het bos te sturen. Laat 100 mensen invullen dat ze 65+ zijn, terwijl ze in werkelijkheid nog in de acné-fase verkeren en hopla, de PvdA wordt vooral gestemd door pensionado’s.
  Onzin dus allemaal, “peilprut” , waar die politici op aanslaan. Het is eigenlijk om je een kriek te lachen. 😀

 5. Vannacht op de terugweg van werk voor de eerste keer meegemaakt hoe de echte natte moesson er uit ziet 🙂 Nog nooit eerder zoveel regen zien vallen 🙂
  Je vindt het vast niet erg als ik zeg, dat wat die heer Wientjes [tikte bijna “Winstjes”] allemaal te zeggen heeft me hoegenaamd niet interesseert. Sterker nog: de peilingen en al de verhalen, die erbij worden verzonden, maken mij niet happy or sad.
  En het sterkste komt nog: ik ga vanavond gewoon naar de laatste Zomergasten kijken, want met Adriaan van Dis zal het beeld van die kwal Verwaayen worden uitgewist. Dus geen 3 uur in de ruimte zwetsen van 4 B-acteurs onder het mom van een politiek debat voor mij.
  Wel zo makkelijk, want als ik morgen gepeild zou worden kan ik gewoon de SP als mijn voorkeur blijven noemen. 🙂

  • Ik kan niet kijken, maar ga dat later nog doen. Verwacht veel van van Dis als gast. Tot nu toe heb ik de meeste afleveringen na 15 minuten doorgespoeld. Het ergste was inderdaad die Verwaaijen. Een kwal in het kwadraat.

 6. Als je het eens nuchter bekijkt heeft er veel van weg, dat men [de media] de verkiezingen weg wil leiden van Europa als speerpunt. Natuurlijk zijn de pensioenen een hot item, maar de laatste weken hoor je er niet zo gek veel mensen [onze gastheer misschien uitgezonderd] meer over.
  Kortom, ik vermoed een afleidingsmanoeuvre. Maar dat zal Blondie niet toestaan, want anders heeft hij niets om over te raaskallen.

 7. Ook vanuit deze verzetshaard weerklinken er loftrompetten voor dit op het scherpst van de snede geproduceerde stuk.
  De weerzinwekkende reproductie van het volgevreten semi-pruisische hoofd van een van de allergrootste oberneukmeisters die er rondlopen en vooral de aanblik van die mombakkes zou zelfs mij als anarchistische liberalist zijnde doen overwegen een door hel en hemel rijdende aanhanger te worden van de leerstoelen der Stalin’s en Pol Pot’s van deze wereld al was het alleen maar om het genoegen te mogen smaken deze op een etterende puist lijkende menselijke afwijking die deze smerig ruikende windenlater nu eenmaal is weg te mogen snijden.

  Deze wandelende walgelijke afwijking en zijn hele clubje van alleen maar zichzelf bedruipende zogenaamd zijnde liberalen met in hun kielzog de afgodaanbieders en jezuietenliefhebbers van het C.D.A. tezamen met die bijna weggevaagde club der semi-socialisten de PvdArmoe zijn er voornamelijk voor verantwoordelijk dat niet alleen deze maatschappij een gruwelijke tweedeling ondergaat maar vooral dat het zijn van een VRIJ land slechts is voorbehouden voor hen met de juiste opleiding, de grote multinationals en degene met de juiste kruiwagens of met voldoende pegunia die uit de staatsruif zijn gestolen.

  Voor alle overigen, zijnde kleine of middelgrote ondernemer, de zieke en invalide, de sociaal wat minder gelukkig bedeelden en degene die nu eenmaal pech hadden met hun opleiding of die deze doodeenvoudig niet konden volbrengen, voor die grote groep ( en dan vergeet ik er vast nog wel een hele hoop) is dit land langzamerhand verworden tot een concentratiekamp vol met de meest idiote regelgeving, toezicht en vol met portentiele kampbewaarders die de financieel afhankelijken uitknijpen op een manier die mensonwaardig is te noemen en die bij mij de grootste gevoelens van opperste afkeer en walging doen bovendrijven.

  Dit land vrij?? Ja voor degene die de vrijheid kunnen kopen de rest kan afsterven in afgeschermde gebieden.

  Neen, ook ik vrees met grote vreze voor die beer uit Boxmeer maar heb nog wel altijd voldoende besef dat deze verre te preferen is boven die bruingore haatzaaier, de verrader van het liberalisme en de rest van dat volgevreten zooitje totaal overbodig zijnde patjepeers wat in het haagse de omgeving zowel fysiek als geestelijk de boel loopt te vervuilen met hun onsmakelijke voorkomen en dito ideeen.

  Mijn keuze is helemaal na het aanhoren van de snode plannen van tutje Schipper definitief gemaakt en indachtig de woorden van een groot mens en voetballer dat ieder nadeel zijn voordeel heeft stem ook ik op 12/9 op Roemer.

  Ik weiger namelijk om echt liberalisme met puur egoisme te verwarren en wil ook de afhankelijke zijnde kind of senior, gezond of invalide de rest van mijn leven wel recht in de ogen durven te kijken zonder mij dan te schamen voor het maken van in mijn optiek de meest menselijke politieke keuze die je deze keer kunt maken, ik denk dat ieder andere keuze het schaamrood naar mijn kaken zou jagen.

  • Pol Pots? Of bedoel je Poll Pots? Zo’n ding wat op de onderste illustratie staat afgebeeld? De ideale zitplaats om tot een weloverwogen keuze te komen: veeg ik mijn reet af met met de verkiezingsprogramma’s via mijn linker- of mijn rechterhand? En nu ik eraan denk, die foto van Wientjes [“oberneukmeister”??? Zou die man werkelijk zo goed zijn in het waterbed??? Kan me daar werkelijk niets bij voorstellen.] leent zich ook uitstekend als veegpapier.
   Maar serieus: wij laten zo’n man en zijn club + jezuïetenaanbidders + salonsocialisten toch niet bepalen wat voor wie een vrij land kan zijn? We jagen hen en hun achterban gewoon de Noordzee in. Wat dat betreft komt het mooi uit, dat er steeds meer haaien worden gesignaleerd in de almaar warmer wordende Noordzee 🙂 Kost even wat tijd, inspanning en vooral moed, maar wij zijn getalsmatig in de meerderheid, dus het moet lukken.
   Verrassend is wel, dat jij aangeeft vrees te voelen voor “de beer uit Boxmeer”. Heeft de antipropaganda blijkbaar toch gewerkt. Laat me je gerust stellen, Willem: die vrees is ongegrond. Zolang er aan de man geen onrealistische verwachtingen worden opgehangen zal hij ons niet teleurstellen. Dat is mijn stellige overtuiging. En dat is al pure winst in vergelijking tot Mister Sunshine, who was born and raised to deceive.
   Stem nu maar gerust op Emile. Dan komt het echt wel goed. Geen verplichte rode boekjes als leerstof op de scholen, geen verplichte MAO-pakjes voor ons, geen staatstelevisie met standaardteksten schreeuwende malloten [hoewel, met die groep zijn we al jaren bekend toch? Ze werken alleen voor die andere staat, de Verenigde Multinationals.] Wel een socialer Nederland, waarin mensen weer de plaats van regeltjes en cijfertjes gaan innemen.

 8. Manipulatie, suggestie, gekleurde verhalen … zie hier de 3 meest belangrijke ingrediënten van het soms vermakelijke maar nog vaker afstotelijke circus wat verkiezingscampagne heet. En je vangt ze alle drie in een spijkers op koppen slaand, maar zeker ook humoristisch verhaal, wat een waar genoegen is om te lezen.
  Vooral heel sterk is de eigen suggestie, die je voor de laatste alinea bewaart. Een vette glimlach bracht die teweeg en dat is nooit weg met dit VVD-weer. 🙂

 9. Ik sluit me maar al te graag bij O. aan. Vette complimenten voor u, mijnheer. Geweldig leesbaar, helder en verklarend [of moet ik ontmaskerend zeggen?] stuk.
  We worden, als we niet oppassen en er gevoelig voor zijn gefopt waar we bij zitten. Inhoudelijk kom ik nog terug. 🙂

 10. Wat een fantastisch log!!!!! Hulde, hulde en nogmaals hulde. Zo waar, zo snedig en helder geschreven ……… fantastisch! En nu aan mij om aan een gelijkwaardige [?] reactie te gaan werken. Ik ga mijn best doen. 🙂

Nice and easy to work with

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s