RIEDELS

Laat ik de riedels eerst maar even op een rijtje zetten.
* Lang-studeer boete moet van tafel [meerdere partijen]
* Bankwezen moet stevig worden aangepakt [CDA]
* ABN/AMRO moet voor >50% staatseigendom blijven [PvdA]
* Boete overschrijding 3% begrotingstekort belachelijk [SP]

Dit zijn op dit moment dé koppentrekkers waar het uit de ondergrond opborrelende geluiden van volop in verkiezings-mode staande politici betreft. Betekenen ze ook werkelijk iets? Is het iets van enige substantie wat er opborrelt of zijn het luchtbellen?
Retorische vraag, want u behoort beter te weten. Alles wat nu wordt gezegd heeft als uiterste houdbaarheidsdatum 12-09-2012. Daarna doet de kiezer [u en ik] er helemaal niet meer toe en verdwijnt spontaan de behoefte om hem naar de mond te praten.
Na 12-09 schieten de politici in coalitie-stand en daar hoort heel andere taal bij en een compleet andere mimiek. Het mooiste onuitwisbare voorbeeld van het overschakelen naar die andere versnelling blijft Geertje Wilders. Toen hij nog op de verkiezingsavond met de uitslagen nog warm dampend op tafel, zijn AOW-verkiezingsslogan voor de neus van zijn kiezers verscheurde en in de prullenbak deponeerde.
Op 12-09 en daarna wachten ons heel simpel soortgelijke acties; omdat ze noch persoon noch partij gebonden zijn kunt u ze uit alle hoeken dadelijk op u zien afkomen.
Wees daarom niet verrast als:
* van Haarsma Buma dan zal zeggen, dat stevig aanpakken van het bankwezen op Europees nivo zal moeten gebeuren. U en ik weten inmiddels waar dat toe leidt: inderdaad, vrijwel niets. Een zeer duur niets, dat wel natuurlijk;
* studiekosten van levenslang over hun studiekeuze twijfelende jonge mensen zullen linksom of rechtsom worden verhoogd. Want het is een bezuinigingspost en dat blijft het ook;
* Samsom voelt aankomen, dat het sprookje van Wouter Bos [wie weet gaan we “straks” wel winst maken met die ABN] in verkiezingstijd niet goed meer overeind is te houden. Dus is de logische vlucht naar voren het in feite echt nationaliseren van die bank. En ach, als too-big-to-fail bankjes voor omvallen moeten worden behoed dan kunnen het maar beter onze eigen staatsbankjes zijn dan die van Griekenland, Spanje, Italië, Portugal, Ierland, Frankrijk, Luxemburg enzovoort. Ik ben overigens wel benieuwd hoe Samsom de rol en invloed van de burger in en op zo’n staatsbank wil gaan regelen? Niet? Ja dat kan natuurlijk ook. Gewoon geldschieter, da’s alles;
* blijkt, dat het in mei jl. bejubelde halen van het <3% begrotingstekort, het voldoen aan het Brusselse dictaat, al lang is achterhaald. Niemand maakt mij wijs, dat het steen voor steen grondig slopen van het krot, wat Lenteakkoord heette, die 3% grens niet tot een fictie heeft gemaakt. Zet op een rij wat er allemaal is weggestreept sinds dat euforische moment van vooral Sap en Pechtold en er is vrijwel niets meer over. Het is niet echt verwonderlijk, dat de rekenmeesters in alle talen zwijgen als het om de gevolgen van de wegstreepacties van VVD, GL, CDA, D66 en CU gaat. Brussel mag niet wakker schieten.
Dus Roemer speelt het slim door zich krachtdadig af te zetten tegen een maatregel uit Brussel, die door anderen [de Kunduz-coalitie] is afgeroepen.
Natuurlijk duiken er plotseling “onafhankelijke” economen op, die met een ernstig, bijna zorgelijk gezicht verklaren, dat Roemer’s voornemen om die 3% niet te willen nastreven louter en alleen uit angst voor Brussel, heel riskant is. Afwaardering van Neerlands rating [zoiets als met het Nederlands voetbalelftal al volop aan de gang is, maar de spelers verdienen er geen miljoen minder door] zou kunnen dreigen. Klimmende rentelasten, afnemende kredietwaardigheid, verlies vertrouwen, slinkende geloofwaardigheid.
De bekende riedel, die we allemaal inmiddels uit het hoofd kennen.
Waar die economen angstvallig over zwijgen is die andere kant van het standpunt van Roemer. Waar inmiddels her en der in Europa duidelijk zichtbaar is, dat het zich uit de crisis bezuinigen een niet alleen heilloze maar ook destructieve weg is, houdt Roemer vast aan die tegengestelde optie. Niet het smijten met geld wat zou leiden tot een begrotingstekort van >5%. zoals van Agt en Wiegel in beginjaren 80 deden, maar wel doen wat nodig is om
– de kwakkelende economie aan te zwengelen via gericht investeren;
– werkgelegenheid scheppen
– het vertrouwen bij de burger stukje voor stukje weer laten groeien.
En als daarvoor nodig is, dat het begrotingstekort een paar tienden of zelfs een vol procent boven de Brusselse grens gaat uitkomen dan moet dat maar. Want de transitie van sloopbeleid naar bouwbeleid is dat ongetwijfeld waard. En biedt ook de enige verantwoorde mogelijkheid om dit land van zijn [overigens terechte] depressieve attitude af te gaan helpen.

Trouwens, voor ik het bijna vergeet: denkt u dat Europa als verkiezingsitem nog op tafel gaat komen? Zou Wilders werken aan een electorale bom en zijn de anderen daar zo bang voor, dat ze “Europa” angstvallig doodzwijgen?
Dan spelen ze gevaarlijk spel, me dunkt. Want heeft half Nederland zich niet voorgenomen om van deze verkiezingen een soort referendum over Europa te maken? Of is dat onze eigen vol luchtbellen zittende “riedel”?

Advertenties

15 thoughts on “RIEDELS

 1. Zullen we i.r.t. de Assange-case de poll in de VK van vandaag maar als richtinggevend voor de wijze waarop Nederland naar deze zaak kijkt beschouwen?
  In de poll wordt namelijk onze mening gevraagd over de vraag of Nederland zich zou moeten aansluiten bij de internationale protesten tegen de rechtszaak van Pussy Riot [!?!?!?!?]
  Wij Nederlanders weten best wat belangrijk is en wat niet. En daar, maar ook bij het nieuwe programma van Frans Bauer [eclatant succes zo melden de media], voelen we ons heel prettig bij.

  • Die VK-polls worden volgens mij door een kleuter gemaakt. Voldoen op geen enkele wijze aan de basisregels. Even stom als suggestief, daarm negeer ik ze ook constant.
   Ook richting Willem nog even de opmerking, dat we wel met zijn allen realist moeten blijven. Nederland is al meer dan 20 jaar niet meer het land, waarin vooropgelopen wordt als het om protest of het uiten van kritiek op de soms zeer bedenkelijke handelwijze van overheden e,d, gaat. In die zin is het niet verwonderlijk, dat die overheden zich steeds minder van ons gebrabbel gaan aantrekken. Ze pakken gewoon de ruimte die de laffe, luie, lakse, scheiterige burger hen geeft.
   Pussy Riot suggereert meer en is leuker om op de Tjoep te bekijken. En dus slimmer als onderwerp van een poll. Want dat is immers een item, wat in alles lijkt op de “like” en “like not” knop, waar heel veel mensen dagelijks vaak op klikken.

   • @RadaR

    Inderdaad is het door jou treffend omschreven realisme iets waar we schijnbaar moeten mee leren leven, toch is en blijft het goed dat er sommige plekjes zijn zoals dit hier waar zich nog wel kleine haardjes van verzet bevinden, wat dat aangaat begin het hier steeds meer op dat hele kleine franse dorpje te lijken daar waar Panoramix niet de scepter maar het snoeimes zwaait.

    Toch is het ook vreemd en merkwaardig dat een land wat in de jaren zestig als een van de weinige ter wereld Amerikaanse dienstweigeraars liefdevol opnam zoals dus Zweden, in een paar decennia zo is veranderd dat de weinig liefdevolle bijnaam die hun naaste buren voor hun hebben gereseveerd namelijk “de Duitsers van het Noorden” welhaast de echte Zweedse realiteit te worden en te zijn.

    En inderdaad laat ons zwijgen over de aapjes op de apenrots te den Haag wiens gebrek aan inzicht verre hun persoonlijke domheid overtreft.

   • Midden jaren 90 zijn we begonnen aan de transformatie van vooroplopend, zelfdenkend en kritisch denkend land naar die van satellietstaat van de VS. En dat proces was zo rond de eeuwwisseling grotendeels afgerond.
    Vervolgens heeft de Nederlander de daarop volgende 12 jaar gebruikt om al vretend, zuipend en copulerend verder af te zakken tot het nivo van nu.
    En zoals altijd gaat “the way downhill” veel sneller en gemakkelijker dan die “uphill”. Van dat laatste is overigens nog maar teleurstellend weinig te merken. Men verkeert nog grotendeels in een staat van coma.

 2. Ik denk dat alle “riedels” tot dusver slechts schoten voor de boeg zijn afgevuurd met klein kaliber kanon, het echte grove geschut zal pas gaan knallen als en wanneer onze alom geliefde leider zijn majesteuze zetel in het torentje verlaat om zich daarna tot het plebs te wenden niet meer in de rol van “moeder aller premiers”, maar in zijn rol van (ei)leider der partij, pas dan zullen de kanonnen gaan bulderen eerder niet, dan worden de “riedels” vanzelf kanoninslagen, tot die tijd speelt men op straat nog met knikker en goedkope retoriek.

  • Klopt, Willem. Al eerder viel hier het woord “gelosseflodder” en dat is exact wat er nu aan de gang is. Schermutselingen, schijngevechten, wat sparren, that’s alll. Noodzakelijk in het proces wat verkiezingen heet, omdat in die fase kleintjes als Sap, Pechtold, Slob nog de kans krijgen om hun stem te laten horen. Haantje Pechtold maakt daar ook vol overgave gebruik van want hij is niet van het scherm de branden. Ik kan die kop nu al bijna niet meer zien 🙂
   Vriend Rutte heeft even iets anders aan zijn hoofd, nu een foto van een vrijwel blote premier samen met Jort Kelder in een bootje in de openbaarheid is verschenen. Neen, er is op die foto niet waar te nemen hoe de toestand in de korte broek van de premier op dat moment was, maar wel dat Rutte 2 verschillend georiënteerde tepels zou hebben: één kijkt er omhoog, de ander omlaag. De Telebaggerput wist zelfs te melden, dat er een vreemd cirkelvormig ding op zijn buik zichtbaar zou zijn, wat veel weg heeft van zo’n speakertje, wat je ook aantreft in lachpoppen. Maar volgens mij is dat een verzinsel 😛

   • @ Leon

    L.O.L.!!!!!!!!!!!!!!!

    Wat ik een echt kwalijke zaak aan het vinden ben en ook iets wat iedere vrijheidslievende burger aangaat is de zaak Assange.
    Terwijl al onze zichzelf als zelfbenoemde leiders profilerende poltici over elkaar heen struikelen in retoriek van het nivo Donald Duck is het angstwekkend om te constateren dat in deze zaak waarin de fundamentele waarden van onze samenleving en zogenaamde democratie op het spel staan het rapaille uit den Haag er het zwijgen toe doet.

    De bijna fascistoide wijze waarin toch erkende zogenaamde democratieen als Groot Brittanie en Zweden hiermee omgaan maar vooral de wijze waarop internationale en nationale zogenaamde voorvechters van de democratie a.k.a. als onze politici is bijzonder stuitend te noemen.

    Het feit dat onze nationale politici (die daarin dus niet alleen staan) hier met geen woord over reppen en zelfs oogluikend toestaan dat een figuur als Assange middels een showproces in Zweden gevolgd door deportatie naar de U.S. nadat hij eventueel met fors geweld uit een gebouw wat de facto op ander grondgebied staat zou kunnen worden gehaald, dat feit is het failliet van onze samenleving en het laat nu voor eens en voor altijd zien met welk een grove minachting zij U en Mij oftewel de burger beschouwen.

    Eens te meer blijkt hier dus uit dat het zogenaamde vrije en democratische fort Europa feitelijk niets anders is dan de uitgekomen natte droom van Adolf H. waarin keizer Mammon met ijzeren vuist regeert.

    Het enige positieve is dan weer wel dat nu voor eens en altijd duidelijk is uit wat voor soort vleesch onze geachte afgevaardigden nu bestaan en dat is vleesch wat al heel ver voorbij het rottingsproces is.

    Helaas is de grote meerderheid van de (europese) bevolking al dusdanig gehersenspoeld en gemanipuleerd dat zij niet eens meer het besef schijnen te hebben niet in een vrij en democratisch land te leven maar in een soort concentratiekamp die iedere fantasie te boven gaat, ieders fantasie behoudens die van de politici!!!!!!

   • Dit scheelt me weer een logje, Willem. Ik was al voorzichtig bezig iets op “papier” te zetten. Maar jij brengt de kwestie Assange meer dan prima onder de aandacht. De implicaties van deze kwestie, de wijze waarop tot op de hoogste nivo’s met deze zaak wordt omgegaan zijn niet anders dan verontrustend.
    Maar het lijkt erop, dat Ecuador op voldoende steun vanuit de gezamenlijke Amerikaanse staten kan rekenen. De Britten, die zich wel heel merkwaardig gedragen [wellicht paranoia geworden door alle nationale schandalen, die maar blijven opduiken], hebben het niet zo maar gewonnen. Ik vraag me af of ze echt zo gek zouden zijn om de ambassade te gaan bestormen. Dat zou een precedent doen ontstaan, waarvan de implicaties niet te overzien zijn.
    En ach, die Hollandse politici ……laten we daar maar geen woord over vuil maken 😦

    @Leon:
    vertel eens, droeg Rutte op die foto het door mama zelf gebreide zwembroekje?

   • Smakelijk gelachen om deze beschrijving van Rutte’s boottochtje. Zou er ergens een verband bestaan tussen dat boottochtje, de achternaam van zijn bootgenoot en de komende verkiezingsuitslag???

    Met Willem en RadaR ben ik het volkomen eens waar het de Assange-zaak betreft. Het wordt allemaal wel erg eng onderhand. Dit zou pakweg 35 jaar geleden iets onvoorstelbaars zijn geweest. Democratie lijkt steeds meer een vertaling te krijgen in beknotting van vrijheden. Zorgelijk!

 3. Heb net even de “voorspeller” van de VK ingevuld. Als je alle meningen tot nu toe ziet dan zijn erg veel mensen er toch wel zeker van dat de SP rond de 30 gaat uitkomen. En dat doet ons genoegen, niet mannen en vrouwen? Buitenbeentje Willem negeren we gewoon. 😛

 4. Ik las het ook net op VK. Maar als wat Roemer heeft gezegd “verkiezingsretoriek” is dan geldt toch hetzelfde voor de reacties daarop van de haantjes en kippetjes? Dus waarom er aandacht aan besteden? Waarom is Blondie zo stil, dat vind ik een veel interessanter vraag. 😀 Of is dat stille retoriek?

 5. Als Roemer’s bedoeling was het krapuul uit de tent te lokken dan is hij daar prima in geslaagd. Lees de VK maar, ze stuiteren over elkaar heen in hun afschuw. Meesterlijke zet van Roemer, echt meesterlijk. Want op die manier komt Europa toch in het spotlicht te staan. En dat is roch de bedoeling?

 6. Vooropgesteld: ook wat Roemer “riedelt” behoort in de categorie “verkiezingsretoriek”. Laten we daar helder over blijven. Maar ik ben volledig met je eens, dat zijn [SP-] optie om bezuinigen te vervangen door gericht investeren, met als doelstelling vooral het vertrouwen bij de burger weer een beetje te herstellen, verre te prefereren is boven een voortgaand sloopbeleid uit de rechtse hoek. En geldt niet de regel, dat hij die als grootste uit de verkiezingen komt per definitie de grootste kans maakt om zijn stempel op een volgend kabinet te drukken? Dus wat nu retoriek is zou straks weleens deels beleid kunnen worden. En dat zou winst zijn, waar ik tevreden mee zou zijn.
  De oorverdovende stilte rond het onderwerp Europa is bevreemdend. Zou de politieke elite werkelijk denken dat de combinatie van doodzwijgen + her en der wat schijnpresentjes uitdelen zou werken? Dan staat ze een onaangename verrassing te wachten, denk ik.

Nice and easy to work with

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s