PURE HORROR

Stel je het volgende beeld voor: zo’n kleine 1000 rijke patsers met hun omgebouwde en opgekalefaterde aanhang [soms met het uiterlijk van zeeschepen, soms met dat van snelle jachten] hebben zich tegen betaling van een slordige stapel flappen een plekje gekocht aan één van de tafels van een “goede-doelen-happening”.
De opbrengst van het gebeuren [uiteraard onder aftrek van wat kosten] is bedoeld ter bestrijding van de hongersnood in Nevermindistan.
Voor de gasten treden op Gerard Joling, Gordon, Dries Roelvink en Bonny St Claire.
Om het gevoel , dat er op deze avond een groot leed gedeeld moet worden te bevorderen.
En vervolgens start een gigantische schranspartij in de vorm van een 5 gangen diner, waarbij de parelhoentjes, de Coquillles St Jacques, de biggen van het spit, de reeruggen en de Dom Perignon in bergen resp. sloten tegelijk de feestzaal in stromen.
Het zou bij mij niet alleen tot fronsen van de wenkbrauwen leiden, maar ook gevoel van walging oproepen. En bij u?
Ander voorbeeld: u geeft dat klerejoch van een zoon van u de nieuwste playstation + een stapel van de nieuwste games + de iPad93A en wijst hem er en passant op, dat de kinderen in Whateverije blij zijn als ze een aan diverse kanten geplakte voetbal krijgen, omdat ze normaliter voetballen met een kokosnoot. U verwent dat klotejong eens even lekker om als het ware zijn bewustwordingsproces op gang te brengen.
Een normaal mens zou zich daar op zijn minst wat ongemakkelijk bij voelen. U niet?

Beide voorbeelden,  die echt niet zo geforceerd zijn bedacht als u wellicht denkt, wil ik gebruiken om u duidelijk te maken hoe u en ik door de politiek worden behandeld als “goede-doelen-object”  en als “achtergesteld kind in Whateverije”.
Ronald Plasterk [PvdA] bracht het gisteren het fraaist onder woorden in de zoveelste poging ons het sprookje van de weg vliedende miljarden te doen geloven. Overigens zij ter verzachting voor Plasterk opgemerkt, dat hij niet sec voor zijn eigen partij sprak maar feitelijk ook voor de VVD, het CDA, GroenRechts en Europa66.
Ronald zei, dat de steun aan de Spaanse banken [eerste tranche van 30 mijard, waarvan ca 2 miljard Nederlands geld; in totaal krijgen de Spaanse banken 100 miljard, waarvan 7 miljard uit Nederland] noodzakelijk was om de pensioenen van de Nederlanders veilig te stellen. Ja, veilig stellen, want Ronald c.s. blijven er van uitgaan dat al dat geld op zijn minst 1 op 1, maar liever nog met winst ten goede gaat komen van…. jawel, uw en mijn pensioen. Want, aldus Ronald, onze pensioenfondsen zouden nogal “stevig” in Spaanse waardepapieren zitten. En om te voorkomen dat die Spaanse waardepapieren tot het inmiddels bekende reetveegpapier transformeren stopt Nederland er graag onze eerst 2 en straks totaal 7 miljard in. Nee, niet in de pensioenfondsen, maar in Spaanse banken!

4 opmerkingen wil ik hier graag  over maken.
1. Spaanse banken lijken op dit moment niet de zekerste instellingen om miljarden in te steken.  Het feit, dat die Spaanse banken deze week ruim 200 miljard bij de ECB hebben geleend [lekker lage rente] bevestigt die stelling alleen maar.
2, de pensioengelden, die onze pensioenfondsen in Spaans waardepapier belegden, zijn grotendeels bijeengeschraapt via de rug van de Nederlandse burger. En nu wordt, aldus Plasterk c.s., met de moed der wanhoop geprobeerd om met alweer geld van de Nederlandse burger die eerdere pensioeneuro’s te beschermen.
Je kunt er van boven, van onder of van opzij naar kijken, maar komt elke keer tot dezelfde conclusie: de Nederlandse burger betaalt simpelweg dubbele premie voor datzelfde pensioen, wat via Spaans waardepapier wordt “opgebouwd”. En daarbovenop geldt ook nog eens, dat zelfs die dubbele premiebetaling [die al te schandalig voor woorden is] geen enkele zekerheid biedt. Want de banca’s kunnen, ja zelfs heel Spanje kan nog steeds zo maar omvallen. En dan is het weg dubbel betaalde premie.
3. ik heb het even gecheckt bij mijn eigen pensioenfonds en ik raad u aan datzelfde te doen. Mij bleek, dat mijn pensioenfonds helemaal niet in Spanje belegt!!!! Dus mijn pensioen en dat van mijn mede-deelnemers wordt helemaal niet gered! Nu ben ik er nog éen, die in plaats van met psalmen te zijn opgevoed het solidariteitsgen heeft kunnen cultiveren. Waarmee ik maar wil zeggen, dat als de miljarden die richting Spaanse banken gaan uw pensioen [deels]  gaan redden ik er geen moeite mee heb om daar een kleine bijdrage aan te moeten leveren. Maar welke zekerheid hebben we dienaangaande?????
4. Er is maar één geloofwaardige en effectieve manier om onze pensioenen te beschermen. En die manier is niet 7 miljard steken in falende en dus zeer riskante banken in een land, dat zelf ook bijna op zijn kont ligt. Als je de steeds sterker wordende sociale onrust bekijkt dan is de verwachting, dat Spanje een hete herfst tegemoet gaat.
Of willen Plasterk en de andere loyale steuners [het woord bedrijfspoedel valt al heel  lang niet meer, dat zal er wel mee te maken hebben dat we inmiddels gewend zijn aan steun op alle fronten van “links” voor rechts. Ja ja, het fenomeen Europa sloopt de meest zware barrieres!] ons laten geloven, dat ook de andere 93 miljard opgebracht door onze broeders van hoofdzakelijk Noord Europese origine gebruikt kunnen/mogen worden om vooral toch uw pensioen te redden????? Dan zou ik zeggen: loop toch heen en vermenigvuldig u vooral niet.

Als die patsers in het 1e voorbeeld, die aandacht voor de honger in de wereld vragen door zich vol te vreten, als die ouder die zijn zoon via extra-verwennen wijst op het ontbreken van alle luxe bij kinderen elders in de wereld, zo beschermt de politiek uw pensioenen door 7 miljard te steken in onbetrouwbare, “ready to crash” Spaanse banken.
Dit is geen sprookje meer, dit is pure horror!!!

Advertenties

16 thoughts on “PURE HORROR

 1. Laat ik beginnen met aan te geven, dat de beide voorbeelden die je aandraagt een grote mate van herkenbaarheid in zich hebben. En ze zijn ook nog eens uitstekend bruikbaar om de link te leggen naar het argument, wat de politiek gebruikt om een compleet onverantwoorde [niet onverklaarbare] beslissing te verdedigen.
  Je zou kunnen zeggen, dat men er bewust voor heeft gekozen linksaf te slaan terwijl de bestemming zich rechts bevindt. Rechtsaf slaan zou een prettige wandeling over een fraai geplaveid pad hebben betekend en de kortste weg naar het doel. Toch koos men voor een route langs de andere kant, die leidt door een stinkend moeras.
  Pensioenen redden doe je niet door miljarden in een casino aan een roulettetafel in te zetten.
  De conclusie is m.i. even simpel als onthutsend: men blijft ten koste van alles proberen het in vele ogen al compleet ingestorte financieel systeem overeind te houden in de hoop, dat er “out of the blue” een soort hernieuwd “jumpstart”-effect optreedt. En op die manier wordt een immens bedrag [ik denk dat het nauwelijks nog te becijferen is hoe immens] aan publiek geld overgeheveld naar privaat.
  En de politiek is “running out of options” waar het gaat om het verzinnen van een plausibel verhaal om op te hangen. Griekenland kost honderden miljarden omdat de euro moest worden gered en omdat de Nederlandse export moest worden gered. Spanje gaat honderden miljarden kosten omdat de euro moet worden gered en onze pensioenen moeten worden beschermd.
  It just goes on and on and on.
  Ik kan aan de Spanje-situatie maar één “positief” punt ontdekken. Waar we hier en ook elders vanaf het moment dat de gigantische steunoperaties [Noodfonds, EFSF en straks ESM] voortdurend bleven beweren, dat steun die werd verkocht en verdedigd [denk aan de Jager met zijn sprookjes] als zijnde bedoeld voor landen in feite directe steun aan banken was, bleef de politiek dat in alle toonaarden ontkennen.
  De Spanje-situatie heeft daarin een kentering gebracht, want men geeft nu open en bloot toe dat er 100 miljard [just for starters] rechtstreeks naar de banca’s gaat. Maar het argument wat men er voor geeft [onze pensioenen redden] is te ridicuul voor woorden.

  • Ridicuul is niet het goede woord, Paul. Het is gewoon een flagrante smerige leugen. Waarom komt Plasterk bijvoorbeeld niet met cijfers, waaruit blijkt voor welk bedrag de pensioenfondsen in de Spaanse beerput zitten? Waarom rekent Plasterk ons niet voor [Rutte is gezien zijn complete onvermogen om 1 en 1 bij elkaar op te tellen van die taak vrijgesteld] welk positief effect die 2 miljard nu en die overige 5 miljard straks op onze pensioenen hebben????

 2. Als leek op het gebied van economie, politiek en financiën lees ik hier regelmatig de kritische beschouwingen op de stand van Nederland en hoewel de meestentijds unaniem jubelende instemming in de reactiebox mij wat achterdochtig maakt (waar blijven de kritische geluiden voor een inhoudelijke discussie?), zetten de betogen mij wel aan het denken.
  En wat ik mij dan, misschien simplistisch, afvraag is: Waar blijft al dat geld, er moeten toch partijen zijn die lachend rijk worden van al dat gegoochel met cijfertjes? Of hebben we elkaar/zij ons al die tijd wijs gemaakt dat we ‘rijk’ waren en blijkt nu het tegendeel? En hoe zit het dan met statistieken en economische cijfers van de afgelopen jaren, kloppen die ook niet?
  Wat ik mij ook afvraag is in welk perspectief ik de bedragen moet zien; er wordt met 100’en miljarden geschoven alsof het niks is, maar welk percentage vormt dat van de totale omzetten en winsten in bijvoorbeeld de bankensector?
  Dat soort dingen. Wat me vooral bezig houdt is hoe ik, als eenvoudig burger, een duidelijk, overzichtelijk en betrouwbaar beeld krijg van de werkelijke stand van zaken, want dat het beeld geschetst door politiek en media op zijn positiefst een halve waarheid is, daar ben ik inmiddels van overtuigd.

  • @Pieter:
   Allereerst dit: het zal je duidelijk zijn dat hier alleen mensen mogen reageren, die als gelijkdenkenden mogen en kunnen worden beschouwd. Geheel conform de wijze waarop Europa democratie haar eigen invulling geeft beheer ik mijn weblog. Om kort te gaan: instemmen of wegwezen :D. Betalen hoeft nog net niet, in die zin wijk ik nog een beetje af van het Europees gedachtengoed.
   Maar ik moet je ook een beetje corrigeren, omdat er namelijk ook met zekere regelmaat, zij het op correcte toon en met respect voor elkaar, felle discussies worden gevoerd waarbij argumenten worden uitgewisseld en aan elkaar getoetst. Maar ik kan me best voorstellen, dat voor een buitenstaander als jij de soms zeer grote eensgezindheid opvalt [achterdochtig vind ik in dit verband een wat merkwaardige woordkeuze. Want is het werkelijk zo vreemd, dat ca 10 mensen het op bepaalde gebieden zo met elkaar eens kunnen zijn? In mijn wereld in ieder geval niet!]
   En neem van mij gerust aan, dat diezelfde mensen op bepaalde onderwerpen al of niet sterk van mening kunnen verschillen. Maar 99% van die onderwerpen behandel ik niet op mijn blog. Het zal je als je inderdaad de boel hier enigszins volgt zijn opgevallen, dat de hoofdmoot van mijn blogs dezelfde specifieke onderwerpen omvat. En de steun in mijn standpunten die ik daarbij ontvang sterkt me in mijn voornemen daarmee door te gaan. En wellicht leidt tot nog meer “jubelachtige” geluiden. Die worden in dank aanvaard, maar blasé word ik er zeker niet van.
   Rest me je te danken voor je bezoek en kom gerust nog eens terug, desnoods met wat kritische geluiden. 🙂

   • Radar, dank voor de uitgebreide reactie en de uitnodiging terug te komen. 🙂 Inderdaad is achterdochtig een te groot woord, ik dacht laat ik eens een steen in de vijver gooien. Dat een tiental mensen het op een aantal onderwerpen goed met elkaar eens zijn is niet vreemd, eerder prettig te weten dat er gelijkgestemden zijn. In het algemeen kan een gebrek aan (ruimte voor) kritiek een indicatie zijn voor navelstaarderij en zelfverheerlijking, zie de hedendaagse politiek.
    De blogs die ik tot nu toe heb gelezen bevestigen dat initiële wantrouwen echter niet. De artikelen zijn helder geschreven en goed onderbouwd en hebben een relativerende ondertoon die de onderwerpen dragelijk maakt. Over bijvoorbeeld het ESM las ik hier voor het eerst, ik had geen idee dat dergelijke zaken spelen in Europa. Ook de uitgebreide aandacht voor de pensioenproblematiek heeft mijn belangstelling.
    Al met al dus vooral waardering voor schrijver en inhoud van dit blog en voor de regelmatig informatieve reacties. Vooralsnog weinig kritische geluiden van mijn kant. Ga ik nu weer terug naar mijn hoek. 😉

   • @Pieter
    Nog wat laatste opmerkingen mijnerzijds. Zoals over de verwondering, die bij mij wordt opgeroepen vanwege jouw opmerking over het ESM. Die helaas het beeld, wat al eerder bij mij is ontstaan dat er [te]veel mensen in Nederland zijn waar [te]veel niet onbelangrijke zaken [understatement] aan voorbij blijken te gaan, bevestigen. Het zal allemaal wel met het feit te maken hebben, dat iedereen het “druk, druk, druk” moet hebben om “er bij te horen”. 🙂
    Een constatering overigens, die met regelmaat, bijna als een soort rode draad, in mijn blogs en de reacties daarop terugkomt en waar zonder enige terughoudendheid een waardeoordeel over wordt gegeven.
    Mensen krijgen steeds meer tools ter beschikking [denk aan de apps-epidemie, die inmiddels is uitgebroken] en daarmee is vrijwel alle info bereikbaar.
    Ik vraag mij met enige regelmaat dan ook af naar welke info mensen zoeken. Maar ergens in mijn achterhoofd loeit er een sirene als teken, dat ik dat eigenlijk wel weet. Om het maar plat te zeggen: de grote meerderheid is veel meer geïnteresseerd in de laatste “wind” van Joling [om maar iemand te noemen] dan in beslissingen, die de politiek neemt of op het punt staat te nemen, die diep kunnen ingrijpen in hun dagelijks leven en soms zelfs in de kwaliteit daarvan.
    In dat opzicht prijs ik me gelukkig met een vast bezoekerscollectief te maken te hebben, dat niet tot de bovenstaande groep behoort [een groep, die hier al langere tijd als “de struisvogels” wordt aangeduid].
    Uit wat jij in je beide reacties naar voren brengt mag worden opgemaakt, dat er [permittez l’expression] een zekere mate van bewustwording aan de orde is. En voor wat het waard is: dat is positief. Want wat “de struisvogels” volstrekt ontgaat is, dat hun 1-dimensionale interessehorizon er de oorzaak van is, dat de politiek, maar ook de media, alle ruimte hebben en ook pakken om onvolledige, tendentieuze of zelfs volstrekt onjuiste informatie uit te braken.
    Ter afzwakking van mijn opmerking over dat ESM geldt bijvoorbeeld, dat de media er bewust [al of niet aangestuurd] nauwelijks enige aandacht aan hebben besteed. Mijn zoektocht destijds naar detailinformatie dwong me bij onze Oosterburen langs te gaan.
    Tot slot: in je eerste reactie stelde je een aantal relevante vragen. Die onderwerpen betreffen, die in de afgelopen 3-4 jaar op mijn blog aan de orde zijn geweest. Je moet het me maar niet kwalijk nemen, maar het zou te ver voeren om het allemaal nog een keer over te doen. Maar ik heb wel een tip voor je [vrijblijvend uiteraard]. Bekijk de documentaire Inside Job eens en veel van je vragen zullen een antwoord krijgen. Geloof me, Inside Job is vele malen interessanter om te bekijken dan de DVD “De Toppers in concert” 😛

  • Hé … een nieuw geluid op RadaRoligy, welkom Pieter.
   Onze jubels, ik ben maar zo vrij om ook namens de rest te spreken, zijn vooral het gevolg van de wijze waarop onze gastheer zijn standpunten vertolkt, die simpel gezegd vaak ook de onze zijn. En ik weet zeker, dat met mij ook de anderen het heel erg waarderen, dat zware onderwerpen niet alleen helder worden gebracht, maar vaak ook nog een humoristische toon hebben. Wij lachen heel wat af en wat is daar mis mee? Niets toch?
   Wij “houden” van onze gastheer en ja, dat laten we regelmatig blijken. Daarmee is dit bloghoekje “a nice place to be”.
   En hoewel ik daarover niets werkelijk te zeggen heb sluit ik me aan bij de slotzin van RadaR. Want hoe meer zielen, zelfs als er kritische tussen zitten, hoe meer vreugd.

   • Nou, RadaR, probeer nu maar eens niet ” blasé” te worden. 🙂
    Overigens, in relatie tot wat Pieter het ontbreken van de kritische geluiden noemt zou ik nog het volgende willen zeggen.
    Ik herinner mij van niet al te lang geleden [maar dat was op ” weblog” ] even brede als diepe discussies, waaraan ook Frans vol energie deelnam. En diverse situaties waarbij er maar werd gekozen voor ” to agree to disagree” .
    Maar nu het toch even wordt aangeslingerd is het goed om het nog maar even te benadrukken. Persoonlijk vind ik het prettig om door onze gastheer bij de hand te worden genomen op weg door het doolhof van de politiek en het financiele systeem. Mij staan nog helder voor de geest de serie blogs op basis van de filmdocu Inside Job. Dat is een leerproces voor mij gebleken. Weinigen, ook ik niet, hebben kunnen bevroeden, dat we 4 jaar later in een situatie zouden verkeren als nu, die in feite nog slechter is dan in 2008.
    En om het in Pieter’s eigen woorden te zeggen: ook ik ben ervan overtuigd, dat ons door de politiek halve waarheden en leugens worden verkocht.
    Onze gastheer laat niet af te proberen dat met feiten en soms bewijzen aan te tonen. En daarvoor mag hij wat mij betreft best de nodige waardering krijgen.

 3. Toevallig zag ik Plasterk in Nieuwsuur zijn “pensioenreddingsverhaal” ophangen. Je kon aan zijn gezicht zien hoe verbaasd hij was dat de interviewer zijn verhaal klakkeloos slikte.
  Een van de dingen, waar ik me mateloos aan erger: óf het journaille is compleet incompetent of het journaille is op een of andere manier gebreefd om vooral niet door te vragen. Mij begint het inmiddels wel erg op te vallen en zoals ik al zei te irriteren.
  Het minste wat men had kunnen doen is jouw stelling van de dubbele premiebetaling, waar volgens mij niets tegen in te brengen is, aan Plasterk voor te leggen.

 4. Ik verklaar na lezing van dit meer dan uitstekende blog een ieder voor volslagen idioot die nu nog op de VVD en/of Pechtold’s ein reich clubje stemmen gaat.

  Heb het bange vermoeden dat in Espana de herfst wel eens zeer vroeg zou kunnen komen dit jaar en dat deze een heel onstuimig karakter met zich meebrengt.

  Over meneer R. Plasplek in zijn rol als buikspreekpop van Samsonlight doe ik maar eens heel verstandig het zwijgen toe, voordat ik mij verlies in een ware lithanie.

  Langzaam maar zeer zeker word het gehele en complete sociale zekerheden biedende huis wat dit landje voor kort was tot voorbij de fundamenten afgebroken, een Tore Down House…..
  laat dit muziekje dan maar wat schrale troost brengen…

  • Dat voel je uitstekend aan, Willem. Dit is in veel opzichten [de regen klettert tegen de ramen] een dag voor een bluestrack. En “Don’t leave me this way” Thelma klinkt als een klok, als ook heer Henderson.

 5. LOL .. Joling c.s treden op om het gevoel van groot leed wat gedeeld moet worden te bevorderen. 😛
  Ik weet haast wel zeker, dat je hier niet doelt op de smartlappen die ze brengen, maar eerder op de aanblik die ze bieden. Zij zijn immers de personificatie van het ” Leed van een gehele Natie” ?

 6. Wat mij na een keer scannen van dit sterke verhaal opviel is, dat je eigenlijk in een nutshell de geschiedenis, het bestaansrecht en het major target van het neo-liberalisme schetst.
  De elite + politiek zeggen dat ze ” het ” voor ons doen, maar zorgen er allereerst voor dat ze de eigen belangen meer dan voldoende hebben afgedekt en de eigen behoeften afdoende hebben bevredigd.
  En zoals eerder al geconstateerd heeft men er nog nauwelijks moeite mee, dat het verhaal steeds vaker wordt doorgeprikt. Why worry??? De kiezer stemt toch wel VVD, al weet hij bij god niet waarom.
  Maar goed, na scannen komt ook bij mij kauwen, dus ik kom nog terug. 🙂

 7. Wow wow wow ….. meneer is er weer voor gaan zitten! Het resultaat is er naar. In eerste instantie bij het globaal bekijken van dit blog meende ik even dat de associatie er een was tussen horror en het nogal diabolische hoofd van ” mister President”. Maar er is [zoals te doen gebruikelijk] meer, veel meer. En daar ga ik even op kauwen. 🙂

Nice and easy to work with

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s