JE KON EROP WACHTEN: WEER EEN “RUTTE-TJE”.

Tenminste wat mij en een aantal gelijkgezinden betreft kon je erop wachten. Waarop, vraagt u zich af? Wel, op het volgende “Rutte-tje”. Voor u nu met de volgende logische vraag komt ga ik u even bijpraten.
Wat is een “Rutte-tje” ? Wel, als u het EK heeft gevolgd dan heeft u de geboorte van het “Pirlo-tje” meegemaakt: het nemen van een strafschop met een vertraagde sleepbeweging. waardoor de doelman waarop die penalty wordt genomen knap voor lul wordt gezet.
Een “Rutte-tje” is een variant op dat “Pirlo-tje” waarbij een persoon [in dit geval een politicus] met een trage glimlach op zijn ponum via een verbale sleepbeweging een ander op het verkeerde been probeert te zetten. De uitvinder van het “Rutte-tje”, de premier van ons allen maar vooral van zichzelf Mark Rutte, voerde zijn vinding voor het eerst ten tonele toen hij ons probeerde te doen geloven, dat 100 miljard net zoveel was als 150 miljard.
Gelukkig waren er ook in politiek Europa mensen te vinden, die Rutte uit de droom hielpen waarna de conclusie restte dat onze vrolijke vriend zichzelf in de voet had geschoten.
Waarmee dat jezelf in de voet schieten voor altijd verbonden werd en zal blijven aan het begrip “Rutte-tje”.
Even resumeren: bij een “Pirlo-tje” zet de één [voetballer] de ander [keeper] voor lul. Bij een “Rutte-tje” zet je jezelf grandioos voor lul. Hou dat vast voor de aankomende tijd, want iets zegt me dat er nog wel wat “Rutte-tjes” gaan komen.
Want de volgende is er al en die wil ik graag even met u bespreken.
Het gaat om het inmiddels beruchte ESM [zeg maar noodpot no. zoveel] en de wijze waarop onze premier ons, maar zoals gesteld uiteindelijk zichzelf, heeft geprobeerd weer eens het bos in te sturen.
Rutte hield bij hoog en bij laag vol, dat in de spelregels van het ESM was vastgelegd, dat Nederland altijd een stem heeft in een eventueel besluit om geld uit dat ESM uit te gaan geven. Alleen ingeval van een zgn. noodsituatie zou een meerderheid van 85% nodig zijn om tot een besluit te komen. Dus “altijd” was van den beginne al niet “altijd”.  Maar laten we die verspreking maar als politiek jargon betitelen.
Rutte was er, na het besluit op de EU-top van afgelopen week, heilig van overtuigd dat er alvorens de miljardenstroom richting Spaanse banken op gang zou kunnen komen eerst een aantal zaken [vooral het optuigen van het Europese bankentoezicht én het inzage krijgen in de werkelijke troep die zich in de boeken van die Spaanse banken bevindt] zouden moeten zijn geregeld. Zou dit niet het geval zijn, zo dacht het “Rutte-tje” dan kon er vrolijk en fruitig alsnog neen worden gezegd tegen de Spanjaarden.
Vandaag moet het onze premier dun door de broek zijn gaan lopen. Want op de buis verscheen de Spaanse minister van financiën, die monter kwam uitleggen dat kleine landen als Oranje helemaal geen stem in het geheel hadden.
Het ESM regelt namelijk sec de steun aan landen in haar spelregels. Van banken wordt helemaal niet gesproken. Waardoor zo legde de Spaanse slimmerd uit voor een beslissing over het direct beschikbaar komen van de ESM-miljarden voor de Spaanse banken slechts een meerderheid van 85% nodig is. En laten de 4 groten in Europa [Duitsland, Frankrijk, Italië én Spanje nu zelf goed zijn voor die 85%!!!
Vindt u het niet vermakelijk? De manier waarop Rutte nu weer voor lul staat?

Maar er is nog meer. Hebbie nog effe?
De spelregels van het oorspronkelijk ESM voorzien dus niet in steun aan banken. Dus moet er met grote haast het een en ander worden aangepast. Dat heeft de oude-mannen-met-bulken-aan-bijbanen die wij de 1e Kamer noemen er niet van weerhouden om zojuist nog vers van de pers ook akkoord te gaan met het ESM. Waarmee je dus gerust kunt stellen, dat die 225 mannen en vrouwen waar wij op moeten kunnen vertrouwen [ geintje!] feitelijk geen enkel benul kunnen hebben gehad waar ze namens ons hun pootje onder zetten. Vooral die oude mannen club zou ons zorg moeten baren. Want anders dan de 2e Kamer wist namelijk de 1e Kamer wel, dat er steun aan banken werd gegeven [vorige week bekend] op het moment dat goedkeuring aan het ESM moest worden verleend [vandaag]. Je zou je op zijn minst mogen afvragen of de Senaat het ESM-reglement wel zal hebben gelezen toch? Of zouden ze gedacht hebbben “hè lekker, een hamerstukje want zowel Rutte als de Jager hebben ons verteld dat het wel goed zit.” Een “Rutte-tje” voor de senatoren!

Het is wel een puinhoop, vindt u ook niet? Overigens,mocht u na één keer lezen dit verhaal niet helemaal hebben begrepen dan hoeft zich in het geheel niet te schamen. Onze volksvertegenwoordigers en hun oude mannen begrijpen er ook de ballen van.
En vriend Rutte heeft de deur van het Torentje hermetisch afgesloten om eens rustig na te denken. Laten we bidden dat het niet om een volgend “Rutte-tje” gaat. En hopen dat hij wel zit na te denken over wat hij later dit jaar voor baantje kan gaan zoeken. Waarbij het niet moet gaan om een baantje waarbij begrijpend lezen en hoofdrekenen tot de competenties behoren.

Tenslotte [ook niet onbelangrijk[ nog even dit. In een reactie op het eerdere log “Banking-day” wees gewaardeerd vaste bezoeker Paul er al op en vandaag spreekt een hoogleraar Staatsrecht zich er in het Financieel Dagblad ook over uit.
De aanpassingen, die in het ESM gaan worden aangebracht, maken het noodzakelijk dat het verdrag opnieuw ter ratificering aan het parlement en de senaat moet worden voorgelegd. Ik ben heel benieuwd hoe dat proces gaat verlopen. Mark zal ongetwijfeld de beide kamers weer verrassen met een nagelnieuw “Rutte-tje”.

Advertenties

20 thoughts on “JE KON EROP WACHTEN: WEER EEN “RUTTE-TJE”.

 1. In Nederland maakt de politiek er een rommeltje van, dat valt niet meer te ontkennen. Ik kan me niet herinneren, dat het in de Nederlandse politieke geschiedenis eerder is voorgekomen [bijzondere situaties als oorlog e.d. daar gelaten] dat een premier het bestaat om een door het parlement nog maar net geratificeerd verdrag binnen een paar dagen, wanneer hij zijn Europese masker weer heeft opgezet, volstrekt eigenhandig te veranderen. Want dat is wat Rutte, uiteraard onder dwang van Merkel e.a., simpelweg heeft gedaan. Een dergelijke situatie zou wat mij betreft tot niets anders kunnen en mogen leiden dan een motie van wantrouwen tegen deze premier.
  Dat dit echter niet gebeurt onderstreept enerzijds de complete betekenisloosheid van ons parlement en ons politieke stelsel en de daarin vigerende elite.
  Anderzijds benadrukt dit feit ook, dat we in een situatie verkeren waarin werkelijk alles vloeibaar is geworden., vrijwel nergens meer vastigheid en steun in kan worden gevonden als het om politiek gaat.
  Dat mag je gerust een zeer verontrustende ontwikkeling noemen, want als de burger zich inderdaad niet meer kan verlaten op het politieke establishment is de gedwongen volgende stap niet ver meer weg.
  We hebben nu al te maken met een al langer in gang zijnde ontwikkeling, dat steeds grotere groepen burgers de politiek en de politici niet meer serieus nemen, hen zijn gaan zien als 2e rangs clowns. Zelf doen we daar op zijn tijd ook gretig aan mee en dat vind ik nog terecht ook. En de politiek houdt maar niet op om die beeldvorming zelf maar te blijven versterken.
  In de media kom ik al oproepen tegen van columnisten aan de burgers om collectief blanco te gaan stemmen als uiting van de weerzin tegen de kliek, die ons nu vertegenwoordigt. Er was zelfs een columnist die ons aanbeveelt helemaal niet te gaan stemmen. Dit kan als een ziek soort humor worden uitgelegd, maar ik zie dat toch net even anders.
  Zitten we in de voorfase van een politieke omwenteling, een opschoning van de inmiddels compleet de weg kwijt zijnde politieke elite? Dat zou zo maar het geval kunnen zijn.
  Die opschoning, wat mij betreft mag je het ook afstraffing noemen, heeft de politiek compleet aan zichzelf te wijten en dus volkomen verdiend. Want men heeft immers zelf afdoende duidelijk gemaakt, dat men zich tot een hulpeloos en machteloos clubje Babyloniërs heeft gemaakt c.q. laten maken. Waar heeft de burger hen dan nog voor nodig? Machteloos zijn is die burger zelf volleerd in geworden.

  Nog even iets over het ESM, wat jou RadaR waarschijnlijk ook niet zal zijn ontgaan.Hoewel de Bondsdag in Duitsland ESM ook al heeft geratificeerd dient er op 10 juli a.s. bij de aangewezen rechter nog een zaak, die door verrassend veel politici en duizenden burgeropposanten is aangespannen, omdat men het ESM als onrechtmatig en dus strijdig met de Duitse Grondwet ziet. Het gaat bij onze Oosterburen dus nog even spannend worden.
  ik hoor het je zeggen: waar zijn de Nederlandse politici en opposanten vanuit andere disciplines, die hier de rechter hebben ingeschakeld?. Een hopeloze zoektocht!

  • @Paul:
   Ik was er inderdaad van op de hoogte dat het Duitse Constitutionele Hof nog een uitspraak te doen heeft. Zoals bekend heeft dat Hof al eerder kritische kanttekeningen geplaatst bij de wijze waarop Merkel met haar parlement omgaat.

 2. Dat Rutte en in zijn kielzog de vleesgeworden droom van de fictieve hammenfabriek “Making Bacon”, inmiddels zijn verworden tot het meest disfunctionerende duo op politiek en financieel-economisch terrein is bijna net zo een constatering als dat er water in de zee is.

  Overigens hoop ik wel dat je je realiseert dat je met deze vergelijking een prachtige rasvoetballer als Pirlo ernstig tekort doet en feitelijk grof beledigd.

  Ik vergelijk en zie de beide heren (wellicht vreemd maar ik zie en beschouw ze als een soort van continu falende semi-heilige twee-eenheid) meer als een engere soort van Alpenzusjes die, net als eerder genoemd duo, ondanks zogenaamd vrolijk gejodel complete volksstammen met hun muziek zo niet compleet waanzinnig dan wel ernstig depressief hebben gemaakt.

  Achter de zogenaamd vriendelijke facade van onze zich als zogenaamd links-liberaal profilerende puberale premier die met slippendrager de Jager als schaduw en als gelijkgestemd gezelschap zich voordoende, bevinden zich twee snoeiharde saneerders en politici die over lijken gaan als het gaat om hun eigen persoonlijke profiliering bij de grote jongens en meisjes van Europa.

  Wat dat betreft past dit verhaal over de ESM naadloos in de nu al historische puinzooi die deze premier en zijn kompaan in het kwaad al hebben aangericht.

  Ik verwacht trouwens ook niet dat het nu dus alweer achterhaalde verdrag voor een nieuwe ronde in de politieke arena zal worden gebracht.

  Verder vind ik eigenlijk ieder woord geweid aan die narcistische fossielen die de 1e kamer met hun aanwezigheid vervuilen eigenlijk al een woord teveel en hun laatste door jou benoemde actie sterkt me alleen maar in die mening.

  Overigens wel merkwaardig dat een van de weinige goede ideeen van de PVV namelijk het reduceren van de 2e kamer tot max 100 leden en de 1e kamer onder het tapijt vegend totaal in vettige en klamme mist schijnt te zijn verdwenen, hetgeen jammer is anders waren we nu al van deze zelfingenomen parade en zelfbenoemde facade van nationaal geweten die de 1e kamer pretendeert te zijn af geweest.

  Al met al is het nog steeds slechts te hopen dat de kiezer medio september dit bijzonder onfatsoenlijke, meer en meer tegen het luguber aanhangende beleid van deze komische tweeeenheid niet alleen maar genadeloos afstraft maar ze zelfs geen voetnoot in de geschiedenis meer laat zijn.

  • Een zucht van opluchting aan het eind van je steekhoudend verhaal, Willem. Opluchting, omdat ik al lezende vreesde aan het eind een clip van de Alpenzusjes aan te zullen treffen. 😀 .
   We gaan maar eens kijken hoe het parlement op het geflikflooi met dat ESM gaat reageren. Tot nu toe is het verdacht stil, wat me tot de conclusie brengt dat men er inderdaad de ballen van begrijpt.
   Ik had van Roemer iets verwacht, maar die zal wel aan het trainen zijn voor zijn rol als “staatsman”. Ik had van Samsom iets verwacht, maar eigenlijk weet ik wel dat dat te hoog gegrepen zou zijn.
   Dat partijen als Christen Unie en SGP niets van zich laten horen kan ik wel begrip voor opbrengen. Daar is men bezig te verwerken, dat het “God-deeltje” zou zijn gevonden. Het zou me niet verbazen als men aldaar driftig aan het onderzoeken is of dat “God-deeltje” ervoor gechikt is om aan een kruis te bevestigen.

   • Het eerste wat v.d. Staaij uitriep toen hij de geluiden vanuit CERN doorkreeg was “Oh God” . 🙂

   • God nee zeg dat kan je de mensen niet aandoen en dit politieke gestuntel en gelieg plus gedraai met daar dan bovenop de afgrijselijke “Alpenzusjes” !!!

    Gelukkig komt er nu ook uit de wat dan zo fraai “de intelectuele hoek”, word genoemd ook steeds meer en meer kritiek op zowel het gore gelieg en gedraai als op het verraad aan liberale uitgangspunten en idealen van onze nationale pias en zijn wandelende spekbokking waarbij de laatste weliswaar niet liberaal is te noemen maar wel iemand die het liegen en draaien in de politiek tot een nieuw en weinig verheffend hoogtepunt heeft gebracht.

    Qute van: Catherine de Vries, universitair hoofddocent Politicologie, Universiteit van Amsterdam.

    “Nederland verliest door het nieuwe Europact wel degelijk een deel van zijn financieel-economische bevoegdheden aan de Europese Unie. Beweringen van het kabinet anderzijds zijn een farce, stelt universitair hoofddocent Politicologie Catherine de Vries. ‘Kijk bijvoorbeeld naar harmonisatie van vennootschapsbelasting of de indexeringen die in landen als België gelden en nu lijken te worden afgeschaft: daar stijgen lonen straks niet meer automatisch mee met de inflatie. Hoe kun je dan zeggen dat je fiscale autonomie niet wordt aangetast? Economische integratie zonder politieke integratie is gewoon onmogelijk.’

    De vrijwillige harmonisatie van loonpolitiek. pensioenregelingen en vennootschapsbelasting in de EU moet vooral de VVD tegen de borst stuiten, stelt De Vries. De concurrentie tussen lidstaten zou wegvallen. ‘Dit is een vorm van ingrijpen in de markt. Als VVD-er zou je op je achterste benen moeten staan. Maar die tegenstrijdigheid is misschien ook de reden dat je de partij weinig over de hervormingen hoort praten”.

   • Deze de Vries raakt de zaak in haar kern. Ik ben ervan overtuigd, dat slechts heel weinigen in Nederland enig benul hebben van zaken als harmonisatie e.d. Het gaat nog veel verder, want ondanks de kaalslag die al geruime tijd aan de gang is t.a.v. ons sociale stelsel en onze pensioenregelingen lijken Nederlanders te blijven weigeren in te zien, dat het sociale Europa iets heel anders is dan wat wij hebben leren kennen als het sociale Nederland.
    Deels is daar de bekende struisvogelhouding als oorzaak voor aan te wijzen. Maar in hoofdzaak is die oorzaak doodsimpel, omdat de politiek eigenlijk al vanaf het Verdrag van Maastricht en in nog sterkere mate na het NEEN van 2005 bewust heeft nagelaten ons open en eerlijk te vertellen waar men ons naar toe aan het geleiden was. Zoals wel meer in de politiek gebruikelijk deed men eerst wat men zelf vond dat nodig was in de hoop en misschien wel verwachting, dat het klootjesvolk als het maar geleidelijk genoeg zou gaan zachtjes mee zou groeien naar die nieuwe situatie.
    Af en toe ben ik geneigd te denken, dat we in dat verband de crisis dankbaar mogen zijn. Omdat die een ontmaskering van het politieke machtsspel heeft veroorzaakt en voor wie wil kijken heel goed zichtbaar heeft gemaakt, wat er in de achterafkamertjes van Europa in werkelijkheid allemaal is bekokstoofd.
    En dan is het wellicht ook niet zo vreemd, dat de politiek zelfs nu nog het “eerlijke” verhaal niet wil dan wel durft vertellen. Want het is een verhaal waar de geur van bederf en verrotting vanaf komt.

   • Mooi hoor van die mevrouw de Vries. Maar waar blijft het gebundeld verzet van de intellectuelen tegen dit misbruik van wet, macht en moraal door de politiek??
    En laat die OCCUPY-club a.u.b. gaan emigreren naar Papoea Nieuw Guinea, want als er één club in dit schandaal had moeten springen dan waren zij het wel geweest. Volstrekt nutteloos die club!
    Volgens mij moet er in Nederland iets gebeuren als in Karlsruhe vandaag voordat er iemand wakker schiet.

   • Nou, Jeanette, meer de Nick & Simon van de jaren 50, gesitueerd in het fraaie decor van de Tiroler Alpen.
    Hun grootse hit, zo heb ik me laten vertellen, moet zijn geweest “Flotze, Wiede wiede Flotze” met als ijzersterke B-kant “Wer will mein Schweinchen sein”. 🙂

  • ik vraag me af of er nog steeds zoveel hijgerige Hollanders zijn, die in de Jager zo’n geweldige, betrouwbare politicus zien?
   Hoorde hem vorige week bij die mooi glimmende Frits Wester een poging wagen recht te kletsen wat Rutte krom had gemaakt. Het was een ronduit meelijwekkende vertoning!

   • Tja, weet je P. , soms zijn zelfs de grootste geesten van deze tijd niet in staat de fouten van de grootste idioten weg te praten. Dus dat de Jager er niet in slaagde kan al helemaal geen verrassing worden genoemd.

 3. Je kunt er natuurlijk geintjes over maken, maar als je er nuchter naar kijkt is het feitelijk niets anders dan onbehoorlijk bestuur van alle kanten.
  Want:
  – Rutte en zijn collega’s veranderen ter plekke op vrijdag een verdrag wat nog maar net als een bloedhete kaassoufflee door de 2e Kamer werd gejaagd;
  – diezelfde 2e Kamer heeft in het geheel geen tijd genomen [of is incapabel gebleken] om mogelijke risico’s voldoende in te schatten;
  – die club vol ouwe lullen en wijven presteert het om een verdrag aan te nemen, wat niet meer strookt met de werkelijkheid.
  Hoeveel meer onbehoorlijk bestuur wil je nog hebben???
  De politiek steekt gewoon de draak met ons met dergelijk farces. zijn ze nou helemaal van de ratten besnuffeld?

  Zijdelings zij nog opgemerkt dat Gekke Geert het blijkbaar ook allemaal niet snapt [of wil snappen] anders had hij er bij de presentatie van zijn verkiezingsprogramma “Hullie Brussel, Ikke Nederland” wel iets van gezegd.

  • Gekke Geert was gisteren een beetje boos en daarom ook een beetje uit balans, Jurgen. Bij Nieuwsuur zagen we de knettergekke Geert, waar die 2 huilende weggelopen mannetjes zo bang voor zijn. De knettergekke Geert, waar Henk en Ingrid zo van houden. 🙂

 4. Ach, RadaR, je weet het toch: als je de eurofielen in de Kamer een servetje met een flinke drol erop voorlegt en in die drol een vlaggetje van Europa steekt tekenen ze blindelings.

 5. Fantastisch verhaal, het leest bijna als een jongensboek. 🙂
  En je moet het me maar niet kwalijk nemen, want ik ben ook maar een mens. Ik vind het prettig mijn mening over opnieuw ratificeren van het ESM door zo’n academicus bevestigd te zien. En het siert je dat je daar een opmerking over hebt opgenomen.
  Later meer van mijn kant. 🙂

Nice and easy to work with

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s