BEETJE VROEG

Uit ervaring weet ik en ik neem aan u met mij, dat by default meestal pas in de maand november er initiatieven worden ontplooid, die te maken hebben met de voorbereiding van de viering van het Sinterklaasfeest. Afhankelijk van hoe dat feestje gevierd wordt moeten er “verlanglijstjes” worden uitgewisseld [voor een man bijzonder nuttig, omdat hij anders het risico loopt op 6 december met een behoorlijke voorraad sokken te zitten] en vaak worden er ook lootjes getrokken, die de door mij altijd als plezierig ervaren verplichting tot het maken van een surprise + gedicht met zich mee brengt.
Voor een groot deel van politiek Nederland startte die voorbereidingsfase van hun Sinterklaasfeest dit jaar al gisteren, nota bene 30 juni 2012.
PvdA, SP, GL en CDA hielden hun verkiezingscongres gisteren. En ze maakten er werk van, zo mag je gerust stellen.
Ieder deed zijn uiterste best om een zo mooi mogelijk verlanglijstje op te stellen, waarvan het uiteindelijk de bedoeling is dat het onderling wordt uitgewisseld, ook met partijen als VVD, PVV, CU en Europa66, die wat later met hun eigen lijstje gaan komen.
Wat vooral opviel is, dat, zonder ook maar even stil te staan bij de actuele situatie, waarin sommigen van die partijen verkeren, men toonde vol soms een beetje onrealistische ambitie te zitten om er een voor henzelf mooi politiek Sinterklaasfeest van te gaan maken.
Geen van de politieke kopstukken toonde enige schroom om duidelijk uit te spreken hoe overtuigd hij er van was, dat het verlanglijstje van zijn partij door de kiezer straks op 12 september [neen, op die dag komt er geen boot in Volendam, IJmuiden, Vlissingen of Venlo aan] zou worden gehonoreerd. Elk van de partijen bulkt van het vertrouwen, dat de kiezer hen hét cadeau zal schenken [“De kiezer zat te denken, wat zal hij het CDA eens schenken, een routekaart naar de rand van de afgrond?, een schilderij van een mastodont?, hoe bedient hij het CDA op haar wenken?, met een pop met haar zo blond?”]
en de congressen worden dan als de meest aangewezen momenten gezien om dat zo hard mogelijk tegen elkaar te zeggen, opdat men het zelf gaat geloven en het geloof in een goede afloop doet groeien.
Maar ik noemde het al terloops: het “Sinterklaasfeest” draait ook in belangrijke mate om het fenomeen surprise. Ik heb het sterke vermoeden, dat de kiezer best bereid is om ter voorbereiding op het echte feest in december zijn beste beentje voor te gaan zetten om de trainingsgelegenheid in september te gebruiken om met een kanjer van een surprise voor de dag te gaan komen.
Zo rond half november [als de boot wel op het punt staat om in Stavoren binnen te lopen] kunnen de politieke partijen dan hun volgende congressen houden, die voor de meesten van die gisteren bijeengekomen enthousiastelingen dan in het teken van een politiek soort rouwverwerking zullen staan.
Ja, Sinterklaas valt een beetje vroeg dit jaar en de surprise van september zal niet die van december zijn.

Advertenties

26 thoughts on “BEETJE VROEG

 1. Ik heb sterk het gevoel dat Wilders’ kansen worden overschat. Er zijn net 2 kleine criminelen uit zijn fractie gestapt; er blijkt dus stront aan de knikker. Als ik daarnaast lees, dat één van zijn speerpunten uit het verkiezingsprogramma is “AOW blijft 65” en me herinner wat daar in 2010 op uitslagavond mee gebeurde! Wellicht zijn de enige echte Henk & Ingrid echt zo dom als we denken, maar er zijn ook Henk&Ingrid-achtigen en die kunnen nog net wel een gevulde koek en een bokkenpootje uit elkaar houden.

  • Maar hij wil wel uit de EU!!!!Tenminste hij wil dat tot 12 september 🙂
   En voor ik het vergeet: Brussel heeft een nieuwe sponsor gevonden. Één van de grootste economieën van Europa, Montenegro, gaat mee worden gesproken over toetreding tot de 27 happy few. Het schijnt dat daarbij de eis wordt gesteld, dat Montenegro wel 1.000 miljard in het ESM stopt 😛

  • 1.000 miljard witte bonen zeker?? 😛

   Maar dat Brussel heeft echt schijt aan de hele wereld, vind je niet? Het hotel Europe staat in lichterlaaie en Barosso c.s. bieden Montenegro net zo gemakkelijk een kamer aan!

  • Tja, Leon voor Brussel is afspraak nu eenmaal afspraak. En volgens mij heeft het ook te maken met iets als werkgelegenheid. TomTom kan weer nieuwe wegenkaartjes maken 🙂 Zodra er wegen zijn aangelegd natuurlijk. 😛

 2. Gisteren in Nieuwsuur werden de diverse verkiezingsclips door “deskundigen” van een waardeoordeel voorzien.
  Ik word werkelijk doodziek van wat in vaktermen “duiden” wordt genoemd. Elke scheet moet tegenwoordig van een achterliggend verhaal worden voorzien. En het verhaal waar men dan mee komt is te stupide voor woorden. Maar de heren “deskundigen” denken waarschijnlijk “kassa!!!”. 😦
  Maar goed, dat waardeoordeel dus:
  Diederik met zijn keuters: prima clip, leuke vent die Diederik.
  Buma op de fiets en solo aan de havermoutpap: eenzame wat trieste man. Waarom werd de nieuwe CDA-ster [het Mona-toetje] niet veel meer getoond?
  Goed voor het Volendamse electoraat, vermoed ik. Maar ik begrijp ook niet waarom Mona [de echte] het CDA niet sponsort. Jij?
  Roemer is in de SP-clip niet te zien. Stom, stom, want de man is bijna net zo populair als Gerard Joling. Moet je gebruik van maken, want dat is wat het stemvee lekker vindt.
  Voor je het vraagt: tot de “deskundigen” behoorde uiteraard die diknek v.d. Linden, de man van het “succes” achter Ruige Rita.

  • LOL het Mona-toetje de nieuwe ster? Dan wel zelfverklaard mag ik aannemen?
   Als ik dat mens zie moet ik denken aan Edammer kaas, paling en Jan Smit. Van de eerste twee krijg ik trek, de derde maakt me misselijk.

 3. Holy smoke!! Wat is er toch verworden van onze vaderlandsche politici??
  Daar waar ik ooit smakelijk kon lachen en luisteren (en het daar ook principieel volledig mee oneens kon en mocht zijn) naar de rode maar bevlogen retoriek van een Pronk, het Rolduc gewauwel van ene van Agt of het semi liberaal calvinistische gezemel van die broer van Jan Raas, zitten we nu opgescheept met een verzameling figuren die maar niet willen beseffen hoe ontzettend zij wel niet voor Jan met de korte achternaam bezig zijn.
  Deze verzameling is behalve de weg kwijt ook nog eens gespeend van ieder realisme, daar waar in de maatschappij het oproer langzaam kraait, de onvrede toeneemt, en het aantal tegen en proteststemmers alsmaar groeit leven zij nog in sprookjesland.
  Wat zal het een schok wezen in september voor deze brave lieden, Diederik op de rokende puinhopen van wat eens een Partij van de Hoop was, Sybrand die geen andere weg meer ziet dan het klooster in te gaan gegeven het feit dat de scheiding tussen kerk en staat nimmer duidelijker is geweest, en Jolanda die aan het roer van het zinkende schip wat ooit een partij was met echte idealen alleen nog maar kan staren hoe dat definitief ten onder gaat in de kolkende zee van de nakende stembusuitslagen.
  Ook onze grote leider Emiel “Kim de trein gaat nu” Roemer beseft niet voldoende hoe dun de scheidslijn is waar hij op wandeld, des te meer hij zich profileerd als zijnde staatsman “par excellence”, des te meer het wantrouwen in zijn (oprechte??) bedoelingen zal toenemen gewend als zijn achterban en kiezers immers zijn aan een wat volkser tegengeluid.
  Zoals het vaandel er nu bij hangt is alleen de PVV momenteel zeer uitgesproken over de grote thema’s van de nakende verkiezingen, Europa, de (ouderren) zorg, huizen en hypotheken markt, en de inkrimping van de lokale, provinciale en landelijke overheid..
  Het zou dus wel eens een zeer pijnlijke surprise kunnen worden medio september.

  • Moet ik dit vlammende betoog zien als een aanbeveling om maar PVV te gaan stemmen, Willem? Gaat Geert ons redden? Hij zal toch zeker ook wel door hebben, dat er nauwelijks nog iets te redden valt?
   Ik heb zojuist naar de herhaling zitten kijken van de Tegenlicht aflevering over Griekenland en Goldman Sachs. Niet om mezelf nog meer te pijnigen, maar eerder om te kijken of er een parallel te vinden was tussen de situatie in Griekenland toen en die in Spanje nu. En de conclusie is onthutsend. De hele boel zit volkomen gevangen in de klauwen van aasgieren als Goldman Sachs. Waarmee voor de zoveelste keer de conclusie opborrelt, dat politici [ook de onzen] marionetten zijn, aan wiens touwtjes driftig wordt getrokken zodra er geld op tafel moet komen. En ze luisteren prima die marionetten, want ze hebben er nog maar net die pot met goud, waar ik in het vorige log over sprak, netjes klaargezet.
   Weet je, ik denk dat het juist hun status van marionet is die het hen zo eenvoudig maakt om zonder enige wroeging die sprookjesverhalen op te blijven hangen. Omdat ze dondersgoed weten dat het toch helemaal niets uitmaakt wat ze vertellen. Want die touwtjes, weet je wel, die touwtjes maken de dienst uit.
   Politici verheugen zich er verder natuurlijk wel op, dat hun sprookjes ook nog eens door nog steeds erg veel mensen worden geloofd. Dat maakt hun bestaan zonnig en heel goed leefbaar.

   • Ah, dus jij hebt ook zitten kijken? Zag het nog net op tijd; blijft een fascinerende aflevering. Ik vraag me af of we over pakweg een jaar een soortgelijke aflevering over Spanje te zien gaan krijgen, jij niet?

   • Nou nee niet echt een aanbeveling om op Geert’s bruine vazallen te stemmen, eerder een voorzichtige conclusie.
    Als ik namelijk zo om me heen goed de mensen beluister, dan zou Geert juist vanwege het gegeven dat hij practisch als enige niet om de hete brij heen danst wel eens veel meer aanhang kunnen gaan krijgen dan menigeen nu denkt.
    En in die zin weleens voor een bijzonder onaangename verkiezingsuitslag kunnen gaan zorgen en daarmee een surprise zijn.

    Indachtig de uitspraak “baas boven baas” denk ik zelfs dat ook de mannetjes van Goldman-Sachs slechts marionetten zijn in het grote spel om de macht en nee dat zijn niet de Obama’s en Poetin’s van deze aardkloot die die macht hebben, maar de mannetjes die met multinationals schuiven als een pion op het “mens erger je niet” bord.
    Zij zijn degene die bepalen hoe en wanneer de koek verdeeld en op is,
    Het zijn die schimmige figuren die je zo af en toe in een flits voorbij ziet gaan tijdens bijvoorbeeld een “Bilderbergconferentie”, of die ineens in een taskforce of adviesraad zitten zonder namen en gezicht.
    Ooit heel erg lang geleden toen de wereld er nog heel anders uitzag heb ik als lid van de toenmalige “rode jeugd” samen met andere leden gepoogd die figuren voor alleen Nederland in kaart te brengen, in mijn herinnering ( en geloof me met mijn geheugen is nog steeds helemaal niks mis mee) kwamen we toen niet verder dan hooguit 5 a 10 mensen die het in dit land echt voor het zeggen hadden en inderdaad daar was de premier ook toen al geen deel van.
    Als je er goed over nadenkt zou je dat moedeloos kunnen maken, maar dat moet je nooit laten gebeuren, immers aan alles komt een eind en dus ook ooit aan hun invloed en macht en is het niet in deze crisis dan wel in de volgende.

   • Na inmiddels bijna 4 jaar de crisis, voorzover mogelijk, op de voet te hebben gevolgd, is er nog geen spoor van moedeloosheid alhier te bespeuren. Wat wel aan de orde is betreft een steeds maar groeiende afkeer voor de homo politicus en de homo bankierus [en uiteraard voor alle ondersoorten, die hun ontstaan ontlenen aan het mee parasiteren op de grote zo volgzame meerderheid].
    Die groeiende afkeer is een uitvloeisel van het feit, dat je na wat extra-inspanning om te kunnen doorgronden hoe de wereld in elkaar steekt het beeld van wat ik maar de machtspyramide noem stukje bij beetje helder krijgt.
    Gisteren in Tegenlicht beschreef de Griekse econoom Vasiotakis [hoop dat ik zijn naam goed spel 🙂 ] Goldman Sachs niet als dé partij die de macht bezit, maar wel als een parasiet in de vorm van een enorme octopus, die met zijn tentakels driekwart van de wereld in een dodelijke wurggreep houdt. Een beeldspraak waar ik me wel in kan vinden.
    Jij noemt “Bilderberg”; met jou, maar ook mij zijn er wereldwijd legio mensen die inzien dat “Bilderberg” als de feitelijke wereldregering kan worden gezien.
    Daar wordt bepaald welke kant het op mondiaal nivo naar toe moet. Waarbij niet een menselijke wereld het uitgangspunt is, maar een wereld waaraan zoveel mogelijk verdiend moet worden. Daar worden veelbelovende politici, ondernemers, wetenschappers e.d. naar toe geroepen om de instructies in ontvangst te nemen die behoren bij het “hoger streven” van de Bilderbergers.
    Saillant detail is, dat bij de laatste Bilderberg-bijeenkomst, die per definitie volledig voor de burgers wordt afgeschermd maar desondanks al vele malen tot felle demonstraties aanleiding heeft gegeven waarvan je in de media nooit iets hoort en ziet [google maar eens op de docu New World Order, waarin veel beelden van de protesten en de bijeenkomsten zelf te zien zijn], Rutte samen met Pechtold op de genodigdenlijst stonden. Wie heeft Alex daar ooit een woord over horen zeggen? Het verklaart overigens wel zijn opvallender dan ooit tevoren liefdesverklaring aan Europa.
    Is het bestaan van een club als Bilderberg al een reden tot zorg, nog veel meer geldt dat voor het feit, dat >80% van de Nederlanders geen flauw benul heeft van het bestaan en de macht van deze club. Zij die er van hoorden verkeren in de veronderstelling, dat het zo’n dineetje voor de echte elite [w.o. Bea] betreft.
    “Aan alles komt een eind” zo eindig je in je reactie. Dus ook aan invloed en macht, die in discutabele handen is. Ik wil er in die zin op wijzen, dat de familie Rothschild [om maar een voorbeeld te noemen] al vanaf de 14e eeuw bezig is om oorlogen te financieren, om hele staten naar hun hand te zetten, crises te veroorzaken en noem al die fraaie bezigheden maar op. En kijkend naar de situatie van vandaag zie ik geen aanwijzingen.die erop zouden duiden dat er iets aan het veranderen is.
    Wat zich nu aan het afspelen is begint steeds sterker overeenkomsten te krijgen met eerder in de geschiedenis opgetreden major events [en dan bedoel ik geen danceparty of een nieuwe wereldtoernee van de Stones].
    Het was vooraanstaand lid van Bilderberg Henry Kissinger, die ooit uitsprak dat onze aardbol was gemaakt en toegerust voor bewoning door hooguit 500.000.000 mensen. Wat 10% is van wat er nu werkloos is, honger heeft, zich de pleuris werkt en wat een mens allemaal al doet om zijn leven “zin” te geven.
    Ik zal niet uitspreken “we’re heading for disaster” maar helemaal verbannen kan ik die gedachte al enige tijd niet meer. En dat is geen uiting van moedeloosheid, maar wel van een combinatie van zorg en woede.

   • Voortreffelijke uitwisseling van gedachten, mijne heren. Een gedachtewisseling, die een steeds breder veld gaat bestrijken.
    Laat ik er dit over zeggen.
    Het kan toch nauwelijks verbazing wekken, dat de wereld als een multinational wordt gerund? Met alle toeters en bellen die erbij horen. Met alle rangen en standen die er ook bij horen. Bazen, onderbazen, onderonderbazen, uitvoerders, loopjongens enz enz.
    En helaas is deze multinational geen charitatieve instelling, niet op het non-profit principe gefundeerd.
    Al eeuwenlang bewijst de praktijk dat deze multinational op deze uitgangspunten alleen werkt voor de kleine bovenlaag. Hoe verder je in de piramide zakt hoe groter de groep wordt die niet anders dan als slachtoffer van de “bedrijfscultuur” binnen de multinational kan worden aangemerkt.
    Vorige eeuw ging de multinational 2x failliet. De bovenlaag had alle gelegenheid [ ze waren hun eigen curator, nietwaar?] om alle waardevolle delen uit de boedel veilig op te bergen en ze na beide faillissementen weer boven water te halen.
    Nu verkeren we in een situatie, die je misschien het best kunt omschrijven als een surséance , een uitstel van betaling. In een normale situatie is het dan regel, dat crediteuren van externe komaf kunnen besluiten mee te werken aan een oplossing, die in vaktermen “gedeeltelijke betaling op de vorderingen tegen finale kwijting” [de Griekse oplossing van begin dit jaar, remember?] wordt genoemd.
    Ik denk, dat we nog even moeten wachten op het moment, waarop de crediteuren van nu een beslissing zullen nemen over het ja of neen meewerken aan zo’n finale kwijting oplossing. M.i. is dé bepalende factor daarbij of men de overtuiging zal hebben of er genoeg via “austerity” zal kunnen worden binnengehaald. En dat is op dit moment nogal ongewis.

   • @P. :
    Het gemakkelijkst zou zijn te zeggen 50/50 🙂 Maar gokken is niet echt nodig denk ik. Binnen een paar maanden weten we hoeveel geld er naar de Spaanse banken zal moeten gaan. En tel daar dan bij op, dat de bezuinigingen aldaar fors doorgaan, het begrotingstekort onvoldoende zakt en je hebt de componenten bij elkaar om het plaatje samen te stellen. Het Spaanse volk is even euforisch dankzij de EK-titel, maar dat ebt snel genoeg weg als de realiteit weer komt bovendrijven.

 4. Natuurlijk is het domste wat je kunt doen luisteren naar de verlanglijstjes van in een staat van euforie verkerende beroepsleugenaars. Dat heb ik dus dan ook niet gedaan. Wel lette ik op wat ik zag bij de summiere beelden, die mij passeerden. Om met het positieve te beginnen: Emile zag er uit als om door een ringetje te halen; die kan zo het Torentje in en moeiteloos aanschuiven bij Angela, Herman en meer van die giganten. Diederik was gewoon de man als wie hij zich het liefst profileert [omdat hij op die manier de meeste winst ….. pardon, het minste verlies hoopt te incasseren]: Papa Diederik. Daarom ook sprak hij de PvdA-ers op de papa-manier toe: “Wat ons te doen staat zijn 3 dingen: campagne voeren, campagne voeren & campagnevoeren”. Voorwaar briljant!
  Sybrand [what’s in a name?] stond zich zichtbaar peentjes te zweten, waaruit je zou kunnen concluderen dat het besef dat hij een verloren wedstrijd speelt steeds meer bij hem lijkt door te dringen. Sybrand heeft zich met zijn haaientanden vastgebeten in het midden, want van links en rechts wordt hij draaierig. Ja de invloed van Verhagen is er nog heel duidelijk.
  Jolanda …..aawwwwwww, Jolanda……ze zag er helemaal uit als het kindvrouwtje wat zo graag mee wil regeren. Je zou haar bijna de Lolita van de Nederlandse politiek noemen, ware het niet dat ze daar net iets teveel voor mist. Geen stekkerdoos deze keer, maar wel een volzin waar heel Groen Rechts van omkukelde. “Als we blijven doen wat we deden dan hebben we straks niet meer wat we hadden”. Ik heb die zin, die ongetwijfeld in aanmerking gaat komen voor een of andere literaire prijs, meteen in de praktijk getoetst. Meteen een karbonade uit de koelkast gepakt, even lekker om en om bruin gebakken en vervolgens smakelijk verorberd. En verdomd, toen ik daarna in de koelkast keek bleek dat ik geen karbonade meer had.
  Ja, die Jolanda zegt heel verstandige dingen.

  • Alleen met kijken kom je ook een heel eind, zo blijkt maar weer Leon. 🙂
   Overigens, die Sap ……… je kunt veel van haar zeggen maar als ze met metaforen komt blijkt toch wel heel vaak, dat ze echt werken. Eerst de stekkerdoos, nu de karbonade.
   Je opmerking over de draaierigheid van Buma vind ik een hele sterke!!!

   • I did notice, dear 😀 Maar meer als “vlees noch vis” kan ik over The Arie Slob tribe niet produceren. En op voorhand kan ik je al zeggen, dat ik straks het congres der Zwarte Kousen [SGP] ook laat voorbij gaan. 😛

 5. Hijgerig als altijd spraken de media van “Superzaterdag”. Men moet het mij en anderen die dezelfde ervaring hadden maar niet kwalijk nemen, voor mij was het een zaterdag als elke andere. Het enig verschil was misschien dat het sportaanbod nog verder werd uitgebreid nu de Tour de France ook van start is gegaan.
  Ik heb [zoals vaak] goed naar je geluisterd, RadaR, en dus de loeiend gepresenteerde verlanglijstjes simpel genegeerd. Want wat is de waarde er van, straks op 13 september? Wat mij betreft mogen die politieke egotrippers gerust wat dimmen en nagelbijtend gaan afwachten welke surprise de kiezer voor hen in het vat heeft.
  Wij genieten van onze weekjes vakantie [groetjes aan iedereen 🙂 ], maar de laptop is nooit ver weg, dus log gerust maar door. Het blijft ook tijdens de vakantie prettig om bij het genot van een lekker bakje koffie je te volgen. 🙂

 6. Ben wel heel benieuwd welke campagneliedjes de diverse partijen gaan kiezen, jij niet? Voor de VVD: “Zie ginds gaat de miljardenboot” SP: “Hoort wie klopt daar kinderen” CDA: “Sinterklaas kapoentje, Buma is zo’n oentje” PvdA “Hoort de wind waait, hij gaat storm oogsten” en tenslotte de PVV “Zie de maan schijt BRUINE bonen”. GL/R zal wel niet meedoen, die houden het op de aloude groene klassieker “Als het gras 2 kontjes hoog is [kun je de kruin van Jolande nog net zien]”. Pechtold gelooft niet meer in Sinterklaas en zingt tot 12 september vrij naar Arthur Brown “I’m the god of hell Europa and I’ll bring you to Brussels”.

  • LOL Jurgen …. jij bakt ze weer bruin als gewoonlijk. Zelf zat ik even met een onduidelijkheidje. De Christen Unie had ook een congres, maar RadaR noemt ze helemaal niet. Heeft hij iets tegen die club dat je weet?

 7. Net als bij sinterklaas, worden de verlanglijstjes steeds langer en irreëler. De teleurstelling, die daaruit voort gaat vloeien, zal de nederlandse politiek geen goed doen.

 8. Je hebt natuurlijk partijen als PvdA en GL/R, die tussen hoop en vrees leven. Zoals de zaken er thans voorstaan zit er voor de PvdA niet meer in dan een 3e of 4e positie. En GL/R vreest nog meer dan anderen, want nog steeds wijst de meter uit dat verlies van 5 zetels, waarmee de partij natuurlijk nauwelijks nog kans maakt om bij coalitievorming een rol te kunnen spelen. Terwijl Sap maar blijft gillen dat daar juist de rol voor haar partij ligt.
  De strijd lijkt duidelijk te zullen gaan tussen Rutte en Roemer. Met uiteraard “dark horse” PVV, die nog een rol van betekenis kan gaan spelen. Veel zal daarvoor afhangen van de ontwikkelingen in Europa tussen nu en begin september. Als men gaat beginnen de ESM-pot leeg te eten en de Hollandse kiezer ziet weer de miljarden in het rond vliegen dan kan dat van grote invloed zijn op het sentiment van diezelfde kiezer.
  Politici roepen nu wel dat het tijd wordt om het echte verhaal over Europa te gaan vertellen, maar dat verhaal heeft zich allang in de praktijk getoond. Ik denk niet dat er nog veel mensen zijn alhier, die een politicus nog geloofwaardig vinden in relatie tot Europa. Men heeft namelijk te lang de schijn van het andere verhaal, het sprookje verdedigd.

Nice and easy to work with

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s