BANKING DAY

Veel eerder dan waarschijnlijk menigeen verwachtte is duidelijk geworden wat de ware bedoelingen zijn geweest bij de oprichting van het Europees Stabilisatie Mechanisme. Het is een pot met in feite een ongelimiteerde hoeveelheid belastinggeld, waar banken vanaf dat vannacht in Brussel ook door Rutte werd besloten akkoord te gaan vrij in zullen kunnen gaan graaien. Italiaanse en Spaanse banken hebben het voorrecht verworven om als eerste een greep in de pot te mogen gaan doen.
Natuurlijk, de namens ons optredende gulle gevers hebben de gebruikelijke teksten voorhanden. Als eerste onderbouwing wordt aangedragen het feit, dat het toezicht op de banken op Europees nivo zal gaan plaatsvinden via de ECB. In goed Nederlands wordt hier feitelijk gezegd, dat wat de Nout Wellinks van deze wereld tot gisteren tot hun taak mochten en moesten rekenen vanaf vandaag door de ECB zal gaan gebeuren. En dat kan in mijn ogen maar op één manier worden uitgelegd: met geld uit de pot die ESM heet wordt via belastinggeld betaald voor het grandioos falen van diezelfde Nout Wellinks.
De 2e onderbouwing was er één, die vooral Rutte met veel nadruk op tafel bracht. Woensdag zei hij nog letterlijk in het debat in de Kamer, dat helpen van de manke banken slechts dan aan de orde zou komen, wanneer niet alleen de kwestie van het op Europees nivo gecentraliseerde toezicht zou worden geregeld maar ook en vooral dan pas, nadat er tot op de punt en de komma inzicht zou zijn verkregen in de werkelijke situatie binnen die manke banken.
Wat hij woensdag zei herhaalde hij vannacht, dus enige consistentie in zijn verhaal was er wel degelijk.
Maar waar het natuurlijk echt om gaat is wat dat verhaal waard is. En ik vrees, dat dit niet zo erg veel is en wel om de volgende reden.
De Spaanse e.a. banken kunnen niet door de eigen landen worden gered. Men heeft daar simpelweg de financiële middelen niet meer voor; ook het geld daarvoor zelf lenen lukt niet omdat er dan een torenhoge rente moet worden betaald. Keihard feit blijft echter, dat die banken kost wat kost gered moeten worden, omdat in tegengesteld geval de Spaanse ellende [maar misschien is Zuid Europese ellende wel meer van toepassing] niet te overzien zal zijn.
Dus, zo fluister ik Mark Rutte maar even in zijn oor, is die voorwaarde dat er eerst tot op de punt en de komma inzicht moet bestaan in de situatie bij die banken complete kul. Er is maar één regel die het spel bepaalt en hier in Nederland hebben wij die destijds in 2008 maar al te vaak horen uitspreken door Wouter Bos en [daar is ie weer!] Nout Wellink: als een bank “too big fo fail” is wordt er altijd steun gegeven.
En de situatie in Zuid Europa is thans zo, dat elke bank “too big to fail” is, omdat zodra er één onderuit gaat  het hele kaartenhuis plat gaat.
Een 3e onderbouwing geldt het beschermen van de [spaar]tegoeden van burgers bij de betrokken banken. Op zich is dit geen onjuist verhaal maar wel een incompleet. Want dat beschermen gebeurt namelijk met het geld van die burgers zelf. Zoiets noemt men ook wel een dubbele premie betalen [eerst in de vorm van het inleggen van het spaartegoed, vervolgens in de vorm van het betalen van een “risicopremie”, “schadeverzekeringspremie”, enfin zoekt u maar een premiesoort uit, via het ESM.  En het betalen van een dubbele premie maakt een verzekering wel heel duur, zo zult u met mij eens zijn.

Maar nog even terug naar de kern van mijn betoog. En dat is, dat het ESM zijn masker heeft laten vallen en zich toont als waar het in feite voor werd opgericht: een heel dure grabbelton voor de banken, waarvoor het aloude credo “Graai zo vaak u wilt, altijd prijs!!!!” volledig opgaat.
En, zo vraag ik mij af, is het wel echt nog nodig u [weer] uit te leggen wat banken eigenlijk zijn en hoe banken zich bij voorkeur gedragen? Laat ik een tussenoplossing kiezen en u verwijzen  naar het immense fraudeschandaal, wat nog maar net is opgedoken in het Verenigd Koninkrijk. Onomstotelijk werd vastgesteld, dat een bankenkolos Barclays [deden en waarschijnlijk doen nog steeds Nederlandse bankreuzen veelvuldig zaken mee, ABN-AMRO heeft zelfs op het punt gestaan door Barclays te worden aangekocht] tot en met in ieder geval 2009, dus terwijl de UK zelf al diep in de crisis zat, met rentes heeft zitten rommelen, uiteraard om zelf zoveel mogelijk te verdienen. Barclays heeft inmiddels van de Britse toezichthouder een boete van ca 450 miljoen US dollar opgelegd gekregen. U en ik weten dan, gezien eerdere ervaringen met de verhouding tussen opgelegde boetes en werkelijk door banken veroorzaakte schades, dat er vrijwel zeker voor astronomische bedragen [vele miljarden] zal zijn gefraudeerd.
Barclays is [ik zou haast zeggen uiteraard] niet de enige bank, die zich met rentefraude [voor de kenners: het gaat om het “libotarief”,  een tarief wat banken onderling gebruiken om te verdienen aan het heen en weer schuiven van bakken met geld] heeft bezig gehouden. Genoemd worden onder andere ook de Amerkaanse Citigroup, Deutsche Bank, UBS uit Zwitserland én de Rabobank.
Al “major players”, die het brandmerk “too big to fail” dragen, ook nog eens allemaal banken, die overal in de wereld dus ook in Europa exposures hebben bij diverse grote economieën én grote andere banken.
En voor deze banken heeft Europa gisteren besloten om “the pot of gold” beschikbaar te maken. Wat mij tot de conclusie brengt, dat we vanaf vandaag te maken hebben met een permanent steunfonds, wat als correcte naam alleen maar kan en mag dragen Europees Destabilisatie Mechanisme. En u kunt wel raden wie er gedestabiliseerd worden.
En als Rutte echt denkt, dat dergelijke banken eerst de boeken openen voor een greep in die pot met goud te doen, is hij nog gekker dan ik al dacht.
Maar Rutte is niet [alleen] gek, hij is een geboren leugenaar, waarvan je alleen maar kan hopen dat hij over niet al te lange tijd in zijn eigen leugens stikt.

Advertenties

14 thoughts on “BANKING DAY

 1. Als mij weer eens iets overduidelijk is geworden bij het luisteren naar alles wat vanuit Brussel is gezegd over alweer zo’n “enorme stap voorwaarts” dan is dat wel, dat binnen Europa het allerbelangrijkste middel om iets bereiken simpel chantage is. De chanteurs Italië en Spanje konden met de borst vooruit huiswaarts en de gechanteerden Duitsland en Nederland resteerden de taak om een verhaal te verzinnen waarmee een nederlaag als een overwinning kon worden verkocht. Bewonderenswaardig, die bedrijvers van het de politieke liefde! Zulk toneelspel betaal je als burger graag voor, toch?

  Trouwens, P. je vergeet nog een opmerkelijke uitkomst uit die peiling waar je het over hebt. Nederlanders vinden in meerderheid [>60%] dat Brussel strenger moet toezien op de handel en wandel in Zuid Europa. >70% vindt echter ook dat Brussel zich niet met ons moet bemoeien. Wel een grappig feit.

 2. Uit een “peiling” blijkt, dat 1 op de 3 Nederlanders van mening is, dat Nederlandse politici niet de waarheid spreken over Europa. Ik neig dan al meteen naar de conclusie, dat politici wel heel consistent zijn in hun gedrag, want liegen doen ze, in deze verkiezingstijd met dubbel enthousiasme, over vrijwel alles immers?
  Pechtold is volgens “ons” de man die het minst liegt over zijn droomwereld; Rutte wint zilver, want hij is na Wilders de grootste jokkebrok. 🙂

  • Pechtold hoeft ook niet veel anders te doen dan zijn sprookje over zijn Europa te vertellen. En van kind af is ons al geleerd, dat sprookjes dan wel nooit waar zijn, maar geen vader of moeder die ze ooit voorlas werd door zijn kleine Alexje als een leugenaar gezien. Eerder als iemand, die je zo heerlijk in slaap kon sussen.

  • Rutte is dus een slechte sprookjesverteller …. hmmm that figures 🙂
   En Blondie leest geen sprookje voor maar een horrorverhaal; daar krijg je geen kind mee in slaap, laat staan een Nederlandse kiezer.

 3. Manaña … a nostra casa …. Tapaz for free …….. als we dan toch mee mogen betalen aan de Spaanse banken van Rutte, laten we dat dan maar vieren, vind je niet??? Iemand interesse om een teil sangria mee te brengen? 😀

  • Ik heb nog maar één teil, Leon, en die gebruik ik sinds de crisis uitbrak om in te badderen. 🙂 Dus de sangria doe ik maar in een jerrycan, OK?

 4. Misschien is het goed, dat ik nog 2 dingen aan je overigens zeer accurate verhaal toevoeg. Het eerste handelt om de boekhoudkundige truc [Europa begint daar werkelijk een grootmeester in te worden], die is uitgehaald.
  Door het EDM rechtstreeks steun aan de banken in Spanje te laten geven kan Spanje als land de ca. 100 miljard steun waar het om gaat buiten haar eigen boeken houden i.c. de steun heeft geen enkel verhogend effect op de Spaanse staatsschuld. In concreto ontstaat de situatie, dat de Spaanse banken een schuld krijgen aan het EDM. En dat EDM, dat zijn ook wij. Als de Spaanse banken 100 miljard krijgen zit daar zo’n 5 miljard van ons bij.
  Stel je nu voor [en dat is in de huidige situatie helemaal niet zo moeilijk] dat straks blijkt dat de banken, zoals in de afgelopen jaren gemeengoed was, nog een paar lijken in de kast verborgen hebben gehouden en het met die 100 miljard niet redden. Welke zekerheid is er dan, dat het geld ooit nog terugkomt?
  Regel is, dat banken in moeilijkheden door hun “homelands” worden gered. Met dat gegeven hebben we inmiddels lang en breed kennis kunnen maken in de verstreken jaren. Maar in het geval Spanje kan die regel niet worden toegepast. 1 omdat het Spanje het, zoals je al meerdere keren betoogde, gewoon niet kan en 2 al zou Spanje het kunnen, dan betekent dat alsnog een forst ophogend effect op de staatsschuld. M.a.w. als de Spaanse banken lijken in de kast verborgen houden dan kan op voorhand al worden geconcludeerd, dat het EDM en dus in het verlengde daarvan ook wij daarvoor opdraaien. Wat langs een omweg als een bevestiging voor jouw stelling kan worden uitgelegd, dat het EDM een grabbelton voor de banken is met het “altijd prijs”stickertje er al op.
  Ander aspect wat t.a.v. dat EDM en de kans dat geleend geld aan bijv. Spanje ooit terugkomt geldt is het volgende. De tot gisteren geldende overeenkomst over het toen nog ESM, de overeenkomst dus waar de 2e Kamer in meerderheid mee instemde, hield in, dat het ESM als schuldeiser de status preferent zou hebben. Dus als eerste aan de beurt als het gaat om terugbetaling van schulden door een schuldenaar of, zoals in de praktijk vaker voor komt, als eerste aan de beurt als er bij een faillissement nog wat te verdelen valt.
  Het EDM [goed gekozen benaming trouwens, RadaR] echter is sinds gisteren “afgewaardeerd” tot concurrente crediteur, wat betekent, dat het als laatste aan de beurt komt bij terugbetaling of, zoals alweer de praktijk vrijwel altijd uitwijst, helemaal niet meer aan de beurt komt.
  Daarmee heeft Brussel willens en wetens het risico op het in rook opgaan van de door het EDM te verlenen steungelden gemaximaliseerd. Dus mocht vriend de Jager de aankomende dagen met een verhaal komen in sprookjessfeer, dat het risico op verlies klein is dan volstaat bulderend gelach, omdat hij dan bewezen de enige nog is die in zijn eigen sprookjes gelooft. Idem geldt uiteraard voor onze Prins Onbenul.
  Wat echter het meest klemt is, dat de Kamer dus inmiddels heeft ingestemd met een niet meer geldende overeenkomst t.a.v. dat ESM. Mijn sterke vermoeden is, dat men ervoor zal kiezen zulks zo stil mogelijk te houden, ondanks dat voorgeschreven zou zijn ook de aangepaste overeenkomstweer langs de Kamer te halen ter goedkeuring.
  Ik ben benieuwd of de Grote Blonde Leider dit punt nog gaat brengen.
  Waardoor het interessant zal zijn het verantwoordingsdebat van Rutte n.a.v. deze EU-top te volgen.

  Goed van je trouwens, dat je de kwestie Barclays ook aanroert. Al was het maar om als bewijs te dienen, dat “banks ….. they never learn”. Of zou ik moeten zeggen “banks …. they’re just hooked on cheating”. 😦

  • Wat mij betreft 2 meer dan valide toevoegingen, Paul. Natuurlijk draait Noord-Europa linksom of rechtsom voor het redden van in dit geval Spaanse banken op. Het zou de heren politici zonder meer sieren, wanneer ze dat ook in het vervolg gewoon eens uitspreken. Ik weet het, dat maakt Jan-Kees de Jager bijna werkloos, want diens taak bestond er tot voor kort hoofdzakelijk uit om andere verhalen te blijven vertellen. Maar de waarheid en een werkloze de Jager is voor mij een combinatie waar ik wel mee kan leven. 🙂
   Je 2e punt over de afwaardering van het ESM tot concurrente crediteur [van AAA naar CCC om het in ratingtermen te zeggen] had ook al mijn speciale aandacht. Ik heb de afgelopen dagen gespeurd naar iemand uit de politieke hoek, die daar iets over zou zeggen. Maar het resultaat is 0,00 ; zelfs Diederik Samsom repte daar in Nieuwsuur gisteravond met geen woord over.
   Jouw vermoeden dat men dat stil wil houden, terwijl het toch wel degelijk om een ingrijpende wijziging van de oorspronkelijke ESM-overeenkomst gaat,
   [werd ons niet telkenmale verteld van eurofiele zijde, dat het ESM zeker niet betekende dat het geld wat er van ons ingaat niet meer terug zal komen???] mag je inmiddels gerust als juist zien. Ik zou daar nog aan toevoegen, dat dit een zoveelste bewijs is van de wijze waarop de politiek het democratisch beginsel blijft krombuigen.
   De enige persoon, die heel duidelijk was over de afwaardering van het crediteurschap van het ESM was een economisch analist van het Financiëel Dagblad.
   Het opmerkelijke is trouwens, dat de Bundstag gisteren in meerderheid met een ESM-verdrag instemde, want inhoudelijk dus verschilt van waar men in Nederland ja tegen heeft gezegd.
   Het wachten wordt op de persoon, die dit aspect eens gaat uitdiepen. Wellicht zal dat wachten tevergeefs blijken te zijn.

 5. Bottom line is, dat, zoals je in het vorige hasta la vista-log al aangaf, de Italiaanse en Spaanse banken de boeken niet behoeven te openen. Dus de risicopremie, die wij bijdragen via ons aandeel in dat EDM, is inderdaad bedoeld ter bescherming tegen een onbekend risico. Je zou bijna denken, dat naast banken ook de grote verzekeraars een flinke vinger in de pap hebben in dat Europa van “ons”.
  Ik ben met P. wel heel benieuwd welk lulverhaal Rutte gaat afsteken. Het instemmend geknik van Europa66, GR en PvdA is een gegeven.

 6. Het heeft er alles van weg, dat men [de politieke elite] ons nog maar eens onder de neus wil wrijven, dat banken onze levensader zijn. Zonder banken geen bestaan voor ons. Er moet toch ooit ergens iets enorm mis zijn gegaan, mag je wel vaststellen. Of ben in naief en negeer ik het feit, dat God de banken heeft geschapen?????
  Vriend Rutte krijgt er her en der fiks van langs, wat weer alles te maken heeft met die januskop van hem. Maar met Europa66, GroenRechts en de PvdA aan zijn zijde heeft Rutte weinig tot niets te vrezen.

 7. Had je werkelijk iets anders verwacht uit Brussel?/ Monti en Rajon begonnen al direct met het type chantage plegen, waarin ze binnen dat Europa van ons zo uitblinken. “Als jullie onze banken niet vullen zeggen wij NEE tegen alle andere plannetjes die jullie hebben” kwam het vrij vertaald op neer. Echt hecht clubje dat Europa, zuiver op de graad, eerlijk, bereid to samenwerken, kortom een geweldig gezelschap. ESM is EDM geworden; nu maar oren welke draai Rutte en de eurofiele fracties in de Kamer eraan gaan geven.
  Blonde Greet moet hiervan watertanden, denk je ook niet?

Nice and easy to work with

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s