GANZENMAAL

Meer dan 1 miljoen mensen in Nederland leven thans onder de armoedegrens. Daaronder tienduizenden kinderen, die hun opvoeding in die omstandigheden krijgen en opgroeien met meer dan armoede om hen heen. Misschien chargeer ik, maar toch roept dat het beeld bij me op wat Jan Siebelink zo scherp schetst in zijn boek Knielen op een bed violen. Slechte huisvesting [plaggenhutten], slechte hygiëne, ziektes die niet kunnen worden behandeld omdat er geen geld is om er voor te betalen, school die moet wijken voor het verrichten van werk onder de meest abominabele omstandigheden. Slecht voedsel.
Het klinkt zwaar op de hand, maar is desondanks wel relevant. Want vertaal de schets van Siebelink over het harde leven op het platte veenland van de vorige eeuw maar naar het heden. Dan ontstaan vergezichten van mensen, die in toenemende mate hun “dagelijks brood” bij een Voedselbank moeten ophalen. En van kinderen, waarvoor een I-Pod, een Playstation, een laptop een schier onbereikbaar iets zullen worden. Wellicht voelt u de neiging te reageren met “als dat alles is, er zijn veel erger dingen op de wereld” kan ik me dat voorstellen.
Maar u negeert daarbij dan wel het gegeven, dat de zaken die ik noemde tot nog maar voor heel kort tot de normaalste bezittingen van de wereld behoorden.
De digitale speeltjes zijn de “Lego” en “Dinky Toys” van de huidige tijd. Die voor  mensen en vooral ook heel veel kinderen ook nog als “life line” dienden waar het hun “sociale contacten” betreft.
Ik bedoel maar te zeggen, dat de tweedeling in ook Nederland maar groeit en groeit, alsook de schade die daardoor aan het ontstaan is.
De Voedselbanken kunnen de groeiende toeloop nauwelijks meer aan en zo af en toe doen de media pogingen de daarbij behorende beelden te tonen.
Gisteren werden we vergast op beelden van een ganzen massagraf. Een 5000 grauwe ganzen, die Schiphol in de wegvlogen waren vergast.  Een poelier kwam in beeld vertellen, dat hij een deel van de 5000 uitgevlogen vogels ging transformeren tot ganzenfilets. En hij verzekerde ons er nog bij, dat de vergassing van de vogels geen enkele invloed had op de kwaliteit van het ganzenvlees.
Vervolgens verscheen een ongetwijfeld het goed menende oude heer [distributeur van een Noord Hollandse voedselbank] om te vertellen, dat ganzenvlees heel lekker van smaak was en dat mensen zonder enig probleem zouden wennen aan het eten ervan.
Inderdaad, 500 kilo ganzenvlees maakt deze week onderdeel uit van het pakket wat de mensen uit die regio bij de Voedselbank ergens in Noord Holland zullen mogen ophalen. Zover zijn we dus al. Als er straks toevallig onverhoopt ergens een paard omvalt …. naar de voedselbank er mee. Als er wat geiten maar miskramen blijven krijgen: afmaken en naar de Voedselbank er mee.
En als ik dan die volgevreten kop en dat aan alle kanten uitpuilende lijf van Jan-Kees de Jager zie en hem tot vervelens toe hoor herhalen [maar al te vaak bijgevallen door de Prins Onbenul die nog steeds premier van dit land mag uithangen], dat “Nederland een rijk land is” dan komt het stoom bijkans uit mijn oren. Want dat “rijk” geldt steeds meer voor een geprivilegieerd stukje van onze burgers en het is debiel en ziek tegelijk om dat bevoorrechte deel als de standaard voor Nederland te beschouwen.
Wat jongens als de Jager en Rutte, ziende blind als ze willen zijn, negeren, is dat het tegendeel van wat zij halsstarrig blijven volhouden [o.a. om in Europa de grote jongen onder de kleintjes te kunnen blijven spelen] steeds meer aan de oppervlakte aan het komen is. Dat Nederland, maar vooral de Nederlandse burger in rap tempo aan het verarmen is. Waardoor dat ganzenmaal voor die Noord Hollandse voedselbankers ongewild doet denken aan een galgenmaal.

 

Advertenties

27 thoughts on “GANZENMAAL

 1. Paul,
  Hartelijk dank voor de uitgebreide en bijzonder verduidelijkende toelichting die je heb gegeven!!!

  Ik kan het in grote en in kleine lijnen dan ook slechts volledig met je eens over het begrip en het woord Neo-Liberalisme en de manier waarop dit gebruikt is en word.

  Het enige echte winstpunt overigens wat ik, ” na net als iedereen” al jaren gebukt gaande aan dat verschrikkelijke woord en zijn betekenis heb kunnen zien is dat van oudsher altijd als politieke vijanden beschouwde partijen zoals bijvoorbeeld de klassiek liberalen zoals heden nog slechts zijn te vinden in en bij de liberalistische partij en de marxistische-leninistische socialisten verenigd in onder andere de SP elkaar vinden in hun afschuw over de gevolgen van het neo-loberalisme en hun toenemende zorg zorg over de alsmaar toenemende macht van enkele financieele conglomeraten en de invloed daarvan invloed op de wereld.

  Het is wat Radar ook al voor het voetlicht bracht eerst in vol vertrouwen in elkaar, juist vanwege de afkeer van het huidige systeem, dit feodale bijna facistiode Neo- Liberale bouwwerk tot de grond toe afbreken om daarna beide extremen te verbinden en dat laatste is iets waar ik me niet alleen op zou verheugen, maar ook en vooral als meer dan noodzakelijk zie om dit wat er nu om ons en met ons eens heen aan het gebeuren is voor eens en voor altijd te begraven en nooit meer het daglicht te laten zien.

  Wat je stemadvies betreft, het moge duidelijk zijn dat ik de VVD als verraders van het liberalisme beschouw en aan iedere liberaal adviseer om zeer zeker niet daarop te stemmen maar dan nog liever als liberaal op de SP te gaan stemmen. mocht de liberalistische partij te liberaal zijn !!

  • Helder, Willem. Maar meer dan eerder tevoren blijft voor iedere kiezer de vraag “hoe krijg ik zekerheid dat wat me wordt beloofd ook zal worden gedaan?”.
   Ik hang de stelling aan, dat er geen enkele partij is die waar zal kunnen [willen?] maken wat veel kiezers feitelijk willen. Een eeuwenoud verhaal, ik weet het, maar van belang om vooral nu nog eens nadrukkelijk te beklemtonen.
   Mijn overtuiging is, dat aan wie de kiezer ook zijn stem zal geven hij zal altijd in mindere of meerdere mate belazerd worden. Politici noemen dat “de onvermijdelijke noodzaak tot compromissen, want dit land moet wel geregeerd worden”. Is het niet alles zeggend over de verziekte verhoudingen tussen politiek en kiezer dat juist die onvermijdelijke compromissen ertoe leiden, dat de wijze waarop het land bestuurd en geregeerd zal gaan worden haast per definitie tot gevolg heeft dat een aanzienlijk deel van de kiezers zich belogen en bedrogen gaat voelen. M.a.w. de politieke modus operandi is er gewoon voor ontwikkeld om de kiezer ontevreden te maken door hem te belazeren.
   Dat er altijd weer sprekende poppen als Bos, Balkenende, Rutte e.d. opduiken die via een diarree aan woorden de illusie wekken dat er een goed compromis, een werkbare coalitie [“rechts zal hierbij zijn vingers aflikken”] tot stand is gebracht en de domme kiezer telkens weer in slaap sussen en de strijdbare kiezer tot woedeuitbarstingen brengen is een bekend patroon. Maar er is nog een derde groep kiezers van omvang, die allang volledig murw is geluld, murw is bezuinigd. En dat baart ernstige zorgen, want als de politiek eenmaal in de gaten heeft dat er een “ze gaan hun gang maar” mentaliteit heerst grijpt ze de mogelijkheid tot vrij spel met beide met bloed bevuilde handen aan.
   Denk maar aan het Verdrag van Lissabon, kijk maar wat men nu met Europa aan het klaar stomen is. Als er ooit een voorbeeld van een politiek “kunststukje” aan de orde was dan is dat wel, dat men ondanks een forse groep tegenstanders van “meer Europa” gewoon verder gaat met de eigen agenda uitvoeren. Dat politieke kunststukje laat het zich het best betitelen als “we hebben schijt aan jullie, stelletje domme, achterlijke onderkruipers”. En “verrassenderwijs” is er nog steeds een grote groep burgers, die er geen probleem mee blijkt te hebben als zodanig door de politiek te worden behandeld en betiteld. En is er een “onderkruipsel” dat een protestgeluid laat horen dan wordt dat een onderbuikgevoel genoemd. En dan bedoelen ze niet het onderbuikgevoel waar Strauss Kahn en vele andere soortgelijke politieke zwaargewichten zich door laten leiden.

 2. Een gevoelig onderwerp en dus terecht dat je het op de jou wel toevertrouwde wijze aan de orde stelt.
  De tweedeling in Nederland neemt, voor hen die hem willen zien en dus niet [wat nog teveel het geval is] slechts gefocust zijn op hun eigen situatie, inderdaad steeds schrijnender vormen aan. Meer dan 1 miljoen mensen onder de armoedegrens “and rising”. Wie dat pakweg 15 jaar geleden zou hebben durven voorspellen zou zijn weggehoond.
  In de hoogtijdagen [1995 – 2005] was er ook reeds een groep mensen, die om vaak heel verklaarbare reden niet mee kon in wat we al snel “the ratrace” pleegden te noemen. Het betrof toen een minderheid, waar vooral door de jongere generatie op neer werd gekeken. Die groep was de voorbode van wat Marcel van Dam ca. een jaar geleden als “de onrendabelen” onder de aandacht bracht.
  Anno 2012 is het nog steeds een minderheid, maar die is inmiddels wel gegroeid tot zo’n 15% van de gehele bevolking.
  Wie durft te bestrijden, dat die groep een logisch voortvloeisel is van de combinatie van het keiharde neo-liberalisme en het ondemocratische, a-sociale en elitaire Europa mag gerust als compleet blind, oerdom en levend in een voortdurende ontkenningsfase worden betiteld.
  Een Europa als monetaire unie met die gezamenlijke munt was nodig om de neo-liberale agenda, al vanaf eind jaren 80 vanuit de USA gedicteerd, te kunnen uitvoeren. Met logischerwijs alle in Amerika zelf al opgetreden neveneffecten ervan als:
  – privatisering van alle grote en maatschappelijk onmisbare terreinen met alle negatieve gevolgen van dien;
  – verregaande schifting tussen welwillenden [slaven] en onwilligen met als doel een steeds grotere kloof tussen arm, minder arm en rijk;
  – prediken en bevorderen van het individualisme, wat zoals ons allemaal duidelijk is geworden dient te worden gelezen als egoïsme.
  Ik kan dit lijstje nog wel verder aanvullen, maar dat komt gaandeweg de verkiezingen dichterbij komen nog wel.
  Met de 3 genoemde punten meen ik echter meer dan genoeg argumenten te hebben aangedragen om duidelijk aan te tonen, dat de zienderogen meer en meer verarmende Europeanen en dus ook Nederlanders een logisch gevolg zijn van de neo-liberale agenda, die Europa al 20 jaar met een door de politiek ondersteunde meedogenloosheid over ons uitrolt.
  En dan te weten dat politici als Pechtold en Sap, maar als je door zijn leugens heen prikt ook Rutte met zijn VVD en Samsom, die in een tunnel lijkt te wonen, het lef hebben om hartstochtelijk voor meer Europa te pleiten.
  Mochten er werkelijk mensen zijn die geloven dat meer van het huidige Europa [opgepast: van Rompuy zo las ik net komt met een voorstel om Europa-breed de verplichting tot hervorming van de pensioenen op te gaan leggen. De inhoud van zijn plan is nog niet bekend, maar ik durf de gok wel te wagen om er naar te raden. Pensioenen [een markt van 780 miljard alleen al in Nederland] zullen naar Amerikaans model geprivatiseerd worden. Ik raad iedereen aan om i.p.v. naar berichtjes over de spelers van Oranje en hun vrouwen en meer van dergelijke pulp te zoeken op het internet eens te googlen op informatie over de uitwassen van het geprivatiseerde pensioen in de States. Als een soort voorbode wat Europa met ons van plan is.] de oplossing voor de huidige problemen zou zijn dan wil ik die graag even op het volgende wijzen.
  De spiraal naar beneden waar we in zitten houdt voorlopig nog wel aan. Wat betekent dat het alleen nog maar minder wordt de aankomende 3-5 jaar of wellicht nog wel langer.
  Daarnaast wordt meer Europa geboetseerd door dezelfde politiek, die de chaos heeft veroorzaakt. Dat lijkt me niet echt een aanbeveling om hen opnieuw carte blanche te geven, me dunkt.
  Ik wed dat als u een 2e hands auto hebt gekocht, wat een wrak blijkt te zijn u niet bij dezelfde dealer langs gaat om een andere te kopen. Eigenlijk is het te gek voor woorden te veronderstellen, dat u wel dezelfde dealer, die uw snel verkregen Europese welvaart nog sneller heeft laten verdwijnen, het vertrouwen zou schenken om uw welvaart weer te herstellen.
  Laat wat er de afgelopen 3-4 jaar is gebeurd een les voor u zijn.

  • Sterk betoog, Paul en inderdaad [ik zal niet zeggen ongewoon] opvallend scherp van toon. Europa lijkt maar één ding voor ogen te hebben en dat is in hogere versnelling doordenderen, onderweg alles platwalsend wat een mogelijk obstakel zou kunnen blijken.
   Terecht stel de vraag over de “dealer”. maar denk je niet dat mensen allereerst zich zouden moeten afvragen of er inderdaad geen andere weg is dan die kwijlend door de Sapjes en Pechtoldjes wordt gepropageerd?
   Net zo goed als zij zich de vraag zouden moeten stellen of de Prins Onbenul wel geschikt is voor de job, die hij dankzij CDA/Verhagen en PVV/Wilders in zijn schoot kreeg geworpen.

   NB Die pensioenplannen van “de Haiku-queen” zijn nieuw voor me. Daar moet ik me eerst nog eens op oriënteren. Maar er is nog tijd zat om het main-issue van de komende verkiezingen i.c. Europa uitgebreid hier te behandelen.

   • Inderdaad dé vragen die mensen zich zouden moeten stellen. Ze zijn vele malen belangrijk dan de vraag “wie was de Mol bij Oranje”, vind je niet?

  • Goed verhaal, Paul. Ik ben geneigd het geheel dan wel in een iets geüpdate vorm tegen de verkiezingen als log te plaatsen, om de geesten rijp te krijgen o.i.d. Ik neem aan, dat je daar geen bezwaar tegen hebt?

   • Een meer dan uitstekend verhaal Paul!!
    Je vraagt je af wat toch in godsnaam een in principe aardig mens als Rutte heeft bezield om te gaan samenwerken met buikspreekpoppen van de Paus en met iemand die dan weliswaar misschien niet helemaal maar toch wel minimaal de verdenking op zich heeft geladen een voorkeur voor bruine overhemden te bezitten plus dan ook nog eens verraad te plegen aan het klassiek liberalisme. Voorwaar, een niet geringe prestatie voor onze jonge vrind zo sprak Bommel.

    Overigens heb ik het idee dat die 15% zoals door jou genoemd nog aan de zeer voorzichtige kant is geschat.

    Als anarchistische liberalist zijnde moet me wel van het hart dat ook jij helaas individualisme verwart met egoisme, het is immers niet zozeer het individu maar veel meer het egoisme van de mens waar een beroep op is gedaan.

    Het stimuleren van dit egoisme zoals is gebeurd en tot op heden nog steeds usance is staat volledig haaks op het puur libertarische gedachtegoed over het individu.

    De flagrante schendingen van de persoonlijke integriteit van het individu tegenover het op puur egoisme gebaaserde huidige economische systeem waarin het grote graaien centraal staat en dus het egoisme het individualisme ondersneeuwd is anti liberaal en een verschil wat wel van wezenlijk belang is.

    Het gemak waarmee vriend en vijand dit huidige economische systeem dan ook neo-liberaal noemen verbaasd mij keer op keer, het heeft namelijk niets maar dan ook helemaal niets met liberatisme te maken.

    Veel meer begint dit te neigen naar een systeem wat eerder totalitair en dictoriaal kan worden genoemd een systeem waarin geen enkele ruimte meer is voor het individu en/of haar/zijn belang(en), en dus helemaal geen systeem waarin het individualisme word gezien als hoogste goed maar eerder word bezien als grootste tegenstander van dat economische systeen.

    Ook de manier en wijze waarmee allerlei persoonlijke vrijheden en rechten zijn verkwanseld en ingeleverd, gevoegd bij het inleveren van het zelfbeschikkingsrecht van de seperate naties in Europa en dit allemaal slechts ten behoeve van de mammom en zijn vertegenwoordigers verkleed als C.E.O’.’s van allerlei zogenaamd legitieme financieele instellingen zouden een ieder al rechtstreeks in opstand en rebellie moeten brengen.

    Net zoals het voor een hele horde linkse mensen waarschijnlijk onbegrijpelijk is hoe een Sap of een Samsonlight hun idealistische op socialisme gebaseerde filosofie heeft ingeleverd, zo is het voor mij onbegrijpelijk dat er binnen de VVD nog echte (klassiek) liberalen zijn te vinden die de constante verwoestingen van en op de persoonlijke vrijheiden van het individu door Rutte c.s. niet alleen tolereren maar ook accepteren

   • Als anarchistische liberalist zijnde moet me wel van het hart dat ook jij helaas individualisme verwart met egoisme, het is immers niet zozeer het individu maar veel meer het egoisme van de mens waar een beroep op is gedaan.

    Ik heb slechts willen aangeven, dat liberalisme en individuele vrijheid en ontplooiing heel andere dingen zijn dan de door mij omschreven machtsgreep van het neo-liberalisme en de wijze waarop volgens de daarvoor geldende regels en gedragingen en doelstellingen het begrip individualisme vorm is gegeven.
    Neo-liberaal en liberaal zijn, zoals jij ook uitgebreid beschrijft, 2 totaal verschillende stromingen en filosofieën. Waar de eerste heeft bewezen te staan voor vernietiging van materiële en immateriële zaken maar ook voor vernietiging van normbesef en de normaal gesproken in ieder mens aanwezige behoefte aan een zekere mate van solidariteit is de tweede, hoewel bij mensen zoals jij nog wel aanwezig, feitelijk ten grave gedragen.
    Partijen die zichzelf betitelen als sociaal-liberaal en liberaal-democraten doen slechts een zielige poging te verdoezelen, dat ze neo-liberaal zijn. Net als de club die zich nog steeds schaamteloos liberaal durft te noemen dat is.
    Vandaar dat ik ook blijf hameren op het feit, dat stemmen op partijen als Europa66, Groen Nog Wat en in zekere mate ook de PvdA in feite betekent doorgaan op dezelfde weg van [zelf]destructie.
    Je merkt, dat ik met opzet de VVD niet noem. En ik wil best toelichten waarom niet. Hij/zij die zijn stem vergooit aan die club moet ofwel Lion’s club member zijn of aan een chronische aandrang tot zelfdestructie lijden. Ik kan ze bij het dragen van dat leed niet behulpzaam zijn, dat moeten ze maar geheel zelf doen.
    Maar ik kan en zal mensen blijven afraden op een dergelijke club te stemmen, omdat zij serieus willen blijven geloven dat wat hen wordt beloofd voor hen reden zou moeten zijn om naar de VVD te switchen. Want masochisme, daar moet je mensen wel waarschuwen voor de pijn die zij zichzelf daarbij aan doen.

   • Dit wordt leerzamer en leerzamer. Jullie vinden het niet erg dat ik me voorlopig beperk tot meelezen.? Ik kijk namelijk met een schuin oog ook nog naar Wimbledon. 🙂

 3. Ik zit te wachten tot het echt zomer wordt. Zodat de mussen dood van het dak vallen. Een koelbox heb ik al, nu nog een poelier zien te vinden die ze panklaar maakt.

   • Nee (nauwelijks), maar aan onze sociale zekerheid ook niet….. en daar proberen ze ook voortdurend nog weer wat van af te schrapen.

   • Binnenkort gaan ze het ook Sociale Onzekerheid noemen, Frans. Past mooi in het rijtje, wat ze al eerder hebben ingevoerd: sociaal mislukt, sociaal onrendabel, sociaal ongeschikt, sociaal afwijkend en a-sociaal. 🙂

 4. Een ware mix van vlammende betogen en humoristische gedachtenkronkels. Weer is er een alleszins leesbaar product geboren.
  BTW sprinkhanen schijnen heel lekker te smaken, beetje sateh-smaak. 🙂

 5. Recht uit het hart en bijzonder gemeend en overtuigend omschreven kan niks anders zeggen daarvan.
  Het meest trieste van alles is nog dat dit slechts het begin is en dat de huidige situatie de facto nog erger is dan de meeste mensen zich eigenlijk beseffen.

  Hoewel ik politiek gezien mijzelf aan de rechterkant van het politiek spectrum bezie, sterker mijn partij word zelfs als rabiaat rechts gezien, is dit wat je hier aanhaalt onverteerbaar en als je het echt goed laat bezinken ook wel iets wat je knap razend van woede kan maken.

  Ik ken ze die outcasts van onze fraaie maatschappij door iedereen uitgekotst en nagewezen plus achtervolgd door de Gestapoagenten van de Gemeentelijke Bijstand Diensten, die vrouwen en mannen ja zelfs die gezinnen waavan men zegt “het is hun eigen schuld” en dat word dan meestal gezegd door mensen die niet beseffen dat zij zelf slechts een kleine voetstap van de afhankelheid af staan, diezelfde afhankelijkheid waar zij zich nu nog van distantieeren.

  Laatst las ik ergens dat in de USA op een of andere afdeling bij een bank een recordverlies was geleden van een aantal miljarden dollares en dit dan is gebeurd onder de auspicieen van een mevrouw die directrice speelde voor een salaris van slechts 20 miljoen dollares per jaar.

  Daarbij vergeleken is het hufterige gedrag van die vetnek van een de Jager gesouffleerd door dat stuk misbaksel die zijn baasje speelt, met in hun gevolg het gehele criminele zooitje wat zich op en in het binnenhof zich werkelijk de krampen lacht over het totale gebrek aan vechtlust wat er over dit lamgeslagen volkje heerst nog maar kinderspel nietwaar.

  Hufters als een Scheringa, Rijkman Groenink en Zalm to name a few worden niet openbaar terechtgesteld en met pek en veren door het land gereden alvorens openbaar op de brandstapel te worden gefikkerd, welnee zij worden als helden vereerd.

  Oude dames die hele gezinnen hebben opgevoed zijn inmiddels veroordeeld tot het vreten van Aldi kattenvoer, hele gezinnen lopen inmiddels onverzekerd tegen ziektekosten rond, andere ouderen liggen de hele dag in een smerig bed want er is niemand om ze te helpen, het aantal zelfmoorden door huisuitzettingen loopt allen maar op, de lijst is lang en verschrikkelijk.

  Maar ondanks dit te weten bezingt zelfs een voormalig linkse activist als de nationale breedbekkiker Diederikje Samsonlight in navolging van de Jager en zijn companen de zegeningen van een verenigd Europa, want ja beste mensen zonder Europa gaan we naar de klote en neen dat is niet het vliegveld in Zwitserland!!!
  Maar ….. beste Diederik als je je oogjes eens echt open zou gaan doen dan zag je ook dat we al (bijna) echt naar de klote zijn.

  De vraag naar de voedselbank stijgt net zo hard als dat het aanbod daalt en wij noemen onszelf een beschaafd land!!!!!

  En neen Optimist, ik deel niet je pessimistische kijk op la revolucion, het borrelt en het gist overal en steeds meer mensen komen er gelukkig achter hoe of zij genaaid, gemanipuleerd en misbruikt worden ter meerdere eer en glorie van de mammon en zijn dienaars.
  Ik ben er van overtuigd dat er barricades zullen worden opgeworpen tegen het flagrante misbruik van het democratische systeem zoals dat in principe behoord te functioneren en op die barricades zul je zowel rabiaat rechts als extreem links aantreffen want er is niemand die houd van hypocriete, huichelachtige, egoistische en hufterige manipulators zoals onze zogenaamde politieke leiders momenteel in werkelijkheid zijn.
  En om op voorhand je even logische alsmede terechte vraag te beantwoorden, jazeker ik sta ook op die barricades.

  • Over “recht uit het hart” gesproken, Willem!!!! Jij kan daar ook prima mee uit de voeten. Weet je, rechts , links, midden, het dondert mij geen moer. Voor het mobiliseren van de weerstand [opstand?] tegen wat er aan de gang is kan iedereen zijn rol spelen en zijn bijdrage leveren. De geur en kleur van de “strijdbaren” is een zaak van later zorg, wanneer er zorgvuldig moet worden nagedacht over hoe het anders moet.

   • Juist, een beetje a la de gedachtegang “de vijand van mijn vijand is mijn vriend” .

    Anyway ik werd getriggerd omdat jouw stukje net kwam nadat ik een bijzonder onsmakelijk en zeer onwelriekend intervieuw had gelezen met de meest ondemocratische democraat die er ooit binnen die club van deze rare man is geweest en wel ene meneer Pechtold die in zijn rol van Lulletje Rozenwater (vrij naar Penis Aquarosa) een en ander overtuigend voor het voetlicht bracht.

    Wat een misselijkmakende hoop gebakken lucht is die man toch, want de toon en inhoud van dit amper de inkt waard zijnde gesprek waren om meerdere reden van een nivo dat ik me in alle ernst begin af te vragen of we wel op dezelfde planeet rondlopen.

    De man is kennelijk nu echt helemaal knettrgek geworden of heeft in Wageningen een kennelijke mix van genetisch gemanipuleerde groenten met als side effect aantasting van de herseninhoud tot zich genomen anders kan ik het niet verklaren.

    Dus ook Pinokkio Pechtold kan aan de lange lijst van volslagen de weg kwijt zijnde en met de geestelijke inhoud van een amoebe met hersenafwijking in het wild ronddolende zogenaamde volksvertegenwoordigers worden toegevoegd.

    Ik begin steeds meer te vermoedden dat er op dat binnenhof een onzichtbaar soort van virus rond dwaalt een virus met als een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid dat het je buiten iedere realiteit plaatst en de weg plaveit naar het ouderwetse dolhuis.

   • Juist, een beetje a la de gedachtengang “de vijand van mijn vijand is mijn vriend” .

    Ach, Willem, ik had meer “the nature of the beast” in gedachten. Als de gezamenlijke vijand [prooi] eenmaal verslagen is concentreert de leeuw zich op het vlees, de gier zich op de ingewanden en de jakhals zich het karkas.
    Toen de geallieerden eenmaal doorhadden dat Nazi-Duitsland op zijn rug lag, wachtend op de doodsteek, begonnen ze separaat van elkaar aan een meedogenloze race met het doel zoveel mogelijk van Europa te pakken te krijgen. Om Phil Collins er maar even bij te slepen: That’s just the way it is!
    En voor we aan dat refrein van Phil toekomen is er eerst nog die gezamenlijke vijand en denk ik dat het goed is ons daarop te concentreren.

    Ik moet je eerlijk bekennen, dat ik krantenartikels waarin de kop doet vermoeden, dat Pechtold er een hoofdrol in speelt, al enige tijd terzijde schuif.
    Waaruit je mag opmaken, dat ik je oordeel over deze man, die ik al eerder omschreef als het prototype van het schooljongetje wat als de lerares vraagt wie de schriftjes wilde uitdelen of het bord wilde schoonvegen met een van kwijl doordrenkt gezicht als eerste zijn vingertje opstak, 100% deel. Van haantje de voorste is hij inmiddels doorgegroeid tot “haantje de bijdehantste”.
    En toch, hoe kan het ook anders, is er nog een zeker deel van de Nederlanders, wat in hem een leuke, adremme, intelligente, aardige en vooral nette man ziet, wat men genoeg reden acht om op zijn club te stemmen.

 6. Ik denk, dat er in de Haarlemmermeer over wat weekjes erg veel mensen zullen rondlopen met een opvallende aanleg tot winderigheid, resulterend in een rare donsachtige uitslag rond de anus. Vervolgens komen Ab Klink en Gerda Verburg, inmiddels voorzitter resp. vieze-voorzitster van de Raad van Toezicht van de Verenigde Nederlandse Voedselbanken, uitleggen dat er geen enkele reden tot ongerustheid is en dat er geen enkele aanleiding is om te overwegen tot ruiming van Haarlemmermeerse voedselbankers over te gaan.

  • En Jan-Kees de Jager geeft opdracht aan zijn ambtenaren om met voorstellen te komen tot invoering van een ganzenvlees-heffing. De kakkerlakken blijven tot het moment waarop de consumptie ervan zal exploderen nog vrij van enige heffing, hoewel statiegeld al wel tot de mogelijkheden wordt gerekend.
   O ja, voor ik het vergeet, Edith Schippers meldt, dat de zorgkosten nog verder zullen stijgen dan verwacht. Ze overweegt een krabverbod voor winderige ganzenvleeseters in te voeren.

 7. Weet je wat mij het meest bezighoudt na lezing van dit verhaal? Waar zal een groot deel [het kiesgerechtigde deel onder hen] van de bedoelde groep mensen straks op gaan stemmen?

  • Zal ik je uit de droom helpen P. ? Hun stem zal in grote mate gaan naar de sprekende pop die hen in woord het mooiste sprookje vertelt en ze in daad straks nog verder de stront in zal duwen. De namen die ik op het oog heb kun je zelf wel invullen. 🙂

 8. We moeten vrezen, dat de discussie over het eten van insecten weer zal gaan oplaaien. De kakkerlakken trappelen al van ongeduld om in het frituurvet te worden gegooid.

 9. Vlammend [of moet ik zeggen “stomend” ? ] betoog over een onderwerp, wat inderdaad steeds verontrustender trekjes gaat vertonen. Persoonlijk denk ik, dat er zeker reden is om ons zorgen te gaan maken. Want het aantal mensen dat onder die armoedegrens gaat glijden zal de aankomende tijd alleen maar verder toenemen. Het dringt de gedachte aan mij op, dat de strategie van onze leiders veel weg gaat hebben van een “verbrande aarde” aanpak. De meerderheid van de Europese burgers zo diep in de ellende duwen, dat de plannen met Europa uiteindelijk zullen worden geaccepteerd als “last resort”. Want de kans op iets wat op een revolutie of oproer lijkt, zo heeft men allang in de gaten, is vrijwel nihil.

Nice and easy to work with

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s