DE KEUZE VAN DE ANGST

Die arme, domme, domme Grieken! Arme omdat ik zoals wel vaker betoogd vanuit menselijk oogpunt oprecht met ze mee voel. Ondanks alle kwalificaties die al over hen werden uitgesproken [lui, belastingontduikers, profiteurs, fraudeurs e.d] die kunnen worden samengevat onder dat ene woord oplichters, blijft dat menselijke wat nog steeds in mij huist me dwingen om ook empathie voor ze op te brengen.
Maar dom zijn ze ook, want ze hebben een grote kans laten liggen om een hoofdrol in het Europese drama op te eisen.
Laat ik, voordat men mij van verkeerde sympathieën gaat betichten, helder zijn  over het feit, dat ik in een “normale” situatie nooit zal pleiten voor keuzes, die een extreme politieke beweging in het zadel brengt. Maar eens in de zoveel tijd doen zich situaties voor, waarin zo’n extreme keuze de betekenis van een breekijzer kan krijgen. En dat geldt heel nadrukkelijk voor Griekenland. De Grieken hadden er voor kunnen zorgen, dat Europa eindelijk zou kunnen worden gedwongen echte keuzes te maken. Echte beslissingen te nemen. Maar men heeft zoals de zaken er nu voor lijken te staan die kans voorbij laten gaan door in meerderheid die domme keuze te maken, die voor 99% is ingegeven door angst.
Het wrange is, dat het voor de Griek in de straat helemaal geen verschil maakt wat er zal gaan gebeuren. Had Europa bij een extreme keuze [wellicht] de toegang tot die pot vol geld afgesloten, nu wacht de Grieken nog steeds de gesel van de door Europa opgelegde en de trojka bewaakte bezuinigingen. Men koos uit de twee slechte keuzes de door angst ingegeven minst slechte, zo lijkt het, Men koos voor de rol van schaap ipv die van wolf. De slachtbank werd geprefereerd boven het gehuil van de wolf, waarmee hij niet alleen zijn aanwezigheid laat weten, maar ook het signaal afgeeft dat hij zich voorbereidt op een raid.
De Griekse samenleving krijgt steeds scherper contouren van een samenleving van 3 grote groepen van uitersten. Extreem rechts en extreem links sluiten de steeds kleiner wordende groep schapen verder en verder in.
Door de keuze voor de angst [vakkundig ingemasseerd door Europa] hebben de Grieken uitstel gekocht, maar zeker geen afstel. Want het land blijft een praktisch al gezonken schip, waarvan men de boeg met behulp van piepschuim boven water probeert te houden. Hoewel de Grieken er in meerderheid nog in lijken te slagen zich ergens [De Nieuwe Democraten] aan vast te klampen glijden er om hen heen desondanks steeds meer richting de al ver onder water liggende kiel. En daar heeft de keuze van gisteren niets aan veranderd.
Wat dat betreft, besef ik ,hebben de Grieken wel wat van ons. Kijk maar naar de laatste peilingen van het nationale Peilingkeffertje. Misschien dat dit gegeven er toe leidt, dat er in Nederland groeiende empathie voor onze Griekse evenknieën gaat ontstaan. Want verbondenheid floreert het best in situaties waarin schrijnend leed moet worden gedeeld. Het Nederlands leed heet de VVD; wellicht helpt het als Rutte zijn naam verandert in Papalaatmepiepielos, opdat we 1 op 1 met de Grieken kunnen mee lijden.

Advertenties

25 thoughts on “DE KEUZE VAN DE ANGST

 1. Saskia Dekkers zei het gisteravond in Nieuwsuur, rechtstreeks vanuit Athene, letterlijk, RadaR. De Grieken hebben een keuze gemaakt, die is ingegeven door angst. Bonuspunt dus voor je. 😀

 2. P. heeft volkomen gelijk om Sap als een vrouwelijke vorm van een charlatan te omschrijven. Luisterde ik eerst met stijgende verbazing naar haar zeer povere aandeel in het gesprek, dat veranderde al heel snel in stijgende verontwaardiging. Mevrouw Sap kwam o.a. met de volgende gemeenplaatsen:

  – er moet worden gekomen tot een Europese bankenunie en mocht het daarin eens mislopen dan moet er een Europees fonds komen wat de mogelijke schade dekt;
  – een politieke unie is een goede en noodzakelijke stap;
  – ze blaakt van het vertrouwen dat de politiek in staat zal zijn de ultieme oplossing voor de crises te vinden
  – ze snakt naar het moment dat de politiek het echte verhaal van Europa aan het volk zal gaan vertellen
  – via de politieke unie Europa moet er een tegenmacht ontstaan tegen de almachtige financiele markten
  – de instorting van het financieel systeem is te wijten aan de hoge olieprijzen [waarna ze haar uitgekauwde stokpaardje en meteen haar eigen onmacht tentoon spreidde door de riedel over groen dit en groen dat af te steken].

  Op elk individueel punt van Sap zou ik moeiteloos kunnen ingaan om de pure dwaasheid van haar verhaal aan te tonen. Misschien hebben enkelen van jullie daar zin in; zelf vind het verspilde moeite.

  Voor ik het vergeet: met jouw mening over de betekenis en de achtergronden van de uitslag van de Griekse verkiezingen ben ik 100% eens.

  • Zal ik dan maar het voortouw nemen en keurig van bovenaf beginnen?
   Sapje moet zich niet dommer voordoen dan ze al is. Zij behoort te weten, dat het de taak, nee wat zeg ik de opdracht voor de politiek was en nog is om het financiële systeem en elke bank die daarbinnen opereert zodanig te reguleren, dat de kans [lees: het risico] dat er iets “misloopt” tot het absoluut minimale niveau wordt beperkt. In die taak is de politiek [ al of niet gedwongen dan wel in haar onnozelheid] ongelooflijk tekort geschoten.
   Dat ze nog durft te opperen, dat een mogelijk risico moet worden gedekt door een Europees fonds zou alleen acceptabel zijn wanneer zij daarbij doelt op een fonds, dat wordt gevuld door de banken zelf zonder dat er op enige manier doorberekening van de kosten daarvan aan de klant plaatsvindt op grond van die regulering, waar ik het al over had.
   Maar iets doet me vermoeden, dat het wichtje Sap erop aanstuurt, dat zo’n Europees fonds door de EU-landen moet worden gevuld. Waarmee ze doodleuk weer de burger wil laten opdraaien voor een risico, wat die burger niet zelf veroorzaakt en wat slechts kan ontstaan omdat de politiek zelf slappe knieën heeft en te schijterig is om de financiële sector echt aan te pakken.
   Hiermee reageer ik in feite ook voor een deel op wat het mens zegt over de vorming van de politieke unie, die als tegenmacht zou moeten gaan fungeren t.o.v. de financiële markten. Als dat niet zo’n intrieste opmerking was zou ik er smalend om kunnen hebben lachen.
   Het is ronduit stuitend, dat dit mens ons blijkbaar nog steeds voor zo dom aanziet, terwijl de domheid zo rijkelijk in haar persoon aanwezig is.

  • Ik wil er ook wel een “verbale wind” van Sap uitpikken. Ze heeft echt wel aardig wat domme dingen gezegd, vinden jullie ook niet? En dat met het zelfde serieuze kleuterbekkie en die steeds irritanter wordende zachte g als altijd.
   Ze snakt dus naar het moment waarop de politiek het ware verhaal over en achter Europa aan ons zal gaan vertellen. Waarmee ze impliciet aangeeft aan te nemen, dat wijzelf na bijna 5 jaar crisis nog steeds geen idee hebben van dat ware verhaal. Het wordt dus hoog tijd om dit volledig de weg kwijt zijnde groen-rechtse wicht uit de droom te helpen.
   Allereerst, Jolanda, ben je 10 jaar te laat om met dat ware verhaal te komen. Ten tweede koos de politiek er destijds voor ons bewust met sprookjesverhalen het bos in te sturen. Ten derde koos de politiek er voor om, toen het volk de contouren van het wangedrocht Europa enigszins begon te ontwaren, ons volgens de Europese variant van democratie te negeren en opnieuw met inmiddels aanwijsbare leugens toch die Europese Grondwet door onze strot te duwen. Jullie, Jolanda, dachten in jullie stupiditeit dat een trucje van een andere naam [Verdrag Van Lissabon] meer dan voldoende zou zijn om ons weer in het pak te naaien.
   Het interesseert me geen hol waar Sap naar snakt, omdat het totaal niet relevant is en geen waarde heeft.
   Wat me wél interesseert is waar steeds meer burgers naar snakken: dat de politiek het ware verhaal van haar eigen enorme falen in het project Europa naar buiten brengt. Een maatschappij brede boetedoening door een stelletje ongelooflijk incompetente klungels, die in hun eindeloze hoogmoed meenden [en nog steeds menen] dat hun boerenslimheid nog steeds voldoende is om de Nederlandse burger in coma te houden.
   “Madame Juice” is, als haar grote voorbeeld Rutte. de verpersoonlijking van onbenul.

  • Mijn oprechte complimenten aan Arno en Jurgen. Zij slagen erin in hun eigen woorden weer te geven in heel grote lijnen wat mijn gevoelens waren bij het aanhoren van deze al eerder bij mij door de mand gevallen politica. Helaas is zij niet zeldzaam in haar soort, eerder één van de te velen. 😦

   • Zo zie je maar weer, Paul, dat de tactiek om niet te kiezen voor zelf een lang [en altijd hoogwaardig] verhaal te produceren, maar voor een korter verhaal doorspekt met vragen te kiezen, voortreffelijk werkt. Je prikkelt de anderen en zij hebben doorgaans [tot mijn grote genoegen] aan een kleine, bescheiden prikkel genoeg om in de pen te klimmen. 🙂

 3. Mmm, “the Killing” is toch die deense serie die dag voor dag afhandeld?? Zo ja dan is magistraal nog het minste wat je daarvan kunt zeggen!!.
  Wellicht kan Bert met zijn Ernie verhuizen naar de gewelven van de Acropolis??
  Tenslotte is “angst” toch een mooie gedeelde deler voor het land en onze voormalige Chef van de divisie controle en controleurs overigens een divisie en functie waar men schijnbaar bij de afdeling diefstal en afpersing van de Griekse staat ernstige behoefte aan heeft.
  Ondanks de draconische wijze waarop de europa liefhebbende griekse politici hun gif van de angst dusdanig hebben weten te verspreiden dat er bij de twijfelaars in de stembus toch niet voor de ware verandering werd gekozen is het niet al te moeilijk om te voorspellen dat het land een vat vol buskruit is en vooral blijft.
  Dat het land gewoon niet kan functioneren is een gevolg van de al decennialang durende en voortwoekerende corruptie waar vooral de bovenlaag van heeft geprofiteerd, dit gevoegd bij de praktijken zoals die ook in bv Wallonie gemeengoed zijn namelijk door het benoemen van allerlei functionarissen niet op basis van benodigheid of kwaliteiten maar slechts dienende als een zekere stem voor de heersende politieke klasse is de grootste oorzaak van de huidige problematiek.
  Zo is het bijvoorbeeld een gegeven dat niet de normale griek zoals jij en ik maar slechts een al bovenmatig bevoordeelde bovenklasse van ambtenaren inderdaad met hun 50e op pensioen mochten gaan een van de vele voordelen die men had mits maar bij de juiste club aangesloten.
  Die zogenaamd luie en verderflijke normale gewone griek werkt zich het hele jaar kapot in Athene om daarna bij het restaurant van zijn Oom of Tante in de zomermaanden wat extra bij te verdienen dat zijn vacantie daarbij inschiet is iets wat je nooit hoort.
  Deze griekse samenleving zal in mijn opinie dan ook binnen afzienbare tijd (hooguit nog een jaar of twee) bij ongewijzigd en/of strenger beleid uit elkaar gaan vallen, waarbij met name de grote steden in slagvelden zullen veranderen, immers mensen die niets meer hebben hebben ook niets meer te verliezen!!!
  Net als men nu in de USA al ziet is er in afgelegen gebieden van Griekenland een nieuw soort economie ontstaan, eentje zonder Drachme, Dollar of Euro maar een die voornamelijk gebaseerd is op beloftes en ruilhandel waarbij de kracht van de eigen samenleving van het dorp/gehucht/stadje als uitganspunt dient.
  Ook dit laatste beschouw ik als een teken aan de wand….

  Nog even over onze nationale elf dramaqueens ik hoorde nog wel een mooie uitspraak van Meneer Tom van ’t Hek die ik u niet wil onthouden,
  “Ervaring is mooi, Routine is dodelijk!!!!”

  En als kleine afsluiter een deens snoepje……..

  • Wat the Killing betreft volgde ik de 2 seasons van de Amerikaanse uitvoering ervan. En die was van een uitzonderlijke kwaliteit, wat de Deense overigens ook is. 🙂

   Het Deense snoepje werd met smaak opgesabbeld [was het maar waar 😛 ] , Willem. Hinderlijke eigenschap van mij is, dat ik altijd maar naar referentiekaders ga zoeken [een met de jaren ingesleten automatisme]. En ik kwam uit bij een een uiterst prettig klinkende mix van Sade [het timbre, het hese in de stem en het lui relaxte] en Zero 7, de Franse “lounge’-groep, die samen met o.a. Sia zulke mooie dingen deed dat al jaren geleden een plekje kregen op mijn log.
   Ik weet op voorhand al dat ook deze bijdrage bij anderen hier op positieve reacties kan gaan rekenen.

  • Dat heb je goed ingeschat, RadaR. 🙂 Ik dacht bij aanvang even, dat om zo’n popkloon uit de categorie VoH ging, maar daar kwam ik al heel snel van terug.
   Nooit eerder gehoord van Ayoe , maar de kennismaking is goed bevallen

  • Je verzacht je negatieve en dus realistische kijk op de toekomst van de Grieken heel beleefd met weer een fraai muziekje, Willem. 🙂
   Waar extreem links en extreem rechts, zoals RadaR ook al aangeeft, ondanks dat beiden nog niet de grootste partij werden inmiddels een zeer bepalende factor in de Griekse samenleving zijn geworden zal een onder regie van Europa met een sneltreinvaart in elkaar te prutsen coalitie het bijzonder moeilijk gaan krijgen. Daar ligt inderdaad dat lont voor het kruitvat en de vraag is wel degelijk hoe lang het zal duren voordat iemand daar een vlammetje bij gaat houden.

  • RadaR noemt het een soort lounge [Zero 7 – like] maar ik herken er een heel smakelijke mix van jazz, soul en funk in met een laid back sausje erover.
   En de stem van deze half-Afrikaanse dame [de link naar Sade herken ik ook] past heel goed en prettig bij die sound. Ik heb even doorgeklikt en Never down ook beluisterd en dat heeft me ervan overtuigd, dat we hier met een pareltje te maken hebben.

  • Hier is de live-registratie [die ik ooit elders al eens plaatste] van Zero 7 featuring Aussie Sia Fuller en Danish delight Tina Dico.
   Misschien begrijp je dan , Leon, waarom ik vanuit de beautiful Ayoë de link daarnaar legde.

   • Sia Fuller, de spontane, brutale en “natural” Australische met een imponerende stem en een dito presentatie. Nooit enig succces tot pakweg 2008; toen liet ze zich een beetje ombouwen tot een GaGA-achtig monstertje om aan te tonen dat daar de voornaamste bon voor succes te vinden was. En ze toonde haar gelijk volledig aan. Binnen de kortste keren had ze een bloeiende solocarriere, stond ze in alle grote shows a la Letterman en piekte ze in de charts. Nota bene het prul Clap your hands bracht haar zelfs hier in de top 10.
    Tina Dico bleef bij haar roots en bleef gelukkig.

   • Dat is inderdaad enige tijd geleden, maar ik blijf het een heerlijke clip vinden met lekkere lounge muziek en 2 dames, die nog steeds voor een feel good ervaring zorgen. 🙂
    Vooral dat lachje van Sia aan het eind blijft aanstekelijk, vind je niet?

 4. Omdat dit log vrijwel naadloos aansluit op het vorige qua onderwerp kan ik net zo goed hier mijn reactie plaatsen m.b.t. de Buitenhof-uitzending van gisteren 🙂
  Ik zal er niet tot op detail op ingaan, want wellicht dat onze gastheer dat nog van plan is. Maar er zijn mij wat zaken vooral opgevallen, die door de 3 praters aan tafel werden gezegd en die wil ik toch wel even hier aan de orde stellen.
  v. Overtveld [Belgisch econoom] merkte doodleuk op, dat er een nieuw “Lehmann-moment” nodig lijkt te zijn om de beslissers van Europa op hun echte verantwoordelijkheid te wijzen en hen in gang te laten schieten.
  In het vervolg daarop stelde hij ook nog, dat wat Europa nu aan het doen is i.r.t. Griekenland, maar vooral ook Spanje en Italië als een garantie voor een catastrofe kan en mag worden gezien.
  Het is maar dat jullie het weten! 🙂
  Bouman [RTL-econoom] gaf o.m. aan, dat de ECB inmiddels klaar staat om de geldkraan weer voor de banken open te zetten. Volgens Bouman zou dit worden gedaan als geruststellend gebaar naar spaarders opdat een vrees voor het verlies van spaartegoeden zou worden weggenomen en een mogelijk risico op bankruns [die in Griekenland en Spanje al sluipend aan de gang zijn] in te dammen.
  Ik denk dan waarom de geldsluizen open richting banken? Een garantie van de ECB sec is toch meer dan voldoende? Dat is immers het geldspuwende monster in eigen persoon?
  Verder schaamde Bouman er zich in het geheel niet voor zijn egoistische inslag te openbaren door te zeggen, dat de EU hem feitelijk geen fluit interesseert; zijn interesse is bovenal gericht op het behoud van zijn eigen eurootjes.
  Tja en dan Jolanda Sap. Weet je dat ik helemaal geen trek heb om ook maar iets aan te halen van wat zij naar voren bracht? Ik volsta er maar mee, dat Sap zich presenteerde als de vrouwelijke charlatan, waar ik haar al langer voor hield.

  • Ik wil toch nog wel iets aan jouw reactie toevoegen, P. En dat is de conclusie die Peter van Ingen uiteindelijk trok n.a.v. de opmerkingen over het “masterplan” wat de 4 ongekozen grote mannen van Europa [Draghi, Barosso, van Rompuy en Juncker] in elkaar aan het flansen zijn. Dat “masterplan” zou naar verwachting ergens in juli op tafel moeten liggen. Van Ingen wees daarbij op het bijzonder belang wat de verkiezingen alhier daarmee gaan krijgen. Het “masterplan” zal ongetwijfeld de route naar de complete politieke en economische integratie van Europa gaan beschrijven. Nederlandse kiezers kunnen nu niet meer wegduiken, voor hen zal open en bloot zichtbaar worden gemaakt waar de keuze ligt: voor of tegen dit Europa. Vriend Wilders moet, zo vermoed ik, al in zijn handjes wrijven [na er eerder al even in te hebben gespuugd]. En PvdA, VVD,CDA, CU, GR, SP en Europa 66 moeten met hun billen bloot [yaggghhhh].
   Ook ik laat het leveren van commentaar op dat ding van Groen Rechts graag over aan een ander. RadaR ….. jij?

 5. De Grieken hebben m.i. simpelweg voor de optie van de “veiligheid” en “zekerheid” op korte termijn gekozen. Want de echte angst, waar jij terecht aan refereert, betreft de middellange en lange termijn. Jij en ik beseffen dat kiezen voor een korte termijn oplossing ook alleen maar voor de korte termijn werkt en dus een schijnoplossing is. Maar in Europa wordt er al vanaf het begin van de crisis uitgeblonken in vooruitschuiven van problemen en oplossingen. Wat dat betreft tonen de Grieken zich model-Europeanen.

 6. Het schip van Bert is in ieder geval naar de bodem gezonken, zover zijn de Grieken nog net niet. En wie weet, als ze de Duitsers op het EK laten passeren zou Merkel weleens wat toeschietelijker kunnen worden.
  Zo doen we immers zaken in dat prachtige Europa van ons????

  • Ik heb het eerste half uur gekeken, Lot. Ik zag Robben als een debiel acteren, van Persie als een dwaallicht over het veld gaan en Huntelaar zich steeds vaker afvragen of hij ooit nog een bruikbare voorzet zou krijgen. Toen vond ik 1-1 een mooie stand om bij af te haken in de wetenschap dat 4 -1 voor Portugal meer voor de hand lag dan een behoorlijke aanval van Oranje. Achteraf bezien valt het dus nog mee.
   Toen ben ik gaan voorslapen om vervolgens in de vroege morgen [de vogels floten naar hartenlust, onbewust van de Oranje-catastrofe] de finale van The Killing te gaan bekijken. En daar werd ik geenszins teleurgesteld 🙂

   • En ……. wie was het die Rosie heeft vermoord? Je weet, ik zat op Gwen en in het 1e deel van de finale ging het daar steeds meer op lijken.

   • Gewoon deel 2 van de finale bekijken, Jeanette. Je verwacht toch niet echt van mij, dat ik hier vroiljk de dader[es] ga noemen ?!? Het enige wat ik er wel over kwijt wil is dat de finale ook echt die benaming verdient.
    En The Killling echt een magistrale serie is geworden. Dus als je de kans krijgt zou ik zeker ook de originele Deense versie bekijken, die vanaf eind van de maand hier wordt uitgezonden.

Nice and easy to work with

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s