DE POP EUROPA

Ondanks alle andersluidende publikaties in de pers en in rapporten van [on]wijze, grijze mannen en vrouwen, die de overheid nodig heeft om elke keer maar weer het uitgavenpatroon tot de uiterste grens en vaak zelfs daar overheen te blijven duwen [u kent ze ongetwijfeld: onderzoeks-, advies- en evaluatiekosten, er bestaan werkelijk geen flexibelere kostensoorten] ondanks dat allemaal heb ik er wel vertrouwen in dat jullie de aloude kunst van het rekenen toch beheersen.
Volgens mij is het bij de meeste Nederlanders slechts zo, dat wanneer de kleur van het saldo op de bankrekening en/of de creditcard in diep rood is veranderd de situatie optreedt waarin wordt geveinsd, dat men ineens het onderscheid tussen 2 of 3 nullen niet meer kan maken.
Dus vanuit dat vertrouwen wat ik in jullie rekenkundige vaardigheden heb nodig ik jullie uit even kort met me mee te rekenen. De som in kwestie is van het nivo 2e klas basisschool [of onderbouw als u dat eerder mocht herkennen] en luidt 17 + 18 + 25. Als het goed is komt u met mij uit op 60. Niet? Ok, probeer het nog maar een keer; ik wacht wel even. Het is toch net tijd voor mijn 2e bakje koffie. 🙂
Gelukt? Prima, dan kan ik jullie nu verklappen dat het getal 60 in werkelijkheid 60.000.000.000 is en dat er een euroteken voor hoort te staan.
Dat vraagt om een verklaring en die geef ik jullie graag.
60 miljard euro is het totaalbedrag, wat er in de periode 2010 – 2017 in Nederland gaat worden wegbezuinigd. Mocht het jullie wat zeggen: het is o.a. gelijk aan zo’n 10% van ons nationaal produkt bijvoorbeeld, het staat voor zo’n 4000 euro per Nederlander. Ook is het zo’n 8% van onze staatsschuld en zo’n 60% van wat onze overheid namens ons aan garanties aan zieltogende EU-zusters heeft geleend dan wel gegarandeerd.
Dat laatste percentage moet ik wel een beetje een slag om de arm bij houden, want de kans is groot dat  u en ik helemaal niet weten hoeveel miljarden tot voor kort politiek idool de Jager en zijn vriendje Rutte precies hebben “uitgeleend”. Dergelijke grappenmakers hebben er namelijk vaak een handje van niet al te secuur met de waarheid om te springen. Maar dat wist u vast al.
Rutte I heeft al zo’n 35 miljard bezuinigingen voor zijn rekening genomen. De economische KGB van Nederland, het CPB, heeft vers van de pers laten weten dat er voor een volgend kabinet nog een bezuinigingsopdracht voor de komende 4 jaar ligt van 25 miljard.
Waarom leent Nederland gewoon niet wat meer, zou je kunnen denken? O, maar dat zou ook best kunnen, laat dat helder zijn. Maar lenen is wel gebonden aan de leencapaciteit. De tijd, dat je als burger met een modaal inkomen toch genoeg kon lenen om een 3,5 ton woning te kopen ligt inmiddels achter ons en komt hopelijk ook nooit meer teurg. Hetzelfde geldt voor Nederland. Met een staatsschuld van onder de norm is er ruimte om te blijven lenen. Maar daar staat tegenover, dat Nederland al enige tijd economisch aan het krimpen is en met voortgaande bezuinigingen a la Rutte daarmee door zal blijven gaan. Economische krimp betekent ook, dat het bruto nationaal product neerwaarts gaat. En dus de staatsschuld procentueel stijgt. [8 [staatsschuld] van 10[BNP] is minder dan 8 [staatsschuld] van 9 [gedaald BNP].] U ziet: mijn vertrouwen in uw rekenvaardigheid is groot 🙂
Dus meer lenen, dat doen we dus maar niet. Blijft staan dat de politiek en onze overheid [want dat is 4 handen op één buik, ondanks dat men ons graag anders wil laten geloven] wel een flinke zak geld nodig blijft hebben om het hongerige Europa op de wenken te blijven bedienen. En dan rest er dus maar één oplossing: doorgaan met bezuinigingen, zolang de burger maar bljft geloven dat het hard nodig is om onze economie er weer bovenop te brengen. En niet inziet, dat er juist het tegenovergestelde gebeurt: die economie krimpt en krimpt maar. De politiek neemt gewoon simpel de gok, dat er binnenkort iets zal gebeuren [uit de hoge hoed of in Merkeliaans “aus blaue hinein”] waardoor de economie in ieder geval niet meer krimpt of wellicht zelfs een beetje groeit. Dan verdringen de Rutte’s en de Jagers zich voor het spreekgestoelte om ons te vertellen, dat de bezuinigingen die stop van de krimp of dat beetje groei hebben gestimuleerd.
Wat is nu de voor iedereen zichtbare waarheid? Wel, dat het gevoel of misschien inmiddels zelfs wel aan kracht winnende vermoeden, dat onze miljarden worden overgeheveld naar Europa [en doel ik op landen zowel als banken] de werkelijkheid is. De monetaire unie heeft zich getransformeerd tot een “transitie unie” [een term die steeds vaker wordt gehoord en m.i. ook klopt]. Merkel gebruikt die term graag om ons te doen geloven, dat met “transitie” wordt bedoeld de overgang naar een volgende fase, zoiets als de rups, die begonnen is zichzelf in te kapselen tot de pop, waaruit later de prachtige vlinder [ de “Capella Angela Europaeii”] zal verschijnen.
De werkelijke “transitie” is wat Noord Europa en dus ook Nederland doormaakt. Een transitie, een overgang van welvarend, hard werkend en financieel betrouwbaar land naar een status, waarin zij toegroeit naar de situatie, die we kennen van onze zusterlanden in Zuid Europa. En de kenmerken en gevolgen van die overgang worden steeds duidelijker hier in de polder zichtbaar.
Uit diverse Europese monden, waaronder ik ook de politieke lijders [leiders zou een gotspe zijn] schaar, is de noodzaak voor een hogere versnelling waar het het aaneensmeden van Europa tot een politieke unie en vervolgens een federaal Europa betreft,  de afgelopen weken vele malen te horen geweest.
Een geluid wat maar door één oorzaak kan worden verklaard: in landen als Duitsland en Nederland en ook Frankrijk groeit het verzet tegen het immer laten voortduren van het wegvloeien van tientallen miljarden naar wat zo langzamerhand door bijna iedereen als een enorm zwart gat wordt herkend.
Door geforceerd de aansturing van en het beheer over en de besteding van de miljarden en miljarden te centraliseren in Brussel en/of Luxemburg [ESM] wordt voor de politieke lijders in Europa de mogelijkheid geschapen zich van de “mea culpa” optie te bedienen. “Brussel gaat daarover, it’s out of our hands”
Terwijl het wel diezelfde politiek lijders zijn en ook blijven, die de constructie bedenken en er op de meest ondemocratische manier trachten door te drukken.
Het is straks aan u via uw stem om te laten merken of u dit Europa het uwe wenst te noemen. Bedenk echter wel, dat uw levenservaring u moet hebben geleerd, dat er nooit situaties voorkomen zonder dat er meerdere alternatieven zijn om uit te kiezen. En ik mag toch hopen, dat u het stelletje bewezen aartsleugenaars niet gelooft als zij ons maar blijven bestoken met de stelling, dat er geen alternatieve weg zou zijn. Want dat zou echt heel erg dom zijn.

Advertenties

19 thoughts on “DE POP EUROPA

 1. Voor hen onder jullie die het hebben gemist het advies om de uitzending van Buitenhof van vandaag alsnog te gaan bekijken. Vooral het 1e deel is in relatie tot Europa en Griekenland is bijzonder interessant.

 2. Is er iemand die een [casueel] verband ziet tussen het feit, dat er extra-bezuinigingen voor een bedragje van 25 miljard zijn opgedoken en de schatting, dat bij een mogelijk [en door steeds meer ‘kenners” ook verwacht] faillissement dan wel vertrek uit de euro van Griekenland de voorlopig geraamde schade voor Nederland op 21 miljard zal uitkomen?

  Een ander probleem, waar ik mee zit, pak ik er meteen maar even bij. Ik zit hier met een 4 tal oranje gekleurde tompoucen, die ik me heb laten aansmeren. De oorspronkelijke gedachte was daarbij, dat ik per wedstrijd van Oranje zo’n caloriebom zou kunnen verorberen [mijn partner walgt van die dingen, dus ik sta er alleen voor] . Nu zit ik dus met een tompoucen-overschot.
  Suggesties wat ik er mee kan doen? Zijn ze te verwerken in bijv. een salade Hollandaise? Kunnen ze op de gril?

  • Foto van naar keuze van Marwijk, van Bommel, Robben, v.d. Wiel of van Persie op de muur plakken en 4x gratis gooien, Arno. Tompoucen probleem opgelost! 😛

   Over je eerste vraag ga ik even nadenken, ok?

  • Lees jij de logjes van RadaR nog wel, Arno?????? Want hier
   Blijft staan dat de politiek en onze overheid [want dat is 4 handen op één buik, ondanks dat men ons graag anders wil laten geloven] wel een flinke zak geld nodig blijft hebben om het hongerige Europa op de wenken te blijven bedienen. En dan rest er dus maar één oplossing: doorgaan met bezuinigingen, zolang de burger maar bljft geloven dat het hard nodig is om onze economie er weer bovenop te brengen heb je volgens mij het antwoord op je eerste vraag.

   Die tompoucen, zijn die van Bertje Heijn? Die dingen waarbij op de verpakking staat dat ze krakend vers zijn, maar in werkelijkheid van een hardnekkig soort rubber blijken te zijn? Dan zou ik ze zeker gebruiken om het tompoeswerpen als sport een boost te geven. 🙂

  • Eerst maar eens kijken hoe de Griekse verkiezingen gaan aflopen. Want dat het spannend wordt in relatie tot Europa zit er volgens mij dik in. Zou Merkel teneinde raad, met het oude scenario van één van haar meest illustere voorgangers in hand, uiteindelijk toch gaan besluiten Griekenland dan maar binnen te vallen en te annexeren?? 😛

 3. Goede vragen, Jurgen, die elke burger met nog een restje drang daartoe zichzelf inderdaad zou moeten stellen.
  Wat je steeds duidelijker ziet gebeuren is dat er 2 soorten [grosso modo] burgers zijn ontstaan, die het steeds openlijker qua mening met elkaar oneens zijn. Aan de ene kant de hoger opgeleide burger, die een goed tot riant inkomen geniet, zich ondanks de crisis nog steeds veel kan permitteren en uit hoofde van zijn beroep/functie ook vrij simpel toegang heeft tot allerlei “graaipotten” in de vorm van allerlei regelingen, waarin hij uitstekend de weg weet. Voor deze groep geldt in brede zin, dat hun wereld nog altijd de goede kant opdraait, want zij zijn in staat om elke tik of tikje wat de overheid uitdeelt zelf moeiteloos op te vangen. Voor die groep is de Voedselbank, de sociale of bijstandsuitkering of het schamele pensioentje nauwelijks nog een stipje aan de horizon, wat zich zeker niet dichterbij beweegt. Onder de hoger opgeleide burgers bevinden zich ook hoofdzakelijk pro-Europa gestemden.
  Aan de andere kant heb je die andere meestal [wat] lager opgeleide burger, die een modaal of lager inkomen geniet, die steeds meer aan den lijve bemerkt dat het na een periode van bomen die tot de hemel leken te reiken over is met de pret. Want die burger ervaart elke tik die de overheid uitdeelt als een harde draai om de oren en in sommige gevallen zelfs als een mokerslag. Voor een groeiend aantal van hen wordt de Voedselbank steeds meer een realiteit en zij ervaren ook, dat voorheen door de samenleving in stand gehouden en ook ondersteunde sociale regelingen aan ernstige erosie onderhevig zijn.
  Deze twee groepen vormen de splijtzwam in onze samenleving. De ene is uitstekend in staat zich individueel te redden in de inmiddels keiharde maat schappij en voelt zich zelfs happy. De andere ziet zijn “welvaart” [aanhalingstekens zijn op zijn plaats omdat inmiddels is gebleken dat het een schijnwelvaart is, gebouwd op het drijfzand van overcreditering en zelfoverschatting] in sneltreinvaart afkalven en wordt dus gedwongen tot ander gedrag en andere keuzes wat de levensstijl aangaat.
  Groep 1 hoeven ons niet alleen geen zorgen over te maken, maar hoeven we ook nauwelijks iets van te verwachten. Want die groep bestaat hoofdzakelijk uit wat ik het prototype van de mens van nu pleeg te noemen: individualistisch, nogal egocentrisch, a-solidair, empathie-arm. Allemaal eigenschappen, waarvan de grote ontwikkelaars van ons huidig maatschappelijk systeem menen dat ze onontbeerlijk zijn om een succes te kunnen zijn of worden.
  Groep 2 bestaat uit de zorgenkinderen. Dat zijn mensen, die in rap tempo [pakweg 10-15 jaar] werd ingeprent, dat ook zij het geweldig goed [vooral in materiële zin] konden hebben. Die mensen zien zich nu verplicht worden om een zeer forse stap terug te moeten doen, maar weten over het algemeen niet hoe dat moet. Omdat ze het belangrijkste uitgangspunt volstrekt uit het oog hebben verloren, namelijk dat het altijd een kwestie blijft en ook moet zijn om de tering naar de nering te zetten. Maar wat wil je ook: 10 -15 jaar zijn ze gehersenspoeld met de mantra, dat het juist de nering moest zijn die de “tering” kon krijgen. Wat zijn grenzen betreft bedoel ik uiteraard.
  Groep 2 heeft zich sinds invoering van de euro nauwelijks tot niet beziggehouden met wat er om hen heen met Europa gebeurde. Er zijn grote groepen mensen, die geen enkel idee hebben wat het verdrag van Lissabon inhield [los van de vraag hoeveel er überhaupt weten wat Lissabon is of waar het ligt]. De materie is hen volledig onbekend en gaat hen meestal ook fors boven de [tou]pet.
  Dus, Jurgen, zullen dergelijke mensen weinig aandrang hebben om zichzelf die 5 vragen van jou te stellen. Want het antwoord kan niet worden gevonden. Hooguit wat primitieve kretelogie, die ze inmiddels hebben opgepikt vanuit een specifieke hoek binnen het politieke spectrum.

  Overigens, het is voorstelbaar en ook terecht, dat jij via je 5 vragen aanstuurt op een schuldigverklaring van de politieke elite. Want die schuld is ontegenzeggelijk daar te vinden.
  Maar ik zou van mijn kant nog maar eens willen wijzen op de rol van een andere beroepsgroep in het hele toneelstuk in de categorie “duur drama”. De beroepsgroep, waar het in 2007 toen de crisis in de US uitbrak waterdun bij door de broek liep. De beroepsgroep, die in 2008 ineens wist waar het allemaal aan had gelegen, wat er mis was. De beroepsgroep, die in datzelfde 20008 nog vreesde door een woedende meute [burgers] op de brandstapel te zullen worden gezet. Maar al heel snel in de gaten had, dat de Europese burger zo volgevreten was, dat hij niet uit zijn stoel was te timmeren en dus lijdzaam bleef toekijken.
  Waardoor die beroepsgroep tot zijn eigen verbazing alle gelegenheid kreeg en die ook greep om haar pseudo-wetenschappelijke stiel weer de prominente plek te geven, die ze had bij het opbouwen van de ramp en de chaos, die inmiddels multipele namen heeft gekregen [bankencrisis, landencrisis, economische crisis, schuldencrisis, financiële crisis]. Je raadt het vast wel: ik heb het over de Mathijs Boumannen, de Eyffingers, de Boots, de Engelens van deze wereld. Die even arrogante als walging oproepende beroepsgroep economen.

  • Helemaal met je eens wat die economen betreft. Het barst ervan, ze hebben zich in elke naad genesteld [geografisch econoom, demografisch econoom, planologisch econoom ……] het heeft veel weg van een sprinkhanenplaag. En ze zijn inderdaad net zo verwoestend met hun achteraf-wetenschap.
   Maar ja, wie kickt ze eruit?

  • Ik moet je wat bekennen, Paul. I.p.v de aandrang om de hereneconomen met een schuldvraag te willen confronteren herken ik bij mezelf als de Boumannen en Eyffingers hun onaantrekkelijke hoofd op de buis vertonen de onbedwingbare aandrang om er een bloempot of iets dergelijks na te gooien. En ik ken mezelf, dus als ik vis-a-vis met ze zou komen te staan komt het niet tot het stellen van een schuldvraag. Ik betaal ze dan meteen uit met een linkse hoek op de kaak. Want jij weet toch net zo goed als ik, dat dat de enige taal waar dat soort lijzige onderkruipsels van schrikt???

 4. l’histoire se répète oftewel oude wijn in geheel nieuwe zakken.
  In mijn optiek is de westerse beschaving inclusief het fort Europa net als het geval was bij andere beschavingen die ooit de toen bekende wereld overheersten ia la de Chinezen, Romeinen, Inca’s, Egyptenaren bezig te desintegreren om uiteindelijk te verdwijnen tot een voetnoot in de menselijke gescheidenis.
  Ga maar na, een langzaam krimpende en in elkaar stortende economie, verregaande decadentie, een gebrek aan (poltiek) leiderschap en dus een leiederschapsvacuum, continu instroom van vreemde invloeden, een elite die alleen maar bezig is zichzelf te verrijken, een bevolking die steeds meer in zichzelf aan het keren is, andere opkomende beschavingen die een bedreiging zijn en vormen van de huidige, enzovoort enzovoort.
  De principes van de teloorgang tussen onze en de vorige beschavingen zijn meer dan treffend.
  De vraag is dan ook en zou het ook moeten zijn is, zou het erg zijn dat deze westerse samenleving in zijn huidige vorm uiteindelijk verdwijnt??

 5. Na uitgebreid en lang denkwerk [ 😀 ] kom ik eigenlijk niet verder dan een paar essentiële vrager, die de lezer van je log zich zou moeten [durven] stellen.
  Vraag 1: uit wiens koker komt dat Europa van nu eigenlijk? Die van de burger of die van de politieke elite?
  Vraag 2 [a en b]: Is het Europa van nu wat ons in het vooruitzicht werd gesteld en is het wat wij ervan verwachtten?
  Vraag 3: Wie valt het te verwijten dat Europa in de situatie terecht is gekomen waarin het nu verkeert?
  Vraag 4: Geven de ervaringen met ruim 10 jaar Europa voldoende vertrouwen om de weg naar die politieke unie en uiteindelijk de VS van Europa, die de elite met grote haast wenst af te leggen in te slaan en lijdzaam te volgen?
  Vraag 5: hebben wij het gevoel dat we gedurende 10 jaar op een eerlijke, transparante en democratische manier door de elite aan de hand zijn genomen?
  Iedereen moet die vragen maar voor zichzelf beantwoorden. Ikzelf heb dat reeds gedaan.

 6. Ik las eerder vanavond, dat Rutte in Duitsland tijdens zijn bezoek aan Die Führerin schijnt te hebben gezegd, dat de woorden van Angela letterlijk zijn woorden zouden kunnen zijn.
  Volgende week staat hij weer met een stalen gezicht [zijn eigen gezicht dus] te beweren, dat de politieke unie waar Merkel zo vochtig van wordt momenteel voor hem te snel komt en een stap te ver is. Waaruit je maar 1 ding kunt concluderen: het Duits van Prins Onbenul voldoet niet aan de vereiste norm, want 3/4 ervan begrijpt hij consequent verkeerd.

  • Zou het niet gewoon zo zijn [eigenlijk weten we het ook wel] dat de man een geboren uit de nek zwetser, gebakken lucht producent en leugenachtige koekenbakker is? 😀

 7. Helder verhaal, RadaR. De verklaringen die je aandraagt en de stellingen die je verkondigt zijn voor mij meer dan voldoende steekhoudend. Of een grote meerderheid in Nederland ook tijdig het licht zal [willen] zien blijft bij mij een twijfelachtige kwestie. Ik lees zojuist, dat de VVD in de peilingen weer geklommen is. Heeft Rutte weer sprookjes staan vertellen ergens, weet jij dat? Of zijn de mensen, die na de lijsttrekkersprijsvraag cq quiz even CDA als voorkeur hadden weer heel snel terug naar de VVD gerend, nadat de kandidatenlijst [incl het Monatoetje] bekend was geworden?

  • P. , ik haal mijn persoonlijk plezier wat de komende verkiezingen betreft uit 2 mogelijke gebeurtenissen:
   1. de VVD die niet de grootste wordt óf
   2. het CDA wat nog marginaler wordt.
   Beiden samen zouden me in een staat van euforie brengen, maar het is nog “vroeg”. De recente peiling in de barometer wijst uit, dat het CDA naar 12 is gekelderd. [hoi,hoi,hoi 🙂 ]. Dus het lijkt erop dat ik in ieder geval 1 van de 2 verwachtingen / wensen kan gaan zien uitkomen.

 8. 2 keer gelezen en dus een beetje buiten adem 🙂 RadaR, veel mensen zijn en blijven ervan overtuigd, dat men [Europa] het beste met ons voor heeft. En ik weet niet, misschien is dat ook ooit wel het uitgangspunt geweest. Maar waar we m.i. nu mee te maken hebben is een politiek collectief, wat zich door ongelooflijke blunders te maken zo in de nesten heeft gewerkt en daarnaast chantabel gemaakt, dat de weg terug en ja, zelfs een andere weg niet meer wordt gezien, laat staan gevonden. Vergeleken we de heren en dame niet ooit met lemmingen? Ze zien de afgrond, ze weten dat het verkeerd afloopt en toch rennen ze, steeds harder zelfs, door.
  En de argeloze, onbeholpen en machteloze burger rent uit pure nood gewoon mee.

 9. Ik neem aan dat dit log min of meer [:) ] een antwoord is op de vraag die ik je eerder al stelde om het verhaal over Europa eens te vertellen?
  Wie zwijgt stemt in en dus ga ik aan een doorwrochte reactie werken. 🙂

Nice and easy to work with

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s