KOKKERE DIEDERIK

Wim Kokker dan  Wim Kok: zo heeft Diederik Samsom zich ontpopt via de presentatie van het verkiezingsprogramma van de PvdA. Want waar “de grijze eminentie”, die zo uitblonk in het afschudden van ideologische veren, zijn partij eind jaren 90 de verkiezingen in leidde met het program “Sterk en Sociaal” heeft Diederik ontdekt wat het begrip “overtreffende trap” ook al weer betekende en kwam dus met “Sterker en Socialer” op de proppen. De geniale originaliteit druipt er vanaf, vindt u ook niet?

Verwacht nu niet van mij, dat ik Samsom’s programmaboekje hier verder enige aandacht ga geven. Als u hier vaker even komt buurten dan weet u, dat ik een duidelijk en onwrikbaar standpunt inneem aangaande verkiezingsprogramma’s. Partijenbreed overigens hoor, laat ik daar helder over zijn. De PvdA wijkt wat dat betreft niet af van de conculega’s.
Verkiezingsprogramma’s verliezen hun waarde en bestaansrecht zodra u en ik mijn stem hebben uitgebracht. Want dan begint het grote “compromis sluiten-spel” oftewel alles gewoon van voren af aan. En krijgen secondanten en spindoctors [ander woord voor “raddraaiers”] de opdracht om wie het maar horen wil wijs te gaan maken dat de na verkiezingen gesloten compromissen wel degelijk “in heel grote lijnen” aansluiten bij dat oorspronkelijke verkiezingsprogramma. Je zou kunnen zeggen, dat men ons dan in bedekte bewoordingen vertelt, dat we het verkiezingsprogramma niet goed zouden hebben uitgelegd en er dus er de ballen van hebben begrepen.
Zoiets als Wilders in 2010 deed. Toen was de AOW voor hem een breekpunt, maar nergens stond in zijn programma dat 66 jaar onbespreekbaar was. Weet u wel, van die dingen.

Eén punt pak ik echter wel bij de kop uit dat “Sterker en Socialer”. De PvdA windt er niet langer doekjes om, dat men volledig op de lijn van een sterker Europa, uitmondend in die politieke unie en uiteindelijk resulterend in toch die Verenigde Staten van Europa, zit. Meer souvereinitiet overdragen aan Europa? Geen probleem voor Diederik. Op termijn een Europees Ministerie van Financiën? Geen probleem voor Diederik. Welke opstelling, het moet gezegd, naadloos aansluit bij het gemak, waarmee de PvdA onlangs meedeed aan het door de Kamer jassen van het ESM. Men is dus consistent bezig. En dat maakt het kiezen straks in september een stuk gemakkelijker. Bent u voor Europa in zijn huidige en toekomstige vorm dan kunt u Diederik als een redelijk alternatief voor Europa66 beschouwen.
Bent u tegen Europa [en die mogelijkheid is net zo realistisch] dan adviseer ik u nadrukkelijk niet het voor de hand liggende te doen en VVD te stemmen.
Want de VVD mag dan bij monde van Rutte en De Gier al hebben laten weten, dat men helemaal niets ziet in het plan wat Merkel gisteren publiek maakte en waarin ze pleitte voor het desnoods met een beperkt aantal eurolanden versneld toewerken naar een politieke unie, maar daarbij moet u zich wel 2 zaken realiseren.
Dezelfde Rutte was gisteren bij zijn Spaanse collega op bezoek en smeekte de berooide Spanjaard bijna om wat miljarden uit de Europese noodpot aan te pakken. Rutte als Europese loopjongen van die Angela.
Een economisch analist legde gisteren uit, dat Rutte’s smeekbede vooral tot doel had te voorkomen, dat het flesje Heineken wat in Spanje zo gretig aftrek vindt van de terrassen in Benidorm en Salou zou verdwijnen, omdat Pedro en Manuel het niet meer kunnen betalen. En laten we eerlijk zijn: Rutte schatte daarmee perfect in hoe enorm belangrijk het voor ons Nederlanders is om Heineken tegen onheil te beschermen.
Daarnaast zou u behoren te weten, dat de VVD als partij in verkiezingstijd per definitie Europa-kritisch is, maar zodra de billen op het pluche kunnen worden gedrukt als een herfstblad aan een boom omdraait. 18 maanden regeringsmacht onder Rutte hebben daarvan wel het bewijs geleverd.

Dus,om terug te keren naar mijn uitgangspunt en dat was Kokkere Diederik,
de PvdA heeft met de presentatie van haar verkiezingsprul toch t.o.v. de VVD een punt gescoord. Want eerlijk over Europa, al staat dat standpunt me helemaal niet aan, dat maakt de partij toch een ietsiepietsie minder onbetrouwbaar. En dat is in politiek Nederland een groot winstpunt.
Trouwens, ik denk dat ik maar SP ga stemmen. Want een Marijnissener Roemer, wie kan daar niet voor zijn?

Advertenties

11 thoughts on “KOKKERE DIEDERIK

 1. Natuurlijk draaien de verkiezingen slechts om de zaken, die hier zo helder voor het voetlicht worden gebracht. [Paul en jij vormen wat dat betreft een prima koppel 🙂 ].
  De discussie van gisterenavond/vannacht over het onderwerp Europa zoemt nog na in mijn lichtelijk bewasemde hoofd. Vroeger ging de combinatie discussie – bier me iets makkelijker af 🙂 Ik ben blijkbaar te lang uit die roulatie geweest.
  Mijn brein begon weer te malen over dat Europa, over wat eens zoals gisteren zo helder werd geschetst een welvaartsmachine werd gezegd te zijn, maar inmiddels is verworden tot een schuldverdelingsmechanisme. Ik werd getriggerd door een artikeltje over Duitsland, waar de euro-sceptici zich inmiddels ook aan het bundelen zijn om Merkel van de dwalingen harer wegen af te brengen. “Die Freie Wähler” is de partij en daarin treffen we ook mensen aan, die zich eerder manifesteerden bij Die Zivil Koalition, waar jij ons op opmerkelijk maakte in relatie tot het ESM.
  Steeds vaker spreken gezaghebbende mensen in Europa zich duidelijk uit. Ze zijn wel voor een Europa en als het moet zelfs wel voor een euro, maar heel nadrukkelijk niet voor een Europa, waar de technocratische elite nu op aanstuurt.
  En ik bedacht me toen ik dat las, dat wij nadat de laatste druppel uit de thuistap was geperst vannacht [de volgende wordt op dit moment ingeslagen 😛 ] feitelijk op hetzelfde punt uitkwamen.
  Misschien schat ik het verkeerd in, RadaR, maar het zou kunnen zijn dat mensen aan de vele logs die hier over Europa of gerelateerd aan Europa zijn verschenen, de indruk hebben overgehouden, dat jij [en met jou wij als vaste klanten] mordicus tegen Europa bent. Zou het daarom niet te overwegen zijn [zonder je ook maar in onverschillig welke richting te willen sturen] om in een log dat werkelijke standpunt over Europa te publiceren? Er zijn weinigen beter dan jij in staat [evt. met Paul samen] om dat voor je rekening te nemen.
  Uiteraard besef ik, dat de politieke elite er zelf op heeft aangestuurd, dat de discussie zich is gaan concentreren op “JA/NEEN Europa”, omdat dat volop gelegenheid biedt om een “tactiek van de verschroeide aarde” toe te passen.
  Neen tegen Europa en de apocalyps, we weten er alles van; en moesten er in het begin maar al te vaak om lachen. Maar op nog steeds veel mensen werkt die gestage druppel wel en wordt dus het “rampspoed en onheil”-scenario als een serieuze mogelijkheid aanvaard.
  Terwijl er toch zoveel voorbeelden in Europa zelf [Denemarken, Noorwegen, Zwitserland, ja zelfs de UK] en elders in de wereld te vinden zijn [Argentinië] waaruit kan worden opgemaakt, dat een leven zonder de euro dan wel een gezamenlijke andere munt gekoppeld aan wel lidmaatschap van de EU heel goed mogelijk is.
  Denk er eens over na, wil je? 🙂

  • Van dat wazige hoofd is anders niet veel te merken, Jurgen 😀 Wat een verhaal, zo helder als een net afgewassen bierglas! En delegeren blijkt je steeds beter af te gaan, is het niet?

   • Jij weet niet hoe lang ik bezig ben geweest om dit verhaal in begrijpelijk Nederlands neer te pennen, Lot 😀

 2. Al vaker heb ik verkiezingsprogramma’s vergeleken met de gemiddelde vakantiebrochure. Je weet wel, die mooi uitgevoerde en op dik papier gedrukte boekwerken, waarin je wordt voorgespiegeld, dat de locatie waarop je je oog hebt laten vallen aan de volgende specificaties voldoet:
  – vrij uitzicht op het azuurblauwe water van de zee
  – idyllische rust
  – ruime accommodatie, van alle gemakken voorzien
  – schilderachtige restaurantjes en dito winkeltjes
  En als je dan eenmaal, na je “stem op die locatie te hebben uitgebracht” ter plekke staat met je koffers, rugzakken en de pot sperziebonen die je hebt meegenomen om de 1e avond effe snel iets te kunnen eten [je blijft tenslotte Hollander, ja toch?] blijkt, dat:
  – het vrije uitzicht er wel is, maar op een trosje in aanbouw zijnde torenflats
  – de plaatselijke aanduiding voor azuurblauw overeenkomt met wat wij gewoonlijk bruingrijs plegen te noemen, omdat er van alles in dat water wordt gestort wat er van nature niet in hoort
  – “van alle gemakken voorzien” een zodanig rekbaar begrip is, dat die “gemakken” er volledig op gericht zijn, dat je zo weinig mogelijk tijd in je huisje, appartementje of hotelkamer doorbrengt
  – “schilderachtig” een pseudoniem blijkt te zijn voor sjofel, armoedig en onaantrekkelijk.
  Trek nu niet de conclusie als zou ik willen beweren, dat dit standaard voorkomt. Maar mijn persoonlijke ervaring door de jaren heen is wel, dat de beste locaties, waar ik ooit mijn verdiende vakanties doorbracht geen van
  allen uit een vakantiebrochure afkomstig waren.
  En idem dito met een ster geldt voor verkiezingen. Mijn beste keuzes maakte ik al die keren door de “brochure” in de vuilnisbak te mieteren en zelfonderzoek te doen. En dat doe ik dus ook voor “deze vakantie” van september a.s.

  • Een treffende vergelijking, RadaR. Vooral omdat veel mensen nog steeds en bij voortduring geloven, dat wat er in de vakantiebrochure staat de absolute waarheid is.

 3. Ik was even bang, dat je inderdaad in de fout zou gaan en toch het PvdA-programma zou gaan behandelen. Maar je bent standvastig 🙂
  Paul’s aandeel is ook waardevol; helder overzichtje waar zelfs Henk & Ingrid wat mee zouden moeten kunnen. En wat ik zo slim vind aan wat Paul doet is vooral, dat hij niet de optie Ja sociaal of Nee sociaal noemt maar juist het neo-liberalisme vermeldt. Want er zijn al zat mensen, waarvan we weten dat ze “de schurft” hebben aan alleen al het woord sociaal. Dus is het leuk en handig te weten hoeveel mensen inmiddels “de pleuris” hebbben aan dat neo-liberalisme. En dat komen we ook te weten door te kijken of VVD, Europa66 en CDA op 12 september daadwerkelijk verliezen en hoeveel vooral. 😀

  • LOL Arno. Je kent onze gastheer toch? Een man van stavast, dus als hij programma’s overbodig en prullaria noemt, dan is dat ook zo en het schrijven er over niet waard. Paul’s overzichtje is een vondst. Wie had ooit kunnen denken dat het maken van een keuze bij verkiezingen zo eenvoudig zou kunnen worden gemaakt? 😀

 4. RadaR heeft het in april al gezegd en misschien is het goed het hier in mijn eigen bewoordingen nog maar eens te herhalen:
  politici/politieke partijen moeten niet worden beoordeeld op wat ze zeggen/beloven de komende 4 jaar te willen, maar op wat ze de afgelopen 4 jaar [of langer] werkelijk hebben gedaan.
  Eigenlijk zijn er maar 2 hoofdzaken, waar de verkiezingen straks om draaien:
  – hoe staan we tegenover Europa?
  – zijn we het neo-liberalisme, zoals we sinds de crises hebben gebruld, echt zat of willen we er eigenlijk wel mee verder. omdat we na onze aanvankelijke woede inmiddels weer zijn teruggezakt in onze gebruikelijke lethargie?
  Beide hoofdzaken/vragen, zo wil het prettige toeval ook nog eens, lopen als een heel duidelijk zichtbare breuklijn door het politieke spectrum, wat het maken van een keuze feitelijk vrij gemakkelijk moet maken.
  De kiezer moet eenvoudigweg zijn eigen voorkeuren t.a.v die hoofdzaken bepalen, that’s all. Zoiets als:

  Ja Europa + Ja neo-liberalisme …………..VVD – Europa66 – CDA
  Ja Europa + Nee neo-liberalisme ……….. PvdA
  Nee Europa + Ja neo-liberalisme ……….. niet gedekte variant
  Nee Europa + Nee neo-liberalisme ………SP – PVV

  Ook ik laat bewust Groen Rechts weg, omdat ik vind dat een dergelijke marginale partij in het echte spel geen rol kan of zelfs mag spelen.

  Voor de stellingname m.b.t. het neo-liberalisme kunnen als referentiekader de bubble-gekte en de daaruit voortgekomen crises van de laatste 10 jaar worden gebruikt.
  Voor Europa beveel ik als referentiekader aan de gang van zaken rond het referendum over de Europese Grondwet, de daarna volgende truc m.b.t. het Verdrag van Lissabon en het recente optreden rond de goedkeuring van het ESM-verdrag.
  Ik ben zo vrij in te schatten, dat misschien niet elke maar wel heel veel kiezers aan de hand van bovenstaande simpele leidraad in staat moeten zijn hun eigen geheel vrije keuze te maken. Daarbij is geen enkel partijprogramma noodzakelijk.

 5. Ik weet nog altijd niet zeker wat ik nu moet denken van de hardnekkigheid, waarmee politici een zeker [naar mijn gevoelen niet als positief uit te leggen] gedrag blijven vertonen. Samsom was gisteren bij Nieuwsuur om zijn programma te “verkopen”. Desondanks koos hij ervoor om elke enigszins concrete vraag van Twan Huys met een duidelijk herkenbare ontwijkmanouvre te beantwoorden. Zou Diederik werkelijk nog geloven, dat de bewuste kiezer dergelijk opzichtig ontwijkgedrag niet herkent? Zou hij ook niet door hebben, dat dergelijk gedrag schade aan zijn maar vooral aan de geloofwaardigheid van zijn programma toebrengt??

 6. “spindoctors [ander woord voor “raddraaiers”]”. Een goede vondst, ik krijg bijna de neiging te zeggen wissel spindoctors en raddraaiers maar om.

  Ik lees trouwens wel af en toe een verkiezingsprogramma door. Na het schrappen van punten die sowieso niet waar te maken zijn en het bevraagtekenen van punten die met hoge mate van waarschijnlijkheid in het compromis zullen sneuvelen blijft er meestal maar bedroevend weinig van over. Men zou veel papier – en daarmee bomen – kunnen besparen door een maximum van een A4-tje (tweezijdig bedruk) te stellen aan die programma’s, misschien leren ze dan om het bij de kern waar het bij hen echt om gaat te houden.

Nice and easy to work with

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s