GEBAKKEN LUCHT

Het lijkt langzamerhand een echte serie te worden, dat even komische als meelijwekkende gedoe waarmee in de Nederlandse politiek wedstrijdjes worden gespeeld om uit te maken wie het lijsttrekkertje mag zijn straks.
De PvdA begon ermee en bracht het achteraf gezien er ook het beste van af.
Het CDA volgde en dat was al nauwelijks om aan te gluren. Gelukkig zag men bij het CDA al in de eerste ronde in van Haarsma Buma in meerderheid de nieuwe Messias en dus kon ook het Mona-toetje, telg uit de onuitroeibare Volendamse Keizer-dynastie [ Oh… Mon Amour ….. je t’aime …..kent u ze nog 🙂 ] , terug in het koelvak.
En nog maar net is Groen Rechts er in geslaagd aan te tonen, waar ook een marginale, kleine partij groot in kan zijn: inderdaad,  de Groene Komedie.
Vakkundig ingeluid en toegelicht door een voorzitter, die al is het jaar dan nog redelijk jong nu al verzekerd is van de titel Muts van het Jaar. En in die hoedanigheid een mooi koppeltje vormt met de doos, die de afgelopen dagen in de media wel heel veel woorden nodig bleef hebben om uit te leggen dat ze klaar was voor de strijd met Tofik Dibi. En met duidelijke tegenzin moet ik daar aan toevoegen, dat die strijd zich de komende week al ook op de platte buis gaat afspelen.
Wat dat lijsttrekker-gedoe betreft kun je dus niet langer meer spreken van een hype; het is gewoon een trend geworden.
En niet vergeten: u mag allemaal twitteren tot u blauw .. sorry, groen ziet.
Zo tussen de diverse komedies door heeft de Nederlandse politiek, gelijk haar internationale collegae, nog wat tijd over om over de situatie in Griekenland in de ruimte te lullen. Maar zoals gebruikelijk is er geen politicus in Nederland [één uitzondering daargelaten] op een duidelijk standpunt over Griekenland te betrappen. Wat wel duidelijk is, dat tegen een steeds maar groeiende weerstand tegen Europa in een brede meerderheid van de politiek de Europese droom, die allang het uiterlijk van een nachtmerrie heeft aangenomen, blijft koesteren. Dat kan dus nog lollig worden straks in september.
Even nog een woordje over de internationale aanpak van het probleem Griekenland. Angela Merkel toonde aan, dat zij de kunst van het 180 graden draaien ook volledig beheerst. Toen ex-premier Papadopoulos in november 2011 de euvele moed had om voor te stellen de Grieken in een referendum de hamvraag [should I stay or should I go in the Euro?] voor te leggen ontstak Merkel, toen nog ondersteund door petit Nicolas Bling Bling, in grote woede.
“Mach das, Papado, und du könnst aufsodemietern mit ihr Griechenland” zo liet Merkel in een amicaal telefoongesprek weten, wat Nicolas gniffelend en handenwrijvend tot de verzuchting “Quelle femme!!!!” bracht.
Nu, nog geen 6 maanden later, waarschijnlijk nog enigszins in de war door de aftocht van haar slippendrager Nicolas, is het diezelfde Merkel die aan de volgende Kostas, die even premier van Griekenland is, voorstelt om tegelijk met de 2e verkiezingsronde een referendum uit te schrijven, waarin de Grieken alsnog ja of neen tegen aan het infuus van de euro blijven zouden kunnen zeggen. Voortschrijdend inzicht? Of gewoon “besoffen”? Wie het weet mag het zeggen.

Na enige aarzeling wijd ik ook nog een woordje aan Occupy Nederland. Of beter; ik geef ze een gratis advies. En dat luidt: “Kap er toch mee, lieve mensen”.  Op 12 mei, ook door Occupy Nederland zelf heel trots als dé dag gebracht, zag  ik grote mensenmassa’s in de grote steden van Spanje, in Engeland. Gisteren zag ik 20.000 Duitsers in Frankfurt richting ECB trekken.
In Utrecht zag ik op 12 mei 50 mensen, in andere steden vrijwel niets.
Let wel: ik heb respect voor wat jullie hebben geprobeerd te doen, ik sta ook achter jullie doel. Maar inmiddels moet toch wel overduidelijk zijn, dat Occupy in Nederland geen voedingsbodem heeft kunnen vinden. Als oprecht naar een andere wereld strevende organisatie kunnen jullie toch niet serieus menen, dat met in hoofdzaak een nimmer aflatende stroom tweets, die ook nog eens veelal betrekking hebben op buitenlandse feiten en gebeurtenissen, waarbij de activiteiten van Occupy Nederland [sorry] schril afsteken, bij de Nederlander een bewustwordingsproces op gang kan worden gebracht? Die Nederlander zal kunnen bewegen zich bij Occupy aan te sluiten?
Dus wees verstandig, omdat het risico steeds groter wordt dat Occupy straks alleen zal blijken te hebben uitgeblonken in dezelfde activiteit, waar de heersende klasse in deze maatschappij het patent op heeft: het produceren van gebakken lucht.

18 thoughts on “GEBAKKEN LUCHT

 1. Occupy??? Occupy?????? Is er ergens iets bezet, joh???
  Maar zonder gekheid, als er iets een enorme flater is geworden in Nederland dan is het Occupy wel. En naar mijn idee zijn daar 2 verklaringen voor:
  – de vanaf aanvang verkeerde keuze voor de non-violence-strategie. Let wel, het is goed dat men niet koos voor een soort Bader-Meinhoff en/of RAF-aanpak; maar het zou toch mogelijk moeten zijn geweest om bijvoorbeeld 1x in de week een ruit in te gooien bij een bank [wel zelf met stoffer en blik de scherven opruimen] of de ingang van de 2e Kamer met verfbommen te bekogelen. Ik noem maar wat 🙂 ;
  – het volkomen gebrek aan interesse bij de Nederlander in de straat voor demonstreren, protesteren in real life. Waar Occupy zelf volop gebruik maakt van de sociale media heeft men blijkbaar niet onderkend dat ook de Nederlander zijn “protestgeluid” voor 99% op forums, in chatrooms laat horen, gezeten in zijn stoel met chips en bier binnen handbereik.
  Het volkomen gebrek aan exposure in de Nieuwsmedia zegt alles over het zeer geringe belang van Occupy in Nederland.

  • Er zijn inderdaad meerdere soorten “non-violence” Arno. Occupy Nederland koos voor de “makke lammetjes-variant”, waarschijnlijk omdat die het beste past bij de aard van de mensen die de kern van de beweging uitmaken.
   Gevolg is wel, dat er nog geen Occupy’er hier gesignaleerd is met bijvoorbeeld een pleister om zijn wijsvinger of een verband om zijn enkel. En elke mediamarketeer weet, dat het juist dat soort beelden zijn waarmee de media graag willen komen en waarmee de slapende burger even wakker kan worden geschud.
   Maar Occupy lijkt te volharden in haar soft approach en de resultaten zijn er ook naar. Maar ze zullen straks een fors probleem hebben nog maar de geringste rol te kunnen spelen als beweging als er echt sociale onrust uitbreekt na de volgende crash in Europa en dus ook Nederland.
   Daarom ook mijn advies om er maar mee te kappen, omdat het zoals de Fransen zo mooi zeggen “une blague” geworden is.
   Misschien is het enige redmiddel nog om een soort Woodstock/ Kralingen 2012 te organiseren. Maar ja, welke internationale artiest gaat daar staan naast de Nederlandse creme de la creme van Velzen, Ilse DeLange en de Toppers?

   • Ze zaten in Ter Apel , Jurgen. Occupy is namelijk een adviesbureau tentenkampen bouwen begonnen. In Ter Apel deden ze gisteren praktijkexamen.

  • het zou toch mogelijk moeten zijn geweest om bijvoorbeeld 1x in de week een ruit in te gooien bij een bank [wel zelf met stoffer en blik de scherven opruimen] of de ingang van de 2e Kamer met verfbommen te bekogelen. Ik noem maar wat.

   Ik lees net, dat er verfbommen zijn gegooid bij het AFM en bij DNB :P. Je suggestie heeft navolging gekregen Arno!

 2. Als ik het goed heb meegekregen start er in Spanje een onderzoek naar de werkelijke vermogens- en schuldposities van de banken aldaar. Over 2 maanden zou er een rapport op tafel moeten liggen.
  De gebruikelijke “openheid” van Brussel en nationale politici in aanmerking nemend zal het resultaat wel nooit in de openbaarheid verschijnen. Maar dat het geen fraai plaatje zal worden staat vast. Een plaatje met het felrode stempel “Bankencrisis deel II” erop.
  In Spanje beginnen zich de eerste contouren van een “bankrun” te openbaren. Wat dat betreft wordt vrij precies het Griekse pad gevolgd. Alleen ging het in Griekenland om een heel specifiek soort “bankrun”, namelijk het soort wat sec door de elite werd uitgevoerd, gesanctioneerd door de heersende politieke macht.
  T.a.v. de Grieken moet ook nog worden opgemerkt, dat zij vrij goed in de gaten hebben in welke precaire situatie Europa en zijn euro zich bevinden.
  Hen laten vallen leidt vrijwel zeker tot nog hogere druk van buitenaf op Spanje; een druk waaronder het land zal bezwijken als economie.
  En dan zal de beer pas echt los zijn. Dat zal, ik ben dat geheel met RadaR eens, de doodklap voor de EU in zijn huidige vorm zijn en de euro de vergankelijkheid inschieten.

  Merkels ommezwaai t.a.v. dat referendum in Griekenland zie ik als een nogal armzalige poging om gebruik te maken van de situatie op dit moment in dat land. Er gaan immers geluiden op, dat de oude politieke middenpartijen weer op wat meer steun bij de Griekse kiezer zouden mogen rekenen bij de volgende verkiezingen. Merkel legt dat niet geheel ten onrechte uit als een bevestiging van het feit, dat de Grieken in de euro willen blijven. Waarmee zo’n referendum in haar gedachtenwereld dus een kans voor open doel zou zijn.

  Ik weet niet hoe jullie inmiddels tegen de gang van zaken aankijken, maar het heeft er m.i. veel van weg dat 3 jaar na uitbraak van de Europese crisis de zaken eerder onoverzichtelijker dan duidelijker en moeilijker oplosbaar dan dicht bij een oplossing zijn.
  Dat schraagt de ook hier door jullie opgevoerde stelling, dat de politiek ook geen idee meer heeft hoe de mede door henzelf gefabriceerde chaos ooit nog zal kunnen worden opgelost.
  De inmiddels breed in Europa gedragen hartenkreet “stop met bezuinigen” zou Europa [ik zeg met opzet geen Brussel, want van die kudde technocraten verwacht ik weinig tot geen aanleg tot flexibiliteit] ter harte moeten nemen.
  Maar of dat zal gebeuren is uiterst twijfelachtig. Onze demissionair premier geeft al meteen het slechtst mogelijke voorbeeld door de bezuinigingen bijkans heilig te verklaren. Ongetwijfeld speelt de jongenman’s VVD-bloed daar een rol bij. Wat dat betreft was het goed nieuws te vernemen, dat de VVD in de peilingen merkbaar aan het verliezen is. De Nederlandse kiezer lijkt bij zinnen te komen.

  • Ik heb sterk het vermoeden, dat jij enige opluchting voelt dat de Earring-gekte in logvorm voorbij lijkt te zijn [ik ben voorzichtig 😀 ]. Want je bent aardig bezig al je opgespaarde stof te lozen. En terecht want je bent even scherp als altijd en dus blijft het een plezier jouw mening te kunnen blijven lezen. Zoals altijd helder en doordacht. Geef je ook cursussen Paul? 🙂

  • Eerlijk gezegd vind ik het zo af en toe helemaal niet erg om alleen maar te hoeven lezen, wat voor de meeste muzieklogs geldt. En [ to return the favor] het lezen ervan en van jullie reacties erop is gewoon lollig om te doen.

 3. Ik heb het zo langzamerhand wel gehad met dame Sap. De vrouw is mij een beetje teveel in het nieuws de laatste tijd. Begin dat als een soort hinderlijke ruis te ervaren. Dus voor mij geen minuut aandacht voor de komende “titaantjes strijd”.

 4. Je moet het me maar niet kwalijk nemen, maar de zoveelste “ratrace” en dan vooral nog van een onbeduidend partijtje, dwingt mij niet voor de buis. Wat ik wel interessant vond was vandaag het gesprek met “echte mensen” over de toestanden in Spanje, Griekenland en de blik waarmee deze mensen naar de toekomst kijken. Een verademing qua helderheid en eerlijkheid, een domper als het om die toekomst gaat.

  • Dit punt hebben we in het verleden al eens aangeraakt [kun je nagaan hoe lang het probleem al bestaat en hoe weinig de eurocraten er in 2 jaar aan hebben kunnen doen!!]: de Spaanse banken hebben enorm veel geld gestoken in wat tot een huizenbubble is uitgegroeid van enorme omvang. Wist je dat in Spanje op dit moment meer onverkochte huizen leegstaan dan in heel de VS? Met de huidige situatie in Spanje, die voorlopig ook niet verbetert, blijven al die huizen onverkoopbaar. Spanje heeft immers een giga werkloosheid die alleen nog maar toeneemt in de komende jaren. Ook grote Franse banken hebben in de Spaanse huizenbubble tientallen miljarden zitten. Die huizenbubble is de echte “apocalyps” die Europa op zich af ziet komen. En je hebt het ongetwijfeld gehoord: Spanje is “too big too fail”. Gaat Spanje dan gaat de EU en de euro.
   Ik blijf het maar zeggen: de “grote denkers” van destijds hebben dat Europa op een zeer vakkundige wijze in elkaar gesleuteld. Het is net een kaartenhuis!
   Want wie denkt, dat wat in Spanje, maar ook Griekenland en Ierland is gebeurd een bedrijfsongevalletje is mag zichzelf als de ultieme naïeveling beschouwen.
   Overigens waren ook de kanttekeningen die bij het domme bezuinigingsbeleid en de daaraan gekoppelde EU-norm van 3% werden geplaatst ook zeer belangwekkend. Nog even en heel Europa, uitgezonderd de inlatie-neuroot Merkel en het beste jongetje van de klas Nederland, weigert nog langer te bezuinigen. Er wachten [ook dat herhaal ik voor de zoveelste keer] ons zeer interessante tijden.
   Maar gelukkig heeft die D66-blaaskaak Koolmees ook weer eens een briljant plannetje bedacht: in Nederland moeten we terug naar de 40-urige werkweek.
   Dit soort gedachtenkronkels overtuigen mij er steeds meer van dat de politiek de wanhoop inmiddels voorbij is. Het is slechts nog aan ons om ze over de rand de duwen, zodat ze bij het groot vuil belanden. Want de politiek gaat ons niet redden, dat staat wel vast.

   • Langer werken in een periode van hoge werkloosheid? Koolmees moet inderdaad gek zijn geworden. Ik heb hem niet gehoord, maar ik neem aan dat hij er meteen het voorstel aan koppelt om de pensioenleeftijd naar 75 jaar te brengen.
    In dit verband is het ook veelbetekenend, dat er vanuit de politiek steeds regelmatiger geluiden opborrelen, waarin wordt gesteld, dat Nederland weer voor een deel terug moet naar handarbeid. Opleidingen daartoe moeten worden geëntameerd. M.a.w. men wil ons gewoon terug in de tijd laten gaan en daarmee simpelweg de ontwikkelingen, die door de politiek zelf jarenlang als “the benefits” van Europa aan ons zijn verkocht, terugdraaien. Een mooier voorbeeld van heel dure desinvestering kun je toch niet verzinnen?
    Inderdaad RadaR, ze weten het gewoon niet meer en vallen terug op ad hoc gedrag gebaseerd op pseudo-zekerheden uit het verleden.

 5. Zou Mona Keizer een zusje/nichtje/achternichtje/kleinkind zijn van de grote Volendamse “crooner” Jan????? Het zou wel verklaren waarom men binnen het CDA haar een groot talent vindt. 😛

 6. Een bruikbare opsomming van de grote items van deze week. Ik zat net nog naar Alistair Darling te luisteren, die te gast was bij Marsh. Die had een zeer somber verhaal, dat er op neerkwam, dat Europa op de rand van een volgende grote bankencrisis staat. En Darling had weinig lovende woorden over voor de daden van zijn Europese collega’s. Ik stip dit even aan, omdat zulks wellicht hét nieuws van de aankomende weken gaat bepalen.
  Tenzij Hero Brinkman ook een lijsttrekkersverkiezing op touw zet natuurlijk.

  Ik doe het maar weer onderwerpgewijs, dus ik kom nog een paar keer terug.
  Voorshands even Occupy en je harde, maar ik denk ook terechte mening daarover. De Nederlandse tak van de beweging, we constateerden dat al eerder, hoewel ongetwijfeld overlopend van goede bedoelingen, mist ook maar iets wat op slagkracht lijkt. Ik volg geen tweets, dus moet mijn oordeel baseren op wat er in de andere media over te vinden is. En helaas ben ik dan zeer snel klaar, want dat is vrijwel niets. In tegenstelling tot wat er in andere Europese landen gebeurt, waar de media ook zeer selectief en prudent oever berichten trouwens. Wellicht dat de beweging in Nederland wacht op een volgende grote crash, het zou kunnen.
  Maar dan schat men m.i. volledig verkeerd in wat er dan zal gebeuren. Vooral in Spanje en Engeland en in zekere mate ook in Duitsland is de assertiviteit of wellicht wel militantheid van de zusterbewegingen aanmerkelijk groter. Dus het beetje “suffe” karakter [ik noem dat een soort “love and peace brother”- attitude] hier spoort duidelijk onvoldoende met wat elders de aanpak is. En het is bijna per definitie zo, dat wanneer het weer enorm fout loopt mensen, waarschijnlijk ook in Nederland, inmiddels wel zover zijn dat men geen behoefte meer heeft aan een geiten-wollen-sokken reactie, maar aan hele andere dingen.
  Ergo, ik kan je advies aan de beweging zoals ze nu [dis]functioneert wel plaatsen.

Nice and easy to work with

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s