GROEI EN BLOEI

Zembla toonde in haar uitzending van vrijdagavond nog maar eens aan hoe ziek het vrije markt denken is en hoe verwoestend het neo-liberale denken en handelen is. In de uitzending werd de ondergang van onderwijs-gigant Amarantis onder de loep genomen. Een scholengemeenschap van 30.000 leerlingen [bij wie komt niet de associatie met de megastallen en de varkensflats opborrelen?] en 3.000 man personeel, waaronder een aanzienlijke hoeveelheid “overheaders”.
Geleid als een multinational door een Raad van Bestuur onder voorzitterschap van Bert Molenkamp en “bewaakt” door een Raad van Toezicht waar de burgemeester van Zeist Koos Janssen de voorzittershamer hanteerde.
Het verhaal van Amarantis laat zich vertellen als dat van andere soortgelijke dossiers als Vestia, de Universiteit van Maastricht, Philadelphia e.a..
Een Raad van Bestuur ook al besmet met het groeivirus en die er niet voor terugdeinsde om zoveel mogelijk op de kwaliteit van het onderwijs en het onderwijzend personeel te beknibbelen teneinde miljoenen te kunnen spenderen aan een niet te bedwingen expansiedrift.
Iedereen, van Raad van Toezicht, Onderwijsinspectie tot aan minister, was al jaren op de hoogte hoe mis het in de onderwijskolos aan het gaan was. Zoals te doen gebruikelijk deed niemand iets, bleef elke verantwoordelijke persoon of instantie muisstil. Tot het moment waarop het faillissement dreigde, omdat de betrokken bank waarmee Amarantis zaken deed betaling van een opeisbare lening van 50[!] miljoen verlangde.
Toen gleed het morsige kleed er vanaf en openbaarde zich voor iedereen de zoveelste beerput, de zoveelste stinkende zweer van het neo-liberale gedachtengoed.
Molenkamp moest uiteraard weg, maar kreeg niet alleen 2,5 ton euro mee als dank voor zijn prestaties, maar mocht ook meteen een ander bestuursbaantje in het onderwijs gaan vervullen.
RvT voorzitter Janssen liep letterlijk overal weg als hij werd aangesproken op zijn verantwoordelijkheid in het debacle.
Minister van Bijsterveldt [de incompentie in persoon] koos de gebruikelijke vluchtroute en gaf opdracht voor “een grondig onderzoek”. Terwijl alle relevante feiten al sinds 2009 op tafel liggen.
Nadat men Molenkamp alle gelegenheid en ruimte had geboden om zijn narcistische gedrag in daden om te zetten en een onbestuurbare onderwijskolos had laten scheppen, waarin leerlingen werden opgehokt zonder verder te beoordelen of er wel enige vorm van passend onderwijs werd gegeven, nadat het dus helemaal fout was gegaan werd alsnog besloten deze onderwijskolos tot kleinere onderdelen op te splitsen.
Er is nog steeds geldnood en dus kan worden verwacht dat het onderwijzend personeel om aan het werk te kunnen blijven een deel van het salaris blijvend zal moeten inleveren.

Amarantis, het staat voor “groei en bloei”. Met groei op de 1e plaats, want als je als scholenkolos jaarlijks van de overheid 250 miljoen krijgt toegeschoven om naar gelieven te besteden dan is groei niet echt moeilijk te realiseren. Maar voor bloei heb je een echte “tuinman” nodig, iemand met gevoel voor de breekbare materie waar hij mee moet omgaan. Vriend Molenkamp en burgervader Janssen hebben eens te meer aangetoond hoe het screenings- en aanstellingsbeleid van de overheid faalt.
Maar diezelfde overheid heeft een plaat voor de kop van enorme dikte en weigert lessen te trekken die velen van ons allang geleerd hebben. Die overheid blijft zich als ware zij de VVD zelve maar verder terugtrekken op maatschappelijke terreinen, waar zij wel degelijk een niet te veronachtzamen taak te verrichten heeft. En het ronduit zieke is daarbij, dat men die terugtrekking beargumenteert door de inmiddels wel heel erg schimmige neo-liberale slogan “meer concurreren drukt  de kosten”.
De voorbeelden van het tegendeel liggen inmiddels in vele branches voor het opscheppen. En het is ongetwijfeld maar kort wachten op de volgende “Molenkamp en Janssen”, want Nederland verzuipt in dergelijke lui, die zich op grond van hun uiterst discutabele kwaliteiten van een warme zetel in een gloednieuwe glazen toren hebben verzekerd en op kosten van de burger hun narcisme kunnen botvieren.
Hoe lang pikken we dit nog, vraag ik me steeds vaker af. Wanneer spijkeren we dergelijke figuren nu eens letterlijk aan de schandpaal? Want dat ze die behandeling verdienen staat voor mij al een tijdje heel erg vast.

Advertenties

8 thoughts on “GROEI EN BLOEI

 1. Heb zo het vermoeden, dat Zembla weer tot Kamervragen gaat leiden ….. o nee, de heren en dames zijn natuurlijk met reces of bedrijven andere hobby’s, zoals De Grote lijsttrekkertjes Quizz. 🙂 Het is off topic maar moet het toch even kwijt: wat een afstotelijk zestal is dat bij elkaar.
  En misschien is het wel tekenend, dat het Mona-toetje een van de kanshebbers is, terwijl ik haar bij het “Nieuwsuur-debat” niet op een verstandig woord heb kunnen betrappen. Gauw er door jassen zonder verdere publiciteit, laat die Buma maar winnen en daarna horen we nog maar weinig van het CDA. En zijn we ook van die peilverslaafde af [hoop ik].
  Nog even on topic: ik deel je conclusie, dat het werkelijk tijd wordt een aantal figuren letterlijk aan de schandpaal te nagelen. Want het is de hoogste tijd dat hen hun streken worden afgeleerd.
  Strafrechtelijk gebeurt er nooit iets, wat ook simpelweg te verklaren is door het feit dat ook verantwoordelijke bewindslieden een bak boter op het hoofd hebben.

 2. Steek je vinger maar in onverschillig welke prut en de onwelriekende gassen stijgen eruit op.
  Zoals al vele malen eerder komen we ook bij het haast-fraudegeval Amarantis uit op dezelfde vragen:
  – wanneer leert de politiek eindelijk eens de les, die ze bij herhaling krijgt voorgehouden?
  – wanneer wordt er eindelijk eens strafrechtelijk een vervolg gegeven en worden de narcistische bedriegers of bedriegende narcisten [kies maar] eens werkelijk gestraft?
  – wanneer wordt die groep Molenkampen e.d. eens op een lekke boot gezet en richting Papoea Nieuw Guinea gezet, omdat wij de lui niet meer willen zien hier?

  • De zorg baart ons al vanaf 2006 zorgen. Er is alle reden om bezorgd te zijn. Vooral omdat Nederland nog steeds er geen enkele moeite mee heeft om zorgeloos het project “op naar een zorgvuldig op inkomensklassen gebaseerde zorg” in handen te blijven geven van de minst zorgzame politici.
   Maar er zijn meer zorgpunten: openbaar vervoer, energievoorziening [nog nooit eerder waren er zoveel grote stroomstoringen] en het al in het log behandelde onderwijs.

   • Er zijn toch meerdere gevallen bekend geworden van ziekenhuizen, waarin het ook niet allemaal op rolletjes loopt. De verklaring daarvoor is identiek aan die in het onderwijs en dus simpel: er wordt beknibbeld op de zorgbehandeling om geld vrij te maken voor “groei”. Jij noemt stroomstoringen als voorbeeld voor de energievoorziening, ik wijs op de gevallen van bacteriologische besmetting, de gevallen van soms fatale fouten bij operaties, het niet-gediplomeerd uitoefenen van het beroep van arts, specialist. Iedereen ziet het: geef de vrije markt de ruimte en het wordt een chaos of beter nog: er wordt een chaos van gemaakt door lui die het euroteken in hun ogen gebrand hebben staan.
    En geloof maar niet dat al die ellende, al die flaters, al die “mishap” de politiek uit zichzelf zal bewegen om op hun schreden om te keren. Zoals jij als voorbeeld ook aangeeft: daar zijn hele andere dingen voor nodig.

    OT: ik koester inmiddels Tits ‘N Ass. Zit al een paar nummers mee te brullen. En ik ben het helemaal met Lottie eens: Off the cliff enz. is een fantastisch mooi liedje, vooral met de headphone op. 🙂

 3. Ja het gaat maar door, hè? Dat zichtbaar worden van het alom aanwezige falen: van overheid, van bestuurders maar in feite natuurlijk ook de burger. Want als puntje bij paaltje komt is het wel diezelfde burger, die het allemaal toestaat, die het allemaal laat gebeuren.
  En met jou denk ik dat de bodem van de put met dit soort uitwassen nog lang niet is bereikt. Omdat Nederland inderdaad verzuipt in bestuurderstypes als die Molenkamp en Janssen. Wie daar anders over denkt verdient slechts mijn meewarig hoofdschudden. 🙂

 4. Om maar met een antwoord op je vraag aan het eind te beginnen: die schandpaal gaat echt niet gebeuren! Omdat daar op zijn minst een enigszins omvangrijke groep gelijkdenkende mensen voor nodig is, die het er allemaal over eens moeten zijn dat het schoon genoeg is geweest. Maar beste jongen, vertel me: waar vind je zo’n groep????
  De zoveelste miljoenenstrop die op het conto van volstrekt van de werkelijkheid losgezongen falende bestuurders kan worden bij geschreven.
  Je noemt gelukkig ook het punt wat eigenlijk voor mij nog het zwaarste weegt.
  De lening, die Amarantis [lees:Molenkamp] bij de bank had afgesloten van 50 miljoen. Dat punt geeft namelijk exact aan hoe mis het zit met bijna alles in de neo-liberale maatschappij. Het hoeft geen betoog, dat onderwijs een eerste “levensbehoefte” is voor de samenleving. Als bij heel veel zaken blijkt nu ook in het onderwijs, dat banken een bepalende rol spelen, die hen door de terugtredende [maar desondanks nog steeds hardnekkig falende] overheid ook met verve wordt gegund. Terwijl natuurlijk een meerderheid van de Nederlanders van mening is, dat onderwijs één van de kerntaken en -verantwoordelijkheden van de overheid dient te zijn.
  Helemaal gedachtig het neo-liberale gedachtengoed trekt die overheid zich echter als 1e partij terug, maar blijft wel fungeren als geldschieter. Deels om de scholen i.c. bestuurders hun walgelijke spelletje te kunnen laten blijven spelen, maar deels natuurlijk ook om het risico van private geldschieters [die daarmee meteen de feitelijke macht overnemen] te dekken.
  250 miljoen voor 30.000 leerlingen is ruwweg 8.000 euro per leerling. Zembla maakte duidelijk, dat meer dan de helft van die 8.000 euro per leerling niet aan onderwijs werd besteed maar aan het financieren van de “groei”. Aan die 125 miljoen had Molenkamp c.s. niet genoeg, er moesten miljoenen worden bijgeleend. En ondertussen bleef de kwaliteit van het onderwijs vrolijk achteruit hollen. En RvT voorzitter Janssen en zijn theekransje stonden erbij en keken er naar.
  Uit mijn betoog mag je opmaken, dat ik helemaal op jouw schandpaal-lijn zit. Omdat het falen schrikbarende, dus onacceptabele vormen begint aan te nemen. Maar helaas ……

 5. Back to real business merk ik. 🙂
  Schandalig verhaal over dat Amarantis. En zoals gewoonlijk komen de heren er fluitend mee weg.
  Ik zal Zembla nog even bekijken, want dat kwam er nog niet van. Het verhaal is wel niet nieuw meer, maar het is wel prettig als het even op een zakelijke wijze op een rij wordt gezet.

Nice and easy to work with

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s