STRATEGIE VAN DE ANGST ….

De burger lacht er inmiddels om, heren!

Just a trick of the eye

De “regenboogcoalitie” begint tekenen te vertonen, die erop zouden kunnen duiden dat er een ingekort Catshuis-scenario [laten we het maar Catshuis 2.0 noemen] aan het ontstaan is. Ondanks dat vanaf begin deze week iedere politicus, die zichzelf enig statuur toedichtte, op de noodzaak van snel handelen bleef wijzen lukt het dat curieuze gezelschap wat ons land wordt geacht te runnen weer niet haar eigen verhaal waar te maken.
Na aanvankelijk al uitstel met een half uur is het door velen en ook mij met veel interesse tegemoet geziene debat over de “Brussel-thriller” inmiddels uitgesteld tot 6 uur vanavond. Waarschijnlijk zijn er wat handige jongens en meisjes geweest, die hebben gedacht “met het bord op schoot een debat bekijken: dat is niets voor de Nederlander” en daarin een mogelijkheid gezien om al te veel hinderlijke meekijkers te voorkomen.
Zelf zie ik er een mogelijkheid in om die extra-tijd te besteden aan het even recapituleren. Want er is de afgelopen dagen ook hier op mijn blog het een en ander over tafel gegaan aan meningen e.d. En zelf heb ik daar uiteraard ook mijn steentje aan bijgedragen. Om het beeld zuiver te houden is zo’n recap een uitstekend middel, dus gebruik ik het maar.

M.i. is het kernpunt van de hele kwestie, bezien met de blik van burger en dus aanstaand kiezer, of de politiek in al zijn geledingen wel beseft, dat er in Nederland een zeer omvangrijke groep [het zou weleens een meerderheid kunnen zijn] bestaat, die nadrukkelijk niet bereid is weer en nog meer te bloeden voor het enorme geklooi van de politiek in de afgelopen tijd. Over welke periode dat geklooi zich uitstrekt zal voor een ieder wellicht anders zijn, maar als gemeenschappelijk zal gelden dat men de periode 2008 – nu in ieder geval voor ogen heeft.
Zoals de kaarten er nu [ik kijk op de klok en zie 15.15 uur staan] bij liggen is het zo, dat VVD en CDA [niet verrassend] maar ook CU, D66 en GL het bedoelde besef niet blijken te hebben. Die groep met de geuzennaam “Regenboogcoalitie” blijkt een dermate groot verschil te zien tussen landsbelang en burgerbelang, dat zij die 2 toch in elkaars verlengde liggende zaken strikt van elkaar gescheiden wensen te houden. Men belijdt die keuze niet met de mond, maar wie heeft opgelet ziet dat uit de daden die keuze onverbiddelijk naar voren komt.
SP, PvdA en PVV geven er blijk van het benodigde besef wel te hebben. Laat ik helder zijn: het staat geenzins vast dat men daarbij volledig zuivere motieven heeft. Maar men toont zich gevoelig voor de stem van [een groot deel van] de burgers. En daar gaat het voornamelijk om.
Laatstgenoemde 3 partijen mogen zich eind april van mij gerust rijk rekenen op basis van de politieke opstelling van dit moment, maar het is uiteindelijk nog altijd zo, dat de stembus pas op 12 september opengaat.
Voor de burger en dan vooral die burger die nadrukkelijk “Ho, tot hier en niet verder” heeft laten horen is op dit moment het resultaat van vandaag het enige wat telt.
Ook die burger ziet in, dat het anders moet in Nederland, dat het zuiniger moet. Maar wenst geen genoegen meer te nemen met de oplossing van rechts, waarop overduidelijk het stempel van de ongelijke verdeling van de lasten staat gedrukt. En zal ook geen vrede hebben met een oplossing, die “nieuw rechts” onder leiding van D66 en staatsman in wording [in eigen ogen dan] Alex Pechtold samen met oud-rechts uit de mouw zullen schudden.
Het moet simpelweg anders! Langs een ander tijdpad en socialer.
En  met veel minder gespeelde angst voor Brussel. Gespeeld, omdat de dreiging van een boete uit Eurocratenland, zo is inmiddels wel duidelijk, veel minder groot is dan Rutte c.s. ons bij voortduring willen laten geloven. We hebben, dat moet niet worden vergeten, met carriere-politici te maken. En die zijn per definitie als de dood voor imagoschade. En juist die schade is het, die Rutte met zijn grote waffel in Brussel en de Jager [idem] gaan oplopen.
Ik weet niet hoe jullie daar tegenaan kijken, maar imagoschade voor een politicus, het zal me aan mijn reet roesten.
Ik en met mij gelukkig steeds meer oplettende burgers trappen niet langer en hierna nooit meer in de strategie van de angst, die sinds de vanaf aanvang belabberd gemanagede en onderschatte crisis uitbrak vol overgave door de politiek wordt gehanteerd.
Rentestijgingen? Binnen 2 dagen is er geen spoor meer van te vinden. Aandelenbeurzen storten naar beneden? Geen sprake van!
Wie de moeite neemt om in het rond te lezen zal merken, dat ook uit de hoek van de academici steeds meer en vrijer wordt uitgesproken, dat rechts volstrekt op het verkeerde spoor zit en de verkeerde toon bezigt. Dat het moment voorbij is, dat de burger van doemverhalen nog nerveus wordt.
En het is mede dat feit, wat ook nu nog, terwijl ze zweterig door de gangen van het gebouw van de 2e Kamer rennen om een zoveelste bespreking van het werkgroepje “Kijk mij eens belangrijk zijn” te gaan bijwonen, door de politici van rechts en nieuw rechts wordt genegeerd.
En dus leg ik mijn lot, onder alle voorwaarden die je maar kunt verzinnen, liever in handen van Emile Roemer en Diederik Samsom. En vanuit die positie ga ik straks naar dat debat kijken.

12 thoughts on “STRATEGIE VAN DE ANGST ….

 1. Dit debat voegt niets toe aan het oplossen van problemen. Wat het wel heeft gedaan is het scenario, wat RadaR ons steeds maar weer probeert te laten zien, als de werkelijkheid bewijzen. Er ligt een akkoord, maar dat is in zijn huidige vorm slechts voor de “Brusselse bühne”. Het betekent in werkelijkheid vrijwel niets. En ik zal het ook nog maar eens benadrukken: het is aan een nieuw kabinet om het te gaan uitvoeren en dat betekent niets meer of minder dan dat de kiezer het helemaal in eigen hand heeft. Is de kiezer zo dom, dat hij een Regenboogcoalitie straks ook mogelijk maakt dan weet hij middels het meest recente akkoord waartoe de betrokken partijen in staat zijn.
  De kiezer zal straks beter beslagen ten ijs komen dan ooit tevoren: het [mislukte] Catshuisakkoord, waarvan CDA en VVD al volop bezig zijn de ontstaansgeschiedenis ervan in de schoenen van de PVV te schuiven, + nu het Regenboogakkoord. Kiezen wordt minder moeilijk dan ooit.
  Voel je je happy in je rol als slachtvee: kies VVD, CDA, D66, CU of GL. Ab Klink omschreef dat collectief vanavond zonder blikken of blozen als het radicale redelijke midden [ 😛 ] , wat een enorme wederopstanding heeft laten zien.
  Alleen die woorden al wijzen er ontegenzeggelijk op, dat men zich nog steeds niets van de kiezer wenst aan te trekken ofwel zich ervan verzekerd denkt te weten, dat de kiezer zich in september a.s. net zo dom zal gaan gedragen als hij in 2010 deed.
  Als ik de reacties her en der zo eens lees op de totstandkoming en de inhoud van het akkoord dan kom ik weinig blije [eufemisme] mensen tegen.
  Wil je het echt eerlijker dan zul je het toch echt moeten zoeken in de hoek van de SP en/of de PvdA.
  Ben je knettergek dan is er altijd nog de PVV en/of de Tampon-partij.
  Als ik Roemer of Samsom was zou ik me best wel prettig voelen. De munitie tegen rechts ligt voor het opscheppen. En de burger zal in grote getale die munitie als “genuine” herkennen en niet afdoen als de losse flodders, die normaal een campagne domineren.
  En Sapje … die mag zich even The Queen of the Ball voelen, maar ik acht de kans groot, dat ze in september weer gewoon een mini-uitvoering van Assepoester zal blijken te zijn.

  • Iedereen heeft weleens “a finest hour” nodig. Jolanda had dat vanavond, Jurgen. Laten we het haar maar gunnen, want het duurt maar zo kort.
   Bewondering voor de mensen, die het debat hebben uitgezeten. Ik heb me heerlijk voor een door onze gastheer beschikbaar gestelde film [American beauty …..blijft geweldig die Spacey] genesteld en geen moment aan Kees v.d. Staaij en meer van die droogstoppels gedacht. Want waarom zou ik ook: mijn vertrouwen ligt onwrikbaar bij Roemer. 😀

  • Met deze reactie ontsla je mij bijna van de verplichting iets over de dag van gisteren in een blog te vangen. Ik ben het namelijk volledig eens met je verhaal en de conslusies die je eraan ophangt. Zojuist bekeek ik alsnog P&W van gisteren en wat daarin door alle aan tafel genode gasten werd gezegd was zo beeldbevestigend, dat het nauwelijks nader hoeft te worden besproken.
   Ik kan alleen maar hopen, dat de kiezer al nu begint met zijn voorkeur niet te bepalen op grond van wat er aan tafel wordt gezegd, maar sec blijft kijken naar de keiharde feiten. En zoals je zelf al aangeeft heeft hij 2 belangrijke bronnen voorhanden [mislukt Catshuis akkoord, wat wel de eigenlijke intenties van vooral VVD en CDA bevat en Regenboogakkoord, waarvan de meest significante betekenis is dat het aangeeft hoever de kleintjes bereid zijn te gaan om ook een keer het pluche te mogen bestijgen]. Ik blijf het herhalen: verkiezingsprogramma’s zijn niet meer nodig. Simpel de scheiding aanbrengen tussen de architecten achter beide akkoorden enerzijds en de tegenstanders ervan anderzijds volstaat.

   • Is dat nu toevalig???? Want ik ga inderdaad mezelf de vrijheid gunnen om gedurende de zomer geen gram interesse te tonen in wat er uit de politieke hoek allemaal zal gaan worden gezwamd [om het met v.d. Staay te zeggen 🙂 ]
    Ik gebruik de hier breed gedragen conclusie, dat er nu al bronnen beschikbaar zijn die tot en met 12 september zeer waardevol zijn, als excuus om er een politiekloze zomer van te maken. Wellicht dat ik begin september wat TV-debatjes zou kunnen gaan volgen, maar daar ben ik nog lang niet zeker van.
    Mooi toch, die “nieuwe politiek”? Scheelt je als kiezer een heleboel hoofdpijn.

 2. Het was noch interessant noch komisch. De Regenboogcoalitie was erg eensgezind in het uitspelen van de rol van Samsom tijdens de consultatierondes. Het deed me nogal denken aan die vaak geprezen advertentie van Rollo, waar dat jongetje de olifant uitjouwt. Waarmee meteen zich de vraag opdringt of alles verder overeenkomstig die Rollo-reclame gaat verlopen. En de olifant het groot geworden jongetje later alsnog een enorme lel om zijn oren geeft. 🙂

 3. Vooropgesteld: we weten nog niet wat er in het akkoord is overeengekomen. Maar het is een “educated guess” om ervan uit te gaan, dat de VVD niet akkoord zal zijn gegaan met het grotendeels weggooien van wat het Catshuisakkoord bevatte.
  Vanavond in het debat zal vanzelfsprekend weer het oervervelende spel worden gespeeld, wat altijd in dit soort situaties op tafel komt. Rechts zal zich in het zweet praten om aan te tonen, dat de belangrijkste elementen en uitgangspunten van haar beleid in het akkoord te vinden zijn; “nieuw rechts” zal claimen dat ze erin is geslaagd om de scherpe kanten weg te slijpen en een aantal “groene” programmapunten erin te brengen. [Ik ben hoegenaamd niet geïnteresseerd in wat Pechtold te vertellen heeft eerlijk gezegd].
  Zo zou bijvoorbeeld de dolkomische situatie kunnen gaan ontstaan, dat [als het een onderdeel van het akkoord mocht zijn] Sap vol trots zal melden, dat zij in het kader van “natuur” heeft bereikt, dat Hedwige toch helemaal onder water wordt gezet, wat de staat veel geld scheelt. Vervolgens zal het CDA moeten verklaren, dat Hedwige een opoffering is die zij graag brengt tbv het halen van de 3%. En dat terwijl Koppejan zich nog geen week geleden in allerlei bochten heeft staan te wringen om 1/3 onder water en 2/3 droog als winst te zien.
  En ik sluit niet uit, dat er meer dolkomische situaties aan de orde komen.
  Overigens is het op het moment zo, dat GL nog steeds aan het vergaderen zou zijn.
  Maar waar het eigenlijk allemaal om draait is welke waarde er werkelijk aan dit akkoord mag worden toegekend. Samsom merkte terecht al op, dat veel van de afspraken wetgeving nodig hebben om te kunnen worden doorgevoerd. Dat zou op zich al een “bumpy ride” kunnen worden. Maar daarnaast vergt wetgeving tijd en die is er nauwelijks. De kans is dus heel groot, dat het begrotingsakkoord van nu door een volgend kabinet zal moeten worden geïmplementeerd. En het is natuurlijk wel zo, dat de kiezer gaat bepalen van welke signatuur dat kabinet zal zijn.
  Het kan zijn, dat Samsom een meesterlijke list aan het uithalen is met zijn standpunt nu. Naar verwachtiging gaat hem dat nl electorale benefits opleveren.
  En met die in de zak en dus vanuit een sterkere positie in de formatie kan hij [het blijft een politicus] moeiteloos de draai maken en “in het belang van Nederland” zich alsnog achter het akkoord [dan de begroting 2013] scharen, met een paar PvdA-elementjes toegevoegd desnoods.
  Waarmee ik maar wil aantonen, dat de kiezer werkelijk niemand op zijn blauwe ogen moet vertrouwen, maar tot 12 september enorm op zijn qui vive moet zijn en blijven.
  Nu op weg naar wat in ieder geval naar mijn idee een komisch debat gaat worden. 🙂

 4. Ze blijken inmiddels de pot aan het eind van de “regenboog” te hebben gevonden. Het wordt heb ik zo het vermoeden smullen straks bij het debat. Het zal trouwens wel stinken in de gangen van de 2e Kamer, want Sapje moet het inmiddels dun door de slip lopen. 😛

  • Laten we even afwachten wat er in m.n. de GL-fractie gaat gebeuren. Want er zal ongetwijfeld het nodige verkeer zijn geweest tussen fractieleden en mensen uit de achterban. Het wordt so-wie-so interessant om Sapje te horen uitleggen hoe het kan dat zij wel een overeenkomst blijkt te kunnen sluiten met of all parties de VVD en de PvdA niet. Ze moet wel een heel erg groen verhaal te vertellen hebben straks. Maar ze heeft ook geen ruimte om al te erg te overdrijven [lees: liegen] want de 2 AA’s [jammer eigenlijk dat Sapje geen Alanda heet, anders hadden we triple A bij elkaar gehad] zullen ook hun aandeel in de “winst” opeisen.
   Het zal een interessante avond worden. 🙂

 5. En het is mede dat feit, wat ook nu nog, terwijl ze zweterig door de gangen van het gebouw van de 2e Kamer rennen om een zoveelste bespreking van het werkgroepje “Kijk mij eens belangrijk zijn” te gaan bijwonen, door de politici van rechts en nieuw rechts wordt genegeerd.

  Elke keer weer constateer ik, dat je er een meester in bent om een gevoel wat een situatie bij mensen zoals ook ik oproept, in exact de juiste woorden te vangen. Ik zou zelf nooit op “werkgroepje Kijk mij eens belangrijk zijn” zijn gekomen. Maar die betiteling geeft voor de volle 100% weer wat ik door mijn hoofd voelde schieten [zonder het te kunnen grijpen] toen ik de betreffende beelden zag. Mijn welgemeende complimenten! 🙂
  Ik hoef neem ik aan niet verder toe te lichten waarom ik het compleet eens ben met je verhaal.

 6. BROEVA …….HARO!!!!!!!! Geen verbeelding krijgen nu, maar man, wat ben jij goed bezig!
  Petje af. Dit verhaal zal uit het hart gegrepen zijn van alle politiekhaters [en dat is een inmiddels niet te onderschatten aantal] in Nederland. Vet respect,man, vet respect!!!!
  Op naar het debat en “bidden” voor de goede afloop.

Nice and easy to work with

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s