HET MIRAKEL VAN HET CATSHUIS

Enige twijfel rees bij het kiezen van een titel voor dit log. Want lag “Slagveld van het Catshuis” niet voor de hand? Een overleden kabinet, een door [te] velen voorspelde glanzende politieke carriere op het hoogste nivo in de knop gebroken en een bij chronisch gebrek aan beter als leider van een ook al bijna begraven politieke partij optredende supersjacheraar ziet een toch nog voortijdig einde komen aan zijn laatste gluiperige trucje.
Slachtoffers genoeg dus. Waarvoor ik overigens, laat ik daar heel duidelijk over zijn, geen enkele traan zal storten. Integendeel, het nieuws vanmiddag deed een brede lentelach op mijn gezicht doorbreken. En daarom houd ik het toch maar op “mirakel”.
Traditiegetrouw zal er nog veel en lang worden nagepraat en geanalyseerd wat er nu precies aan de hand is geweest, wat er waarom is misgegaan. Ook ik ga me daar aan bezondigen de aankomende weken, omdat het nu eenmaal mooi past in het toegroeien naar die nieuwe verkiezingen, die er aan gaan komen.
Maar eerst toch nog maar even stilstaan bij wat misschien wel de belangrijkste vraag van dit moment is: waarom heeft Blondie de boel laten exploderen? Welke beweegreden[en] moet de man gehad hebben om te doen wat de meeste kenners hem toedichten zeker niet te zullen doen?
Omdat het een vaststaand feit is, dat de direct betrokkenen,  de onderhandelaars, ons slechts hun eigen verdraaide versie van het drama met sterk comedy-achtige trekjes zullen vertellen [Blok [VVD] en Buma [CDA] deden dat vanavond al] kunnen we dat gezwam rustig terzijde schuiven. We zullen het zelf moeten uitknobbelen en wat het nogal ingewikkeld maakt is, dat er een flink aantal mogelijkheden zijn aan te geven.
Ik  doe dat voor jullie en nodig jullie uit, als je daar de behoefte aan hebt, om jullie verklaring voor het “mirakel” te kiezen. Natuurlijk staat het jullie vrij om eigen verklaringen te geven; ik ontvang ze met open armen, want hoe gevarieerder de meningen hoe groter de kans dat we er met één in de roos schieten.
Hier komen mijn  [mogelijke] verklaringen.

A. Wilders had er gewoon helemaal genoeg van;
B. Wilders zit na 1,5 jaar achterkamertjespolitiek inmiddels van top tot teen onder de uitslag en heeft dus vastgesteld, dat hij er echt allergisch voor is;
C. Wilders is echt het lot van AOW-ers zo toegedaan, dat hij een ingreep niet kon verdragen;
D. Wilders heeft ingezien dat zijn partij en vooral hij het meest floreert, wanneer vanuit de oppositiebanken kan worden geschimpt en gescholden;
E. Wilders heeft wraak genomen voor het kunstje wat het CDA in Limburg zijn beschermelinge Stassen heeft geflikt;
F. Wilders heeft zijn toekomst inmiddels uitgestippeld en die ligt niet in Nederland en/of de Nederlandse politiek;
G. Wilders denkt via de verkiezingen de grootste partij van Nederland te worden.

Er zijn er velen meer te verzinnen, maar ik houd het bij deze 7 [wat niets te maken heeft met het oud-Hollands gezelschapsspel “Zoek de verschillen”].
Ik  zou het bijzonder waarderen van jullie te horen wat jullie gedachten over het tot ontploffing brengen van de bom [arme Rutte, onvoorbereid als hij was had hij geen helm opgezet en dat was hem aan te zien. Ik hoop, dat hij terugfietsend naar zijn Mama, van streek als hij was, niet ergens tegenaan is gereden] door Blondie zijn.
Spreek vrijuit, laat het maar horen!

Advertenties

30 thoughts on “HET MIRAKEL VAN HET CATSHUIS

 1. Wil je wel geloven, dat ik blij ben te horen, dat Rutte het ontslag van zijn ruïne as we speak aan het aanbieden is aan de majesteit? Want dat is het ultieme bewijs dat het allemaal echt waar is. Tot nu toe twijfelde ik nog of ik niet naar een reality-soap zat te kijken. Want zeg nu zelf: de acteurs zijn er naar.

 2. Lees in de VK even hoe Harry Verbon [die wel meer heel verstandige dingen heeft gezegd de afgelopen jaren] oordeelt over het inmiddels mislukte akkoord en de beslissing van Blondie om daar niet in te stappen.
  En passant legt Verbon ook nog uit op welke manier er zonder de draconische bezuinigingen van Rutte langs een rustiger en vooral beschaafder tijdpad kan worden bereikt, dat in 2015 het begrotingstekort ruim onder 2,5% zal uitkomen. Zeer lezenswaardig.

 3. Weet je waar ik me mateloos aan heb geërgerd [en dat is niet voor de 1e keer] ? Aan Rutte, die met zijn depri hoofd weer die magische woorden sprak, als de doodgraver die komt melden, dat het graf gereed is. “Wij geven jaarlijks 27.000.000.000 teveel uit!”. Met vooral die nadruk op dat “wij” als om ons ervan te doordringen, dat niet hij maar wij die 27 miljard per jaar teveel uitgeven.
  ik kan het mis hebben hoor, maar als wij [jullie en ik] werkelijk zoveel te veel uitgeven dan zou dat alleen maar de heilige economie ten goede komen. En dan zouden maatregelen om die geldsmijterij van jullie en mij te stoppen toch alleen maar contraproductief naar die economie toe werken?
  Van diverse kanten [DNB, de kliek der economen, analinitwits etc] is ons de afgelopen weken aangepraat, dat wij zelf de crisis veroorzaken omdat we onze hand op onze knip houden! Wat wil men nu eigenlijk? In welk midden ligt bu eigenlijk de waarheid?
  Het antwoord op die vragen is natuurlijk heel simpel. Omdat het Rutte zelf is, die met zijn overheid voortdurend teveel [blijft] uitgeven. Waarom komt hij niet met een keurige specificatie van die 27 miljard die teveel wordt uitgegeven. Zijn het uitkeringen? Zou kunnen,maar daar zit ook een aanzienlijk terugverdieneffect aan. Want de mensen, die steeds schameler wordende uitkeringen krijgen spenderen dat geld aan hun dagelijkse behoeften voor levensonderhoud, zoals gas, licht, water, eten, huur, kleding. Allemaal economie gerelateerde zaken.
  Zijn het subsidies? Zijn het kosten voor leuke wargames elders in de wereld? Zijn het afdrachten aan de grote spaarpot tot algemeen nut in Europa?
  Elke keer weer krijg ik bij verhalen als die Rutte [maar hij is er niet uniek in] ophangt het niet te bedwingen gevoel, dat we gigantisch in de maling worden genomen.
  En weet je, misschien had Wilders na 7 weken Catshuis ook wel zo’n gevoel gekregen. En is-ie slimmer dan de gemiddelde Nederlandse burger, want hij had het veel sneller door.

  Noot: om het nog even behapbaar te maken, 27 miljard per jaar teveel uitgeven komt neer op:
  – per Nederlander 0 – 114 jr 1.750 euro per jaar/ 150 euro per maand/ 37,50 euro per week
  – per doorsnee gezin 7.000 euro per jaar/ 585 euro per maand / 146 euro per week

  Roept u maar en beken desnoods. Ontkennen heeft geen zin, want Rutte heeft jullie en mij al schuldig verklaard.

  • Lollige maar ook to the point exercitie, Jurgen. Want het is af en toe ook echt niet meer te volgen. Het heeft soms veel weg van zigzag-gedrag, maar dat is het denk ik niet. Het is volgens mij voornamelijk toe te schrijven aan al die verschillende petten van de overheid [of daaraan verwante instanties] en al die verschillende meesters, die onze overheid dient. En waar de meester Europa voorschrijft dat er bezuinigd moet worden spuit Rutte zijn verhaal. Waar de financiële markten bevelen, dat de consumptie moet worden opgevoerd komt DNB met haar verhaal. Niets hoeft er van waar te zijn, als het maar wordt geloofd en opgevolgd.
   Trouwens, kijkend naar jouw nadere uitwerking moet mij van het hart, dat het er heel dik in zal zitten dat de creditcard niet alleen zijn plekje in Nederland moet hebben veroverd, maar ook gretig gebruikt moet worden. Wat dat betreft lijken de Nederlandse burgers wel verdraaid veel op hun eigen overheid.

  • Even wennen aan de duisternis hoor 😛
   Zeg Jurgen, ik weet niet hoe het bij jou is, maar je mag gerust weten dat ik geen 150 euro in de week teveel uitgeef. Dus moet er iemand in Nederland zijn, die 300 euro in de week teveel uitgeeft. Als ik merk dat jij dat bent ben je nog niet jarig. 😀

   • Nog steeds aan het goochelen met de lay-out, Jeanette. Dat gaat nog wel even door want er verschijnen voortdurend nieuwe mogelijkheden. 😛

  • Denk dat je inzekere opzichten gelijk hebt, Jurgen. Rutte is opzettelijk bezig de Nederlandse burger een schuldcomplex [in meerdere betekenissen van het woord] aan te praten. Terwijl het onweerlegbaar zo is, dat de staatsschuld van Nederland maar door één geldsmijter is veroorzaakt: de politiek.
   En laat ik helder zijn: ik maak daarbij geen onderscheid tussen rechts. midden of links. Al die politieke bloedgroepen zijn met hetzelfde virus besmet en hanteren al heel lang hetzelfde uitgangspunt: na ons kabinet de zondvloed.
   En iedereen doet mee aan hetzelfde spelletje, wat als doel heeft de burger in te prenten dat al die schulden zijn gemaakt in zijn naam en voor zijn bestwil.
   Gisteren in Brandpunt wees “de nieuwste ster aan het firmament der economen” Marieke Stellenburg [RadaR heeft een wel passend koosnaampje voor haar geloof ik] er met veel aplomb op, dat de staatsschuld sinds het uitbreken van de crisis in recordtijd is gestegen van 48% naar 76% van het BNP. Wat ze er opzettelijk niet bij vertelde is, dat alleen al 1/3 van die stijging van 28% is veroorzaakt door sec de steun, die de overheid aan de banken heeft verleend. Een steun, waarvan diezelfde overheid heel lang heeft volgehouden, dat ze volledig zou worden terugbetaald resp. terugverdiend en dat er zelfs via renteverplichtingen voor de banken aan verdiend zou gaan worden.
   Er zijn 2 mogelijkheden in dat kader. 1. De overheid heeft ons over die steun niet voorgelogen en ze wordt volledig terugbetaald. Dan is de simpele conclusie, dat er eigenlijk geen enkele zorg hoeft te bestaan over 10% van de staatssschuld of in geld uitgedrukt over ruim 40 miljard!
   2. Het hele verhaal over de steun aan de banken en de terugverdieneffecten daarvan blijkt een sprookje van fata morgana achtige proporties te zijn geweest en de overheid heeft 40 miljard vergokt aan de banken.
   Een zelfde verhaal als het bovenstaande kan worden opgehangen over de obscure steunacties, waarin Nederand participeerde, die onder de Europese paraplu vallen.
   Het hele probleem met de overheid en de politiek is vrij simpel te vangen. De werkelijkheid is namelijk, dat de politiek [zowel regeringen als oppositie] er op financieel gebied een enorme bende van heeft gemaakt. Maar zij blijven pertinent weigeren dat aan de burger op te biechten.
   Het is daarom terecht, dat jij in je bijdrage zo nadrukkelijk het woordje “wij” zoals door Rutte uitgesproken aanstipt.
   Want “wij” zijn in dit geval niet overheid én burger, maar sec de overheid zelf.

   • O ja, Paul … is het “paard” Stellenburg weer voor de buis gesleept?
    Ben het volstrekt eens met je schets over de verkwistende overheid / politiek en het gebrek aan moed om het eigen falen toe te geven. Men prefereert liever de burger als zondebok te gebruiken.

   • Het is m.i. een foutje dat inherent is aan de parlementaire democratie. “Wij” kiezen die overheid, dus(?) zijn “wij” volgens diezelfde overheid medeschuldig. Een belangrijke oorzaak dat de overheid er steeds weer en meer een potje van maakt ligt eveneens in die parlementaire democratie: de politiekelingen waaruit de overheid bestaat zijn niet zo happig op het nemen van maatregelen waar “wij” niet blij van worden en laatenhet nemen van noodzakelijke maatregelen dus liever over aan anderen…. die er echter precies hetzelfde over denken. De angst bij volgende verkiezingen afgestraft te worden is groot waardoor het dienen van het kiezersbelang vaak zwaarder weegt dan het dienen van het landsbelang.

    Aan de ene kant zou die overheid dus de “wij” moeten overtuigen van de noodzaak van maatregelen, aan de andere kant zouden “wij” onszelf er toe moeten brengen die noodzakelijke maatregelen te accepteren en ze niet ten koste te laten gaan van de voor de politiekelingen heilige kiezerssteun.

   • Ik kan de lijn van je betoog helemaal volgen, Frans, en zelfs grotendeels onderschrijven. Maar ik zou er ter vervolmaking van de beeldvorming inzake de politiek nog iets aan willen toevoegen. Want is het niet zo, dat die politiek onder het mom van het dienen van het “kiezersbelang” er ook niet vies van is ontzettend kostbare projecten [als bijv Europa] op poten te zetten, waarbij al snel blijkt dat het project barst van de onvolkomenheden, flaters, blunders, waarmee de politiek telkenmale opnieuw haar eigen incompetentie bewijst én de burger opzadelt met onevenredig hoge kosten?

   • Mag ik op mijn beurt nog iets toevoegen aan Paul’s “addendum”? En dat is m.n. de vraag met welk recht de politiek meent te mogen beslissen dat het voortbestaan van Nederland én het lot van haar burgers in handen kan worden gegeven bij aasgieren en haaien, die wij kennen onder de verzamelnaam “financiele markten”?

 4. Even tijd voor ander goed nieuws op het politieke vlak. Door Hollande aan de winst in de 1e ronde van de verkiezingen aldaar te helpen gaat het er steeds meer op lijken, dat de Fransen daadwerkelijk een andere weg willen inslaan.
  Alle reden voor een welgemeend “prosit!!!” dus.

 5. Vandaag zag ik Blok van de VVD [en profile heeft die man echt van een gier weg] in Buitenhof aan de gang met hoofdzakelijk zwarte pieten richting Wilders.
  Op zich vermakelijk om mee te maken hoe deze club, die zich zolang vertoonde met het aan elkaar uitdelen van schouderklopjes en veelbetekenende glimlachjes], nu zo druk is met het elkaar de schuld in de schoenen schuiven.
  Maar, zoals RadaR maar al te vaak terecht aangeeft, politiek is voor 99% de kunst van het keihard liegen beheersen. Dus zal het ongetwijfeld zo zijn dat Blok [hele enge man] bij Buitenhof zijn kunstje aan het doen was.
  Ben het overigens met de anderen eens, dat er hele leuke tijden aan komen. Ben wel benieuwd of de doorsnee kiezer anno 2012 wel beter in staat zal zijn de leugen te onderscheiden. Zo moeilijk kan dat niet meer zijn, want vrijwel alles wat in een verkiezingscampagne wordt gezegd valt onder de noemer “leugen”.
  Wat de PVV betreft houd ik op één punt een slag om de arm en dat is een mogelijk verkiezingsresultaat. Als Wilders de AOW weer tot speerpunt maakt [hij zal dan eerst die vieze nasmaak van zijn gebroken belofte uit 2010 moeten zien op te lossen] kan hij i.p. een fors deel van het electoraat [dat deel wat ook al door de pensioenfondsen wordt gepakt] achter zich krijgen. En als hij daarnaast [wat hij vandaag verkondigt] ook Europa als speerpunt toevoegt kan ook daar eenzelfde effect optreden. Dus voorzichtigheid is daar geboden, de PVV is nog niet begraven, slechts haar betrouwbaarheid is ernstig geschaad. Maar daar is niets nieuws aan, toch? En er lopen nog altijd heel veel mensen in Nederland rond, die bereid zijn een steeds maar herhaalde verkiezingsbelofte als voldoende te accepteren om hun stem weg te geven.
  En zelfs het breken daarvan in zekere mate acceptabel te vinden.
  Het feit, dat Rutte en zijn VVD tot op de dag van vandaag nog steeds hoog peilen is een afdoende bewijs van het onverklaarbaar domme gedrag van kiezers.

  • Ik heb dat half uurtje Blok ook mee kunnen pikken voor het drama ADO – Feijenoord begon. Blok is inderdaad een enge man, dus is het niet verwonderlijk dat hij enge en vooral onware dingen vertelt. Hij had zelfs de euvele moed te refereren aan al het “moois” wat het Rutte-vehikel in anderhalf jaar heeft bereikt. De man is volkomen doof en blind voor het feit, dat wat zij bereikt hebben 3/4 van Nederland graag per omgaand teruggedraaid wil zien worden.

  • Blijkens berichten zou Wilders nog op grote steun van zijn Henken & Ingrids kunnen rekenen. Dus ik denk ook, dat het verstandig zou zijn niet te denken dat we al van de man af zijn. Daarom streep ik mogelijkheid F in RadaR’s rijtje door.

 6. Kiezen is moeilijk, want zoals Paul ook al aangeeft: alle mogelijkheden passen bij de figuur Blondie.
  Maar ook ik nijg uiteindelijk naar de rancune-optie. Van het verhaal “ik doe dit voor mijn kiezers” geloof ik geen snars. Maar vast staat dat er interessante tijden aan komen. En ik hoop, dat we in ieder geval van een volgend door de VVD aangevoerdd kabinet verschoond zullen blijven. Stem SP!!!!!

 7. Rancune of niet …….. laten we aub niet onbesproken laten, dat we Blondie ook dankbaar mogen, nee zelfs moeten zijn.
  Want is het niet zo, dat het complete electoraat dankzij hem ruim voor de verkiezingen al weet waar het aan toe is als het om de VVD en het CDA gaat?
  Het mislukte akkoord kan niet anders worden geduid dan als de blauwdruk voor het verkiezingsprogramma, zoals het voor beide partijen m.b.t de komende verkiezingen zal moeten luiden. Uiteraard zal het werkelijk programma weer als reetveegpapier fungeren en dus de mooiste en aantrekkelijkste onzin en leugens bevatten. Maar het mislukte akkoord bevat de werkelijke bedoelingen en het is dan ook aan te bevelen dat een ieder, die zich niet voor de 1003e keer een oor aangenaaid wil krijgen, de tekst van de akkoord [vrij op internet te vinden] niet alleen tot zich neemt, maar het ook als vergelijkingsmateriaal bij de hand houdt als straks tijdens de verkiezingscampagne de leugenmachine weer begint te draaien.

  • Spijker op zijn kop, Arno. Misschien wel voor het eerst in de geschiedenis van het kiesrecht heeft de kiezer de kans om 4-5 voorafgaand aan de verkiezingen te weten te komen, wat de echte bedoelingen van 2 ex-regeringspartijen zijn.
   Want wie mij wijs probeert te maken, dat vooral de VVD het risico zal nemen om tijdens de verkiezingscampagne te ontkennen, wat tijdens de regeerperiode te vuur en te zwaard als de enige optie werd verdedigd, verklaar ik voor gek.
   Hoewel ik meteen besef, dat de door jou gekozen term “leugenmachine” natuurlijk wel heel passend is.
   Maar zou men het desondanks wel doen dan zou men de andere partijen een kans voor open goal bieden. En de VVD kennen we toch als niet echt genereus?

  • Arno slaat zeker de spijker op zijn kop! Want wie gelooft na kennis te hebben genomen van het [mislukte] akkoord nog dat de hypotheekrente-aftrek bij de VVD werkelijk veilig is?
   Welke oudere gelooft, dat bij het CDA de AOW nog veilig is? En de ouderen moeten daarnaast nog goed tot zich laten doordringen, dat VVD en CDA blijkens dat akkoord er geen enkele moeite mee hadden om de koopkracht van ouderen met maar liefst 4% aan te tasten, terwijl de hoge inkomens slechts 1% aan koopkrachtverlies zouden moeten incasseren.
   De lasten gelijk verdelen betekent in hun variant bij de lagere inkomens in absolute zin net zoveel geld weghalen als bij de hogere inkomens. Terwijl gelijk verdelen alleen op grond van relatieve cijfers verdedigbaar kan zijn [of allebei 4% of allebei 1%].
   Neen, dit akkoord al is het dan mislukt gaat een heel belangrijke rol spelen in de komende campagne, eyeopener als het feitelijk is.

 8. Ik race zo snel naar ADO – Feijenoord [via de buis] maar eerst nog een stukje Buitenhof. Dus even kort: G [met de heldere toevoegingen van Paul] is mijn optie.

 9. Wat een meesterlijke analyse, Paul. Mijn welgemeende complimenten. Ik voel het helemaal hetzelfde maar zou nooit in staat zijn het zo helder te verwoorden.

  Rutte heeft dat in 2010 onderkend en er gebruik van gemaakt. Wat hem in mijn ogen ook meteen als een volstrekt onaanvaardbare toekomstig partner voor datzelfde “links” maakt.
  De onderkenning en de daaruit volgende beslissing om Wilders rechtstreeks toegang tot de macht te geven hebben aantoonbaar veel schade voor Nederland opgeleverd. Die smet kleeft aan Rutte en die smet is bijna onmogelijk om weg te boenen.,

  Moet ik hieruit opmaken, dat jij vermoedt dat het “einde oefening” voor Rutte zal zijn?

  • De politiek heeft haar eigen spelregels en moraal, Optimist. Laat ik volstaan met te zeggen, dat ik van mening ben dat het “einde oefening” voor Rutte zou moeten zijn.

 10. Om te beginnen wil ik opmerken, dat rekeninghoudend met de karakterstructuur en persoonlijkheid van Wilders A t/m G zeker mogelijk zijn. Wellicht met als enige uitzondering C maar daar ben ik minder zeker van dan Frans54.
  Wat voor mij echter het zwaarst telt is, dat we Wilders kennen als een man, die zich in belangrijke mate voedt met rancune en daarom denk ik ook dat de sleutel van “het raadsel van de bom” daar te vinden is.
  Tussen Verhagen en Wilders heeft nooit “liefde” bestaan. Dat er desondanks toch een samenwerking tot stand kwam heeft, het zal niet verbazen, alles te maken met de weerzin tegen wat Wilders als “links” ziet. Rutte heeft dat in 2010 onderkend en er gebruik van gemaakt. Wat hem in mijn ogen ook meteen als een volstrekt onaanvaardbare toekomstig partner voor datzelfde “links” maakt.
  De onderkenning en de daaruit volgende beslissing om Wilders rechtstreeks toegang tot de macht te geven hebben aantoonbaar veel schade voor Nederland opgeleverd. Die smet kleeft aan Rutte en die smet is bijna onmogelijk om weg te boenen.
  Wilders kille verstandhouding met het CDA i.c. Verhagen is omgeslagen in weerzin door de vele kleinere en wat grotere botsingen, die de PVV met door CDA bewindslieden uitgedragen standpunten en voorgestaan beleid met datzelfde CDA heeft gehad. Leers met zijn geklungel rond immigratie,deze week nog Bleker met zijn Hedwige-drama, het zijn 2 meest actuele botsingen uit een langere rij.
  En toen als klap op de vuurpijl “Limburg” zich voordeed was het over met het feest. Dus uit het door jou opgesomde 7-tal is E voor mij de meest waarschijnlijke. Vooral ook omdat er meer is dan alleen het CDA om die conclusie te staven.
  Sinds de Senaatsverkiezingen heeft Wilders zijn macht zien tanen door de positie, die de SGP aangeboden kreeg. Rutte bleek bereid alles en iedereen van rechtse signatuur bij zijn clubje te slepen om maar aan de macht te kunnen blijven. Zelfs als dat zou betekenen dat zijn gedoogpartner van het eerste uur daarmee aan importantie en macht zou inboeten. Ik heb het bijna aan zekerheid grenzende vermoeden, dat Wilders niets moet hebben van een man als v.d. Staaij. En dus leidde de groeiende importantie van die in wezen marginale partij met in veel opzichten stuitende partijstandpunten tot steeds meer wrevel. V.d. Staaij was de laatste tijd meer in het nieuws dan Wilders en dat was uiteraard niet de bedoeling. Dus maakte Wilders er korte metten mee, want de SGP zakt vanaf nu weer terug in de treurige duisternis, waar de club ook hoort.
  Deze aanvulling maakt dat mogelijkheid E moet worden aangepast in E accent.
  Maar er is meer en ik denk, dat daar als het stof weer een beetje is neergedaald door menig politiek analist ook achter zal worden gekomen.
  Wilders heeft met zijn “bom” ook zijn ultieme wraak genomen op oud makker Hero Brinkman. Deze blijkbaar van Wilders veel geleerd hebbende ex-cop zag medio maart jl. zijn kans schoon om zijn stap naar de glorie te maken. Door zijn “meesterzet” alleen verder te gaan werd deze clown ook al van min of meer doorslaggevende betekenis voor het langzamerhand wel erg veel van een rammelend vehikel weg hebbende kabinetje van Rutte. Deze lichtgewicht werd bij vrijwel elk heikel punt om zijn standpunt gevraagd en blies zichzelf, met goedvinden van Rutte, op tot een factor van belang.
  De explosie van gisteren op het Catshuis heeft Brinkman in één klap van al zijn gebakken lucht importantie beroofd. Zelfs is het niet uitgesloten, dat deze Brinkman niet meer in de Kamer zal terugkeren na de komende verkiezingen.
  [Alleen Rutte zou hem kunnen redden door hem naar de VVD te halen als beloning voor bewezen diensten, maar eerlijk gezegd betwijfel ik dat.]
  Samengevat: het kabinet ligt op zijn kont, wat als een zegen voor een groot deel van Nederland mag worden beschouwd. In die zin kunnen we Wilders dankbaar zijn. Maar zijn beslissing om de bom tot ontploffing te brengen heeft hoegenaamd niets met Nederland en de Nederlanders [laat staan de AOW-ers] te maken; hier is “slechts” sprake geweest van een overkokende ketel vol rancune, een niet te onderdrukken aandrang om wraak te nemen. Wraak op:
  – Verhagen en zijn oude regentenpolitiek bedrijvende CDA
  – Rutte, omdat die heeft geprobeerd Wilders’ macht te marginaliseren
  – Brinkman, omdat deserteurs nu eenmaal standrechtelijk geëxecuteerd moeten worden.
  Daarom voeg ik uiteindelijk toch maar een mogelijkheid aan het rijtje toe:
  – Wilders heeft voor 99,9% sec uit pure rancune gehandeld.

 11. Van C geloof ik geen hout, het enige lot dat hem interesseerd is volgens mij dat van hemzelf. Omdat het nadenken over nog meer mogelijkheden mij zo laat op de avond niet goed af zal gaan houd ik het vooralsnog op een combinatie van D, E en G

 12. LOL .. het begint, begrijp ik hier dus uit. 😀
  Ik voeg eerst een mogelijkheid toe en ga dan een nachtje slapen over de mogelijk echte verklaring, ok?
  Naar mijn idee heeft Rutte tegen Fleurtje gezegd “doe eens normaal, man” en dat is Blondie in zijn verkeerde keelgat geschoten.

Nice and easy to work with

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s