SAMSON

Met een 8-punten lijstje presenteerde Samsom gisteren het gezicht van de PvdA na Job Cohen. Direct al roept de presentatie van Samsom een beeld op van een partij, die voornemens lijkt op haar schreden terug te keren, of zoals in de pers al werd gemeld bereid is de onder Kok afgeschudde ideologische veren weer aan te plakken.
Wat Samsom in ieder geval heel nadrukkelijk doet is duidelijk maken, dat de neo-liberale PvdA van Wim Kok ten grave is gedragen en dat de zwalkende, laffe en gezichtloze PvdA van Job Cohen wordt omgebouwd tot een partij met in elk geval herkenbare speerpunten.
Als je het rijtje wat de nieuwe fractieleider en wellicht toekomstig partijleider opsomt langs loopt [ik zal er straks puntgewijs op in gaan] dan springt daar vooral bij in het oog, dat de gemeenschappelijk factor solidariteit [bijdragen naar draagkracht] is. En meteen constateer je daarbij, dat het een interessant debat zou moeten gaan worden, als Rutte c.s. met hun geschenk aan de samenleving uit hun Catshuishol komen.
Want wie gelooft, dat er ook maar het minste spoortje solidariteit in het Rutte-geschenk te bespeuren zal zijn, zal bedrogen uitkomen.

Collectieve welvaart boven individuele rijkdom” is de vlag waaronder Samsom zijn punten plaatst. Puur vanuit de materiële hoek bezien [een ieder moet voor de eigen geestelijke rijkdom willen blijven gaan] een zuiver en goed uitgangspunt. De voortrazende crisis heeft afdoende duidelijk gemaakt wat het streven naar individuele rijkdom, beter samengevat als “het nooit genoeg principe”, in de mens losmaakt. Wat mij betreft nooit meer zo’n periode van egoïsme, narcisme, empathisch onvermogen en meedogenloosheid.

Hogere inkomens moeten zwaarder worden belast, zowel in fiscale zin als waar het om huren betreft. Bijdragen naar draagkracht, wat mij betreft volstrekt legitiem. Wat ik mis is een voetnoot over bijv. de winstbelasting voor het grote bedrijfsleven. Banenmotor OK, maar in de afgelopen jaren is wel gebleken, dat de wijze waarop het grote bedrijfsleven door onze overheid in de watten is gelegd en de manier, waarop hier handig gebruik [misbruik?] van is gemaakt bij veel burgers kwaad bloed heeft gezet.

Geleidelijk afbouw van de HRA in 30 jaar naar maximaal 30% en aftopping tot de gemiddelde huizenprijs klinkt doordacht en verantwoord. 30 jaar is een periode, waarin zelfs de meest maatschappijvreemde egoist aan het verlies van zijn niet langer volledig houdbare recht zal kunnen/moeten wennen.

Wat de zorg betreft hanteert Samsom ook het uitgangspunt “bijdrage naar draagkracht” door een nadrukkelijke voorkeur uit te spreken voor premie en eigen bijdrage, die inkomensafhankelijk worden. Men sluit zich daarbij eindelijk aan bij het door de SP al veel langer uitgedragen standpunt.
De PvdA zal daarnaast de op het marktprincipe gebaseerde concurrentie tussen zorgverzekeraars doen stoppen. Hoewel heel Nederland al jaren weet, dat een dergelijk soort gekunstelde concurrentie juist het tegengestelde bewerkstelligt [hogere prijzen en slechtere kwaliteit ipv dalende prijzen en stijging van kwaliteit] van wat men zegt te beogen, heeft de PvdA wat langer nodig gehad om hetzelfde te ontdekken. Maar beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.

Op het gebied van de arbeidsmarkt noemt Samsom hervorming van de WW en verbetering van de positie van flexwerkers [alweer een SP-speerpunt] als belangrijkste items.

Één ding is zeker: met het verhaal van Samsom zet de PvdA zich weer herkenbaar op de kaart. De reacties uit de rechtse hoek van het politieke speelveld onderstrepen dat nog eens.
Er blijft nog een enkel niet onbelangrijk punt voor Samsom en zijn van nieuw elan voorziene partij om op te lossen. En dat is de anno 2012 zeer PvdA-sceptische kiezer ervan overtuigen, dat het hier niet voor de zoveelste keer gaat om loze verkiezingsbeloftes, die straks eenmaal aan tafel weer niets meer waard blijken te zijn geweest. En we hebben het dan over “a major problem”, waarvoor een ware “SamsoN” nodig zal zijn om op te lossen.

Advertenties

14 thoughts on “SAMSON

 1. Met Radar ga ik erin mee, dat de opstelling van “de nieuwe PvdA” in het komende debat over de Catshuis-eieren van Rutte c.s. een prima graadmeter kan en zal zijn. Tot dat moment kan het standpunt over Diederik’s plannen en performance beter worden opgeschort, lijkt mij.

  • De `zenderstilte` is weer optimaal wat het het Catshuis aangaat. De pers vermaakt zich ondertussen door allerlei groeperingen uit te nodigen met eigen bezuinigingsplannen te komen. Prima mogelijkheid om vast te stellen hoezeer de strategie om groepen in de samenleving tegen elkaar uit te spelen ¨[jong vs oud, werkend vs werkloos, gezond vs ongezond etc.] heeft gewerkt.

   • Over groepen gesproken: in Buitenhof van afgelopen zondag zag ik voor de allereerste keer een discussie worden aangezwengeld over de passiviteit van de jeugdige generatie [een stokpaardje van onze gastheer, zoals bekend 🙂 ].
    Wat mij daarin overigens onaangenaaam verraste was, dat ook daar de “verdeel en heers-strategie” opnieuw werd toegepast, want de vraag over de passiviteit gold sec voor het opkomen van de EIGEN belangen. Wat bij mij meteen de vraag deed opkomen of de jonge generatie dan is vrijgesteld van het opkomen voor de belangen van anderen, zoals de eigen ouders, de eigen opa en oma???

   • Ook gezien, die discussie met o.a. het blonde Zeeuwse schaap aan tafel als representant van de dertigers. Tijdens die discussie werd de geboorte van dat G500 initiatief publiek bekend gemaakt.

  • Er kennis van nemen en er de realiteitswaarde van inschatten kan ook geen kwaad, Arno. En het besef, dat dit kabinet weleens de rit kan gaan uitzitten en dan zijn Samsom’s plannen al aardig beschimmeld. Tenzij hij daar een afdoende middel tegen weet te vinden.

 2. Naar mijn bescheiden mening is er meer dan voldoende aanleiding om met de nodige reserve naar het “programma” van de PvdA van Samsom te kijken.
  Opvallend is zeker de draai richting SP; ik kan weinig echt eigen PvdA-kenmerken vinden in wat S. op tafel brengt.
  Gisteravond bekeek en beluisterde ik hem bij Moraalridders en de indruk die bij mij is blijven hangen is er één van een over-ambitieus fractieleider met sterke ADHD-trekjes. Het ratelde maar door met een snelheid, die de objectieve kijker al na een minuut of wat het spoor kwijt zal hebben doen raken.
  En er zit ook een storende discrepantie in Samsom’s verhaal. Met veel nadruk profileert hij “zijn PvdA” als links [van het midden weliswaar, maar nadrukkelijk veel linkser dan de partij zich de afgelopen jaren manifesteerde].
  Nog geen 24 uur later gooit hij in de publiciteit, dat een samenwerking tussen de heruitgevonden PvdA en de VVD van Rutte zijns inziens goed mogelijk zal zijn in de nabije toekomst.
  Iets zegt me, dat veel links geörienteerde kiezers daar nu net niet op zitten te wachten. Iets anders zegt me, dat S. blijkbaar zonder schroom de pretentie wenst uit te stralen van een opnieuw grote PvdA, waar onder zijn leiding als het om regeringsverantwoordelijkheid zal gaan nauwelijks omheen zal kunnen worden gelopen.
  Ambitie is niets mis mee, zolang het maar niet in de richting van zelfoverschatting en jeuk veroorzakende onbescheidenheid gaat.
  Laat ik niet onvermeld laten, dat de programmapunten zoals door S. opgelepeld prima overeenkomen met wat ik persoonlijk graag zou willen zien gebeuren. Maar er rijzen twee problemen voor mij.
  Allereerst is er de twijfel, zoals door RadaR e.a. ook verwoord, over het hardheidsgehalte van die programmapunten. Zou er een VVD-PvdA samenwerking komen in de toekomst dan zie ik veel van die punten al bij voorbaat ineenschrompelen. Waardoor een PvdA-kiezer zich voor de zoveelste keer bekocht zal voelen. En met het uitgekauwde argument “in een coalitie is het geven en nemen” allang geen genoegen meer zal nemen.
  Verder vraag ik me werkelijk af of ik de PvdA wel de meest wenselijke partij vind om de uitvoering van nieuw beleid aan over te laten. Voorshands geef ik liever de voorkeur aan een nieuw gezicht i.c. de SP. Een partij trouwens, waar de “nieuwe PvdA” wanneer zij voor de verandering eens oprecht is in haar verhaal, veel beter zaken mee zou kunnen en moeten willen doen dan met de in 2 jaar tijd sterk verrechtse VVD. Waarvan betwijfelt mag worden of ze wel brood zal zien in alweer een ommezwaai, deze keer naar links-liberaal beleid. Daarmee zou Rutte als leider weleens zijn geloofwaardigheid niet alleen op het spel kunnen zetten maar zelfs verliezen. En dus de winst die zijn nog maar net opgekomen rechtse imago hem in het verkrampte Nederland heeft opgeleverd zou kunnen verspelen. Daar zie ik een calculating politician als Rutte niet aan beginnen.

  • Goed stuk, Paul!! Mag ik het zo samenvatten, dat je vindt dat Diederik te hard van stapel loopt? En zoals gebruikelijk bij dat soort acties de nuance en de werkelijkheid enigszins uit het oog lijkt te verliezen?
   Overigens een eigenschap van S., waarvoor in de verkiezingsstrijd rond de opvolging van Cohen van meerdere kanten nadrukkelijk werd gewaarschuwd.

  • Hij loopt inderdaad veel te hard van stapel en wellicht zelfs wel zichzelf voorbij. Het kameleongedrag [nu een soort SP-light] bevalt me niet. En over de ellende van het nog actieve kabinet al een nieuw Paars proberen te smeden, ik heb daar weinig affiniteit mee.

 3. Ik kijk hier met argusogen naar. Zijn politici, van welke gezindte dan ook, niet bij uitstek de beroepsgroep die het van woorden moet hebben en per definitie met daden tekort schiet? Diederik zal het allemaal best menen [nu], maar straks als de bekende krachten in het politieke speelveld gaan werken kan er net zo gemakkelijk helemaal niets van het verhaal van nu overblijven. Zwart op wit en met een handtekening eronder ……dan ga ik er eens over denken.
  Nu is het wat mij betreft nog niet veel anders dan een nieuwbakken leider, die zijn achterban naar de mond praat. En daarbij inderdaad flink leentjebuur speelt bij de SP. Op welke partij, los van wat voor prachtig tranentrekkend verhaal Diederik ophangt, ik toch zal gaan stemmen.
  Mij lult niemand meer om ….. alleen daden tellen waar het de PvdA betreft.

  • Zelf houd ik het bij een objectieve blik op standpunten van een partij, die zich niet alleen moet heruitvinden maar ook herbewijzen. Maar de duidelijk zichtbare tendens naar SP-standpunten helpt wel. 🙂

 4. Helder weergegeven, RadaR, en je trekt vrijwel dezelfde conclusies als ik deed na lezing van het krantenartikel. Het mag/kan niet bij woorden blijven, het zal allemaal in de praktijk moeten worden gebracht. Maar dat zal nog wat clashes gaan geven. Het is maar te hopen voor coming man Diederik dat het niet in “crashes” uitmondt.

 5. SP “light” …. dat is wat ik eruit haal. En om misverstanden te voorkomen : per saldo is dat positief.
  Maar de crux zit hem uiteraard in wat je in de laatste alinea zo prima beschrijft. Hoe krijgt Samsom de kiezer zover, dat hij zijn vertrouwen aan dat verhaal geeft? Daar is een krachttoer a la SamsoN voor nodig.

 6. SamsoM is geen SamsoN, vooral in fysiek opzicht niet. 🙂 Maar wat hij zegt klinkt niet beroerd. Maarrrrrrrrr ……… na die woorden komen altijd de daden. En daar hou ik een flink aantal slagen om de arm.

Nice and easy to work with

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s