LET’S PRIVATISE DEMOCRACY

Uit een onderzoek van tegenhanger van het CPB, het wetenschappelijk economisch onderzoeksburo NYFER, blijkt dat we in 12 jaar tijd 2x zoveel [het dubbele dus] aan zorg zijn gaan betalen. Slechte kwaliteit voor het dubbele van de prijs … wie krijgt daar niet een warm gevoel bij?
Direct denk je “Inflatie??”, maar nee, dat kan het niet zijn. Gemiddeld 8,3% inflatie in de afgelopen 12 jaar, als dat waar zou zijn zou Nederland allang op zijn kont hebben gelegen.
Wat kan het dan wel zijn? Laten we eens een aantal mogelijkheden doorlopen. Ik zou zeggen: “loop even met me mee”. En tijdens die wandeling gebruiken we als wegwijzers de verklaringen die de politiek ons keer op keer geeft voor die exhorbitante stijging in de zorgkosten. Om het herkenbaar te houden, weet u wel.

Wegwijzer 1: De Nederlander leeft ongezond.
Ons wordt met regelmaat het beeld voorgeschoteld van een volk, wat teveel rookt, teveel en ongezond eet, teveel drinkt met comazuipende tieners als exces.
NYFER constateert in haar rapport, dat het beeld van dat ongezond leven niet blijkt te kloppen. we worden zelfs steeds gezonder.

Wegwijzer 2: Nederland wordt gegeseld door een vergrijzingsgolf.
De Nederlander leeft langer en heeft “dus” langer zorg nodig.
Uit het onderzoeksrapport “Integrale zorg in de buurt” blijkt, dat die vergrijzing helemaal niet zo’n belangrijke rol speelt i.r.t. de steeds maar stijgende zorgkosten. Slechts 15% van die stijging respectievelijk verdubbeling van de zorgkosten kan worden toegewezen aan de vergrijzing.

Het NYFER-rapport ontmaskert a.h.w. de politieke argumentatie, waarop bij voortduring allerlei meestal voor de zorgvrager/premiebetaler onprettige beleidsmaatregelen worden gebaseerd, als compleet onjuist. Iets om over na te denken, me dunkt.
Overigens blijf ik zelf de mening toegedaan, dat er ook andere vraagtekens kunnen worden gezet bij de politieke argumentatie. Is de overheid door haar eigen laksheid en incompetentie niet mede een partij [wellicht zelfs wel de belangrijkste], die gelegenheid biedt tot het maken van de keuze voor “ongezond leven”? En zo handelt louter en alleen om langs meerdere kanten zoveel mogelijk geld bij de burger te kunnen weghalen? Jezelf doodroken en doodzuipen mag, als je de accijns maar betaalt. En mocht je tijdens dat proces diverse malen zorg nodig hebben tot het moment waarop je rochelend je laatste adem uitblaast of je je in je laatste coma hebt gezopen, allemaal prima, maar dan wel er steeds meer voor betalen graag
Nee, elke keer als de overheid dat argument van het ongezond leven naar voren brengt speelt zij de grootste en meest weerzinwekkende huichelaar die je je maar kunt indenken.
Voor de vergrijzingsgolf-argumentatie geldt iets soortgelijks. Bijvoorbeeld de constatering, dat die vergrijzingsgolf niet als een donderslag bij heldere hemel over ons is gekomen. Die golf stamt uit de jaren 50 van de vorige eeuw, toen Nederland zichzelf weer aan het opbouwen was na een 2e wereldbrand. In die tijd werden echtparen gestimuleerd vooral veel echt te blijven paren. Er waren kinderen nodig, overheid en kerk hersenspoelden die jonge paartjes.
Zo ontstonden grote gezinnen [zelf kom ik uit een gezin van 7 kinderen], die soms tot ongelooflijke resutaten [13 kinderen, bij mij op school zat zelfs een jongen, die thuis 20 broertjes en zusjes had] leidden.
Ik wil niet bestrijden dat het nodig was, dat herbevolken van Nederland, maar er wel bij onderstrepen, dat het feitelijk om braaf door mannetjes als mijn vader en vrouwtjes als mijn moeder uitgevoerd regeringsbeleid ging.
En als je als overheid je burgers zo aanstuurt dan zou je het ook je dure plicht mogen beschouwen om naar de toekomst toe rekening te houden met de bijkomende effecten van dergelijk beleid. Want regeren is immers vooruitzien.
In die zin kan en mag de argumentatie van de politiek anno nu dan ook tenminste als hypocriet en een steek in de rug van al die fokkende en broedende ouders uit de 50-er jaren van de vorige eeuw worden gezien.
En als een boodschap van eigen falen uiteraard. Want men is volstrekt incompetent [of is onverschillig het juiste woord] gebleken waar het het inspelen op de onherroepelijk eens opdoemende effecten van dat “babyboomer beleid” betreft.

De politiek is er niet vies van het eigen falend beleid uit het verleden te gebruiken om nieuw falend beleid anno nu te bedenken. Zolang het maar geld oplevert. Je zou het haast een vicieuze cirkel van falend beleid kunnen noemen. Waarvoor u en ik elke keer opnieuw braaf mogen blijven betalen. En steeds meer betalen, zoals de aanvang van dit log al duidelijk maakte.
Het is goed, dat er een bureau als het NYFER is, al was het maar om de echte waarheid tegenover de politieke waarheid te plaatsen.

Er rest nog één punt wat m.i. om opheldering vraagt. Of althans om nadere stipulering, want als u de afgelopen 10 -15 jaar hebt opgelet dan heeft u het om u heen zien gebeuren. Als bij alle andere geprivatiseerde en voorheen tot het publiek domein behorende sectoren koos de overheid in 2006 t.a.v. de zorg voor een feitelijk heel simpele strategie, die elders in de Westerse wereld ook uitstekend bleek te hebben gewerkt. Er werd privatisering ingevoerd, vergezeld van altijd maar diezelfde boodschap : meer kwaliteit en lagere prijzen c.q. kosten. Vervolgens werd en wordt er nog steeds een mechanisme in werk gesteld, wat tot doel had het tegenovergestelde te bewerkstelligen. Wie in 2012 de uitgangspunten, die in 2006 als spijkerhard werden gepresenteerd bij de start van de privatisering van de zorg, bekijkt zal van de ene verbazing in de andere vallen. Duurder en slechter staan als de praktijk van nu tegenover de doelstellingen van 2006. In die zin kan de constatering van het NYFER in haar rapport niet onvermeld blijven: “Zorgaanbieders interesseren zich te weinig voor doelmatigheid”. En: “… de zorg zou laagdrempelig moeten zijn en beter moeten worden georganiseerd”.
Maar de kernvraag is of er nog wel een begaanbare weg is naar die op zich heel plausibele gedachten van het NYFER. Want is het wel slechts incompetentie van de overheid, die steeds de situatie doet ontstaan waarin doelstellingen als beter en goedkoper worden ingehaald door resultaten als duurder en slechter? 1x, 5x, 10x de plank misslaan, niet echt geweldig, maar voortdurend blijven misslaan riekt naar iets anders dan pure domheid. 1 jaar, 5 jaar, 10 jaar dezelfde knoerten van fouten maken, het getuigt niet echt van intelligentie en lerend vermogen, maar voortdurend die knoerten van fouten blijven maken daar komt een onprettig geurtje vanaf.
De opzet van de hele privatiseringsstrategie in Nederland is een vrijwel exacte kopie van die in de Verenigde Staten eerder werd toegepast. En je kunt veel van de Yanks zeggen [en dat doen we hier ook regelmatig] maar niet dat ze niet slim en sluw zijn.
En de Amerikanen ontwikkelden een strategie, die op de volgende pijlers rustte:
– begin privatisering in delen en maak dat bij aanvang goedkoper dan voorheen;
– compliceer de resterende publieke delen zodanig met wet- en regelgeving, dat op korte termijn de kosten daar explosief stijgen;
Uiteindelijk leidt dat tot de constatering, dat complete privatisering de enige “betaalbare” weg is.
Wie om een voorbeeld vraagt uit de praktijk van vandaag kan ik bedienen. Kijk maar naar het beleid van onze “veiligheidsminIster” en zijn kale page Teeven. Die al 1,5 jaar bezig zijn om met een wekelijkse frequentie kastenvol met nieuwe regeltjes op te boeren, regeltjes die voor de mensen in de praktijk vrijwel onuitvoerbaar en dus onhaalbaar blijken. Omdat ze te duur zijn.
Ik voorspel u, dat binnen een paar jaar het voorstel op tafel gaat komen om bepaalde sectoren in het veiligheidsdomein vanwege uit de klauw gierende kosten voor de maatschappij aan de private markt over te laten. En in die zin is het goed op te merken, dat door private ondernemingen in Amerika gerunde gevangenissen een doorslaand succes zijn. Voor de op winst belusten uiteraard.
De enige vraag die we zelf dan nog te beantwoorden hebben is al even simpel: waar hebben we nog een overheid voor nodig????
Wellicht dat die vraag wordt beantwoord via de laatste en meest ultieme privatiseringsactie ooit ondernomen. Privatisering van het parlement en daarmee van de democratie.

Advertenties

22 gedachten over “LET’S PRIVATISE DEMOCRACY

 1. Als zijnde een anarchistische liberalist die vrijheid van het individu zeer hoog in de agenda heeft staan wat gekoppeld is aan een mijns inzien bijzonder groot en bijzonder logisch wantrouwen naar de overheid verbaasd het continu falen van de overheid mij allang al niet meer.
  Daar waar een overheid zich zou toe moeten beperken namelijk veiligheid, zorg, welzijn en onderwijs zijn dat nu precies die gebieden waarin zij als overheid niet alleen schromelijk faalt maar ook compleet is vergeten dat een overheid ten dienste hoort te staan van de burger, en niet zoals nu vaak het geval is dat de burger ten dienste staat van de overheid.
  Inmiddels bezitten wij een overheid die van een buiten proportionele omvang is, een overheid ook welke middels krankzinnige wet & regelgeving de burger dusdanig bij de strot heeft dat ieders persoonlijke vrijheid in het gedrang aan het komen is voor zover dat al nog niet is gebeurd.
  Bedenk maar eens goed hoeveel en hoezeer de landelijke, provinciale en gemeentelijke overheden ingrijpen in uw eigen persoonlijke levenssfeeer, er is bijna geen zuchtje adem meer over waar een overheid zich niet mee bemoeid of invloed op wenst te hebben.
  Persoonlijk blijf ik me er over verbazen met hoeveel gemak onze overheid de Nederlandse burger als makke schapen naar de slachtbank aan het leiden is.
  Het is tiest maar waar, onze overheid in inmiddels verworden tot een vijand voor iedere aan haar zorg toevertrouwde burger en zo dient zij ook beschouwd te worden, als vijand!!

  NB@Jurgen @Radar
  Aangaande het taxi verhaal over gehandicaptenvervoer kan ik je wel vertellen dat er met een bruto marge van 1,5% er bijzonder weinig miljoenen aan de strijkstok van de taxibedrijven blijft plakken.
  De enige die er enigzins profijt van zouden kunnen hebben gehad is het bedrijf Connexxion die zich opsteld als een soort vervoersmakelaar, in concreto betekend dit dat Connexxion indien er een aanbesteding is gewonnen ( en o heilige mozes, zij winnen echt bijna altijd???) het feitelijke werk uitbesteden aan andere bedrijven die dit mogen doen voor een aanzienlijk lagere prijs dan wat Connexxion ervoor krijgt.
  Neem bijvoorbeeld het buiten regionale Valyss vervoer,
  Connexxion heeft net als de vorige keer de aanbesteding van dit valyss vervoer gekregen omdat zij aan de overheid de laagste km prijs aanbood, daar waar eerst de km prijs was 1,30euro heeft Connexxion deze opdracht gekregen voor nu 1,10euro per km.
  Connexxion heeft dus daarmee miljoenen reizigerskilometers binnengesleept en dan doen zij het volgende, daar waar Connexxion zelf geen sterke positie heeft in de zin van aantal auto’s en/of chauffeurs nemen zij contact op met een lokaal taxibedrijf en deze word aangeboden als onderaannemer voor Connexxion te gaan rijden.
  Omdat de marges in de Taxibranche, “mede dankzij allerlei falende overheidsmaatregelen”, al jaren onder forse druk staan gaat zo een lokaal taxibedrijf zuchtend en steunend acoord, alleen krijgt het lokale bedrijf geen 1,10 euro de km maar nog slechts 0,83 eurocent!!!
  Dit wetende en dan ook nog eens bedenken dat in de internationale transportwereld de vrachtvervoersprijs al jaren lang 0,85 eurocent de km is hoef je geen Nostradamus te heten om je te beseffen dat je voor die prijs niet echt topkwaliteit kunt verkrijgen, en yes dat is een understatement!!!!.
  Dit is dus ook exact de reden waarom de gehandicapte en overige reizigers van dit soort vervoer om de paar jaar weer met een ander bedrijf krijgen te maken.
  Met een brutomarge van slechts 1,5% hoef je je als lokaal taxibedrijf echt geen illusies te maken dat je daar schathemeltjerijk van word, sterker ik ken zat bedrijven die zelfs die marge niet haalden en al blij waren dat ze net break even konden halen.

  • Beste Willem,
   Niet om weg te kruipen, hoor, maar wat ik zei over de taxiwereld in mijn eerdere bijdrage is wat letterlijk deze week in de krant stond. Jouw reactie brengt daar wel een nuance in aan, maar praat de gesuggereerde praktijken niet geheel weg. Het verbaast mij, dat er sinds het verschijnen van het betreffende krantenartikel geen reacties uit de taxiwereld zelf zijn gekomen. Tel daarbij op, dat de taxiwereld, terecht of niet, al heel lang een naam heeft hoog te houden als een branche, waarin men inventiviteit en een soms heel duidelijk zichtbare aanleg om wegen te vinden om de onnozele klant een oor aan te naaien vaak weet te koppelen tot voor die klant niet werkelijke positieve uitkomsten.

  • Duidelijk zal zijn, dat de overheid van nu door mij ook niet als “de vriend” wordt beschouwd, waar je graag mee gezien wilt worden.
   Maar meer nog dan het zoeken naar een kwalificatie van de huidige relatie, die wij als burger met de overheid hebben, achtte ik het belangrijker de vraag aan de orde te stellen of wij als burgers het soort overheid, zoals die zich thans gedraagt en manifesteert, wel nodig [moeten willen] hebben.
   Een overheid, die zich steeds duidelijker en met steeds minder terughoudendheid manifesteert als een werkmaatschappij van de grote Holding, die in Brussel resideert.
   Ik zou graag zien, dat de Nederlander daar eens goed over gaat nadenken.
   Je merkt zelf terecht op, dat de rolverdeling zou moeten zijn “de overheid is er voor de burgers”. De overheid anno nu is dan een slecht acteur in een beroerd toneelstuk en helaas zit het publiek in de zaal al heel lang te snurken. Terwijl ze toch een hele hoge toegangsprijs hebben betaald.

 2. Het voordeel van lang wachten is weer eens overduidelijk. 😀 Want wat zou ik nog aan dit log en haar reacties moeten toevoegen?
  Ook ik ben één van de ongetwijfeld vele Nederlanders, die de “voordelen” van de privatiseringsgolf aan den lijve hebben mogen ondervinden. En weet dus, dat wat hier wordt geconstateerd en waar tegen wordt gefulmineerd volledig waar is.
  O, 1 ding wil ik nog wel kwijt: ik ook zag Kamp gisteren bij P&W en begrijp daardoor waarom Jurgen ineens met de metafoor “warden” [bewaarder] voor de overheid op de proppen komt. Want Henk Kamp had niet alleen net zo goed Henk Kampbewaarder kunnen heten, de man kan zo in de tijdmachine worden gezet en 75 jaar terug worden gecatapulteerd om aldaar zijn naam in de praktijk waar te maken. Die pet zou hem zeker goed staan.

 3. Het is denk ik nuttig om nog even één aspect aan dat privatiseringsverhaal [en dan pak ik ook de zorg bij de kop, omdat het nu eenmaal het meest sprekende voorbeeld is] toe te voegen. En dan doel ik met name op het niet meer te ontkennen feit, dat privatisering in die zorg [maar hetzelfde geldt voor sectoren als de woningcorporaties, onderwijs [InHolland, Amarantis] e.a.] in werkelijkheid niets anders betekent dan dat de deur wijd open is gegooid voor de hongerige wolven, die legaal maar vooral ook illegaal het geld met sloten tegelijk hebben opgezogen. Even een korte opsomming:
  – enorme bedragen zijn via het PGB-kanaal aan de zorg onttrokken en rechtstreeks in de zakken van gewiekste heren en dames verdwenen;
  – zojuist meldt de krant dat ook de taxiwereld de gelegenheid die hen via het gehandicaptenvervoer werd geboden gretig zou hebben aangegrepen om de miljoenen met stapels tegelijk de eigen zakken in te laten vloeien;
  – en dan de geestelijke gezondheidszorg. Hoewel ikzelf [even afkloppen] er nog nooit mee in contact ben gekomen zijn mij gevallen van nabij bekend waar niet alleen je mond van openvalt maar ook je pantalon spontaan je enkels opzoekt. En of de duivel er mee speelt: gisteren was in de 5e Dag [Ned. 2] een onderwerp te zien over een compleet gestoorde psychotherapeut, die jarenlang ongehinderd zijn gang heeft kunnen gaan. En daar kun je onder verstaan niet alleen volkomen idioot gedrag, maar ook een uitgekiende manier om zoveel mogelijk geld te kunnen declareren bij de bevoegde instanties. Jullie zouden het moeten bekijken, je geloof werkelijk je ogen en oren niet. Die man is knettergek, maar ondanks dat zijn patiënten meer dan 4 jaar geleden al bij de Inspectie klachten indienden heeft hij rustig zijn gang kunnen gaan met alle immateriële schade [patiënten gingen er depressiever vandaan dan ze er kwamen] en materiële schade [de enorme declaraties] van dien.
  En we weten allemaal dat dit geen uniek geval is, want hoe vaak is er niet de afgelopen tijd schrikbarend nieuws uit de wereld van de artsen en specialisten opgedoken? En hoe vaak zullen gelijksoortige gevallen niet verder zijn gekomen dan de doofpot?

  Die deur is willens en wetens wijd open gegooid door de politiek en de wolven, hyena’s en meer van dat spul zijn in drommen naar binnen gestormd.
  Want de wereld van de privatisering is een “open space” waar iedereen zijn eigen plekje moet veroveren ten koste van alles desnoods. En de overheid kijkt achter de hekken rond haar eigen steeds verder slinkende territorium als een soort “warden” met de handen op de rug toe hoe dat gekrioel in die open space verloopt en knikt goedkeurend als ze ziet, dat de zwakkeren langzaam maar gestaag het loodje leggen. Want die overheid [ zie Henk Kamp gisteravond bij P&W] heeft iets van een sadist en is derhalve meer aangetrokken tot het langs de muilen van de wolven en hyena’s lopende kwijl dan het geklaag van die zwakkeren.
  En in die door de politiek herschapen wereld moeten goedwillende mensen, die gewoon hun roeping willen volgen om te zorgen voor mensen die dat nodig hebben, proberen overeind te blijven. Terwijl de overheid en de politiek hen de rug toekeert.

  • Veel dank voor deze adembenemende bijdrage, Jurgen. Wordt werkelijk zeer op prijs gesteld. in het bijzonder omdat zo haarscherp wordt duidelijk gemaakt waar en hoe de overheid tekort schiet.
   Want je drie sprekende voorbeelden [zodra ik de kans heb zal ik zowel de 5e Dag als P&W alsnog bekijken] wijzen keihard naar één plek: de enorme lege ruimte, waarvan op de inmiddels gesloten deur nog wel het naamplaatje is blijven hangen: Dienst Handhaving.
   De overheid heeft er regelmatig de mond van vol, maar schiet in concreto hopeloos tekort op dat terrein.
   Wellicht dat je gevoel voor smaak je het heeft ingegeven, wat hiervan zij, het meest wanstaltige en monsterlijke voorbeeld van de gevolgen van een privatiseringsproject van de overheid heb je in ieder geval onbenoemd gelaten. Uiteraard doel ik op de kinderopvang. Verdere details zijn overbodig lijkt mij.
   Ik ben van mening, dat de schade van de privatisering langzamerhand niet meer te becijferen is. En dan doel ik niet alleen op schade in geld. Levens worden er door verwoest en de vinger wijst steevast naar diezelfde overheid als het om de schuldvraag dan wel de nalatigheidskwestie gaat.
   En heel terecht wijs je op die grote groep mensen, die niet anders willen dan hun innig gewenste werk kunnen doen: zorg verlenen. Maar ik vrees, dat als er een grootschalig werktevredenheidsonderzoek zou worden uitgevoerd de uitkomst daarvan schrikbarend zal zijn.
   Maar de overheid, zij ploegt [lees: privatiseert] voort.

  • Eens met RadaR: topbijdrage, Jurgen!!!
   Na lezing [ook van de repliek van de baas] drong zich een morbide gedachte aan mij op. Het zal toch niet zo zijn, dat Nederland pas wakker wordt als een 77-jarige op het Binnenhof een kogel door zijn eigen hoofd jaagt en een keurig briefje achterlaat, waarop hij zijn beweegredenen voor zijn daad netjes uiteenzet?????

   • Dank voor de verwijzing naar het drama in Griekenland, P. Een zoveelste teken aan de wand, dat de Grieken het randje aan het naderen zijn. Begin mei dacht de verkiezingen. Kan weleens een heel bepalend moment worden voor wat er verder gaat gebeuren.
    Maar maak je geen zorgen: als het hier gebeurt organiseren we een Stille Tocht en een Themaprogramma bij de NCRV.

   • Dat betekent niet minder of meer dan dat ongeveer 1 op de 5 Nederlanders zich happy voelt bij het neo-liberale privatiseringsprogramma. Een grote minderheid dus.
    Je moet ook niet willen proberen deze mensen tot andere gedachten te brengen. Ongeveer de helft van die mensen behoort tot de homo liberalis, ze hebben het in hun genen meegekregen. Ze kregen in de wieg al de eerste bolknak in de mond gestopt i.p.v. een speen of een tepel. De andere helft is het soort wat het stempel homo profitas draagt. Die schuiven, ook al gestuurd vanuit hun genen, per definitie altijd aan bij de partij waar het meest te halen is. Je kent ze wel van recepties en partijen: de mensen, die steevast meerdere keren langs het lopend buffet gaan om het bord boordevol te stapelen.
    Nee, we moeten het hebben van de mensen die vanuit hun ideologie feitelijk verplicht zouden moeten zijn de mensen waarvoor het meest te verbeteren is te steunen en te vertegenwoordigen. Helaas zijn veel daarvan in de privatiseringschaos de weg kwijt geraakt. Ze moeten geholpen worden het juiste spoor terug te vinden.
    Dus [even de 20 gepeilde stoelen van Wilders en 13 gepeilde krukken van het CDA mee rekenend] er zijn zo’n 80 zetels om corrigerend opgevoed te worden. Van 51 daarvan [zo zeggen die peilingen] is er goede hoop op kans van slagen.

   • Ach ja, je hebt eigenlijk wel gelijk. Het zijn tenslotte ook maar peilingen, nietwaar.
    1 tip nog: ik zou mocht je dat van plan zijn niet al teveel energie steken in pogingen de zwarte kousenclub om te turnen. 😀

 4. De kwestie waar het allemaal om draait is niet zozeer waarom wordt “publiek” altijd maar duurder en duurder maar wel door wie worden die kosten zo opgejaagd.
  En volgens mij stel je dat helder aan de orde en geef je ook het enige correcte antwoord: de overheid zelf.
  En zou het nu zo zijn, dat de overheid altijd handelt in het directe belang van haar burgers dan zou dat als een verzachtende omstandigheid kunnen gelden. Maar het trieste is, dat juist steeds vaker het tegengestelde moet worden geconstateerd.
  Misschien is het wat sterk uitgedrukt om, zoals Jeanette dat stelt, de overheid als de “vijand” van de burger te bestempelen. Hoewel er in de praktijk genoeg mensen te vinden zullen zijn die de stelling meteen zullen onderschrijven. Maar het is inmiddels wel heel duidelijk, dat de overheid lang niet altijd in het belang van haar burgers meer handelt. Waar zij er geen enkele moeite mee heeft dat wel met een stalen gezicht te blijven beweren.
  De privatisering-strategie, zoals je die schetst, kan ik alleen maar onderschrijven. Er ligt teveel bewijsmateriaal op tafel om in de ontkenningsfase te blijven steken. En zolang de maatschappij blijft voortdenderen met de neo-liberale religie als stuurman zal er weinig veranderen. En komt jouw voorspelling over de privatisering van het veiligheidsdomein naar alle waarschijnlijkheid ook gewoon uit.
  Laten we onze hoop voorlopig op Frankrijk vestigen en op Hollande. Want een nieuwe opkomst van het [moderne] socialisme zou het tij nog kunnen keren. Maar als ik Sarko’s verkiezingsstrategie bezie [snel pseudo-terroristen uit de allochtone hoek oppakken] en het effect daarvan op de peilingen in Frankrijk dan begint die hoop al enigszins in te zakken.
  De vraag waar ik al tijden mee rondloop en het antwoord maar niet op kan vinden is een geheel andere en luidt: “waarom zouden mensen werkelijk geen enkel benul hebben van de werkelijke reden waarom groepen landen, zoals bijv. de eurzonelanden maar er zijn vele anderen, geforceerd tot een eenheidsworst worden gesmeed? “

  • Dat is een heel gevoelige, ja bijna pijnlijke vraag die je daar stelt Paul. Heel toevallig bekeek ik deze week een clipje, waarin een antwoord op die vraag wordt gegeven. Een antwoord, niet hét antwoord. Ik twijfel al enkele dagen of ik dat clipje hier moet plaatsen, omdat het nogal gevoelig ligt. Na de paasdagen maar eens verder bekijken of dat zinvol is.
   Voorshands volsta ik als antwoord op je vraag met het meest voor de hand liggende antwoord: het interesseert de gemiddelde Hollander geen ene reet. En er zijn ook nauwelijks mensen, die de inspanning willen doen die nodig is om die interesse te laten ontwaken [voorzover dat uberhaupt mogelijk is].

   • Je bent toch “baas in eigen blog”? En wij kunnen wel tegen een stootje, dus als je iets te tonen hebt wat qua inhoud, laat ik het maar gevoelig van aard noemen is, ga gerust je gang. Ik zeg gewoon wat ik ervan vind en anderen zullen dat ongetwijfeld ook doen. Nu niet ineens de schuchtere heer gaan uithangen RadaR. 🙂

 5. Ik wens Jeanette veel succes met haar zoektocht naar plusjes op het conto van de overheid. Niet op je neus kijken, meisje, als het resultaat ervan wat mager zal blijken uit te vallen.
  RadaR heeft in mijn ogen groot gelijk. Er is al meer dan 10 jaar een grootschalige afbraak aan de gang, met de overheid als “uitvoerder” en de grote [neo]liberale architecten als stuurders. Daar hoef ik werkelijk nog geen minuut over na te denken.
  En als Jeanette denkt dat alles gebeurt ondanks “verzet” van de overheid dan wordt het tijd om echt wakker te worden. Wie de overheid nog steeds tot zijn “vrienden” rekent heeft geen andere vijanden meer nodig.
  Kom maar op met al het goeds wat de overheid nog dagelijks voor jou en mij doet. We wachten in spanning af. 🙂

  • Mijn bedoeling was niet zo zeer te bestrijden dat RadaR’s schets van de overheid juist zou zijn. Integendeel, zoals ik ook al zei herken ik die schets. Ik vroeg me gewoon af of het zover moet komen, dat je als burger de overheid als een vijand moet gaan zien. Dat lijkt me niet de gewenste vorm en eigenlijk ook een onwerkbare vorm. Die je alleen tegenkomt bij landen, die met een dictatoriaal of een daarvan afgeleide vorm te maken hebben. Natuurlijk, de overheid moet ook aantoonbaar maken dat zij de belangen van de burger wel degelijk zeer zwaar laat wegen. En ik ga met iedereen mee die zegt, dat onze overheid daar slechts heel matig in slaagt. Zo matig zelfs, dat ik na de bedenktijd nauwelijks iets concreets heb kunnen vinden wat ik je aan zou kunnen reiken wat de laatste 5 -10 jaar aan “goeds” zou zijn gedaan.

   • Je neemt het me hopelijk niet kwalijk als ik zeg, dat je mislukte zoektocht me nauwelijks verbaast. 🙂
    Misschien kun je een poging wagen in de andere richting? 🙂

   • Die zou te makkelijk zijn, O. Een simpel langslopen van RadaR’s bloemlezingen daarover volstaat. 😀
    Overigens tot onze gastheer: prima verhaal weer, wat soepel leest en vaak tot instemmend geknik leidt. Naarmate de tijd voortschrijdt wordt de tweespalt in onze maatschappij steeds beter zichtbaar. De overheid wil de kant van Europa op en laat zijn oren daar naar hangen, de burger wil een overheid die zich als Nederlandse overheid gedraagt. En ik heb zo het idee, dat het laatste inmiddels al vrij lang onmogelijk is geworden. Het beste zou zijn als de burger zich daarbij neerlegt, maar dat kan pas als er werkelijk perspectief bestaat óf als de burger vanuit zijn democratisch recht de koers van de overheid onmogelijk maakt.
    De impasse zit hem hierin, dat de burger geen van beiden doet. En zo modderen we voort, steeds dieper de prut in. En dat zouden we niet moeten willen.

 6. Is dit het resultaat van het “broedwerk” wat je ging doen? 🙂
  Ik herken de lijn, die je schetst. Valt ook moeilijk te ontkennen, want hij is op heel veel plekken zichtbaar. Maar moeten we werkelijk de overheid meer als onze “vijand” dan onze “vriend” gaan zien? Doet de overheid niets goeds meer voor ons? Daar moet ik toch echt even langer over nadenken voor ik met dat standpunt meega. 🙂

  • “Broedwerk” valt wel mee, hoor 🙂 Omdat de regen me dwong activiteiten binnenshuis te zoeken ben ik eerst maar met mijn koker voor het scherm gekropen om “De ontvoering van Heineken” te bekijken. Goeie film trouwens. Pas daarna ben ik eens gaan denken over waar iets over te schrijven zou kunnen zijn. En je kent me: als ik eenmaal begin te schrijven …..

 7. Ik heb even snel een quick scan van dit hoogstaande verhaal gedaan. Ga er straks nog wel even goed voor zitten. Maar willde wel avast even mijn antwoord op de aan het eind gestelde vraag meegeven. De “overheid” wordt gewoon een incassobureau voor de werkelijke machthebbers. Wat ze nu eigenlijk ook al deels is.

Nice and easy to work with

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s