NIEUWS VAN HET PENSIOENAMPUTATIE FRONT

Via een tweetal blogs  [1] [2] heb ik jullie bijgepraat over dat specifieke geval, waarin een gepensioneerde werd geconfronteerd met de mededeling, dat zijn pensioen in 2013 waarschijnlijk met 17,8% gekort zal gaan worden. Er zijn heet van de naald wat ontwikkelingen in dit “dossier”, die ik graag even wil melden.

De bezwaarbrief, voorzien van een groot aantal prangende vragen, die door betrokkene werd opgesteld is door het betreffende pensioenfonds [A&O Ondernemingspensioenfonds in Rijswijk ZH] ontvangen en blijkt in behandeling te worden genomen.
Deze week werd “cliënt” telefonisch benaderd door een overigens zeer correcte medewerkster van het fonds. Hij werd uitgenodigd om ten kantore van het fonds een gesprek te hebben met een delegatie van het bestuur van het fonds.
Om voor hem zwaarwegende redenen heeft hij die uitnodiging beleefd afgewezen. Belangrijkste reden is, dat de in de bezwaarbrief aangekaarte zaken simpelweg een schriftelijke reactie van het fonds noodzakelijk maken.
Opmerkelijk genoeg werd “cliënt” op dezelfde avond telefonisch benaderd door een naar eigen zeggen op persoonlijke titel sprekend bestuurslid van het fonds.
De hoofdpunten van dat gesprek kunnen als volgt worden samengevat:
– er werd een hernieuwde uitnodiging voor een gesprek gedaan;
[opnieuw met dezelfde motivering afgewezen]
– men onderkende het risico, dat deze kwestie tot een langdurige correspondentie over en weer zou kunnen gaan leiden [!] en daar had men niet veel trek in;
– toen duidelijk werd, dat “client” zich niet naar de voorkeursconstructie van het bestuur wenste te voegen werd gesuggereerd “ok, klaag het bestuur dan maar aan”.
“Cliënt” is zo verstandig geweest dit gesprek niet alleen in aanwezigheid van een derde te voeren, maar het gesprek ook via die mooie functie die onze telefoon tegenwoordig kent ook hoorbaar te maken voor die derde.
Dat lijkt paranoide, maar is het niet. Vooral niet als je te maken hebt met een instantie, die per definitie vanuit een sterkere positie kan en zal handelen dan het individu.
“Cliënt” persisteerde in zijn voorkeur voor een schriftelijke reactie en het lijkt erop, dat het pensioenfonds hierin berust. Tot zover de kwestie van de inhoudelijke kant.

Maar er is nog iets anders en dat betreft mede de vaste groep respondenten op mijn blog.
Het vermoeden bestond bij mij al [het is immers vrij simpel als eigenaar van een blogsite te checken op welke items van buitenaf wordt gezocht] en in dat 2e gesprek met het bestuurslid werd het bevestigd. Men heeft “RadaRoligy” weten te vinden en ook kennis genomen van wat er hier allemaal wordt geschreven, ook over A&O Ondernemingspensioenfonds en de onderhavige pensioenafstempelkwestie.
Niet alleen wat ik er zelf over schrijf, maar ook de gelukkig vele reacties daarop.
En, beste respondenten, waar jullie met mij een uitgesproken mening hebben over dat A&O Ondernemingspensioenfonds [waarin vooral het opmerkelijke communicatiegedrag van het fonds in de persoon van haar voorzitter een rol speelt] kan ik jullie vertellen, dat het op persoonlijke titel sprekende bestuurslid ook een uitgesproken mening over jullie heeft.
“Wat een domme mensen zijn dat, wat een onzin schrijven die mensen” was de letterlijke mening, die werd gegeven.
Laat ik me haasten te stellen, dat ik die mening op geen enkele wijze deel. En daaraan de constatering koppelen, dat het in de praktijk niet onbekend is, dat wanneer een “tegenpartij” een dergelijk oordeel over je velt het best weleens zo zou kunnen zijn, dat er gevoelige zenuwen zijn geraakt. Beschouw daarom dat “waardeoordeel” maar als een aanmoediging om jullie te blijven uitspreken zoals je doet. Dan kunnen we de aankomende tijd nog veel lol beleven.

Advertenties

14 thoughts on “NIEUWS VAN HET PENSIOENAMPUTATIE FRONT

  • Er blijkt een bijeenkomst te zijn geweest. Uit de mond van dat bestuurslid werd vernomen, dat bij de nog actieve deelnemers de reactie op de groteske korting redelijk gematigd was. Daar spelen verschillende aspecten een rol:
   – men heeft aan de huidige job te denken;
   – men heeft anders dan de gepensioneerden, nog de gelegenheid zelf bij te sparen;
   – als algemeen is bekend, dat jonge[re] mensen een eventueel probleem met het pensioen als een soort “ver van mijn bed”-show ervaren.
   Bij de gepensioneerden werd uiteraard veel emotioneler gereageerd. Er zou, aldus dat bestuurslid. een resumee worden opgesteld van de gerezen vragen e.d., die aan alle gepensioneerden zullen worden verstrekt, ik mag aannemen met de antwoorden van het fondsbestuur erbij.

 1. Is het OK als ik volsta met mijn schouders op te halen waar het dat bestuurslid betreft?
  Dat soort ongenuanceerde bijna-scheldpartijen verdienen uiteraard wel vermelding, maar verder nauwelijks enige aandacht.
  Goed te lezen, dat de werkelijke kwestie in beweging is. We blijven gespitst op nieuws. 🙂

 2. Even off topic: is het jou ook opgevallen hoeveel aandacht de Nederlandse media hebben besteed aan de “general strike” in Spanje gisteren?

  • Sssstttttttt . …. niet zo hard, P. Anders hoort Nederland je. Illussie verstorende beelden zijn al ruim een jaar in de ban. Men lult liever uren vol over toneelstukjes die De Drie van het Catshuis opvoeren.

 3. Ik heb even gecheckt of ik ook gereageerd heb op die A&O-logjes van je. Want als ik iets doms gedaan zou hebben of gezegd zou hebben wil ik dat natuurlijk wel even zeker weten.
  Overigens vind ik het nogal gewaagd om iemand als Paul [laat ik het maar eens uitspreken] wiens reacties ik altijd van een hoog nivo vind zijn, dom te noemen. Hij/zij van dat bestuur durft nogal.

 4. Volg dit verhaal vanaf de start. Vooral omdat ik het moedig vind om de “strijd” met een pensioenfonds aan te gaan. Wens u en uw client veel succes. Anderen kunnen daar mogelijk hun voordeel mee doen.

 5. Ik kan me heel goed voorstellen, dat jouw “cliënt” niets voelt voor een gesprek met dat bestuur. Want dat bestuur zou als gesprekspartner de complete club aan deelnemers en pensioentrekkers moeten zien. Daar is de plek om verantwoording af te leggen.
  Het argument “ontstaan briefwisseling” is te belachelijk voor woorden.

 6. Lijkt me niet echt een rationeel mens, dat bestuurslid. Daarnaast vraag ik me af wat hem of haar er toe beweegt zijn mening over ons aan jouw “cliënt” te uiten. En dan laat ik het feit, dat zo’n mening in het geheel niets met de onderhavige kwestie te maken heeft nog maar onbesproken.

 7. Ik beloof je, dat ik geen minuut wakker zal liggen van het “waardeoordeel” van dat bestuurslid.
  Dapper dat “jullie” het pootje stijf hebben gehouden. Hou vol en informeer ons.

Nice and easy to work with

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s