OCCUPY BYE BYE??

Betreurenswaardig en veelzeggend. Dat zijn de woorden, die bij me blijven hangen als ik de impact of beter het volledig achterwege blijven ervan van het gedwongen vertrek van frontrunner van de Nederlandse poot van de beweging Occupy Amsterdam van het sinds oktober 2011 bezette Beursplein in ogenschouw neem. De media hadden er nog net ruimte voor in de dagelijkse berichtgeving. Sommigen speculeren al op het aanstaande einde van de beweging in Nederland. Ondanks het gegeven, dat er nog her en der in Nederland kleine Occupy-units bestaan, waarvan Occupy Den Haag nadrukkelijk de meest actieve lijkt.
6 maanden heeft de Occupy-beweging er in Nederland opzitten. Ik durf te stellen, dat ik het allemaal wat intenser gevolgd heb dan de gemiddelde Nederlander, hoe, wat, wie die ook mag zijn.
Die periode overziend kan een soort recap worden gemaakt van wat zich in die 6 maanden allemaal heeft afgespeeld en belangrijker nog, wat er is bereikt.
Was er in de eerste oktoberweken nog relatief veel landelijke belangstelling [die zich vooral uitte in bezoekersaantallen van de belangrijkste kampen Γ©n de voor iedereen opengestelde webfora] al snel veranderde dat in communicatie via de sociale media. Occupy ging Facebook, Occupy [landelijk maar ook internationaal] zorgde voor een onafgebroken dagelijkse stroom aan tweets, waarvan een bepaald percentage als zeer relevant en soms zelfs leerzaam mag worden aangemerkt.
Maar de exposure ervan was en is ongelijk evenredig aan die stroom tweets.
Voor Nederland lijkt het Occupy-gebeuren zich in de kantlijn af te spelen; wie heeft het er over op verjaardagen, party’s, op straat, in de supermarkt, bij de voetbalclub, op een weblog, in de kroeg?
In oktober jl. heb ik er geprobeerd voor te waarschuwen. De opstelling en strategie van Occupy in Nederland [die is wel degelijk verschillend van bijv. meer de toon zettende internationale vertakkingen als Occupy Wall Street e.d.] is het best te vergelijken met wat in de jaren 60 en 70 de “sit-down”-staking was. Die was ook non-violence “hier zit ik en blijf ik zitten tot jullie me wegslepen”. En prompt begon na enige aanloop het wegslepen. De enige sit-down-stakingen, die redelijk slaagden waren die enig volume bezaten. 40 zittende demonstranten sleept wat gemakkelijker weg dan 4000.
En volume, dat is het grote manco waaronder Occupy gebukt gaat. Wellicht is er best enige steun voor het gedachtengoed, maar die steun is niet fysiek zichtbaar. En volumes, dat is het enige wat telt om een beweging ook echt in beweging te krijgen.
Maar daar ben je er nog niet mee. Steun, die per definitie voor het belangrijkste deel uit volgers bestaat, verwatert heel snel als er geen sprake is van zichtbare en meetbare resultaten. 6 maanden het Beursplein of het Malieveld “bezet houden” is een heel mager resultaat, als dat het enige is waarop geboogd kan worden. En feitelijk is dat helaas ook zo. Na 6 maanden blijft slechts de indruk bestaan, dat er sprake is [geweest] van 6 maanden verblijf op een zelf ingestelde “city-camping”.
Natuurlijk, er zijn “protestmarsen” geweest, maar ook daar was van enig volume geen enkele sprake. Men was “creatief met kurk” via het organiseren van informatiebijeenkomsten. Men gebruikt de sociale media door er home-made filmpjes op te plaatsen; ik bekeek er vele en kan niet anders dan concluderen, dat het om 60% broddelwerk, 30% egotripperij en slechts 10% enigszins bruikbaar materiaal gaat.
Maar misschien is nog wel het allerbelangrijkste, dat men er niet in slaagt om het van aanvang af als major speerpunt uitgedragen issue ook maar enigszins van de grond te krijgen: awareness!
Het is even prachtig als lovenswaardig wanneer je jezelf als taak opdraagt de burgers zich bewust te doen worden van wat er in Occupy-ogen allemaal mis is in de wereld. Ontbreekt er echter een plan, een strategie hoe dat te doen dan wordt je eigen doelstelling je persoonlijke dode paard om aan te trekken.
En weinig is zinlozer dan dat.
Begrijp me goed, ik hoop dat Occupy er blijft. In ieder geval zolang, dat er een merkbare omslag in het denken van een aanzienlijke groep mensen over de wereld waarin ze leven zal worden bereikt. En ik hoop, dat men bij Occupy in zal zien, dat er dan een andere strategie zal moeten worden gekozen. Geen oeverloze [incestueuze] discussies binnen beperkte groepjes gelijke denkers en/of van de wereld die ze zeggen te bestrijden al volledig losgezongen idealisten. Maar wel tastbare activiteiten met concrete doelen en dus tastbare resultaten.
Op de huidige voet doorgaan mag wellicht voor het groepje echt actief betrokkenen nog veel bevrediging opleveren, enig feitelijk resultaat zo maken 6 maanden Occupy Nederland wel duidelijk kan er niet van worden verwacht.
Occupy is bij het ontstaan niet bedoeld als bezigheidstherapie. “Change the world” was een slogan van het eerste uur. Het enige waar Occupy Nederland op kan wijzen als tastbaar resultaat is, dat het in 6 maanden tijd van herfst eerst winter en nog maar zojuist weer lente is geworden.

Advertenties

16 thoughts on “OCCUPY BYE BYE??

 1. De “revolutie met de handschoen aan” of “de fluwelen revolutie” die Occupy hier in de praktijk uitdraagt is volstrekt ridicuul. Omdat het, als je de uitlatingen in “the inner circle” ervan in ogenschouw neemt, gaat om een volledige omwenteling naar een compleet ander systeem, waarin niet langer geld en alles wat daar aan kwaads mee kan worden verbonden de kern mag zijn waar alles om draait, maar terug moet worden gegaan naar de mens als de spil, waar alles om zou moeten draaien. Met die filosofie ben ik het best wel eens. Maar wie denkt zo’n omwenteling te bewerkstelligen door in kampjes bij elkaar te kruipen, kleinschalige en inderdaad “incestueuze” bijeenkomstjes te organiseren en zo af en toe met een man en een paardenkop een “protestdemonstratie” te organiseren leeft wel heel ver van de realiteit.
  Het ontbreekt compleet aan daadkracht, terwijl er toch zo ontzettend veel zaken zijn waar die daadkracht hoognodig een keer getoond moet worden.
  De Occupiers zouden zich wat meer in de geschiedenis moeten verdiepen. Dan zullen ze ontdekken, dat pogingen om veel kleinere “revoluties” in gang te krijgen en een kans van slagen te doen hebben puur op grond van concrete daadkracht en de wil en bereidheid om “bloed aan de handen te krijgen” werden ingezet. En soms ook slaagden. Het getuigt van, tja hoe zal ik het noemen … arrogantie? verwaandheid? onvolwassenheid? naiviteit? …. om te veronderstellen, dat de huidige strategie, die feitelijk niet anders is dan op de luie reet blijven zitten en ouwehoeren tot de blaren op de kont en de tong verschijnen, enige kans van slagen zou hebben.

   • Aha, je hebt het pad naar Ad Broere inmiddels gevonden, merk ik. πŸ™‚
    Ik neem aan, dat er de komende tijd nog wel meer verwijzingen naar zijn mening over het ESM [vergeet het standpunt van de Algemene Rekenkamer niet, waarin de 2e Kamer nadrukkelijk wordt gewaarschuwd] zullen opduiken.

 2. Ik sprak n.a.v. je blog vandaag even met zo’n oude knoest van een vakbondsman over Occupy. Die was er simpel in; “de tijden van weleer komen echt niet meer terug. De Nederlander demonstreert alleen nog maar vanachter zijn beeldscherm.”
  Hij noemde verder nog het voorbeeld van “de Kabouters”, die destijds als kleine splinterbeweging 10x de publiciteit haalden van Occupy vandaag de dag.
  Daar kunnen we het aldus mee doen. πŸ™‚

  • Ik denk, Arno, dat die “knoest” volledig gelijk heeft. Voor exposure heeft een beweging als Occuppy tegenwoordig YouTube e.d. nodig. En dan moeten het ook nog filmpjes zijn waar wat in te beleven is, want anders kijkt er niemand naar. Neem een YouTube-addict als Matthijs van Nieuwkerk. Die vult zijn programma voor 70% met die flutfilmpjes, maar nog nooit zat er iets van of over Occupy bij.

  • Ik vermoed, dat er weemoed en/of een verzuchting in zijn stem te horen is geweest, Arno. Of was het teleurstelling? Whatever happened to the good old days of e.g Herman Bode ? Kloos?

 3. Eerlijk gezegd begrijp ik ook niet zoveel van Occupy. Wat wil men nu eigenlijk precies? Het obligate “change the world” weten we nu wel. Ik heb een paar keer die vraag in chatrooms van Occupy gesteld en krijg dan steevast hetzelfde antwoord: “Occupy heeft de tijd nodig”. Tot 2080?

 4. Ik weet en begrijp, dat het je moeite kost om al te kritisch te zijn naar Occupy toe. Want het gaat immers, althans zo wijzen de afgelopen 6 maanden uit, om mensen van goede wil, die ook nog eens letterlijk niemand kwaad doen.
  Ik sluit niet uit, dat binnen de kern van Occupy men nog steeds heilig gelooft, dat er veel mensen als zij zijn, die bereid zijn op een toch wel een beetje van John & Yoko afgekeken wijze de grote boze wereld [wat hij zeker is] te bestrijden en uiteindelijk te veranderen.
  Maar volgers hebben een doel nodig. Zoals veel geestelijk onrijpen bereid zijn te geloven in de ondergang van de wereld bijvoorbeeld.
  Maar het Occupy-doel is te vaag, de middelen absurd ontoereikend en de strategie ongeschikt. Tja, hoe krijg je dan iets los bij de doorsnee Nederlander?

 5. Oh, wat schattig he ….. die 2 kleintjes met die borden. Zouden ze als ze groot zijn ook nog zo “alternatief” zijn of zijn ze dan ook verslingerd aan hun I-pad o.i.d.?
  Net als P. is het enige wat ik van Occupy merk wat jij er over schrijft zo af en toe. Het lijkt me een beetje een dobberende club, die wel het voordeel heeft dat er qua weer een periode aan komt, waarin het lekker city-camping spelen is.

 6. Goed doorwrocht stuk! Waarin je volgens mij de vinger op de tere plek legt wat Occupy betreft.
  Wij merken in ons dagelijks leven er hoegenaamd niets van dat Occupy bestaat. Zegt dat al niet genoeg over de “kracht” van de mensen, die de beweging runnen? En de strategie van de beweging?

Nice and easy to work with

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s