ESM-update

Ik plaatste al eerder een clipje over de beoogde invoering van het E[uropees]S[tabiliteits]Mechanisme per 1 juli 2012.
Nu die datum dichterbij komt neemt de onrust, beroering en weerstand tegen dat ESM sterk toe. Vooral ook in  Duitsland, zelfs in Nederland worden er pogingen gedaan de burgers de ogen te openen.
Heeft u de afgelopen maanden iets gehoord of gelezen over dat ESM? Ik denk dat het antwoord daarop neen zal zijn, want zowel de schrijvende als de audiovisuele media hebben nauwelijks aandacht besteed aan dit onderwerp.
En dat is een grove tekortkoming, want het ESM grijpt rechtstreeks in in de grondwet van alle eurolanden, ja inclusief Nederland. Dat gegeven heeft in Duitsland al tot een politiek initiatief geleid, wat tot doel heeft tenminste een referendum te houden voordat de ja-knikkende parlementen er klakkeloos mee instemmen.
Gevreesd moet worden [en dat moet 100% letterlijk worden genomen], dat ook ons parlement zoals ze al met alle eerdere “europa-kwesties” deden in meerderheid voor de invoering van het ESM zal stemmen.
Het wordt de hoogste tijd, dat u als burger beseft waar men voor u en mij ja tegen gaat zeggen [als we hen niet tegenhouden tenminste].
Daarom bovenstaande clip, die hoewel in hoog-Germaans gesproken, heel helder uitlegt in welke strop onze volksvertegenwoordigers onze nekken gaan steken.
Uiteraard kunnen er onder u zijn, die het volste vertrouwen hebben in het parlement. Maar ook dan is het voor mij evident, dat u moet weten waar het precies om handelt. Zodat u over pakweg een jaar of 5 niet opnieuw verwezen om u heen kijkt en zich afvraagt wat er nu weer allemaal gebeurt.
En vergeet 1 ding niet: waar het handelt om een directe ingreep in onze grondwet kan en mag dat pas geëffectueerd worden wanneer:
a. vooraf duidelijk is gemaakt om welke ingreep het gaat
b. een 2/3 meerderheid van het parlement voor de gondwetswijziging stemt.
Het koppel Rutte/de Jager zal ongetwijfeld pogen het beeld zo te manipuleren, dat de indruk kan ontstaan, dat het “niet om een echte gondwetswijziging handelt”
Het bekijken van bovenstaande clip zal duidelijk maken, dat het dan om een leugen handelt.

 

Advertenties

20 thoughts on “ESM-update

 1. Zou er nu werkelijk in Nederland niemand rondlopen die in staat is en de noodzaak ook onderkent om een soortgelijk clipje, sec toegesneden op de Nederlandse situatie, te maken????

  • Ik doelde meer op daar eerder voor aangewezen en uitgeruste lieden als Nieuwsuur, Zembla of Tegenlicht. Radar zie ik het liefst schrijven. 🙂

   Storm in Den Haag trouwens! The All Time Hero is voor zichzelf begonnen.

   • Nederland krijgt nu wel een heel merkwaardige variant van een minderheidskabinet. Dit land kan nog weleens door de SGP geregeerd gaan worden, want Rutte zal alles doen om zijn al ingestorte huis toch nog te kunnen blijven bewonen. Hij heeft duidelijk behoefte aan een Nederlands Kabinetsstabiliteits Mechanisme. 😦

 2. Ik was al overtuigd, dat er “something rotten in the state of Denmark” aan de orde was na de eerste clip, die je destijds plaatste. Het geupdate verhaal legt het nu nog eens heel duidelijk uit. Ik kan me dan ook nauwelijks voorstellen, dat er nog iemand zal zijn die niet begrijpt wat er staat te gebeuren.
  En mocht die enkeling er desondanks zijn dan is de toelichting, die er inmiddels van diverse kanten in reactievorm bij is gegeven toch meer dan voldoende om het dubbeltje te laten vallen, lijkt me.
  Als ons parlement met de invoering van dit ESM instemt dan betekent dat niet minder dan het einde van de parlementaire democratie in Nederland.
  Omdat het ESM [RadaR zelf stelde het al meerdere malen] natuurlijk niets anders is dan de voorloper van een komend Europees ministerie van Financiën.

  • Omschrijf ik het goed als ik zeg, dat ons parlement zal gaan instemmen met een machtiging tot automatische afschrijving van onze gezamenlijke bankrekening voor een steeds hoger bedrag?

  • Helemaal correct, Jeanette. En het gaat om een zeer speciale machtiging, want die is namelijk nooit meer intrekbaar én afgeschreven bedragen kunnen nooit meer worden gestorneerd.

  • De vraag is wie hier de werkelijke idioot is. Degeen die de machtiging afgeeft of degeen, die de afgever alle ruimte laat om die machtiging te verstrekken?
   Je komt altijd weer terug op de eeuwige zwakte in onze maatschappij van nu: het ontbreken of adequaat uitoefenen van toezicht.
   Maar ik ben het ook volmondig eens met wat Paul eerder stelde. Het is natuurlijk compleet van de pot gerukt, dat we akkoord zouden gaan met het oprichten van een 2e Europese BANK, in de wetenschap dat banken er alleen maar zijn om ter eigen verrijking [zou de ESM ook een bonussysteem kennen?] zoveel mogelijk geld bij de burger weg te slepen.

 3. De samenvatting van P. geeft precies weer, dat de invoering van het ESM verloopt via een quasi “democratisch proces” wat in werkelijkheid de sterke geur van een dictatoriaal proces verspreidt.
  Het collectief aan europese ministers van financiën vormt het government van ESM. Zij benoemen ook autonoom de board of directors.
  Je zou het gerust een Raad van Commissarissen-constructie kunnen noemen van de BV ESM.
  De BoD [board of directors] is de feitelijke bestuurder van ESM. Een bestuurder met alle volmachten, maar vooral ook met een 100% onschendbaarheid. Zij is geen enkele verantwoording schuldig aan het government [laat ik dat maar RvC blijven noemen]. De BoD kan dus door niemand, dus ook niet door regeringen en/of parlementen van de 17 eurolanden worden aangesproken en zijn ook niet door beide nationale organen aanstuurbaar, beïnvloedbaar en afrekenbaar.
  De BoD eist geld en krijgt dat vervolgens zonder dat er ook maar een woord over gesproken zal worden.
  In de clip wordt het Duitse aandeel in de beginpot van 700 miljard genoemd, nl 189 miljard. Op basis van de gebruikelijke verdeelsleutel kan het Nederlandse aandeel op ca. 26 miljard worden gesteld.
  Maar er is sprake van een BEGINPOT van 700 miljard. De clip laat ook al zien, dat er op korte termijn ongeveer het dubbele nodig zal zijn om in nood verkerende landen als Ierland, Spanje, Griekenland e.d. in staat te stellen hun enorme schulden te kunnen herfinancieren.
  De BoD kan zelfstandig, onschendbaar beslissen, dat de bijdrage van de eurolanden omhoog moet. En moet is ook werkelijk moet. De BoD kan dat geld ook onmiddellijk opeisen.
  De eerste bijdrage bij de start van deze nieuwe “bank” zal dus slechts een begin zijn.
  Dan even “democratisch” nader bij de kop vatten. Of beter gezegd: meteen maar een streep er doorhalen, want dat woord is namelijk nergens van toepassing op alles wat er rond, met en binnen dat ESM plaatsvindt.
  Even een rijtje van mijn kant:
  – de RvC [government] wordt niet gekozen
  – de BoD [nieuwe bank] wordt niet gekozen
  – elke activiteit van het ESM is volstrekt vrij van enige democratische besluitvorming of toetsing
  – wanneer ESM geld van Nederland eist heeft het parlement geen enkele inspraak, noch voor noch achteraf
  – wanneer ESM de bijdrage van Nederland verhoogt heeft het parlement geen enkele inspraak, noch voor noch achteraf.
  En last but not least: de europese burger heeft vanaf den beginne al nergens inspraak bij gehad en zal die ook nooit meer krijgen.

  En of je het ironie kunt noemen of niet; de keuze om juist dat ESM de statuur en de middelen te geven als zijnde een BANK [nota bene met vrije toegang tot de geldpersen van de ECB] zou voor iedere Europeaan uit hoofde van de ervaringen van de afgelopen 5 jaar met die instellingen meer dan voldoende reden moeten zijn om zich op een nog niet eerder vertoonde harde wijze te verzetten tegen de invoering ervan.

  Één conclusie rest nog. Voor mijn rekening uiteraard, maar dat spreekt.
  Het is overduidelijk, dat het ESM niet door de politiek maar door te hulp geroepen bankiers is ontwikkeld. En de politiek, wederom verlekkerd luisterend naar het erbij vertelde verhaal, dat ESM dé garantie is om eindelijk de Verenigde Staten van Europa af te kunnen dwingen, gaat klakkeloos mee in dat verdoemde en door steeds minder Europeanen gedragen plan.
  De politiek is hardleers en dreigt aldus de fout uit de jaren 90 blindelings te gaan herhalen. Tenzij iets of iemand daar een stokje voor steekt.

 4. Mijn duits is niet meer wat het geweest is [ 🙂 ] maar dit is toch wel goed te volgen. Want ik maak uit dat clipje op, dat:
  – Jan Kees mede “govenor” wordt van dat ESM
  – Jan Kees en zijn klasgenootjes een “board of directors” aanstellen
  – Jan Kees via het parlement aanspreekbaar is
  – de board of directors onschendbaar en onbenaderbaar is
  – de board of directors tegen Nederland [lees: Jan Kees] kan zeggen “hé dikke, effe dokken”
  – de board of directors als bank naast de ECBank functioneert en dat de ECB op afroep een treinlading euro’s aan dat ESM kan/mag/moet toeschuiven
  – de board of directors die treinlading euro’s namens de eurolanden, dus ook ons, gaat verdelen over landen die even krap zitten.

  Ik bleef maar zoeken naar iets als “goedkeuring” in welke vorm dan ook. Maar vond het nergens.

  • Het enig “goedkeuringsmoment” treedt op wanneer de parlementen van de eurolanden de invoering van het ESM accorderen. Men heeft alvast mogelijke dwarsliggers op een zijspoor gezet door niet goedkeuring met 100% van de stemmen te verlangen, maar de grens te leggen bij 12 van de 17 eurolanden.
   Dus als bijv. de Fransen weer zouden dwarsliggen [wat overigens niet te verwachten valt] kan ESM gewoon van start.

 5. Hier geldt hetzelfde voor als het Verdrag van Lissabon, Jurgen. Gaat u maar rustig slapen, er is niets om u zorgen over te maken, wij regelen het allemaal in uw belang. 😦

Nice and easy to work with

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s