VICIEUZE BEZIGHEIDSTHERAPIE

Nederland staat al jaren bekend als het land waar de bureaucratie welig tiert. Ondanks beloftes van achtereenvolgende kabinetten om die bureaucratie terug te dringen [daar is wat geld aan besteed] is op het oog het enig waarneembare resultaat dat het almaar erger wordt.
Op lokaal, regionaal en nationaal nivo stikt Nederland van de stichtingen, verenigingen, coöperaties, fondsen en weet ik wat allemaal meer, waar mensen samenhokken en zich de krampen praten in vaak geestdodende en vooral weinig effectieve vergaderingen en al dat oeverloze gelul vastleggen in notulen en verslagen, die dan ook nog eens zo breed mogelijk worden verspreid. Zodat de rest van Nederland er desgewenst ook over kan lullen en als het meezit zelfs ingezonden stukken over gaat schrijven. Het is een moordende, verstikkende vicieuze cirkel, die zoals dat standaard het geval is nauwelijks enige productiviteit oplevert. Afspraken, dat wel. Die vervolgens gemonitord moeten worden en waarover vooral veel gerapporteerd moet worden. En die rapporten ….. nou ja, dat kunt u zelf wel invullen me dunkt.
Nederland is het land, waarin veel belang wordt gehecht aan een constructief werkend overleg in een monstrum als een “zorgketen” en het minder belangrijk wordt geacht , dat zorgverleneners zo’n 40% van hun beschikbare capaciteit kwijt zijn aan het overleggen en administreren vanuit hun verantwoordelijkheid binnen de “zorgketen” en intussen om zorg schreeuwende zorgbehoeftigen het wel kunnen vergeten.
Bureaucratie: in feite is het in de Nederlandse variant niets anders dan bezigheidstherapie. Kostbare bezigheidstherapie met zeer sterke contraproductieve kenmerken.
Onder de noemer contraproductieve bezigheidstherapie valt natuurlijk ook dat Meldpunt Oost-Europeanen, wat Gekke Geert met zijn club is opgestart. Want Henk & Ingrid mogen dan daar wel heerlijk hun giftig groene gal kunnen spuwen, meer zal er nooit uit voortkomen.
Maar het kabinet in de gedaante van overheid staat niet voor niets bekend als de ultieme bezigheidstherapeut. Men heeft na lang vergaderen besloten “adequaat” te reageren op Gekke Geert’s duivelse plannetje; er is inmiddels een overheidsite gelanceerd, waar Oost-Europeanen de mogelijkheid wordt gegeven te klagen over het feit, dat er over hen wordt geklaagd! Daar moet je een briljante geest van het nivo Rutte voor bezitten om zoiets geniaals te kunnen bedenken.
De reactie van Gekke Geert kan niet uitblijven, dus er komt een site waar Henk & Ingrid kunnen klagen over het feit, dat Oost-Europeanen klagen dat er over hen geklaagd wordt. Enzovoort enzovoort.
Voor het eind van het jaar, als tussentijds allerlei overheidssites en dito servers vele malen zullen zijn vastgelopen door het steeds intensievere klagersbezoek, zal er een site verschijnen, waar jij en ik, als enigen die al die Meldpunten als een besmettelijke ziekte mijden, kunnen klagen over al dat geklaag in Nederland.
En in 2013 verschijnen er dan stapels vuistdikke rapporten, waarover dan weer lustig kan worden geluld tot men de krampen in de stembanden heeft.
Verrek, zelfs dit logje blijkt het karakter van een vicieuze cirkel te hebben gekregen.

Advertenties

12 thoughts on “VICIEUZE BEZIGHEIDSTHERAPIE

 1. Arno legt de vinger op exact dat puntje, wat het meest opvallend is.
  Het premature stadium waarop vanuit de slaapzaal in Europa een resolutie is in elkaar gedraaid. Europa hoort te begrijpen, dat het hier om een nationale aangelegenheid gaat en zou gewoon verder moeten dutten. Maar wellicht is angst hier de slechte raadgever geweest. Want wie weet is men bang, dat Gekke Geert straks een Meldpunt Europa gaat openen. En dat zou als een verkapt referendum kunnen gaan functioneren.
  Ben trouwens benieuwd of Rutte in dat geval ook zal blijven persisteren in de houding “niet op reageren Lena”.

 2. Paul zegt het al: onuitroeibaar. Als voormalig AO-medewerker [nee, niet van dat bedrijf van dat pensioen] kan ik je vanuit de praktijk prachtige voorbeelden voorschotelen. Zoals van medewerkers, die na decennia op dezelfde functie te hebben gezeten hun volledig eigen procedures hebben ontwikkeld, die er vooral op gericht zijn het eigen werk zoveel mogelijk op te pompen. Ik moet er niet meer aan denken wat voor gevechten ik toen heb moeten voeren. 🙂
  Rutte’s alternatief “meldpunt” , het zal wel een studentikoos grapje zijn met een serieuze ondertoon. Gaat nergens over, leidt nergens toe, kost alleen maar geld en tijd. En levert alleen maar feitjes op, waar nooit meer iets mee wordt gedaan. Kortom: de overheid ten voeten uit.

  • Mij lijken er een paar zaken te spelen, die van belang zijn. Allereerst moet er z.s.m. duidelijk worden wat het volume en de aard is van de meldingen, die op Gekke Geert’s site zijn binnengekomen.
   Gaat het in hoofdzaak om gierputachtige reacties dan het het lamme en blinde europarlement een punt.
   Zou er sprake zijn van goed gemotiveerde en beschaafd geformuleerde reacties m.b.t. zaken, die werkelijk aandacht vragen dan heeft datzelfde parlement m.i. geen enkel punt. Nu al die resolutie is gewoon veel te prematuur. Ik neig er dan ook naar RadaR’s verwijzing naar “us Maxime” te volgen. Hier zou weleens een typisch gluiperig Verhagen pesterijtje achter zitten, waarbij gebruik is gemaakt van het sentiment, wat toch al in dar parlement t.a.v. de PVV [overigens niet altijd ten onrechte] leeft.

  • Arno heeft m.i. gelijk. Het “vuistje” wat het europarlement maakt is “out of tune”. Blijkbaar neemt men aan, dat dat Meldpunt een gierput is en dat strookt niet met de europese uitgangspunten.
   Men had gewoon even kunnen/moeten wachten tot Gekke Geert met zijn resultaten op de proppen zou zijn gekomen. Want dan zou de [minder nette] bedoeling ervan open op tafel liggen en dan zou een reactie op zijn plaats zijn.
   Het lijkt er nu vooral op, dat “europa” Rutte voor een blok heeft willen zetten. En de ware bedoeling daarmee …… gist u maar.

  • Rutte persisteert in het negeren van alle streken, die Gekke Geert probeert uit te halen. Wellicht goed voor zijn bloeddruk, maar in wezen niet de opstelling die je van een premier zou willen zien. Het gaat hier niet [meer] om een storm in een glas water, er is meer aan de hand. Maar krachtdadig optreden is Rutte altijd al vreemd geweest en ook de diverse mediatrainingen die hij blijkt te hebben gehad hebben daarin weinig verandering kunnen brengen.
   Het openen van een “tegensite” beschouw ik maar als kinderlijk gedrag, ja inderdaad bijna studentikoos.

   [Sorry voor de paar typoos in mijn vorige reactie :)]

 3. Altijd maar weer toch die lach oproepen, al zullen mensen die je niet kennen je een geboren “kankerpit” vinden. 😛 Wat trouwens beter is dan een geboren klager!!!
  En in reactie op je laatste zin: is heel het leven niet een [vicieuze] cirkel?????

 4. Bijkans onuitroeibaar, RadaR. Er zijn gewoon teveel mensen voor het weinige echte werk wat nog beschikbaar is. De overheid en de politiek verklaren de ontwikkeling door te wijzen op de ontwikkeling van Nederland naar een full time dienstensector-land. Het is niet voor niets dat je tegenwoordig [zelfs bij de toiletdames] de categorie “professionals” overal tegenkomt. Dat is puur om nog enig gewicht, enig cachet aan die enorme kudde lucht producerende “werkmieren” te geven.
  Overhead is verworden tot giga-waterhoofd.

 5. Het internetbezoek zal wel gaan pieken met al die beschikbare klaagsites. Heerlijk hoe je het in het ridicule weet te trekken, onderhand even een stevige sneer uitdelend aan de kudde beroepsvergaderaars en de verslagleggings- en rapportagezombies.

 6. Als je iets langer nadenkt, O. zul je beseffen dat die “gigantische hoeveelheid werkgelegenheid” maar deels waar is. Werk heeft als doel iets op te leveren, waar de maatschappij in zijn meest brede geledingen iets aan heeft. Ik hoef jou toch niet te vertellen, dat in de door mij bedoelde situaties er even vaak sprake is van [meetbare] schade aan diezelfde maatschappij. En omdat desondanks dat “werk” in stand wordt gehouden, ja zelfs toeneemt, kan geen andere conclusie worden getrokken dat het veelal om bezigheidstherapie gaat. Waarvan men [al of niet noodgedwongen] de gevolgen resp. schade maar voor lief neemt.

  • Je hebt gelijk, RadaR. Misschien had ik mijn opmerking iets moeten verhelderen door er bij te zeggen, dat “werkgelegenheid” de smoes is waarmee de wildgroei onder de bezig gehouden [en zichzelf wel steeds beter ontwikkelend in dat bezighouden] werkmieren wordt goedgepraat. 🙂

Nice and easy to work with

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s