HEBBEN WE HET [ALWEER] NIET GOED GEDAAN?????

De parlementaire enquete is een mooi maar tegelijk ook paardenmiddel. Mooi, omdat het in theorie mogelijk is op een zo objectieve, onafhankelijke wijze onderzoek te doen naar misstanden in de samenleving m.b.t. zaken waarmee het parlement rechtstreeks een verbinding heeft.
Paardenmiddel ook, omdat het hoe je het wendt of keert toch een zekere gelijkenis vertoont met wat we kennen als een strafrechtelijk proces. Mensen c.q. betrokkenen kunnen immers onder ede worden gehoord. En hoewel geen van de “gedaagden” in de gedaante van “verdachte” voor een enquetecommissie verschijnt kan hij/zij wel degelijk in de loop van zo’n enquete als “dader” eindigen. Vonnis en straf blijven dan wel achterwege maar het is geenszins een voordeel voor je carriere om met de geur van “daderschap” te worden opgezadeld.
De meest recente parlementaire enquete [Kredietcrisis] is nog in volle gang. De commissie de Wit moet nog met de uiteindelijke eindrapportage komen.
Toch ligt de volgende enquete al min of meer klaar. Een kamermeerderheid acht het, gezien de ontwikkelingen van de laatste jaren, hoogst noodzakelijk dat de wooncorporaties onder de microscoop worden gelegd.
Was de parlementaire enquete heel lang een uiterst schaars gebruikt middel, de politiek van nu vertoont een sterke neiging de gebruiksfrequentie ervan fors op te schroeven. Nog redelijk vers in het geheugen liggen “De Bouwfraude-enquete” en de “Onderwijs-enquete”. Mocht u voor uzelf concluderen, dat u werkelijk geen idee heeft wat beiden concreet hebben opgeleverd dan staat u daar zeker niet alleen in. Het lijkt er sterk op, dat het vaker gebruiken van het paardenmiddel forse devaluerende effecten heeft op het resultaat ervan. In die zin zou je misschien al een vraagteken kunnen zetten bij de noodzaak van weer zo’n enquete.
Maar er is echter een veel sterker argument voorhanden om aan het nut en de effectiviteit van de parlementaire enquete te twijfelen.
In toenemende mate lijkt het parlement de enquete aan te grijpen als proces, waarbinnen men vooral wenst te evalueren hoe ooit zelf opgezette plannen en zelf genomen besluiten in de praktijk blijken te zijn uitgepakt. En daarmee wordt er gebruik gemaakt van een kanon om op die mug te schieten. Want evalueren hoort van origine simpel onderdeel te zijn van het dagelijks functioneren. Daar hoeft geen groot apparaat voor te worden opgetuigd, niemand voor onder ede te worden gehoord. Evalueren doe je gewoon in een goed gesprek tussen wat ik pleeg te noemen een “meter” en een “weter”.
Neem nu die wooncorporaties, die voor de vierschaar zullen gaan worden gesleept. En ik hoef u niet te vertellen, dat er alle reden is om dat te doen, want het aantal corporaties waar fraude, oplichting, wanbeleid, zelfverrijking en narcisme aan de orde zijn of zijn geweest is onthutsend groot.
En in sommige gevallen [Rochdale, Aedes, Philadelphia, Woonbron, SGBB] heeft er zelfs al strafrechtelijke vervolging plaatsgevonden. Maar nu het geval-Vestia opgedoken is, is bij het parlement de emmer overgelopen en wenst men een parlementaire enquete.
Echter ook nu kan en zal die enquete niet veel anders behelzen dan een evaluerend onderzoek naar “hoe dat allemaal toch heeft kunnen gebeuren”.
En zoals bijna standaard is geworden zal men er achter komen, dat de besluiten die de politiek in het 1e decennium van deze eeuw nam, het zijn geweest, die “dat allemaal hebben mogelijk gemaakt”.
Het liberaliseren van de corporaties , er is destijds vanuit vele kanten gewaarschuwd voor de gevolgen ervan. Al die waarschuwingen blijken terecht te zijn geweest. Iedereen kan zien hoe die ooit publieke sector is verworden tot een vrijstaat voor zakkenvullers, snelle jongens met dito praatjes, egoisten, narcisten en over lijken gaande profiteurs/fraudeurs.
En iedereen beseft ook, dat het de politiek is geweest die het pad voor deze heren en dames heeft geëffend. Daarvoor is een parlementaire enquete helemaal niet nodig. Het is het openbaar ministerie wat aan de bak moet.
Daarom mijn advies aan de 2e Kamer: laat die PE maar zitten; vreet tijd en geld, terwijl de baten gering zullen zijn. Ga in plaats daarvan maar eens uitrekenen wat de materiële en immateriële schade is aan burgers, die is voortgekomen uit jullie heilige drift om God en alleman te liberaliseren. Bij de huurders van Vestia is dat inmiddels een makkie, dat voordeel is er al.
En omdat jullie de gewoonte hebben minimaal een half jaar maar vaak meer voor zo’n PE uit te trekken, is er voldoende tijd om ook door jullie berokkende schade in de zorg, bij de Spoorwegen, in de Energiesector te berekenen.
Aan het eind kunnen jullie dan nog even de resultaten van die berekeningen evalueren. Maar ik verwacht toch wel, dat jullie daarna collectief je biezen pakken en een echt baantje proberen te verwerven. Werk zat volgens dit kabinet, zelfs als je 55 jaar of ouder bent.

Advertenties

17 thoughts on “HEBBEN WE HET [ALWEER] NIET GOED GEDAAN?????

 1. Gisteravond was Spies bij W&P. En haar verhaal inzake Vestia was een waar vertoon van onmacht. Wel bracht ze nog met het nodige misplaatste aplomb het nieuws, dat er inmiddels een wet in de maak is waarin de salarissen van bestuurders bij wooncorporaties “aan banden worden gelegd”.
  En daar heb je dus de politiek ten voeten uit: een volledig onjuiste beslissing nemen, zien dat daar driftig gebruik van wordt gemaakt door graaiers, narcisten en ego-trippers, vervolgens geschrokken wakker schieten, zo snel mogelijk het eigen straatje proberen schoon te vegen door een “wir haben es nicht gewusst”-houding aan te nemen en alsnog [met veel tegenzin] actie ondernemen.
  Ik begin er steeds meer van overtuigd te raken, dat we de politiek nog maar voor 3 dingen nodig hebben:
  – ons allemaal in de schuld houden
  – het dempen van putten, die al bijna tot de rand toe gevuld zijn met verdronken kalveren
  – alle schade op ons te verhalen
  Ik hoop echt, dat er zowel een PE komt [ondanks jouw scepsis, RadaR] maar dat er daarnaast ook een strafrechtelijk onderzoek zal komen.
  Waarbij Vestia/Erik Staal/de RvC als daders vanuit de handeling kant, maar de politiek als dader vanuit de nalatigheid kant zullen worden aangemerkt.

  • Spies kon het niet uit haar strot krijgen te zeggen, dat een miljardenstrop + een douceurtje voor vriend Staal via een huurverhoging van 9% op de huurders te verhalen niet netjes is.
   En regeren = vooruitzien???????Nou, die slogan is allang overleden en kan alsnog worden begraven. Regeren is met een bord voor je kop en met oogkleppen voor steeds maar weer dezelfde [bewuste] fouten maken, die het armere deel van de samenleving met gigantische schade opzadelt en het rijke gedeelte van die “samenleving” bij voortduring in staat stelt om elke zak van elk denkbaar kledingstuk te vullen.
   Ben het met Leon eens: hier moet strafrechtelijk iets aan worden gedaan. Zo’n Staal verdient “het schavot” of met pek en veren weggejaagd te worden.
   En de onmachtige politiek een electorale afstraffing. O, was het maar 2014…..

  • Tja, ik heb aan Spies’ optreden bij W&P niet echt het gevoel overgehouden, dat er goed op onze zaakjes wordt gepast. Net zo goed ik niet ondersteboven ben van haar vermogen om in te schatten hoe smerig Vestia en die Staal de boel hebben belazerd en hoe de goegemeente daar over denkt.

 2. Ik word af en toe wel een beetje moe van de SP. Kwam een tweet tegen, waarin de retorische vraag wordt gesteld “waarom een corporatie [Vestia] redden ten koste van de huurders?”. Niet dat de vraag niet legitiem is, maar het is aan ons om die te stellen. De SP , als andere partijen, zou er voor moeten zorgen dat een dergelijke situatie niet eens aan de orde kan komen. Laat ze daar eens iets concreets aan doen!

  • Ja, soms bezondigt de SP zich te veel aan roeptoeteren. Zo vond ik het afgelopen dinsdag ook een wat merkwaardig gezicht Roemer in de Arena tussen de leerkrachten te zien staan alsof hij op een megaparty aanwezig was. Te popi is gevaarlijk. In het voordeel van de partij blijft echter pleiten dat ze wel altijd overal aanwezig zijn. Want gisteren zag ik diezelfde Roemer bij een demonstratie van ik meen verloskundigen in Den Haag.

  • Iedereen, dus ook de SP, weet waar het echte probleem zit: zoals bij alle geliberaliseerde sectoren bij het TOEZICHT. De hardnekkige, langzamerhand oerstomme aanname dat zelfregulering de oplossing zou zijn wordt in vrijwel elke geliberaliseerde sector gelogenstraft.
   En toch doet de politiek alsof haar neus bloedt en is verbaasd c.q. gespeeld verontwaardigd als er weer eens ergens, zoals nu bij de wooncorporaties, iets gigantisch uit de bocht giert.

   • Uiteraard, Paul, is het gebrekkige toezicht ook hier één van de hoofdoorzaken. Net als egoisme, inhaligheid en narcisme dat zijn.
    Dat is inmiddels zo open en bloot duidelijk geworden dat je zou kunnen gaan denken, dat er niet alleen aan de kant van de Staal’s van Nederland maar ook aan de kant van de commissariaten-verzamelaars een deal is gemaakt, waarbij is afgesproken elkaar alle ruimte te geven om die nog altijd voor imbeciel versleten burger een zo groot mogelijke poot uit te draaien. De het bevattingsvermogen te boven gaande arrogantie van Vestia om met een 9% huurverhoging te komen wijst daar sterk op.
    Tussen de bedrijven door ben ik bezig met een streekproefonderzoekje naar de diverse RvC’s van landelijk verspreide wooncorporaties. T.z.t zal ik daarover iets presenteren.

 3. De farce van de PE is al geruime tijd geleden voor mij uiteengespat, t.w. bij de enquete naar de Bouwfraude.
  Het is over het algemeen zinloze en alleen maar ergernis bij de burger oproepende bezigheidstherapie voor zielloos ronddwalende carriere jagende politici geworden. Wat de burger met een beetje intellect al lang heeft gezien [de gang van zaken bij de meeste gedereguleerde sectoren] moet Den Haag via een PE nog helder krijgen. Om daarna voor de zoveelste keer voor de enig ware conclusie weg te lopen: oeps, we hebben er weer eens een klerebende van gemaakt. Yaggghhhhhh!!!!
  Eens met RadaR: schaderekening opmaken, keurig aan ons rapporteren en vervolgens “raus!!!!!”.

 4. Toevallig had ik ’t net met “buuv” over dit onderwerp. We kwamen erop, omdat zij een familielid heeft wat tot de Vestia-huurders behoort, die de 9% moeten ophoesten.
  Onze gedachte was “beter iets dan niets” voorzover het die PE betreft. Maar ja, toen las ik dit …… 😀
  En ik weet zeker, dat “buuv” het met me eens is, dat een slager die zijn eigen half-bedorven vlees [goed]keurt niet de slager is waar je je karbonaadjes moet halen. Dus, RadaR, sluit ik me ook nu bij jouw standpunt aan.

  • Ik las net dat de Kamer zich nogal opwindt over dat sujet Erik Staal. Er worden niet mis te verstane termen gebruikt. En wat die huursverhoging betreft ken je mijn standpunt: collectief weigeren te betalen!

 5. Klopt exact: de PE is een duur evaluatie-middel geworden. Je moet de oorzaak daarvan niet onderschatten: wellicht zijn onze slimme politici er inmiddels een klein beetje achter gekomen, dat er zo links en rechts weleens iets falikant misloopt of in ieder geval anders uitpakt dan men verwachtte en prognosticeerde.
  En dan is met een strenge blik achter een tafel gaan zitten en de dames en heren, die zo sluw zijn geweest van de politieke flaters te profiteren, het vuur na aan de schenen leggen een prachtig podium om gezichtsverlies te voorkomen en het eigen aandeel in de schade te verdoezelen.
  Er staat de politiek het volgende te doen: zowel het woord als het begrip “deregulering” voor de komende 2 generaties in de ban doen. En daarna de tijd die anders voor de PE zou worden gebruikt te besteden aan het heel zorgvuldig formuleren wat nu precies toezicht moet inhouden, welke taak een daartoe ingestelde Raad of een RvC daarbij heeft te vervullen én welke sancties er staan op desfunctionerend toezicht.
  Ik neem aan, dat jij net als ondergetekende direct bereid bent om over beide zaken mee te denken en bruikbare adviezen aan te leveren. 🙂

 6. Erik Staal heeft zijn kapitale villa bij R’dam maar even verlaten en verruild voor zijn 2e huis op Bonaire. Daar telt het wat makkelijker , zo onder de zon, drankje erbij, sappig mulatje om in te knijpen.
  Als ik huurder van Vestia was [neen, ik zit bij het keurige Haag Wonen :)] en Staal zou op Schiphol arriveren dan wist ik het wel.

 7. Men is bij Vestia wakker geschrokken omdat zo expliciet naar voren komt, dat er huurders de dupe zullen zijn. En huurders zijn mensen en mensen = stemvee.

  • Precies, Arno. Men ziet nu ineens een kans om te “scoren”. Terwijl de emmer alang was overgelopen, maar men heeft dat pas gemerkt toen het water in de 2e Kamer tot okselhoogte was gestegen.

 8. Helemaal maar dan ook helemaal mee eens. Het wordt langzamerhand een beetje schandalig met die parlementariers. Verschaffen zichzelf werk [en een leuke aantekening op hun CV] door een PE te gebruiken om het eigen falen bloot te leggen. Of neen, natuurlijk niet bloot te leggen maar af te dekken.

 9. Wow …… hier spat het vuur weer vanaf. !! Zo’n PE, RadaR, dat is simpelweg de slager die zijn eigen vlees keurt. En de kosten van die keuring komen voor rekening van de klanten.

Nice and easy to work with

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s