HUISHOUDENSINKOMENSTOETS

Butcher

Huishoudensinkomenstoets ……24 letters, dubbele woordwaarde …..zo’n woord moet bij Scrabble toch minstens een monsterscore opleveren aan punten. Zo’n mooi woord, zo zonde dat het uit de mond van een VVD-Staatssecretaris komt met de dubieuze naam De Krom.
Vindt u het goed dat ik het woord afkort tot HIT, want als ik het telkens voluit moet schrijven vreet dat log-space.
De afkorting HIT is ook nog eens veelzeggend. Niet in de betekenis van topper [zoals in Gerard Joling heeft een HIT], maar wel in een wat minder luidruchtige maar desondanks even hard aankomende betekenis van slag, klap, knal, tik. Mensen gaan worden geHIT door die HIT van De Krom. En niet zachtjes ook.
Kort omschreven komt De Krom’s HIT op het volgende neer. Als er in een samenlevingsverband [gezin,partnership etc.] een inkomen wordt verkregen, waarvan een deel wordt gegenereerd via een sociale uitkering [bijstand] dan wil onze vriend De Krom gaan bepalen hoe hoog dat inkomen mag zijn.
Laat ik als voorbeeld de meest voorkomende situatie in Nederland nemen: het gebroken gezin. Moeder en zoon vormen een samenlevingsverband. Één van 2 heeft een baan, de ander door welke omstandigheden dan ook een uitkering. Als ik zeg “dan ook” betekent dat uiteraard dat daar ook de meest schrijnende omstandigheden bijhoren.
Moeder verdient 1.000 euro, zoon heeft een bijstandsuitkering van 800 euro. Of omgekeerd, wat u wilt. De Krom en daarmee het kabinet vindt, dat in een periode waarin de werkloosheid naar 500.000 en hoger gaat stijgen het nog steeds onverkort vol te houden is, dat iedereen die kan werken moet werken.
Bij de Nederlanders, die momenteel in het genot van enige uitkering zijn, kunnen veel mensen worden geteld, waarvan al vanuit diverse andere hoofde is vastgesteld, dat zij om voor uitkeringsinstanties geldige redenen niet kunnen werken. Gevreesd moet worden dat dergelijke mensen opnieuw door de [gehakt]molen zullen worden gehaald [ex-minister De Geus deed dat onder Balkenende ook al met WAO-ers, waarbij achteraf werd vastgesteld, dat de kosten van die herkeuringsoperatie bij lange na niet tegen de baten opwogen. Slechts de toen als paddestoelen uit de grond schietende reïntegratieburo’s wreven zich in de handen, want met 100’n miljoen tegelijk schoof de overheid geld naar hen toe om een man en een paardekop aan het werk te krijgen.] en er derhalve, want daar draait het natuurlijk simpel om, een groep mensen aan onverschillig welke arbeid zal worden “geholpen”.
Maar er zal ook een groep resteren, die als ongeschikt voor de arbeidsmarkt zullen blijven worden betiteld [Marcel van Dam gaf hen niet zo gek lang geleden de passende bijnaam “De Onrendabelen” mee] en die hun uitkering, al of niet na een korting, zullen behouden.
Terug naar het voorbeeld van die moeder en haar zoon. De Krom’s HIT bestaat eruit, dat binnen zo’n samenlevingsverband wordt bezien of er naast dat inkomen uit uitkering ook nog inkomen via werk wordt verkregen. Neen, niet waar het één en dezelfde persoon betreft, maar wel waar het het totale huishouden betreft. Is dat het geval dan wordt dat via werk verkregen inkomen in mindering gebracht op de door het huishouden ontvangen uitkering. In mijn voorbeeld wordt dus de 1.000 euro die de moeder verdient in mindering gebracht op de uitkering, die de zoon geniet. Waarmee de uitkering in één klap tot 0,00 wordt verlaagd. [Neen, het verschil van 200 euro hoeft [nog] niet te worden afgedragen aan De Krom].
Mijn voorbeeld is er slechts één uit de lange rij, die kan worden bedacht.
Allen wijzen slechts een en dezelfde richting uit: er staan flink wat huishoudens een forse HIT te wachten. Als De Krom zijn zin krijgt en alles wijst erop, dat dit het geval zal zijn.
Het moge u duidelijk zijn, dat ik een fervent tegenstander van die HIT ben, want ik denk dat de ellende voor relatief veel mensen weleens niet te overzien zal zijn. Maar De Krom heeft er geen enkele moeite mee aan te geven, dat hij zijn HIT-maatregel volledig verdedigbaar en zelfs goed voor de burgers vindt.
En omdat me zo af en toe wordt verweten, dat ik wel overal tegen ben maar te weinig laat horen waar ik wel voor ben [ja, er lopen in Nederland werkelijk nog mensen rond, die alleen maar goed nieuws willen horen en in de veronderstelling verkeren, dat 80% van het dagelijks nieuws ook werkelijk goed nieuws is …… gezegend zijn de gelukzaligen onder hen;zij denken oprecht dat als “de bom valt” dat ding gewoon kan worden terug gekopt …. why worry??????] heb ik mijn hersenen eens gekraakt over die HIT.
En eigenlijk duurde het niet eens lang of ik had er een volgens mezelf prima toepassing voor gevonden. Even kort, dan kunnen jullie er ook eens op kauwen.
HIT-variant 1: wanneer een huishoudinkomen de grens van X [ik dacht zelf aan 50.000 euro] overschrijdt, moet het meerdere in aftrek gelden voor de kinderbijslag.
HIT-variant 2: wanneer een huishoudinkomen de grens van Y [ik dacht zelf aan om te beginnen 100.000 euro, maar sta open voor elke suggestie voor een lager bedrag ] moet het meerdere in aftrek gelden op de hypotheekrenteaftrek.
Voordeel van mijn varianten, maar dat zullen jullie best al gezien hebben is, dat waar De Krom de jacht op vooral de lage inkomens en de maatschappelijk minder succesvolle gezinnen opent, is dat de hogere tot torenhoge inkomens de prooi worden. En zonder enige gêne geef ik toe, dat me dat enorm bevalt. Al zeg ik het zelf. Waarom zou De Krom daar niet zelf op gekomen zijn?

Advertenties

21 thoughts on “HUISHOUDENSINKOMENSTOETS

 1. Creatieve oplossingen binnen familie- en vriendenverband zullen nodig zijn om aan de gesel, die De Krom voor veel mensen aan de onderkant van de samenleving in petto heeft. Let’s behave as the bankers and those like them.

  • Sorry, in de opwinding maak ik mijn zinnen niet eens goed meer af. Komt-ie nog een keer maar dan goed:
   “Creatieve oplossingen binnen familie- en vriendenverband zullen nodig zijn om aan de gesel, die De Krom voor veel mensen aan de onderkant van de samenleving in petto heeft te kunnen ontwijken. Let’s behave as the bankers and those like them.

  • Even kort, want ik zie dat de gastheer alweer nieuw spectaculair leesvoer heeft neergezet. 🙂
   Ik denk aan: wanneer je je uitkering [deels] lijkt te gaan verliezen, omdat je in het “verkeerde huis” woont [bij paps of mams of allebei, die keurig hun geld verdienen met werken] is de meest praktische oplossing daar “op papier” weg te gaan. Huur om de paar maanden een kamer bij een ander familielid of vriend van de familie tegen een pro forma huur. Keurig elke keer je nieuwe adres melden [houdt de ambtenarij bezig en jaagt de kosten van de maatregel van De Krom lekker op] en verder gewoon lijflijk op je oude plekkie bij pa of ma blijven. Laat ze dat maar eens gaan controleren als duizenden potentiële slachtoffers die truc gaan uithalen.

  • Ik vrees dat er inderdaad weer tijden zijn gekomen waarin het verzinnen van jouw soort creatieve oplossingen [die eigenlijk natuurlijk uit den boze zijn] welhaast noodzaak zal worden. Doet me denken aan het begrip “burgerlijke ongehoorzaamheid”, wat bij de Nederlander van de 21e eeuw een volkomen onbekend fenomeen zal zijn.

  • Één van de weinige minder grote nadelen van kaalslag a la VVD is, dat de creativiteit wel moet toenemen.Zo niet, dan ga je er onderdoor. Simple as that!

 2. Is het trouwens niet zeer opvallend, dat waar dit kabinet en met name de VVD ons voortdurend aanspreekt op onze INDIVIDUELE verantwoordelijkheid [“ieder mens moet in staat zijn een invulling aan zijn eigen leven te kunnen geven”] er nu sprake is van het botweg loslaten van het individualiteitsbeginsel?
  Want zo kun je het uitgangspunt “A straffen voor wat B om bepaalde redenen niet kan” toch gerust noemen, vinden jullie niet?

  Wat je varianten betreft, RadaR: meteen in de vorm van wetgeving door de Kamers rammen en invoeren. Ik vind beide varianten niet alleen verdedigbaar in het licht van De Krom’s HIT, maar ook volledig recht doen aan gelijkheid van behandeling. Heel sterk bedacht!

  • Je zou het ook nog anders kunnen uitleggen, Leon. Wat het koppel Kamp & De Krom doet is langs de weg van de botte bijl de lage inkomens weer terugdringen naar de leer van de solidariteit. Solidair in armoede, dat zullen ze moeten worden. En de grootverdieners kijken glimlachend, ja zelfs een beetje genietend toe.
   Ik hoop, dat men in zijn arrogantie de fout zal maken te miskennen, dat solidariteit in armoede veelvuldig leidt tot solidariteit in verzet. Dat laatste zou voor de Nederlandse burger weleens de “winst” kunnen blijken te worden.

 3. Ik ben na lezing van dit log tamelijk geschrokken. Niet omdat het mij [vooralsnog?] persoonlijk zal treffen. Maar door de impact van deze maatregel, die me wel degelijk raakt … middenin mijn nog altijd sociaal kloppende hart.
  Eerlijk gezegd heeft deze ontwikkeling zich buiten mijn gezichtsveld afgespeeld. Een tik op mijn vinger voor mezelf dus, want onze gastheer bewijst dat er meer tussen hemel en aarde beweegt dan weleens te gemakkelijk wordt aangenomen. Een tocht over het web maakte me duidelijk, dat deze kwestie wel degelijk leeft in Nederland. Op wat fora kwam ik mensen tegen, die hun woede en wanhoop al uitschreeuwen. Zoons, die bij gepensioneerde vaders leven en na het verliezen van hun baan een bijstanduitkering genieten, die ze straks zullen verliezen. Dochters in de ongehuwde moeder situatie, die thuis wonen bij paps en mams en in een uitzichtloze situatie gaan terechtkomen.
  Creatieve geesten zijn al bezig om naar praktische oplossingen te zoeken [spookadressen bijvoorbeeld]. Ik ben werkelijk erg ongerust over de gevolgen van deze aanpassing van de wet, die HH Kamp en De Krom er door jagen en per 1 juli a.s. zal ingaan. En ook ik vraag me af: waar is de oppositie? Waar is het overvolle Malieveld?

  • En die gepensioneerde vaders uit jouw voorbeeld hebben net te horen gekregen [als ze pech hebben van A&O Ondernemingspensioenfonds], dat hun pensioen gaat worden afgestempeld.
   En de optie om in een huis van Vestia te gaan wonen kunnen ze wel helemaal op de buik schrijven.

   • Beetje onkies, Jurgen, om over de komende ellende van veel mensen een beetje grappig te gaan zitten doen. Ik ken mensen vanuit het werk dat ik doe, die nu ziek in bed liggen en zich ook nog eens enorme zorgen maken over hoe het verder moet. Zoals Arno terecht opmerkte: “Griekenland revisited”.

    @RadaR: mijn dankbaarheid en bewondering geldt de manier, waarop je deze kwestie aan de orde stelt.

   • Ho ho ho ….. even wachten, Jeanette. Even ademhalen, de hersencelletjes schudden en dan opnieuw nadenken. Wat ik probeer te doen is duidelijk te maken hoe allerlei negatief uitpakkende maatregelen van de overheid en instanties in elkaar beginnen te grijpen en cumuleren tot iets verschrikkelijks.
    Ik formuleer dat zo luchtig mogelijk, omdat ik anders de woede nog sterker ga voelen.

   • OK dan. Sorry voor de “jumping to conclusions”. Zware nachtdienst achter de rug; geen excuus, wellicht wel een verklaring. 🙂

 4. Dit soort ronduit a-sociale, onbeschofte, onmenselijke maatregelen zullen hoofdzakelijk leiden tot:
  – groei aantal daklozen
  – toename criminaliteit
  – het onder de armoedegrens duiken van veel gezinnen
  – explosieve toename in schulden
  Maar de overheid [ik spreek met opzet niet van “onze overheid”] krijgt zijn zaakjes op orde, veronderstel ik.
  Nederland ondergaat een soort “Griekenland revisited” ervaring.

  • Zeker, Arno, de kans is heel groot dat de gevolgen die jij schetst gaan optreden. Met alle ellende van dien. Ik kan en mag alleen maar hopen, dat die groeiende criminaliteit er niet toe zal leiden, dat mensen elkaar onderling gaan “opeten”. Veel liever zie ik het zich richten op de enige echte veroorzakers van het zich steeds duidelijker aftekenende en dus voelbare drama.

 5. Als deze HIT wordt ingevoerd zal hij niet alleen pijn aan het gehoororgaan veroorzaken. Het is bijna ziekelijk te noemen, de wijze waarop de politiek telkenmale weer nieuwe maniertjes weet te vinden om de burger nog meer geld af te pikken. En geloof me: bij volgende verkiezingen blijven mensen in grote aantallen op de VVD stemmen.
  Omdat Broekemans het zo guitig en optimistisch doet, dat slopen en stelen.

Nice and easy to work with

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s