EUROPESE MANNEN VAN STAVAST

In reacties op het log “Boter van de Eurolanden” werd zijdelings gewezen op wetgeving in wording in de USA, die in grove lijnen de splitsing tussen zakenbanken en investeringsbanken moet gaan regelen. Dit initiatief in de vorm van wetgeving staat bekend als de Volcker-rule. In de nabije toekomst zal waar dat relevant is op de Volcker-rule worden terug gekomen. En met relevant wordt gedoeld op analoge initiatieven, die momenteel onder de vleugels van de EU worden ontplooid om de internationale financiele sector te reguleren.
Daarbij is de gedachte niet onlogisch, dat er sprake zou kunnen [moeten?] zijn van uiteindelijke regulering, die vanuit het gezichtspunt van zowel de EU als de USA in ruime mate congruent zou moeten zijn. Slechts “lokale” specifieke situaties zouden aanleiding kunnen zijn tot enig onderscheid.
Hier http://www.presseurop.eu/nl/content/article/287011-de-banken-zwaaien-de-scepter wordt een helder inzicht gegeven hoe dat EU-initiatief wordt uitgevoerd en vooral ook door wie. Bent u bezig uw beeld over de EU aan te scherpen dan verdient het in de link genoemde artikel zeker lezing.
Om anderen te bedienen zal ik hieronder even de hoofdpunten uit het artikel kort benoemen. Wellicht dat de nieuwsgierigheid dan alsnog voldoende wordt geprikkeld.

Bankenlobby.
De bankenlobby beseft terdege, dat de “tegenstand” i.c. de europese politici dermate zwak is, vooral waar het deskundigheid m.b.t. de financiële sector betreft, dat er een uitgelezen mogelijkheid bestaat om allerlei europese projecten, die zijn opgestart in het kader van de beoogde regulering, zoals:
-invoering bankenbelasting
-toezicht op bonussen
-regulering van hedgefunds
-verbod op shortselling [=verkopen van effecten die men niet bezit]
etc, etc.
zoveel mogelijk uit te hollen.

Ongelijke strijd.
Een aantal Europarlementariers onderkende, dat de oververtegenwoordiging van bankiers resp. de oppermachtige financiële sector tegenover een zo goed als afwezige burgermaatschappij bij al de genoemde projecten niet anders als een zeer ongelijke strijd kon worden gezien. Men riep de EU op, daar verandering in te brengen.

De banken dicteren.
Al meer dan 2 jaar werkt men in Brussel aan de totstandkoming van regulerende wetgeving. Uit alle berichten, die af en toe doorsijpelen, komt naar voren, dat het een uiterst moeizaam proces is. Als uitgangspunt voor de wetgeving in wording gebruikt Brussel een uit 2009 opgeleverd rapport van de hand van een zgn. deskundigengroep. Het zal u nauwelijks verrassen hoe die groep was samengesteld:
voorzitter: de Larosiere [oud-directeur Banque de France, thans adviseur van de president-directeur van BNP-Paribas;

leden:
Masera [ex-Lehman Brothers]
Issing [Goldman Sachs]
Onno Ruding [Citigroup]
McCarthy [ex-voorzitter BFSA en notoir tegenstander van al te sterke supervisie op de finaciele sector]
3 vertegenwoordigers uit de particuliere sector completeren het 8-tal.
In hoofdzaak dus mensen uit de financiële sector [waarvan 3 van Amerikaanse banken]. Het resultaat van hun onderzoek en de in hun rapport opgenomen adviezen kunnen aldus bijna worden geraden.

Zelfs tot in het Europees parlement blijkt inmiddels het besef te zijn opgekomen, dat op de wijze waarop “Europa” thans bezig is met regulering er vrijwel zeker niet mag worden verwacht, dat ook maar de schuchterste poging zal worden ondernomen om de dringend gewenste ommezwaai te maken.
De politiek mist er zowel de moed als de deskundigheid voor. Iets wat je zeker niet kunt zeggen van hun Amerikaanse “counterparts”, want die zijn niet alleen via hun bankjongens flink vertegenwoordigd bij de uitwerking van de Europese plannen, maar zullen er zeker op toezien, dat de Amerikaanse belangen op geen enkele wijze worden geschaad.
Als burger rest je niet veel anders dan te constateren dat je je toch wel stevig in de handen mag wrijven in de wetenschap, dat alles en iedereen wat zich namens ons in Brussel bevindt te dom is om in het echte spel te kunnen deelnemen en als echte mannen van stavast braaf pootjes geven aan de heren van de financiële sector.

Advertenties

19 thoughts on “EUROPESE MANNEN VAN STAVAST

 1. Die Ruding is trouwens een fraai voorbeeld van een politicus [oud minster van financien immers en daarom misschien wel het grote voorbeeld van onze Jan-Kees], die zijn politieke carriere heeft gebruikt om het pad naar een carriere in het bankwezen te effenen.
  En de Amerikanen moeten gedacht hebben “daar hebben we een goeie aan” want Ruding was qua snijden,hakken,slopen nog erger dan Rutte.

  • Ruding is een uiterst enge, nare man. Hij liet in de beginperiode van de crisis nog weleens zijn gezicht zien bij actualiteitenprogramma’s om “zijn” mening te geven over de beste aanpak. Inmiddels is wel duidelijk, dat die activiteiten allemaal onder de noemer “lobbyen” en/of “het volk rijp maken voor de volgende klap” kunnen worden geplaatst.

 2. OT maar hot news dus dan mag dat wel.

  Cohen heeft zijn vlag gestreken! Beter voor de mens Cohen, beter voor de Partij van de Arbeid. Zou dit het begin zijn van een nieuw opstelling naar dit kabinet? Een opstelling met ballen?

  • Hangt sterk af van de nieuw “leider”. Als het Plasterk zou worden zie ik weinig veranderen. Zou er toevallig ergens in Nederland nog een soort Schäeffer rondlopen? Zo’n type dat Wilders op zijn bek timmert en Rutte letterlijk in zijn blote kont kan zetten?
   Cohen zal het nooit toegeven, maar ik denk dat hij opgelucht ademhaalt in de wetenschap, dat hij van het waterstofperoxydemonster verlost is.

  • Ik zag vanavond die kwal van Pownews, die met zijn borst vooruit loopt omdar hij 2 jaar als de nagel aan Cohen’s doodskist heeft gefungeerd. Cohen zal ook blij zijn van dat etterbakje af te zijn.

  • @O.:
   je doelt ongetwijfeld op die galbak van een Rutger. Laat ik je één troost meegeven: dat soort figuren lopen altijd en onvermijdelijk ooit tegen een verkeerde aan. En worden dan “verbouwd”. Wat helemaal niet zo’n klus is, want ze bestaan voor 70% uit lucht.

 3. Wat denken julllie? Zouden ze ook de pensioenfondsen hebben gevraagd hoe de problemen met de tekorten op te lossen? Zoals ze de inbreker vragen hoe een huis het best te beveiligen? Een verzekeraar vragen hoe een huis het best verzekerd zou kunnen worden? Jacobse van Es vragen hoe een tuin het best “wintuhklaah” kan worden gemaakt?

  • Ik acht het zeer wel mogelijk, Jeanette. Stuk voor stuk uiterst betrouwbare vakmensen toch?

   Ik heb net die lijst van bijna 100 pensioenfondsen zitten bekijken. En vrees dat met mij heel veel mensen in Nederland zich gigantisch genaaid gaan voelen. Er fluisterde hier net iemand heel zachtjes “Opstand” en je had de schrik op de gezichten van de mensen om hem heen eens moeten zien.

   • Bestaat de Rote Armee Fraktion trouwens nog???? 🙂
    Ik las wel, dat in Engeland is geopperd om van 2012 een memorabel jaar te maken door elke dag een bankier openbaar op te hangen.

   • Ik ben al begonnen, RadaR, met “Beppie” voortaan Nana te noemen. Kan ook iets te maken hebben met de nieuwe Pearl, die ze heeft. 😀

 4. Zodoende kwam ik tot de gedachte, dat de situatie rond de aanpak van regulering veel weg heeft van een rechter, die een groep verdachten vraagt een advies op te stellen over de strafmaat, die voor hen zal gelden.

  Goede vergelijking, P.!

 5. Interessant artikel. Hoewel het uit 2010 dateert geeft het in zeer grote lijnen nog altijd de situatie, de machtsverhoudingen van vandaag de dag weer.
  In de jaren 80 werd onder het koppel Greenspan/Reagan [waarbij de eerste geïnspireerd door zijn hartsvriendin Ayan Rand de rol van bedenker vervulde en de 2e die van sprekende pop met zeer aansprekende communicatieve kwaliteiten] de Glass-Steagal-act om zeep geholpen. Die uit 1933 stammende wet regelde de strikte scheiding tussen zakenbanken en investeringsbanken. Die [terechte] scheiding betekende, dat het voor één en dezelfde bank niet langer mogelijk was om zowel de rol van leningenfacilitator als die van eigenaar van beleggingen in effecten te vervullen.
  De als Reaganomics de geschiedenisboeken in gegane nieuwe leer [het neo-liberalisme] met de ultieme vrije markt als uitgangspunt ruimde de barriere van Glass-Steagal uit de weg.Na ruim 20 jaar graaien en snaaien door de banken [die overal ter wereld het “goede” voorbeeld van hun Amerikaanse broeders maar al te graag volgden] kwamen de allesbehalve onverwachte crises. En zeg niet dat de politiek niet leert van de enorme fouten die men standaard maakt! Want sinds Lehman en alles wat daarop volgde probeert de Amerikaanse overheid een nieuw soort Glass-Steagal in wetgeving te gieten: de Volcker-rule.Waarmee wordt beoogd de scheiding tussen zaken- en investeringsbanken hernieuwd in te voeren.
  Sinds de 2-3 jaar dat de Volcker-rule in concept is verschenen is er voortdurend door de [daar komt-ie weer] bankenlobby op geschoten. Waardoor de oorspronkelijke scherpe regelgeving al diverse malen is ontdaan van al te scherpte kantjes. Voorzover mij bekend is de Volcker-rule tot op dit moment nog steeds geen wet geworden.
  Kortom, wat hier in Europa gebeurt t.a.v. regulering en de succesvolle pogingen van de financiële sector om daar volledige greep op te houden is volledig in overeenstemming met wat er aan de andere kant van de plas aan de gang is.
  Europese politici kennen we inmiddels als laffe wegduikers, als schijterds, als incompetente baantjesjagers. Ik durf er veel op te zetten, dat Europa de reguleringsbesluitvorming zoveel mogelijk probeert te traineren, zodat eerst Amerikaanse besluitvorming zal plaatsvinden. Waarna men zich daaraan zoveel mogelijk [mijn schatting: minimaal 95%] zal willen conformeren. En van die gelegenheid gebruik kan maken om de wel heel vuile handen toch in onschuld te wassen.

  • de strikte scheiding tussen zakenbanken en investeringsbanken

   Even mezelf corrigeren voordat jullie het doen. Hier moet natuurlijk staan zakenbanken en nutsbanken. 🙂

 6. Heb nog wat doorgelezen her en der. En de molens blijven ook maar draaien. Zodoende kwam ik tot de gedachte, dat de situatie rond de aanpak van regulering veel weg heeft van een rechter, die een groep verdachten vraagt een advies op te stellen over de strafmaat, die voor hen zal gelden.
  Als er werkelijk in Brussel een bestuurder zou rondlopen, die zich de belangen van de Europese burger aantrekt dan zou het toch niet anders dan logisch zijn, dat diezelfde Europese burger, gezien zijn belangen maar ook gezien de enorme schade die hoofdzakelijk hij lijdt en nog zal lijden, zal worden benaderd met de vraag wat er naar zijn mening dient te veranderen.
  Desnoods leg je hem een lijstje voor met de punten zoals onder “bankenlobby” in het log genoemd worden. Maar niets van dat alles! Men laat het bepalen over aan de schurken zelf.

  • Je gebruikt het woord logisch. Terecht, want het is uiteraard volstrekt logisch dat de burger nergens bij betrokken wordt. Enerzijds omdat de politiek er al diverse malen in is geslaagd opdrachten van hun meesters uit te voeren zonder de burger om zijn mening te vragen [invoeren euro,Verdrag van Maastricht,Verdrag van Lissabon, instellen Noodfonds, de beoogde oprichting van het ESM, miljardensteun aan de banken.]
   Anderzijds omdat de politiek dondersgoed weet, dat wat de burger zal aangeven te willen in het geheel niet strookt met wat de financiële sector beveelt; en de politiek niet over de kracht en macht beschikt om die financiële sector te bewegen, laat staan te dwingen naar de mening van die burger te luisteren.

 7. De banken laten wat ze ooit in handen kregen nooit meer los, neem dat maar aan. En de politiek staat volledig machteloos. Het is niet voor niets, dat elk initiatief sinds de crisis uitbrak wat geurt naar strakkere regulering nog tot nada resultaat heeft geleid. Zet de klok in gedachten even terug naar 2008 dan komen beelden boven van politici, die ferme uitspraken deden over een aanpak, die zou moeten voorkomen dat een crisis als deze ooit nog in zo’n destructieve vorm zou kunnen optreden. Binnen nog geen 2 jaar was het diezelfde politiek, die vrijwel constant bleef aangeven dat het allemaal niet zo simpel te veranderen was. M.a.w. de angst voor grootschalige oproer bij gedupeerde burgers was totaal omgeslagen naar een nog grotere vrees voor de almachtige financiële sector. En neem daarbij nog in ogenschouw de positie van de Centrale banken; die staan, inclusief de ECB, volledig in het kamp van de financiële sector en laten zich nauwelijks iets gelegen liggen aan de belangen van de burgers.
  Het begint allemaal het gezicht te krijgen van een strijd, die wij nooit langs de weg van inspraak bij de besluitvorming zullen kunnen winnen. 😦
  Enerzijds omdat we nooit betrokken zijn geweest bij de wijze, waarop de politiek ons aan het vrije markt monster met aan het stuur de fin. sector heeft overgeleverd.
  Anderzijds omdat de mensen, die voor ons de strijd zouden moeten voeren zichzelf tot loopjongen , ja misschien wel slaaf van hun meesters hebben laten maken: de politiek.
  Het verhaal van onvoldoende deskundigheid zal best kloppen, maar kan veel meer worden gezien als een onvoorstelbaar tekort schieten van diezelfde politiek.

 8. Zelfde gevoelens als P. bij het lezen van jouw verhaal. Maar ook nog iets anders. Ik vraag me namelijk met een wat onprettig gevoel in de onderbuik af hoe destijds [Maastricht, Lissabon] de verhoudingen hebben gelegen.
  Wat ik bedoel is het volgende. Als anno 2010/2011/2012 er onvoldoende deskundigheid bij de politiek aanwezig was/is om de battle met de banken c.q. de financiele sector aan te kunnen gaan en dus de financiële sector aan alle belangrijke touwtjes trekt, hoe zal de situatie dan zijn geweest toen werd besloten:
  – de euro in te voeren
  – de Derde Weg te gaan bewandelen met het neo-liberalisme als basis?
  Je moet er wel haast van uitgaan, dat de deskundigheid bij de politiek destijds helemaal 0,0 moet zijn geweest. En de financiële sector, uiteraard onder aanvoering van de Greenspans, de Goldman Sachs van deze wereld helemaal vrij spel moet hebben gehad.

 9. Niet verrassend, maar des te verontrustender wat je ons nu weer laat lezen.
  Zet ik het te sterk aan als ik stel, dat in werkelijkheid de bankiers de beslissingen nemen en de politiek de rol van lobby vervult?
  Opvallend is de naam van Ruding, die opduikt in die deskundigengroep. Op het oog zou je vermoeden, dat het mooi is te constateren, dat Nederland op dat nivo participeert. Maar dan komt het besef, dat Ruding er slechts in de hoedanigheid van Nederlander aanwezig is om er voor te zorgen, dat van onze kant geen plannen worden gesmeed die de belangen van zijn werkelijke baas [Citigroup] zouden kunnen schaden.

Nice and easy to work with

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s