HET BOTER VAN DE EUROZONE-LANDEN

Het was afgelopen maandag een zeer leerzame aflevering van Tegenlicht.
Allereerst werd nog eens helder uit de doeken gedaan hoe  ’s werelds machtigste bank Goldman Sachs de Grieken heeft geholpen om hun schulden een fraaier aanzicht te geven. Op zich was dat nauwelijks nieuws, want in de afgelopen tijd is er al vanuit veler kanten over die goocheltruc bericht. Wat wel heel duidelijk werd gemaakt was:
– hoe de truc werd uitgehaald [valutaswaps]
– dat Goldman Sachs de Grieken zodanig “hielp” dat men er zelf ook honderden miljoenen aan kon verdienen
– dat Goldman Sachs via de Griekse truc de betonrot in de Eurozone injecteerde.
Voor de details verwijs ik jullie graag naar de uitzending zelf. Ik wil om te voorkomen dat ik in herhaling val volstaan met de opvallendste krenten uit de pap te lepelen. En die krenten waren er wel zeker.

Sinds de Griekse malaise uitbrak heeft vrijwel iedereen [eurolanden, Brussel, banken en zelfs pensioenfondsen] met de vinger naar Griekenland gewezen als de hoofdschuldige van de enorme schade, die her en der werd [en nog wordt] geleden. Vooropgesteld, de Grieken hebben ook geen schone handen. Als er na lang zoeken enige vorm van verzachtende omstandigheid wordt gevonden dan is dat het inmiddels vaststaande feit, dat de verantwoordelijke leiders in de Griekse regering weinig tot geen idee hadden wat er precies ging gebeuren. Waarvoor ze inmiddels ten zeerste boeten, niet alleen door de deplorabele staat waarin het land is komen te verkeren, maar ook door de steeds hoger oplopende rekening die aan Goldman Sachs moet worden betaald.
Maar wat Tegenlicht overduidelijk aan het licht bracht en wat door velen ook al nadrukkelijk werd vermoed is, dat de GS-truc werd uitgehaald met volledige kennis en volledige instemming van “Europa” [lees: Duitsland, Frankrijk en de overige aan hun rokken bengelende eurolanden].
Sterker nog: andere eurolanden voerden het identieke trucje uit om de eigen cijfers op te leuken. En hebben ongetwijfeld aangenomen, dat net als bij henzelf het geval is geweest de truc ook bij de Grieken positief zou uitpakken. Waarmee men de inmiddels zeer kostbare inschattingsfout maakte aan te nemen, dat de Griekse samenleving identiek functioneerde als in de meeste eurolanden, met de noordelijken voorop. In de verstreken 3 jaar hebben we allemaal een helder beeld kunnen krijgen hoe anders de Grieken hun samenleving runnen.
“End of the line” is, dat iedereen van politieke en economische betekenis, die vanaf 2008 is begonnen met de dikke vinger naar de Grieken te wijzen een hoeveelheid boter op het hoofd heeft ten grootte van de boterberg, waar de EEG zo in uitblonk. En voor die arrogante inschattingsfout en de daarop volgende periode van onvoldoende controle en greep op wat er in Griekenland gebeurde moet de Europese belastingbetaler fors bloeden.
Als ons dus iets te verwijten is [wie is er zonder blaam in deze hele wanstaltige geschiedenis?] dan is dat niet dat we door ons waanzinnig consumeergedrag de crisis over onszelf hebben afgeroepen, maar wel [en dat is inmiddels een eeuwenoud dus waarschijnlijk onoplosbaar probleem] dat we veel te veel vertrouwen hebben gehad in de vakkundigheid en betrouwbaarheid van de mensen, die ons vertelden welk mooi Europa zij aan het bouwen waren.
En idem geldt voor bijvoorbeeld de pensioenfondsen, die maar al te graag ook Grieks waardepapier en door slimme rakkers [w.o. Goldman Sachs maar ook de rating agency’s] in elkaar gesleutelde CDO’s [Collateralized Debt Obligation = [kortte versie] een op een mooie hoop geveegde stapel leningen van een divers karakter [hypotheek,geldlening, autofinanciering etc.], deels nauwelijks riskant maar deels ook uiterst risicovol] aankochten zonder te weten welke rotzooi men in huis haalde en financierde via aan hen toevertrouwde pensioenspaarpotten. En ons nog maar 5 jaar geleden een mooi pensioen garandeerden.
Denk nu vooral niet, dat de grote klap inmiddels is gevallen en dat men bezig is de rotzooi op te ruimen om weer van voren af aan te kunnen beginnen.
Er zwerven op vele plaatsen in Europa nog grote hoeveelheden van die rotte derivaten [zoals CDO’s] rond, waarvan het grote verlies nog moet worden genomen. Niemand durft daar hardop over te praten, maar dat doet niets af aan het bestaan ervan. Naar alle waarschijnlijkheid zijn allerlei kopers van die rotzooi achter de schermen bezig met zoeken naar wegen om dat komende giga-verlies nu al via allerlei handgrepen te verdisconteren. Niet uit te sluiten valt dat een bestaande voorraad zwaar verliesgevende derivaten in bezit van Nederlandse pensioenfondsen mede van invloed zijn op de komende beslissing om de pensioenen te korten.
Het fijne zult u er nooit van horen, omdat het vakkundig wordt afgedekt. Merken zult u het zeker wel, straks in 2013.
In Tegenlicht noemde een ex-medewerker van Goldman Sachs een sprekend voorbeeld via de Franse Société Generale, een van de grootste banken in Frankrijk, die zelfs nu nog voor 800 miljard aan in 2007 gretig gekochte doch inmiddels zwaar verlies gevende derivaten op haar balans heeft staan. En dat verlies zal niet alleen ooit, maar vooral ook door iemand moeten worden genomen. Wenst u mij sterkte dan doe ik dat graag u.

Advertenties

29 thoughts on “HET BOTER VAN DE EUROZONE-LANDEN

 1. Een beetje off topic maar tegelijk misschien toch ook weer niet. En OT reageren op je eigen log, dat is het voorrecht van de schrijver, nietwaar? 🙂
  Waar doel ik op? Wel, ik las net dat het nieuwste album van The Boss op het punt van uitkomen staat. Het draagt de titel Wrecking Ball [Sloopkogel?].
  Het album is volledig geïnspireerd door de vanaf 2008 voortwoekerende crisis. Springsteen heeft veel van de gevolgen van die crisis van nabij gezien [gevoeld lijkt me niet echt] en dat vertaald naar de songs op het album.
  Maar The Boss zou The Boss niet zijn als hij niet hoop aan de horizon ziet gloren. Zoals de eerste tekenen van een soort mentaliteitsverandering bij wat wij als “sharks”, aasgieren en grootgraaiers beschouwen. Zoals de ondanks de enorme tegenwind door Obama geboekte resultaten. Maar ook de in Amerika duidelijk waarneembare invloed en betekenis van de Occupy Wallstreet-beweging.
  En ook die hoop klinkt in de songs door. Wellicht iets om ons aan vast te houden in het donkere jaar 2012.

  • Blij dat je wat optimisme put uit nieuw werk van Springsteen. Bij mij is na het bekijken van de Zembla-uitzending van gisteravond over de pensioenen de stemming tot onder het nulpunt gedaald.

   • Ik heb inmiddels een exemplaar van een brief van ’n pensioenfonds, verzonden aan de deelnemers en pensioengerechtigden in mijn bezit gekregen. Zal daar binnenkort de meest belangwekkende passages over publiceren via een log. Wellicht wordt jouw gevoelen daarmee iets verzacht, Arno.

  • Naar ik begrepen heb zijn er opvallende verschillen in de kortingen die de verschillende PF’s per 1-4-2013 voornemens zijn door te voeren. Wat dat betreft is het nog een voordeel dat DNB heeft besloten de korting op 7% te maximeren. Er zijn fondsen, die dermate slecht hebben gepresteerd [het is aan te bevelen boven tafel te krijgen waarom], dat een korting van >15% nodig zou zijn. En als ik zeg “zou zijn” dan bedoel ik niet, dat die korting van de baan zou zijn. De PF’s zijn namelijk gehouden, uitgaande van het blijven bestaan van het onderpresteren, de per 1-4-2013 nog niet uitgevoerde restkorting voor 31-12-2013 alsnog door te voeren. De kans is dus heel groot, dat er aanzienlijk veel pensioengerechtigden zullen zijn, die per 1-1-2014 een pensioen zullen overhouden wat nog maar 80-85% van het oorspronkelijke bedrag zal zijn. Dat is een inkomensverlies, wat zich gerust mag meten met wat in Griekenland wordt doorgevoerd. Ik vind dit werkelijk onvoorstelbaar, maar tegelijk ook onacceptabel. Hier zal toch tegen in het geweer moeten worden gekomen.

   • Ik constateer, dat zelfs jij je begint op te winden over het schandaal wat zich steeds duidelijker begint te ontvouwen. Zoals ik elders al zei heb ik een brief in mijn bezit, waarin de voorgenomen korting wordt aangekondigd en een wat mij betreft ver tekort schietende verklaring wordt getracht te geven.Een dezer dagen zal ik de meest belangwekkende passages eruit in een log publiceren.
    Ik vond inmiddels een plek waar heel veel cijfermatige info te vinden is over de PF’s. Daarnaast zal DNB, zoals deze week werd aangekondigd, na het weekend komen met informatie over de pensioenfondsen en hun voorgenomen kortingen. Er zullen ongelooflijke verschillen in te vinden zijn, waaruit je nu al de conclusie kunt trekken, dat bepaalde groepen mensen gewoon het slachtoffer zullen worden van die compleet achterhaalde verplichte deelneming. Ik ben zeer benieuwd naar de reacties, die die cijfers en de daaraan verbonden conclusie zullen gaan oproepen.
    Om op jouw opmerking terzake aan te sluiten: er zullen inderdaad groepen mensen zijn, die keihard in hun pensioenopbouw [maar daar is als je jong genoeg bent en werk hebt nog wel iets aan te doen] worden geraakt, maar ook mensen [wat veel erger is gezien de directe effecten ervan] die het vanaf 1-1-2014 met een aanmerkelijk lager inkomen moeten doen. Ik ben zeer benieuwd hoe de politiek daarop gaat reageren. Hoe de gedupeerden zelf zulllen reageren kan ik wel raden.

   • Die verplichte deelneming is altijd al een molensteen geweest voor pensioenverzekerden. Het is natuurlijk vanuit verzekeringstechnisch oogpunt volstrekt idioot, dat je met een relatief gelijke inleg een heel verschillend resultaat boekt.
    En inderdaad zullen nu mensen slachtoffer worden van die verplichte deelneming ingeval het om dermate slecht presterende fondsen gaat, dat de korting die bij anderen [bijv. ABP, Gezondheid] verre zal overstijgen.

   • Het za jullie ongetwijfeld niet ontgaan zijn, maar volledigheidshalve meld ik het desondanks toch maar even.
    Er is vandaag een persbericht verschenen van de Pensioenfederatie over de kortingen en de effecten daarvan. In bijlage is er een pdf-bestand met een overzicht van bijna alle kortende pensioenfondsen [in totaal zijn er 103 korters] met daarbij de dekkingsgraden per 31-12-2011 en de kortingspercentages die zijn voorgenomen. Een aantal fondsen wil al per 1-4-2012 gaan korten, iets waar niemand nog iets over zei tot nu toe.

   • Via DNB [ik wist niet beter of de cijfers zouden daar vandaan komen] inderdaad bij de pensioenfederatie terecht gekomen en persbericht gelezen. Het pdf-bestand staat hier inmiddels op de PC en gaat de nodige aandacht krijgen. En ja, die kortingsdatum 1-4-2012 duikt zo maar op; zowel Kamp als Klaas Knot hebben “vergeten” dit in eerdere berichten te vermelden.
    Binnenkort kom ik [o.a. via de beloofde passages uit een kortingsbrief] nader op terug. Thx voor de tip anyway. 🙂

 2. Pffff ……. even bijkomen hoor. Want ik heb net op TV in Nieuwsuur een nieuw fenomeen gezien: een lawine-econoom 🙂
  Het is wat met die Friso, waaghals van Oranje. Die haalt de geschiedenisboekjes nog wel.
  Ik heb met enige schrik in andere reacties gelezen, dat er nogal wat heftige plannetjes de revu passeren. Ik beschouw dat maar als een uiting van de almaar groeiende onvrede; en kan daar nog begrip voor opbrengen ook.
  Wie weet loopt het fout bij die 3 weken Catshuis en krijgen we onverwacht eerder de kans om, zoals Paul het ergens anders noemde, De Grote Electorale Wraak werkelijkheid te laten worden.
  En als we niks doen is wat er verder gebeurt toch gewoon weer een kwestie van “eigen schuld dikke bult”?

 3. Komen we eigenlijk niet steeds op dezelfde conclusie uit? Dat het allemaal een vooropgezet plan is geweest, wat gigantisch verkeerd is gegaan? En dat we met zijn allen eigenlijk zuur constateren, dat we niet of nauwelijks over de middelen [laat staan de moed] beschikken om de verantwoordelijken ter verantwoording te roepen? En we dus allemaal ons verlies [w.o. de pensioenkortingen] maar braaf zullen moeten nemen?

 4. Wat me nog opviel is, dat je niets hebt gezegd over de Volcker-rule. Dat is toch een bewijs, dat de Yanks verder zijn in hun aanpak van de banken dan de EU?

 5. Even snel, de inhoudelijke reactie komt later nog wel. Al zoekende kwam ik dit [url]http://zaplog.nl/zaplog/article/subprime_wat_is_een_cdo[/url] tegen: een prima omschrijving van het begrip CDO. A must read.

 6. Als Tegenlicht [bij leven en welzijn] over een aantal jaren uit de doeken gaat doen welke trucs zijn uitgehaald in relatie tot de miljardensteun, de creatie van Noodpotten en de ontstaansgeschiedenis van het ESM zal de gemiddelde burger weer duidelijk worden gemaakt hoe hem opnieuw een poot is uitgedraaid. En op welke verschrikkelijke wijze hij opnieuw is beetgenomen.
  Tenzij hij alsnog tijdig wakker schiet en in verzet gaat. Wishful thinking?

  • We kunnen wat het ontwaken van de meute betreft alleen maar hopen en bidden. Maar van dat laatste weten we al eeuwen dat het vrij zinloos is, dus laten we maar niet te optimistisch zijn.

 7. Weet je waar ik nog het meest kwaad maar tegelijk verdrietig door ben? Dat er niets op wijst, dat de burger werkelijk toont te beseffen welke lessen er uit het geheel zouden moeten worden getrokken. De lethargie is stuitend.
  Gevolg daarvan is, dat politici en economen er wel een les uit trekken, nl. dat ze met dit soort enorme fraudes [want dat zijn het feitelijk] probleemloos wegkomen. En dus vrolijk en vrijwel ongehinderd op hetzelfde pad kunnen doorgaan, wat ze inmiddels ook fluitend doen.
  Het heeft me jaren gekost om het te begrijpen, maar nu doe ik dat. Begrijpen, dat een soort revolutie soms gewoon onvermijdelijk is. En ik twijfel nog altijd of de revolutie van een beweging als Occupy daarvoor toereikend is.
  Wat die reactie naar pensioenfondsen betreft: is het niet handig om samen te proberen een soort concept-tekst te dichten?

 8. Hele goede samenvatting alweer, mijn vriend. IK vond de aflevering ook een meer bevestigend karakter hebben dan dat er veel [voor ons] nieuws in werd verteld. Maar een bevestiging is zeker ook waardevol!
  Tja, dat verhaal over de derivaten annex CDO’s. Ik herinnerde me nog een artikel uit de VK van rond de periode, dat de overname van ABN/AMRO door Bos werd voltooid. In dat artikel, wat helaas niet meer via VK terug te halen is, werd geschetst wat Bos in werkelijkheid namens ons heeft uitgegeven om die bank terug te kopen. Het was een veelvoud van wat ons werd verteld en dat werd veroorzaakt, doordat er een forse bundel derivaten in portefeuille was, die nog het nodige verlies zouden gaan opleveren. Ook bij de steun van ING werden voor miljarden aan derivaten ontdekt, die Bos overnam.
  Wellicht herinner je ook nog, dat diezelfde Bos met een beteuterd gezicht vertelde, dat er vrijwel niemand in staat was die derivaten te doorgronden.
  M.a.w. zoals jij ook al stelt kocht men met gemeenschapsgeld [wat ook voor de PF’s geldt] voor enorme bedragen beleggingen in, zonder notie te hebben van wat men in huis haalde. Alleen dit aspect al zou voldoende aanleiding moeten zijn om in reactie op de komende kortingsbrieven de PF’s aan te spreken op dat onverantwoorde beleggingsgedrag. Ik hoop, dat zulks ook zal worden gedaan, al was het alleen maar om te kijken hoe daar op gereageerd zal worden.

  • Ik had het artikel waar je op doelt in mijn links staan, maar dat is een dead end street inmiddels. In 2008/09 schreef ik er een log over, maar dat is helaas bij web-log achtergebleven.
   In mijn geheugen gravend komt er een bedrag van meer dan 30 miljard boven waar het die derivaten van ABN betreft. Wellicht dat de kwestie nog aan de orde komt in het eindrapport van de commissie de Wit. Maar dan is het vrees ik te laat, want het verschijnen van het eindrapport betekent, dat de [zeer dure] kous zal zijn afgedaan.
   Zeer veel heil zie ik in de suggestie om de PF’s rechtstreeks te confronteren met hun aankoopgedrag i.r.t CDO’s. Dat vuurtje moet niet alleen brandend worden gehouden, maar liefst nog worden opgestookt. Want er zijn verantwoordelijken voor de miljardenverliezen en ik vind dat alles in het werk moet worden gesteld om die verantwoordelijken een gezicht te geven.

Nice and easy to work with

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s