EVEN WAT VOETNOOTJES KRAKEN

Als een klein kind wat zijn verlangde verjaarskado aan zijn neus ziet voorbijgaan. Zo zag ik Erben Wennemars boos en mokkend, ja zelfs een beetje verontwaardigd in zijn eigen zielige ik terugkruipen. Er welden zelfs tranen van teleurstelling over zoveel hem aangedaan onrecht in zijn ogen op.
Waarmee de mediagekte rond een week vorst dan toch eindelijk ook tot de categorie “emo-tv” toetrad.
“Ik wil het en ik wil het nu” was wat het verwende en het in mijn ogen ook ietwat vreemde jongetje Wennemars uitstraalde. Een houding die zo eigen is aan veel hun kind zijn nauwelijks ontgroeide mensen tegenwoordig.
Laat wat mij betreft de lente a.u.b. zo snel mogelijk beginnen, zodat we verder verschoond zullen blijven van dit soort kinderlijk gedrag van grote kerels.

Een groot deel van de Groen Links-achterban heeft het gehad met de Kunduz-missie. En wil dat hun Sap-centrifuge weer linksdraaiend wordt i.p.v. rechtsdraaiend. Dit is in een jaar tijd de 3e keer, dat vanuit de achterban een dergelijk geluid richting de 2e kamerfractie en hun aanvoerder klinkt.
Misschien is die 3e keer nu wel scheepsrecht en zien we Sapje door de mollige knietjes gaan. Zij heeft in ieder geval bitter weinig in haar bagage om de bestaande onvrede in haar partij mee weg te praten.

Woningcorporaties, NS-Prorail, Energiebedrijven, Openbaar Vervoer …. zo maar een greep uit de grootste privatiseringsprojecten van onze overheid over de afgelopen jaren. Ze hebben allemaal één ding gemeen: ze voldeden qua resultaat op geen enkele wijze aan de uitgangspunten, gestelde doelen en beoogde resultaten. Woningcorporaties werden frauderende beleggingsfabrieken [Vestia is het mooiste recente voorbeeld], NS & Prorail gaven het begrip samenwerking een geheel eigen invulling waardoor het op het spoor een nog nooit eerder vertoonde chaos werd. Energiebedrijven overspoelen de burger met de meest waanzinnige aanbiedingen, beloven de wereld, maar kunnen als belangrijkste verdienste slechts bogen op een onaanvaardbare toename in het aantal storingen in de energievoorziening.
En het openbaar vervoer …..tja, moet ik daar echt iets over zeggen?
Ik noemde met opzet de grootste mislukking in het rijtje privatiseringprojecten niet: de zorg. Omdat daar heet van de naald iets over te melden valt, wat een apart plekje in dit itempje verdient.
Het kabinet gaat vanaf volgend jaar toestaan, dat ziekenhuizen [de academische nog uitgezonderd] winst gaan maken. Men hanteert als uitgangspunt, dat als je winst toestaat de nationale én internationale grote investeerders in de rij zullen staan om toe te happen.
Nu hebben wij de afgelopen 4-5 jaar geleerd [en ik heb mijn best gedaan dat zo helder mogelijk uit te leggen] hoe investeerders zich gedragen. Dit kabinet schijnt dat te zijn ontgaan of acht dat gedrag dermate maatschappij-conform, dat ze er geen enkel beletsel inziet om de maatregel door te voeren. Maar dat niet alleen, men durft het zelfs aan om het aloude argument, wat wij nog zo goed kennen van heer Hoogervorst toen hij de eerste privatiseringsgolf in de zorg over ons deed neerdalen in 2006, te gebruiken. Jullie raden het al zeker? Als je de ziekenhuizen [lees: de investeerders] winst laat maken leidt dat tot betere kwaliteit van de zorg en lagere prijzen!
Zullen we afspreken, dat we in 2015 even de koppen bij elkaar steken om te meten of de verwachtingen van dit kabinet [weer niet] zijn uitgekomen? Want ik ga er voetstoots vanuit, dat er weinigen onder jullie zullen zijn, die het de moeite waard vinden om nu al in verzet te komen tegen deze maatregel van dit fijne kabinet. Eerst even bijkomen van de de 11-stedentocht-soap, nietwaar??????

Advertenties

29 thoughts on “EVEN WAT VOETNOOTJES KRAKEN

 1. De heren zijn me voor, maar dat risico onderkende ik al. Eens met de vorige sprekers overigens. Zowel wat de analogie van het verhaal van de joffer met eerdere gedachtenspinsels van onze gastheer betreft als de 3 doelen, die door alle betrokkenen worden nagestreefd. Te triest voor woorden, hoe vaak zeiden we dat al niet tegen elkaar. Maar vooral triest zijn toch ook de beelden en geluiden die vanuit Athene tot ons komen. Ik denk dat we met zijn allen nog steeds onderschatten wat de Griekse bevolking momenteel ondergaat. Je vraagt je af hoe lang dat nog goed gaat daar.

  • Het zit heel diep geworteld allemaal. De mensen, waaraan wij in goed vertrouwen [of is het “in onze domme argeloosheid”?] de touwtjes in handen blijven geven zijn volledig vergiftigd met het “economie-denken” en alles wat daaraan gerelateerd is.
   Ziek voorbeeld daarvan vind ik de houding van Schultz t.o.v. de bazen van NS & ProRail. [Ik las zojuist dat een groot deel van het personeel van beide geprivatiseerde bedrijven stelt, dat de recente problemen niets te maken hebben met zgn extreem weer, maar alles met mismanagement]. Waar het absoluut normaal was, dat disfunctioneren van de leiding van dergelijke bedrijven leidde tot demotie, wegpromoveren of zelfs ontslag, komt miss Piggy Schultz niet verder dan het prevelen van “ik vind dat de heren eigenlijk geen bonus mogen krijgen”. Ik word werkelijk kotsmisselijk van het woord bonus. Daarom stel ik voor, dat de enige bonus die we ooit nog uitdelen zal zijn een 30-daagse gratis voetreis naar Kunduz voor Rutte en zijn kabinet.
   Af te halen bij dit loket.

   • Schultz ……… een schande, dat dat mens een ministerspost mocht gaan bekleden. Volstrekt incompetent, maar who cares?
    Ik heb haar tot nu toe alleen maar horen zeggen wat ze allemaal niet kan, met 1 uitzondering: het verhogen van de max snelheid kon wel. Maar misschien zit aan die maatregel wel een bonus voor haar verbonden: 30 dagen healthfarm voor een lijnsessie.

 2. Paul heeft wel heel speciale privileges 🙂 Hij mag zo maar onderwerpen toevoegen! En wat voor onderwerp. Al lezend had ik een soort deja-vu gevoel want in principe schrijft deze joffer wat hier al diverse malen uitgebreid over tafel is gegaan. Had onze financieel-economische medewerker RadaR het toen nog over eigen inschattingen en conclusies, nu blijkt dat die ook breder gedeeld worden.
  Mí’jn conclusie na het lezen van dit “ingezonden stuk”:
  het gaat alle betrokken, inclusief de politiek maar om 2 dingen
  a. ten koste van alles [en dus ook de portemonnee, het spaargeld en het pensioen van de burger] de banken redden;
  b. en dus het financiële systeem volgens de neo-liberale school overeind houden.
  Niet verrassend, maar wel weerzinwekkend.

  • Je vergeet de dikke bonus, die er voor de politiek zelf in zit, Jurgen, dus ik wil een punt 3 toevoegen:
   het gebruiken van de situatie [en misbruiken van de algemene lethargie bij de meerderheid van de europese burgers om het eigen Utopia, een monetaire, fiscale én politieke unie tot stand te brengen en tussen nu en 2020 de Verenigde Staten van Europa uit te roepen.
   In die zin kan ik je nog verwijzen naar een opiniestuk van 2 D66-ers in de VK die dat streven van harte toejuichen en het de enige weg [wanneer en waar hoorde ik dat eerder?] noemen.

 3. Het gaat om een [uittreksel uit een] artikel geschreven door ene Eline Ronner, verbonden aan het tijdsschrift Z24. In het artikel verklaart ze waarom het nakende faillissement van Griekenland [dat kan nu opnieuw weer worden gezegd sinds er in Athene weer hommeles in de tent is] ineens voor Europa geen Armageddon meer betekent, maar zelfs [zie Rutte] te “handlen” valt.
  Eerder merkten we al op, dat Arnout Boot daar op TV flink over aanhet raaskallen was geslagen. Juffrouw Ronner vertelt het m.i. luid en duidelijk. Ik begin met dit stukje:

  Om te beginnen is inmiddels een groot deel van de pijn door de banken genomen. Banken hebben een deel van hun Griekse staatsobligaties verkocht en op het Griekse schuldpapier dat ze nog hebben, is in de loop van 2011 al veel afgeschreven. Hierdoor zal de klap van een eventueel faillissement van de Grieken nu een stuk minder hard aankomen voor de banken dan een jaar geleden.

  Merk op, dat ze het expliciet over schade voor de banken heeft. Daar wordt in deze kwestie veel meer belang aan gehecht dan de niet minder forse schade die eurozone-landen zullen lijden. Overigens hebben de banken hun schade al in belangrijke mate weten te dekken door hun Griekse waardepapieren aan de ECB te verkopen [juffrouw Ronner vergeet dat aan te geven!] . Verkoop aan de ECB betekent dat via een omweg de belastingbetaler voor die Griekse waardepapieren betaalt.

  Dan heeft ze het over een punt, waar ik zelf veel waarde aan hecht en waarvan ik hoopte, dat jij er iets over zou zeggen in een zoveelste Griekenland-log. De kredietverzekeringen, beter bekend als de befaamde credit default swaps [CDS] komen aan de orde. Ik nodig je/jullie uit dat stukje te lezen.

  Kredietverzekeringen
  Een ander punt van zorg rondom een Grieks bankroet was dat de kredietverzekeringen (CDS’en) die zijn afgesloten op Griekse staatsobligaties zouden moeten uitkeren.
  Wie die verzekeringen hebben verkocht en dus zouden moeten betalen, weten we niet precies. Naar verluidt zouden met name Amerikaanse grootbanken deze derivaten hebben verkocht en dus moeten bloeden. Om er maar voor te zorgen dat die hele gevreesde cds-carousel niet op gang komt, hameren de Europese leiders op een vrijwillige kwijtschelding van Griekse schuld door de banken.
  Helaas zijn de banken en de Grieken er nog niet uit samen en begint de tijd te dringen. Mocht er straks alsnog sprake zijn van enige dwang jegens financiële instellingen om af te schrijven of minder gunstige voorwaarden te accepteren, dan moeten de kredietverzekeringen alsnog uitkeren volgens de regels van de Credit Derivatives Determinations Committee. Kortom: dat die gevreesde cds-carousel gaat draaien is wellicht toch niet te voorkomen. Lichtpuntje is dat het voor de partijen die zullen moeten betalen niet meer als een verrassing zal komen en ze hier hopelijk geld voor hebben gereserveerd.
  ]

  Het zal je ongetwijfeld opgevallen zijn, dat de schrijfster zonder enige terughoudendheid de Amerikaanse grootbanken noemt als de belangrijkste verstrekker van die CDS'n. Wat eerdere stellingen jouwerzijds in de berg eerdere logs over dit onderwerp maar weer eens volledig bevestigt.
  De Yanks zitten er van 2 kanten in bij het Griekse fiasco. Banken en hedgefunds hebben het land geholpen naar de afgrond waarin het nu ligt en willen coûte que coûte zoveel mogelijk [liefst alles] van hun geld terug. Tot op zekere hoogte heeft de eurozone dat ook gedaan [120 miljard 1e tranche lening uit noodfonds, maar de 2e tranche van 130 miljard is nog altijd onzeker.]. Er is nu een spel gaande tussen de eurolanden en de Amerikaanse investeerders. De EU weet, dat bij default de Yanks bij hun land- en soortgenoten kunnen aankloppen om te cashen [CDS'n]. Die investeerders weten op hun beurt dat de EU Griekenland in werkelijkhied nog altijd niet graag failliet ziet gaan. Dat spel tussen die 2 zorgt er voor, dat er 7 maanden na dat accoord van juli 2011 nog altijd geen oplossing is. Men vecht om de centen, die de Yanks natuurlijk liever bij Europa incasseren dan bij de US-kredietverzekeraars.
  Lollig toch???

  • Was ik net lekker op dreef over de zorg komt Paul met een lap van een 4e onderwerp op de proppen. En onze gastheer vindt het nog goed ook! Ik ruik een complot.
   Doe dan ook niet aan de discussie mee …..nu. Straks wel. 😀

  • Wat laat wellicht van mijn kant, maar ik zeg het toch nog maar even. Het is mij [wat je niet zal verbazen] volstrekt helder wat de Z24-joffer schrijft. En inderdaad is opvallend maar tegelijk verheugend, dat zij anders dan vele van haar collega’s geen blad voor de mond neemt m.b.t. de importantier van de rol die Amerikaanse grootbanken in het geheel spelen.
   Het is overduidelijk, dat ook in het geval Griekenland er maar 1 winnende partij zal zijn: de investeringsbanken. De europese tak daarvan heeft haar “vuil” kunnen lozen bij de ECB [die het bij ons op tafel zal leggen], de Amerikaanse investeerders krijgen zowel uit de CDS-carrousel, die gaat draaien zodra overeenkomst over de [gedeeltelijke] afboeking van de Griekse schuld is bereikt, als via Europa dat de Grieken met de 130 miljard als doorgeefluik laat fungeren, hun geld gewoon terug.
   Als je nagaat, dat er met die 2e tranche in totaal 250 miljard aan steun is gegeven aan de Grieken, dan mag je je afvragen waarom die 250 miljard niet rechtstreeks is gebruikt om die staatsschuld van 340 miljard voor 70% af te lossen? Dan zou Griekenland weer gewoon kunnen draaien en toegang krijgen tot de kapitaalmarkt.
   Enfin, ik kijk met enige spanning uit naar de Goldman Sachs-aflevering van Tegenlicht morgenavond. Die zal wel weer wat stof tot nadenken [en schrijven] gaan opleveren.

   • Over dit onderwerp is al zoveel geschreven, RadaR, dat ik me goed kan voorstellen wanneer je niet opnieuw daarop zou willen ingaan. Je weet, mijn enige drijfveer voor het aanhalen van het verhaal van “die joffer” was het laten zien in welke grote mate jouw logs over dit onderwerp de werkelijkheid benaderen. Het kan geen kwaad dat maar weer eens te benadrukken.
    Vanochtend was er ook weer een Griekenland-debatje in Buitenhof. Heb je dat nog meegekregen?

   • Ik zag het in ieder geval wel, Paul. En wat mij opviel was de harde toon van de VVD-er [wiens naam ik allang weer ben vergeten] over de Grieken. Wie had gezegd, dat we met een PVV-er van doen hadden zou ik meteen hebben geloofd.
    De actuele situatie in Athene is niet om vrolijk van te worden. Dit zaakje heeft zijn eindstadium zeker nog niet bereikt.

   • Ik raakte vanochtend geboeid door een discussie op de BBC over de verregaande privatiseringsplannen van Cameron met de NHS [National Health Service]. Cameron wil namelijk 49% van de zorg in de grijpgrage handen leggen van private investeerders. Inderdaad iets soortgelijks als Schippers waar ik in dit log over schrijf. Ook in Engeland wordt breed onderkend, dat die plannen dramatische gevolgen zullen hebben, waarbij 1e klas patienten [die met geld] en 2e klas patienten [die zonder geld] zullen ontstaan, waarbij private zorgverleners zelf mogen gaan uitmaken wie ze wel of niet en eerst en laatst behandelen. Verder is men ervan overtuigd, dat winstbejag boven kwaliteitszorg zal gaan prevaleren.
    Ik heb zo het vage vermoeden, dat privatisering van de zorg één van de punten is geweest, waarover Broekemans onlangs met Cameron heeft gesproken tijdens een bliksem-bezoek.
    De overeenkomst tussen de plannen van beide heren is te groot om toeval te kunnen zijn.
    Buitenhof schoot er dus bij in, maar staat voor mogen rond koffietijd alsnog op de agenda.

 4. Ik heb blijkbaar wat mensen wakker geschud. 🙂

  Even terzijde: ik ontdekte gisteren een interessant stukje tekst in een economisch vakblad over de achtergronden rond de Griekse situatie op dit moment. Heb alleen een probleem waar het neer te zetten. Suggestie?

  • Paul,
   omdat het toch om een “voetnoot”-logje gaat kun je dat stukje tekst wat mij betreft hier rustig neergooien. Al was het maar om mijn nieuwsgierigheid te bevredigen. 🙂

 5. Schippers denkt maar aan één ding en vanuit één richting. Het “ding” is zo snel mogelijk de poorten opengooien voor het privé-kapitaal en daarmee de overheid de kans biedend zich wat verder terug te trekken uit de financiering van de zorg [the old American way] . En privé kapitaal en daarbij behorende haaien en aasgieren lok je alleen maar binnen als je zo optimaal mogelijke condities schept voor het behalen van zoveel mogelijk winst.
  Henk & Ingrid snappen er al jaren niet veel van, dus zullen ze de negatieve gevolgen van deze maatregel ook wel niet doorgronden. Dus de PVV hoeft zich hier niet hard op te stellen.
  En zoals jezelf al zegt en wat door O. nog eens nadrukkelijk wordt onderstreept: er is geen enkel privatiseringproject van de overheid aan te wijzen waar de doelstellingen betere kwaliteit en lagere kosten, zoals wij die begrippen uitleggen, werden gehaald.
  Dat ligt aan het simpele feit, dat de overheid, nee de politiek als geheel haar eigen definiters daarvan hanteert. “Lagere kosten” is in de politiek ook gelijk aan “mindere stijging van de kosten”; zoals “betere kwaliteit ” ook gelijk is aan “mindere afklaving van de kwaliteit”.
  Dat gegoochel met definities en de daarnaan gerelateerde evaluatierapporten van hele hordes al of niet parlementaire commissies maakt het politici en bewindslieden mogelijk om met een stalen gezicht vol te houden, dat privatisering in Nederland een succes is.
  O, en de richting waar Schippers vanuit denkt is uiteraard de VVD-richting. Dat hoeft verder niet te worden toegelicht denk ik.

  • Vandaar Leon, dat betere kwaliteit en lagere kosten voor ons altijd betekent een immer stijgende premie.
   Want wie denkt dat de onderhavige maatregel ons een lagere premie oplevert … hij drome voort.

  • Begrijp ik het goed, Leon, dat jij dus denkt, dat als de overheid zich qua financiering meer gaat terugtrekken uit de zorg er geen 1 op 1 sprake zal zijn van minder afdracht in de vorm van premie door de burger? Dat zou ik heel vreemd vinden, want het is toch in alle gevallen zo [neem de verhoging van de pensioenleeftijd als voorbeeld] dat wij dan bakken met geld van onze overheid terugkrijgen, omdat ze het toch niet meer nodig hebben????

  • Hihiihihi Jurgen …… da’s een hele goeie!!! Jij verwart een verandering in het bestedingspatroon bij de overheid [voor AOW bedoeld geld gebruiken om wegen te verbreden, latrine’s in de hoofdstad te subsidiëren, cursussen Playmobil te geven in verre exotische landen] met geld overhouden. Sinds wanneer heeft Nederland geld over op haar begroting??

 6. Nee hoor, RadaR, ik had alleen moeite om er iets over terug te vinden in de pers. En ook de andere media hadden er niets over.
  Maar ik neem aan, dat je het niet uit de duim zuigt. Dus wil ik in reactie best aangeven, dat ik er [a] niets van begrijp, want leren ze het dan nooit en [b] ook alleen maar voordelen voor de winstjagers kan ontdekken aan de maatregel.
  Je somt een prima rijtje voorbeelden op, waar ik het onderwijs nog aan wil toevoegen. En ik heb me suf gepiekerd om één privatiseringsmaatregel van de overheid te ontdekken, waar de beloofde voordelen voor de klant/afnemer bewaarheid zijn geworden. Helaas leverde dat niets op.
  Wat wel elke keer voor de volledige 100% uitkwam was, dat voorheen semi-publieke instanties een heerlijk speelveld werden voor op het grote geld jagende bestuurders en managers. En dat ging in alle gevallen gepaard met een duidelijke afkalving van de kwaliteit en een merkbare stijging van de kosten. Dus wie schudt Edith Schippers wakker?

 7. Ik heb met opzet een dagje afgewacht en wordt niet teleurgesteld. Want niemand blijkt de behoefte te hebben te reageren op de hoofdmoot van je log: de volgende privatiseringsmaatregel van dit kabinet in de zorg.
  Waarmee ik moet aannemen, dat jouw conclusie, zoals verwoord in de laatste alinea, volledig juist is. Wat me niet vrolijk stemt.

 8. Ach P. met de jaren wordt de oog-hand-coördinatie wat minder. Dat in combinatie met een al lang aan vervanging toe zijnd keyboard levert zo af en toe een vreemde typo op. Maar ik beloof wat scherper te zijn. 🙂
  Wat Sapje betreft, ze heeft al eens eerder in aanvang een pseudo-negatieve “grondhouding” aangenomen. Nu is dat voor haar extra-relevant, omdat ze morgen met haar congres[je] te maken krijgt. Maar eens kijken hoe lang ze haar mollige beentje stijf houdt. Limburgers zijn niet zo standvastig.

 9. Ik word zo langzamerhand een beetje moe van dat Sapje. Het loopt maar blijmoedig te zijn; op zich niets op tegen, maar de omstandigheden moeten er wel naar zijn, vind ik. Ze heeft zich de kunst snel eigen gemaakt in het vinden van allerlei k..-smoezen om haar eigen gelijk [Kunduz is civiel] te halen. En het lijkt haar te ontgaan, dat er steeds meer mensen [ook GL-ers] zijn, die een compleet andere visie op het begrip civiel hebben.
  Iets zegt me dat Sapje niet lang zal “regeren” bij GL. En voor die partij is dat maar beter ook. Wat moet je met zo’n [stekker]doos?

 10. Laten we inderdaad maar hopen, dat de echte vorst niet meer terugkomt deze winter. Dan kunnen we de periode naar de volgende winter gebruiken om die hordes pseudo-journalistjes te laten omscholen tot tomatenplukker, schoonmaker of cavia-cop. Zodat ze iets echt productiefs kunnen gaan doen.
  En heer Wylenga en zijn rayonkoppen de volgende winter in alle rust naar een [mogelijk] volgende tocht kunnen toewerken.
  Wennemars? ….. Altijd al gezegd dat-ie niet helemaal lekker is. Beetje simpel/primitief, wat we tegenwoordig open en spontaan noemen.

 11. Geelen schrijft er een prima column over in de VK. Vreemd genoeg zegt hij niets over de volstrekt overkill-reactie van Wennemars, waar ook ik onthutst naar heb zitten kijken.

 12. Zal ik je eens wat vertellen, RadaR? In de VK van vandaag staat een RECONSTRUCTIE van de Elfstedenkoorts. Om je compleet gek te lachen [als het niet zo in- en intriest was].
  Die Wennemars …… wat een zielepoot!

  • Dat noemt men uitmelken, P. En werkverschaffing voor al die net van school komende journalistjes, die hoewel ze nauwelijks in staat zijn een behoorlijke Nederelandse zin te schrijven, wel aan het werk gehouden moeten worden natuurlijk.

   • Is je kritiek op journalistjes niet een beetje gevaarlijk als je zelf een typo maakt? 😛

    BTW Sapje heeft blijkbaar meegelezen, want ze ligt ineens dwars waar het de uitbreiding van de Kunduz-missie betreft. Of zou ze haar oortjes hebben uitgepeurd en hoort ze ineens wat haar achterban schreeuwt?

Nice and easy to work with

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s